38

[Erembodegem, september 1963]

Beste Gaston,

we hebben met de poezie-prijs van de stad Aalst spoken opgeroepen...
Mij werd vanwege het stadsbestuur gevraagd, of er geen avond kan ingericht worden waarop aan de ene kant de klassieke en aan de andere kant de experimentele poëzie zou verdedigd worden.
Ik zou, bij opgooien van kop of letter, een vijftiental minuten de klassieke poezie laten verdedigen door P.G. Buckinks, en een vijftiental minuten de experimentele poezie... door u.
Karel Jonkheere zou tussen u beiden inzitten, om u te beletten aan het vechten te gaan, en om dan daarna, als hij lust heeft, een besluit uit uw beider argumenten te trekken.
Zoudt gij dat voor mij en het stadsbestuur willen doen? Zoja, dan gaat deze avond door op dinsdag 8 october in de feestzaal van het stadhuis te Aalst, en uw onkosten worden gedekt door een briefje van
duizend.

doe mij dat pleziertje!
uw
Louis