24

[mei 1950]

beste Minne,

Gelijk dat steeds gaat, kruiste onze vorige correspondentie elkaar. En niet alleen in brieven maar ook in gesprekken en in al het andere gaat dat zo... terwijl de ene iets zegt, zegt ook de andere iets, en geen der twee heeft iets van de andere begrepen.
Het spijt mij dat mijn Jan de lichte nog steeds wat te idealistisch is... het is een ziekte waarvan ik mij moeilijk ontmaken zal, maar ja, ge zijt ook al wat ouder en hebt ook al wat meer gezien en meegemaakt. Tot daar dan aan toe.
Ik stuur u hierbij nog 2 stukjes, gedistilleerd uit de bladzijden van Jan de lichte.
Zijt gij nogal met Herreman in correspondentie?... anders zou ik vragen of gij hem niet zoudt kunnen bewegen mij een gratis exemplaar van het gentse woordenboek te doen toekomen, uitgegeven door de Academie van de dit en de dat. Het Gents staat zo dicht bij het Aalsters, dat het mij een grote bron van overschone woorden zou kunnen bezorgen.

hartelijk, uw boontje