39

[september/oktober 1953]

Beste Minne,

hierbij dan het interview met Burssens. Het is wel wat langer uitgevallen dan ik dacht. Maar dat is de fout van Burssens zélf, die mij al te lange antwoorden heeft gegeven.

Ondertussen, met een kop die op barsten staat van dubben en van zorgen, uw Boontje