19

[april 1950]

beste Minne,

ik ben van u weggegaan met het voornemen u wel tien ‘bedenkingen’ op te sturen... alleen maar om in mijn verbeelding uw content gezicht te zien. Maar thuisgekomen werd mij daar een plaaster van een griep op den hals geschoven! mijn kop klakt open, en mijn benen waggelen onder mijn gat. Toch heb ik mij met de moed der wanhoop en der ezels aan het werk gezet, en ziehier het resultaat: 2 arme ‘bittertjes’. Maar de inhoud is er wel 20 waard, al zeg ik het zelf. De groeten aan mijn Jan de lichte.

uw Boontje