Uitgeverij De Burcht, Brussel.

 

1943

 

Erna Lendvai-Dircksen, Vlaanderen's Germaansch volksgezicht, De Burcht/J. Bernaerts, Brussel, 1943, 84 p., ill.

* Druk: drukkerij Wellens & Godenne, Brussel. Voorwoord: Cyriel Verschaeve. Ter inleiding: Franz Riedweg. Prijs: 60 fr. <BB februari 44-411>

*** Met zeventig platen.

Copyright 1943 by J. Bernaerts, Brussel.

 

A[lbert] Rutgeerts, Vlaamsche uithangborden en gevelsteenen, De Burcht S.V., Brussel, [1943], 72 p. [Irmin-reeks; vol. 3]

* Druk: drukkerij A. Hessens, Komediantenstraat 12, Brussel. Prijs: 20 fr. <BB februari 44-439>

 

R. Soenen, Enkele begrippen over ras- en rassenkunde, De Burcht S.V., Brussel, [1943], 55 p., ill. [Irmin-reeks; vol. 1]

* Prijs: 20 fr. <BB februari 44-473>

 

E. Verstraete, Huismerken en sibbeteekens in Vlaanderen. Met talrijke teekeningen en 9 platen buiten tekst, De Burcht S.V., Brussel, [1943], 54 p., ill. [Irmin-reeks. Brussel; vol. 2]

* Prijs: 20 fr. <BB april 44-1102>

*** 45 p. met daarnaast 9 p. met platen.

1944

 

J[oseph] O[tto] Plassmann, De ring van 't jaar: een wegwijzer naar het Germaansche erfgoed der vaderen, De Burcht, Brussel, [1944], 151 p.

* Alternatieve titel omslag: De ring van ?t jaar. Druk: N.V. Vromant, Brussel. Vertaling (uit het Duitsch): René Verbeeck. Illustraties naar houtsneden: Eugen Nerdinger. Prijs: 52 fr. <BB maart 44-749>

** Dit boek, gezet in de Elzevirletter C. 12, werd gedrukt voor de uitgeversmij “De Burcht” S.V., Brussel, op de persen der N.V. Vromant, Brussel. De illustraties werden vervaardigd naar houtsneden van Eugen Nerdinger, Augsburg.

J. de Roeck, De Belgische demographie en de ongelijke voortplanting van Vlamingen en Walen, De Burcht S.V., Brussel, [1944], 71 p. [Irmin-reeks; vol. 4]

* Prijs: 24 fr. <BB april 44-1055>

 

Marc. Eemans, Vlaamsch kasteelenboek. Met 142 afbeeldingen en een kasteelenkaart, De Burcht, Brussel, [1944], 140 p., ill.

* Druk: H. Wellens & W. Godenne, Brussel. Cliché’s: Tallon & Co, Brussel. Bandontwerp en kasteelenkaart: René Delenne. Prijs: 150 fr. <BB april 44-1158>

** Dit boek, gezet in de Egmontletter C. 12 met Renaissance-initialen, werd gedrukt op de persen H. Wellens & W. Godenne, Brussel. Cliché’s van de firma Tallon & Co, Brussel. Bandontwerp en kasteelenkaart van René Delenne.

 

Pol de Mont, Het paaschfeest in de Nederlandsche volkskunde, De Burcht S.V., Brussel, (1944), 60 p., ill. [Irmin-reeks; vol. 6]

* Druk: drukkerij Steenlandt, Brussel. Inleidend woord: Rosa Minnaert. Prijs: 30 fr. <BB mei 44-1421>

** Gedrukt voor “De Burcht” S.V. op de persen der drukkerij Steenlandt te Brussel 1944

 

Bert Peleman, Schoon Scheldeland. 60 kunstfoto’s van Willy Kessels en Hendrik Selleslags met een bloemlezing uit de Scheldeliteratuur, De Burcht, Brussel, [1944], 87 p., ill.

* Druk: Tilbury-Persen, Brussel. Clichés: Tallon, Brussel. Photos: Willy Kessels; Hendrik Selleslags. Prijs: 100 fr. <BB mei 44-1621>

 

Wies Moens; Ferdinand Vercnocke; Edgard Wauters, Eeuwige jeugd, eeuwig volk: beschouwingen over volkskultuur, De Burcht, Brussel, [1944], 40 p. [Vivo-reeks; vol. 1]

* Druk: A. Hessens, Brussel. Ter inleiding: Eugeen Verstraete. Prijs: 20 fr. <BB augustus 44-2246>

*** Bijdragen: Edgard Wauters, Vivo in de branding, rede uitgesproken bij gelegenheid van een plechtige feestzitting van VIVO te Brussel, den 16en in Zaaimaand 1943; Wies Moens, VIVO: een school voor levensstijl, rede uitgesproken bij gelegenheid van den VIVO-Kaderdag te Brussel, den 17en in Zaaimaand 1943; Ferdinand Vercnocke, De vernieuwing van ons volk door de jeugd, rede uitgesproken bij gelegenheid van den VIVO-kaderdag te Brussel, den 26en in Grasmaand 1942.

 

Jan Denucé, De Vlaamsche en de Antwerpsche admiraliteit, De Burcht S.V., Brussel, [1944], 96 p., ill. [Irmin-reeks; vol. 5]

* Druk: Tilbury-persen, Brussel. Voorwoord: R. Van Roosbroeck. Prijs: 36 fr. <BB augustus 44-2374>

*** 80 p. met daarnaast 16 p. platen

 

Rosa Minnaert, Pol de Mont als volkskundige. Met een bloemlezing uit het volkskundig werk van Pol de Mont, De Burcht, Brussel, [1944], 168 p., ill. [Volkserf-reeks; vol. 2]

* Druk: drukkerij Laconti N.V., Brussel. Prijs: 150 fr. <BB augustus 44-2471>

 

J. Melkenbeeck, Inleiding tot de wapenkunde. Met 117 teekeningen in den tekst, De Burcht S.V., Brussel, [1944], 86 p., ill. [Irmin-reeks; vol. 7]

* Druk: drukkerij Steenlandt, Brussel. Prijs: 48 fr. <BB augustus 44-2561>

 

Ferdinand Gyssens, Wilhelm Heinrich Riehl, baanbreker der volkskunde als wetenschap. Met twee platen buiten tekst, De Burcht, Brussel, (1944), 78 p., ill.

* Druk: drukkerij Wellens-Pay, Brussel. Prijs: 48 fr. <BB september 44-2656>

** Gedrukt voor De Burcht, S.V. Brussel, Juliaan Bernaerts beheerder-zaakleider, op de persen der drukkerij Wellens-Pay, Brussel. Juni 1944

 

Max Ittenbach, Das Niebelungenlied. Dichtung und Schicksalsgestaltung, De Burcht, Brüssel, (1944), 61 p., ill.

* Prijs: 47 fr. 50 <BB september 44-2741>

 

R. de Maeyer, De strijd om onzen bodem tusschen Romeinen en Germanen: een archeologisch onderzoek met 27 platen in en buiten tekst, De Burcht, Brussel, [1944], 60 p., ill. [Irmin-reeks; vol. 9]

* Druk: Wellens-Pay, Brussel. Prijs: 40 fr. <BB september 44-2860>

*** 50 p. met daarnaast 10 p. platen genummerd I-X

 

Marc Moonen, Johann-Wilhelm Wolf, de grondlegger der volkskunde in Vlaanderen: een bloemlezing met inleiding, De Burcht, Brussel, [1944], 158 p.

* Druk: drukkerij Laconti N.V., Brussel.                                 

 

Jozef Simons, Valentijn: novelle, De Burcht, Brussel, [1944], 56 p., ill. [Ulenspiegel boekjes; vol. 6]

* Druk: drukkerij Steenlandt N.V., Brussel. 6 penteekeningen: Wies Peleman.

 

Emile H. Van Heurck, De Vlaamsche volksboeken, De Burcht S.V., Brussel, [1944], 226 p., ill. [Volkserf-reeks; vol. 1]

* Druk: J.-E. Buschmann, Antwerpen. Vertaling: J. Truyts. Inleiding: Paul De Keyzer.

*** Met 64 illustraties.

226 p. inclusief inleiding genummerd VII-XVIII.

 

Brugge, De Burcht S.V., Brussel, [1944], 39 p., ill. [De burcht-gidsje. Brussel; vol. 2]

* Druk: drukkerij Vromant N.V., Brussel.

 

Aarschot, De Burcht S.V., Brussel, [1944], 23 p., ill. [De burcht-gidsje. Brussel; vol. 3]

* Druk: drukkerij Vromant N.V., Brussel.

 

Mechelen, De Burcht S.V., Brussel, [1944], 23 p., ill. [De burcht-gidsje. Brussel; vol. 4]

* Druk: drukkerij Vromant N.V., Brussel.

 

Tienen, De Burcht S.V., Brussel, [1944], 23 p., ill. [De burcht-gidsje. Brussel; vol. 5]

* Druk: drukkerij Vromant N.V., Brussel

 


 

Varia

 

Hamer: maandblad, De Burcht, Brussel, [S.d.].

 

De burcht-gidsje

Irmin-reeks

Vivo-reeks

Volkserf-reeks

[terug]