14

[Aalst, tussen 11 november en 11 december 1949]

beste burssens,

ik zie dat ge reeds in uw nieuw huis woont, en daar ik mij aan bouwen en verbouwen zeer erg interesseer - en vooral uw goede smaak bewonder - zou ik graag eens de een of andere dag uw schelde-huis komen opzoeken.
Ik geef gevolg aan uw verzoek om aan podium mee te werken... jammer genoeg heb ik niet juist dàt wat ge vraagt... integendeel heb ik iets dat wat groot is uitgevallen. (des te beter, zei marieke)... maar zal de redactie dat wel zeggen?
Echter hoop ik dat zij zich zal laten vermurwen door het splinternieuwe: het is n.l. een filmscenario. En het originele is verdomme toch zeker ook iets waard!
Ik hoop het niet teruggestuurd te krijgen, het gauw gepubliceerd te zien, en... wat eigenlijk het voornaamste is... zeer vlug het honorarium te zullen ontvangen

vele groenten van boontje.

P.S. als er bezwaar zou zijn, mag men ook het honorarium uitkeren, zonder publicatie.