De groeten van Mao, van Lenin, van Trotsky, van Che, van Jezus, van Boontje

Aansluitend op het in 2003 in gang gezette brievenproject dat ten doel heeft de bewaard gebleven correspondentie en tegencorrespondentie van Boontje te verzamelen, verschijnt hier de briefwisseling tussen Boon en de Kortrijkse lerares Jet Marchau, exponent van de mei ’68-generatie. Deze door Britt Kennis en Kris Humbeeck van commentaar voorziene brieven geven een krachtig beeld van de kloof die in de vroege jaren ’70 was ontstaan tussen de verbitterde Aalsterse ‘volksschrijver’ en de – in Boons ogen – nieuw-linkse idealistische dromers.
In het juni-nummer (jaargang 2004) van Zuurvrij, het mededelingenblad van het AMVC-Letterenhuis, verschijnt een bijdrage over deze correspondentie.