53

[september/oktober 1954]

Beste Minne,

Hierbij dan weer twee stukjes. Ik weet dat gij bezwaar gaat hebben tegen ‘De Joker’, omdat hij blijkbaar deel uitmaakt van het kaartspel. Maar lees het toch eens. Het schijnt mij een goed verhaaltje te zijn. En als gij het tóch plaatsen zoudt, zou ik graag de tekening erbij zien. Misschien zó:

[Scan de dwaas]

Een mens heeft immers graag dat zijn portret er goed doorkomt!
Voor de rest: weinig nieuws, veel werk en slecht weer. De groeten aan madame Minne,

uw Boontje