14

[eind 1949/begin 1950]

beste Minne,

eigenlijk behoef ik er deze keer geen briefje bij te voegen: al wat ik u te schrijven had, staat in de hoekjes zélf... Lichte verbetering in de toestand waar te nemen: ik schrijf me dood aan alle kanten... vooral verhaaltjes voor magazines: klop ook eens molter tegen zijn kin, dat hij mijn verhaaltjes in A.B.C. stopt... zeg hem dat hij een kunstenaar van de ondergang redt, of dat het over de vlaamse cultuur gaat, luistert hij ook dáár niet naar, schop hem dan eens onder zijn kloten met tastbaarder argumenten

hartelijk, uw boontje