appendix V

Gent, [tussen 7 en 18] november 1964

Beste Gaston,

Na uw schrijven omtrent Pernath ontvangen te hebben, en er ons bezorgd om voelend dat gij de pest zoudt kunnen krijgen èn dat Pernath meteen geen voldoening zou ontvangen, zijn wij – Hugo en Louis – even samengekomen.
Het leek ons het beste een minnelijke schikking voor te stellen: u te vragen om voorlopig nog het zwaard in de schede op te bergen, en meteen Willy Vaerewijck te vragen een oplossing voor het geval Pernath te zoeken die ons allen bevredigen kan.
Voor Hugues is het in elk geval beter dat hij voldoening krijgt, dan dat er een oorlog ontketend wordt die hem geen baat brengt.

X Hugo Claus
X Louis-Paul Boon

P.S.: Ingesloten ook een afschrift van onze brief aan Willy, terwijl we een afschrift van onze brief aan u naar hem sturen.

Hartelijke groeten!