58

[augustus 1954 - 5 november 1954]

Beste Minne,

Verontschuldig mij weeral bijkanst te laat te zijn, maar het is niet altijd gemakkelijk alles op tijd te doen – deze week twee voordrachten gehouden, bijdragen gestuurd naar het N.V.T. en de Vlaamse Gids, verhalen voor de Zweep, een mengelwerk voor dezelfde Zweep, en tevens een mengelwerk voor Vooruit (schrik u geen aap als ge iets leest over ‘Als Vrouwen Beminnen’... want dat is van mij!) en tevens heb ik griep gelijk iedereen, en blijf ik verder antichambreren en gatlikken om het djobke van inspecteur der bibliotheken te bemachtigen. Verder beveel ik mijn geest in uwe handen, en maak als het kan deze week nog twee artikelen voor ‘het geestesleven’,

uw Boontje