13

Antwerpen, 7 november 1949

Beste Boon,

Met 1 Januari word ik mederedacteur van Podium. Het blad wordt dan in Vlaanderen op grotere schaal verspreid door toedoen van de Nederlandse Boekhandel te Antwerpen. Hugo Walschap wordt redactiesecretaris voor Vl.
Ik zou nu graag hebben dat ge mij enkele stukjes zondt (van 5 tot 10 blz. ieder). Ik draag dan zorg dat ze verschijnen. Ook zorg ik er dan voor dat direct na de publicatie uw honorarium wordt uitbetaald (fl. 5,- per blz.).
Als Cami en Wauters mij ook wat willen sturen, leg ik het aan de redactie voor.

Intussen hartelijke groeten
Uw
GBurssens.

Ik hoop dat ge het goed stelt!