11

[juli 1949 - oktober 1949]

beste minne,

heel de dag aan een gevel geschilderd, nu eens de brandende zon en dan weer een vlaag regen op mijn kloten. Zijt blij, zult ge zeggen. Elaas, mijn blijheid is niet van lange duur – Humbert Lapo zal langer boekerijen inspecteren dan ik gevels schilderen. – Heb in de vlucht gezien dat gij er precies opnieuw poef in krijgt om uw hoekjes te schrijven: dat van vandaag, dinsdag, was buitengewoon. Heeft er nog niemand gevraagd om uw beste ‘20 lijnen’ te bundelen (vergeef me als ik ondertussen glimlach bij dat woord bundelen, – bij ons zijn het de kleine kinderen die men bundelt) maar alà, ge weet dat ik het serieuzer bedoel dan ik het zeg.
En nog iets: hebt gij er nooit aan gedacht om uw ‘20 lijnen’ zó te schrijven dat het een... roman wordt?

uw boontje