3

Antwerpen, 30 mei 1947

Beste Boon,

Helaas heb ik nog slechts 1 ex. van Het Bordeel van Ika Loch. Ik ga horen bij De Sikkel of er nog een ex. van Self-Defense te krijgen is. Zo ja, dan stuur ik het U.
Ja, geen slecht idee die Bende van de Stronk. Ik zal er gaarne deel van uitmaken! Hoe vat gij dit op?
Niet alleen T. v. B. maar ook Brulez heeft dat sprookje van vergelijking tussen Appolinaire en V.O. getrokken (zie Vl. Gids!) Ik heb, zoals ge weet, daar reeds op gereageerd. Ik kom daar later nog wel eens op terug. En wat Vermeylen betreft, ik heb al meer dan eens dat over het paard getilde varken (geen kwaad van de doden!) op zijn werkelijke plaats gezet. Kent gij Fabula Rasa van mij, zoniet stuur ik het U. Daar heb ik een stukje uit de Wandelende Jood in overgenomen, om uw blote kont te laten zien.

Met hartelijke groet,
Uw
GB.

Als ge mijn boekje over V.O. niet hebt, zend ik het U ook!