29

[Erembodegem, 28 november 1952]

Beste Gaston,

ik weet niet of Herreman zich wel aan uw bundel zal wagen. Zoals ge hier aan het knipsel merkt, noemt hij u een “ongetemde”. Ik blijf een oog naast het zeil houden.
Ingesloten steekt ook een brief voor Van Oorschot, die misschien Den Vos Reinaerde zou willen uitgeven. Daar ik zijn adres niet weet, wilt gij het er misschien even op neerpennen?

ondertussen, groeten aan allen in uw huis,
uw Louis