56

[oktober 1948 - 5 november 1954]

Beste Minne,

geen nieuws, tenzij dát wat ik u hier in deze vier lange epistels schrijf. Want tenslotte vraag ik mij af voor wie of voor wat ik ze eigenlijk nog schrijf, buiten u en misschien nog ergens een andere clown, een gek, die in deze wereld van barbaren niet thuishoort.

Het beste van uw boontje, met zijn spijt dat wij niet een beetje dichter bij elkaar wonen, zodat we elkander konden opgreiven.