27

[november 1948 - 25 april 1951]

beste minne,

met de gauwte 1 hoekje... tis te moeite niet, zult ge zeggen... maar ik heb er zodanigveel te schrijven dat ik aan geen enkel weet te beginnen.

hartelijk, uw Boontje