8

[Aalst, juli 1948]

Vriend Burssens,

Uw briefje deed mij genoegen: wat gij zegt over het Illegaal Boek is inderdaad juist... ik wist dat sommige dingen niet genoeg op afstand zijn bekeken, en daardoor op dat plan staan waaraan wij “literaire waarde” toekennen. Ook uw suggestie omtrent de titel: ondine of het eerste illegale boek is mij welkom, wat dat “Boontje” aangaat, och kom, het is niet alleen uit nederigheid, het is zelfs veel meer om al die kloten... zoals gij hen inderdaad terecht noemt... een lesje te geven.
Voor mij was echter het voornaamste: was dat boek, zoals het waaide en draaide, leesbaar? Daar gij hieromtrent geen enkele opmerking maakte, bewijst dit dat ik mij nodeloos zorgen maakte.
Nu, nog iets: vanzelfsprekend zijt ge in ons huis welkom... wanneer het echter voor u een lastige en bedenkelijke karwei wordt, dit boek zo ver uit uw weg mee te slepen, stuur het dan gerust maar met de post, aangetekend.

hartelijk
Boon