38

[eind november 1951]

beste Minne, leeft ge nog?

Ik kom dan zondag naar uw viering, maar was mijn handen in onschuld. Voor de rest gaat alles opperbest, gelijk een kruiwagen waar een wiel aan ontbreekt.
Jan de Lichte verschijnt nu in afleveringen. Geschreven door Louis Boon.
Ik ga mij een exemplaar kopen, iedere week een aflevering aan 1,50 fr. ... en ik schrijf in de randen bij, wat ik er moeten uit weglaten heb.
Krijg nu zondag alstublieft geen geraaktheid of zo, dat men geen spel heeft met u! En doe maar uw ‘gatkletsere’ aan, ik zal mijn ogen wel toedoen,

uw Boontje