Uitgeverij Britto, Brugge.

 

1945

 

E. De Riddere, Notices généalogiques inédites ou rectificatives  Fasc. n°1, Britto, Brugges, (1945), 63 p.

* Prijs: 50 fr. <BB november 45-2962>

 

Leopold III, Britto, Brugges, (1945), 40 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB december 45-3529>

 

D[aniël] Dewulf, Kleine inleiding tot de groote lijnen in de hedendaagsche literatuur, Britto, Brugge, [1945], 16 p. [Reeks Het Westen; vol. 1]

* Druk: drukk. Britto, Brugge. Prijs: Per deel: 6 fr. 50; 30 fr. voor 5 delen. <BB januari 46-311> BB: D. Dewulf Oostende

*** Volume reeks Het Westen wordt niet vermeld.

 

1946

 

Bert Louckx, Felix de Boeck: kunstschilder, Britto, Brugge, [1946], 16 p., ill. [Reeks Het Westen; vol. 2]

* Druk: drukk. Britto, Brugge. Inleiding: D. Dewulf. Prijs: Per deel: 10 fr.; 30 fr. voor 5 delen. <BB maart 46-1075> BB: D. Dewulf Oostende

*** Volume reeks Het Westen wordt niet vermeld.

 

Karel Haerens, De bezielende aanvaarding, Britto, Brugge, [1946], 16 p., ill. [Reeks Het Westen; vol. 3]

* Alternatieve titel omslag: De bezielende aanvaarding. Gevolgd door een studie over Vlaamsche poëzie. Druk: Britto p.v.b.a., Esscheboomstraat, 2, Brugge. Inleiding: D.V. Studie over Vlaamsche poëzie: D. Vervanghen. <BB maart 46-2986> BB: D. Dewulf Oostende

 

1948

 

Jaak Fontier, Hoe een menselijk-ongelukkige maar goddelijk-gelukzalige gespletenheid in een mens tot eenheid werd. Een schijnbaar wonderlijk verhaal, Britto, Brugge, (1948), 112 p.

* <BB 53-5077>

 

1949

 

Marcel Matthijs, Wie kan dat begrijpen?, Britto, Brugge, [1949], 171 p.

* Druk: Britto Esseboomstraat 2, Brugge. Bandomslag: Jef Boudens. Prijs: 120 fr. <BB mei 49-2224>

** Van deze uitgave van Marcel Matthijs' 'Wie kan dat begrijpen?' werden 50 exemplaren gedrukt op Chifton de Bruges, genummerd van 1 tot 50 met handteken van de auteur.

 

A[lbert] Devos, De differentiatie door cultures en het isoleren van de tuberkelbacillen op gestolde eimilieu's. Proefschrift ter verkrijging van de graad van geaggregeerde van het hoger onderwijs aan de Rijksuniversiteit te Gent, Britto, Brugge, [1949], 113 p.

* Druk: drukkerij Britto, Esseboomstraat, 2 Brugge. Organisatie: Rijksuniversiteit, Gent. <BB april 50-1286>

*** Uit het Laboratorium voor Bacteriologie en Hygiëne der Huisdieren onder het bestuur van Prof. Dr L. Geurden.

 

1950

 

Edmond Grandec, De eeuwige strijd, Britto, Brugge, (1950), 184 p.

** De eeuwige strijd 9.

*** Uitgeverij Britto, Esseboomstraat 2, Brugge.   


[terug]