17

[februari 1950 - april 1950]

beste Minne,

hierbij met de gauwte nog 2 hoekjes... ik geraak maar niet door mijn stapel werk, al wroet ik er mij bij dood. Schrijf ook aan onze Jan de lichte, savonds als iedereen slapen is. Heb er de ene avond geweldige poef op, en ben de andere avond het hart in, als het precies maar een scheet in een fles is. Zal ik u eens een paar bladzijden sturen, om me te zeggen wat er naar uw gedacht aan ontbreekt... of wat er te veel aan is? Zo ja, dan krijgt ge een 30-tal getypte bladzijden. Elaas, meer is het nog niet.

uw Boontje