Uitgeverij Cultura (Hendrik Cayman) 1928-1944

 

1928

 

Jac. Van Ginneken, Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken, 2e editie, Cayman-Seynave, Brugge, (1928), 429 p., ill.

* Illustraties: Jan Toorop. Prijs: 290 fr. <BB 28-1714>

 

Herman Gorter, Mei, Cultura, Brugge, (1928), 192 p.

* Prijs: 18 fr. <BB februari 30-358>

 

1929

 

Jac. Van Ginneken, Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken, 3e editie, Cayman-Seynave, Brugge, (1929), 430 p., ill.

* Illustraties: Jan Toorop.

 

1930

 

Miek Janssen, Jan Toorop' s kruiswegstaties St-Bernulphuskerk t' Oosterbeek, Cultura, Brugge, (1930?), 192 p.

* Prijs: 30 fr. <BB februari 30-335>

 

Stijn Streuvels, Prutske, 2e editie, Cayman-Seynave, Brugge, (1930), 272 p., ill.

* Illustraties: A. Saverys. 1000 genummerde en getekende exemplaren. Prijs: 200 fr. <BB november 30-2249>

 

1931

 

Homeros, Ilias. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman, Cayman-Seynave, Brugge, (1931), 109 p.

* Vertaling: Aegidius W. Timmerman. Prijs: 109 fr. <BB mei 31-1727>

 

Victor Leemans, Kritiek der sociale beweging, Cultura, Brugge, (1931), 45 p.

* Medewerking: Gerard Knuvelder. <BB juli 31-2307>

 

1932

 

Victor Leemans, Het nationaal-socialisme, uitgave Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, 1932, 61 p. [Zeshoek: tweemaandelijksche studiereeks; vol. 1]

* Druk: Steenlandt, Kortrijk. Prijs: 9 fr. <BB april 32-1417>

*** reeks Zeshoek onder redactie van Jozef Muls, Vict. Leemans, en Raym. Brulez.

 

Oswald Royen, Geld en cultuur: een al te actueele actualiteit, uitgave Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, 1932, 57 p. [Zeshoek: tweemaandelijksche studiereeks; vol. 2]

* Druk: Steenlandt, Kortrijk. Prijs: 10 fr. <BB juli 32-2633>

*** reeks Zeshoek onder redactie van Jozef Muls, Vict. Leemans, en Raym. Brulez.

 

M.J. Krabbe, 200 maaltijden. Complete menu' s en recepten, met afbeeldingen van alle schotels in de natuurlijke kleuren. Voor de Nederlandsche keuken bewerkt naar F. Nietlispach' s "200 dîners", Cultura, Brugge, (1932?), 143 p., ill.

* <BB juli 32-2736>

 

Raymond Brulez, De laatste verzoeking van Antonius, uitgave Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, 1932, 59 p. [Zeshoek: tweemaandelijkse studiereeks; vol. 3]

* Druk: drukkerij-boekbinderij Scheerders-Van Kerchove Ver. Fabr. NV, St-Niklaas-Waas. Prijs: 10 fr. <BB februari 33-757>

*** reeks Zeshoek onder redactie van Jozef Muls, Vict. Leemans, en Raym. Brulez.

 

Victor Leemans, Kritiek der sociale beweging, Cultura, Brugge, [1932], 45 p.

* Druk: NV Vonksteen, Langemark. Inleidende brief: Gerard Knuvelder.

*** Cultura, Vlamingstraat, Brugge.

 

1933

 

Michaël-Angelus, Het fascisme, uitgave Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, 1933, 62 p. [Zeshoek: tweemaandelijksche studiereeks; vol. 4]

* Druk: drukkerij-boekbinderij Scheerders-Van Kerchove’s Ver. Fabr. NV, St-Niklaas-W. Prijs: 10 fr. <BB april 33-1202>

*** reeks Zeshoek onder redactie van Jozef Muls, Vict. Leemans, en Raym. Brulez.

 

Max Lamberty, Philosophie der Vlaamsche beweging en der overige stroomingen in België,  2e editie, Cultura, Brugge, (1933), 156 p.

* Prijs: 24 fr. <BB juni 33-1832>

 

1934

 

M.J. Krabbe, Wat zullen we vandaag eten? Practische menukalender bevattende voor elken dag van het jaar een meer uitgebreid menu / 200 maaltijden, voor de Nederlandsche keuken bewerkt naar F. Nietlispach’s 200 Diners, Cultura, Brugge, (1934), 143 p., ill.

* Illustraties: Van Looy.

 

1935

 

Max Lamberty, Heerschappij en nood der ideeën, of: Twintig jaar Europeesche geschiedenis, Cultura, Brugge, (1935), 185 p.

* Prijs: 50 fr. <BB mei 35-1180>

 

Albert Setola; Als Ic can, Nu neigt de zon van uw hoofd naar onze aarde: veertien passiegedichten, Cultura, Brugge, (1935), XIV p., XIV p. pl.

* Editeur: Cyriel Verschaeve. Illustraties: Albert Setola. Prijs: 39 fr. <BB oktober 35-2735> St. Niklaas

 

1936

 

Johannes Lindworsky, Ascese: de weg naar levensvolheid, Cultura, Brugge, (1936?), 136 p.

* Bewerking: Romuald. Prijs: 29 fr. <BB mei 36-1126>

 

Fanny Leys, Van de musch Wiet, boekhandel Cultura, Brugge, [1936], 126 p., ill.

* Illustratie: André Vlaanderen. Prijs: 50 fr. <BB mei 36-1286>

** Van dit boek werden gedrukt: drie exemplaren op Keizerlijk Japansch super-paarlemoer-papier, geteekend F, M en R en vijf exemplaren op Hollandsch pannekoek, genummerd van 1 tot 5. Zij vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek.

 

Arthur Broekaert, Jan Palfijn, 1650-1730: een levensbeeld, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, [1936], 266 p., ill.

* Bandontwerp en teekeningen: J. Stienon du Prez. <BB mei 36-1353>

** Van dit boek werden gedrukt: drie exemplaren op Keizerlijk Japansch super-paarlemoerpapier, geteekend A, H en P, welke niet in den handel werden gebracht, twee exemplaren op Keizerlijk Japansch papier, geteekend B & C, twee en vijftig exemplaren op Hollandsch Pannekoek, genummerd van 1 tot 52. Al deze exemplaren zijn voorzien van de handteekening van den schrijver. Zij vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek.

 

Ferdinand Vercnocke, De gesel gods, Cultura, Brugge, (1936), 67 p., ill.

* Illustraties: Ferdinand Verknocke. Prijs: 27 fr. <BB december 36-3141>

 

1937

 

R. Villemyns, Het onderwijs van het Fransch aan de Vlamingen op nieuwe banen ; principes en methodes, Cultura, Bruges, (1937), 40 p.

* Prijs: 3 fr. 50 <BB juli 37-2113>

 

Albert van Zuylen van Nyevelt, Épisodes de la vie des ducs de Bourgogne à Bruges, H. Cayman-Seynave/Cultura, Bruges, [1937], 310 p., ill.

* <BB september 37-2966>

 

Ward Vervarcke, Drijfhout, Cultura en Cayman-Seynave, Brugge, (1937), 79 p.

* Prijs: 29 fr. <BB november 37-3731>

 

1938

 

Max Lamberty, Philosophie der Vlaamsche beweging en der overige stroomingen in België,  2e editie, Cultura, Brugge, (1938), 166 p.

* Prijs: 35 fr. <BB juli 38-2670>

 

Fanny Leys, Doe het in groep, Brugge, Cayman-Seynave, (1938), 146, ill.

* <BB december 38-4886> Oostende

 

Ferdinand Vercnocke, Kolga: een gedicht van de zee, Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, 1938, 39 p.

* Alternatieve titel omslag: Kolga: een zeegedicht. Prijs: 25 fr. <BB 41-5677>

** ?Kolga” wordt in het najaar 1938 voor de eerste maal uitgegeven door den boekhandel Cultura, H. Cayman-Seynave te Brugge. Er werden, in het geheel, driehonderd exemplaren gedrukt.

 

Max Lamberty, Heerschappij en nood der ideeën, of: Twintig jaar Europeesche geschiedenis, 2e vermeerderde uitgave, Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, (1938), 214 p.

 

1939

 

M. Meurice de Durmael, Saxe-Coburgiana, ou: Ode à la dynastie, librairie Cultura, Bruges, [1939], 59 p., ill.

* <BB april 39-1372>

 

1940

 

Roel Deridder, Vier menschen. Roman, Cultura, Brugge, (1940), 255 p.

* Prijs: 35 fr. <BB maart 40-887>

 

Raf van Hulse, Poldervolk, Cultura/ H.Cayman-Seynave, Brugge, [1940], 281 p., ill.

* Bandteekening: André Vlaanderen. Prijs: 35 fr. <BB maart 40-898>

 

1941

 

Ferdinand Vercnocke, Koning Skjold : een Noordzee-sage, Cultura, Brugge, (1941), 77 p., ill.

* Prijs: 37 fr. <BB april 41-961>

 

Ferdinand Vercnocke, Heervaart: verzen, Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, (1941), 115 p., ill.

* Druk: drukkerij E. Vercruysse-Vanhove, Brugge. Bandontwerp en teekeningen: Ferdinand Vercnocke.

Prijs: 50 fr. <BB juli 41-1958>

** Deze eerste uitgave van den dichtbundel ?Heervaart? van Ferdinand Vercnocke werd in de maand Juni van het oorlogsjaar 1941 uitgegeven door de Uitgeverij Cultura, H. Cayman- Seynave te Brugge en in haar opdracht en naar haar ontwerp gedrukt op de persen van de drukkerij E. Vercruysse-Vanhove aldaar. Van dit boek werden acht honderd en twintig exemplaren gedrukt op gevergeerd featherweightantique laid”, genummerd van 1 tot 820. Tien exemplaren werden gedrukt op Hollands Pannekoek en genummerd van I tot X. Twee exemplaren werden gedrukt op Keizerlijk Japansch super-paarlemoerpapier, geteekend A en B. De exemplaren op Pannekoek en op Keizerlijk Japansch papier bevatten elk een  losse afdruk, op het papier van de uitgave, van twee van Vercnocke’s penteekeningen, die den bundel illustreeren, nl “Bruidsnacht” en “Eere den arbeid”. Deze exemplaren dragen de handtekening van den schrijver. Zij vormen deoorpsronkelijke uitgave van het boek. Dit is nummer 349.

 

Arthur Broekaert, Gejaagd door de stukas, Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, (1941), 143 p., ill.

* Druk: Walleyndruk. Typografisch ontwerp: Cultura/H. Cayman-Seynaeve. Portret en penteekeningen: René de Pauw. Prijs: 32 fr. <BB augustus 41-2346>

** Dit oorlogsdagboek van Arthur Broeckaert, verlucht met penteekeningen van René De Pauw, verscheen in de maand Mei van het jaar 1941, één jaar na de dramatische gebeurtenissen, waaruit het geboren werd. Het werd uitgegeven bij de Uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave te Brugge en, naar het typografisch ontwerp van den uitgever, op offset-papier gedrukt op de persen van Walleyndruk aldaar. Zestien exemplaren werden gedrukt op Hollandsch Pannekoek en genummerd van I tot XVI. Zij vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek en dragen de handteekening van schrijver en teekenaar.

 

1942

 

Yvonne Pauwels-Vennekens, Gebroken vleugels: een jaar uit een meisjesdagboek, Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, [1942], 291 p., ill.

* Druk: drukkerij E. Vercruysse-Vanhove, Sint-Andries Brugge. Prijs: 55 fr. <BB juni 42-1739>

 

Karel de Wolf, Brugsch volk, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, (1942), 267 p., ill.

* Druk: drukkerij Walleyndruk, Brugge. Typografisch ontwerp: Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge. Bandontwerp en teekeningen: René de Pauw. Prijs: 125 fr. <BB augustus 42-2601>

** Deze eerste uitgave van ?Brugsch Volk” van Karel de Wolf werd in de maand Juni van het jaar 1942 uitgegeven door de Uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave te Brugge en in haar opdracht en naar haar ontwerp gedrukt op de persen van de drukkerij Walleyndruk aldaar. De uitgave, verlucht met talrijke penteekeningen van den Brugschen teekenaar René De Pauw, werd gedrukt op speciaal daartoe vervaardigd vederlicht papier en beperkt tot duizend exemplaren, genummerd van 1 tot 1000. Er werden verder twee exemplaren gedrukt op Hollandsch Pannekoek, genummerd C en D, welke niet in den handel werden gebracht. Al de hier vermelde exemplaren vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek. Dit is nummer 945.

 

Raf van Hulse, Poldervolk, Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, (1942), 265 p., ill.

* Druk: drukkerij Walleyndruk, Brugge. Typografische ontwerp: Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge. Bandontwerp en alle teekeningen: René de Pauw. Prijs: 78 fr. <BB oktober 42-3235>

** Deze tweede uitgave van Raf Van Hulse’s “Poldervolk” werd in de maand September van het oorlogsjaar 1942 uitgegeven door de UitgeverijCultura, H. Cayman-Seynave te Brugge en in haar opdracht en naar haar ontwerp gedrukt op de persen van de drukkerij Walleyndruk aldaar. Het is de eerste geïllustreerde uitgave van het boek: ze werd door René De Pauw met, onder meer, elf groote teekeningen verlucht. Een exemplaar werd gedrukt op Keizerlijk Japansch Superpaarlemoerpapier door den teekenaar eigenhandig, met een slotmotief gemerkteekend; dit exemplaar is bovendien geïllustreerd met vier gekleurde monotypen van René De Pauw en bevat, in afzonderlijk bijgevoegde map, al de oorspronkelijke teekeningen van de uitgave; vier exemplaren werden gedrukt op Hollandsch Pannekoek, genummerd A, B,C en D, elk bevattend één gekleurde monotype van René De Pauw; 115 exemplaren werden gedrukt op een speciaal daartoe geschikt papier, genummerd van 1 tot 115; deze 115 exemplaren bevatten elk twee gekleurde buitentekstplaten van René De Pauw. Al de hier vermelde exemplaren vormen de oorspronkelijke geïllustreerde uitgave van het boek en dragen de handteekening van schrijver en teekenaar.

 

Arthur Broekaert, Pieter Antoon Paeme, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, [1942], 253 p., ill.

* Druk: Walleyndruk, Brugge. Penteekeningen: René de Pauw. Prijs: 78 fr. <BB november 42-3558>

 

Yvonne Pauwels, Jeanneke, Cultura, Brugge, (1942), 225 p., ill.

* Prijs: 78 fr. <BB november 42-3584>

 

H. Brass, Rechtsherstel in België: op grond van de herstelverordening van 6 september 1940 van den militairen bevelhebber in België en Noord-Frankrijk, Cultura, Brugge, (1942), 81 p.

* Prijs: 10 fr. <BB januari 43-102>

 

Ferdinand Vercnocke, Ask en Embla, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, (1942), 55 p.

* Druk: drukkerij Sint-Augustinus. Penteekeningen: Ferdinand Vercnocke. Prijs: 37 fr. <BB februari 43-634>

** Deze eerste uitgave van Ferdinand Vercnocke’s dichtbundel “Ask en Embla”, door den dichter zelf met elf kleine penteekeningen verlucht, werd in de maan November van het oorlogsjaar 1942 door de Uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave, te Brugge uitgegeven en, in haar opdracht en naar haar ontwerp en aanduidingen, aldaar gedrukt op de persen van de Sint-Augustinus-Drukkerij. Er werden in het geheel vier hinderd exemplaren op featherweight gedrukt, genummerd van 1 tot 400. Dit is nr 067.

 

1943

 

Yvonne Pauwels, Gebroken vleugels: een jaar uit een meisjesdagboek, 2e uitgave, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, [1943], 211 p.

* Druk: Walleyndruk, Brugge. Omslagversiering en de beginfries (1e uitgave): René de Pauw. Teekeningen (2e uitgave): Mona Hosten. Prijs: 98 fr. <BB juni 43-1942>

 

Raf van Hulse, Poldervolk, Cultura, Brugge, (1943), 211 p., ill.

* Illustraties: René de Pauw; Mona Hosten. Prijs: 78 fr. <BB juni 43-1944>

 

Arthur Broekaert, Jan Palfijn: een levensbeeld, 1650-1730, 2e uitgave, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, [1943], 266 p.

* Bandontwerp en teekeningen: J. Stienon du Pre. Prijs: 150 fr. <BB maart 44-781>

** Van dit boek werden gedrukt drie exemplaren op Keizerlijk Japansch super-paarlemoerpapier, geteekend A, H en P, welke niet in den handel werden gebracht, twee exemplaren op Keizerlijk Japansch Papier, geteekend B & C, twee en vijftig exemplaren op Hollandsch Pannekoek, genummerd van 1 tot 52. Al deze exemplaren zijn voorzien van de handteekening van den schrijver. Zij vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek.

*** Geen vermelding tweede uitgave.

 

Daan Inghelram, Walrave’'s ijde: roman, Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, (1943), 212 p.

* Druk: drukkerij Vercruysse-Vanhove, Brugge. Penteekeningen: René De Pauw. Prijs: 90 fr. <BB maart 44-870>

** Deze eerste uitgave van ?Walrave’s ijde” door Daan Inghelram werd in de maand September van het oorlogsjaar 1943, door de Uitgeverij Cultura, H.Cayman-Seynave te Brugge uitgegeven en aldaar naar haar aanduidingen gedrukt op de persen van de Drukkerij Vercruysse-Vanhove. De uitgave werd door René De Pauw met enkele penteekeningen verlucht.

 

Yvonne Pauwels, Levensmozaiek: drie novellen, Cultura, Brugge, (1943), 83 p., ill. [Regenboogreeks; vol. 1]

* Druk: drukkerij D. Walleyn, Brugge. Bandontwerp en penteekeningen: Nelly Degouy. Prijs: 135 fr. <BB maart 44-876>

** 'Levensmozaiek'van Yvonne Pauwels werd, als eerste nummer van de “Regenboogreeks”, in het najaar van 1943, uitgegeven door de uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave te Brugge en aldaar gedrukt op de persen van de Drukkerij D. Walleyn, het bandontwerp en alle penteekeningen zijn van Nelly Degouy.

 

Ferdinand Vercnocke, Hansa: verzen, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, (1943), 60 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: Hansa. Druk: drukkerij D. Walleyn, Brugge. Typografisch ontwerp: Cultura/ H. Cayman-Seynave, Brugge. Penteekeningen: Ferdinand Vercnocke.

Prijs: 50 fr. <BB april 44-1213>

** 'Hansa'” van Ferdinand Vercnocke werd in de maand Oktober van het oorlogsjaar 1943 uitgegeven door de uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave te Brugge en in haar   opdracht en naar haar ontwerp gedrukt op de persen van de Drukkerij D. Walleyn aldaar, in een oplage van vier honderd genummerde exemplaren, door den dichter zelf met enkele penteekeningen verlucht. Dit is nummer 331.

 

1944

 

Friedrich Nietzsche, Kunst en kunstenaar als wil tot macht, Cultura, Brugge, (1944), 92 p. [Regenboogreeks; vol. 3]

* Druk: drukkerij D. Walleyn, Brugge. Vertaling: Willy de Graer. Inleiding: Paul Wolff. Omslagteekening: André Vlaanderen. Motief Regenboogreeks en algemeene bandschikking: Nelly Degouy. Prijs: 38 fr. <BB maart 44-810>

** Dit derde boek van de 'Regenboogreeks', gedrukt op de persen van de drukkerij D. Walleyn te Brugge, werd uitgegeven in de maand Januari 1944 door de Uitgeverij “Cultura” te Brugge. De omslagteekening is van André Vlaanderen; het motief dat de reeks kenmerkt en de algemeene bandschikking zijn van Nelly Degouy.

 

Yvonne Pauwels, Een vrouw wil leven, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, (1944), 217 p.

* Druk: drukkerij D. Walleyn, Brugge. Typografisch ontwerp: Cultura/H. Cayman-Seynave. Band- en omslagversiering en teekeningen: René de Pauw. Prijs: 135 fr. <BB maart 44-877>

** Deze eerste uitgave van ?Een vrouw wil leven? door Yvonne Pauwels werd, in de maand Januari van het oorlogsjaar 1944, uitgegeven door de Uitgeverij “Cultura”, H. Cayman-Seynave te Brugge, en, in haar opdracht en naar haar ontwerp, gedrukt op de persen van de drukkerij D. Walleyn aldaar. Al de exemplaren van deze eerste, oorspronkelijke uitgave werden gedrukt op speciaal vederlicht, gestreept papier en door René de Pauw met tien penteekeningen verlucht.

 

Urbain van de Voorde, Frankrijks dubbele ziel, Cultura, Brugge, (1944), 88 p., ill. [Regenboogreeks; vol. 2]

* Druk: drukkerij D. Walleyn, Brugge. Bandteekeningen en vignetten: André Vlaanderen. Vignet Regenboogreeks: Nelly Degouy. Prijs: 38 fr. <BB maart 44-965>

** 'Frankrijk’s Dubbele Ziel'” van Urb. Van de Voorde, het tweede boek van de Regenboogreeks, werd in de maand Januari van het jaar 1944 uitgegeven door de Uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave, te Brugge en aldaar gedrukt op de persen van de Drukkerij D. Walleyn.Voor deze uitgave ontwierp André Vlaanderen de bandteekening en enkele kleinere vignetten. Het voor de heele Regenboogreeks kenmerkende vignet, onderaan het bandje, is van Nelly Degouy.

 

Yvonne Pauwels, Jeanneke: roman, Cultura/H.Cayman-Seynave, Brugge, (1944), 190 p., ill.

* Druk: drukkerij Sinte Katharina, Brugge. Bandontwerp en teekeningen: René de Pauw. Prijs: 90 fr. <BB mei 44-1528>

** Deze tweede uitgave van 'Jeanneke”' door Yvonne Pauwels werd, in de maand Januari van het oorlogsjaar 1944, door de uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave te Brugge uitgegeven en aldaar naar haar aanduidingen gedrukt op de persen der drukkerij Sinte Katharina. De uitgave werd door René De Pauw met onder meer elf groote penteekeningen verlucht.

 

Max Lamberty, Philosophie der Vlaamsche beweging en der overige stroomingen in België,  3e uitgave, Cultura/H. Cayman-Seynave, Brugge, [1944], 159 p.

* Prijs: 65 fr. <BB september 44-2640>

 

[terug]