De Nederlandsche Boekhandel 1933-1950 (Antwerpen)

 

1933

 

Wernher de Tuinder; Stijn Streuvels (ed.), De rampzalige Kaproen: Middeleeuwsche boerenroman van Wernher de Tuinder. Nageschreven door Stijn Steuvels, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1933), 77 p., ill.

* Bewerking: Stijn Streuvels. Illustratie: Charles Eyck. Prijs: 35 fr. <BB augustus 33-2371>

** De rampzalige kaproen een middeleeuwsche boerenroman van Wernher de tuinder, nageschreven door Stijn Streuvels en geïllustreerd door Charles Eyck, werd in het voorjaar van 1933 gedrukt in opdracht van de Nederlansche Boekhandel N.V. te Antwerpen. De eerste oplage omvat, behalve de gewone uitgave, vijfentwintig door schrijver en illustrator geteekende exemplaren op Savoy D.E. Antique Laid, gemerkt 1-25.

 

Albert J[acques] J[oseph] Van de Velde, Vade mecum voor chemisch en bacteriologisch onderzoek van levensmiddelen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1933, 168 p.

* Prijs: 30 fr. <BB september 33-2658>

 

Johan Willem Frederik Werumeus Buning, Hemel en aarde, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1933*), 38 p.

 

Elsa van Hagendoren, Voor mijn kleine kinders. De aap en het parelhoen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1933], 10 p. [Voor mijn kleine kinders; vol. 1]

* Teekeningen: Elsa Van Hagendoren

 

Jac[obus] van Looy; C[yriel] De Baere (ed.); J. Verboven (ed.), Proza van Jac. Van Looy, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1933, 71 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 11]

* Inleiding en verklarende woordenlijst: C[yriel] De Baere; J. Verboven.

*** Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr. C. De Baere en Dr. J. Verboven.

 

Ignace Verhack, Geen zachte hand. Over gezag en orde in gezin en school, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1933), 184 p.

 

1934

 

Alice Nahon, Op zachte vooizekens. Gedichten, 13e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1934), 47 p.

* Prijs: 8 fr. <BB februari 34-541> 

 

Alice Nahon, Schaduw. Gedichten, 6e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1934), 44 p.

* Prijs: 8 fr. <BB februari 34-542> 

 

Alice Nahon, Vondelingskens. Gedichten, 15e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1934), 48 p.

* Prijs: 8 fr. <BB februari 34-543> 

 

Alice Nahon, Alice Nahon herdacht, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff*s uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1934, 93 p., ill.

* Druk: H. Wellens, W. Godenne & Co, Brussel. Druk afbeeldingen: Electrotypie, Brussel. Omslagteekening: Jos Leonard. Prijs: 30 fr. <BB november 34-3245>

** De omslagteekening is eene bijdrage van Jos Leonard. Dit boek werd gedrukt door H. Wellens, W. Godenne & Co., te Brussel, in September 1934; de afbeeldingen werden gedrukt door Electrotypie, Brussel.

 

Ernest Claes, Twee verhalen, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1934), 59 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs; vol. 8]

* Medewerker: Cyriel de Baere; J. Verboven. Prijs: 6 fr. <BB januari 35-232>

 

 

Jan van Stijevoort, Een keur uit * Referynenbundel a° 1524, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1934), 74 p.

* Editeur: Luc Indestege.

 

1935

 

Henry De Coster-De Gend, De oprichting van een rechterlijke Raad van State, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1935), 119 p.

* Prijs: 30 fr. <BB maart 35-650>

 

P. de Mont; M. Olens, Ons leger in den wereldoorlog I Luik, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1935), 304 p.

* Prijs: 18 fr. <BB september 35-2374>

 

André M. Pols, Vreemde musici bezoeken Antwerpen, Etablissement F. & E. De Coker, Antwerpen, [1935], 48 p., ill. [Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen; vol. 2]

* Overdruk: Den Gulden Passer. <BB september 35-2452>

*** Etablissement F. & E. De Coker, Hobokenstraat, 40, Antwerpen.

 

J. Bovée, Wikingskind, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1935), 58 p.

* Prijs: 5 fr. <BB september 35-2468>

 

H. Dieles; A. Leysen; L. Verbeelen, Zanglust. Liederen voor school en haard, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1935), 182 p.

* Prijs: 30 fr. <BB oktober 36-2553>

 

Anton Bergmann, Ernest Staes, advocaat : schetsen en beelden, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1935), 190 p.

* Inleiding: Cyriel de Baere.

 

C. Buysse; M. Sabbe; F. Verschoren; F. Timmermans; F.V. Toussaint van Boelaere, Stemmen uit eigen land. Werk van C. Buysse: De Schot * De republiek Oelegem; M. Sabbe: Melsens*s kruis; F. Verschoren: Op 't begijnhof; F. Timmermans: De aanbidding der Drie Koningen; F.V. Toussaint van Boelare: Een legende van O.L.V. van Halle, 4e geïllustreerde uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1935, 115 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 4]

* Aanteekeningen en woordenlijst: C. De Baere; J. Verboven.

*** De Nederlandsche Boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr. C. De Baere en Dr. J. Verboven.

 

Boris Raptschinsky, Onrust, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1935), 158 p.

 

René Verdeyen, Colloquia et dictionariolum septem linguarum, gedrukt door Fickaert te Antwerpen in 1616 / Opnieuw uitgegeven door R. Verdeyen, Antwerpen, (1926-1935), 3 in 1 vol. [Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ; vol. 39, 40 en 42]

 

Vijf Vlaamsche novellen, 7e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1935), 103 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 3]

* Medew.: Cyriel de Baere.

 

1936

 

Alice Nahon; Renaat Korten (ed.), Maart-april: jeugdgedichten en nagelaten verzen. Verzameld en van biographische bijzonderheden voorzien, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1936, 64 p.

* Prijs: 8 fr. <BB oktober 36-2575>

 

Maurice Gilliams, Elias of het gevecht met de nachtegalen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1936), 272 p.

* Prijs: 46 fr. <BB juni 36-1539>

 

Lode ZielensHet duistere bloed, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1936), 140 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB januari 37-229>

 

Schoolmeisjes, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 157 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs: meisjes-serie; vol. 1]

* Druk: drukkerij Van der Donck-Robyns, Maeseyck. Prijs: 11 fr. <BB maart 39-1004>

*** Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr. C. De Baere en Dr. J. Verboven.

 

Justus van Maurik; C[yriel] de Baere (ed.); J. Verboven (ed.), Justus van Maurik. Bloemlezing uit zijn novellen: Een vriendendienst; Een journalistenstreek; Tijs de Jolleman, 3e geïllustreerde uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1936, 135 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 5]

* Aanteekeningen en woordenlijkst: C[yriel] de Baere; J. Verboven. Prijs: 9 fr. <BB 40-4247>

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Aja Berg, Asta*s geheimen: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 234 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: R.H.G Nahuys.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag. De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Aja Berg, De vrouw zonder liefde: nieuwe roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 231 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: A. Vuerhard-Berkhout.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Eugene Cunningham, Yaaaay! De roodhemden!, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 237 p.

* Vertaling: Charles A. Dieperinck.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Maurits Dekker, Oranje en Alva*s tyranniek bewind: historische roman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1936), 379 p.

 

Margarete Elzer, Amor*s duel: nieuwe roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 227 p. [Het boek voor de vrouw: nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: R.H.G Nahuijs.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Margarete Elzer, Effy zet door!, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 220 p. [Het boek voor de vrouw: nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: R.H.G Nahuys.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Margarete Elzer, Hoog liefdesspel: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 227 p. [Het boek voor de vrouw: nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: R.H.G Nahuys.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Margarete Elzer, Lisa's list: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 240 p. [Het boek voor de vrouw: nieuwe serie]

* Nederlandsche vertaling: H.A. van Rappard.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Margarete Elzer, Twee dorpen, twee menschen, één overwinning!: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 236 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederlandsche vertaling: W.J.A. Roldanus Jr.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Sam[uel] Goudsmit, Simcha de knaap uit Worms: roman, 2e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1936, 395 p.

* Omslagillustratie: Fré Cohen.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij.

Op omslag: Uitg. Em. Querido, Amsterdam.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Harry Stephen Keeler, Het spinneweb scheurt..., De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 264 p.

* Nederlandsche bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Léopold Le Clercq, Een onbekend gedicht van Cornelis van Ghistele over den winter van 1564-65 te Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1936).

* Overdruk uit: De gulden passer 14 (1936); p. 87-89.

 

Augustus Muir, De duivelsdokter: roman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 259 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederl. vertaling: W.J.A. Roldanus Jr.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Alice Nahon; C. Tazelaar (ed.), Alice Nahon en haar gedichten: keur uit haar werk. Besproken in het verband van een karakterschets, 4e uitg., De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1936, 43 p., ill.

*** 4e uitg. 13-14e duizendtal

 

Alice Nahon, Op zachte vooizekens: gedichten, 14e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1936, 48 p.

*** 14e druk, 32e * 33e duizendtal

 

Alice Nahon, Vondelingskens: gedichten, 16e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1936, 48 p., ill.

*** 16e druk, 39e * 40e duizendtal

 

Michel Nostradamus, De profetieën van Nostradamus, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1936), 205 p.

* Editeur: W.L. Vreede.

 

Gert Rothberg, En Eva vond rust!: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 224 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederl. vertaling: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Gert Rothberg, Hoe het geluk kwam: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 211 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Gert Rothberg, Naar een wereld van geluk: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 224 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: J. Kooiman.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Gert Rothberg, Toen Sabine triompheerde!: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 208 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: J. Kooiman.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Gert Rothberg, Tragedie in de Bertramstraat: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 208 p. [Het boek voor de vrouw; nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Gert Rothberg, Zon, sneeuw en liefde: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1936], 212 p. [Het boek voor de vrouw: nieuwe serie]

* Nederlandsche bewerking: Alb. J. Richel.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Briefwisseling der Gebroeders Verdussen. Deel 2, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1936), 159 p. [Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ; vol. 43]

* Editeur: M. Sabbe

 

1937

 

J. Oostvogels, Handleiding voor de bouwverordeningen van de provincie Antwerpen. Met toelichten samengesteld, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 500 p.

* Prijs: 40 fr. <BB juli 37-2091>

 

A. Dürer, Journal de voyage dans les Pays-Bas, Nederlandsche Boekhandel, Anvers, (1937), 100 p.

* Prijs: 120 fr. <BB december 37-4304>

 

Gerard Walschap, De Spaansche gebroeders, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 200 p.

* Prijs: 20 fr. <BB december 37-4363>

 

A[ugust] Vermeylen; Em[manuel] de Bom; C[yriel] Buysse; F[elix] Timmermans; F.V. Toussaint van Boelaere, Stemmen uit eigen land. Werk van A. Vermeylen: Ahasverus en de Nazarener; Em. de Bom: Een moord; C. Buysse: De republiek Oelegem; F. Timmermans: De aanbidding der Drie Koningen; F.V. Toussaint van Boelaere: Een legende van O.L.V. van Malle, 5e geïllustreerde uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1937, 176 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 4]

* Aanteekeningen en woordenlijst: C[yriel] de Baere; J[oseph E.A.] Verboven. <BB december 37-4368>

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Maurice Gilliams, De Vlaamsche lyriek. 1830-1890, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1937, 112 p.

* Druk: drukkerij Sinte Catharina, Brugge. Prijs: 29 fr. <BB januari 38-268>

***  Enkel oorspronkelijke uitgever: L.J.C. Boucher, Den Haag.

 

J.F. Ankersmit, Een halve eeuw journalistiek, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 232 p., ill.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: EM Querido, Amsterdam.

 

Sara Ware Bassett, Als zand in de branding, 2e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 247 p. [Kroon serie]

* Vertaling: A.E.C. Vuerhard-Berkhout.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

J. Bovée, Goden, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 58 p.

 

J. Bovée, Sigurd, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 58 p.

 

Ernest Claes, Twee verhalen, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937). [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs; vol. 8]

 

Eugene Cunningham, Fluitende kogels, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 248 p.

* Nederl. bewerking: Charles A. Dieperinck.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Stempel: Verkoop uitsluitend voor België.

 

A.M. de Jong, Merijntje Gijzen's jeugd. I: Het verraad, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 252 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: EM Querido.

Populaire editie. In vier deelen compleet.

 

A.M. de Jong, Merijntje Gijzen's jeugd. II: Flierefluiters oponthoud, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 228 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Populaire editie. In vier deelen compleet.

 

A.M. de Jong, Merijntje Gijzen's jeugd. III: Onnozele kinderen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 242 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Populaire editie. In vier deelen compleet.

A.M. de Jong, Merijntje Gijzen's jeugd. IV: In de draaikolk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 253 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Populaire editie. In vier deelen compleet.

 

Lion Feuchtwanger, De valsche Nero, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1937, 376 p.

* Vertaling: Nico Rost.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: EM Querido*s uitgeverij Amsterdam.

 

Maurice Gilliams, Oefentocht in het luchtledige, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 104 p.

* Druk: Meijer's Boek- en handelsdrukkerij, Wormerveer.

** De stukjes die het eerste deel van deze Oefentocht uitmaken, hebben tot voorstudie gediend van de roman Elias of het gevecht met de nachtegalen. Zij ontstonden tusschen Mei 1924 en November 1927. Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXXXVII bij Meijer*s Boek-en Handelsdrukkerij te Wormerveer; hiervan werden 5 exempl. Gedrukt op Oud-Hollandsch Van Gelder, genummerd van 1-5.

 

Hildebrand, De familie Kegge, 4e uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1937, 190 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 2]

* Bewerking (voor Belgische scholen): C[yriel] de Baere; J. Verboven. Noten: J.M. Acket.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Hildebrand, De familie Stastok, 5e geïllustreerde uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1937, 185 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 1]

* Bewerking: C[yriel] de Baere; J. Verboven. Noten: J.M. Acket.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Will Jenkins, Kid, de ontembare!, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 214 p.

* Nederlandsche bewerking: Jan van Arckel.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Harry Stephen Keeler, De stem van de zeven musschen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 243 p.

* Nederl. bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Harry Stephen Keeler, De tijgerslang, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 230 p.

* Nederl. bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Harry Stephen Keeler, De zaak Marceau, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 229 p.

* Nederl. bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Stempel: Verkoop uitsluitend voor België.

 

Harry Stephen Keeler, Het raadsel van Washington Square, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 219 p.

* Nederl. bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

T. Lindekruis, Knopske, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 64 p.

 

H. Marsman, Herman Gorter: aanteekeningen bij zijn poëzie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 99 p.

 

Concordia Merrel, Hij, zij en hun hemel op aarde, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 240 p.

* Nederl. bewerking: A. Vuerhard-Berkhout.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Stempel: Verkoop uitsluitend voor België.

 

Concordia Merrel, Mejuffrouw Brown N° 7, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 234 p.

* Nederl. bewerking: A. Vuerhard-Berkhout.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Stempel: Verkoop uitsluitend voor België.

 

Augustus Muir, De bronzen deur, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 261 p.

* Nederl. bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Augustus Muir, De spiegel met den faunskop, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 196 p.

* Nederl. bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Augustus Muir, Het roode litteeken, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 254 p.

* Nederl. bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Alice Nahon; Renaat Korten (ed.), Alice Nahon. Maart-april. Jeugdgedichten en verzen verzameld en van biographische bijzonderheden voorzien, 2e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff*s uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1937, 64 p., ill.

*** 2e druk 3e en 4e duizendtal

 

Ehrenfried Pfeiffer, De vruchtbaarheid der aarde: haar behoud en haar vernieuwing, het biologisch-dynamische principe in de natuur, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 179 p., ill.

 

F.P.H. Prick van Wely, Groot woordenboek der Engelsche taal: Engelsch - Nederlandsch. Nederlandsch - Engelsch, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1937, 934 p.

 

Josine Reuling, Terug naar het eiland: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 288 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Joost Van den Vondel, Lyrische poëzie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 102 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 6]

* Bewerking: Cyriel de Baere; J. Verboven.

 

P[ieter] H[enricus] v[an] d[er] Hoog, Ik, Ibn Sina, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 212 p. [Cultuurserie; Vol. 31]

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Siegfried E. van Praag, Jongensdroom: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1937], 295 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Catalogus van technische boeken verschenen in Nederland en Vlaanderen sedert 1910. 2 delen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 238 p.

 

Hilda Ram; R. Loveling; V. Loveling; R. Stijns; A. Snieders, Vijf Vlaamsche novellen. Hilda Ram: Slachtoffers voor Transvaal; R. Loveling: Meester Huyghe; V. Loveling: Emiliaantje; R. Stijns: Peter Joannes; A. Snieders: Sneeuwvlokske, 8e geïllustreerde uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1937, 164 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 3]

* Aanteekeningen en woordenlijkst: C[yriel] de Baere; J[oseph E.A.] Verboven.

 

1938

 

Anton Bergmann, Ernest Staes, advocaat : schetsen en beelden, 4e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 205 p.

* Inleiding: Cyriel de Baere. Prijs: 10 fr. <BB juli 38-2836>

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938).

* Prijs: 8 fr. <BB september 38-3561>

 

L. Brontman, Op de top van de wereld. De Russische Noordpoolexpeditie en de overwintering van Papanin en zijn mannen op de drijvende ijsschots. Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 336 p., ill.

* Editeur: O.J. Smidt. Vertaling: Is. Van Crefeld; W. de Vries-Lucks. Prijs: 49 fr. <BB september 38-3753>

 

H. Baelen, Rekenspel voor onze laagste klassen, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938).

* Prijs: 15 fr. <BB december 38-4718>

 

F. Dekker, Voortrekkers van Oud Nederland: uit Nederland*s geschiedenis buiten de grenzen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 404 p., ill.

* Prijs: 76 fr. 50 <BB januari 39-154>

 

Blanka Gyselen, De eeuwige Eva, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1938, 29 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 15 fr. <BB januari 39-307>

** Van dit boek werden gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten vijfhonderd exemplaren, genummerd van 1 tot 500 en door de dichter gesigneerd. N° 064

 

Victor Leemans, Inleiding tot de economische politiek, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 55 p.

* Prijs: 13 fr. <BB februari 39-535>

 

Albert van Hoogenbemt, De stille man, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 304 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 35 fr. <BB maart 39-1102>

** Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXXXVIII op de persen der Drukkerij P. Lombaerts, te Schoten bij Antwerpen.

 

Paul De Vree, Een kringloop: kronijk van een gezin, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 200 p.

* Omslagillustratie: Acket. Prijs: 30 fr. <BB maart 39-1093>

 

Flor[is] Prims; Mich[el] Verbeeck, Antwerpsch straatnamenboek: lijst van al de straatnamen op 1 januari 1938, met hun beteekenis, naamreden, oorsprong der straat en veranderingen, 2e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1938, 367 p.

* <BB 19S-1505>

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Leon Ceunen, Ontdek Congo: een historisch overzicht en een kijk op land en volk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1938, 244 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB juni 39-2317>

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Cyriel de Baere, Oefeningen bij de beknopte Nederlandsche spraakkunst, 9e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 2 vol.

* Twee delen. Prijs: 12 fr. <BB 41-5119>

 

Marius Bohr, De parvenu: oorspronkelijke roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 232 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Ernest Claes, Bloemlezing uit het werk van Ernest Claes, De Nederlandsche Boekhandel, 3e vermeerderde druk, Antwerpen, 1938, 107 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 8]

* Aanteekeningen en verklarende woordenlijst: C[yriel] de Baere; J[oseph E.A.] Verboven.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Eugene Cunningham, Vechtersbloed, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 225 p.

* Vertaling: Charles R. Dieperinck.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

O. de Doncker; J. Splichal, Orationes selectae. XXXII redevoeringen uit Sallustius, Livis, Tacitus. Commenta, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938).

 

Jan de Hartog, Oompje Owadi: verhalen uit het oude Rusland, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 136 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

A.M. de Jong, Het Verraad (Merijntje Gijzen's jeugd), Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938*), 251 p. [De salamander : reeks van de beste oorspronkelijke en vertaalde romans]

 

Jan Feith, Wilhemina Regina: Nederland gedurende veertig jaren, samengesteld in de 40 meest belangrijke ontwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 196 p., ill.

* Omslag-ontwerp: Pol Dom. Hoofdstukvignetten: Menno Van Meeteren Brouwer.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Maurice Gilliams, Het verleden van Columbus. Gedichten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 72 p.

* 500 genummerde exemplaren. Gesigneerd door de auteur.

 

Maurice Gilliams, Oefentocht in het luchtledige, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 103 p. Stadscampus Magazijn

 

A. Goossens; H. Bijl, Banden voor klassikaal gebruik, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938).

 

Herman Heijermans, Op hoop van zegen: spel van de zee in vier bedrijven, 10e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 110 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Harry Stephen Keeler, X Jones van Scotland Yard, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 217 p.

* Nederl. bewerking: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Anthony Morton, De man met het blauwe masker, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 256 p.

* Vertaling: Jan van Arckel.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Augustus Muir, Het mysterie der kroonjuwelen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 243 p.

* Vertaling (naar het Engelsch): W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Maria Oberlin, Het schot in de studio, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 227 p.

* Vertaling: W.J.A. Roldanus Jr.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Hilda Ram; Rosalie Loveling; e.a., Vijf Vlaamse novellen, 9e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 158 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs; vol. 3]

 

Josine Reuling, Senta meloni, lerares solozang: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 239 p.

* Omslagillustratie: Sacha.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Omslag: Querido.

 

Nine van der Schaaf, Leven van Karel de Stoute: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1938, 202 p. [Salamander; vol. 1938: 2]

*** Enkel oorspronkelijke uitgever: N.V. E.M. Querido*s uitgevers-maatschappij Amsterdam, geen vermelding De Nederlandsche Boekhandel.

 

Karel van de Woestijne, Proza van Karel van de Woestijne, 2e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1938, 100 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 9]

* Inleiding en verklarende woordenlijst: C[yriel] de Baere; J[oseph E.A.] Verboven.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

H. van Gellecum, Het Motley-couranten-concern: Geïllustreerde oorspronkelijke Nederl. misdadigersroman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 226 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

P[ieter] H[endrik] van Moerkerken, De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 79 p.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

R. van Sichem, Dierkunde 1 voor het 5de jaar, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938).

 

R. van Sichem, Dierkunde 2 voor het 6de jaar, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938).

 

A[ugust] Vermeylen; F[elix] Timmermans; Em[manuel] de Bom; C[yriel] Buysse; F.V. Toussaint van Boelaere, Stemmen uit eigen land. Werk van A. Vermeylen: Ahasverus en de Nazarener; F. Timmermans: De aanbidding der Drie Koningen; Em. de Bom: Een moord; C. buysse: De republiek Oelegem; F.V. Toussaint van Boelaere: Een legende van O.L.V. van Halle, 6e editie, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1938, 176 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 4]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Aanteekeningen en woordenlijst: C[yriel] de Baere; J[oseph E.A.] Verboven.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Geen vermelding editie.

 

Elisabeth Zernike, Morgen weer licht: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1938], 215 p.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Catalogus van boeken over wiskunde, natuurkunde en scheikunde, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 112 p.

 

Catalogus van technische boeken verschenen in Nederland en Vlaanderen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), p. I-XI, 113-376.

 

Het Salamanderboek, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 152 p., portr. [De salamander]

 

1939

 

Victor Leemans, Inleiding tot de economische politiek, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 56 p.

* Prijs: 13 fr. <BB februari 39-535>

 

Albert van Hoogenbemt, De stille man, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 298 p.

* Prijs: 35 fr. <BB maart 39-1102>

 

A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 59 p.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB april 39-1394>

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

L.J.M. Feber, Het uur van Azië, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 221 p.

* Prijs: 58 fr. <BB juni 39-2055>

 

Victor Leemans, Werner Sombart : zijn economie en zijn socialisme, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 216 p. [ De politieke academie. Studies over staat en volk. Afd. B]

* Prijs: 35 fr. <BB augustus 39-2785>

 

Hugo van de Perre, De nationaliteitenstrijd in *Tsjechoslowakije*, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 229 p., ill.

* Druk: drukkerij Century, Antwerpen. Voorwoord: Tony Herbert. Prijs: 18 fr. <BB augustus 39-2801>

 

N. Bakhuizen Van den Brink; J.D. Bierens de Haan; e.a., Europeesche geest. Inhouden en vormen van het cultuurleven der Europeesche wereld. Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 460 p., ill.

* Prijs: 117 fr. <BB september 39-3097>

 

J[an] Brans, De illusie der historische lotsverbondenheid, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 68 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 11 fr. <BB september 39-3213>

 

J.E. Segers, La psychologie de la lecture et l'initiation à la lecture par la méthode globale, De Nederlandsche Boekhandel, Anvers, 1939, 394 p. [Bibliothèque psycho-pédagogique]

* Préface: Henri Wallon. Prijs: 65 fr. <BB december 39-4432>

*** De Nederlandsche boekhandel, Marché St. Jacques, 50, Anvers.

Bibliothèque psycho-pédagogique dirigée par J.E. Segers.

 

W. Cracco, Schets eener geschiedenis der economie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 270 p.

* Prijs: 30 fr. <BB januari 40-66>

 

Alice Nahon, Op zachte vooizekens. Gedichten, 15e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 44 p.

* Prijs: 9 fr. <BB januari 40-223>

 

Alice Nahon, Schaduw: gedichten, 8e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff*s uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1939, 40 p., ill.

* Prijs: 9 fr. <BB januari 40-224>

*** 8e druk, 15e & 16e duizendtal

 

Alice Nahon, Vondelingskens: gedichten, 17e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 40 p.

* Prijs: 9 fr. <BB januari 40-225>

 

Hendrik Conscience; [Nellie Daman (ed.)], De leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience naar de oorspronkelijke uitgave, De Nederlandsche Boekhandel/De Sikkel/ Standaard-boekhandel, Antwerpen, (1939), 332 p., ill.

* Druk: V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen. Illustraties: Elza van Hagendoren. Prijs: 35 fr. <BB februari 40-527>

*** De tekst van deze uitgave werd volgens den eersten druk van 1838 onder toezicht van Eug. De Bock bezorgd door Dra. Nellie Daman met de bedoeling een correcten Nederlandschen tekst te leveren met volledige eerbiediging van den stijl van Conscience. In de meer bijzonder voor de prijsuitdeelingen bestemde exemplaren werd op blz. 188 een passage vervangen door de overeenkomstige uit den druk van 1843, en werden eveneens op blz. 229 en 261 een paar drastische uitdrukkingen weggelaten. Er werden van dit boek 30 exemplaren gedrukt op Pannekoek, genummerd van I tot XXX.

 

Rik Wilmots, Onderricht in de Nederlandsche spraakkunst: voor de leerlingen uit de voorbereidende afdeelingen van het middelbaar onderwijs en voor de leerlingen uit de gewone lagere school : 5e, 6e, 7e, 8e klassen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 175 p.

* Prijs: 12 fr. <BB april 40-1151>

 

J. Geyskens, Planten en dieren in hun milieu, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 78 p., ill.

* Prijs: 12 fr. <BB mei-juni-juli 40-1790>

 

Hildebrand, De familie Kegge, 5e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 190 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 2]

* Editeur: J.M. Acket. Bewerking: Cyriel de Baere. Prijs: 9 fr. <BB mei-juni-juli 40-1964>

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen, ten dienste van de vierde-graadklassen en van de lagere klassen uit het middelbaar en normaal onderwijs. Tweede deeltje, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1938), 123 p.

* Prijs: 8 fr. <BB augustus 40-2306>

 

J. Geyskens, Planten en dieren in hun milieu. I-II, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 2 vol., ill.

* Prijs: 24 fr. <BB 41-5279>

 

Vicki Baum, De grote schuld, De Nederlandsche Boekhandel/Andries Blitz, Antwerpen/Amsterdam, [1939], 288 p. [onverkorte heruitgave ABC romans; vol. 10]

* Vertaling: R. de Vries.

 

Anton Bergmann, Ernest Staes, advocaat: schetsen en beelden, 5e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 205 p.

* Inleiding: Cyriel de Baere.

 

B[enjamin] Cooper (ed.), Zeven maal zeven vredesstemmen aller tijden en volken, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1939], 289 p.

* Alternatieve titel omslag: 7 x 7 vredestemmen aller tijden aller volken.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgever overplakt: L.J.C. Boucher, 's Gravenhage.

 

Léon Frapié, De bewaarschool, 3e druk, De Nederlandsche Boekhandel/Andries Blitz, Antwerpen/Amsterdam, [1939], 288 p. [onverkorte heruitgave ABC romans; vol. 2]

* Nederlandsche bewerking: A[driaan] M[ichel] de Jong.

*** Eerste druk mei 1938; tweede druk juni 1938; derde druk mei 1939.

 

Ferdinand Lot, De germaansche invasies: de versmelting van de barbaarsche en romeinsche wereld, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), XVIII, 374 p. [Les invasions germaniques]

* Vertaling: J. Brouwer.

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939*), 2 vol.

 

Johan van der Woude, Blauwbaard en octopus. Roman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 270 p. (2641-2650)

 

Henriette van Eyk, De kleine parade, De Nederlandsche Boekhandel/Andries Blitz, Antwerpen/Amsterdam, [1939], 288 p. [onverkorte heruitbave ABC romans; vol. 9]

 

[Max Rooses herdacht], De Nederlandsche Boekhandel/M. Nijhoff, Antwerpen/'s Gravenhage, (1939), 100 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Overdruk: De Gulden Passer, 16e-17e jg, 1938-1939.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen/ M. Nijhoff, Lange Voorhout 9, 's Gravenhage.

Aparte bijlage: Prospectus De Gulden Passer, 20 p.

 

A. Vermeylen; Em. De Bom; C. Buysse; F. Timmermans; F.V. Toussaint Van Boelaere, Stemmen uit eigen land. Werk van A. Vermeylen: Ahasverus en de Nazarener; Em. de Bom: Een moord; C. Buysse: De republiek Oelegem; F. Timmermans: De aanbidding der drie koningen; F.V. Toussaint van Boelaere: Een legende van O.L.V. van Halle, 7e editie, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1939, 168 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 4]

* Aanteekeningen en woordenlijst : C. de Baere & Dr. J. Verboven.

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Geen vermelding editie.

 

Vijf Vlaamsche novellen, 10e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1939), 160 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 3]

* Medewerking: Cyriel de Baere.

 

1940

 

Karel Jonckheere, Conchita: gedichten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 26 p.

* Prijs: 6 fr. <BB februari 40-537>

 

C[yriel] de Baere, Krachtpatsers in de Nederlandsche volkstaal: een verzameling oudere en jongere bastaardvloeken, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 189 p.

* Prijs: 35 fr. <BB mei-juni-juli 40-1750>

 

Bert Peleman (ed.), Wij... soldaten! Een boek voor 's lands weerkracht, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1940], 88 p.

* Druk: Typo-Helio S.A.R. 18, Dapperheidsplaats 18, Anderlecht * Brussel. Prijs: 5 fr. <BB mei-juni-juli 40-2002>

 

Paul Lebeau, Het experiment: roman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (c.1940), 225 p.

* Prijs: 35 fr. <BB mei-juni-juli 40-1973>

 

Cyriel de Baere, Oefeningen bij de beknopte Nederlandsche spraakkunst. Eerste deeltje, 10e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 152 p.

* Prijs: 12 fr. <BB 40-2307>

 

Cyriel de Baere, Oefeningen bij de beknopte Nederlandsche spraakkunst. Tweede deeltje, 10e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 201 p.

* Prijs: 12 fr. <BB 40-2960>

 

Lode Zielens, Op een namiddag in september, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 192 p.

* <BB november 40-2997>

 

Bert Decorte, Orfeus gaat voorbij en andere gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1940], 116 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts (Antw.). <BB december 40-3131>

 

Émile Mallien, De kapitaalmarkt in de Vereenigde Staten, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 380 p.

* Prijs: 60 fr. <BB februari 41-338>

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Pieter G. Buckinx, Droomvuur: kleine ode aan het leven en de dood, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 34 p.

* <BB april 41-953>

 

Bert Peleman, Land aan de Schelde: gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 57 p.

* Druk: drukkerij G. Braet, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB mei 41-1261>

** Van dit boek werden gedrukt op de persen der drukkerij G. Braet te Antwerpen twee honderd vijftig exemplaren.

 

Fred[erik E.] Clijmans; Jan Denucé, Het Brouwershuis of het Waterhuis: beknopte aanteekeningen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 38 p., ill. [De seizoenen; vol. 1]

* Photographische opnamen: L. Peleman. Prijs: 12 fr. <BB juni 41-1662>

 

Herman de Cat, Uit de diepten: verzen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 62 p.

* Druk: drukkerij G. Braet, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB juni 41-1679>

 

Alice Nahon, Schaduw: gedichten, 9e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1940, 40 p., ill.

* Prijs: 9 fr. <BB oktober 41-3000>

*** 9e druk 17e en 18e duizendtal

 

Alice Nahon, Vondelingskens: gedichten, 18e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1940, 40 p., ill.

* Prijs: 9 fr. <BB oktober 41-3001>

*** 18e druk 43e en 44e duizendtal

 

Alice Nahon, Op zachte vooizekens: gedichten, 16e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1940, 40 p.

* Prijs: 9 fr. <BB december 41-4154>

*** 16e druk 36e en 37e duizendtal

 

Émile Mallien, De kapitaalmarkt in de Vereenigde Staten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 380 p. [Universiteit te Leuven. Reeks van het Instituut voor handels- en economische wetenschappen; vol. 23]

* Prijs: 60 fr. <BB 45-3633>

 

Nicolaas Beets, De familie Stastok, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 185 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 1]

* Editeur: J.M. Acket. Bewerking: Cyriel de Baere.

 

Bert Decorte, Germinal. Verzen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 75 p.

 

Albert Kriekemans, Het leven der verbeelding, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 83 p.

 

Alice Nahon, Verzamelde gedichten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 3 v. in 1 bd.

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen. Eerste deeltje, 3e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 141 p.

 

Tony Paaps, Het leven van den heiligen Gummarus, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 40 p., ill.

* Druk: drukk.P. Lombaerts, Schoten

 

G. van den Bergh, Aarde en wereld in ruimte en tijd: een uiteenzetting voor iedereen, 3e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 365 p., ill.

 

Karel van den Oever, Het inwendig leven van Paul, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1940], 88 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 7]

* Druk: P. Lombaerts, Schoten.

 

Henriette van Eyk, De lotgevallen van Thérèse: gedicteerd, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 251 p. [Salamander; vol. 1940: 4]

* Druk: NV Drukkerij V/H. G.J. van Amerongen & Co, Amersfoort.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

Dit boek verscheen vroeger onder den titel *Intieme Revue*.

De Salamander, reeks van de beste oorspronkelijke vertaalde romans. Geen vermelding volume.

 

Arthur van Schendel; C[yriel] de Baere (ed.), Keurbladzijden uit het werk van A. van Schendel met inleiding, verklarende aanteekeningen en woordenlijst, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 176 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 13]

 

Stemmen uit eigen land, 8e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1940), 141 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 4]

* Editeur: Cyriel de Baere.

 

1941

 

Albert Michielsen, Het einde van de vrije ekonomie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 75 p.

* Prijs: 15 fr. <BB april 41-892>

 

Bert Ranke, Proefvluchten boven den Parnassus, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 176 p.

* Prijs: 25 fr. <BB april 41-963>

 

A[st] Fonteyne, Voorbereiding tot de voordrachtkunst en de welsprekendheid, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 247 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 20 fr. <BB mei 41-1272>

*** 247 p. inclusief 4 p. genummerd V-VIII.

 

Pl[acide] F. Lefèvre, Syllabus du cours de paléographie latine et médiévale, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Anvers, 1941, 32 p.

* Druk: drukk. P. Lombaerts, Schoten. Organisatie: Université catholique de Louvian. <BB 19S-1496>

 

Placide-Fernand Lefèvre, Syllabus van den kursus in latijnsche en middeleeuwsche paleografie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 31 p.

* <BB 19S-1497>

 

Frederik E. Clijmans; Jan Denucé, Het Brouwershuis of het Waterhuis: beknopte aanteekeningen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 36 p., ill.

* Prijs: 12 fr. <BB juni 41-1662>

 

K[arel] Jonckheere, Tita vlucht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 262 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 30 fr. <BB juni 41-1687>

** Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXLI op de persen der Drukkerij P. Lombaerts te Schoten bij Antwerpen.

 

Andries Poppe, Kleine nachtmuziek: verzen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 32 p.

* Prijs: 12 fr. <BB juni 41-1692>

** Van dit boek werden gedrukt op de persen der drukkerij G. Braet, te Antwerpen, tweehonderd exemplaren.

 

Kamiel Top, Het open venster: verzen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 32 p.

* Prijs: 12 fr. <BB juni 41-1695>

** Van dit boek werden gedrukt op de persen der drukkerij G. Braet, te Antwerpen, tweehonderd exemplaren.

 

Maurice Gilliams, Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 112 p., ill.

* Typografisch ontwerp: Maurice Gillliams. Photographieën: Michel Claasen; Paul Becker; Delville. Prijs: 110 fr. <BB juli 41-1919>

** Van dit boek, Inleiding tot de Idee Henri De Braekeleer, werden gedrukt vijfhonderd genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. De photographieën werden gemaakt door Michel Claasen, Paul Becker en Delville. Het typografisch ontwerp is van de auteur. Er werden twintig exemplaren gedrukt op Arches, gemerkt van A tot T. Nr 153

 

Désiré Acket; Nelly Degouy; L. De Jaegher, e.a. Aanschijn der seizoenen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 19 p., ill.

* Prijs: 100 fr. <BB juli 41-1926>

 

Albert van Hoogenbemt, De stille man, 3e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 300 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB juli 41-1954>

** Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXLI op de persen der Drukkerij P. Lombaerts, te Schoten bij Antwerpen.

 

Staf Weyts, Niets dan een droom, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 172 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB juli 41-1961>

 

Korneel Goossens, Het Verzonnen Geluk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 246 p.

* Prijs: 35 fr. <BB augustus 41-2357>

 

Bert Ranke, Filip de Pillecyn: een proeve van synthese der persoonlijkheid, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 66 p., ill. [De seizoenen; vol. 5]

* Prijs: 12 fr. <BB augustus 41-2364>

 

A. Kriekemans, Sociale psychologie: grondbegrippen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 104 p. [De seizoenen; vol. 10]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB september 41-2538>

 

Tony Paaps, Godsdienstig leven op Vlaamschen bodem in VIIIe en begin IXe eeuw, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 61 p., ill. [De seizoenen; vol. 2]

* Prijs: 10 fr. <BB september 41-2552>

 

Korneel Goossens, Al in dit soete nieuwe-jaer: het leven van het nieuwjaarslied, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 126 p., ill.

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB september 41-2592>

 

Korneel Goossens, Mechelen, het paradijs aan de Dele, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 60 p., ill. [De seizoenen; vol. 7]

* Alternatieve titel omslag: Mechelen, het paradijs aan de Dele: met 22 illustraties. Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB september 41-2687>

 

J. Geyskens, Planten en dieren in hun milieu. Aflevering 2, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), ill.

* Prijs: 12 fr. <BB oktober 41-2926>

 

Bert Ranke, Rederijkers in de branding: het Vlaamsche rederijkerstooneel en de opstand der 16en eeuw, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 58 p., ill. [De seizoenen; vol. 4]

* Alternatieve titel omslag: Rederijkers in de branding: met 12 illustraties. <BB oktober 41-3010>

 

C[yriel] de Baere, Onze Vlaamsche reuskens: bijdrage tot de kennis van de Vlaamsche folklore, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 104 p., ill. [De seizoenen; vol. 11]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. <BB november 41-3337>

 

Pol Heyns, Volksliederen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 175 p. [De seizoenen; vol. 13-14]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB november 41-3340>

 

P[aul] Rogghé, Jacob van Artevelde: historische roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 152 p.

* Druk: drukk. P. Lombaerts, Schoten (Antw.). Teekeningen: Frits Van den Berghe. Prijs: 25 fr. <BB november 41-3523>

 

Gerard Walschap, Volk, 3e editie, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 143 p. [De seizoenen; vol. 12]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB november 41-3542>

 

Frans Blockmans, 1302, voor en na: Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 112 p., ill. [De seizoenen; vol. 9]

* Prijs: 12 fr. <BB november 41-3677>

 

Jan Denucé, De Schelde, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 65 p., ill. [De seizoenen; vol. 3]

* Prijs: 10 fr. <BB november 41-3691>

 

Vander dochtere van Syon: fac-simile-druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, n. gepag. [Uitgave Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen; vol. 44]

* Inleiding: J. Van Mierlo. Organisatie: Vereeniging der Antwerpsche Bibliofielen. <BB december 41-3798>

*** Inleiding p. 3-10, geen verdere paginering.

 

Jaak Veltman, Land van wielrenners: een studie over den Vlaamschen wielrenner, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 51 p. [De seizoenen; vol. 15]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB december 41-4128>

 

D[aniël] Rosseels, Blindeman: roman, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941], 174 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB december 41-4157>

 

Albert van Hoogenbemt, Twee jonge menschen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 170 p.

* Druk: V. van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen. Prijs: 30 fr. <BB januari 42-230>

 

L. Reypens, Ruusbroec de wonderbare: bloemlezing uit zijn werk als 'Doctor divinus', N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 100 p. [De seizoenen; vol. 17]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB februari-maart 42-473>

 

J. Geyskens, Planten en dieren in hun milieu. Aflevering 4, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 48 p., ill.

* Prijs: 12 fr. <BB februari-maart 42-567>

 

Karel Van de Woestijne, De Vlaamsche primitieven, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 99 p., ill. [De seizoenen; vol. 8]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 12 fr. <BB februari-maart 42-620>

 

Paul Lebeau, Mijn vriend Max, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941], 213 p.

* Prijs: 40 fr. <BB februari-maart 42-664>

*** De Nederlandsche boekhandel, St. Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Alice Nahon, Op zachte vooizekens: gedichten, 17e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 40 p.

* Prijs: 9 fr. <BB februari-maart 42-668>

 

Alice Nahon, Scaduw: gedichten, 10e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 40 p.

* Prijs: 9 fr. <BB februari-maart 42-669>

 

Alice Nahon, Vondelingskens: gedichten, 19e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 40 p.

* Prijs: 9 fr. <BB februari-maart 42-670>

 

Euripides ; J. Humblé (ed.), Euripides Iphigeneia in Tauris. In het Nederlandsch vertaald met een korte inleiding, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 93 p. [Klassieke galerij; vol. 1]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Nederlandsche vertaling en inleiding: J. Humblé. Prijs: 10 fr. <BB februari-maart 42-771>

 

J[ohn] Wilms, Onder Sint-Andriestoren: de Schuif, de Boeksteeg, de beruchte Lepelstraat, 2e editie, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 132 p., ill.

* Prijs: 20 fr. <BB februari-maart 42-778>

 

Valère Depauw, Zuid-Vlaanderen roept!, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 49 p. [De seizoenen; vol. 16]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Illustratie: Victor Quienen. Prijs: 12 fr. <BB februari-maart 42-786>

 

C. [Karel Lodewijk] Ledeganck, De drie zustersteden: vaderlandsche trilogie, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 61 p.

* Druk: V. Van Dieren en Co, Antwerpen. Gravure titelplaat en versiering: Nelly Degouy. Houtsneden: D. Acket. Gravure illustratie: L. De Jaegher. <BB april 42-1034>

** Deze weelde-uitgave der Drie Zustersteden werd op 200 genummerde exemplaren gedrukt in de maand December 1941 op de persen van V. Van Dieren en Co te Antwerpen. Er werden bovendien zeven exemplaren getrokken op Arches, gemerkt van I tot VII. Nelly Degouy graveerde de titelplaat en de versiering van 'Aen Brugge'. D. Acket maakte de houtsneden van 'Aen Gent' en L. De Jaegher graveerde de illustratie van 'Aen Antwerpen'. De tekst, volgens de eerste uitgave van 1846, werd gezet uit de Bodeni 14p. Dit is nr 155

 

Gaston Duribreux, Zee en visschersvolk op Vlaanderens kust, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 56 p., ill. [De seizoenen; vol. 19]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 12 fr. <BB mei 42-1263>

 

Clemens V. Trefois, Van komwoning tot Vlaamsche boerderij: bijdrage tot de geschiedenis der plattelandsche architectuur in Vlaanderen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 64 p., ill. [De seizoenen; vol. 21]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Foto*s: Clemens V. Trefois. Prijs: 12 fr. <BB mei 42-1381>

 

Willy Vaerewijck, Voorbij den spiegel: gedichten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 38 p.

* Illustraties: Jan van den Bergh. Prijs: 15 fr. <BB mei 42-1429>

 

Luc van Brabant, Het boek Analene: gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 62 p.

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB mei 42-1431>

** Van dit boek werden gedrukt op de persen der drukkerij G. Braet, te Antwerpen, 250 exemplaren.

 

Gerard Walschap, De dood in het dorp, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 115 p.

* Prijs: 25 fr. <BB mei 42-1441>

 

Jan Denuncé, De geschiedenis van de Vlaamsche kaartsnijkunst, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 96 p. 18 pln, ill. [De seizoenen; vol. 18]

* Prijs: 12 fr. <BB mei 42-1495>

 

Justus van Maurik, Bloemlezing uit zijn novellen: Een vriendendienst; Een journalistenstreek; Tijs de Jolleman, 4e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 133 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 5]

* Medewerker: Cyriel de Baere; J. Verboven. Prijs: 9 fr. <BB 19S-1298>

 

Nicolaas Beets, De familie Stastok, 7e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 185 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 1]

* Editeur: J.M. Acket. Bewerking: Cyriel de Baere.

 

Anton Bergmann, Ernest Staes, advocaat : schetsen en beelden, 6e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 204 p.

* Inleiding: Cyriel de Baere.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha I. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 432 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1941.

432 p. waarvan 47 p. genummerd V tot LI.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha II. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 443 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha III. Vertaald, ingeleid en toegelicht , N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 451 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha IV. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 419 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

 

Ernest Claes, Bloemlezing uit het werk, 4e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 107 p.

* Medewerkers: Cyriel de Baere; Joseph E.A. Verboven.

 

C.H. de Jonge, Een eeuw Nederlandsche mode: met ruim 100 illustraties tusschen den tekst, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941], 235 p., ill.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Piero Gadda-Conti, Landing op Capri: een liefde onder koning Murat, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 318 p.

* Vertaling: Herman van den Bergh.

 

Ad. Jansen; C. Van Herck, Peeter Scheemaekers. Antwerpsche beeldhouwer 1652-1714, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 60 p., ill. [XVII jaarboek van Antwerpen*s Oudheidkundige kring]

 

Karel Jonckheere, Conchita: gedichten, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 37 p.

 

Placide-Fernand Lefèvre, Latijnse en middeleeuwse paleografie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941), 31 p.

 

Jo Otten, De avonturen van Jammerpoes: een kinderverhaal, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 150 p., ill.

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

Johan W. Schotman, Wind in bamboestengels, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1941, 269 p.

* Negen Chineesche penseelteekeningen: Moh Tim Pei.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Den Haag.

 

William Shakespeare; F. de Backer (ed.), De complete werken van William Shakespeare. Eerste deel, 5e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff*s uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1941, 3 v., 679 p., ill.

* Vertaling : L[eendert] A.J. Burgersdijk. Bewerking en inleiding: F. de Backer; G.A. Dudok.  Vignetten en typografische verzorging: A. Hahn Jr.

 

Charles van den Borren, Études sur le quinzième siècle musical, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Anvers, 1941, 289 p.

* Druk: imprimerie P. Lombaerts, Schoten-Anvers.

 

Reinier van Genderen Stort, De grijsaard en de jongeling, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941*), 187 p. [De salamander]

 

R. van Sichem, Puzzles. 3de graad, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941).

 

R. van Sichem, Puzzles als hulpmateriaal bij het onderwijs in het rekenen en de vormleer, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941).

 

Prosper Verheyden, Fortuna-paneelstempels op Vlaamsche boekbanden, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941).

* Overdruk uit: De Gulden Passer. - N.R. 19(1941); p. 115-140 met pltn.

 

Prosper Verheyden, Transfiguratie-paneelstempels op Leuvensche boekbanden, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1941).

* Overdruk uit: De Gulden Passer. - N. R. 19(1941); p. 203-216 met pltn.

 

1942

 

Paul Lebeau, Mijn vriend Max, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 213 p.

* Prijs: 40 fr. <BB februari-maart 42-664>

 

Alice Nahon, Op zachte vooizekens, 18e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 40 p., ill.

* <BB februari-maart 42-668>

 

Alice Nahon, Schaduw: gedichten, 11e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 40 p., ill.

* <BB februari-maart 42-669>

 

Alice Nahon, Vondelingskens: gedichten, 20e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1942, 40 p.

* <BB februari-maart 42-670>

*** 20e druk 47e tot 51e duizendtal

 

Anton Zischka, Wetenschap breekt monopolies, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 338 p., ill.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: D. Rosseels. Oorspronkelijke titel: Wissenschaft bricht Monopole. Prijs: 40 fr. <BB april 42-961>

 

Maurice Gilliams, Het Maria leven: gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 42 p.

* Druk: drukkerij H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat 45, Brussel. <BB 19S-1254>

** Bibliografische aanteekening: 'Het Marialeven', gedicht tusschen Februari 1930 en December 1931, werd in Februari 1932 voor het eerst door de dichter zelf gedrukt op 7 exemplaren. In November 1932 verscheen een herdruk op 180 exemplaren. Deze gedichten werden opgenomen in de verzamelbundel 'Het Verleden van Columbus', 1933, waarvan in 1938 de tweede druk verscheen. Het eerste gedicht, nl. 'De Geboorte', werd voor deze uitgave geheel herschreven.

Verantwoording der oplage: er werden gedrukt tweehonderd twee en zestig exemplaren op Ingres, waarvan 250 ex. genummerd van 1 tot 250 en 12 ex. genummerd van A to L gesigneerd door de auteur. Dit is nummer 38

 

Dirck Buysero, Korte beschrijvinge van Parys (1667), N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 158 p., ill. [Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ; vol. 2: 1]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten-Antwerpen. Inleiding, bronnenstudie en aanteekeningen: R.J. Willemyns. Organisatie: Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Prijs: 65 fr. <BB mei 42-1258>

*** Uitgave van de Vereniging der Antwerpsche Bibliophielen, Nieuwe Reeks Nr 1

 

Anton [E.] Zischka, Triomf van den arbeid. Geschiedenis van den vijfduizendjarigen strijd tegen onwetendheid en slavernij, N.V De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1942], 301 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Oorspronkelijke titel: Sieg der Arbeit. Prijs: 48 fr. <BB mei 42-1261>

 

Anton Bergmann, Ernest Staes, advocaat : schetsen en beelden, 6e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 204 p.

* Inleiding: Cyriel de Baere. <BB mei 42-1406>

 

Gerard Walschap, De dood in het dorp, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 113 p.

* Prijs: 15 fr. <BB mei 42-1441>

 

André M. Pols, De Ruckers en de klavierbouw in Vlaanderen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 63 p. [De seizoenen; vol. 20]

* Prijs: 12 fr. <BB mei 42-1505>

 

Pol de Mont, Keurbladzijden uit het werk van Pol de Mont, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 124 p. [Klassieke galerij; vol. 2]

* Medewerker: George Meir. Prijs: 10 fr. <BB juni 42-1732>

 

Jan Peeters, Het blijde leven: gedichten voor kleine en groote kinderen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 88 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Illustraties: Antoon Herckenrath. Prijs: 25 fr. <BB juni 42-1740>

 

E[miel] van Hemeldonck, Berk en brem, 4e druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 320 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 45 fr. <BB juni 42-1749>

*** Eerste druk: 15 september 1940; tweede druk: 15 januari 1941; derde druk: 1 november 1941; vierde druk: maart 1942.

 

Marnix van Gavere, Het eeuwig rijk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 49 p.

* Druk: drukkerij G. Braet, Antwerpen. Teekening: Broeder Max. Prijs: 25 fr. <BB juli 42-2183>

** Van dit boek werden gedrukt op de persen der drukkerij G. Braet, te Antwerpen, 250 exemplaren.

 

Lode Zielens, Herinneringen van toen*: vertellingen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 116 p. [De seizoenen; vol. 26]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten-Antwerpen. Prijs: 12 fr. <BB juli 42-2190>

 

Marcus Aurelius Antoninus; M[aria] Costanza (ed.), Keizer Marcus Aurelius Antoninus aan zichzelf. Uit het Grieks vertaald en ingeleid, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 117 p. [De seizoenen; vol. 23]

* Prijs: 12 fr. <BB juli 42-2256>

 

Lode Zielens, Opsomer, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 84 p., ill.

* Druk: V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen. Prijs: 125 fr. <BB augustus 42-2543>

** Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co, Venusstr. 27, Antwerpen, MCMXLII.

                                                                                               

Emily [Jane] Brönte, Eenzamen op het waaihof, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 360 p., ill.

* Druk: drukk. P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: Karel Jonckheere. Oorspronkelijke titel: Wuthering Heights. Prijs: 50 fr. <BB augustus 42-2576>

 

Desiderius Adolf Stracke (ed.), Dietsche heiligen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1942], 59 p. [De seizoenen; vol. 29]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Inleidenden tekst : Desiderius Adolf Stracke. 24 houtjes: Luc de Jaegher. Prijs: 12 fr. <BB september 42-2788>

 

Multatuli, De geschiedenis van Saidjah en Adinda, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 56 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 14]

* Prijs: 10 fr. <BB september 42-2953>

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr. C. De Baere en Dr J. Verboven.

 

A. Verstraeten, Inleiding tot en aanteekeningen bij De kleine Johannes van Frederik van Eeden, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 60 p.

* Prijs: 8 fr. <BB september 42-2955>

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Fr[ans] Blockmans, Gent tot omstreeks 1336: de voorbereiding van een groote tijd, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 104 p., ill. [De seizoenen; vol. 22]

* Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Prijs: 12 fr. <BB september 42-2985>

 

J. Geyskens, Planten en dieren in hun milieu. Aflevering 5-6, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 2 vol., ill.

* Prijs: Per deel, 12 fr. <BB oktober 42-3168>

 

Paul De Vree, Geschiedenis van het schip, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 120 p., ill. [De seizoenen; vol. 28]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 10 fr. <BB oktober 42-3186>

 

Sally Salminen, Op zand gebouwd: roman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 260 p.

* Vertaling: C.G. Behrens. Prijs: 60 fr. <BB oktober 42-3255>

 

Charles de Coster, Smedje Smee, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 107 p. [De seizoenen; vol. 27]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: Stijn Streuvels. Prijs: 12 fr. <BB oktober 42-3262>

 

L[ouis] J.M. Philippen, Beknopte methodiek der geschiedvorsching: leidraad voor de leden der oudheidkundige kringen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 217 p., ill.

* Prijs: 65 fr. <BB oktober 42-3296>

 

Jos. Van Limbergen, Inventaris van het heelal, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 55 p., ill. [De seizoenen; vol. 31]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten Prijs: 10 fr. <BB november 42-3474>

 

Peter Benoit, Geschriften, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 167 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 4]

* Inleiding en aanteekeningen: Aug[ust] Corbet. Prijs: 10 fr. <BB november 42-3538>

 

Willem de Meyer (ed.), Zingende jeugd! Zingend volk! Deel I: Voor den lageren graad onzer lagere scholen. 24 oude Nederlandsche volksliederen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1942], 4 vol.,  47 p.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 15 fr. <BB november 42-3539>

 

Ast Fonteyne, Voorbereiding tot de voordrachtkunst en de welsprekendheid, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 236 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB november 42-3547>

 

Jacob van Maerlant; A.T.W. Bellemans (ed.), Roman van Torec. Van een inleiding, aanteekeningen en bibliografie voorzien, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 133 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 14]

* Prijs: 10 fr. <BB november 42-3580>

 

A.T.W. Bellemans (ed.), Dat scone bediet van Moriane: Middelnederlandse ridderroman met inleiding, aanteekeningen en bibliografie uitgegeven, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 178 p. [Klassieke galerij; vol. 3]

* Uniforme titel: Moriaen. Prijs: 15 fr. <BB november 42-3583>

 

A.T.W. Bellemans (ed.), De reis van Sente Brandane: naar den Comburgschen tekst uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en bibliografie, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 138 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 5]

* Druk: De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB november 42-3585>

 

Prudens van Duyse; Paula Sterkens-Cieters (ed.), Prudens van Duyse: bloemlezing uit zijn dichtwerk. Bezorgd en ingeleid, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 120 p. [Klassieke galerij; vol. 11]

* Prijs: 10 fr. <BB november 42-3592>

 

Inga Lorenz-Herzog, Als U moeder wordt. Een leidraad voor aanstaande moeders, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 110 p., ill.

* Vertaling: Firmijn Mortier. Inleiding: Joz. Prové. Voorwoord: Georg Distler. Illustraties: Arthur Mrockwia. Prijs: 30 fr. <BB december 42-3819>

 

H. Jespers, Naar de erfwacht! Inleiding tot de heemkunde, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 91 p.

* Prijs: 18 fr. <BB januari 43-133>

 

J. de Schuyter, Antwerpsche typen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 104 p. [Levende folklore] L. Opdebeek

* Prijs: 15 fr. <BB januari 43-138>

 

G. De Meyer, Technisch teekenen. Bundeling van bestaande normen, leerboek voor het technisch onderwijs en voor technici, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 124 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB januari 43-205>

 

Daniël Rosseels, Halfwas: roman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 214 p.

* Prijs: 30 fr. <BB januari 43-251>

 

E[miel] van Hemeldonck, Konijnenberg: roman, 2e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 235 p.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten Prijs: 35 fr. <BB januari 43-259>

*** Eerste druk: december 1940; tweede druk november 1942.

 

Luc Indestege, Rondom Erasmus' Lof der zotheid, 2e uitgave, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 107 p., ill. [De seizoenen; vol. 30]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten-Antwerpen. Prijs: 12 fr. 50 <BB januari 43-331>

 

Paul de Keyser, De avonturen van Ysingrijn en Reinaert, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 235 p., ill. [De seizoenen; vol. 25]

* Druk: drukkerij 'De Vlijt', Nationalestraat 46, Antwerpen. Prijs: Gekart., 24 fr. Per abt., 20 fr. <BB februari 43-497>

 

G[eorg] Stehli, Hoe wij dieren verzamelen en prepareeren: een handleiding bij het aanleggen van zoölogische verzamelingen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 132 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten Nederlandsche vertaling: M.A. Waterschoot. Oorspronkelijke titel: Sammeln und Präparieren von Tieren. Prijs: 25 fr. <BB februari 43-520>

 

Jules Remes; Jos van Rickstal, Handboek van den klarinettist. Deel 1, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 2 vol., 64 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB februari 43-593>

 

Jul[es] Remes; Jos. van Rickstal, Handboek van den klarinettist. Praktisch deel voor beginnenden, Muziekuitgeverij G. Prop, Antwerpen, [1942], 2 vol., 55 p., ill.

* Druk: muziekdrukkerij Dogilbert NV, Kruikundestraat 73, Brussel. Prijs: 25 fr. <BB februari 43-593>

*** Muziekuitgeverij G. Prop, Frankrijklei 24, Antwerpen.

BB: Nederlandsche Boekhandel, 1942.

 

Frans Clerck, Een eeuw voetbal, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 136 p., ill. [De seizoenen; vol. 32]

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB februari 43-597>

 

Karel Jonckheere, Gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 144 p.

* Druk: H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat 45, Brussel. Prijs: 50 fr. <BB februari 43-623>

 

Joost van den Vondel, Adam in ballingschap, of: Aller treurspelen treurspel, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 133 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 15]

* Prijs: 11 fr. <BB februari 43-635>

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr C. De Baere en Dr J. Verboven

 

Helikoon. Bloemlezing uit Grieksche en Latijnsche schrijvers ten gebruike van de moderne humanoria, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 363 p.

* Vertaling: A. Verboven; K. Vangenechten; Fr. Cluytens; E. Verstappen; E. de Waele; R. Stock; A. Kriekemans. Prijs: 35 fr. <BB februari 43-688>

 

Karel Lodewijk Ledeganck; Paul de Smaele (ed.), Keurgedichten van Karel Lodewijk Ledeganck. Ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 95 p. [Klassieke galerij; vol. 12]

* Prijs: 10 fr. <BB maart 43-998>

 

Albrecht Rodenbach; R[ené] F. Lissens (ed.), Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 280 p., ill.

* Druk: Guillaume Braet, Antwerpen. Prijs: 65 fr. <BB maart 43-1003>

 

Paul de Keyser (ed.), Salighe meditatie des lijdens Ons Liefs Heeren op die Seven ghetiden (Antw., Thomas vander Noot, c.1505): Litterair-historische en bibliographische inleiding, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 52 p. [Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen; vol. 45]

* Organisatie: Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Prijs: 65 fr. <BB april 43-1154>

Salighe meditatie des lijdens Ons Liefs Heeren op die Seven ghetiden: Antw., Thomas vander Noot, c.1505, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 20 p., ill. [Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ; vol. 45]

* Facsimileuitgave. Bijlage van: Paul de Keyser, Salighe meditatie des lijdens Ons Liefs Heeren op die Seven ghetiden: Antw., Thomas vander Noot, c.1505. Litterair historische en bibliographische inleiding. <BB april 43-1155>

 

Saxo Grammaticus, Noordsche heldensagen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 119 p. [De seizoenen; vol. 33]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten Vertaling: Frank Edebau. Prijs: 12 fr. <BB april 43-1204>

 

A[lbert] van Hoogenbemt, De stille man: roman, 4e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 300 p.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 35 fr. <BB april 43-1278>

** Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXLII op de persen der Drukkerij P. Lombaerts, te Schoten bij Antwerpen.

*** Eerste druk: december 1938; tweede druk: december 1939; derde druk: december 1940; vierde druk: maart 1942.

 

R.H. Francé, Het liefdeleven der planten, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 116 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: F. Koning. Oorspronkelijke titel: Das Liebesleben der Pflanzen. Prijs: 25 fr. <BB mei 43-1546>

 

Lulu von Strauss und Torney, De Harre-kop hoeve, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 358 p., ill.

* Vertaling (uit het Duitsch): Marc van Duynenslagh. Oorspronkelijke titel: Der Judashof. Prijs: 65 fr. <BB mei 43-1636>

 

Plac[ide] F. Lefevre, De collegiale kerk van Sint-Michiel en Sinte-Goedele te Brussel: geschiedenis, architektuur, meubileering, schat, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1942], 191 p., ill.

* Druk: H. Wellens & W. Godenne, Brussel. Clichés: Vergouts en De Schutter, Antwerpen. Typo-maquette: Jos. Leonard. Photos: W. Godenne. Prijs: 65 fr. <BB november 43-3474>

** Gedrukt met de Egmontletter van S.H. De Roos en clichés van Vergouts en De Schutter, te Antwerpen, door H. Wellens & W. Godenne, te Brussel. (Typo-maquette van Jos. Leonard)

*** Copyright by Godenne uitgever, Brussel, 1942, Roemeniëstraat 45.

 

Karel van de Woestijne, Proza: De boer die sterft. Goddelijke verbeeldingen. I., 3e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 100 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 9]

* Prijs: 12 fr. <BB 45-3873>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St.-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr C. De Baere en Dr J. Verboven.

 

Joost van den Vondel, Lyrische poëzie, 2e herziene druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 104 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 6]

* Prijs: 12 fr. <BB 45-3875>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St.-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr C. De Baere en Dr J. Verboven.

 

Nicolaas Beets, De familie Kegge, 6e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 190 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 2]

* Editeur: J.M. Acket. <BB 19S-1257>

 

Luc Indestege, Orpheus en Eurudike: een gedicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 23 p.

* Druk: H. Wellens en W. Godenne, Brussel. Houtsnede, vignet en sluitstuk: Nelly Degouy. <BB 19S-1259>

** Dit gedicht, voor het eerst verschenen in 'De Bladen voor de Poezie' te Mechelen, 1941, werd bekroond met den Aug. Beernaert-prijs door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde. Het werd opnieuw uitgegeven door *De Nederlandsche Boekhandel* te Antwerpen, gezet uit de Egmont letter van S.H, de Roos en gedrukt bij H.Wellens en W.Godenne, te Brussel P.C. 1785, in juli 1942,op 160 exemplaren, genummerd van 1 tot 150 en van A tot J. Houtsnede, vignet en sluitstuk zijn van Nelly Degouy. No 64.

 

Maurits Sabbe, Bietje: proza, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 85 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 16]

* <BB 19S-1273>

 

Vijf Vlaamse novellen, 8e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1937), 164 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 3]

* Medew.: Cyriel de Baere; Joseph E.A. Verboven. <BB 19S-1315>

 

A. Vermeylen; Em. De Bom; F. Timmermans; F.V. Toussaint van Boelaere, Stemmen uit eigen land. Werk van A. Vermeylen: Ahasverus en de Nazarener; Em. de Bom: Een moord; F. Timmermans: De aanbidding der Drie Koningen; F.V. Toussaint van Boelaere: Een legende van O.L.V. van Halle, 9e editie, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 144 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 4]

* Aanteekeningen en woordenlijst: C[yriel] de Baere; J. Verboven. <BB 19S-1319>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St.-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr C. De Baere en Dr J. Verboven.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha I. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 432 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido's uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1941.

432 p. waarvan 47 p. genummerd V tot LI.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha II. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 443 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha III. Vertaald, ingeleid en toegelicht , N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 451 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido's uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha IV. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 419 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido's uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

 

Gilbert Degroote, Vanden drie blinde danssen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 18 p., ill.

* Overdruk uit: De gulden passer. - 20(1942); p. 261-278.

 

Jan Gessler, Varia bibliographica, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 15 p.

* Overdruk uit: De gulden passer. - (1942) vol. 3-4.

 

Korneel Goossens, Het verzonnen geluk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 246 p.

 

M. Grypdonck, Eligius Houckaert, een schoolman uit het begin der XVIe eeuw, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942-1943).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 20(1942)1-2; p. 23-57; 21(1943)1-2; p. 29-78.

 

Adolf Jansen; Ch. van Herck, J.P. van Baurscheit, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 74 p.

 

A. Kriekemans, Sociale psychologie: grondbegrippen, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 105 p. [De seizoenen; vol. 10]

 

Julius Mac Leod; A.J.J. van de Velde (ed.), Geschriften van Julius Mac Leod. Ingeleid en van aantekeningen voorzien, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 173 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 13]

 

Albert Michielsen, Het einde van de vrije ekonomie, 2e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 75 p.

 

Alice Nahon; Renaat Korten (ed.), Maart-april: jeugdgedichten en nagelaten verzen verzameld en van biographische bijzonderheden voorzien, 3e druk, De Nederlandsche Boekhandel/ A.W. Sijthoff*s uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1942, 68 p.

* Druk: V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen.

*** Derde druk, 5e en 6e duizendtal

 

Alice Nahon, Verzamelde gedichten: Vondelingskens. Op zachte vooizekens. Schaduw, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 3 v. in 1.

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen ten dienste van de vierde-graadklassen en van de lagere klassen uit het middelbaar en normaal onderwijs: tweede deeltje, uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 124 p.

* Druk: drukk. P. Lombaerts, Schoten.

*** De Nederlandsche Boekhandel, St.-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

K[arel] C. Peeters, Het volksche kerstlied in Vlaanderen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 170 p. [De seizoenen; vol. 24]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Frank van den Wijngaert, Antwerpen*s glorie in de XVIe eeuw, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 15 p., 5 losse pltn.

 

Frank Van den Wijngaert, Aspekten der hedendaagsche teekenkunst en grafiek: tentoonstellingen in het Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen van juli 1940 tot december 1941, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 24 p., ill.

* Overdruk uit: De gulden passer. - 20(1942); p. 125-148.

** Tentoonstelling. Antwerpen. Stedelijk prentenkabinet. 1940-07.

 

Urbain van de Voorde, Herkomst der hedendaagsche Vlaamsche schilderkunst, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 51 p., ill. [De seizoenen; vol. 38]

 

Prosper Verheyden, De boerendans op Vlaamsche boekbanden, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942).

* Overdruk uit: De Gulden Passer. - N. R. 20(1942); p. 209-237 met pltn.

 

Prosper Verheyden, Gebeeldhouwde kraagstenen in Mechelse huizen, 14e-15e eeuw, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (c.1942), 59 p., ill.

 

Gerard Walschap, Volk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942), 147 p.

 

[Bert Ranke (ed.)], Vlaamsche bloei II. De Nederlandsche letterkunde in beeld en schrift. Een verzameling origineele portretten en handschriften van hedendaagsche Vlaamsche schrijvers, met levensbericht en volledige opgave hunner werken, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 111 p., ill. [De seizoenen; extra-nummer]

* Alternatieve titel omslag: Vlaamsche bloei II. De Nederlandsche letterkunde in beeld en schrift. Druk: drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74, Antwerpen. Voorwoord en samenstelling: B.R. [Bert Ranke]. Prijs: 30 fr. <BB april 43-1288>

*** Geen vermelding De seizoenen. Tweede boekje van reeks in drie deeltjes.

 

1943

 

Karel Jonckheere, Verzamelde gedichten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 136 p.

* Prijs: 50 fr. <BB februari 43-623>

 

J. Geyskens, Planten en dieren in hun milieu, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 482 p., ill.

* Prijs: 30 fr. <BB maart 43-899>

 

Willem de Meyer, Zingende jeugd! Zingend volk! Deel II: Voor den lageren graad onzer lagere scholen. 24 oude Nederlandsche volksliederen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 4 vol., 53 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 15 fr. <BB maart 43-964>

 

Karel ende Elegast: Middelnederlandsche ridderroman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 100 p. [Klassieke galerij; vol. 9]

* Editeur: Rob Roemans. Prijs: 10 fr. <BB april 43-1261>

 

Albert van Hoogenbemt, De stille man: roman, 5e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 300 p.

* Prijs: 35 fr. <BB april 43-1278>

** Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXLIII op de persen der Drukkerij P. Lombaerts, te Schoten bij Antwerpen.

*** Eerste druk: december 1938; tweede druk: december 1939; derde druk: december 1940; vierde druk: maart 1942; vijfde druk: october 1943.

 

T. Gulbranssen, De geschiedenis van het geslacht Bjorndal, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 888 p.

* Prijs: 140 fr. <BB april 43-1291>

 

Anton van Wilderode, De moerbeitoppen ruischten, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 89 p.

* Druk: drukkerij H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat 45, Brussel. Omslagteekening: F. P. Coupé. Ter inleiding: Herman Oosterwijk. Prijs: 45 fr. <BB april 43-1280>

*** 93 p. waarvan 3 p. genummerd VII-IX.

 

Euripides, Iphigeneia in Aulis, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 111 p. [Klassieke galerij; vol. 6]

* Vertaling: J. Humblé. <BB april 43-1324>

 

Pol Heyns, Palmzondag: een volkskundige studie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 72 p., ill. [De Erfwacht; vol. 1]

* Prijs: 15 fr. <BB mei 43-1528>

 

Wilhelm Worringer, Vormproblemen der gothiek, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 181 p.

* Prijs: 50 fr. <BB mei 43-1595>

 

J. Helbig, Oud-Antwerpsche school van glazeniers, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 96 p., ill. [De seizoenen; vol. 34]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB mei 43-1602>

 

Jakob Smits; Roger Avermaete (ed.), Brieven van Jakob Smits: ingeleid, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 84 p., ill. [De seizoenen; vol. 35]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB mei 43-1613>

 

Hans Weinert, De afstammingsleer van de menschheid, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 103 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: F. Koning. Oorspronkelijke titel: Stammesgeschichte der Menschheit. Prijs: 25 fr. <BB juni 43-1854>

 

Luc Indestege, Memorieboek van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Riviere te Bree, 1464-1539, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 136 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 35 fr. <BB juni 43-1891>

 

Raf van Os, De volksprent in Vlaanderen en elders, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 80 p., ill. [De seizoenen; vol. 37]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Houtsneden: Brepols; Turnhout. Prijs: 10 fr. <BB juni 43-1901>

** De oorspronkelijke oude houtsneden die den tekst versieren zijn afkomstig van het fonds Brepols, Turnhout, en behooren tot de verzameling van het museum Folkore te Antwerpen.

 

Lode ZielensHet duistere bloed, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 131 p., ill.

* Prijs: 30 fr. <BB juni 43-1955>

 

Antonio Mediz Bolio, Het land van den fazant en het hert, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 149 p., ill.

* Vertaling: Karel Jonckheere. Prijs: 30 fr. <BB juni 43-1997>

** Oorspronkelijke titel: La tierra del faisàn y del venado.

 

Josef Helsen, Het landschapsbeeld in de Antwerpsche Kempen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 60 p., ill. [De seizoenen; vol. 36]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Foto*s: H.L. Bellens; L. Vaes; A. Verrijcken; Fotographischen dienst Koninkljke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel. Prijs: 10 fr. <BB juli 43-2014>

** Nota: De foto*s werden genomen door de heeren H.L. Bellens (I, II, X, XI), L. Vaes (IV), A. Verrijcken (V, VI) en door den Fotographischen dienst van de Koninkljke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (VII). Plaat XII werd overgenomen uit Cl. V. Tréfois: *Van Komwoning tot Vlaamsche Boerderij* (De Seizoenen, nr. 12).

 

L. Nauwelaerts, Petroleum, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1943], 292 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten Prijs: 48 fr. <BB juli 43-2153>

 

P[aul] de Keyser (ed.), Van den vos Reynaerde. Ingeleid en van verklarende nota*s voorzien, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 172 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 8]

* Uniforme titel: Reinaert. Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 10 fr. <BB juli 43-2195>

 

J. de Schuyter, Zatte processie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 120 p. [Levende folklore]

* Prijs: 20 fr. <BB augustus 43-2349>

 

Léopold Le Clercq, De Gentsche en Brusselsche boekdrukker Petrus-Fransiscus De Goesin-Verhaeghe, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 21(1943)1-2; p. 103-112. <BB augustus 43-2390>

 

Léopold Le Clercq, Michel van Hamont, figuersnijder te Brussel 1556-1585, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 21(1943); p. 113-118. <BB augustus 43-2391>

 

Léopold Le Clercq, Petrus Wagner, alias Caesaris. Tweede Parijsche drukker 1473-1478, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 21(1943); p. 1-2. <BB augustus 43-2392>

 

Floris Prims, De Antwerpsche heiligen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 136 p., ill. [De seizoenen; vol. 40-41]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 24 fr. <BB september 43-2572>

 

L[ouis] J.M. Philippen, Het ontstaan der begijnhoven: een synthetische studie, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 152 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 20 fr. <BB september 43-2582>

 

Urb[ain] van de Voorde, Herkomst der hedendaagsche Vlaamsche schilderkunst, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 52 p., ill. [De seizoenen; vol. 38]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten Prijs: 12 fr. <BB september 43-2711>

 

Henry van de Velde, De poëtische vorming van Max Elskamp, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 84 p. [De seizoenen; vol. 39]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling: Lode Zielens. Prijs: 12 fr. <BB september 43-2748>

 

Albert Kriekemans, Het leven der verbeelding, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 85 p.

* Prijs: 15 fr. <BB november 43-3235>

 

Aristoteles; Aug[uste] Mansion (ed.), Uit de moraalphilosophische werken van Aristoteles, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 84 p. [De seizoenen; vol. 42]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Keuze: Aug[uste] Mansion. Vertaling: A. Kriekemans. Prijs: 12 fr. <BB november 43-3237>

 

Antoon de Saedeleer, Het streven naar eene volmaakte inrichting van den staat: op den drempel der 17de eeuw, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 54 p., ill. [De seizoenen; vol. 45]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB november 43-3270>

 

Hendrik Jespers, De oogst gaat in. Een volkskundige studie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1943], 78 p., ill. [De erfwacht, reeks van monographieën over volkskunde; vol. 2]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten Prijs: 15 fr. <BB november 43-3374>

*** 78 p. inclusief 4 p. genummerd I-IV.

 

Gerhard Venzmer, Uw hormonen bepalen uw lot: de stoffen, die ons leven richting geven, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 252 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: F. Koning. Oorspronkelijke titel: Deine Hormone - dein Schicksal. Prijs: 48 fr. <BB november 43-3430>

*** Copyright 1933 by Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

 

Albert Jacques Joseph van de Velde, Vade mecum voor chemisch en bacteriologisch onderzoek van levensmiddelen, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 191 p.

* Medewerker: Albert de Clercq. Prijs: 35 fr. <BB november 43-3434>

 

Placide F. Lefevre, De collegiale kerk van Sint-Michiel en Sinte-Goedele te Brussel: geschiedenis, architektuur, meubileering, schat, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 190 p., ill.

* Prijs: 65 fr. <BB november 43-3474>

 

Prosper Verheyden, Gebeeldhouwde kraagsteenen in Mechelsche huizen (14e-15e eeuw), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 155 p.

* Overdruk: Mechelsche bijdragen [10(1943). - p. 3-58]. Prijs: 20 fr. <BB november 43-3475>

 

Charles van den Borren, Peter Benoit, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 144 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: A. Jacobs. Oorspronkelijke titel: Peter Benoit. Prijs: 35 fr. <BB november 43-3492>

*** Copyrights 1942 'Office de Publicité' S.C., Brussel.

 

Heinrich Hauser, Notre Dame der golven: roman, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1943], 365 p. [De Zilveren Karveel; vol. 1]

* Druk: drukkerij H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat 45, Brussel. Nederlandsche vertaling: Karel Jonckheere. Oorspronkelijke titel: Notre Dame von den Wogen. Prijs: 75 fr. <BB november 43-3515>

*** Copyright 1937 by Eugen Diederichs Verlag, Jena.

De zilveren karveel; reeks boeken van en over de zee.

 

Edmond van Offel, Adriaan: roman, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 348 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 50 fr. <BB november 43-3577>

 

Miguel de Unamuno, Een kerel uit één stuk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 86 p. [De seizoenen; vol. 44]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling: B. J. Geers. Prijs: 12 fr. <BB november 43-3654>

** Het recht van overdrukken van deze Nederlandsche vertaling van M. de Unamuna*s 'Een kerel uit één stuk' werd ons door N.V. van Loghum Slaterus' Uitgevers-mij te Arnhem, toegestaan.

 

Eug[een] de Bock, Beknopte geschiedenis van de boekhandel in de Nederlanden, 2e druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 144 p., ill. [De seizoenen; vol. 43]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB december 43-3928>

** Deze uitgave is de tweede druk van 'Het Nederlandsche boek. Overzicht van zijn geschiedenis', in 1939 uitgegeven door de Vereniging ter bevordering van het Vlaamse boekwezen. Omwille van de omvang van de 'Seizoenen' werden een hoofdstuk over 'prijzen en oplagen' en de bibliografie weggelaten.

 

Frank van den Wijngaert, Antoon Van Dyck, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 203 p., ill.

* Druk: H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat 45, Brussel. Prijs: 225 fr. <BB december 43-3961>

 

Willy Godenne (ed.); Luc Indestege (ed.); Bert Pelckmans (ed.), Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag, 23 october 1943, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 341 p., ill.

* Druk: H. Wellens & W. Godenne, Brussel. Clichés: Vergouts & De Schutter, Antwerpen. Teekening: A. Van Dyck. Prijs: 100 fr. <BB januari 44-9>

** Dit boek, gezet in de Garamondletter, werd gedrukt bij H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat 45 Brussel, in de maand october 1943. De oplage bedroeg 3 exemplaren op van Gelder Imperial, buiten handel en 400 exemplaren genummerd van 1 tot 400. De teekening op blz. 294 is van de hand van A. Van Dyck. De clichés werden geleverd door Vergouts & De Schutter, Venusstraat, Antwerpen. Dit is nummer 59.

*** Dit gedenkboek werd uitgegeven ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Prosper Verheyden door zijn vrienden Willy Godenne; Luc Indestege en Bert Pelckmans. Emmanuel de Bom - Prosper Verheyden; Stephanus Axters - De lijdensbeleving van den Minderbroeder Frans Vervoort; P. Hildebrand - Joan Mommaert's uitgave van de Chronycke van S. Franciscus (1656); L.J.M. Philippen - Begijnen-werkzaamheden naar een schilderij in 't Mechelsch begijnhof; J. Van Mierlo - De dichter van den Sacramente van der Nyeuwervaert; D.A. Stracke - Over het Cuelsche Pater Noster; Jan Gessler - Vier programma's van tooneelstukken uit Sint-Truiden en Tongeren; H. Cordemans de Bruyne - Tribulations de l*auteur d'une histoire de Malines, à la recherche d'un éditeur en 1610; Floris Prims - De Jonaspredicatie van Koenraad Schlüsselberg, Antwerpen, 9 augustus 1581; Lode Bakelmans - Antwerpen in 1852; Jan Denucé - Oude Portugeesche bronnen over Malakka; J. Uytterhoeven - Oud-Germaansche persoonsnamen in plaats- en familienamen van het Mechelsche; Jan Grauls - Mechelsche vondelingen; W. Van Eeghem - Doedelzak contra luit; M.E. Kronenberg - Gemengde berichten uit de kringen van theologen en rederijkers te Antwerpen, Brussel en Gent (begin 16e eeuw); Rena Pennink - Een liedje van pseudo (?) Geertruide van Oosten; L. Le Clerq - Frans Vervoort's - 't Gulde Gebedeboeck'; A. De Groodt - Vriendschap met Prosper Verheyden; Jef van Hoof - Een enkel woord over een vriendschap van drie en dertig jaar; Hilarion Thans - Voor Prosper Verheyden; Henry De Coster - Prosper Verheyden als ambtenaar; Jan Mosmans - Een groet uit 's Hertogenbosch; Berthe en Gerard Mastenbroek-Seroen - Een groet uit Amsterdam; L. Ryckeboer - Een symphonie in roze en wit; Luc Indestege - Prosper Verheyden

 

E.H. Hamanke, Natuurkunde der dagelijksche dingen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 383 p.

* Prijs: 48 fr. <BB februari 44-465>

 

A.F. Troch, Natuurkunde voor het technisch onderwijs, 4e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 348 p., ill.

* Prijs: 40 fr. <BB februari 44-467>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St.-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Blanka Gyselen, Verzamelde gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 75 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 50 fr. <BB februari 44-548>

** Deze bundel 'Verzamelde gedichten' bevat haast al de verzen uit 'Door Roode Vuur' in 3e druk, 'Heimwee, Asch der Branden' in 2e druk en 'De eeuwige Eva' in 2e druk. Hij werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten.

 

Karel Jonckheere, Wat niet geneest: gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 67 p.

* Druk: drukkerij G. Braet, Antwerpen. Prijs: 30 fr. <BB februari 44-549>

 

Cyriel de Baere; Joseph E.A. Verboven, Gestalten uit het werk van Gerard Walschap, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 188 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 17]

* Prijs: 15 fr. <BB februari 44-573>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St.-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr C[yriel] De Baere en Dr J. Verboven.

 

Maurice Gilliams, De man voor het venster: aanteekeningen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 278 p.

* Druk: drukkerij Sinte Katharina, Brugge. Prijs: 90 fr. <BB maart 44-863>

** Deze uitgave van 'De man voor het venster' werd gezet in de Garamondletter en gedrukt bij de Drukkerij Sinte Katharina te Brugge in October 1943. Buiten de gewone uitgave werden er tien luxe-exemplaren op Hollandsch papier van de Firma Van Gelder en Zonen getrokken, genummerd van 1 tot 500 en gesigneerd door de auteur.

 

Remy [Henry] de Muynck, De moderne Finsche poëzie, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 60 p. [De seizoenen; vol. 46]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB maart 44-962>

 

Maria Bellonci, Lucrezia Borgia: haar leven en haar tijd, De Nederlandsche Boekhandel/Zuid-Hollandsche uitg. mij., Antwerpen/Den Haag, [1943], 568 p., ill.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: F. Mortier. Oorspronkelijke titel: Lucrezia borgia la sua vita e i suoi tempi. Bandontwerp: D. Acket. Omslagontwerp: F. Bauden. Prijs: 120 fr. <BB april 44-1296>

*** Copyright 1939 by 'Casa Editrice A. Mondadori', Milano.

 

Hildebrand, De familie Stastok, 8e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 185 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 1]

* Editeur: J.M. Acket. Bewerking: Cyriel de Baere. Prijs: 12 fr. <BB mei 44-1520>

 

Ernest Claes, Bloemlezing uit het werk van Ernest Claes, 5e herziene druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 108 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 8]

* Prijs: 12 fr. <BB juni 44-1840>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St.-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr C[yriel] De Baere en Dr J. Verboven.

 

Em[iel] van Hemeldonck, De cleyne keyser: roman, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 470 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef, Antwerpen. Omslagontwerp: X. Prijs: 90 fr. <BB juni 44-1862>

 

Paul de Keyser, De borchgravinne van Vergi. Ingeleid en van nota*s voorzien, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 92 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 10]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 10 fr. <BB juni 44-1876>

 

Frans Blockmans, 1302, vóór en na: Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 116 p., ill. [De seizoenen; vol. 9]

* <BB 19S-2943>

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha I. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 432 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1941.

432 p. waarvan 47 p. genummerd V tot LI.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha II. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 443 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha III. Vertaald, ingeleid en toegelicht , N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 451 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

 

Miguel de Cervantes Saavedra; J.W.F. Werumeus Buning (ed.); C.F.A. van Dam (ed.), De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha IV. Vertaald, ingeleid en toegelicht, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1941-1943], 4 vol., 419 p., ill.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen. Aanbevelend woord: Germán Baraibar.

*** Oorspronkelijke uitgever overplakt: N.V. Em. Querido*s uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

 

Emmanuel de Bom, Prosper Verheyden, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 13 p.

* Overdruk: Prosper Verheyden gehuldigd. - (1943). - p. 9-21

 

Paul de Keyser, De schrijfmeester Jan Vanden Velde (1568-1623) en zijn beteekenis als schrijfkunstenaar, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943).

* In: De gulden passer. N.R. - 21(1943); p. 225-260: ill.

 

Amédéé Dermul, Aanvullingen en verbeteringen op de Bibliographie betreffende de Antwerpsche drukkers, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943).

* In: De gulden passer. N.R. - 21(1943); p. 119-149.

 

Maurice Gilliams, Elias of het gevecht met de nachtegalen, 2e druk, J.M. Meulenhoff/ De Nederlandsche Boekhandel N.V., Amsterdam/Antwerpen, (1943), 155 p.

* Druk: NV Drukkerij G.J. Thiene, Nijmegen. Band- en omslagontwerp: J. Van Krimpen.

** Colophon: Deze druk van Elias of het gevecht met de nachtegalen werd gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij G. J. Thieme te Nijmegen in het jaar 1943.

Erratum: Colophon, lees voor eerste regel: Deze tweede druk van Elias

 

Jan Grauls, Mechelse vondelingen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1943], 22 p.

* Overdruk uit: Prosper Verheyden gehuldigd. - (1943). - p. 183-204. 

 

M. Grypdonck, Eligius Houckaert, een schoolman uit het begin der XVIe eeuw, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1942-1943).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 20(1942)1-2; p. 23-57; 21(1943)1-2; p. 29-78.

 

Adolf Jansen; Ch. van Herck, Guillelmus Kerricx. Antwerpsch beeldhouwer, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 78 p.

 

B. Kruitwagen; Herman F. Bouchery, Beleefd verzoek om een andere boekbespreking en een anderen bespreker, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943).

* In: De gulden passer. - 21(1943)3-4; p. 322-330.

** Briefwisseling.

 

R. Merecy, De Antwerpsche pers onder het Fransch regiem, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 21(1943)3-4; p. 283-296

 

Floris Prims, De Jonaspredicatie van Koenraad Schlüsselberg: Antwerpen, 9 augustus 1581, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 12 p.

* Overdruk uit: Prosper Verheyden gehuldigd. - (1943), p. 129-140.

*** Geen vermelding uitgever.

 

Hilda Ram, Een klaverken uit 's levens akker, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 195 p.

 

Sally Salminen, Op zand gebouwd: roman, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1943], 260 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling (uit het Zweedsch): Charles G. Behrens. Omslagillustratie: Van Looij.

 

Karel van den Oever, Het inwendige leven van Paul, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1943?], 88 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 7]

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Inleiding: Fr. Verachtert. Prijs: 14 fr. <BB augustus-september 45-2216>

*** Klassieke galerij onder redactie van A.T.W. Bellemans; O. Dambre; R.F. Lissens; A. Verboven

Geen vermelding jaartal, volgens SBA-catalogus 1940.

 

Albert van Hoogenbemt, Twee jonge menschen, 2e druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 166 p.

* Druk: V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen.

 

Prosper Marie van Houte, Met Maria vereenigd in Christus' Mystiek Lichaam, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943*), 77 p.

 

L. Reypens, Ruusbroec de wonderbare: bloemlezing uit zijn werk als doctor divinus, 2e druk,  N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 100 p. [De seizoenen; vol. 17]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten.

 

R. van Sichem, Dierkunde 3 voor 4de graad en voortgezet onderwijs, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943).

 

Lode Zielens, De dag van morgen, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 240 p.

 

Lode Zielens, De gele roos, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1943), 179 p.

 

Lode Zielens, Herinneringen van toen...: vertellingen, 2e druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 124 p. [De seizoenen; vol. 26]

 

Rob[ert] Antonissen (ed.), Zuidafrikaansche poëzie. Bezorgd en ingeleid, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1943], 160 p. [Klassieke galerij; vol. 15]

* Druk: drukk. P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 15 fr. <BB mei 44-1549>

 

Willem de Meyer (ed.), Zingende jeugd! Zingend volk! Deel III. Voor den lageren graad onzer lagere scholen. 24 oude Nederlandse volksliederen verzameld, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 4 vol., 72 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 15 fr. <BB 19S-3937>

 

Willem de Meyer, Zingende jeugd! Zingend volk! Deel IV. 24 oude Nederlandsche volksliederen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1943], 4 vol.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 15 fr. <BB 19S-3937>

 

1944

 

E.H. Hamanke, Natuurkunde der dagelijksche dingen: practische natuurkunde voor iedereen. Met 62 figuren, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1944], 384 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: A. Dingens. Omslag: M. van Coppenolle. Oorspronkelijke titel: Physik des Alltags. Prijs: 48 fr. <BB februari 44-465>

*** Tekstteekeningen ontleend aan de oorspronkelijke uitgave, welke verscheen onder den titel: Physik des Alltags. Copyright by Franck*sche Verlagshandlung, W. Keller & Co, Stuttgart.

 

Henry van de Velde, Leerstellingen: op zoek naar een bestendige schoonheid, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1944], 115 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling: J. Van Eynde. Oorspronkelijke titel: Pages de doctrine. Prijs: 50 fr. <BB februari 44-504>

*** Onder toezicht van den schrijver vertaald door J. Van Eynde.

 

Stephanus Axters (ed.), Het Nederlandsche mystieke proza. Verzameld en ingeleid, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 373 p. [Mystiek Brevier; vol. 1]

* Druk: drukkerij Sinte Katharina, Brugge. Prijs: 125 fr. <BB april 44-1046>

*** 373 p. waarvan een inleiding genummerd V-XXVIII.

Twee volumes. Volume twee is niet verschenen. [BB]

 

J. Scheerder, De inquisitie in de Nederlanden in de XVIe eeuw, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 112 p., ill. [De seizoenen; vol. 48]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB april 44-1051>

                                                                                               

G[ustaaf] Schamelhout, Anthropologie van het Nederlandsche volk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 68 p., ill. [De seizoenen; vol. 47]

* Prijs: 12 fr. <BB april 44-1124>

 

Albert van Hoogenbemt, Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 333 p.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Omslagontwerp: Jozef Cantré. Prijs: 75 fr. <BB april 44-1209>

 

Staf Weyts, Niets dan een droom, 2e druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 219 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Omslagontwerp: Dés. Acket. Prijs: 50 fr. <BB april 44-1218>

 

John Wilms, Onder Sint-Andriestoren: De Schuif. De Boeksteeg. De beruchte Lepelstraat, 3e druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 123 p., ill.

* Prijs: 30 fr. <BB april 44-1293>

 

Yvonne Pauwels, Jeanneke, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 190 p.

* Prijs: 90 fr. <BB mei 44-1528>

 

Karl Stumpff, Het uurwerk des hemels. Met 46 illustraties en een kaart van den dierenriem, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 180 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Omslagteekening: M. van Coppenolle. Illustraties: G. Amelung. Ontwerp illustraties: Karl Stumpff. Nederlandsche vertaling: F. Koning. Oorspronkelijke titel: Das Uhrwerk des Himmels. Oorspronkelijke uitgever: Franck*sche Verlagshandlung W. Keller & Co, Stuttgart. Prijs: 40 fr. <BB juni 44-1755>

*** Het manuscript van dit werk werd in Januari 1942 afgesloten.

 

R[oger] Degryse, Vlaanderens haringbedrijf in de middeleeuwen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 119 p., ill. [De seizoenen; vol. 49]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten Prijs: 10 fr. <BB juni 44-1792>

 

Paul Lebeau, Het experiment, 2e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1944], 227 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 50 fr. <BB juni 44-1850>

*** Geen jaartal in boek, wel vermelding toelatingsnummer.

 

H. van Fraechem, Het gedicht. Ten dienste van de poëzie en de hooger klassen der normaalscholen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1944], 125 p.

* Alternatieve titel omslag: Het gedicht. Eenige grondbegrippen over Nederlandsche dichtkunst. Prijs: 20 fr. <BB juni 44-1866>

 

P[rosper] M[arie] van Haute, Onderhoudjes met Maria. Voor den eersten zaterdag, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1944], 128 p.

* Druk: R. Verdonckt-Peeters, Esschen. Prijs: 15 fr. <BB september 44-2626>

 

Max Lamberty, Philosophie der Vlaamsche beweging en der overige stroomingen in België,  3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 159 p.

* Prijs: 65 fr. <BB september 44-2640>

 

Frank van den Wijngaert, Antwerpen*s glorie in de 16e eeuw, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 15 p., 5 losse pltn.

* Druk: W.G. [Wellens & Godenne]. Organisatie: Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. <BB september 44-2709>                                  

*** 5 losse platen genummerd I-V.

Bijlage 15 p.: De eerste uitgave van dit album verscheen bij De Nederlandsche Boekhandel N.V. te Antwerpen. Onderhavige herdruk wordt voorbehouden aan de leden van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen en komt niet in den handel.

 

 

Ant. Verboven, Hellas en de West-Europeesche cultuur, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 116 p. [De seizoenen; vol. 50]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. 50 <BB november 44-3177>

 

Multatuli, Max Havelaar, of: De koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 375 p.

* Medewerker: A. Verstraeten. Prijs: 35 fr. <BB november 44-3437>

 

Tony Paaps, De heilige Gummarus in de literatuur, de liturgie en de volksvereering: critische studie, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 203 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten Prijs: 114 fr. <BB december 44-3564>

 

R.H. Francé, Uit het wondere leven der planten: een plantenkunde voor iedereen. Met 108 illustraties in den tekst en op platen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 332 p., ill.

* Druk: Etabl. H. Proost & Co, Turnhout. Nederlandsche vertaling: F. Koning. Oorspronkelijke titel: Lebenswunder der Pflansenwelt. Prijs: 135 fr. <BB december 44-3683>

 

Maurice Gilliams, Het verleden van Columbus. Gedichten, 3e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 76 p.

* Druk: drukkerij Sinte * Catharina, Tempelhof 51, Brugge. Prijs: 60 fr. <BB december 44-3758>

** Eenzame Vroegte geschreven tusschen de jaren 1920-27, werd voor het eerst gedrukt in 50 exemplaren. De Flesch in de Zee bevat gedichten ontstaan tusschen 1927-1929 en werd in december 1929 voor het eerst gedrukt in 25 exemplaren. Het Maria-leven gedicht tusschen februari 1932 voor het eerst gedrukt in 7 exemplaren. In november 1932 verscheen een herdruk in 100 exemplaren. Het Verleden van Columbus van deze bundel werden gedrukt in Juli 1933, 130 exemplaren. In 1938 verscheen een herdruk, in 500 exemplaren. Thans komt de derde druk in 500 exemplaren van de pers, genummerd van 1 tot 500 en door de dichter gesigneerd. Nr 19

 

Anton van Wilderode, De moerbeitoppen ruischten, 2e vermeerderde druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 186 p.

* Druk: drukkerij Sinte Katharina, Brugge, België. Prijs: 72 fr. <BB december 44-3769>

 

Lode Zielens, Moeder, waarom leven wij*, 6e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 328 p.

* Prijs: 96 fr. <BB december 44-3772>

 

Meisjesfiguren uit de Nederlandsche letteren, 2e herziene druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 178 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 12]

* Prijs: 24 fr. <BB december 44-3774>

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr C. De Baere, Dr J. Verboven.

 

J. Falkberget, Christianus Sextus. De geschiedenis van een mijngroeve, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 1058 p.

* Prijs: 190 fr. <BB december 44-3779>

 

H. Jespers, Naar de erfwacht! Inleiding tot de heemkunde, 2e druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 92 p.

* Prijs: 24 fr. <BB december 44-3821>

 

Ludwig Pfandl, Filips II: zijn leven en zijn tijd, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 595 p., ill.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: Firmin Mortier. Oorspronkelijke titel: Philips II von Spanien. Oorspronkelijke uitgever: Georg D.W. Callwey Verlag, München. Prijs: 150 fr. <BB december 44-3830>

 

J. de Schuyter, Teun Koekeloer vertelt, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 144 p. [Levende folklore]

* Prijs: 25 fr. <BB december 44-3833>

 

Adolf Jansen; C. van Herck, De Antwerpsche beeldhouwers Colyns de Nole, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 73 p., ill. Antw: Drukk. Dirix

* Overdruk uit: XIXe Jaarboek van den Koninklijken oudheidkundigen kring van Antwerpen. Prijs: 45 fr. <BB maart 45-693>

 

L[ouis] J.M. Philippen, Onze begijntjes, hun naam, hun leven, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 122 p., ill. [De seizoenen; vol. 54]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB mei 45-1114>

 

Leo Roels, Onze kleintjes beneden de zes jaar: beschouwingen en wenken ten gerieve van de ouders, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 100 p. [De seizoenen; vol. 51]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB mei 45-1168>

 

Pieter G. Buckinx, De vleugelen van Icarus. Gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 48 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef (PVBA), Roodestraat 44, Antwerpen. Prijs: 50 fr. <BB mei 45-1232>

 

Achiel Leys, Caliban, en andere gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 78 p.

* Drukkerij De Vos-Van Kleef (PVBA), Roodestraat 44, Antwerpen. Prijs: 40 fr. <BB mei 45-1235>

 

P[ieter] A. J[osef] [Frans] Nuyens, Het mysterie van leven en werk van Hans Memlinc, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 82 p., ill. [De seizoenen; vol. 53]

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB juli 45-1780>

 

Leo De Wachter, Onderwijzers leren onderwijzen: normalisten voor de klas, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 179 p.

* Prijs: 78 fr. <BB oktober 45-2441>

 

Hub. Devoghelaere, De Zuidnederlandsche schilders in het buitenland van 1450 tot 1600, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 105 p., ill. [De seizoenen; vol. 52]

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Prijs: Gekart. 15 fr. Per abt. 12 fr. <BB oktober 45-2517>

 

L. le Clercq, Miscellanea typographica Belgica, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1944].

* Organisatie: Universitaire Stichting van België. Overdruk: De Gulden Passer, 22e jg., 1-2,1944: p. 5-10. <BB november 45-2861>

*** Uitgegeven met den steun van de Universitaire Stichting van België.

De Nederlandsche Boekhandel, Sint-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Gilbert Degroote (ed.), Jan van den Dale. Gekende werken, met inleiding, bronnenstudie, aantekeningen en glossarium, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 224 p., ill. [Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen; vol. 2: 2]

* Druk: drukkerij Sinte Katharina, Tempelhof 51, Brugge. Prijs: 125 fr. <BB december 45-3464>

 

Ant. Verboven, Geschiedenis van de Grieksche letterkunde, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 332 p. [Hellas en Rome. Antieke bronnen van de Europeesche beschaving; vol. 2]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Brugge. <BB 19S-2914>

 

Inga Lorenz-Herzog, Als U moeder wordt. Een leidraad voor aanstaande moeders, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 110 p., ill.

* Vertaling: Firmijn Mortier. Inleiding: Joz. Prové. Voorwoord: Georg Distler. Illustraties: Arthur Mrockwia. <BB 19S-2463>

 

[Caius Titus] Petronius [Arbiter]; Paul van de Woestijne, Petronius Het gelag bij Trimalchio. Uit het Latijn vertaald, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 88 p. [Klassieke Galerij. Klassieke oudheid; vol. 4] en [Klassieke Galerij; vol. 16]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling (uit het Latijn): Paul van de Woestijne.

 

Anton Bergmann, Ernest Staes, advocaat: schetsen en beelden, 7e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 151 p.

* Inleiding: Cyriel de Baere.

 

Herman F. Bouchery, Juan Luis Vives, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944).

* In: De gulden passer. - 22(1944); p. 81-90.

 

Luc Indestege, Orpheus en Eurudike, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 21 p.

* Illustraties: Phyllis van Riel.

 

Karel Leonard, Natuurkunde, voor den vierden graad der lagere school, overeenkomstig het Staatsprogramma, 6e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 180 p., ill.

 

Multatuli, De geschiedenis van Saidjah en Adinda, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 56 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 14]

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van Dr C. De Baere en Dr J. Verboven.

 

Yvonne Pauwels, Gebroken vleugels, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 216 p.

 

William Shakespeare; F. de Backer (ed.), De complete werken van William Shakespeare. Tweede deel, 5e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff*s uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1944, 3 v., 722 p., ill.

* Vertaling : L[eendert] A.J. Burgersdijk. Bewerking en inleiding: F. de Backer; G.A. Dudok.  Vignetten en typografische verzorging: A. Hahn Jr.

 

Upton Sinclair, Naar de overwinning: roman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944*), 540 p. [Lanny Budd serie; vol. 9]

 

Eugeen Van Autenboer, Enkele biografische bizonderheden over Peeter Sterlinckx, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 22(1944)1-2; p. 57-59.

 

Albert van Hoogenbemt, De stille man, 5e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 298 p.

 

Lode Zielens, De gele roos, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 180 p.

 

1945

 

J. de Schuyter, Drie moorden voor vijf cens, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 120 p. [Levende folklore]

* Prijs: 25 fr. <BB maart 45-636>

 

M[atthias] J[oseph] Scheeben, De mysteriën van het Christendom, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 1099 p.

* Druk: V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27-29, Antwerpen. Woord vooraf: J.E. van Roey. Vertaling: A. Bellemans. Prijs: 195 fr. <BB april 45-867>

*** Copyright by Herder & Co, Freiburg im Breisgau.

 

Gaston Colle, Bestendigheden. Een reeks lezingen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 334 p.

* Prijs: 75 fr. <BB mei 45-1082>

 

P[rosper] M[arie] van Haute, Met Maria vereenigd in Christus' mystiek lichaam, 2e verbeterde uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1945], 78 p.

* Druk: drukkerij R. Verdonckt-Peeters, Esschen. Prijs: 15 fr. <BB juli 45-1668>

 

A.T.W. Bellemans, Tondalus' visioen: naar het Gentsche handschrift met inleiding, aanteekeningen en bibliographie, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 96 p. [Klassieke galerij. Nederlandsche literatuur; vol. 6] en [Klassieke galerij; vol. 17]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 18 fr. <BB juli 45-1813>

 

Caius Titus Petronius Arbiter, Het gelag bij Trimalchio, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1944), 88 p. [Klassieke Galerij; vol. 16]

* Vertaling: Paul van de Woestijne. Prijs: 15 fr. <BB juli 45-1831>

 

Anicius Manlius Severinus Boethius, De vertroosting der wijsbegeerte, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 204 p. [Klassieke galerij. Vreemde literatuur; vol 1] en [Klassieke galerij; vol. 19]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling (uit het Latijn) en inleiding: J[ohan] W. Schotman. Prijs: 30 fr. <BB augustus-september 45-1982>

 

Desiderius Erasmus Roterodamus, De lof der zotheid, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 175 p. [Klassieke galerij; vol. 18] en [Klassieke galerij; vol. 5: Cultuur]

* Editeur: A.H. Kan. Vertaling: J.B. Kan. Prijs: 30 fr. <BB oktober 45-2581>

 

Ch[arles] van den Borren, Roland de Lassus, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 124 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef (PVBA), Roodestraat 44, Antwerpen. Nederlandsche vertaling: J.B. Moreels. Oorspronkelijke titel: Roland de Lassus. Prijs: 45 fr. <BB december 45-3395>

*** Copyright 1943 by 'La Renaissance du Livre', Brussel.

 

Emile Marien, Tijd, ruimte, relativiteit, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 87 p. [De seizoenen; vol. 55]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 12 fr. <BB januari 46-230>

 

Edm[ond] Somers, Vastheidsleer, ten gebruike van het nijverheidsonderwijs en van zelfstudeerenden, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 96 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef (PVBA), Roodestraat 44, Antwerpen. Prijs: 50 fr. <BB januari 46-249>

 

J. Geyskens, Kleine fauna voor Laag- en Midden-België. Met 577 illustraties overeenkomstig den tekst, en index, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 278 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 125 fr. <BB februari 46-675>

*** Deze 'Kleine Fauna' zal compleet zijn in twee deeltjes. Zooals de auteur in zijn 'Woord vooraf' schrijft, handelt het eerste deel over de insecten, terwijl het tweede al de andere dierklassen zal behandelen. Beide deeltjes kunnen aldus afzonderlijk gebruikt worden. De uitgeefster.

 

H. Linse, Electrotechniek voor iedereen. Een populaire voorstelling van hetgeen wij over electriciteit weten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 276 p., ill.

* Vertaling: T.J. Devaneyn. Illustraties: F.K. Franck.  Prijs: 80 fr. <BB februari 46-687>

 

Louise Labé, De XXIV sonnetten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 59 p.

* Druk: Sinte Katharina Drukkerij, Brugge. Vertaling: Luc Indestege. Franse en Nederlandse tekst. Prijs: 150 fr. <BB februari 46-812>

** Deeze vertaling van de sonnetten van Louise Labé met den oorspronkelijke tekst, gedrukt in Sinte Katharina Drukkerij, te Brugge, in de maand Augustus 1945. De oplage bestond uit 25 exemplaren op Ossekop Van Gelder en 475 exemplaren op Kingsway Antique Laid.

 

R. Stock, Antieke welsprekendheid. Eerste deel. De antieke rhetoriek en de welsprekendheid tot omstreeks 300 v. Chr., De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 314 p. [Hellas en Rome. Antieke bronnen van de Europese beschaving; vol. 1]

* Druk: drukkerij Sinte Catharina, Brugge. Prijs: 80 fr. <BB maart 46-1165>

 

Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk; Rob. Antonissen (ed.), Lyriek van Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk. Bezorgd, ingeleid en van aanteekeningen voorzien, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 146 p. [Klassieke galerij; vol. 22] en [Klassieke galerij. Nederlandsche literatuur; vol. 6]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 20 fr. <BB april 46-1458>

 

Publius Cornelius Tacitus, Germania, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 71 p. [Klassieke galerij; vol. 4: Klassieke oudheid] en [Klassieke galerij; vol. 23]

* Vertaling: Marc Moonen. Prijs: 20 fr. <BB april 46-1497>

 

Charles van den Borren [pass. aut.], Hommage à Charles van den Borren: mélanges, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Anvers, 1945, 363 p., ill.

* Druk: Imprimerie Sainte Catherine, Bruges. Prijs: 200 fr. <BB mei 46-1864>

*** 363 p. met 3 p. genummerd VII - IX.

 

Rob. Roemans (ed.), Beatrijs: Middelnederlandsche sproke met aanteekeningen en bibliographie uitgegeven, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 116 p. [Nederlandsche literatuur; vol. 6] en [Klassieke galerij; vol. 21]

* Drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 20 fr. <BB mei 46-1915>

 

Paul de Keyser (ed.), Floris ende Blancefloer: een middeleeuwsche idylle. Ingeleid en van verklarende nota's voorzien, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 184 p. [Klassieke galerij; vol. 25] [Klassieke galerij. Nederlandche literatuur; vol. 6]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 30 fr. <BB mei 46-1920>

 

Gielis Coppen van Utopia; Jan Coens; F. V. Toussaint van Boelare (ed.), Twee 16e-eeuwsche dialogen naar den oorspronkelijken tekst uitgegeven, ingeleid en verklaard. Te weten: Eenen poeetschen dialogus genaempt Calvinus door Gielis Coppen van Utopia en een Tsamenspraecke tusschen den Herder en Tschaepken over het auteurschap van den Biencorff door pastoor Jan Coens, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 44 p. [Klassieke galerij; vol. 20] [Klassieke galerij. Nederlandsche literatuur; vol. 6]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 15 fr. <BB mei 46-1945>

 

[Publius Maro] Vergilius; Marc Moonen (ed.), Bucolica. Vertaling met inleiding en nota*s, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 108 p. [Klassieke galerij; vol. 24] [Klassieke Galerij. Klassieke Oudheid: vol 4]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB mei 46-1995>

 

Carl J. Burckhardt, Richelieu: zijn leven en zijn tijd, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 441 p.

* Prijs: 120 fr. <BB mei 46-2025>

 

Maurice Gilliams, Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, 3e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 98 p., ill.

* <BB 19S-2650>

 

Gaston Colle, Mes alyscamps: derniers mélanges de philosophie et de critique, De Nederlandsche Boekhandel/Éditions universitaire (les presses de Belgique, Anvers, [1945], 239 p.

* Druk: H. Wellens & W. Godenne, 45, Rue de Roumanie, Bruxelles.

 

Henry L.V. de Groote, Cornelius-Martinus Spanoghe (Doel, 30 mei 1758-St. Gillis Waas, 19 december 1829), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1945], 23 p.

* Overdruk: De Gulden Passer, 23e jg., 1944-1945, p. 27-49.

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Pieter Langendijck, Het wederzijdsch huwelijksbedrog: blijspel, 3e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 88 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs; vol. 7]

 

Léopold Le Clercq, Sinte Rombouts legende (z. p., Thomas Vander Noot, z. j.), Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 23(1945); p. 127-147.

 

J[an] H[endrik] Leopold, [Gedicht], De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1945], 4 p.

*** Kerst- en Nieuwjaarswensch voor het jaar 1946, aangeboden door de Nederlandsche Boekhandel N.V., Sint-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

R[enaat] Merecy, De Antwerpsche pers onder het 'Vereenigd Koninkrijk', De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1945], 45 p.

* Overdruk: De gulden passer, 1945, p. 81-125.

 

William Shakespeare; F. de Backer (ed.), De complete werken van William Shakespeare. Derde deel, 5e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1945, 3 v., 783 p., ill.

* Vertaling : L[eendert] A.J. Burgersdijk. Bewerking en inleiding: F. de Backer; G.A. Dudok.  Vignetten en typografische verzorging: A. Hahn Jr.

 

Upton Sinclair, Schatten der aarde: roman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945*), 500 p. [Lanny Budd serie; vol. 10]

 

R. Stock, Antieke welsprekendheid. Tweede deel, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945). [Hellas en Rome; vol. 1]

 

Frank van den Wijngaert, P.P. Rubens en Lucas Vorsterman, een aanslag op het leven van den meester, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1945], 36 p., ill.

* Overdruk: De gulden passer, 23e jg., 1945, p. 159-194.

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Albert van der Linden, La légende d'un psautier perdu de Samuel Mareschall, Nederlandsche Boekhandel, Anvers, (1945).

* Extr. de: Hommages à Charels Van den Borren. - p. 308-317.

 

Arthur van Schendel; C[yriel] de Baere (ed.), Keurbladzijden uit het werk van A. van Schendel. Met inleiding, verklarende aanteekeningen en woordenlijst, 2e bewerkte uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 195 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 13]

*** De Nederlandsche Boekhandel, Sint Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Prosper Verheyden, Paneelstempels met Sint-Pauluspenning op Brabantsche en Engelsche boekbanden, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 17 p.

* Overdr. uit: De gulden passer. - 23(1945).

 

Rob Roemans, Carel ende Elegast: Middelnederlandsche ridderroman, 2e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945), 111 p. [Klassieke galerij; vol. 9]

* Uniforme titel: Karel ende Elegast.

 

1946

 

Louise Labé, De XXIV sonnetten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 64 p.

* Vertaling: Luc Indestege. Prijs: 150 fr. <BB februari 46-812>

 

Maurice Gilliams, Oefentocht in het luchtledige, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 138 p.

* Prijs: 110 fr. <BB april 46-1453>

 

A.G. Otten, Praktische leidraad der nieuwe spelling van de Nederlandse taal, ten gerieve van scholen, kantoren en van openbare diensten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 32 p.

* Prijs: 9 fr. <BB juni 46-2214>

 

J. Hamacher; Karel Brat, Kijk! En ontdek het leven, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 312 p., ill.

* Prijs: 90 fr. <BB juni 46-2237>

 

A. van Cakenberghe, Wij, jongens van het Sint-Andrieskwartier, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 152 p. [Reeks Levende folklore en anecdotisch Antwerpen; vol. 6]

* Illustraties: Gaston Schuermans. Prijs: 40 fr. 05 <BB juli-augustus-september 46-2759>

L. Opdebeek

 

L[ouis] Rykeboer, Bevattelijk en Belgisch treinboek, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 143 p., ill.

* Druk: drukkerij Sinte Katharina, Tempelhof 51, Brugge. Prijs: 67 fr. 50 <BB juli-augustus-september 46-2996>

** Colophon: Er bestaan tien exemplaren op Chiffon De Bruges. Ze zijn niet in den handel.

 

R. Stock, Synoptische tafels van de geschiedenis der classieke oudheid en voor de studie van den Bijbel. Voor middelbaar en hooger onderwijs, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 15 p.

* Druk: drukkerij Sinte Catharina, Tempelhof 51, Brugge. Prijs: 85 fr. <BB juli-augustus-september 46-3096>

 

A.G. Otten, Praktische leidraad der nieuwe spelling van de Nederlandse taal, ten gerieve van scholen, kantoren en van openbare diensten, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 32 p.

* Prijs: 8 fr. <BB oktober-november-december 46-3766>

 

Raymond Brulez, Sheherazade of Literatuur als losprijs, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 175 p.

* Prijs: 90 fr. <BB oktober-november-december 46-4192>

 

Lode Ontrop, Verzen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 41 p.

* Druk: J.- E - Breschmann, Antwerpen. Prijs: 75 fr. <BB oktober-november-december 46-4238>

 

Louise Labé, Het geschil tusschen dwaasheid en liefde, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 162 p., ill.

* Druk: drukkerij Sinte Catharina, Tempelhof 51, Brugge. Vertaling (uit het Oud-Fransch in het Nederlandsch): Luc Indestege. Prijs: 65 fr. <BB oktober-november-december 46-4333>

 

Gaston Colle, Mes alyscamps, Nederlandsche Boekhandel, Anvers, (1946), 242 p.

* Prijs: 125 fr. <BB februari 47-435>

 

Studia eucharistica DCCi anni a condito festo Sanctissimi Corporis Christi: 1246-1946, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), XV, 454 p.: ill.

* Editeur: Stephanus Axters. Prijs: 250 fr. <BB februari 47-460>

 

R. Wizinger, Scheikundige praatjes: een populaire verklaring van vele domeinen der chemie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 389 p., ill.

* Vertaling: T.J. Devaneyn. Omslagontwerp: M. Elewaut. Prijs: 90 fr. <BB februari 47-600>

 

Ludwig von Bertalanffy, De structuur van het leven, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 266 p., ill.

* Vertaling: F. Koning. Omslagontwerp: M. Elewaut. Prijs: 110 fr. <BB februari 47-605>

 

Inga Lorenz-Herzog, Mijn kind in het eerste levensjaar. Handleiding voor zuigelingenverzorging, 2e editie Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 120 p., ill.

* Prijs: 45 fr. <BB februari 47-612>

 

Inga Lorenz-Herzog, Gezonde en vroolijke kinderen. Verzorging, voeding en kleeding van het kind van het tweede tot het zesde levensjaar in blijde en in bange dagen, 2e editie Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 123 p., ill.

* Prijs: 45 fr. <BB februari 47-614>

 

K. Lavrijsen; L. Toen, Eerste begrippen van ontleding, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 46 p.

* Prijs: 17 fr. <BB maart 47-966>

 

Karel Jonckheere, Spiegel der zee, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 45 p.

* Prijs: 40 fr. <BB maart 47-1116>

 

Achiel Leys, Silvesters tweede leven, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 204 p.

* Illustraties: Nelly Degouy. Prijs: 90 fr. <BB maart 47-1117>

 

Stephanus Axters, De Nederlandsche mystieke poëzie. Verzameld en ingeleid, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 317 p. [Mystiek brevier; vol. 3]

* Druk; drukkerij Sinte Catharina, Brugge. Prijs: 140 fr. <BB maart 47-1140>

*** 317 p. waarvan 14 p. genummerd V-XVIII.

Twee volumes. Volume twee is niet verschenen [BB].

 

Publius Terentius Afer, De zelfkweller, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 111p. [Klassieke galerij; vol. 4: Klassieke oudheid] en [Klassieke galerij; vol. 27]

* Vertaling: J.C. Van Deventer. Bewerking: J. Humblé. Oorspronkelijke titel: Heauton Timoroumenos. Prijs: 25 fr. <BB maart 47-1205>

 

E. de Waele, Antieke geschiedschrijving, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 230 p. [Hellas en Rome. Antieke bronnen van de Europese beschaving; vol. 3]

* Druk: drukkerij Sinte Catharina, Brugge. Prijs: 80 fr. <BB maart 47-1222>

 

Lode Zielens, De dag van morgen, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 233 p.

* Prijs: 80 fr. <BB april 47-1588>

 

J. Vandenbroecke, Het poppenspel in de Nederlanden, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 138 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 60 fr. <BB juli-augustus 47-2357>

 

Stan Leurs, Geschiedenis der bouwkunst in Vlaanderen van de Xe tot het einde der XVIIIe eeuw, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 127 p., ill.

* Druk: drukkerij Sinte Catharina, Tempelhof 51, Brugge. Prijs: 100 fr. <BB september 47-2746>

 

Lode Zielens, Nu begint het leven, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 220 p.

* Prijs: 80 fr. <BB september 47-2820>

 

Rob[ert] Antonissen (ed.), Een abel spel vanden winter ende vanden somer: naar het Hulthemsche Handschrift uitgegeven, ingeleid en verklaard, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 95 p. [Klassieke galerij; vol. 28] [Klassieke galerij. Nederlandsche literatuur; vol. 6]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB oktober 47-3273>

 

Bert Decorte, Eerste gedichten: Neftali. Orfeus gaat voorbij. Rechts en averechts. Vertaalde gedichten. Germinal, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 183 p.

* Druk: Sinte Catharina, Brugge. Prijs: 200 fr. <BB november 47-3800>

** Van deze bundel Eerste Gedichten werden, op de persen van Sinte Catharina te Brugge, 750 exemplaren gedrukt, voor de Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen.

 

Emmanuel de Bom, Het land van Hambeloke, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 435 p., ill.

* Teekeningen: Leo Bervoets. Prijs: 180 fr. <BB december 47-4449>

 

Karel Jonckheere, Conchita: gedichten, 5e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 37 p.

* <BB 51-4893>

 

Nicolaas Beets, De familie Kegge, 7e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 190 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 2]

* Editeur: J.M. Acket.

 

F. Finn, Een voetbalwedstrijd en zijn gevolgen, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 144 p.

 

Hubert Hermans, Het kleine leven. Kindergedichten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 86 p., ill.

 

René Bernard Lenaerts, Het eerste officie van het Corpus Christi-feest, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946).

* Extr. ex: Libro memoriali: Studia eucharistica DCCI anni a condito festo Sanctissimi Corporis Christi 1246-1946. - p. 37-46.

 

Jozef Muls, Het laatste avondmaal in de Nederlandsche schilderkunst, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946).

* Overdruk uit: Studia eucharistica. - 1946; p. 349-366: ill.

 

Fr. Cluytens, Loekianos Waarachtige historiën, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1946, 88 p. [Klassieke galerij; vol. 26] [Klassieke galerij. Klassieke oudheid; vol. 4]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten.

 

Frank van den Wijngaert, Antoon Van Dyck en het Plantijnsche huis, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1946].

* Overdruk: De gulden passer, 24e jg, 1946, p. 33-40.

 

Justus van Maurik, Bloemlezing uit zijn novellen: Een vriendendienst; Een journalistenstreek; Tijs de Jolleman, 5e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946), 133 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 5]

* Medewerker: Cyriel de Baere; J. Verboven.

 

Prosper Verheyden, De paneelstempel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Troon, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1946).

* Uit: De Gulden Passer. - N. R. 24(1946); p. 19-32 met pltn.

 

1947

 

Sven Hedin, Mijn leven als ontdekker, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1947], 582 p.

* Druk: P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: I.J. Moreels. Bandontwerp: D. Acket. Omslagontwerp: Geerts. Prijs: 115 fr. <BB januari 47-352>

 

A. Troch, Vade-Mecum voor den technicus, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947).

* Prijs: 100 fr. <BB september 47-2706>

 

A.F. Troch, Sterkteleer: leerboek voor het technisch onderwijs, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 484 p., ill.

* Druk: P. Van De Velde pvba, Antwerpen. Prijs: 225 fr. <BB oktober 47-3164>

 

M[arcel] Boereboom, Handboek van de muziekgeschiedenis, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 592 p.

* Druk: drukkerij Sinte Catharina, 51, Tempelhof, Brugge Prijs: 300 fr. <BB oktober 47-3236>

 

Maurice Gilliams, Het werk der leerjaren: Het verlangen. Acht dagboekbladen. Zeven gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 58 p.

* Druk: Van Dieren, Antwerpen. Typografisch ontwerp en omslag: M.G. Prijs: 150 fr. <BB november 47-3802>

** Colophon: Van het in dit boekje opgenomen proza *Het verlangen* werd reeds een luxe-uitgaaf bezorgd door Herman Teirlinck, directeur van, de Nationale Hoogere School voor bouwkunst en Sierkunsten te Brussel. De *Acht dagboekbladen* wordn thans voor de eerste maal gedrukt. Het 'Gedicht 1918' is ontleend aan 'Een jong reiziger' waarvan de, in 2 exemplaren, door de dichter in 1925 zelf gezette en gedrukte oplage voor het grootste deel vernietigd werd. Het 'Lentevers 1921', de 'Ballade 1921' en het 'Vaarwel 1921' werden reeds eerder opgenomen in 'De dichter en zijn schaduw 1925'. Het vers 'De blinde landman' werd reeds eerder opgenomen in een privé-druk in 25 exemplaren. 'Het werk der leerjaren' kwam in 1947 bij Van Dieren, te Antwerpen van de pers voor de rekening van De Nederlandsche Boekhandel, ter zelfde stede. Het typografisch ontwerp en het omslag is van M.G. [Dit is nummer] 353

 

Hubert Hermans, Het kleine leven, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 87 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 75 fr. <BB november 47-3806>

 

Alice Nahon, Vondelingskens: gedichten, 21e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff*s uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1947, 45 p., ill. [Verzamelde gedichten ; vol. 1947: 1]

* Prijs: 95 fr. <BB november 47-3813>

*** 21e druk 52e tot 56e duizendtal.

 

Jacob van Maerlant; Paul de Keyser (ed.), Jacob van Maerlant. Keurgedichten uit zijn godsdienstige lyriek. Ingeleid en geannoteerd, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 112 p. [Klassieke galerij; vol. 29]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Inleiding en annotatie: Paul de Keyser. Prijs: 25 fr. <BB november 47-3821>

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen, ten dienste van de leerlingen uit de zevende voorbereidende klassen aan colleges en seminariën. Voorbereidend deel, met theorie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 368 p.

* Prijs: 70 fr. <BB december 47-4221>

 

W.K. Versteeg, Scheepsmodellen 1700-1900: bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz., N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 121 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 225 fr. <BB december 47-4304>

 

Frank van den Wijngaert, Glorie en nood van het Plantijnse huis, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 56 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 40 fr. <BB december 47-4327>

 

Paul Collaer, Darius Milhaud, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 240 p., ill. [Publications de la Société belge de musicologie; vol. 1]

* Druk: imprimerie Sainte Cathérine, Bruges. Prijs: 180 fr. <BB december 47-4380>

** Les examples musicaux qui illustrent cet ouvrage ont pu être reproduits grâce à l*aimable autorisation de Messieurs les éditeurs Durand et fils; Max Eschig; J. Hamelle; Heugel; Mathot; Senart; et de Universal-édition.

*** Geen vermelding reeks.

 

Frederik Van Eeden, De kleine Johannes, 2e druk, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 66 p.

* Prijs: 21 fr. <BB december 47-4483>

 

Desiderius Erasmus Roterodamus, De lof der zotheid, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 176 p. [Klassieke galerij; vol. 18] en [Klassieke galerij; vol. 5: Cultuur]

* Editeur: A.H. Kan. Vertaling: J.B. Kan. Prijs: 35 fr. <BB december 47-4550>

 

Johann Adam Möhler, De eenheid in de Kerk, of: Het principe van het katholicisme in den geest van de Kerkvaders uit de eerste drie eeuwen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 395 p.

* Druk: V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen. Inleiding: Mag. G. Thils. Nederlandsche vertaling: A.T.W. Bellemans. Oorspronkelijke titel: Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizmus, dargestellt im Geiste der Kirchenvater der drei ersten Jahrhunderte. Oorspronkelijke uitgever: Matthias Grünewald Verlag. Oorspronkelijke plaats van uitgave: Mainz. Jaar van oorspronkelijk uitgave: 1925. Prijs: 200 fr. <BB januari 48-97>

** Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizmus, dargestellt im Geiste der Kirchenvater der drei ersten Jahrhunderte von Johann Adam Möhler, Mainz, Matthias Grünewald Verlag 1925 (Deutsche Klassiker der katholischen Theologie aux neuerer Ziet, Bd11).

*** 423 p. waarvan 28 p. genummerd VII-XXXIV.

 

Jaques Lavalleye; Piet Baudouin, Kunst in België: Romaansch, Gothiek, Renaissance, Barok, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 239 p., ill. [Uitgaven van het Centraal Iconographisch Archief voor nationale kunst, eerste reeks; vol. 1]

* Prijs: 250 fr. <BB januari 48-249>

 

Maurice Gilliams, Rubens en zijn beide vrouwen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 37 p.

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Brugge. Typografisch ontwerp: M.G. Prijs: 150 fr. <BB januari 48-255>

** Op de een-en twintigste october 1947 werden van dit boekje honderd vijftig exemplaren getrokken ter drukkerij Sinte-Catharina, te Brugge, op papier 'chiffon de Bruges' voor rekening van de Nederlandsche boekhandel, te Antwerpen. - Het typografisch ontwerp is van M.O. Ieder exemplaar draagt een nummer en de handteekening van de auteur. Nummer 35

*** Lezing gehouden er gelegenheid van de inwijding van het Rubenshuis te Antwerpen.

 

Caius Sallustius Crispus; R. van Crombrugge (ed.), De samenzwering van Catilina. Vertaald en ingeleid, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 128 p. [Klassieke galerij; vol. 30]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling: R. Van Crombrugge. Prijs: 30 fr. <BB januari 48-363>

 

Euripides; J. Humblé (ed.), Iphigeneia in Tauris. Vertaald en ingeleid, 2e editie, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 96 p. [Klassieke galerij; vol. 1]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling en inleiding: J. Humblé. Prijs: 20 fr. <BB januari 48-364>

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen, ten dienste van het beroepsonderwijs en van de lagere klassen uit het middelbaar en normaal onderwijs. Eerste deel, 6e editie, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 216 p.

* Prijs: 35 fr. <BB april 48-1061>

*** *** De Nederlandsche Boekhandel, St-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Geen vermelding editie.

 

Jacques Lavalleye; Piet Baudouin, Les quatre époques de l'art Flamand: trésor artistique de Belgique, Nederlandsche Boekhandel, Anvers, (1947), 239 p., ill. [Publications des archives centrales iconographiques d'art national, première serie; vol. 1]

* Prijs: 275 fr. <BB april 48-1165>

 

Dante Alighieri, De goddelijke komedie. Deel 1: De hel. Deel 2: Het vagevuur. Deel 3: De hemel, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 3 vol.; 254-255-253 p. [Klassieke galerij; vol. 32-33-34]

* Editeur: Rob Antonissen. Vertaling: P.B. Haghebaert. Prijs: 115 fr. <BB mei 48-1676>

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen, ten dienste van het beroepsonderwijs en van de lagere klassen uit het middelbaar en normaal onderwijs. Tweede deel, 5e editie, De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen, 1947, 173 p.

* Druk: drukkerij-boekbinderij M. Van Haver, Heistr. 113, St-Niklaas. Prijs: 45 fr. <BB april 48-1062>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Geen vermelding editie.

 

A.G. Otten, Nieuwe taal- en stijloefeningen, ten dienste van de leerlingen uit de zevende voorbereidende klassen aan colleges en seminariën. Voorbereidend deel (met theorie), De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen, 1947, 173 p.

* Druk: drukkerij-boekbinderij Maurice Van Haver, Heistr. 113, St-Niklaas.

*** De Nederlandsche Boekhandel, St-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

Armand Goossens; Jozef de Wever, In eigen land. I: leesboek voor het vijfde studiejaar, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, ill., 288 p. [Met spel en rijm: de globaalmethode; vol. 9]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 45 fr. <BB april 48-1064>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

 

R[obert] Antonissen (ed.), Lyriek der Nederlanden. Van het oude heidense lied tot het geestelijke lied der devotio moderna. Bezorgd en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 176 p. [Klassieke galerij; vol. 37]

* Druk: drukkerij M. Van Haver, Heistraat 113, St-Niklaas. Prijs: 30 fr. <BB april 48-1241>

 

Francis Hackett, Hendrik VIII: zijn leven en zijn tijd, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 592 p., ill.

* Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Nederlandsche vertaling: W. Meyveldt. Oorspronkelijke uitgever: J. Cape, London. Prijs: 195 fr. <BB april 48-1307>

 

Karel Leonard, Natuurkunde, voor de 4e graad der lagere school, aangepast aan de nieuwe programma's, 7e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 184 p., ill.

* Prijs: 54 fr. <BB april 48-1505>

 

Karel Jonckheere, Spiegel der zee, 3e uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 45 p.

* Druk: N.V. Scheerders-Van Kerchove, St-Niklaas. Prijs: 40 fr. <BB juni 48-1996>

 

Aurelius Augustinus, Belijdenissen, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), VIII, 363 p. [Klassieke galerij; vol. 31]

* Variante titel: S. Augustini Confessionum libri tredecim. Vertaling: J. A. Van Lieshoudt. Prijs: 40 fr. <BB juli 48-2150>

 

Cyriel Buysse, Plus-que-parfait, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 74 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 18]

* Annotaties in het Nederlands. Bewerking: Cyriel de Baere; J. Helsen. Prijs: 25 fr. <BB juli 48-2405>

 

Christoffel Columbus, Logboek, 1492-1493, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 240 p. [De zilveren karveel; vol. 1]

* Nederlandsch vertaling: M.G. Binnendijck-Paauw. Prijs: 110 fr. <BB augustus 48-2949>

 

L[ucie] Paulis, Pour connaître la dentelle, De Nederlandsche Boekhandel, Anvers, 1947, 136 p., ill.

* Druk: iprimerie Sainte Cathérine, Bruges. <BB 19S-3825>

 

G.A. Brands; R.W. Lieve, Gouden aren: bloemlezing uit de Nederlandse letterkunde met kort overzicht der Nederlandse letteren. Van ongeveer 1780 tot heden. Vijfde deel A (± 1780 * 1880), 3e druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 5 vol. in 6 bdn, 386 p., ill.

* Reproducties van portretten, titelplaten, titelpagina's en afbeeldingen en getekende portretten: Anny Leusink.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Batavia, 's Gravenhage/G.B. Van Goor zonen, uitgeversmaatschappij N.V.

 

Marcus Tullius Cicero, De vriendschap, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 47 p. [Klassieke galerij; vol. 43]

* Vertaling: H. Beek; E. de Ridder.

 

Henry L.V. de Groot, Een en ander over de Verdussens, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1947].

* Overdruk: De Gulden Passer, 1947, p. 257-279, p. 345-348.

 

Xavier Dekeyser; Patricia D. Scott Sheldon, An introduction to the articulation of RP phonemes, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), XIII, 147 p. [Bibliotheca Anglistica. Series practica]

 

G. De Meyer, Technisch teekenen. Bundeling van bestaande normen, leerboek voor het technisch onderwijs en voor technici, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 148 p., ill.

 

M[aurice] de Wulf, Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1947, 224 p.

* Druk: drukkerij Mercurius (p.v.b.a.), Roodestraat 44, Antwerpen. Nederlandsche vertaling: Dr A.T.W. Bellemans. Oorspronkelijke titel: Philosophy and Civilisation in the Middle Ages.

 

Léopold Le Clercq, Legende des h. martelaers Sinte Rombouts (Brussel, Kon. Bibliotheek, hs. 15141), Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1945).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 25(1947); p. 286-291.

 

Thomas Mayne-Raed, De jacht op het witte paard, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 144 p.

 

Alice Nahon, Op zachte vooizekens: gedichten, 19e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff*s uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1947, 48 p., ill. [Verzamelde gedichten ; vol. 1947: 2]

*** 19e druk 45e-49e duizendtal.

 

Alice Nahon, Schaduw: gedichten, 12e druk, De Nederlandsche Boekhandel/A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, Antwerpen/Leiden, 1947, 45 p., ill. [Verzamelde gedichten ; vol. 1947: 3]

*** 12e druk 26e-30e duizendtal.

 

Gerard Jo Steenbergen, De auteur van de Antwerpse ommeganck-ordonantie anno 1566, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 25(1947)3-4; p. 297-312.

 

Henri van Crombruggen, Een onuitgegeven werk van Justus Lipsius: De magnitudine hebraia, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1947], 6 p.

* Overdruk: De gulden passer, jg. 25, 1947, p. 280-285.

 

Frank van den Wijngaert, De botanische teekeningen in het Museum Plantin-Moretus, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1947].

* Overdruk: De gulden passer, jg. 25, 1947, p. 34-51.

 

A. Van Elslander, De fragmenten van de Istory van Troyen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1947), 102-125 p.

* Overdruk uit: De gulden passer. - 25(1947)1-2.

 

W[ilhelm] Worringer, Vormproblemen der gothiek, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [s.d.], 182 p., ill.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Nederlandsche vertaling: I.J. Moreels. Oorspronkelijke titel: Formprobleme der Gotik.

*** Copyright by R. Piper  Co München.

Geen jaartal uitgave in boek, wel toelatingsnummer.

 

1948

 

Maurice Gilliams, Rubens en zijn beide vrouwen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 38 p.

* Prijs: 150 fr. <BB januari 48-255>

 

Baron de Ryckman de Betz; Thibaut de Maisières; Georges Dansaert, L'abbaye cistercienne de La Cambre : étude d'histoire et d'archéologie, De Nederlandsche Boekhandel, Anvers, 1948, 416 p., ill.

* Préface: Ch. Terlinden. Prijs: 375 fr. <BB juni 48-1784>

** De cet ouvrage il a été tiré cent exemplaires hors séries numérotés de 1 à 100.

Achevé d'imprimer le vingt-six mars mille neuf cent quarante huit par l'imprimerie Sainte-Catherine 37, Tempelhof, Bruges (Belgique).

*** 416 p. waarvan 22 p. genummerd VII-XVIII.

 

Hildebrand; J.M. Acket (ed.); C[yriel] de Baere (ed.); J. Verboven (ed.), De familie Stastok, 9e geïllustreerde uitgave, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 184 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 1]

* Druk: drukkerij M. Van Haver, Heistraat 113, Sint Niklaas. Bewerking voor Belgische scholen: C. De Baere; J. Verboven. Annotatie: J.M. Acket. Prijs: 40 fr. <BB juli 48-2407>

*** De Nederlandsche Boekhandel, St-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.

Reeks onder leiding van C[yriel] de Baere en J. Verboven.

 

Karel Jonckheere, Vloedlijn: gedichten (1933-1945), Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 140 p.

* Prijs: 75 fr. <BB juli 48-2408>

 

Multatuli, De geschiedenis van Saidjah en Adinda, 3e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 56 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 14]

* Druk: boekdrukkerij M. Van Haver, Heistraat 111-113, St-Niklaas. Prijs: 25 fr. <BB juli 48-2412>

*** Reeks onder leiding van C[yriel] De Baere en J. Verboven.

 

K. Bouter, De dwerg en de smid, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 16 p.

* Prijs: 5 fr. <BB augustus 48-2510>

 

Euripides, Elektra, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 79 p. [Klassieke galerij; vol. 35]

* Vertaling: J. Humblé. Prijs: 25 fr. <BB augustus 48-2927>

 

Christophorus Columbus, Logboek, 1492-1493, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 238 p. [De zilveren karveel; vol. 1]

* Prijs: 110 fr. <BB augustus 48-2949>

 

L. Debaene (ed.); P. Heyns (ed.), Het volksboek van Ulenspieghel. Ingeleid en van aanteekeningen voorzien, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 107 p. [Klassieke galerij; vol. 42]

* Druk: drukkerij Van Haver, St-Niklaas. Inleiding en aantekeningen: L. Debaene; P. Heyns. Prijs: 25 fr. <BB september 48-3315>

*** 107 p. waarvan 29 p. genummerd V-XXXIII.

 

V. Van Waas, Schermutselingen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 204 p.

* Prijs: 95 fr. <BB oktober 48-3488>

 

Max Lamberty, De Vlaamse beweging nu, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 88 p., ill. [Het venster. Studiën over actuele problemen; vol. 1]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., Sint-Niklaas. Prijs: 35 fr. <BB oktober 48-3490>

 

Jan Brugman; A. Van Dijk (ed.), Verspreide sermoenen. Uitgegeven met inleiding en toelichtingen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 172 p. [Klassieke galerij; vol. 41]

* Prijs: 45 fr. <BB december 48-4605>

*** 188 p. waarvan 16 p. genummerd V-XX.

 

Jacob van Maerlant, Roman van Torec, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 96 p., ill. [Klassieke galerij; vol. 14]

* Editeur: A.T.W. Bellemans. Prijs: 30 fr. <BB december 48-4630>

 

Julius Caius Caesar, Gallische oorlogen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), XXII, 256 p. [Klassieke galerij; vol. 45]

* Vertaling: J.J.H.L. Humblé. Prijs: 50 fr. <BB december 48-4692>

 

Euripides; E. de Waele (ed.), Hippolutos. Metrisch vertaald, ingeleid en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 88 p. [Klassieke galerij; vol. 44]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Prijs: 25 fr. <BB december 48-4697>

 

K. Vangenechten, Het antieke Rome, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 352 p., ill. [Hellas en Rome. Antieke Bronnen van de Europese Beschaving]

* Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 300 fr. <BB december 48-4720>

*** 354 p. waarvan 2 p. genummerd V-VI.

 

Matthias Gelzer, Julius Caesar, politicus en staatsman, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 355 p.

* Prijs: 160 fr. <BB december 48-4728>

 

Lucas van Leyden, De Passie van Ons Heer. Zijnde een suite van XIV koperplaten die van de originelen werd gedrukt, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 30 p.

* Prijs: 350 fr. <BB januari 49-327>

 

Ch[arles] van den Borren, Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden. Deel I, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 432 p.

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Prijs: 300 fr. <BB januari 49-331>

 

P[aul] de Keyser, Van den vos Reynaerde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard, 2e herziene uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 160 p. [Klassieke galerij; vol. 8]

* Uniforme titel: Reinaert.Boekdrukkerij M. Van Haver St-Niklaas. Prijs: 35 fr. <BB januari 49-409>

 

Arthur van Schendel, Twaalf Verhalen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 112 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 19]

* Druk: drukk. C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Prijs: 35 fr. <BB januari 49-428>

*** Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van C[yriel] De Baere en J. Verboven.

 

Charles Bell, Portret van de Dalaï Lama, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 407 p., ill. [De zilveren karveel; vol. 3]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Brugge. Vertaling: René Verbeeck. Oorspronkelijke titel: Portrait of the Dalai Lama. Oorspronkelijke uitgever: Collins, London. Jaar van oorspronkelijke uitgave: 1946. Prijs: 180 fr. <BB januari 49-515>

*** Copyright by Collins, London, 1946.

409 p. waarvan 2 p. genummerd V-VI.

 

F. Segers, Broedvogels in de Kempen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 236 p., ill.

* Prijs: 115 fr. <BB februari 49-778>

*** 268 p. waarvan 32 p. met afbeeldingen genummerd I-XXXII.

 

P[aul] Coremans; A[lin] Janssens de Bisthoven, Van Eyck: l'adoration de l'Agneau mystique, De Nederlandsche Boekhandel, Anvers, 1948, 209 p., ill. [Archives Centrales Iconographiques d*Art National. Les primitifs Flamands; vol. 1]

* Druk : V. Van Dieren & Co, Antwerp. Prijs: Relié 950 fr. <BB februari 49-869>

*** Documents Photographiques: copyright A.C.L., 10, Parc du Cinquenaire, Bruxelles.

 

[Marcus Tullius] Cicero; H. Beek (ed.); E. de Ridder (ed.), De vriendschap. Vertaald, ingeleid en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 59 p. [Klassieke galerij; vol. 43]

* Druk: boekdrukkerij M. Van Haver, St-Niklaas. Prijs: 20 fr. <BB februari 49-1037>

*** 59 p. waarvan 1 p. genummerd V.

 

Frances Winwar, Jeanne d'Arc: haar leven en haar tijd, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 356 p.

* Druk: drukk. C. Govaerts, Deurne. Nederlandse vertaling: Willem Meyveldt. Oorspronkelijke titel: The Saint and the Devil Joan of Arc and Gilles de Rais, A Biographical Study in Good and Evil. Oorspronkelijke uitgever: Harper & Brothers Publishers, New York & London. Jaar van oorspronkelijke uitgave: 1948. Prijs: 175 fr. <BB februari 49-1100>

 

A.F. Troch, Graphostatica: leerboek voor het technisch onderwijs, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 304 p., ill.

* Druk: drukkerij en binderij ScheerdersVan Kerchove NV, Sint-Niklaas. Prijs: 185 fr. <BB maart 49-1271>

 

Sven Hedin, Mijn leven als ontdekker, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 511 p., ill. [De zilveren karveel; vol. 2]

* Prijs: 140 fr. <BB maart 49-1457>

 

Anna Katharina Emmerich; Clemens Brentano, Het bitter lijden van onzen heer Jezus Christus, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 339 p., ill.

*Vertaling van: Das bittere Leiden unseres Herrn. Naar het verhaal van Anna-Catharina Emmerich te boek gesteld door Clemens Brentano. Vertaling: G.L. Dijkman. Prijs: 95 fr. <BB april 49-1506>

 

J. Wouters, Elementen der proefondervindelijke natuurkunde. Deel I: Mechanica; de zwaartekracht, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 224 p.

* Prijs: 70 fr. <BB april 49-1621>

 

Frank van den Wijngaert, De late Moretussen en de boekillustratie, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1948].

* Overdruk: De gulden passer, 25e jg., 1947, vol. 3-4, p. 186-240; 26e jg., 1948, vol. 1-2, p. 150-205. <BB april 49-1697>

*** De late moretussen en de boekillustratie p. 186-240; De late moretussen en de boekillustratie (Vervolg en slot) p. 150-205.

 

P. Coremans; Alin Janssens de Bisthoven, Van Eyck - The adoration of the mystic lamb, Nederlandsche Boekhandel, Antwerp, (1948), 209 p., ill. [Archives Centrales Iconographiques d'Art National. Flemish Primitives; vol. 1]

* <BB mei 49-2174>

 

Hilda Ram; Rosalie Loveling; Reimond Stijns; e.a., Vier Vlaamse novellen, 14e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 126 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 3]

* Prijs: 35 fr. <BB mei 49-2244>

 

Platoon; R. van Pottelbergh (ed.), Gorgias. Vertaald, ingeleid en verklaard, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 232 p. [Klassieke galerij; vol. 36]

* Druk: drukkerij P. Lombaerts, Schoten. Vertaling, inleiding en verklaring: R. van Pottelbergh. <BB 19S-3075>

 

A.M. Dermul, Vorsterman's nieuwe testament van juli 1528, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 9 p.

* Overdruk uit: De gulden passer. - 26(1949)3-4.

 

V. Van Waas, Schermutselingen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 204 p.

* Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark.

 

Karel Leonard, Plantkunde voor lager en voortgezet onderwijs, 4e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948).

 

Alice Nahon, Verzamelde gedichten, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 3 vol. in 1 bd.

* Bevat: Vondelingskens (22e editie); Op zachte vooizekens (20e editie); Schaduw (13e editie).

 

Robert Léon Plancke, Middeleeuwse inventarissen van Belgische kloosterbibliotheken, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948).

* Overdruk uit: De Gulden Passer. - 26(1948)3-4; p. 237-252.

 

José Ruysschaert, Autour des études de Juste Lipse sur Tacite: examen de quelques éditions du XVIe siècle, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948).

* Overdruk uit: De Gulden Passer. - 26(1948)1-2; p. 29-40.

 

J.G. Sterck, De seyndbrieff van Thomas van Thielt (1567), Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948).

* Overdr. uit: De gulden passer. - 26(1948)1-2; pp. 124-131.

 

Joost van den Vondel, Adam in ballingschap, of: Aller treurspelen treurspel, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 136 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs; vol. 15]

 

Joost van den Vondel, Lucifer, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 168 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 20]

* Druk: drukk. C. Govaerts, Deurne-Antwerpen.

*** Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van C[yriel] De Baere en J. Verboven.

 

W.K. Versteeg, Scheepsmodellen 1700-1900, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 56 p.

 

Lode ZielensHet duistere bloed, 4e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 131 p., ill.

 

Als de winden vrij. 15 marsliederen voor de jeugd, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948), 16 p.

 

Revue belge de musicologie. Belgisch tijdschrift voor muziekgeschiedenis, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1948).

 

G.A. Brands; R.W. Lieve, Gouden aren: bloemlezing uit de Nederlandse letterkunde met kort overzicht der Nederlandse letteren. Van ongeveer 1780 tot heden. Vijfde deel B. (± 1880 tot heden), 3e gewijzigde druk, N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1948, 5 vol. in 6 bdn, 544 p. ill.

* Reproducties van portretten, titelplaten, titelpagina's en afbeeldingen en getekende portretten: Anny Leusink.

*** Oorspronkelijke uitgeverij overplakt: Batavia, 's Gravenhage/G.B. Van Goor zonen, uitgeversmaatschappij N.V.

 

1949

 

Charles Bell, Portret van de Dalaï Lama, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949), 402 p. [De zilveren karveel; vol. 3]

* Originele titel: Portrait of the Dalaï Lama. Prijs: 180 fr. <BB januari 49-515>

 

Tony, Ernest Staes, advocaat: schetsen en beelden, 8e uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 175 p.

* Inleiding: C[yriel] De Baere. <BB februari 49-976>

 

Van Dyck tentoonstelling: Kon. Museum voor Schone Kunsten, Juli-Augustus 1949. 350ste verjaring van de geboorte van Antoon van Dyck:, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1949], 64 p., ill.

* Organisatie: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen; stad Antwerpen. Prijs: 60 fr. <BB oktober 49-3891>

 

A. Van Elslander; Lode Roose, Het handschrift der zogenaamde 'Refereynen van C. Crul', Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 27(1949)1; p.36-69. <BB januari 50-255>

 

P. Romuald Banz, Geschiedenis van de Latijnse letterkunde, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 192 p. [Hellas en Rome. Antieke bronnen van de Europese beschaving; vol. 5]

* Druk: drukk. C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling (naar de 3e uitgave): Rob. Antonissen. Originele titel: Kurze Geschichte der römischen Literatur. Oorspronkelijke uitgever: Verslaganstalt Benziger & Co, Einsiedeln. Prijs: 60 fr. <BB januari 50-336>

 

Raymond M. Lemaire , La formation du style gothique Brabançon. Les églises de l' ancien quartier de Louvain, Nederlandsche Boekhandel, Anvers, (1949), 239 p. [Les origines du style gothique en Brabant ; vol. 2]

* Prijs: 600 fr. <BB maart 50-1031>

** Het eerste deel, La formation du style gothique Brabançon. L'architecture romane, werd uitgegeven door Vromant et Cie te Brussel in 1906.

 

Karel van de Woestijne, Proza: De boer die sterft. Goddelijke verbeeldingen, I, 4e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 95 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 9]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Brugge Prijs: 30 fr. <BB maart 50-1035>

** Voorbericht: De tekst werd in de nieuwe spelling gezet, met behoud evenwel van de buigings-n, zulks omwille van de ritmische gang van dit bij uitstek muzikale proza. Januari 1949.

*** Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van C[yriel] De Baere en J. Verboven.

 

A[ugust] Vermeylen; Emmanuel de Bom; Cyriel Buysse; F.V. Toussaint van Boelaere, Stemmen uit eigen land. A. Vermeylen: Ahasverus en de Nazarenen; Emmanuel De Bom: Een Moord; Cyriel Buysse: De Eenzame; F.V. Toussaint-Van Boelaere: Een legende van O.L.V. van Halle, 11e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 120 p., ill. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 4]

* Prijs: 30 fr. <BB maart 50-1043>

*** Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van C[yriel] De Baere en J. Verboven.

 

[Marcus Tullius] Cicero; H. Beek (ed.); E. De Ridder (ed.), De Ouderdom. Vertaald, ingeleid en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 51 p. [Klassieke galerij; vol. 50]

* Druk: drukkerij Sinte Catharina, 37, Tempelhof, Brugge. Vertaling, inleiding en toelichting: H. Beek; E. De Ridder. Prijs: 35 fr. <BB juli 20-2611>

*** 51 p. waarvan 1 p. genummerd V.

 

J.J. Mak (ed.), Die eerste Bliscap van Maria, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 132 p. [Klassieke galerij; vol. 49]

* Druk: drukk. C. Govaerts, Deurne. Prijs: 25 fr. <BB augustus 50-2915>

*** Rhetoricale teksten onder redactie van C.H.. Kruyskamp; A. Van Elslander; J.J. Mak.

132 p. waarvan 16 p. genummerd V-XX.

 

Rob[ert] Antonissen (ed.), Lyriek der Nederlanden. Van de *Rhetorike* naar de Renaissance. Ingeleid en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 160 p. [Klassieke galerij; vol. 38]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Prijs: 35 fr. <BB augustus 50-2938>

 

Albius Tibullus, Liefdedichten; Elegieën, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949), XII, 23 p. [Klassieke galerij; vol. 47]

* Vertaling: Aloïs Gerlo. Prijs: 25 fr. <BB augustus 50-2980>

 

Euripides; E. De Waele (ed.), Medeia. Metrische vertaald, ingeleid en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 76 p. [Klassieke galerij; vol. 51]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Metrische vertaling, inleiding en toelichting: E. de Waele. Prijs: 20 fr. <BB augustus 50-2982>

*** 76 p. waarvan 8 p. genummerd V-XII.

 

Friedrich Hölderlin, Hyperion, of: De eremiet in Griekenland, 1797-1799, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 188 p. [Klassieke galerij; vol. 53]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Vertaling: G.L. Dijkman. Prijs: 40 fr. <BB september 50-3282>

*** 188 p. waarvan 2 genummerd V-VI.

 

Anna Bijns; Lode Roose (ed.), Refreinen. Uitgegeven, ingeleid en verklaard, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 107 p. [Klassieke galerij; vol. 52]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Prijs: 35 fr. <BB december 50-4435>

*** 107 p. waarvan 31 p. genummerd V-XXXV.

 

Prosper Arents, Peter Paul Rubens, Pompa introitus Ferdinandi : bijdrage tot de Rubensbibliografie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949), 347 p., ill.

* Overdruk uit: De gulden passer. - 27(1949)2-4.

 

Maria Bellonci, Lucrezia Borgia, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949), 568 p.

 

Luc Debaene, Rederijkers en prozaromans, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949), 23 p.

* Overdruk uit: De gulden passer. - 27(1949)1.

 

E. de Waele, Antieke geschiedschrijving, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949), 230 p. [Hellas en Rome; vol. 3]

 

Robert Léon Plancke, Middeleeuwse handschrifteninventarissen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949).

* Overdruk uit: De gulden passer. - 27(1949)1; p.24-35.

 

J.J. Saen, Happy Ways. Deel 1, Nederlandsche Boekhandel, Antwerp, (1949).

 

K. Vangenechten, Het antieke Rome, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1949), 351 p., ill.

 

A[rthur] van Schendel, Keurbladzijden uit het werk van A. van Schendel, 3e druk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1949, 141 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs; vol. 13]

*** Reeks Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs onder leiding van C[yriel] De Baere en J. Verboven.

 

1950

 

P[aul] Commelin, Antieke mythologie: Griekse en Romeinse godenleer, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 244 p., ill. [Hellas en Rome. Antieke bronnen van de Europese beschaving; vol. 6]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Vertaling (naar de Duitsche bewerking): Rob. Antonissen. Titel van Duitsche bewerking: Mythologie der Griechen und Römer. Duitsche bewerking: Henri Reinacher. Uitgever Duitsche bewerking: Rex-Verlag, Luzern. Jaar van Duitsche bewerking: 1948. Originele titel: Nouvelle Mythologie Grecque et Romaine. Prijs: 195 fr. <BB juni 50-1926>

 

Sven Hedin, Van pool tot pool: mijn 75000 kilometer lange reis door Oostelijk Europa, Azië en Australië, Amerika en de Poolstreken. Met 50 platen, 6e druk, W. De Haan/De Nederlandsche Boekhandel, Utrecht/Antwerpen, 1950, 402 p., ill.

* Druk: drukkerijen van het Ellerman Harms N.V., Amsterdam. Prijs: 145 fr. <BB augustus 50-2997>

 

L[eo] van Puyvelde, Kunst en kunstgeschiedenis, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 408 p., ill.

* Prijs: 150 fr. <BB november 50-3957>

 

Demosthenes; Herman van Looy (ed.), Kransrede. Vertaald, ingeleid en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 139 p. [Klassieke galerij; vol. 54]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Vertaling, inleiding en toelichting: Herman van Looy. Prijs: 30 fr. <BB december 50-4521>

*** 139 p. waarvan 29 p. genummerd VI-XXXIV.

 

Karel Leonard, Natuurkunde voor de lagere school. Aangepast aan de nieuwe programma' s, 8e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), 192 p., ill.

* Prijs: 50 fr. <BB februari 51-526>

 

J.J. Mak (ed.), Vier excellente kluchten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 104 p. [Klassieke galerij; vol. 46]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Prijs: 30 fr. <BB februari 51-677>

*** Rhetoricale teksten onder redactie van C.H.. Kruyskamp; A. Van Elslander; J.J. Mak.

138 p. waarvan 34 p. genummerd V-XXXVIII.

Een speel van drie minners, de coster, de pape ende de jonckhere; Esbatement van den visscher - Cornelis Everaert; Een cluyt van Onse Lieven Heers minnevaer - Louis Jansz.; Een cluchte van d' een ende d' ander twee soldaten, eenen ouden boer met een jonge boerrin zijn wijff ende een aerdige weerdin - Gerrit Hendricksz van Breughel.

 

Oscar Wilde, De ballade van het tuchthuis te Reading, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 32 p. [Klassieke galerij; vol. 62]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Vertaling: E. De Waele. Prijs: 20 fr. <BB april 51-1362>

*** 35 p. waarvan 3 p. genummerd V-VII.

 

[Publius Cornelius] Tacitus; E. De Waele (ed.), Dialoog over de welsprekendheid. Vertaald, ingeleid en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 68 p . [Klassieke galerij; vol. 58]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Vertaling, inleiding en toelichting: E. De Waele. Prijs: 20 fr. <BB mei 51-1805>

*** 75 p. waarvan 7 p. genummerd V-XI.

 

R[onald] V[ictor] C[ourtenay] Bodley, Wind in de Sahara, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 280 p., ill. [De zilveren karveel; vol. 4]

* Vertaling: Willem Meyveldt. Oorspronkelijke titel: Wind in the Sahara. Oorspronkelijke uitgever: Robert Hale Limited, London. Jaar van oorspronkelijke uitgave: 1947. <BB mei 51-1814>

 

Exposition internationale en plein air de sculpture 1900-1950, Nederlandsche Boekhandel, Anvers, (1950), 38 p., ill.

* Exposition Parc Middelheim Anvers, juillet-septembre 1950. Prijs: 40 fr. <BB juni 51-2054>

 

Cornelis Crul; C. Kruyskamp (ed.), Heynken de Luyere en andere gedichten, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 68 p. [Klassieke galerij; vol. 48]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Editeur: C. Kruyskamp. Prijs: 25 fr. <BB juni 51-2104>

*** Rhetoricale teksten onder redactie van C.H.. Kruyskamp; A. Van Elslander; J.J. Mak.

84 p. waarvan 16 p. genummerd V-XX.

 

Euripides, Iphigeneia in Aulis, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), XII-81 p. [Klassieke galerij; vol. 6]

* Vertaling: J. Humblé. Prijs: 25 fr. <BB november 51-4020>

 

Rob[ert] Antonissen (ed.), Lyriek der Nederlanden. De gouden eeuw. Bezorgd en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 160 p. [Klassieke galerij; vol. 39]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Prijs: 35 fr. <BB december 51-4409>

 

R[obert] Antonissen, Zuidafrikaanse poëzie, 2e uitgave, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 134 p. [Klassieke galerij; vol. 15]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. Prijs: 30 fr. <BB december 51-4412>

*** 156 p. waarvan 22 p. genummerd V-XXVI.

 

A. Hans, Reinaart de vos, 3e druk, De Nederlandsche Boekhandel/L. Opdebeek, Antwerpen, 1950, 72 p.

* Penteekeningen: R. Daniels. <BB 52-5329>

 

G[ilber] Degroote (ed.), Blijde inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische gedichten. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950, 20 p. [Klassieke galerij; vol. 59]

* Alternatieve titel omslag: Blijde inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische gedichten (1496-1497). Druk: drukkerij Sinte-Catharina, Tempelhof 37, Brugge. <BB 52-5344>

*** 54 p. waarvan 34 p. genummerd V-XXXVIII.

 

Prosper Arents, Peter Paul Rubens, Pompa introitus Ferdinandi: bijdrage tot de Rubensbibliografie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), 266 p., ill.

 

Cyriel de Baere, Oefeningen bij de beknopte Nederlandsche spraakkunst. Nieuwe uitgave, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), 350 p.

 

R[ene] De Roo, Tentoonstelling in het Stadsarchief Mechelen: Mechelse bladen van 1773 tot 1950, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1950].

* Overdruk uit: De gulden passer, jg. 28, 1950, p. 145-146.

 

Multatuli, De geschiedenis van Saidjah en Adinda, 3e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), 53 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 14]

 

Multatuli, De geschiedenis van Saidjah en Adinda, 4e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), 52 p. [Keurboeken voor middelbaar en normaal onderwijs ; vol. 14]

 

H. Pauli, Alfred Nobel, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), 368 p.

 

Adriaan Saravia, Een brief over Lipsius en *Het huis der liefde*, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950).

* Overdruk uit: De gulden passer. -28(1950), p.110-117 en 129-130. (2051-2060)

 

G[er.] Schmook, Veertig jaar Antwerps maecenaat, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, [1950], 14 p.

* Overdruk uit: De gulden passer. -28(1950), p.57-70.

*** Inclusief bijlage : Résumés en langue Française. English Summaries, p. 123-126. La 'bibliotheca scriptorium societatis jesu' d'Alegambe-Bollandus - A. de Wiet ; XL ans de mécénat Anversois - G. Schmook; Frederik Corcellis, Servant of Lurens Jansz. Coster, or, the consequences of a printing error [onvolledig].

 

Joannes van den Berghe, Dichten en spelen, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), 151 p., ill. [Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ; vol. 2: 4]

* Editeur: C. Kruyskamp.

 

Prosper Marie van Houte, Met Maria vereenigd in Christus' Mystiek Lichaam, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950*), in 16o.

 

Internationale tentoonstelling in de open lucht van beeldhouwkunst 1900-1950, Middelheimpark Juli-September 1950, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (1950), 80 p., ill.

* Druk: drukk. C. Govaerts.

*** 80 p. met 40 p. illustraties, ongenummerd.

 

s.d.

 

Rubens. Rembrandt. Van Dyck. Catalogus tentoonstelling van héliogravures en etsen naar de meest beroemde schilderijen van oude meesters, ingericht door *De Nederlandsche Boekhandel, in de tentoonstelllingszaal, Leysstraat, 15, Antwerpen/Catalogue exposition d*héliogravues et eaux-portes, d*après les tableaux les plus célèbres de maitres anciens, organisée par « La Librairie Néerlandaise » dans la salle d*exposition, 15, Rue Leys, Anvers, [s.d.], 86 p., ill.

 

111-120: beknopte Ned. spraakkunst * oefeningen bij*

 

Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorika de Fonteine: jaarboek 1946, 1948, 148 p.

De Gulden Passer. Driemaandelijks bulletijn Vereeniging Antwerpsche Bibliophielen, 1948.

Vormen. Maandelijks tijdschrift voor letterkunde en critiek. Jaargang 3 en 4, 1938-1939.

 

Sara Ware Bassett, Haar eigen weg, 2e editie, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, (***), 240 p.

* Vertaling: A.E.C. Vuerhard-Berkhout.

[terug]