Uitgeverij De Sleutel, Antwerpen (1944-1950)

 

1944

 

Hein de Raay, Ergens aan de grens: roman uit de mobilisatie van '39, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1944], 270 p. [De juweelen serie]

* Druk: Proost, Turnhout. Omslagillustratie: H. Somberg. Prijs: 68 fr. <BB augustus 44-2472>

*** Copyright by J.H. Gottmer & Co, Haarlem. Voor België: Uitg. 'De Sleutel', Antwerpen.

 

Alexis Kivi, De zeven broeders: een finsch volksepos, De Sleutel, Antwerpen, (1944), 326 p.

* Bewerking: M.J. Molanus-Stamperius. Prijs: 78 fr. <BB september 44-2857>

 

Charles Nordhoff; James Norman Hall, Donkere stroomen, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1944], 318 p. [De juweelen serie]

* Druk en binder: H. Proost & Co, Turnhout. Omslagillustratie: Van Looij. Prijs: 88 fr. <BB november 44-3427>

*** Copyright by J.H. Gottmer & Co, Haarlem. Voor België: Uitg. 'De Sleutel', Antwerpen.

 

Anna, Freiin Von Krane, Dan zullen de steenen roepen, De Sleutel, Antwerpen, [1944], 230 p. [De juweelen serie]

* Druk en binder: Henri Proost & Co, Turnhout. Band en omslag: Anton Herckenrath. Prijs: 82 fr. <BB december 44-3744>

 

Marianne Jurgens, Loekie Hoogwaard, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1944], 240 p.

* Druk en binder: Henri Proost & Co, Turnhout. Band- en omslagteekening: E. Hermans. Prijs: 78 fr. <BB december 44-3762>

 

A[drianus] M[ichaël] De Jong, De zware weg, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1944), 483 p.

* Druk: Scheerder-Van Kerchove, Sint-Niklaas. Band en omslag: A. Bonifas. Prijs: 80 fr. <BB december 45-432>

** Copyright by N.V. De Arbeiderspers te Amsterdam. Deze druk voor België werd gebracht door Uitgeverij 'De Sleutel' te Antwerpen in 1944, gedrukt bij N.V. Scheerders-Van Kerchove te Sint-Niklaas. Band en omslag werden door A. Bonifas ontworpen.

 

1945

 

Charles Murrey, Prairievogel, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Amsterdam, [1945], 224 p.

* Omslagillustratie: J.L. Prijs: 70 fr. <BB april 45-968>

 

Pearl S. Buck, Oostenwind-Westenwind, De Sleutel, Antwerpen, (1945), 168 p. [De juweelen serie]

* Druk en binder: H. Proost & Co, Turnhout. Originele titel: East Wind West Wind. Band en omslag: L. Sebregts. Prijs: 68 fr. <BB mei 45-1224>

*** Copyright by J.H. Gottmer & Co, Haarlem. Voor België: Uitg. 'De Sleutel', Antwerpen.

 

Tine van Berken, De Berewoudjes, uitgeverij De Sleutel, Turnhout, (1945), 343 p.

* Druk en binder: N.V. Scheerders-Van Kerchove, Sint-Niklaas. Band en omslag: Garrels. Prijs: 98 fr. <BB mei 45-1241>

 

Emily [Jane] Brontë, De barre hoogte, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1945), 302 p. [De juweelen serie; vol. 1945: 1]

* Druk en binder: H. Proost & Co, Turnhout. Vertaling: J. Leclée. Oorspronkelijke titel: Wuthering Heights. Band en omslag: E. Hermans. Prijs: 90 fr. <BB juni 45-1518>

 

Pearl S. Buck, De goede aarde, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1945), 348 p.

* Druk en binder: N.V. Scheerders-Van Kerchove, Sint Niklaas. Vertaling: Bep Zody. Omslag: Metro-Goldwyn-Mayer, Brussel. Prijs: 175 fr. <BB juli 45-1795>

*** Copyright by J.H. Gottmer, Haarlem. Voor België: 'De Sleutel' Antwerpen.

Omslag met medewerking van de Metro-Goldwyn-Mayer, Brussel.

 

A[loïs] Jan Blommaert, De varkensboer, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1945), 201 p. [De juweelen serie]

* Druk en binder: H. Proost & Co, Turnhout. Band- en omslagteekening: E. Hermans. Prijs: 86 fr. <BB augustus-september 45-2202>

*** Copyright by J.M. Gottmer Haarlem. Voor België: Uitgeverij 'De Sleutel', Antwerpen - 1945.

 

Alb[ert] van Opdenbosch, Hoe moet ik trainen?, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1945], 93 p., ill.

* Druk en binder: Scheerders-Van Kerchove, St. Niklaas. Band: F. Garrels. Prijs: 90 fr. <BB november 45-2893>

 

Theo Franssen, The battle of Antwerp, "city of a sudden death", De Sleutel, Antwerp, [1945], 52 p., ill.

* Printer: Pressa N.V., Antwerp. Blocks: Photo Engraving and Reproduction Co De Schutter, Antwerp. Organisatie: Civil Affairs, Antwerp. Translation: David Arenstein. Photos: Fr. Claes; captain Wood. Cover drawing: Frederik Garrels. Prijs: 90 fr. <BB december 45-3239>

*** 86 photos taken by Fr. Claes. With the outstanding help of Captain Wood Public Safety officer, civil affairs, Antwerp.

 

Theo Franssen, De slag om Antwerpen, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1945], 67 p., ill.

* Druk: Pressa N.V., Antwerpen. Clliché's: Photogravure De Schutter, Antwerpen. Organisatie: Civil Affairs, Antwerpen. Foto*s: Fr. Claes; captain Wood. Omslagteekening: F. Garrels. Prijs: 90 fr. <BB december 45-3240>

*** Met 86 foto's, genomen door Fr. Claes. Met medewerking van Captain Wood Public Safety officer, 'Civil Affairs', Antwerpen.

Copyright by 'De Sleutel' (A. Quakernaat), Antwerpen.

 

Joost van den Berckhoudt, Het nabije leven, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1945), 174 p. [De juweelen serie]

* Druk en binder: Henri Proost & Co, Turnhout. Band- en omslagteekening: E. Hermans. Prijs: 90 fr. <BB december 45-3463>

 

Theo Franssen, La bataille d'Anvers, cité de la mort soudaine, De Sleutel, Anvers, (1945), 65 p., ill.

* Vertaling: J. Leclée. Medewerker: Captain Wood. Illustraties: Frans Claes. Prijs: 60 fr. <BB januari 46-167>

 

Pearl S. Buck, De jonge opstandeling, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Amsterdam, [1945], 176 p.

* Druk: N.V. Pressa, Antwerpen. Nederlandsche bewerking: G. Blom. Omslag: P. Hanson. Prijs: 98 fr. <BB januari 46-314>

 

Marriane Jurgens, Loekie onder de menschen, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1945), 179 p.

* Druk: N.V. Scheerders-Van Kerchove, Sint Niklaas. Binder: H. Proost & Co, Turnhout. Band en omslag: E. Hermans. Prijs: 98 fr. <BB januari 46-354>

 

Joost Van den Berckhoudt, De madonna van Brugge, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1945), 96 p.

* Druk: Scheerders-Van Kerchove. Binder: Henri Proost en Co., Turnhout. Bandontwerp: Anon Herckenrath. Prijs: 225 fr. <BB januari 46-365>

** 'De madonna van Brugge' werd gezet door Pieter van Waes van de drukkerij Scheerders-Van Kerchove N.V. St. Niklaas en gebonden in de werkhuizen van Henri Proost en Co, Turnhout. Er werden vijf exemplaren voorbehouden voor den auteur en den uitgever, honderd exemplaren werden genummerd I - C en in half leer gebonden en driehonderd-vijf-en-negentig exemplaren werden genummerd 1-395. Anton Herckenrath ontwierp den band. Alle rechten, ook dat van voordracht, door 'De Sleutel' voorbehouden. MCMXLV Dit is nummer 61

 

Miguel de Cervantes Saavedra; Karel Berg (ed.), Don Quichotte. Voor de jeugd bewerkt, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1945), 168 p., ill.

* Druk: Pressa N.V., Antwerpen. Omslag en illustratie: F[rederik] Garrels. Prijs: 75 fr. <BB april 46-1495>

 

Michail Joerjewitsj Lermontow, Een held van onzen tijd, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1945), 240 p. [De juweelen serie]

* Druk en binder: H. Proost & Co, Turnhout. Nederlandsche bewerking: Karel Berg. Band en omslagteekening: F. Garrels.

 

Luc Prins, De noodlottige "N", De Sleutel, Antwerpen, [1945], 202 p. [De juweelen serie]

* Druk en binder: H. Proost & Co, Turnhout. Omslagteekening: F. Garrels.

James Fennimore Cooper; Frank Burn (ed.), De laatste der Mohicanen. Nederlandsche bewerking, uitgeverij De Sleutel, Turnhout, (1945), 300 p.

* Druk en binder: Scheerders-Van Kerchove N.V., Sint Niklaas. Band: L. Sebregts.

 

1946

 

Luc Prins; Karel Berg, Sleutel Almanak voor Antwerpen en omgeving op 't jaar Onzes Heeren Jesu Christi 1946, behelzende onder meer jaarkalender, waterstanden, markten, buitenijen, bezienswaardigheden, stadsinstellingen, feestdagen, fooren, posttarieven, onderwijsinrichtingen, honderd en één inlichtingen van allerlei aard, enz., enz., enz, De Sleutel, Antwerpen, (1946), 185 p., ill.

* Illustraties: F. Garrels. Prijs: 27 fr. <BB januari 46-15>

 

Marriane Jurgens, Loekie onder de menschen, 3e editie, De Sleutel, Antwerpen, (1946).

* Prijs: 98 fr. <BB januari 46-354>

 

Luc Prins, De noodlottige "N", De Sleutel, Antwerpen, (1945), 202 p. [De juweelen serie]

* Prijs: 78 fr. <BB maart 46-1119>

 

J[ohannes] L. Eggermont, Het lokkende vrije leven: roman van *nen strooper, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1946), 280 p. [De juweelen serie]

* Druk en binder: H. Proost & Co, Turnhout. Omslagteekening: P. Hanson. Prijs: 78 fr. <BB mei 46-1922>

*** In colofon: omslagteekening van P. Hansan. Op omslag: P. Hanson.

Copyright by J.H. Gottmer, Haarlem.

 

Pearl S. Buck; Bep Zody (ed.), De moeder, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1946], 288 p.

* Nederlandsche bewerking: Bep Zody. Band en omslag: P. Hanson. Prijs: 110 fr. <BB juni 46-2315>

 

James Fennimore Cooper; Frank Burn (ed.), Valkenoog. Nederlandsche bewerking, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Amsterdam, (1946), 335 p.

* Druk en binder: Scheerders-Van Kerchove NV, St. Niklaas. Band: E. Hermans. Prijs: 90 fr. <BB juni 46-2316>

 

Pearl S. Buck; J. Leclée, Ballingschap. Nederlandsche bewerking, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1946], 256 p. [Juweelen Serie]

* Druk en binder: Henri Proost & Co, Turnhout. Oorspronkelijke titel: Exile. Band en omslag: P. Hanson. Prijs: 90 fr. <BB juli-augustus-september 46-2936>

*** Copyright by J.H. Gottmer, Haarlem. Voor België *De Sleutel*, Antwerpen.

 

M. Louisa Alcott, Het leven in, De Sleutel, Antwerpen, (1946), 219 p.

* Vertaling: Julia Huys. Prijs: 53 fr. <BB oktober-november-december 46-4128>

 

M. Louisa Alcott, Meisjesjaren, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1946], 219 p.

* Druk: N.V. Pressa, Antwerpen. Binder: H. Proost, Turnhout. Nederlandsche bewerking: Julia Huys. Omslagteekening: J. Flameng. Prijs: 53 fr. <BB oktober-november-december 46-4129>

 

Tine van Berken, De dochters van den generaal, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1946), 308 p.

* Druk en binder: N.V. Scheerders-Van Kerchove, Sint Niklaas. Band- en omslagteekening: Garrels. Prijs: 88 fr. 20 <BB oktober-november-december 46-4262>

*** 'n boek voor oudere meisjes

 

Zeger van Grasdonck, De papen-vijandt, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1946), 213 p. [Juweelen Serie]

* Druk en binder: Henri Proost & Co, Turnhout. Band- en omslagteekening: E. Hermans. Prijs: 75 fr. <BB januari 47-298>

*** De Sleutel, Plantin en Moretuslei, Antwerpen.

 

Rex Van Neervenne, Een meisje en jazz, De Sleutel, Antwerpen, (1946), 228 p.

* Omslagtekening: Van Looy. Prijs: 72 fr. <BB januari 47-299>

 

Rein van Looy, Winteravondboek, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1946), 231 p., ill.

* Boekdruk: drukkerij Amicitia N.V., Haarlem. Offsetdruk illustraties: L. van Leer en Co N.V., Amsterdam. Binder: H. Albracht, Utrecht. Bandontwerp: Rein van Looy. Prijs: 125 fr. <BB januari 47-302>

*** Copyright 1946 by J.H. Gottmer, Haarlem. Voor België: Uitgeverij 'De Sleutel', Antwerpen.

Johan Daisne, Het boek der zeven reizen. De zeven reizen van elk hart. Van juichen en vergrijzen. Tot overwonnen smart: verzamelde gedichten, 1937-1944, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1946), 352 p., ill.

* Druk: Pressa N.V., Antwerpen. Binder: H. Proost & Co, Turnhout. Tekenaar: Eug. Hermans. Illustraties: Eugeen Herremans. Prijs: 275 fr. <BB februari 47-696>

** De oplaag behelst 500 ex., waarvan 7 niet in de handel, 50 genummerde van I tot L en gebonden in halfleer, en de overige van 1 tot 453 in gewone uitgaaf, in het najaar van 1946 hun eigen reis onder de mensen zijn gegaan. Dit is No 393

 

Charles Murrey, Prairievogel, De Sleutel, Antwerpen, (1946), 220 p.

* Prijs: 70 fr. <BB maart 47-1085>

 

J. Visser-Roosendaal, Belofte, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1946), 208 p. [Juweelen Serie]

* Druk en binder: H. Proost & co, Turnhout. Omslagtekening: L. Schipper. Prijs: 80 fr. <BB juli-augustus 47-2427>

*** Copyright by J.H. Gottmer & Co, Haarlem. Voor België: Uitgeverij 'De Sleutel', Antwerpen.

 

Giovanni Rajberti, De kat en haar philosophie, herziene uitgave, De Sleutel, Antwerpen-Amsterdam, (1946), 51 p., ill.

* Druk: N.V. Pressa. Binder: H. Proost & Co, Turnhout. Woord vooraf: J. Leclée. Teekeningen: Guusje Inckel. Omslagteekening en bandversiering: Anton Herckenrath. Foto*s: G. Falize-Van Kerckhove. Prijs: 275 fr. <BB september 47-2862>

** Naar de Nederlandsche uitgave van 1852, herzien en met 'Een Woord Vooraf' door J. Leclee. Copyright 1946 by 'De Sleutel', Antwerpen. Gedrukt op de persen van N.V. Pressa en gebonden in de werkhuizen van H. Proost & Co, Turnhout.

*** De Sleutel, Plantijn en Moretuslei 20, Antwerpen.

 

Têtes de chiens. Traité de dessin avec modèles. Dessins au crayon Conté, De Sleutel, Anvers, (1946), ill.

* Prijs: 15 fr. <BB oktober 47-3225>

 

James Fennimore Cooper, De pioniers, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1946), 251 p.

* Druk en binder: Scheerders-Van Kerchove N.V., Sint-Niklaas. Nederlandsche bewerking: J. Leclée. Band: P. Hanson. <BB juni 19S-2717>

 

James Fennimore Cooper, De laatste der Mohicanen, 2e druk, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1946), 300 p.

* Nederlandsche bewerking: Frank Burn. Band: Jan Lutz.

 

Hans Duyker, Meisje Miek, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1946), 214 p., ill.

 

Nel Schuttevaêr-Velthuijs, De gouden draad: familieroman, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1946), 256 p.

* Band en omslag: P. Hanson

*** Copyright 1946 by J.H. Gottmer, Haarlem. Voor België Uitgeverij 'De Sleutel', Antwerpen. Printed in Holland.

 

Mark Twain, De avonturen van Tom Sawyer, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1946), 224 p., ill.

* Bewerking (naar oorspronkelijke Amerikaansche uitgave): Elise M. Cameron. Omslag en illustratie: Rein van Looy.

 

Mark Twain, De lotgevallen van Huckleberry Finn, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1946), 208 p., ill.

* Bewerking (naar de oorspronkelijke Amerikaansche uitgave): Elise M. Cameron. Illustratie en omslag: Rein van Looy.

 

Sophie Wörishöffer, Californië: tochten en lotgevallen van landverhuizers in het goudland. 2 delen, Sleutel, Antwerpen, (1946), 2 vol., ill.

 

Les bambins: traité de dessin avec modèles dessins au crayon conté, éditions De Sleutel, Anvers, (1946), 2 p., 7 pltn.

*** Copyright 1946 Arti Alkmaar, Holland.

7 platen genummerd A t.e.m. H.

 

Les bébés traité de dessin avec modèles dessins au crayon conté, éditions De Sleutel, Anvers, (1946), 2 p., ill.

*** Copyright 1946 Arti Alkmaar Holland.

7 platen genummerd A t.e.m. H.

 

1947

 

Sjef Uyttenmeer, Tob knapt het op: een boek voor jongens, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen/Amsterdam, [c.1947], 168 p., ill.

* Illustratie: Jan. Prijs: 70 fr. <BB april 47-1264>

 

Daniel Defoe, Het leven en de wonderlijke avonturen van Robinson Crusoë van York, zeeman, die o.a. gedurende achtentwintig jaar eenzaam op een verlaten eiland heeft geleefd aan de Amerikaanse kust in de monding van de groote stroom de Orinoco. Dit verhaal werd voor de jeugd naar het Engels, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 192 p., ill.

* Vertaling: Zeger van Grasdonck. Prijs: 63 fr. <BB april 47-1534>

 

Nel Schuttevaêr-Velthuijs, De gouden draad: familieroman, De Sleutel, Antwerpen, (1946), 256 p.

* Prijs: 90 fr. <BB april 47-1579>

 

Jonathan Swift, Gulliver's reizen, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Amsterdam, [1947], 148 p., ill.

* Bewerking voor de jeugd: Karel Berg. Illustraties: V.D.B. Prijs: 58 fr. <BB mei-juni 47-1945>

 

James Fennimore Cooper, De prairie, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Amsterdam, (1947), 352 p.

* Druk en binder: Scheerders-Van Kerchove N.V., Sint Niklaas. Nederlandsche bewerking en voorwoord: J. Leclée. Band: P. Hanson. Prijs: 80 fr. <BB juli-augustus 47-2371>

 

Charles Nordhoff; James Norman Hall, De mannen van de "Bounty": trilogie, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1947], 3 vol. in 1 bd., 558 p. [Juweelen Serie]

* Druk: De Beurs N.V., Antwerpen. Nederlandsche bewerking: H. Van Loon. Oorspronkelijke titel: Bounty Trilogy. Omslagillustratie: Van Looij. Prijs: 190 fr. <BB oktober 47-3259>

*** De mannen van de 'Bounty': De muiterij op de 'Bounty'; Het eiland Pitcairn; Mannen tegen wind en water. Oorspronkelijke titel:  Bounty Trilogy: Mutiny on the Bounty; Pitcairn's Island; Men against wind and water.

Copyright by J.H. Gottmer, Haarlem. Voor België 'De Sleutel' N.V., Antwerpen.

 

Toon Kortooms, Liefde in Peelland, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1947], 248 p. [De juweelen serie]

* Alternatieve titel: Een liefde in Peelland. Ontwerp omslag: Frans Mettes. Omslagillustratie: E. Hermans. Prijs: 78 fr. <BB oktober 47-3268>

*** Copyright by J.H. Gottmer, Haarlem. Voor België 'De Sleutel', Antwerpen.

Ontwerp omslag van Frans Mettes (in colofon); E. Hermans op omslagillustratie.

 

Jaap Kolkman, Aaikee, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 254 p.

* Omslagtekening; Jan Lutz. Prijs: 75 fr. <BB november 47-3810>

 

Jan Bongaarts, Drie Zeekabouters, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 89 p, ill.

* Illustraties: Edith Tuninga. Prijs: 45 fr. <BB december 47-3937>

 

Jan Bongaarts, Gerimba, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, [1947], 112 p., ill.

* Illustraties: Edith Tuninga. Prijs: 45 fr. <BB decmeber 47-3938>

 

Jan Bongaarts, Kaboutereiland, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 85 p, ill.

* Illustraties: Edith Tuninga. Prijs: 45 fr. <BB december 47-3939>

 

Bep de Boer van der Ley-Vander, De draak vertelt, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 143 p., ill.

* druk: Verweij, Mijdrecht. Bandtekening en 30 illustraties: Johan de Boer van der Ley. Prijs: 70 fr. <BB december 47-3975>

 

Mark Twain, De avonturen van Tom Sawyer, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 218 p., ill.

* Bewerking: Elise M. Cameron. Illustraties: Looy van Rein. Prijs: 70 fr. <BB december 47-4436>

 

Mark Twain, De lotgevallen van Huckleberry Finn, De Sleutel, Antwerpen, (1946), 208 p., ill.

* Bewerking: Elise M. Cameron. Illustraties: Looy van Rein. Prijs: 70 fr. <BB december 47-4437>

 

Hans Duyker, Meisje Miek, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 214 p., ill.

* Prijs: 70 fr. <BB december 47-4452>

 

Rona Lentinck, 't Begon met een erfenis, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 190 p.

* Prijs: 70 fr. <BB december 47-4460>

 

P.J. Schepers, Een Hollandse jongen bij circus Santorini, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 123 p., ill.

* Illustraties: Jan Lutz. Prijs: 58 fr. <BB december 47-4469>

 

Sjef Uyttenmeer, Het grote sportfeest: een boek voor jongens, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, [1947], 175 p., ill.

* Illustraties: Jan Lutz. Prijs: 70 fr. <BB december 47-4477>

 

James Fennimore Cooper, Hertendoder, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Amsterdam, (1947), 323 p.

* Druk en binder: Scheerders-Van Kerchove N.V., Sint Niklaas. Nederlandsche bewerking: J. Leclée. Band: P. Hanson. Prijs: 80 fr. <BB januari 48-293>

 

Mimi van den Heuvel, Ankie's tweelingzusje, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, [1947], 236 p.

* Omslagillustratie: V.L. Prijs: 70 fr. <BB januari 48-326>

 

Kapitein [Frederick] Marryat, Jacob Eerlijk: een boek voor oudere jongens, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, [1947], 264 p., ill.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 78 fr. <BB februari-maart 48-728>

 

Kapitein [Frederick] Marryat, Stuurman Flink, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, [1947], 228 p., ill.

* Bewerking: Elise M. Cameron. Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 78 fr. <BB februari-maart 48-729>

 

Jan Wiegman, Hop Marjanneke. Een bundel kinderversjes uit Oma's jeugd, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 47 p., ill.

* Illustraties: Jan Wiegman. Prijs: 45 fr. <BB februari-maart 48-755>

 

Senta Centervall, De Hackaerts. De geschiedenis van een koopmansgeslacht, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, (1947), 294 p.

* Vertaling (uit het Zweedsch): M.J. Molanus-Stamperius. Oorspronkelijke titel: Hackaerts. Omslagillustratie: HP. Band- en omslagtekening: Rein van Looy. Prijs: 100 fr. <BB februari-maart 48-758>

*** Copyright by J.H. Gottmer, Haarlem, 1947. Voor België 'De Sleutel', Antwerpen.

 

Jan Bongaarts, Barnabas' vrolijke jachtavonturen, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 144 p., ill.

* Illustraties: Guus Inckel. Prijs: 58 fr. <BB april 48-1211>

 

Willem Brugmans, 't Kenson instituut, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 171 p., ill.

* Illustraties: Van Dam. Prijs: 70 fr. <BB april 48-1213>

 

Jef Ersbeek, De gouden stem: een boek voor de rijpere jeugd, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 236 p., ill.

* Omslag en illustratie: Rein van Looy. Prijs: 78 fr. <BB april 48-1217>

 

Jef Ersbeek, De laatste ronde, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 214 p., ill.

* Illustraties: Leen de Vogel. Prijs: 78 fr. <BB april 48-1218>

 

Kapitein [Frederick] Marryat, Peter Simpel, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 279 p, ill.

* Bewerking: Elise M. Cameron. Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 78 fr. <BB juli 48-2387>

 

W. Blokdijk, De strijd om een eiland, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 278 p, ill.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 70 fr. <BB juli 48-2398>

 

Jan Bongaarts, Het mysterie van de Popocatepetl, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 184 p., ill. [Globetrotter serie]

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 58 fr. <BB juli 48-2400>

 

P.J. Schepers, Sla je er doorheen Kees! Lief en leed van een jeugdige bokskampioen, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1947), 200 p., ill.

* Illustraties: Jan Lutz. Prijs: 70 fr. <BB juli 48-2417>

 

Anders Hjort, Het spoor is vrij, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1947], 252 p.

* Vertaling (uit het Deensch): M.J. Molanus-Stamperius. Oorspronkelijke titel: Sporet er frit.  Ontwerp omslag: Frans Mettes. Prijs: 75 fr. <BB juli 48-2430>

*** Copyright by J.H. Gottmer, Haarlem. Voor België 'De Sleutel', Antwerpen.

 

C. Raeymaekers, Latijnse oefeningen voor de 6de humanioraklasse, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 311 p. + Vocabularium. [Roma: Latijnse cursus voor humanioraklassen]

* Bewerking: W. Vermeulen; Th. Nicolaas. Prijs: 90 fr. <BB december 48-4440>

 

M. Louisa Alcott, Het leven in, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen, [1947], 239 p.

* Druk: N.V. Pressa, Antwerpen. Binder: H. Proost, Turnhout. Nederlandsche bewerking: Julia Huys. Omslagteekening: J. Flameng.

 

C. Raeymaekers, Latijnse spraakkunst, De Sleutel, Antwerpen, (1947), 473 p. [Roma: Latijnse cursus voor humanioraklassen]

* Bewerking: W. Vermeulen.

 

1948

 

Ware en onware verhalen van Eduard het Schaap, De Sleutel, Antwerpen, (1948*), 304 p., ill.

* Prijs: 105 fr. <BB mei 48-1646>

 

Walter Scott; P.J. Schepers (ed.), Ivanhoe. Ridderroman uit het Middeleeuwse Engeland, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1948), 236 p., ill.

* Bewerking: P.J. Schepers. Illustraties, band en omslag: Rein van Looy. Prijs: 63 fr. <BB augustus 48-2810>

 

Sophie Wörishöffer, Californië: tochten en lotgevallen van landverhuizers in het goudland. 2 delen, Sleutel, Antwerpen, (1946), 2 vol., ill.

* Prijs: Geb. 135 fr. <BB augustus 48-2814>

 

Harriet Beecher-Stowe; W[illem] Brugmans (ed.), De negerhut van Oom Tom. Nederlandse bewerking voor de jeugd, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1948), 200 p., ill.

* Illustraties, band- en omslagtekening: Rein van Looy. Prijs: 63 fr. <BB oktober 48-3680>

 

Jan Bongaarts, Slavenjacht in de Soedan, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, [1948], 192 p., ill. [Globetrotter serie]

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 58 fr. <BB november 48-4075>

 

Aleid Van Rhijn, Feest in het dorp, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 74 p.

* Prijs: 30 fr. <BB januari 49-21>

 

Aleid Van Rhijn, Jacomijntje. Een sprookje, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 76 p.

* Prijs: 30 fr. <BB januari 49-22>

 

Aleid Van Rhijn, Sjuul van de dokter, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 52 p.

* Prijs: 30 fr. <BB januari 49-23>

 

Adri Groenevelt, Colette dompteuse. Roman voor oudere meisjes, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 183 p., ill.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 80 fr. <BB januari 49-396>

 

Mimi Van den Heuvel, Ineke. Boek voor jonge meisjes, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 220 p., ill.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 70 fr. <BB januari 49-421>

 

Adri Groenevelt, Carla, secretaresse van Mr. P.G. Roogers. Roman voor oudere meisjes, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 208 p.

* Prijs: 70 fr. <BB februari 49-946>

 

Marianne Jurgens, Tjoep Kroon, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 256 p.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 80 fr. <BB februari 49-951>

 

P. Terpstra, De kinderen van de lichtwachter, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 196 p.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 70 fr. <BB februari 49-974>

 

Mimi Van den Heuvel, Lachebekje: een boek voor jonge meisjes, 3e druk, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1948), 192 p., ill.

* Druk: N.V. Drukk. Erasmus Ledeberg/Gent. Omslagtekening, band en illustraties: Rein van Looy. Prijs: 63 fr. <BB februari 49-980>

 

Mimi Van den Heuvel, *n vrolijke logeerpartij. Een boek voor jonge meisjes, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1948), 236 p., ill.

* Omslagtekening, band en illustratie: Rein van Looy. Prijs: 63 fr. <BB februari 49-981>

 

C[arlo] Collodi, Pinokkio, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1948), 160 p., ill.

* Bewerking (naar de oorspronkelijke Italiaanse uitgave): A. Van Seters. Illustraties en omslagtekening: Rein van Looy. Prijs: 80 fr. <BB maart 49-1434>

 

Jan Bongaarts, Het rode lamaklooster, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1948), 170 p., ill. [Globetrotter serie]

* Illustraties: Rein van Looy.

 

Daniel Defoe; Zeger Van Grasdonck (ed.), Het leven en de wonderlijke avonturen van Robinson Crusoë van York, zeeman, die o.a. gedurende achtentwintig jaar eenzaam op een verlaten eiland heeft geleefd aan de Amerikaanse kust in de monding van de grote stroom de Orinoco, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Amsterdam, [1948], 192 p., ill.

* Bewerking (naar het Engelsch) voor de jeugd en inleiding: Zeger Van Grasdonck.

 

Marianne Jurgens, Loekie Hoogwaard, 4e druk, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1948), 240 p.

* Band- en omslagtekening: Frans Mettes.

 

Mimi Van den Heuvel, Hanneke en haar vriendenkring, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, [1948], 212 p., ill.

* Illustraties: Rein van Looy.

 

1949

 

Mimi Van den Heuvel, Lachebekje: boek voor jonge meisjes, 2e druk, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1949), 208 p., ill.

* Band, omslag en illustraties: Rein van Looy. Prijs: 63 fr. <BB februari 49-980>

 

Rona Lentinck, Fleurette: roman voor oudere meisjes, uitgeverij De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, [1949], 188 p., ill.

* Prijs: 70 fr. <BB februari 49-960>

 

Jan Bongaarts, Het rode lamaklooster, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 163 p., ill.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 65 fr. <BB juni 49-2724>

 

Synnove Gill Dahl, Haasje bij de Zonneberg en andere verhalen, De Sleutel, Antwerpen, (1948), 120 p., ill.

* Vertaling: M. J. Molanus-Stamperius. Prijs: 45 fr. <BB juli 49-3126>

 

Jan Bongaarts, Amazone-geheimen, uitgeverij De Sleutel, Haarlem-Antwerpen, (1949), 184 p., ill. [Globetrotter serie]

* Omslag en illustraties: Rein van Looy. Prijs: 65 fr. <BB oktober 49-3929>

 

Fernanda M. B Trautwein, Bengels van het dorp, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 184 p., ill.

* Illustraties: Nans Van Leeuwen. Prijs: 65 fr. <BB oktober 49-3948>

 

Fernanda M. B Trautwein, Greetje, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 80 p., ill.

* Illustraties: Nans Van Leeuwen. Prijs: 40 fr. <BB oktober 49-3949>

 

Fernanda M. B Trautwein, Huisje zonneschijn, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 195 p., ill.

* Illustraties: Nans Van Leeuwen. Prijs: 65 fr. <BB oktober 49-3950>

 

Fernanda M. B Trautwein, Kleine Bart en grote Bart, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 98 p., ill.

* Illustraties: Nans Van Leeuwen. Prijs: 40 fr. <BB oktober 49-3951>

 

G.J. Panen, Kamp op de Leremarkse heide, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 285 p., ill.

* Prijs: 90 fr. <BB oktober 49-3952>

 

P.J. Schepers, Robin Hood, de Engelse vrijbuiter. Naar de oude balladen en andere bronnen vrij bewerkt door P.J. Schepers, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 272 p., ill.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 70 fr. <BB oktober 49-3955>

 

Mimi Van den Heuvel, Anne-Rie Verhulst, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 218 p., ill.

* Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 70 fr. <BB oktober 49-3964>

 

Fernanda M. B Trautwein, Bengels van het dorp, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 184 p., ill.

* Illustraties: Nans Van Leeuwen. Prijs: 22 fr. <BB oktober 50-2160>

 

Fernanda M. B Trautwein, Huisje zonneschijn, De Sleutel, Antwerpen, (1949), 195 p., ill.

* Illustraties: Nans Van Leeuwen. Prijs: 22 fr. <BB oktober 50-2161>

 

1950

 

Fernanda M. B. Trautwein, Joep en Jetty, De Sleutel, Antwerpen, (1950), 174 p., ill.

* Illustraties: Lennie Sterkman.

 

Fernanda M. B. Trautwein, Kleine Bart en grote Bart, 2e editie, De Sleutel, Antwerpen, (1950), 83 p., ill.

* Illustraties: Nans Van Leeuwen.

 

Mark Twain, De lotgevallen van Huckleberry Finn, De Sleutel, Antwerpen-Haarlem, (1950), 208 p., ill.

* Vertaling: Elise M. Cameron.

 

Mimi Van den Heuvel, Familie Treurniet, De Sleutel, Antwerpen, (1950), 192 p., ill.

* Illustraties: Rein van Looy.

[terug]