Inleiding

De papieren editie Wanneer van u nog eens een Minne-briefje? De brieven van Louis Paul Boon aan Richard Minne was de tweede publicatie die tot stand kwam in het kader van het door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen gefinancierde project De elektronische editie van de correspondentie en tegencorrespondentie van Louis Paul Boon (promotoren: prof. dr. K. Humbeeck en prof. dr. J. Gerits).Wanneer van u nog eens een Minne-briefje? was een co-productie van het Antwerpse antiquariaat Demian en het L.P. Boon-documentatiecentrum van de Universiteit Antwerpen, onderdeel van het onder deze instelling ressorterende Instituut voor de Studie van de Literatuur in de Nederlanden (ISLN) in samenwerking met de Vakgroep Nederlands van de Universiteit Gent.

Anders dan de eerste door ons verzorgde deelcorrespondentie, deze tussen Boon en Gaston Burssens (www.booncentrum.be/correspondentie/boonburssens), werd de briefwisseling Boon-Minne pas in tweede instantie elektronisch publiek gemaakt.
Voor de eerder uitvoerige annotaties werd onder meer gebruik gemaakt van de resultaten van het door het Max-Wildiersfonds gepatoneerde interuniversitaire onderzoeksproject Het uitgevershuis A. Manteau 1938-1953 (FWO-Vlaanderen, G.4434.00 – promotor-woordvoerder prof. dr. K. Humbeeck/UAntwerpen; co-promotoren: prof.dr. A.M. Musschoot/UGent, Prof.dr. D. de Geest/KULeuven, prof.dr. B. Vervaeck/VUBrussel en mevr. L. van Dijk/AMVC-Letterenhuis, Antwerpen). Daarnaast werd rijkelijk geput uit de proefversie van de Boonbiografie Gelijk de vis zwemt moet ik schrijven, die eind 2004 bij de Arbeiderspers te Amsterdam zal verschijnen.

De editeurs willen de volgende mensen bedanken:
Hans Van Acker, Paul Van Aken, Ton Anbeek, AMSAB Gent/Antwerpen, AMVC-Letterenhuis Antwerpen, Lieve Arnouts, Hugo Benoy, Bert Boeckx, Jeanneke Boon-De Wolf, Jo Boon, Piet Van Brabant, Jan L. Broeckx, Ernst Bruinsma, Geert Buelens, Frans Buyens, Ben Cami, Hugo Claus, Rik De Coninck, Bob Cools, Oscar Debunne, Bert Decorte, Frank Decrits, Philippe Delbart, Gillis J. Dorleijn, Achiel Engels, Marc Galle, Dirk de Geest, Joris Gerits, Jos Ghysens, Koen Haagdorens, Hilda Ide, Michel Igual-Pacheco, Denise Jonckheere, Jos Joosten, Adelin Klutz jr., Reinold Kuipers, Hubert Lampo, Liberaal Archief Gent, Luc Lievyns, Albert Maertens, Liliane De Maeseneer, Angèle Manteau, Lut Missinne, Lucienne Muylaert, Anita Muys, Ilja Nieuwland, Bart Nuyens, Luc Pareyn, Mevrouw Jeroom De Pauw, Machteld van de Perre, Diana Pieters, Pierre Van der Poel, Harold Polis, Steven de Ridder, Gerda Roggeman, Dirk Van Ryckeghem, Paula Schepens, Prosper De Smet, Walter Van Snick, Jan Stuyck, Johan Vanhecke, Hugo Verdaasdonk, Joske Vermoesen, Bart Vervaeck, Wouter de Vries, Stien van Waardt, Else Walravens, Marcel Wauters, Jean Weisgerber, Georges Wildemeersch en Lucette De Wit.