43

[februari 1954]

Beste Minne,

de facteur was mij dan toch te vlug af. Ik doe mij nu twee frank schade, maar a là, er gaan er zoveel naar de knoppen.
Verleden week was ik te Gent voor een voordracht, bij de Socialistische studenten: tien man en een paardenkop, zoals gij dat zegt. Maar ook daarover hoorde ik een goei. Een oude socialist vroeg eens aan een jonge kerel: Maar hoe komt het toch dat de jeugd op onze vergaderingen niet te zien is? En de jonge man antwoordde: waarom zouden wij komen?... alle goei plaatsen zijn bezet.
Vergis u niet – en zet deze niet in uw ‘twintig lijnen’!

uw Boontje