22

[Antwerpen], 9 augustus 1950

Beste Louis,

... Neen, dan weet ik iets beter. Waarom zouden wij samen geen roman schrijven. Goddome Louis dat is toch te doen! Marsman en Slauerhof (of is het Vestdijk en Marsman, of Slauerhof en Vestdijk?) hebben het ook gedaan. Ik heb hun roman (of is het geen roman?) niet gelezen, maar ik zie het zo: gij, als geatitreerd romancier, schrijft het eerste hoofdstuk, ik het tweede, gij het derde enz. Wij maken geen plan. Eenieder schrijft wat zijn geest, zijn hart, zijn kloten hem ingeven, laat het dan surrealistisch, naturalistisch, abstract, erotisch of wat ook zijn! We werken er aan tot we het beu zijn, 2, 5, 10 jaar. Het zou dus zoiets worden als een roman zonder begin en zonder einde. Ook als wij oordelen dat hij AF is, zou hij geen einde hebben. Enz.

Als steeds, allerhartelijkst,
Gaston