Legenda
___________________________
[ legenda/ [ I ][ II ] [ III ] [ IV ] [ V ] /woordenlijst]            <HOME> >

 

Bronnen:

M1 = Manuscript

 • M1a = grondlaag manuscript (met eventuele onmiddellijke correctie)
 • M1b = correctielaag (vermoedelijk door Raymond Herreman)

M2 = Typoscript

 • M2a = grondlaag typoscript (met eventuele onmiddellijke correctie)
 • M2b = correctielaag (vermoedelijk door Raymond Herreman)

D = Eerste druk (basistekst)

W = Werkuitgave / leestekst

Verklaring bij de gebruikte symbolen:

auteursingrepen en correctoringrepen worden aangegeven met < >:

 • <+ a>: toevoeging
 • <- a>: verwijdering, schrapping
 • <a>>b>: a wordt vervangen door b
 • <a # b>: onmiddellijke correctie (binnen dezelfde laag)
 • {a/b}: open varianten, a of b, beide varianten werden door de auteur genoteerd
 • { }: open plaats: aantal spaties na duidt ruimte van open plaats aan, zo mogelijk.

editeursingrepen in W worden tussen [ ] aangeduid:

 • [+a ] : toevoeging
 • [-a ] : verwijdering, schrapping
 • [a]]b]: a wordt vervangen door b
 • a/b [?] : a of b, de editeur aarzelt tussen lezing a en b, hij geeft de voorkeur aan a.
 • a [?]: de editeur vermoedt a, maar de lezing is twijfelachtig
 • [:a]: de tekstdrager is beschadigd of onvolledig (bijvoorbeeld door kopiëren); lezing a wordt door de editeur voorgesteld
 • [xxx]: onleesbaar, een x voor een letter
 • [X] : alinea/insprongaanduiding
 • [+X] : nieuwe alinea/insprong die er voordien niet was
 • [-X] : wegvallen van nieuwe alinea/insprong die er voordien wél was
 • [commentaar]: commentaar van de editeur