13

[9 december 1949 - februari 1950]

Beste Minne,

ik heb deze laatste dagen zoveel gehoord en gezien, dat ik vol hoekjes zit, vol ‘bittere bedenkingen’... Jammer echter, dat daardoor al mijn werk achteruit is geraakt, en ik nu met hopen karweitjes moet opknappen. Ik heb er dan ook algauw een uitgepikt en stuur het u. De rest volgt, zohaast ik ook wat met andere arbeid heb afgerekend. Hoe gaat het u? Die Kuipers van de Arbo wordt sentimenteel als hij uw naam hoort. Hij vroeg mij, u te vragen of er toch geen enkel gedichtjen meer blomt op uwen verzenlaar, om het ginder bij hem in het een of ander te publiceren.

Het beste van Boontje