Uitgeverij De Brug, Antwerpen.

 

1946

 

Fl. Wortelaers, Het Meerdaelwoud en zijn broedvogels alsook de vogels der Dijlevallei. Met 30 zwarte platen naar foto’s van de schrijver en 1 kaart, De Brug, Antwerpen, [1946], 211 p.

* Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstraat 8-10, Antwerpen. Prijs: 135 fr. <BB mei-juni 47-1853>

 

1947

 

Albe, Vanden rike der ghelieven. Eerste deel van de bundel: “Groenendaalse clausuren”, De Brug, Antwerpen, (1947), 28 p., ill. [Mens en muze; vol. 4]

* Druk: drukkerij M. Th. Van Ael. Frontispice-tekening: P[iet] Serneels. Prijs: 200 fr. <BB juli-augustus 47-2386>

** Colophon: Als vierde nummer in de eerste reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij M. Th. van Ael in de maand Maart van het jaar 1947. De eerste oplage bedraagt vijfhonderd exemplaren, genummerd van 1 tot 500. Dit is nr: 136

 

Paul de Vree, Maurice Gilliams: essay, De Brug, Antwerpen, (1947), 72 p., ill. [Mens en muze; vol. 2]

* Druk: drukkerij M. Th. Van Ael. Prijs: 200 fr. <BB juli-augustus 47-2392>

** Colophon: Als tweede nummer in de eerste reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij M. Th. van Ael in de maand Januari van het jaar 1947. De eerste oplage bedraagt negen-honderd exemplaren, genummerd van 1 tot 900, en honderd gebonden luxe-exemplaren, genummerd van I tot C, gesigneerd Maurice Gilliams en den schrijver. Dit is nr.: 157

*** 64 p. met daarnaast 8 p. met illustraties.

 

Frank Meyland, Mors et vita, De Brug, Antwerpen, (1947), 28 p., ill. [Mens en muze; vol. 1:3]

* Druk: drukkerij M. Th. Van Ael. Frontispice-tekening: P. Serneels. Prijs: 200 fr. <BB juli-augustus 47-2401>

** Colophon: Als derde nummer in de eerste reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij M. Th. van Ael in de maand Februari van het jaar 1947. De eerste oplage bedraagt vijfhonderd exemplaren, genummerd van 1 tot 500. Dit is nr.: 134

 

Ivo Michiels, Daar tegenover: verzen, De Brug, Antwerpen, (1947), 24 p., ill. [Mens en muze; vol. 1]

* Druk: drukkerij M. Th. Van Ael. Frontispice-tekening: P. Serneels. Prijs: 200 fr. <BB juli-augustus 47-2402>

** Colophon: Als eerste nummer in de reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij M. Th. van Ael in de maand Januari van het jaar 1947. De eerste oplage bedraagt vijfhonderd exemplaren, genummerd van 1 tot 500. Dit is nr: 136

 

Georgi Tanner, Mijn vriendschap met het woud: sprookjes, De Brug, Antwerpen, 1947, 101 p., ill.

* Omslagillustratie: P.S. Prijs: 51 fr. <BB juli-augustus 47-2413>

 

Anton van Wilderode, Najaar van Hellas, De Brug, Antwerpen, (1947), 31 p., ill. [Mens en muze; vol. 1:6]

* Druk: drukkerij M. Th. Van Ael. <BB september 47-2817>

** Colophon: Als zesde nummer in de eerste reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij M. Th. van Ael in de maand Juni van het jaar 1947. De eerste oplage bedraagt vijf-honderd exemplaren, genummerd van 1 tot 500. Dit is nr: 135

 

Adriaan de Rover, De doodsgedachte in de moderne Noord-Nederlandse poëzie: essay en bloemlezing, De Brug, Antwerpen, (1947), 112 p. [Mens en muze; vol. 5]

* Drukkerij: M. Th. Van Ael. Prijs: 55 fr. <BB oktober 47-3299>

** Colophon: Als vijfde nummer in de eerste reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij M. Th. van Ael in de maand Mei van het jaar 1947. De eerste oplage bedraagt zes-honderd exemplaren, genummerd van 1 tot 600. Dit is nr: 135

 

Ivo Michiels, Zo, ga dan! Kronijk van een opgang, De Brug, Antwerpen, [1947], 88 p.

* Druk: drukkerij D.P., Antwerpen. Prijs: 35 fr. <BB januari 48-321>

** Colophon: Zo, ga dan werd gezet in de Mediaeval letter en in opdracht van de Uitgeverij De Brug te Antwerpen afgedrukt op de persen van de Drukkerij D.P. te Antwerpen. – Van de beperkte oplage verschenen twintig exemplaren in luxe-band genummerd van I tot XX en door de schrijver van zijn handtekening voorzien.

 

Jowan de Kever, De laatste mens, De Brug, Antwerpen, (1947), 56 p.

* Druk: drukkerij D.P., Antwerpen. Prijs: 50 fr. <BB mei 48-1613>

** Sluitstuk: Het gedicht 'De laatste Mens' werd geschreven van 19-22 September 1942 te Oirschot. In 1947 liet de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen het drukken op de persen van de Drukkerij D.P. te Antwerpen in een oplaag van twee-honderd-vijftig exemplaren. – Het verscheen in de handel, genummerd en getekend door de dichter. Dit is Nr.: 238

 

Gerard van Elden, Elegieën voor een Oostersche prinses, De Brug, Antwerpen, [1947], 23 p., ill.

* Druk: drukkerij D.P., Antwerpen. Tekening: E. Lasker. Prijs: 32 fr. <BB mei 48-1638>

** Colophon: Deze gedichtensuite van C. v. Elden werd in opdracht van de Uitgeverij De Brug te Antwerpen, gedrukt op de persen van de drukkerij D.P. te Antwerpen. De illustratie werd gemaakt naar een tekening van E. Lasker. De eerste oplage bedroeg twee-honderd-vijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 250. Dit is nr: 31

*** Verantwoordelijke uitgever: Paul de Vree, Kolonielaan 87, Antwerpen.

 

Niels Jacob van Heerne, De nimf in het moeras, De Brug, Antwerpen, [1947], 24 p.

* Druk: drukkerij D.P., Antwerpen. Verluchtingen: W.F. Dupont. Prijs: 35 fr. <BB mei 48-1639>

** Colophon: Deze bundel gedichten werd in opdracht van de Uitgeverij De Brug te Antwerpen, gedrukt op de persen van de drukkerij D.P. te Antwerpen. De eerste oplage bedroeg honderd-vijftig exemplaren, genummerd van I tot 150, en werd verlucht door W.F. Dupont. Dit is nr. 37

*** Verantwoordelijke uitgever: P[aul] de Vree, Kolonielaan 87, Antwerpen.

 

J[os] Coveliers, Het huis bij den stroom, De Brug, Antwerpen, (1947), 56 p., ill. [Mens en muze; vol. 2:1]

* Druk: drukkerij D.P., Antwerpen. Houtsneden: Willem Graste. Prijs: 45 fr. <BB juli 48-2435>

** Colophon: Als eerste nummer in de tweede reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij D.P. te Antwerpen in de maand December van het jaar 1947. Verlucht met vier houtsneden van Willem Graste. De eerste oplage bedraagt tweehonderd-vijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 250. Dit is nr.: 95

 

A.K. Rottiers, Het moeras, De Brug, Antwerpen, (1947), 48 p., ill.

* Druk: drukkerij Die Poorte, Antwerpen. Gewassen tekeningen: R[ene] Delannoy. Prijs: 65 fr. <BB september 48-3312>

** Colophon: Dit boek, verlucht met 4 reproducties naar gewassen tekeningen van R. Delannoy, werd in opdracht van de Uitgeverij De Brug te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij Die Poorte te Antwerpen in de maand December van het jaar 1947. De eerste oplage bedroeg tweehonderd-vijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 250, plus zestien privé-exemplaren, genummerd van I tot XVI, niet in den handel. Dit is nr.: 236

 

1948

 

Adriaan de Roover, Kassandra, De Brug, Antwerpen, (1948), 40 p. [Mens en muze; vol. 2:3]

* Druk: Die Poorte. Twee pentekeningen: A[lberto] Setola. Prijs: 40 fr. <BB december 48-4610>

** Colophon: Als derde nummer in de tweede reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt in de maand Juli van het jaar 1948. De eerste oplage bedraagt tweehonderd-vijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 250. Dit is nr: 97

 

Adriaan Magerman, Heimwee en vuur, De Brug, Antwerpen, (1948), 24 p., ill. [Mens en muze; vol. 2:5]

* Druk: Die Poorte. Twee pentekeningen: Marino de Vos. Prijs: 35 fr. <BB december 48-4617>

** Colophon: Als vijfde nummer in de tweede reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt in de maand Augustus van het jaar 1948. De eerste oplage bedraagt tweehonderd-vijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 250. Dit is nr: 98

 

Albert Speekaert, Heemvaart, De Brug, Antwerpen, (1948), 24 p., ill. [Mens en muze; vol. 2:4]

* Druk: Die Poorte. Drie pentekeningen: Marino de Vos. Prijs: 35 fr. <BB december 48-4622>

** Colophon: Als vierde nummer in de tweede reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt in de maand Juli van het jaar 1948. De eerste oplage bedraagt tweehonderd-vijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 250. Dit is nr: 151

 

Lita Vuerhard, Verbannen vreugde, De Brug, Antwerpen, (1948), 28 p., ill.

* Druk: drukkerij Die Poorte. Illustraties: Lita Vuerhard. Prijs: 35 fr. <BB december 48-4634>

** Colophon: Deze gedichten, geschreven in de jaren 1946-1947, en geïllustreerd door de schrijfster, werden in opdracht van de Uitgeverij De Brug te Antwerpen, gezet in de Baskerville en gedrukt op de persen van de Drukkerij Die Poorte in de maand April van het jaar 1948. De eerste oplage bedraagt honderdvijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 150. Dit is nr.: 111

 

Eugenie Boeye, Zangen voor de mensen, De Brug, Antwerpen, 1948, 72 p., ill.

* Druk: Die Poorte. Woord vooraf: Franz de Backer. Houtsnede: Piet Serneels. Prijs: 60 fr. <BB januari 49-380>

** Colophon: Deze dichtbundel, verlucht met een houtsnede van Piet Serneels, werd in opdracht van de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen, gezet in de Baskerville en gedrukt in een oplage van driehonderd exemplaren, genummerd van 1 tot 300. Dit is nr.: 58

 

René Verbeeck, Op het spalier der maanden, De Brug, Antwerpen, (1948), 27 p., ill. [Mens en muze; vol. 2:2]

* druk: drukkerij Die Poorte. Prijs: 45 fr. <BB juni 49-2744>

** Colophon: Deze gedichten “Op het Spalier der Maanden”, door René Verbeeck geschreven in 1945-1946, werden als tweede nummer in de tweede reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gezet in de Baskerville en gedrukt op de persen van de Drukkerij Die Poorte in de maand Maart van het jaar 1948. De eerste oplage bedraagt tweehonderdvijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 250. Dit is nr.: 244

 

Andries Poppe, De klip in zee, De Brug, Antwerpen, (1948), 36 p., ill.

* Druk: Die Poorte. Houtsnede: P[iet] Serneels. <BB bijvoegsel 51-4899>

** Colophon: “De Klip in Zee”, een verzenbundel van Andries Poppe, verscheen in Juni 1948 bij de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen in een genummerde oplage van 250 exemplaren. De houtsnede werd bezorgd door P. Serneels. Dit exemplaar draagt het nummer : 36

 

1949

 

Ivo Michiels, Het vonnis: roman, De Brug/'t Galjoen, Antwerpen, 1949, 288 p.

* Druk: Typo VTK, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen. Prijs: 130 fr. <BB april 49-1804>

Jos Couveliers, De boot der seizoenen, De Brug, Antwerpen, 1949, 56 p., ill.

* Druk: Die Poorte. Frontispice-lithografie: Hélène van Coppenolle. Prijs: 75 fr. <BB mei 49-2214>

** Colophon: Gezet en gedrukt in opdracht van de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen. – Verlucht met een lithografie van Hélène van Coppenolle. – De eerste oplage bedraagt twee honderd vijftig exemplaren, genummerd van 1 tot en met 250. Dit is nr: 24

 

de Blauwe, Suite der liefde, De Brug, Antwerpen, (1949), 24 p.

* Druk: Die Poorte, Antwerpen. Verluchtingen: de Blauwe. Prijs: 40 fr. <BB juli 49-3103>

** Colophon: Dit bundeltje werd gedrukt te Antwerpen door Die Poorte in het jaar 1949. De verluchtingen zijn des dichters hand.

 

Albe, Petrarca’s Virgine bella, De Brug, Antwerpen, (1949), 35 p. [Mens en muze; vol. 2:6]

* Druk: Die Poorte. <BB oktober 49-4000>

** Colophon: Als zesde nummer in de tweede reeks “Mens en Muze”, onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt in de maand April van het jaar 1949. De eerste oplage bedraagt twee-honderd-vijftig exemplaren, genummerd van 1 tot 250. Dit is nr: 16

*** Titelpagina: Petrarca’s Virgine Bella; in boek: Vergini Bella Volschone maagd.

[terug]