appendix VIII

Opdrachten


Gaston Burssens aan Louis Paul Boon

Fabula Rasa

Aan Louis-Paul Boon
Hartelijk van

GBurssens.
20-7-48Louis Paul Boon aan Gaston Burssens

Mijn kleine oorlog

voor Gaston Burssens
hartelijk LPBoon

augustus 1948
Gaston Burssens aan Louis Paul Boon

Boy

Aan Louis-Paul Boon
als steeds in volle
vriendschap

GBurssens
11-11-52
Gaston Burssens aan Louis Paul Boon

Pegasos van Troja

Aan Louis-Paul Boon
deze verzen van een dichter
die liever schildert

11-11-52
GBurssensLouis Paul Boon aan Gaston Burssens

De Kapellekensbaan

Voor Gaston Burssens,
als tegenhanger van uw
Fabula Rasa

LP Boon op 1 mei 53Gaston Burssens aan Louis Paul Boon

Elegie

Aan Louis-Paul Boon
Met steeds dezelfde gevoelens
van vriendschap

GBurssens
7-12-53
Ode

Aan Louis-Paul Boon
Groot Schrijver en
Groot Vriend

GBurssens
20-10-54Louis Paul Boon aan Gaston Burssens

Boontje's Reservaat I

Voor Gaston en Ivette,
deze kleine ruil.
LP Boon[Wapenbroeders]
Voor Gaston Burssens
herschreef ik het boek over de vos Reinaert als een les - want al te lang (en hoe stom!) heb ik de wolf Isengrimus gespeeld".

LP Boon
7 Juni 55De kleine eva uit de kromme bijlstraat

Beste Gaston, deze "kleine Eva" als offerande op het altaar van uw zestigjarig bestaan. Gij zult zien, zij staat helemaal onder uw invloed (maar zij schaamt er zich niet om) En als gij samen met Minne de driemaandelijkse prijs voor poëzie moet toekennen (gij kunt toch moeilijk uw eigen poëzie bekronen) denk dan eens aan haar

uw LouisGrimmige sprookjes
voor verdorven kinderen

omdat gij, in de eerste plaats,
een verdorven kind zijt
heb ik dit boekje voor u
geschreven, Gaston.

Louis,
Januari '58Gaston Burssens aan Louis Paul Boon

Adieu

Aan Louis-Paul Boon,
na gedicht XVII ook
de "Verantwoording".

GBurssens
28-4-58
Louis Paul Boon aan Gaston Burssens

Vaarwel Krokodil

voor Gaston
Louis
september 59Gaston Burssens aan Louis Paul Boon

Posthume Verzen

Voor Louis
van Gaston
1-11-61Fabula Rasa

Voor Louis,
dit "bozige" boekje
van Gaston
17-2-64