Inleiding

Deze digitale presentatie van de briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Gaston Burssens vormt het eerste concrete resultaat van het in 2003 gestarte onderzoeksproject De elektronische editie van de correspondentie en tegencorrespondentie van Louis Paul Boon, dat aan de Universiteit Antwerpen (UA) wordt uitgevoerd door Britt Kennis en Matthijs de Ridder onder begeleiding van Kris Humbeeck en Joris Gerits. Van de redactieraad maken voorts deel uit: Ernst Bruinsma (UA), Dirk De Geest (KU Leuven), Lut Missinne (Universiteit Münster), Anne Marie Musschoot (Universiteit Gent), Yves T'Sjoen (Universiteit Gent) en Harold Polis (uitgeefredacteur Meulenhoff-Manteau).

De honderden brieven uit de correspondentie van en met Louis Paul Boon zijn uitermate divers van inhoud, lengte en toon. Een flink deel ervan heeft te maken met de pogingen van de schrijver om zich een plaats te veroveren in het literaire en intellectuele veld. Daarvoor smeedde Boon bondgenootschappen met andere schrijvers en met critici, hij duelleerde met hele en halve cultuurdragers en hij onderhandelde (vaak op het scherpst van de snee) met uitgevers en redacteuren van tijdschriften. Behalve met Gaston Burssens trad Boon op die manier in epistolair contact met onder anderen Willem Elsschot, Angèle Manteau, Richard Minne, Jan Walravens en Gerard Walschap. Ten behoeve van de vele Boonlezers zullen deze en andere deelcorrespondenties in de volgende maanden enigszins at random op deze site worden geplaatst, als evenzoveel bouwstenen van een zo volledig mogelijke, chronologisch geordende en grondig becommentarieerde elektronische brieveneditie.
De elektronische editie van literaire brieven kent een aantal belangrijke voordelen. Zo is ruimte niet langer een belemmerende factor. Het is dus mogelijk om de geëditeerde brieven zeer uitvoerig te annoteren en een schat aan informatie op een overzichtelijke wijze te presenteren. Bovendien kunnen keuzes op het gebied van de datering van brieven of de constitutie van de leestekst gemakkelijk worden geïllustreerd aan de hand van documenten (of fragmenten ervan) in facsimile (zie bijvoorbeeld de brieven 23, noot 1; en brief 37 [facsimile] in de Boon-Burssens-correspondentie).
Het internet is een uitgelezen plek om 'werk in uitvoering' te presenteren. De redactieraad hoopt de hier voorgestelde deeledities op grond van uw reacties te kunnen aanvullen en corrigeren. Op die manier kan De elektronische editie van de correspondentie en tegencorrespondentie van Louis Paul Boon uitgroeien tot een handig instrument voor al wie belangstelling heeft voor Boon, de moderne Vlaamse en Nederlandse literatuur en de cultuur van de twintigste eeuw. Maar voor alles hopen we natuurlijk het leesplezier van een breed publiek te kunnen dienen. Een papieren uitgave van Boons correspondentie en tegencorrespondentie op basis van deze elektronische editie verschijnt eerlang bij de uitgeverij Meulenhoff/Manteau.

Deze elektronische editie van de correspondentie Boon-Burssens kwam tot stand met de hulp van: Jo Boon, Henri-Floris Jespers, Luc Maes, Lucienne Muylaert-Boon, Ivo Raes, Jan Stuyck, Ad Verberne en Jeanneke De Wolf-Boon.