15

Antwerpen, 21 december 1949

Beste Boon

De dag nadat ik uw “scenario” had ontvangen, hadden we juist een redactievergadering in Den Haag. Daar heb ik uw stuk voorgelegd. Het vond wel algemene instemming, maar er waren bezwaren tegen de lengte... uit plaatsgebrek. Het eerste Noord-Zuid n° van Podium moet inderdaad met zoveel Vl. bijdragen mogelijk kunnen verschijnen. Uw scenario zou dan niet in zijn geheel kunnen verschijnen. Enfin, zelf weet ik niet hoe ze het gaan “berlikken”, maar ik hoop dat gij in dit geval er vrede zult mee nemen!
Ik zal u graag op St Anneke zien. Schrijf mij een paar dagen van te voren wanneer ge komt, ik zal u dan aan 't station komen halen. ik hoop dat het nog dit jaar zal zijn! Op dat ogenblik kan ik waarschijnlijk iets definitievers meedelen.
Dus tot...?

en hartelijk gegroet van
GBurssens

P.S. Ik denk er juist aan: Borgers, de redactiesecretaris van Podium, die aan een grote studie werkt over Van Ostaijen voor zijn doctoraal examen, zal in Antwerpen zijn van 2 tot 10 Januari. Misschien is het dan best uw bezoek in die dagen te stellen, want hij zou dolgraag met u kennis maken.