12

Antwerpen, 1 mei 1949

Beste Boon,

Ik had graag één dezer Zondagen naar Aalst gekomen maar ik ben op het ogenblik met mijn zaken zo aan 't knoeien dat ik mijn laatste minuut moet gebruiken om mijn kost te verdienen. Ook Zondags. De weinige haren die ik nog heb gaan er aan.
Ik heb sinds bijna 1 jaar geen letter voor mijzelf op papier kunen zetten. Misschien in dit opzicht een gezondheidskuur. - Daarbij komt nog dat ik mijn groot huis heb moeten verkopen om er een klein te bouwen (aan de Scheldeboord) wat mij ook veel tijd kost omdat ik zelf het plan heb getekend en nu dus ook voor de uitvoering moet zorg dragen. Over een paar maanden kan ik weer wat vrijer ademen en dan zal ik U graag eens ontmoeten.
Groeten aan alle bekenden en onbekenden.

Hartelijkst
Uw
GBurssens