Uitgeverij Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen (Kapellen).

 

1941

 

Marcel Bastiaens, Onze zoetwatervisschen en de hengelsport. Bevattende het eigenaardige leven onzer zoetwatervisschen en al wat den lijnvisscher aangaat, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, [1941], 72 p., ill.

* Prijs: 10 fr. <BB februari-maart 42-589>

** Alle exemplaren dragen de handteekening van den schrijver

*** Inleiding gedateerd: april 1941.

Geen vermelding jaartal, drukker, uitgever; SBA-catalogus: Van Hoof 1941.

 

Marcel Bastiaens, Lijnvisscherskunst of de kunst van het hengelen, verbeterde uitgave, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen, [1941], 159 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: Lijnvisscherskunst of de kunst van het hengelen. Wanneer* Bij welk weer* Waar* Waarmee* Hoe* Wet. Prijs: 18 fr. <BB februari-maart 42-590>

** Alle exemplaren dragen de handteekening van den Schrijver.

 

Marcel Bastiaens, Hengelen in den winter: vangst van baars, snoek, voorn, alver, sander-snoekbaars, spinning, trolling of dandinette, uitgeverij-drukkerij Boekuil, Kapellen, [1941], 48 p., ill.

 

1943

 

André M. Pols, Vijftig jaar Vlaamsche opera, Boekuil/Karveel, Kapellen/Antwerpen, [1943], 80 p., ill.

* Druk: drukkerij Pierre Dirix, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Organisatie: gemeentebestuur Antwerpen. Prijs: 35 fr. <BB november 43-3503>

** Dit boek werd gezet uit Bodoni letter, gedrukt op houtvrij papier op de persen van Pierre Dirix, Apostelstraat 8, en in opdracht van het gemeentebestuur van Antwerpen uitgegeven in de maand september 1943.

 

Leopold Muller, Oude Antwerpsche poortjes, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1943, 114 p., ill. [Uit Antwerpen's oude schatkist. Antwerpen; vol. 1]

* Koperdiepdruk: Charles Bulens, Brussel. Grafische verzorging: drukkerij Pierre Dirix, Antwerpen. Aquarellen: Leopold Muller. Historische kantteekeningen: Jan de Schuyter. Inleiding: Stan Leurs. <BB december 43-3949>

** In prachtuitgave verscheen van dit werk 40 exemplaren, gedrukt op Japansch geschept papier, met bijvoeging van een kleurenschaal en twee dubbele buitenreeks platen, genummerd I tot XL en door kunstschilder en schrijver onderteekend. * 460 exemplaren op houtvrij velijn, met bijvoeging van een kleurenschaal en een dubbele buitenreeksplaat, genummerd van 41 tot 500. * De platen in meerkleurigen koperdiepdruk werden uitgevoerd door de firma Charles Bulens te Brussel. * De teksten werden gezet in Metroletter en grafisch verzorgd door de drukkerij Pierre Dirix te Antwerpen. Dit is nummer 115.

 

Jan de Schuyter, Max Elskamp, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, (1943), 41 p.

* Druk: drukkerij Pierre Dirix, Antwerpen. Prijs: 36 fr. <BB december 43-4036>

** In de slachtmaand van het jaar 1943 werd hiervan gedrukt, op de persen der drukkerij Pierre Dirix, Apostelstraat 8 en 10, te Antwerpen: 15 exemplaren, niet in den handel, genummerd van I tot XV en 150 exemplaren, genummerd van 16 tot 165. * Toelating 6002. Dit is nummer VIII

*** Aangevuld met twee gedichten en drie brieven onuitgegeven werk van den dichter.

 

Paul van Crombruggen (ed.), Sprookjesweelde: sprookjes uit verschillende landen, saamgebundeld en naverteld, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, [1943], 43 p., ill.

* Illustraties: Maria Truyens. Prijs: 36 fr. <BB januari 44-12>

 

Jef Crick, Petrus Paulus Rubens. De roman van zijn leven, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, (1943), 255 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: P.P. Rubens: De roman van zijn leven. Druk: De Vos-Van Kleef, Antwerpen. Koperdiepdruk: Charles Bulens, Brussel. Prijs: 18 fr. <BB februari 44-515>

** Deze Rubensroman van Jef Crick werd gedrukt op de persen van de Drukkerij De Vos-Van Kleef, te Antwerpen, in het jaar 1943. De buitentekstplaten, in koperdiepdruk, werden geleverd door de firma Charles Bulens, te Brussel. Buiten de gewonen oplage (3000 ex.), gedrukt op Finsch editiepapier, werden 120 ex. getrokken op houtvrij, genummerd en door den schrijver onderteekend.

*** Promotionele bijlage: Jef Crick, P.P. Rubens: de roman van zijn leven, 1944, Boekuil en Karveel-uitgaven, Kapellen-Antwerpen; Genaaid, met stevig, kleurrijk omslag 95,- fr.; Gebonden, met gouden rugstempel 125,- fr.; In prachtuitgave verscheen van dit werk 170 ex. op houtvrij velijn, gebonden in vollen linnen stempelband, genummerd en door schrijver onderteekend. 220 fr.

 

1944

 

Jan de Schuyter, Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken, Boekuil- en Karveeluitgaven, [Antwerpen], 1944, 62 p., ill. [Karveel-folklorereeks; vol. 1]

* Druk: drukkerij Pierre Dirix, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Voorwoord: De uitgevers. Prijs: 15 fr. <BB februari 44-438>

 

Jan de Schuyter, Op, Signorken: zijn legenden en zijn oorsprong, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 143 p., ill. [Karveel-folklorereeks; vol. 2]

* Druk: drukkerij Pierre Dirix, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Prijs: 22 fr. <BB maart 44-748>

 

A. de Moor, Het steriliseeren en inmaken van groenten, fruit en vleesch, herziene, vervolledigde en uitgebreide herdruk, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 44 p., ill. [Wat weet ge?; vol. 2]

* Alternatieve titel: Het steriliseeren van groenten, fruit en vleesch. Inmaken met zout, op azijn, drogen, confijten, confituur, dranken. Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB maart 44-799>

** In acht genomen groote navraag (24.000 op twee jaar) hebben wij het nuttig geoordeeld dit werk, gansch herzien, vervolledigd en uitgebreid te herdrukken en in onze reeks *Weet Ge* als nr 2 op te nemen. De uitgevers.

 

Ferdi Van de Vijver, De kleermaker: geschiedenis, techniek, folklore, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 94 p., ill. [Wat weet ge?; vol. 1]

* Alternatieve titel omslag: Den kleermaker: geschiedenis, techniek, folklore. Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 23 fr. <BB maart 44-808>

 

Aimé de Cort, Bijgeloof in Vlaanderen en andere folkloristische bijdragen, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 60 p. [Karveel-folklorereeks; vol. 3]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Een woordeken vooraf: Jan de Schuijter. Prijs: 15 fr. <BB april 44-1101>

 

Helene Timmermans, Spreken en schrijven wij nauwkeurig Nederlandsch? Wenken voor het juister gebruik van onze taal, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 207 p.

* Alternatieve titel: Spreken en schrijven wij keurig Nederlandsch? Wenken voor het juist gebruik van onze taal. Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 30 fr. <BB april 44-1108>

 

Jef van Eyck, De apotheker gezien in 't licht der historiek, der techniek, beeldende kunsten en folklore, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 67 p., ill. [Wat weet ge?; vol. 3]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 18 fr. <BB april 44-1131>

 

W[illem] Hayen, De practische groente- en fruittuin van den liefhebber, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 134 p. [Wat weet ge?; vol. 4]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 25 fr. <BB april 44-1148>

 

Joris F.M.P. Willems, Was Jan Frans Willems christen? Met een schrijven van Zijn Eminentie den Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, [1944], 30 p., ill.

* Druk: drukkerij Pierre Dirix, Apostelstraat 8-10 , Antwerpen. Schrijven: kardinaal Van Roey. Prijs: 12 fr. 50 <BB april 44-1219>

 

Jan De Schuyter, Over rolzangers en rolzangersliederen, 2e editie, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 72 p., ill. [Karveel-folklorereeks; vol. 4]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB mei 44-1422>

** De eerste druk van de studie 'Over Rolzangers en Rolzangersliederen' verscheen in het jaarboek 1934 van den Koninklijken Oudheidkundigen Kring van Antwerpen. Er werden ook 25 overdrukken van gemaakt.

 

Albe, En zij spitsten de oortjes...: Sprookjes, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, [1944], 34 p.

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 18 fr. <BB juni 44-1635>

 

Jan De Schuyter, Havenlucht: verhalen van de haven en van de rivier, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, 1944, 123 p., ill.

* Penteekeningen: René de Coninck. Prijs: 28 fr. <BB juni 44-1844>

 

Louisa Driesen, Stefke, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, 1944, 280 p.

* Voorwoord: Jan De Schuyter. Prijs: 60 fr. <BB juni 44-1845>

*** Stefke over de doopvont - Jan De Schuyter 

 

Albe, De avonturen van kapitein Zeldenthuis, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 182 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 1]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 30 fr. <BB juli 44-1945>

 

Alfred de Becker; Jan de Schuyter; Frans J. Janssens, De bescherming van den titel en van het beroep van architect : kritische en documentaire studie der wet van 20 februari 1939, 3e uitgaaf (Nederlandsche bewerking), Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, [1944], 154 p.

* Druk: P. Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Voorwoord: Jozef Schellekens. Medewerking: Jan De Schuyter; Frans J. Janssens. <BB juli 44-2037>

 

C.L. Truyens-Bredael, Spinnen als handwerk: geschiedenis, folklore, techniek, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen, 1944, 134 p., ill. [Wat weet ge?; vol. 5]

* Alternatieve titel omslag: Het spinnen als handwerk. Prijs: 28 fr.; gekart. 50 fr. <BB december 44-3709>

*** geen vermelding Wat weet ge?; vol. 5

 

Jef Crick, Monica: roman uit de 16e eeuw, nieuwe herwerkte uitgave, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, 1944, 263 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Houtsneden: Victor Stuyvaert. Oorspronkelijke titel: De ridder van het slot van Laerne. Prijs: 75 fr. <BB december 44-3754>

 

Paul van Crombruggen, Bloemen uit den besloten hof, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, [1944], 34 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: Bloemen uit den besloten hof: twee legenden van O.L. Vrouw van Hanswijck. Druk: drukkerij Pierre Dirix Apostelstraat 8-10 Antwerpen. Buitentekstplaten naar tekeningen: Alfred Ost. Prijs: 28 fr. <BB januari 45-202>

 

L. Kesteloot, De voorstelling van het booze beginsel, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1944, 57 p., ill. [Karveel-folklorereeks; vol. 6]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB januari 45-265>

 

Maurits van Coppenolle, Sint Elooi in het volksleven, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, [1944], 59 p., ill. [Karveel-folklorereeks; vol. 5]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB januari 45-266>

 

Jan Dupont, De practische schilder, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen/Kapellen, 1944, 189 p., ill.  [Wat weet ge?; vol. 6]

* Alternatieve titel omslag: De practische schilder: geschiedenis, techniek, folkore. Druk: drukkerij Pierre Dirix, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Prijs: 45 fr. <BB februari 45-364>

 

Marcel Bastiaens, Onze zoetwatervisschen en de hengelsport, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, [1944], 64 p., ill. [Wat weet ge*; vol. 7]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstr. 8, Antwerpen. Prijs: 18 fr. <BB februari 45-521>

 

Paul van Crombruggen, Negen geestelijke kinderliederen, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen, (1944), 11 p.

* Prijs: 22 fr. 50 <BB november 45-2886>

 

1945

 

Maria Truyens, De geschiedenis van Janneke en Mieke: kleurboek, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, [1945], 12 p., ill.

* Illustratie: Maria Truyens. Prijs: 7 fr. 50 <BB januari 45-254>

                                                                             

André Vlaanderen, De zin van het ex-libris en van het ex-librisverzamelen, Boekuil- en Karveeluitgaven/Nederland's boekhuis, Antwerpen/Tilburg, 1945, 143 p., ill. [Het Ex-libris en de Gelegenheidsgrafiek; vol. 1]

* Druk: Pierre Dirix, Antwerpen. Prijs: 78 fr. <BB juni 45-1365>

** Dit is nummer één van de reeks 'Het Ex-libris en de Gelegenheidsgrafiek' uitgegeven door 'Boekuil en Karveel' voor België en 'Het Nederland*s Boekhuis' (Tilburg) voor Nederland. Gedrukt bij Pierre Dirix te Antwerpen in het jaar 1945.

 

Maria Truyens, Histoire de Toto et Ninette. Album à colorier, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen, (1945), ill.

* Prijs: 7 fr. 50 <BB augustus-september 45-1891>

 

Kapitein Zeldenthuis, Avonturen in de Far West, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1945, 117 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 4]

* Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Prijs: 30 fr. <BB oktober 45-2287>

 

Kapitein Zeldenthuis, Ik leef onder water, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1945, 159 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 2]

* Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prijs: 30 fr. <BB oktober 45-2288>

 

Kapitein Zeldenthuis, Het lokkende voetspoor, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1945, 141 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 3]

* Druk: P. Dirix, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Prijs: 30 fr. <BB oktober 45-2289>

 

Jan de Schuyter, Merksem onder vuur, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1945, 128 p., ill.

* Penteekeningen: Nand. Prijs: 32 fr. <BB november 45-2804>

 

Jozef van Balberghe, De Mechelsche bierhandel: geschiedenis, folklore, dialekt, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1945, 72 p., ill. [Karveel-folklorereeks; vol. 7]

* Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Prijs: 38 fr. <BB november 45-2869>

 

J[ohn] A[lexander] Ferguson, Verstolen verschrikking, Boekuil- en Karveeluitgaven/Nederland*s boekhuis, Antwerpen/Tilburg, [1945], 217 p.

* Vertaling: L. de Tombe. Omslagillustratie: b. Prijs: 90 fr. <BB januari 46-320>

*** Inleiding: Aan Gordon Henderson, Tweeden Luitenant, Royal Scots Fusiliers - J.A. Ferguson.

Prijs: Ingenaaid Fr 75,- ; Gebonden Fr. 90,-

Naam auteur omslag: John Ferguson.

 

Willy Condès, Grimeerkunst: een handboek over de grimeerkunst ten bate der tooneelliefhebbers en jonge acteurs. Geïllustreerd met foto*s van karakterkoppen van bekende kunstenaars, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1945, 55 p., ill. [Wat weet ge?; vol. 8]

* Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Teekeningen: Aug. Masson. Prijs: 60 fr. <BB februari 46-742>

 

Maurits van Coppenolle, Onze Lieve Vrouw van het Boompje te Sint-Andries (Brugge), Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen, 1945, 95 p., ill. [Andreana-reeks; vol. 2]

* Inleidend woord: M. English. Prijs: 18 fr. <BB mei 46-1244>

*** Andreana-reeks: bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Sint-Andries.

 

Rudolf Allers, Zelfverbetering, 3e editie, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, (1945), 302 p.

* Vertaling: Ad. Vorstman. Prijs: 18 fr. <BB 19S-1641>

 

1946

 

A.G. Stainforth, CLX ex-librissen van André Vlaanderen, Boekuil- en Karveeluitgaven/Nederland*s boekhuis, Antwerpen/Tilburg, 1946, 355 p., ill.

* Druk: drukkerij Dirix & Van Hoye, Antwerpen. Prijs: 290 fr. <BB mei 46-1588>

** De druk van dit werk eindigde den dertigsten maart 1946 op de persen der drukkerij Dirix & Van Hoye te Antwerpen. Het werd gezet uit Bodoni karakters. Er werden 50 exemplaren gedrukt op featherweight, genummerd 51 tot 300, voor de uitgeverij *Boekuil en Karveel* te Antwerpen. 500 exemplaren werden gedrukt op houtvrij velijn, voor *Nederland*s Boekhuis*, te Tilburg, en genummerd N 1 tot N 500. Dit is nummer 97

 

Zeldenthuis [Kapitein], In het land der dwergen, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, (1946), 50 p., ill.

* Prijs: 7 fr. 50 <BB juni 46-2059>

 

Kapitein Zeldenthuis, De lokroep van het oerwoud, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1946, 153 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 5]

* Omslagillustratie: Bing. Prijs: 30 fr. <BB juni 46-2060>

 

Berthe Verhoeyen, Inge's doortocht, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1946, 192 p., ill.

* Illustraties: R. Meerbergen. Prijs: 46 fr. <BB juni 46-2353>

 

A.G. Stainforth, 160 ex-libris d*Andre Vlaanderen, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, (1946), ill.

* Prijs: 290 fr. <BB juni 46-2076>

** Annotatie exemplaar: 50 exemplaires sur papier featherweight num. I à L, 300 exemplaires sur papier vélin, num. de 51 à 350.

 

André Vlaanderen, Van een boertje dat voor boerin wou spelen. Vermakelijk kleuralbum voor de jeugd: rijmen en prentjes, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, (1946), 24 p., ill.

* Prijs: 30 fr. <BB oktober-november-december 46-3247>

*** Abjörnsen vrij naverteld

 

Kapitein Zeldenthuis, Het concert der gouden nachtegalen, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1946, 135 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 6]

* Omslagillustratie: Bing. Prijs: 30 fr. <BB oktober-november-december 46-3250>

 

Kapitein Zeldenthuis, De levende lasso, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1946, 48 p., ill.

* Omslagillustratie: Bing. Prijs: 6 fr. 75 <BB oktober-november-december 46-3251>

*** Fragment uit *Avonturen van Kapitein Zeldenthuis* verschenen in de reeks Avonturen van Kapitein Zeldenthuis.

 

Kapitein Zeldenthuis, Het wonder van Hawai, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1946, 48 p.

* Omslagillustratie: Bing. Prijs: 7 fr. 50 <BB oktober-november-december 46-3252>

*** Fragment uit *Het concert der gouden nachtegalen* verschenen in de reeks Avonturen van Kapitein Zeldenthuis.

 

Jef Crick, Jan-Frans Willems, vader der Vlaamsche beweging, 1846-1946, zijn volledig levensbeeld, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, (c.1946), 172 p., ill. [Campo santo. Sint Amandsberg; vol. 3]

* Prijs: 50 fr. <BB oktober-november-december 46-4285>

 

Jan Cockx, De pottenbakkerskunst, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1946, 52 p., ill. [Wat weet ge*; vol. 9]

* Prijs: 45 fr. <BB januari 47-240>

 

Leo Landsman (ed.), Nieuw-Griekse sprookjes: vrij bewerkt door Dr. Leo Landsman, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1946, 46 p., ill.

* Illustraties: Anna Staritzky. Omslagillustratie: André Vlaanderen. Prijs: 40 fr. <BB maart 47-804>

 

Leo Landsman (ed.), Slovaakse sprookjes: vrij bewerkt naar het Slovaaks door Dr. Leo Landsman, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1946, 44 p., ill.

* Illustraties: Gert Ronde. Omslagillustratie: André Vlaanderen. Prijs: 40 fr. <BB maart 47-805>

 

Jan de Schuyter, De grote speelgoedoorlog, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, [1946], 28 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: De neus van de poesje vertelt: de grote speelgoedoorlog. Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstraat 8, Antwerpen. Prenten: Willy Mertens. Prijs: 35 fr. <BB juli-augustus-september 47-2517>

 

Marcel Bastiaens, L*art du pecheur à la ligne, 5e editie, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, (1946), 186 p., ill.

 

Leo Simoens, Beschaafd Nederlands in twintig lessen ten behoeve van het middelbaar-, normaalonderwijs en zelfstudie, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, (1946), 101 p., ill.

 

1947

 

H[erman] Wouters, Beknopte Russische spraakkunst met oefeningen en woordenlijsten, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1947, 72 p.

* Prijs: 38 fr. <BB april 47-1497>

 

Jef Crick, Petrus Paulus Rubens de roman van zijn leven, [2e druk], Boekuil- en Karveeluitgaven/Nederland*s boekhuis, Antwerpen/Tilburg, (1947), 279 p., ill.

* Druk: drukkerij Dirix en Van Hoye, Antwerpen. Koperdiepdruk: Charles Bulens, Brussel. Omslagillustratie: André Vlaanderen. Prijs: 150 fr. <BB mei-juni 47-1906>

** Deze tweede uitgave van Jef Crick*s Rubensroman werd gedrukt op de persen der drukkerij Dirix en Van Hoye te Antwerpen, in het jaar 1947. De kleurplaten, in koperdiepdruk werden geleverd door de firma Charles Bulens, te Brussel. (De eerste druk verscheen in het jaar 1943.)

*** Prijs: ingen. 125,- frs. Gebonden in volle linnen band 150,- frs.

 

Gaston Moorkens, Groot gedenkboek der Lierse rijksnormaalschool: samengesteld naar aanleiding van de eeuwfeestviering (18-30 mei 1946), Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1947, 381 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: Rijksnormaalschool Lier. Gedenkboek. 1844-1944. Druk, band en binden: Dirix en Van Hoye, Antwerpen. Prijs: 350 fr. <BB mei-juni 47-2257>

** Dit 'Gedenkboek' werd gezet uit de lettersoorten 'Bodoni' en op 300 genummerde exemplaren gedrukt in het jaar 1947. Druk, band en binden werden uitgevoerd door Firma Dirix en Van Hoye te Antwerpen. Dit is nummer 104.

 

Leo Landsman (ed.), Bulgaarse sprookjes: vrij bewerkt naar het oorspronkelijke door Dr. Leo Landsman, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1947, 40 p., ill.

* Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Illustraties: André Vlaanderen. Prijs: 30 fr. <BB januari 48-33>

 

Leo Landsman (ed.), Rutheense sprookjes: vrij bewerkt naar het oorspronkelijke door Dr. Leo Landsman, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, (1947), 47 p., ill.

* Illustraties: André Vlaanderen. Prijs: 30 fr. <BB januari 48-34>

 

L[eo] Landsman, Het poppentheater van Sergej Obraztsov te Moskou, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1947, 127 p., ill.

* Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstr. 8, Antwerpen. Prijs: 90 fr. <BB februari-maart 48-707>

 

Kapitein Zeldenthuis, Het lokkende voetspoor, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1947, 153 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 3]

* Alternatieve titel omslag: Het lokkend voetspoor.

 

Verordening op het bouwen, 3e druk, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1947, 72 p.

* Druk: drukkerij Dirix-Van Hoye, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Organisatie: Provincie en gemeente Antwerpen. <BB 58-3525>

 

1948

 

Louis Sourie, Het werk van Ernest Claes, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 104 p.

* Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Prijs: 55 fr. <BB juni 48-1990>

 

Kapitein Zeldenthuis, De avonturen van Plum, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 139 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 8]

* Prijs: 35 fr. <BB oktober 48-3424>

 

Kapitein Zeldenthuis, De piraat van de Pool, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 147 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 7]

* Omslagillustratie: André [Vlaanderen]. Prijs: 35 fr. <BB oktober 48-3425>

 

Kapitein Zeldenthuis, Avonturen in de Far West, 2e druk, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 153 p. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 4]

* Prijs: 32 fr. <BB januari 49-26>

 

Kapitein Zeldenthuis, Het lokkende voetspoor, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 153 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 3]

* Alternatieve titel omslag: Het lokkend voetspoor. Prijs: 32 fr. <BB januari 49-27>

 

Kapitein Zeldenthuis, De lokroep van het oerwoud, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 156 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 5]

* Prijs: 35 fr. <BB januari 49-28>

 

Harold French, Ik was achter het IJzeren Gordijn: Oost-Duitsland in de greep van het Sovjetisme, Nederland*s Boekhuis/Boekuil- en Karveeluitgaven, Tilburg/Antwerpen, [1948], 224 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: Ik was achter het ijzeren gordijn. Druk: Noord Nederlandsche Drukkerij, Moppel. Ten geleide: H. de Greeve. Prijs: 100 fr. <BB februari 49-666>

*** Prijs: Geb. F 5.90.

 

Kapitein Zeldenthuis, Het concert der gouden nachtegalen, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 139 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 6]

* Prijs: 32 fr. <BB februari 49-994>

 

Helene Timmermans, Spreken en schrijven wij goed Nederlandsch?, 2e verbeterde uitgave, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, [1948], 187 p.

* Prijs: 65 fr. <BB maart 49-1256>

 

Kapitein Zeldenthuis, Gouden mond, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1948, 143 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 9]

* Alternatieve titel tussenblad: Verhalen uit het boek van Gouden mond. Omslagillustratie: André [Vlaanderen]. Prijs: 32 fr. <BB juni 49-2355>

 

1949

 

Kapitein Zeldenthuis, De cowboys van de poesta: en andere verhalen, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1949, 155 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 10]

* Omslagillustratie: André [Vlaanderen]. Prijs: 35 fr. <BB augustus-september 49-3539>

 

Juliaan Socquet, Daan Paardenhoef, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1949, 179 p.

* Alternatieve titel: De saga van Daan Paardenhoef. Woord vooraf: Karel Elebaers. Prijs: 35 fr. <BB december 49-4806>

 

Kapitein Zeldenthuis, De avonturen van kapitein Zeldenthuis, 3e druk, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1949, 158 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 1]

* Prijs: 35 fr. <BB januari 50-18>

 

Robert Erkens (ed.), Personen- en vrachtvervoer: het vervoer met automobielen - autobus - autocar - taxi- vrachtvervoer voor derden en voor eigen rekening. Teksten geordend en met aantekeningen voorzien, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1949, 201 p.

* Prijs: 65 fr. <BB januari 50-178>

 

D. de Vos-Van Kleef, Het ex-libris in Europa, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1949, 275 p., ill.

* Druk: Dirix & Van Hoye. Prijs: 125 fr. <BB mei 50-1480>

** Dit boek is gedrukt op de persen van de Firma Dirix & Van Hoye voor 1949 Boekuil en Karveeluitgaven Antwerpen MCMIL

 

1950

 

Kapitein Zeldenthuis, Ik leef onder water, 3e druk, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1950, 159 p., ill. [De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis; vol. 2]

* Omslagillustratie: Bing. Prijs: 35 fr. <BB juni 50-2172>

 

Marcel Bastiaens, De geheimen der hengelsport. Encyclopædische gegevens voor de lijnvisser, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, 1950, 351 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: De geheimen der hengelsport.

 

S.d.

 

Albe, Toen Fonske en Mitke den hemel bezochten, Boekuil- en Karveeluitgaven, Kapellen/Antwerpen, [S.d.], 34 p., ill.

 

Marcel Bastiaens, Nos poissons d*eau douce et le sport halieutique: la vie curieuse de nos poissons d*eau douce et tout ce qui intéresse le pêcheur à la ligne, 4e editie, Boekuil- en Karveeluitgaven, Antwerpen, [S.d.], 64 p., ill.

[terug]