Uitgeverij De Standaard, Antwerpen (1935-1950)

 

1935

 

A. Maurits Verdonck, Muziek en zang in beeld en beweging, Standaard, Antwerpen, (1935).

* Muziek: Jan Platel. <BB januari 35-222>

 

Edgar de Bruyne, Ethica. II: De ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn, Standaard, Antwerpen, (1935), 607 p. [Philosophische bibliotheek]

* Prijs: 55 fr. <BB februari 35-336>

** Deel I: Ethica. I: De structuur van het zedelijk phenomeen, Standaard, Antwerpen, (1934).

 

Al. Janssens, De heilige wijdingen: bisschoppen en priesters, Standaard, Antwerpen, (1935), 236 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 12]

* Prijs: 24 fr. <BB maart 35-616>

 

A. van Loy, Lichte dieselmotoren voor automobielen en railtractie, Standaard, Brussel, (1935), 154 p., ill.

* Prijs: 24 fr. <BB maart 35-709>

 

Karel Leopold Bellon, Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis, Standaard, Antwerpen, (1935), 165 p.

* Prijs: 16 fr. <BB april 35-900>

 

Emiel van Coppenolle, Veiligheid en ontwapening, Standaard, Brussel, (1935), 48 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 328]

* Prijs: 2 fr. 50 <BB april 35-922>

 

Karel Elebaers, Cyriel Verschaeve, Standaard, Brussel, (1935), 50 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. - Antwerpen; vol. 329]

* Prijs: 2 fr. 50 <BB april 35-1084>

 

Otto Willmann, Didaktiek of theorie der geestesvorming in haar verband met de sociologie en de geschiedenis der vorming. IV: Vormingsarbeid en vormingswezen, Standaard, Brussel, (1935), 305 p. [Uitgaven van het Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift. Theoretische opvoedkunde; vol. 4]

* Bewerking: G. Simeons. <BB mei 35-1185>

 

Waffelaert, Goddelijke beschouwingen, Standaard, Brussel, (1935), 221 p. [Jubileumuitgave van Guido Gezelle's volledige werken.]

* Vertaling: Guido Gezelle. Editeur: P. Allossery. <BB mei 35-1200>

 

V. d*Espallier, Moderne schoolboeken, Standaard, Antwerpen, (1935), 95 p.

* Prijs: 12 fr. <BB mei 35-1260>

 

Karel Cruysberghs, Het geloof: zes vastenpreeken gehouden in de Kapellekerk te Brussel, 1935, Standaard, Antwerpen, (1935), 155 p.

* Prijs: 15 fr. <BB juni 35-1492>

 

Achiel Pauwels, Polders en wateringen, Standaard, Brussel, (1935), 253 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn. - Antwerpen; vol. 8]

* <BB juni 35-1541>

 

August Vermeylen, Pieter Brueghel. Landschappen, Standaard, Antwerpen, (1935), ill.

* Prijs: 28 fr. <BB juni 35-1656>

 

P. Boeynaems, Nederlandsche bibliographie van de Vlaamse geneesheren, 1897-1934, Standaard, Antwerpen, (1935), 40 p.

* Prijs: 15 fr. <BB juli 35-1743>

 

L. Elaut, Urologie ten behoeve van den huisarts, Standaard, Antwerpen, (1935), 199 p., ill.

* Prijs: 45 fr. <BB juli 35-1881>

 

Jules Vyverman, Over muziek en componisten, Standaard, Brussel, (1935), 67 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. - Antwerpen, 1924 - 1966; vol. 330]

* Prijs: 2 fr. 50 <BB juli 35-1932>

 

Het Roelantslied, Standaard, Antwerpen, (1935), 142 p.

* Editeur: Jozef van Mierlo [jr.]. Prijs: 25 fr. <BB juli 35-1957>

** Overdruk uit: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse academie uit taal- en letterkunde.

 

V. Schollaert; Jozef Lauwerys, Nieuwste geschiedenis, Standaard, Antwerpen, (1935), 390 p., ill. [Vlaamsche handboeken voor geschiedenis]

* Prijs: 25 fr. <BB juli 35-2004>

 

Jos de Brandt, Christelijke eschatologie, Standaard, Antwerpen, (1935), 342 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 14]

* Prijs: 35 fr. <BB augustus 35-2077>

 

H. Hulpiau, Het doopsel: de grondslagen van de dogmatiek en van de liturgie van het doopsel, Standaard, Antwerpen, (1935), 332 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 13]

* Prijs: 35 fr. <BB augustus 35-2086>

 

Ernest Claes, Bei uns in Deutschland, 5e editie, Standaard, Brussel, (1935), 322 p., ill.

* Illustraties: H. Vanstraeten (houdsneden). Prijs: 20 fr. <BB augustus 35-2224>

 

August Van Cauwelaert, Vertellen in toga, Standaard, Antwerpen, (1935), 138 p.

* Prijs: 15 fr. <BB augustus 35-2232> Wevelgem

 

Die sevenste bliscap onser vrouwen, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1935), 86 p.

* Editeur: W. Smulders. Prijs: 0 fr. 40 <BB augustus 35-2247>

 

Catharina Senensis, Boek van de Goddelijke Leer, Standaard, Antwerpen, (1934-1935), 2 vol.

* Editeur: Stephanus Axters. Vertaling: Mathilde Fiorilli. Prijs: 32 fr. <BB september 35-2323>

 

Frans-Emiel de Visschere, Het Belgische belastingwezen en zijn grondbeginselen: een studie over zijn wording en ontwikkeling sedert 1830, Standaard, Brussel, (1935), 333 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn. - Antwerpen; vol. 9]

* Prijs: 60 fr. <BB september 35-2366>

 

Joseph Mansion, De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche plaatsnamen, Standaard, Brussel, (1935), 181 p. [Nomina geographica Flandrica: studiŽn. - Leuven; vol. 3]

* Prijs: 45 fr. <BB september 35-2390>

 

Frans Leytens, Nederlandsche bloemlezing voor het middelbaar onderwijs, Standaard, Antwerpen, (1935), 393 p., ill.

* Medewerking: A. Van den Dries. Illustraties: Elsa van Hagendoren. Prijs: 22 fr. 50 <BB september 35-2495>

 

Frans-Emiel de Visschere, Het Belgische belastingwezen en zijn grondbeginselen: een studie over zijn wording en ontwikkeling sedert 1830, Standaard, Brussel, (1935), 334 p. [Universiteit te Leuven. School der politieken en sociale wetenschappen]

* <BB oktober 35-2616>

 

Achiel Pauwels, Polders en wateringen, Standaard, Brussel, (1935), 253 p. [Universiteit te Leuven. School der politieke en sociale wetenschappen]

* <BB oktober 35-2637>

 

V. d'Espallier, Methoden voor verstandsonderzoek, Standaard, Brussel, (1935), 46 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 334- 335]

* <BB november 35-2845>

 

Al. Janssens, De kerk van Christus: ťťn, heilig, algemeen, Standaard, Antwerpen, (1935), 270 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 15]

* <BB november 35-2859>

 

R. van Cauteren, Het energie- en drijfkrachtprobleem in de wereld, Standaard, Brussel, (1935), 46 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. - Antwerpen, 1924 - 1966; vol. 333]

* <BB november 35-2958>

 

Constant Godelaine, Mijn persoonlijke ervaringen omtrent de jongste tooneelbeweging, Standaard, Brussel, (1935), 46 p., ill. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. - Antwerpen, 1924 - 1966; vol. 332]

* Prijs: 2 fr. 50 <BB november 35-2993>

 

Ernest Claes, Pastoor Campens zaliger, Standaard, Antwerpen, (1935), 214 p., ill.

* Illustraties: C. Korosmezey. Prijs: 18 fr. <BB november 35-3001>

 

J. van Gorp, De Duitsche roman van het Derde Rijk, Standaard, Brussel, (1935), 47 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. - Antwerpen; vol. 331]

* Prijs: 2 fr. 50 <BB december 35-3266>

 

Max Picard, De vlucht voor God, Standaard, Antwerpen, (1935), 116 p.

* Vertaling: Pieter Meersseman. <BB februari 36-290>

** Annotatie: Prijs nog niet vastgesteld.

 

Frans de Hovre, Paedagogische denkers van onzen tijd, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1935), 575 p., ill.

* Prijs: 45 fr. <BB februari 36-340> Gent

 

Raph. Kreemers, De naoorlogsche gewestelijke roman in Engeland, Standaard, Brussel, (1935), 120 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. - Antwerpen, 1924 - 1966; vol. 337]

* <BB februari 36-441>

 

J. Coppens, In memoriam Mgr. De Baets, Standaard, Brussel, (1935), 28 p.

* Prijs: 5 fr. <BB februari 36-536>

 

F. Holthuizen, Studie over voorlichting bij beroepskeuze in Nederland, Standaard, Brussel, (1935), 184 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn. - Antwerpen; vol. 10]

* Prijs: 45 fr. <BB maart 36-608>

 

F. Holthuizen, Studie over voorlichting bij beroepskeuze in Nederland, Standaard, Brussel, (1935), 184 p. [Universiteit te Leuven. School der politieke en sociale wetenschappen]

* Prijs: 45 fr. <BB maart 36-609>

 

Arthur de Groodt, Wezen en werking van de vrouwelijke geslachtsklieren en hormonen: bevruchtingstijdstip, Standaard, Antwerpen, (1935), 118 p., ill.

* Prijs: 75 fr. <BB maart 36-679>

 

A. Maurits Verdonck, Muziek en zang in beeld en beweging, Standaard, Antwerpen, (1935).

* Muziek: Jan Platel. <BB juli 36-1766>

 

A. Maurits Verdonck, Symbolische uitbeelding van Vlaamsche liederen, Standaard, Antwerpen, (1935), 100 p. [Muziek en zang in beeld en beweging; vol. I]

* Muziek: Jan Platel. Prijs: 25 fr. <BB juli 36-1767>

 

L. Reypens, Ruusbroec, Standaard, Brussel, (1935), 138 p., ill.

 

Frans Segers, Kraaiachtigen, Standaard, Antwerpen, (1935), 24 p., ill.

 

Frans Segers, Vinkachtigen, Standaard, Antwerpen, (1935), 43 p., ill.

 

Jeanne vande Putte; Jules Persyn, Mijn hart is niet hier: het werk van Jeanne vande Putte, met een schets van haar leven en werk, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1935), 118 p.

 

1936

 

Leo Senden, Bewoners van krotten en achterbuurten, Standaard, Antwerpen, (1936), 302 p., ill.

* Medewerking: Stijn Streuvels. Illustraties: Osc. Allard. Prijs: 35 fr. <BB december 35-3207>

 

Frans M. Olbrechts, Ethnologie: inleiding tot de studie der primitieve beschaving, Standaard, Antwerpen, (1936), 342 p., ill.

* Prijs: 45 fr. <BB februari 36-397>

 

Jeanne vande Putte, Zoo hard en zoo schoon: uit de briefwisseling, Standaard, Antwerpen, (1936), 76 p.

* Prijs: 15 fr. <BB februari 36-543> Evergem, Sint-Niklaas

 

Joseph Bittremieux, De Heilige Maagd en Moeder Gods Maria: Marialia: vijfde traktaat, Standaard, Antwerpen, (1936), 371 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 5: 5]

* Prijs: 35 fr. <BB maart 36-662>

 

Jozef van Mierlo [jr.], Willem van Afflighem en het leven van Jesus en het leven van Sinte Lutgart, Standaard, Antwerpen, (1936), 147 p., ill.

* Overdruk uit: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent. Prijs: 25 fr. <BB maart 36-740>

 

Phil. L. Daeleman, De Grieksche liturgie, Standaard, Antwerpen, (1936), 80 p., ill. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 339]

* Prijs: 2 fr. 50 <BB april 36-868>

 

Leo Charels, De credietverzekering bij den uitvoerhandel in BelgiŽ, Standaard, Antwerpen, (1936), 224 p.

* Prijs: 55 fr. <BB april 36-894>

 

Edgar de Bruyne, Beschaving en cultuur, Standaard, Antwerpen, (1936), 32 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 338]

* <BB mei 36-1088>

 

Karel Cruysberghs, Het lijdensprobleem: zes vasten-predikaties, Standaard, Antwerpen, (1936), 80 p.

* Prijs: 15 fr. <BB mei 36-1129>

 

Friedrich W. FŲrster, Eeuwig licht en menschelijke duisternis, Standaard, Antwerpen, (1936), 198 p.

* Vertaling: Roel Houwinck. Prijs: 28 fr. <BB juni 36-1387>

 

J. Langohr; Jef van Overloop, Het Land van Overmaas: Platdietsche streek, kanton Eupen en Voerstreek, Standaard, Antwerpen, (1936), 67 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 340]

* <BB juli 36-1856>

 

A. Kriekemans, Inleiding tot de karakterkunde, Standaard, Antwerpen, (1936), 148 p.

* Prijs: 18 fr. <BB september 36-2186>

 

J. Uyttenbroeck, De eenheid in de samenstelling der stof, Standaard, Antwerpen, (1936), 160 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 341-342]

* Prijs: 5 fr. <BB september 36-2278>

 

Titus Livius, De oorlog tegen Hannibal. I: Van Saguntum tot de Trebia, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1936), 110 p.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert. Prijs: 5 fr. <BB september 36-2381>

 

Sociaal handboek: grondlijnen voor een katholiek sociaal program, Standaard, Antwerpen, (1936), 130 p.

* Organisatie: Internationale Studiekring voor Sociale Vraagstukken. Prijs: 10 fr. <BB oktober 36-2466>

 

Edgar de Bruyne, Ethica. III: De diepere zin van de zedelijkheid, Standaard, Antwerpen, (1936), 558 p. [Philosophische bibliotheek]

* <BB november 36-2704>

 

G. Tesser, Maatschappijphilosophie en maatschappijller bij Othmar Spann, Standaard, Antwerpen, (1936), 388 p.

* <BB november 36-2727>

 

A. Delaruelle, Grondbeginselen der moderne scheikunde, Standaard, Antwerpen, (1936), 182 p.

* Prijs: 15 fr. <BB december 36-3068>

 

J. Lebeer, Over kindergebreken, Standaard, Antwerpen, (1936), 40 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 345]

* Prijs: 2 fr. 50 <BB januari 37-128>

 

Karel C. Peeters, De arbeidsschool in Sovjet-Rusland, Standaard, Antwerpen, (1936), 76 p.

* <BB januari 37-129> Roeselaere

 

K. Pinxten, Het Albertkanaal: zijn economische beteekenis voor Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936), 96 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 343-344]

* Prijs: 5 fr. <BB januari 37-139>

 

Josť Lambin-Pasquasy, Spruyt en zijn familie, Standaard, Antwerpen, (1936), 187 p.

* Prijs: 25 fr. <BB januari 37-221>

 

B.H.D. Hermesdorf, Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeinsch recht, Standaard, Antwerpen, (1936), 394 p.

* <BB maart 37-708>

 

A. Michiels; N. Laude, Onze kolonie: aardrijkskundig en geschiedkundig overzicht, Standaard, Antwerpen, (1936), 375 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB april 37-1210>

 

Edward Vlietinck, Uit de voorgeschiedenis onze kuststreek: de IJden van Vlaanderen, van Duinkerke tot Sluis: geschied- en taalkundige studie, Standaard, Antwerpen, (1936), 39 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 347]

* Prijs: 2 fr. 50 <BB november 37-3567>

 

Al. Janssens, De H. Drievuldigheid, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1936), 221 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 1]

* <BB 19S-168>

 

Ernest Claes, Kiki, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1936), 146 p.

 

Frans de Hovre, Paedagogische denkers van onzen tijd, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1936), 576 p.

 

Marnix Gijsen, Peripatetisch onderricht. Kroniek der poŽzie. Nieuwe kroniek der poŽzie, Standaard, Antwerpen, (1936-1938), 2 vol.

 

Edmond Van den Bossche, Richtlijnen bij de aanpassing van ons technisch onderwijs aan de evolutie der Belgische nijverheid, Standaard, Antwerpen, (1936), 16 p.

* Overdruk uit: Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift.

 

Joost Van den Vondel, Jozef in Dothan, 10e editie, Standaard, Antwerpen, (1936), 111 p.

* Editeurs: A.M. Verstraeten; [e.a.]

 

H. van Waes, Lessen in de rekenkunde: ten dienste van het lager middelbaar en normaal onderwijs, Standaard, Antwerpen, (1936), 283 p. Sint-Niklaas

 

1937

 

Fr. Segers, Kempische vogels, Standaard, Antwerpen, (1937), 130 p., ill.

* Prijs: 12 fr. <BB januari 38-200>

 

V. d'Espallier; [e.a.], Nieuwe banen in het onderwijs, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1937), 382 p. [Uitgaven van het Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift; vol. 1937: 1]

* Organisatie: Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. Prijs: 45 fr. <BB februari 38-603>

 

A. Maurits Verdonck, Dansen en spelen, Standaard, Antwerpen, (1935), 111 p. [Muziek en zang in beeld en beweging; vol. II]

* Muziek: Jan Platel. Prijs: 30 fr. <BB juli 38-1304>

 

Joost Van den Vondel, Adam in ballingschap: treurspel in vijf bedrijven, 8e editie, Standaard, Antwerpen, (1937), 88 p.

* Editeur: J. Salsmans.

 

Paula Sterkens-Cieters, Antwerpen in de letterkunde, Standaard, Antwerpen, (1937), 96 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 348-349]

 

A. Maurits Verdonck, Muziek en zang in beeld en beweging, Standaard, Antwerpen, (1935-1937), 2 vol.

* Muziek: Jan Platel.

 

Lisbeth Burger, De familie Meijer, Standaard, Antwerpen, (1937), 164 p.

* Medewerking: H.J.J. Wachters.

 

Fondscatalogus: lijst der eigen uitgaven en uitgaven in exploitatie bij de Standaard Boekhandel, Standaard, Antwerpen, (1937), 110 p.

 

Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Philosophische Bibliotheek, 1927-1937, Standaard, Antwerpen, (1937), 89 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1937: 2]

 

Jan Brans, Geschiedenis en politiek, Standaard, Antwerpen, (1937), 63 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 350]

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1935-1975), 9 vol.

 

Robert van Roosbroeck; Lťon Van der Essen; FranÁois Louis Ganshof; A.J. Joris, Geschiedenis van Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936-1949), 6 vol., ill.

 

Jan de Jong, Handboek der kerkgeschiedenis, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1936-1937), 4 vol., ill.

* Medewerking: Regnerus Richardus Post.

 

Hendrik Deckx, Hoe zorgen geneeskunde en wet voor de kranken van geest, Standaard, Antwerpen, (1937), 54 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 356]

 

R. Delrue,Hoger onderwijs voor vrouwen, Standaard, Antwerpen, (1937), 20 p.

* Overdruk uit: Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift 1936-1937.

 

A. Verboven, Horatius, Standaard, Antwerpen, (1937), 53 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 357]

 

Wilfried Talloen, In Memoriam pater L. Lippert, 1879-1936, Standaard, Antwerpen, (1937).

* Overdruk uit: Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift 1937.

 

Fernand van Goethem, Het internationaal statuut van BelgiŽ, Standaard, Antwerpen, (1937), 54 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 355]

 

Frans Verachtert, Karel Van den Oever, 1879-1926, Standaard, Antwerpen, (1937), 52 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 351]

 

K. Pinxten, Het Kempisch steenkolenbekken, Standaard, Antwerpen, (1937), 336 p.

 

Frans Segers, Kempische vogels, Standaard, Antwerpen, (1937), 130 p., ill.

 

Stijn Streuvels, Levensbloesem, Standaard, Antwerpen, (1937), 334 p.

 

Joost Van den Vondel, Lucifer: treurspel in vijf bedrijven, 12e editie, Standaard, Antwerpen, (1937), 150 p.

* Editeur: A.M. Verstraeten.

 

Luc van Iseghem; Alb. De Munnynck, Modern textielonderzoek, Standaard, Antwerpen, (1937), 336 p., ill.

 

Marnix Gijsen, Peripatetisch onderricht. Kroniek der poŽzie. Nieuwe kroniek der poŽzie, Standaard, Antwerpen, (1936-1938), 2 vol.

 

H.J. de Vleeschouwer, Renť Descartes: levensweg en wereldbeschouwing, Standaard, Antwerpen, (1937), 281 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1937: 1]

 

Frans Olyslaegers, Rusteloos, Standaard, Antwerpen, (1937), 52 p.

 

Karel Brants, De staatsinrichting van BelgiŽ: beginselen van grondwettelijk recht en van administratief recht, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1937), 340 p.

* Bewerking: C. Ketelaer.

 

ValŤre Depauw, Tavi, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1937), 201 p.

 

Ernest Claes, Van den os en den ezel, Standaard, Antwerpen, (1937), 181 p.

 

Michael von Faulhaber, Van nu en morgen, Standaard, Antwerpen, (1937), 332 p.

 

F. de Raedemaeker, Van Rerum novarum tot Quadragesimo anno, Standaard, Antwerpen, (1937), 99 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 352-353]

 

Demosthenes, Vier politieke redevoeringen, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1937), 63 p.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

Arnold Jozef Hendrix, De voorhistorische mens uit het Oud Steentijdperk in Europa, Standaard, Antwerpen, (1937), 61 p., ill. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 354]

 

Fondscatalogi, Standaard, Antwerpen, (1937).

 

A. Grootaerts; J.B. Poukens, Geschiedenis van BelgiŽ, 2de editie, Antwerpen: Standaard, (1937), 362 p., ill.

 

Walt Disney, De avonturen van Mikkie Muis: Mikkie in Afrika, Standaard, Brussel, (1937), 32 p.

 

Walt Disney, De avonturen van Mikkie Muis: Mikkie en Oscar, Standaard, Brussel, (1937), 32 p.

 

Adolf van Loey, Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13de en de 14de eeuw: fonologie, Standaard, Brussel, (1937), 252 p., ill. [Nomina geographica Flandrica: studiŽn. Leuven; vol. 4]

 

Meiman, Handleiding der nieuwe ouderdomspensioenwet ingevolge de wet van 15 dec. 1937 en de Kon. Besluiten van 27 en 31 dec. 1937, Standaard, Brussel, (1937), 43 p.

 

Joost Van den Vondel, Vondel's Adam in ballingschap: treurspel in vijf bedrijven, 9e editie, Standaard, Antwerpen, (1937), 88 p.

* Editeur: J. Salsmans.

 

Joris Eeckhout, Litteraire profielen, Standaard, Antwerpen, (1937), 169 p., ill.

 

1938

 

Titus Livius, De oorlog tegen Hannibal. II: Van de Povlakte tot Cannae, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 108 p.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert. Prijs: 6 fr. <BB mei 38-2164>

 

Camille van Deyck, Het Baskisch probleem in Spanje, Standaard, Antwerpen, (1938), 34 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 361]

 

Robert Vandeputte, Beginselen van nijverheidsrecht, Standaard, Antwerpen, (1938), 346 p.

 

Fernand van Goethem; Walter LeŽn, Beginselen van sociale wetgeving, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 428 p. [Leuvensche bijdragen tot de rechtswetenschappen; vol. 1938: 2]

 

Jan A. Van Houtte, Economische geschiedenis: de historische wording van de hedendaagse wereldeconomie, Standaard, Antwerpen, (1938), 238 p.

 

Maxim KrŲjer, Het expressionistisch tooneel in Duitschland: algemeen overzicht, Standaard, Antwerpen, (1938), 125 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 365-366]

 

Ernest Claes, De fanfare "De Sint-Jans-Vrienden", 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 94 p., ill.

 

Gedenkboek, clubcodex en liederboek der Vlaamsche studenten, Standaard, Antwerpen, (1938), 368 p., ill.

 

Frans-Emiel de Visschere, Het gemeentelijk belastinggebied en de financiŽele verhouding tusschen het rijk en de gemeenten : met een vergelijkende studie van het Nederlandsche en het Belgische stelsel, Standaard, Antwerpen, (1938), 266 p. [Leuvensche bijdragen tot de rechtswetenschappen; vol. 1938: 1]

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1935-1975), 9 vol.

 

Robert van Roosbroeck; Lťon Van der Essen; FranÁois Louis Ganshof; A.J. Joris, Geschiedenis van Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936-1949), 6 vol., ill.

 

W.J. Dijselbloem, De gezinstoeslag en zijn toepassing in Nederland, Standaard, Antwerpen, (1938), 240 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn; vol. 13]

 

D. de Pauw, Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936, Standaard, Antwerpen, (1938), 93 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 362]

 

A. Delaruelle, Grondbeginselen der moderne scheikunde, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 231 p.

 

Frederik Jacobus Johannes Buytendijk, Grondproblemen van het dierlijk leven, Standaard, Antwerpen, (1938), 229 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1938: 2]

 

Jozef Salsmans, De index en de kerkelijke boekenwetten, Standaard, Antwerpen, (1938), 103 p.

 

Victor Leemans, Inleiding tot de sociologie, Standaard, Antwerpen, (1938), 152 p.

 

Laurentius M. Vervinckt, Jeugdpsychologie: een inleiding tot de jeugdkunde, Standaard, Antwerpen, (1938), 94 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 359-360]

 

William Shakespeare, Julius Caesar, Standaard, Antwerpen, (1938), 108 p.

* Vertaling: Emiel Fleerackers.

 

Alberic Decoene, Kristelijke paidea in denken en doen, Standaard, Antwerpen, (1938), 252 p.

 

Karel Elebaers, Kunst- en levensproblemen, Standaard, Antwerpen, (1938), 63 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 358]

 

Jozef de Keyzer; Ferdinand J. De Waele, Kunstgeschiedenis, Standaard, Antwerpen, (1938), 368 p., ill.

 

Jozef de Keyzer; Ferdinand J. De Waele, Kunstgeschiedenis, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 367 p., ill.

 

Deckx; Fierens; Gevaerts; [e.a.], Leerboek der ziekenverpleging: opgesteld volgens de officieele leerprogrammas, 7e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 976 p., ill.

 

Stijn Streuvels, Lenteleven, 9e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 233 p.

 

Andrť Delaruelle, Limieten en afgeleiden, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 79 p.

 

Jozef van Reusel, Mijn ander boek: geschiedenis voor kleuters, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 78 p., ill.

 

RaphaŽl Rubbrecht, Naar dienende liefde, Standaard, Antwerpen, (1938), 142 p.

 

Renť Dellaert, Oorzaken der leugen, Standaard, Antwerpen, (1938), 15 p.

* Overdruk uit: Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift (November 1938).

 

Karel C. Peeters, De paedagogische beteekenis van de folklore, Standaard, Antwerpen, (1938), 16 p.

* Overdruk uit: Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift (1938), p. 479-492.

 

Marnix Gijsen, Peripatetisch onderricht. Kroniek der poŽzie. Nieuwe kroniek der poŽzie, Standaard, Antwerpen, (1936-1938), 2 vol.

 

P. Hoenen, Philosophie der anorganische natuur, Standaard, Antwerpen, (1938), 461 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1938: 3]

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor L. Murena, Standaard, Antwerpen, (1938), 71 p.

* Vertaling: G. Timmermans.

 

Ernest Claes, Reisverhaal met allerhande afwijkende bespiegelingen over menschen en dingen, water en politiek, aardrijkskunde en liefde, Standaard, Antwerpen, (1938), 217 p.

 

C. LeclŤre, Romeinsche geschiedenis, Standaard, Antwerpen, (1938), 255 p., ill.

* Medewerking: C. Godelaine.

 

Jeanne vande Putte, De ruk aan de tralies: dagboekaantekeningen, Standaard, Antwerpen, (1938), 137 p.

 

Caius Sallustius Crispus, De samenzwering van Catilina, Standaard, Antwerpen, (1938), 71 p.

* Vertaling: G. Timmermans.

 

J. Langohr, Taalgrensstudie in verband met Edingen en Landen, Standaard, Antwerpen, (1938), 66 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 363]

 

Renť F. Lissens, De Vlaamsche roman, 1937-1938, Standaard, Antwerpen, (1938), 10 p.

* Overdruk uit: Het boek in Vlaanderen (1938), p. 5-14.

 

Piet Schepens, Vrouwenfiguren uit de Noordsche letteren: Selma LagerlŲf en Sigrid Undset, Standaard, Antwerpen, (1938), 58 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 364]

 

Edw. Thť‚tre, Waalsche dialektletterkunde, Standaard, Antwerpen, (1938), 88 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 367]

 

Ferdinand Sassen, Wijsbegeerte van onzen tijd, Standaard, Antwerpen, (1938), 314 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1938: 1]

 

Ernest Claes, Zichemsche novellen, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1938), 162 p.

 

Willem de Meyer, Zingende hartjes in Vlaanderens lagere scholen, Standaard, Antwerpen, (1938), 68 p.

 

Ferdinand J. De Waele, Veertig eeuwen antieke kunst, Standaard, Antwerpen, (1938), 116 p. Sint-Niklaas

 

Cyriel Verschaeve, Madonna*s van Vlaamsche Primitieven. Tien gekleurde reproducties, Standaard, Antwerpen, (1938), 14 p.

 

1939

 

Fr. Segers, Twintig nieuwe vogels, Standaard, Antwerpen, (1939), 137 p., ill.

* Prijs: 15 fr. <BB mei 39-1720>

 

Guido Gezelle, De 14 stonden, of: De bloedige dagvaart Ons Heeren, Standaard, Antwerpen, (1939), 66 p., ill.

 

Denijs Dille, Bťla Bartůk, Standaard, Antwerpen, (1939), 104 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 368-369]

 

F. van Goethem, De Belgische neutraliteit, Standaard, Antwerpen, (1939), 80 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 377]

 

Catalogus van een merkwaardige verzameling boeken uit de nalatenschap van G.Antheunis, waaronder ... werken uit de nalatenschap van H.Conscience, alsmede ... boeken uit de bibliotheek van E.Coremans, welke ... verkocht worden ... op 22 mei 1939, Standaard, Antwerpen, (1939), 31 p.

 

M. van Godtsenhoven, Dierkunde op de hoeve, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 236 p.

 

Marcel Boey, Dr. J. Persijn, zijn leven, zijn werk, Standaard, Antwerpen, (1939), 106 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 374-375]

 

Oskar de Smedt, De Engelschen, Standaard, Antwerpen, (1939), 57 p.

* Overdruk uit: F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, 7(1939), p. 97-151.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1935-1975), 9 vol.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1939-1952), 9 vol., ill.

 

V. Schollaert; Jozef Lauwerys, Geschiedenis van Oud-Griekenland, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 189 p., ill.

 

Robert van Roosbroeck; Lťon Van der Essen; FranÁois Louis Ganshof; A.J. Joris, Geschiedenis van Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936-1949), 6 vol., ill.

 

L. Nauwelaerts, Het groene goud: petroleum, Standaard, Antwerpen, (1939), 46 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 373]

 

Handboek van internationale moraal, Standaard, Antwerpen, (1939), 183 p.

* Organisatie: Internationale Studiekring voor Sociale Vraagstukken.

 

AloÔs Janssens, Het Heilig Oliesel, Standaard, Antwerpen, (1939), 260 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 18]

 

Friedrich Wilhelm Foerster, Hoe word ik man, Standaard, Antwerpen, (1939), 231 p.

* Editeurs: Leon Elaut; Florent Decraene.

 

J. Adriaensens, Infrarood en infraroodfotografie, Standaard, Antwerpen, (1939), 39 p. ill. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 372]

 

Piet Schepens, De Kalevala: het Finsche volksepos, Standaard, Antwerpen, (1939), 70 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 376]

 

Friedrich Wilhelm Foerster, Karaktervorming: een boek voor ouders, onderwijzers en geestelijken, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 228 p.

 

K. Pinxten, Het Kempisch steenkolenbekken, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 412 p., ill.

* Medewerking: Gaston Eyskens; P.J. Broekx.

 

Plutarchus Chaeronensis, Het leven van Demosthenes, Standaard, Antwerpen, (1939), 60 p. [Klassieke Vertalingen: vol. 1939: 1]

* Vertaling: G. Timmermans.

 

William Shakespeare, Macbeth, Standaard, Antwerpen, (1939), 103 p.

* Vertaling: Emiel Fleerackers.

 

William Shakespeare, Macbeth, Standaard, 3e editie, Antwerpen, (1939), 100 p.

* Vertaling: Emiel Fleerackers.

 

Jeanne vande Putte, Mijn hart is niet hier, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1939).

* Editeurs: Jules Persyn.

 

P.W. Van den Nieuwenhuysen, De Nationaal-socialistische Arbeidsdienst, Antwerpen, (1939), 294 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn; vol. 17]

 

J. Lebeer, Normale kinderen, Standaard, Antwerpen, (1939), 30 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 371]

 

Lodewijck de Raet, Over Vlaamsche volkskracht, Standaard, Antwerpen, (1939), 378 p., ill.

* Medeweking: Max Lamberty; Gason Eyskens.

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor Archias, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 28 p.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor Milo, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 61 p.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

Karel C. Peeters, De politieke beteekenis van den Scheldestroom, Standaard, Antwerpen, (1939), 54 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 370]

 

Ernest Claes, Reisverhaal met allerhande afwijkende bespiegelingen over menschen en dingen, water en politiek, aardrijkskunde en liefde, Standaard, Antwerpen, (1939), 217 p.

 

Wilfried Talloen, Sebastiaan Kneipp, Standaard, Antwerpen, (1939), 23 p.

* Overdruk uit: Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift 1939)

 

P.C. Boeren, Sint Willibrord, apostel van Brabant, Standaard, Antwerpen, (1939), 48 p.

 

Walter LeŽn, De sociale verzekeringen in BelgiŽ, Standaard, Antwerpen, (1939), 2 vol. [Leuvensche bijdragen tot de rechtswetenschappen; vol. 1939: 1]

 

Jozef Verschueren; W.E. Boerman, Standaard wereldatlas, Standaard, Antwerpen, (1939), 103 p., ill.

 

Stijn Streuvels, De teleurgang van den Waterhoek, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 321 p.

 

R. Defoort; L. Elaut; W. Kreiner, De verpleging van chirurgische patiŽnten, Standaard, Antwerpen, (1939), 160 p.

 

Emmaunuel de Bom [e.a.], Vlaanderen, o welig huis: zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien, Standaard, Antwerpen, (1939), 319 p. [Wereldbibliotheek; vol. 695]

* Illustraties: Jozef Cantré.

 

Jeanne vande Putte, Zoo hard en zoo schoon: uit de briefwisseling van Jeanne Vande Putte, Standaard, Antwerpen, (1939), 73 p.

 

Jeanne vande Putte, Zoo hard en zoo schoon: uit de briefwisseling van Jeanne Vande Putte, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 100 p.

 

Hans van Werveke, Het ekonomische en sociale leven, Standaard, Brussel, (1939), p. 283-324, ill.

* Overdruk uit: Geschiedenis van Vlaanderen, vol. 4: 5.

 

E. de Moreau; Jozef Lauwerys, Kerkgeschiedenis, Standaard, Gent, (1939), 428 p., ill. [Vlaamsche handboeken voor geschiedenis; vol. 1939: 1]

 

Renť Vermandere, Van zon zaliger door hem zelf, Standaard, Antwerpen, (1939), 95 p., ill. Gent

 

J. van Mierlo, Nieuws over Heynrijck van Veldeken naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken, Standaard, Antwerpen, (1939), 85 p.

* Overdruk uit: De Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1939). Sint-Niklaas

 

J.J. Van Deun; G. van Ermen, Handleiding tot de electro-techniek ten gebruike van de technische scholen, Standaard, Antwerpen, (1939), 334 p., ill. Brugge/Zwevegem

 

1940

 

Albert van Laar, Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen. II, Standaard, Antwerpen, (1940), 219 p.

* Deel I verscheen in 1927. <BB april 40-1310>

 

Joost Van den Vondel, Adam in ballingschap: treurspel in vijf bedrijven, 9e editie, Standaard, Antwerpen, (1940), 88 p.

* Editeur: J. Salsmans.

 

Lťon Van der Essen, De buitenlandsche politiek van BelgiŽ en de Belgische neutraliteit van af 1830 tot heden, Standaard, Antwerpen, (1940), 42 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 381]

 

A. Delaruelle, Het eeuwig getal, Standaard, Antwerpen, (1940), 46 p.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1935-1975), 9 vol.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1939-1952), 9 vol., ill.

 

Robert van Roosbroeck; Lťon Van der Essen; FranÁois Louis Ganshof; A.J. Joris, Geschiedenis van Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936-1949), 6 vol., ill.

 

A. Monthaye, Het grafisch bedrijf, Standaard, Antwerpen, (1940), 45 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 380]

 

Evert Willem Beth, Inleiding tot de wijsbegeerte der wiskunde, Standaard, Antwerpen, (1940), 269 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1940: 3]

 

William Shakespeare, Julius Caesar, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1939), 107 p.

* Vertaling: Emiel Fleerackers.

 

Ernest Claes, Kiki, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1940), 141 p., ill.

 

E. Van der Donck, Het kind: vijf causeries, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1940), 60 p.

 

A. Kriekemans, Het leven der verbeelding, Standaard, Antwerpen, (1940), 81 p.

 

Marnix Gijsen, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830, Standaard, Antwerpen, (1940), 159 p., ill.

* Overdruk uit: Dichterschap en werkelijkheid (1938), p. 284-356.

 

Mattheus Ambrosius Erens, De monnik, Standaard, Antwerpen, (1940), 170 p.

 

Maxim KrŲjer, Het nationaal-socialistisch tooneel, Standaard, Antwerpen, (1940), 123 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 378-379]

 

Titus Livius, De oorlog tegen Hannibal, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1940).

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

Marnix Gijsen, Peripatetisch onderricht: kroniek der poŽzie, Standaard, Antwerpen, (c.1940), 2 vol.

 

P. Hoenen, Philosophie der anorganische natuur, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1940), 461 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1940: 4]

 

Edgar de Bruyne, Philosophie van de kunst, Standaard, Antwerpen, (1940), 341 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1940: 2]

 

Willy Tetter, Praktisch handboek van den politieagent, Standaard, Antwerpen, (1940), 64 p.

 

Marcus Tullius Cicero, Redevoering over het opperbevel van Gnaeus Pompeius, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1940), 46 p. [Klassieke Vertalingen: vol. 1940: 1]

* Vertaling: R. Bouman.

 

Pieter-Jan Bouman, Sociologie: begrippen en problemen, Standaard, Antwerpen, (1940), 196 p.

 

L. Elaut, Urologie ten behoeve van den huisarts, Standaard, Antwerpen, (1940), 198 p., ill.

 

Albert Cluyskens, De verbintenissen, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (c.1940), 547 p. [Beginselen van burgerlijk recht; vol. 1]

 

Emiel Fleerackers, De verhandeling ten gebruike der drie hoogere klassen humaniora, Standaard, Antwerpen, (1940), 117 p.

 

August van Cauwelaert, Verzen van het leven en de overvaart, Standaard, Antwerpen, (1940), 106 p.

 

Gaston Eyskens, Vlaamsche volkskracht van heden, Standaard, Antwerpen, (1940), 60 p.

 

Gerrit Siebe Overdiep, De volkstaal van Katwijk aan Zee, Standaard, Antwerpen, (1940), 247 p.

* Medewerking: C. Varkevisser.

 

Joost Van den Vondel, Vondel's meesterstuk Lucifer: treurspel in vijf bedrijven, taal- en letterkundig verklaard, 13e editie, Standaard, Antwerpen, (1940), 150 p.

* Editeurs: J. Salsmans; A.M. Verstraeten.

 

Ferdinand Sassen, Wijsbegeerte van onzen tijd, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1940), 318 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1940: 1]

 

Joost Van den Vondel, Jozef in Dothan: treurspel in vijf bedrijven, 11e editie, Standaard, Antwerpen, (1940), 111 p.

 

1941

 

L. Elaut; L. Grootaers; R. Van Roosbroeck, 100 groote Vlamingen: Vlaanderens roem en grootheid in zijn beroemde mannen, Standaard, Antwerpen, (1941), 413 p., ill.

 

F. de Raedemaecker, Apologetiek van de Katholieke kerk, Standaard, Antwerpen, (1941), 350 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 19]

 

L. de Leenheer, Beginselen der bodemkunde, Standaard, Antwerpen, (1941), 109 p., ill.

 

E. Polinard, Begrippen over algemeene geologie, Standaard, Antwerpen, (1941), 184 p., ill.

 

K. van Acker, De beteekenis van den droom, Standaard, Antwerpen, (1941), 69 p.

 

Jan van Gorp, Duitsche spraakkunst, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 2 vol.

 

Laurentius Julius Callewaert, En Vlaanderen voor Christus, Standaard, Antwerpen, (1941), 271 p.

 

Ernest Claes, De fanfare "De Sint-Jans-Vrienden", 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 94 p., ill. [De Vlaamsche volksbibliotheek; vol. 3]

 

Ernest Claes, De fanfare "De Sint-Jans-Vrienden", 7e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 98 p., ill.

 

Jeroom Verten, Het gaat ons goed, Standaard, Antwerpen, (1941), 152 p.

 

Al. Janssens, Het geloof: de theologie van den geloofsakt, Standaard, Antwerpen, (1941), 350 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 20]

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1935-1975), 9 vol.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1939-1952), 9 vol., ill.

 

Robert van Roosbroeck; Lťon Van der Essen; FranÁois Louis Ganshof; A.J. Joris, Geschiedenis van Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936-1949), 6 vol., ill.

 

Huib Aerts, Heimwee, Standaard, Antwerpen, (1941), 299 p.

 

August Vermeylen, Hieronymus Bosch, Standaard, Antwerpen, (1941), 60 p., ill. [Palet serie: een reeks monografieŽn over Hollandsche en Vlaamsche schilders; vol. 1941: 1]

Gerhard Knuttel Wzn., Hubert en Jan van Eyck, Standaard, Antwerpen, (1941), 60 p., ill.

 

J. Lebeer, Inleiding tot de lichamelijke opvoeding van het kind, Standaard, Antwerpen, (1941), 114 p.

 

Edgar de Bruyne, Inleiding tot de wijsbegeerte, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 351 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1941: 1]

 

Caroline Henriette de Jonghe, Jan Steen, Standaard, Antwerpen, (1941), 60 p., ill.

 

Ernest Claes, Jeugd, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 301 p., ill.

 

C.L. Truyens-Bredael, Het kantwerk van den Ommegang: historische beschrijving van een meesterwerk der textielkunst de aartshertogen Albert en Isabella aangeboden in het jaar 1599, Standaard, Antwerpen, (1941), 75 p., ill.

 

Stijn Streuvels, Het kerstekind, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 72 p.

 

Jan Denuncť, Koopmansleerboeken van de 16de en 17de eeuwen in handschrift, Standaard, Antwerpen, (1941), 213 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 2]

 

Alberic Decoene, Leer en leven, Standaard, Antwerpen, (1941), 335 p.

 

Hendrik Enno van Gelder, Matthijs Maris, Standaard, Antwerpen, (1941), 60 p., ill.

 

Frans Leytens, Nederlandsch leesboek voor het aanvankelijk middelbaar onderwijs, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 352 p.

* Medewerking: A. Van den Dries. Illustraties: C. Korosmezey.

 

Jan Lodewijk Pauwels, Het Onze-lieve-heersbeestje in de dialecten en in de folklore, Standaard, Antwerpen, (1941), 56 p.

 

FranÁois Louis Ganshof, Over stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de middeleeuwen, Standaard, Antwerpen, (1941), 91 p., ill.

 

Ernest Claes, Pastoor Campens zaliger, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 223 p., ill. [De Vlaamsche volksbibliotheek; vol. 1]

* Illustraties: C. Korosmezey.

 

Willy Tetter, Praktisch handboek van den politieagent, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 80 p.

 

Jeanne de Bruyn, De speelman en zijn leven, Standaard, Antwerpen, (1941), 234 p., ill.

* Illustraties: Antoon Herckenrath.

 

Jeanne de Bruyn, De speelman en zijn zoon, Standaard, Antwerpen, (1941), 234 p., ill.

* Illustraties: Antoon Herckenrath.

 

ValŤre Depauw, Tavi: een vroolijk guitenleven, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 219 p., ill. [De Vlaamsche volksbibliotheek; vol. 2]

 

Em. Van Godtsenhoven, De teelt der landbouwgewassen, Standaard, Antwerpen, (1941), 368 p., ill.

 

Jozef van Mierlo, Theophilus: ene scone miracle dat onse vrouwe dede ane Theophiluse ende ene scone exempel, Standaard, Antwerpen, (1941), 185 p., ill.

* Overdruk uit: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde, (1941).

 

P.M. Raskin, Theorie en politiek van de dumping, Standaard, Antwerpen, (1941), 238 p.

 

Emiel Fleerackers, De verhandeling ten gebruike der drie hoogere klassen humaniora, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 117 p.

 

Stijn Streuvels, De vlaschaard, 12e editie, Standaard, Antwerpen, (1941), 302 p. [De lijsternestreeks; vol. 12]

 

Isidoor de Nil, De loonen in de branding: beschouwingen over het Besluit van 1 augustus 1940 houdende verbod de wedden en loonen te wijzigen aangevuld door den tekst van het Besluit van 29 mei 1941, Standaard, Antwerpen, (1941), 64 p., ill.

 

1942

 

Walter van Dingenen, Actieve adsorptie van gassen aan zuivere en aan geactiveerde metaaloppervlakten, Standaard, Antwerpen, (1942), 60 p.

 

Edgar de Bruyne, Het aesthetisch beleven, Standaard, Antwerpen, (1942), 461 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1942: 2]

 

Jules Persyn, Aesthetische verantwoordingen, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 222 p.

 

Hans Werveke, Ambachten en erfelijkheid, Standaard, Antwerpen, (1942), 26 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 4: 1]

 

R. Ruyssen, De bepaling der oppervlaktespanning van vloeistoffen door toepassing van het princiep van Wilhelmy, Standaard, Antwerpen, (1942), 17 p.

 

O. van Paemel; P. Mariens, Berekeningen over den relaxatietijd in het acoustisch relaxatieverschijnsel, Standaard, Antwerpen, (1942), 25 p.

 

Walter Robyns; A. Louis, Beschouwingen over polyembryonie en polyspermie bij de bedektzadigen, Standaard, Antwerpen, (1942), 106 p.

 

Lucianus Samosatensis, Charoon, of: De wereldbeschouwers, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 27 p.

* Vertaling: Adhemar Geerebaert.

 

A. Hollenberg, De corporatieve organisatie der maatschappij, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 234 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1942: 3]

 

Floris Prims, Dr. Gilbert Roy, schrijver der "Mťmoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas", Standaard, Antwerpen, (1942), 17 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 4: 2]

 

M. de Smet; J. Delfosse, Electro-endosmose van enkele organische vloeistoffen, Standaard, Antwerpen, (1942), 24 p.

 

August van Cauwelaert, En de rechter vertelt: vertellen in toga, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 100 p.

 

August van Cauwelaert, En de rechter vertelt, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 100 p.

 

Lode Cantens, Ergens is het lente, Standaard, Antwerpen, (1942), 256 p.

 

P.N. Devolder, De ethiek van den arbeid, Standaard, Antwerpen, (1942), 308 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn; vol. 20]

 

Jan Denuncť, Filips IV, koning van Spanje en zijn Cenotaphium te Antwerpen in 1665, door Erasmus Quellien, Standaard, Antwerpen, (1942), 13 p., ill. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 4: 4]

* Overdruk uit: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van BelgiŽ, (1942), vol. 4.

 

Jeroom Verten, Het gaat ons goed, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 183 p.

 

Ferdinand Sassen, Geschiedenis der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 323 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1942: 1]

 

Ernest Claes, De geschiedenis van Black, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 159 p.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1935-1975), 9 vol.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1939-1952), 9 vol., ill.

 

Robert van Roosbroeck; Lťon Van der Essen; FranÁois Louis Ganshof; A.J. Joris, Geschiedenis van Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936-1949), 6 vol., ill.

 

C. LeclŤre; F. Camerlinckx, Geschiedenis van de Middeleeuwen, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 327 p., ill.

 

A. van Hove, Gods algemeene heilswil, het vraagstuk der zaligmaking van alle mensen, Standaard, Antwerpen, (1942), 200 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 21]

 

A. Delaruelle, Grondbeginselen der moderne scheikunde, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 232 p., ill.

* Medewerking: T. Blancquaert.

 

Floris Prims, De groote cultuurstrijd, Standaard, Antwerpen, (1942-1943), 2 vol. [Reeks van historische monographieŽn; vol. 7-8]

 

J.J. van Deun; G. Van Ermen, Handleiding tot de electrotechniek ten gebruike van de technische scholen, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 356 p., ill.

 

L. Willems; P.J. Mertens, Het open luik: leer- en leesboek der Nederlandsche taal bij het vakonderwijs voor meisjes, Standaard, Antwerpen, (1942), ill.

 

Jan de Hartog, Hollands glorie: roman van de zeesleepvaart, 21e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 389 p.

 

J. Goossens, Hyperstatische balken met veranderlijk traagheidsmoment, Standaard, Antwerpen, (1942), 71 p.

 

Eligius Dekkers, Inleiding tot de liturgiek, Standaard, Antwerpen, (1942), 132 p.

 

Victor Leemans, Inleiding tot de sociologie, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 153 p.

 

Evert W. Beth, Inleiding tot de wijsbegeerte der wiskunde, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 269 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1942: 4]

 

Eugeen O.K. Verstraete, De ionenuitwisseling aan kolloide zwavel, Standaard, Antwerpen, (1942), 77 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 2: 2]

 

P. Putzeys; L. Bouckaert, The ionization of proteins 1, Standaard, Antwerpen, (1942), 28 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 4: 3]

 

Ernest Claes, Jeugd, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 299 p., ill.

 

Ernest Claes, Jeugd, 7e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 221 p. [De Vlaamsche volksbibliotheek; vol. 6]

 

Ernest Claes, Kiki, 7e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 174 p., ill.

 

Floris Prims, De kolonellen van de "Burgersche Wacht" te Antwerpen (december 1577-augustus 1585), Standaard, Antwerpen, (1942), 285 p. [Reeks van historische monographieŽn; vol. 6]

 

Emiel van Hemeldonck, Kroniek, Standaard, Antwerpen, (c.1942), 357 p.

 

Stijn Streuvels, Lenteleven, 10e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 243 p. [De lijsternestreeks; vol. 1]

 

Lode Cantens, Het leven aan den stroom, Standaard, Antwerpen, (1942), 132 p.

* Illustraties: Luc de Jaegher.

 

Fernand van Durme, Lieven Duvosel, Standaard, Antwerpen, (1942), 32 p., ill.

 

Marnix Gijsen, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 159 p., ill.

 

Stijn Streuvels, De maanden, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 232 p. [De lijsternestreeks; vol. 25]

 

Ernest Claes, De moeder en de drie soldaten, Standaard, Antwerpen, (1942), 148 p., ill.

* Illustraties: Maximinus (broeder).

 

Frans Leytens, Nederlandsch leesboek voor het aanvankelijk middelbaar onderwijs, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 360 p.

* Medewerking: A. Van den Dries. Illustraties: C. Korosmezey.

 

V. Schollaert; Jozef Lauwerys, Nieuwste geschiedenis, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 406 p., ill.

 

V. Billiet, Onderzoek over het verband tusschen chryscolla, katangiet, plancheiet, bisbeeit, shattuckiet, en dioptaas, Standaard, Antwerpen, (1942), 58 p.

 

Ernest Claes, Onze smid. Nolle Janes. Soldaten in 't dorp. Wannes-Oome. Stegger, Standaard, Antwerpen, (1942), 96 p.

 

Godelieve van Poucke, Openbare werken en conjunctuurpolitiek, Standaard, Antwerpen, (1942), 268 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn; vol. 19]

 

Frederik E. Clijmans, Opsomer: beknopte levensschets, Standaard, Antwerpen, (1942), 69 p.

 

M. de Ridder, Het opsporen, naast elkaar, van de elementen germanium, arseen en seleen (ternaire mengsels: Ge-As-Se), Standaard, Antwerpen, (1942), 13 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 4: 7]

 

Herman J. De Vleeschauwer, De Orationes van Arnoud Geulincx, Standaard, Antwerpen, (1942), 47 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 4: 3]

 

Lucien Cerfaux; Jozef de Keyzer, De oude volken van het Oosten, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 178 p., ill.

 

Paul Dingens, Over de amplituden der periodieke veranderingen bij de Cepheiden, Standaard, Antwerpen, (1942), 22 p.

 

Paul Dingens, Over de spiraalbeweging, de theorie van de spiraalnevels en van het galactisch stelsel, Standaard, Antwerpen, (1942-1943), 2 vol.

 

Paul Coremans, De overblijfselen van het Sinte Geertruidaschrijn te Nijvel: chemisch en metallographisch onderzoek, Standaard, Antwerpen, (1942), 18 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 3: 4]

 

E. Van der Donck, Parochieliturgie, Standaard, Antwerpen, (1942), 278 p.

 

Ernest Claes, Pastoor Campens zaliger, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 216 p., ill.

* Illustraties: C. Korosmezey.

 

Ernest Claes, Pastoor Campens zaliger, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 216 p., ill.

* Illustraties: C. Korosmezey.

 

Marnix Gijsen, Peripatetisch onderricht: nieuwe kroniek der poŽzie, Standaard, Antwerpen, (1942), 195 p.

 

Albert Cluyskens, Personen- en familierecht, Standaard, Antwerpen, (1942), 750 p. [Beginselen van burgerlijk recht; vol. 7]

 

Edgar de Bruyne, Philosophie van de kunst: phaenomenologie van het kunstwerk, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 355 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1942: 5]

 

Filip de Pillecyn, Pieter Fardť: de roman van een minderbroeder, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 116 p., ill.

 

R. Verwilghen; R. Soetewey, De planologische ordening van Limburg, Standaard, Antwerpen, (1942), 47 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 4: 1]

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor Archias, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 28 p. [Klassieke Vertalingen: vol. 1942: 1]

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor Milo, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 612 p.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

R. Ruyssen; E.O.K. Verstraete, Het schuimvermogen van Saponinen, Standaard, Antwerpen, (1942), 39 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 4: 6]

 

Amand de Lattin, Sinjorenstad: Antwerpen rond de jaren '80 tot 1900, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 168 p., ill.

 

Hadewijch, Strophische gedichten, Standaard, Antwerpen, (c.1942), 2 vol. [Leuvense studiŽn en tekstuitgaven; vol. 1942: 1]

 

ValŤre Depauw, Tavi: een vroolijk guitenleven, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 207 p., ill.

* Illustraties: Martha van Coppenolle.

 

Jan A. Van Houtte, Van ruilverkeer tot wereldhandel: economische geschiedenis, Standaard, Antwerpen, (1942), 278 p., ill.

 

Jan A. Van Houtte, Van ruilverkeer tot wereldhandel: economische geschiedenis, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 278 p., ill.

 

E. Penoit de Cooman; G. Van Grembergen, Vergelijkend onderzoek van het fermentensysteem bij vrijlevende en parasitaire plathelminthen, Standaard, Antwerpen, (1942), 77 p.

 

Demosthenes, Vier politieke redevoeringen, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 64 p.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

Ary J.J. Delen, Walter Vaes, Standaard, Antwerpen, (1942), 56 p., ill.

 

Ernest Claes, Wannes Raps. Pastoor Munte. Janneke de kleermaker en Fiel Ekster. De members van 't Konsel, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 96 p. [De Vlaamsche volksbibliotheek; vol. 4]

* Illustraties: Felix Timmermans.

 

Jeroom Verten, Wat doen we met de liefde*, Standaard, Antwerpen, (1942), 167 p.

 

Albert Jacques Joseph van de Velde, De werking van kalium- en natriumchloride op chemische processen, Standaard, Antwerpen, (1942), 58 p.

 

Arthur Meulemans, Het wezen van de huidige muziek hier te lande, Standaard, Antwerpen, (1942), 16 p.[Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 4: 2]

 

Ernest Claes, Zichemsche novellen, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 151 p.

 

Achiel Stubbe, Het zien en genieten van schilderkunst: aesthetische beschouwingen, Standaard, Antwerpen, (1942), 200 p., ill.

 

Prosper Thuysbaert, De belastingwet op de uitzonderlijke winsten, Standaard, Antwerpen, (1942), 154 p., ill.

 

1943

 

Joost Van den Vondel, Adam in ballingschap, 10e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 93 p.

* Editeur: J. Salsmans.

 

Urbain Van de Voorde, Albert Servaes, of: Het religieus expressionisme, Standaard, Antwerpen, (1943), 31 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 3]

 

Xenophon, Anabasis, Standaard, Antwerpen, (1943), 93 p.

* Vertaling: R.J. de Pauw.

 

F. de Raedemaeker, Apologetiek van de Katholieke kerk, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 350 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 19]

 

Lťon Van der Essen, De auteur en de beteekenis van de Liber relationum eorum quae gesta fuere in Belgio et alibi per sermum D. ducem Alexandrum Farnesium (handschrift van de Koninklijke Bibliotheek, Brussel), Standaard, Antwerpen, (1943), 14 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 5: 1]

 

A. de Poortere, Barth. Verschaeren, Standaard, Antwerpen, (1943), 30 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 4]

 

Albert Kluyskens, Beginselen van burgerlijk recht, Standaard, Antwerpen, (1943-1955), 5 vol.

 

A. Albregts; J. Schaltin, Beknopte mechanica met toepassingen op de techniek, Standaard, Antwerpen, (1943), ill.

 

R. Ruyssen, P. Braekman, De bepaling van gebonden water aan lyophiele kolloÔden, Standaard, Antwerpen, (1943), 10 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 5: 6]

 

A. Schoep, Bijdrage tot de kennis van rutiel, brookiet, en anataas uit de streek van Busanga(Katanga) Over de kleur van anataas, Standaard, Antwerpen, (1943), 24 p., ill. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 5: 14]

 

Huib Hoste, Bouwen op het platteland, Standaard, Antwerpen, (1943), 16 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 4: 2]

 

C. Verlinden, Brabantsch en Vlaamsch laken te Krakau op het einde der 14de eeuw, Standaard, Antwerpen, (1943), 21 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 5: 2]

 

Ernest Claes, Clementine, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 78 p., ill.

* Illustraties: Luc de Jaegher.

 

Guido Gezelle, Dichtwerken, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 2 vol. [Guido Gezelle's dichtwerken; vol. 1]

* Editeur: Frank Baur.

 

Guido Gezelle, Dichtwerken, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 2 vol.

* Editeur: Frank Baur.

 

Willem Doevenspeck, Door Boerewaard, Standaard, Antwerpen, (1943), 32 p., ill.

 

Johan Sacrť, Edgard Wiethase, Standaard, Antwerpen, (1943), 32 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 5]

 

A. van Itterbeek; L de Greve, Eigenschappen van zeer dunne metaallaagjes, Standaard, Antwerpen, (1943), 17 p., ill.

Lode Cantens, Erfschrift van een zonderling, Standaard, Antwerpen, (1943), 300 p., ill.

* Illustraties: Luc de Jaegher.

 

Ernest Claes, De fanfare "De Sint-Jans-Vrienden", 8e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 80 p., ill.

 

Oscar Holemans, De fanfare: een ontledende studie der fanfaremaatschappij, Standaard, Antwerpen, (1943), 107 p.

 

August Corbet, Frans Hens, Standaard, Antwerpen, (1943), 32 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 6]

 

Bert Laenens, Frans Van Giel: schilder van de Kempen, Standaard, Antwerpen, (1943), 31 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 7]

 

Caius Julius Caesar, De Gallische oorlog (boek 1 en 2), Standaard, Antwerpen, (1943), 68 p.

* Editeur: R. De Pauw. Illustraties: A. Clerckx.

 

A. de Waele; G. Genie, De gast-gastheerrelatie bij de pensciliaten der herkauwers, Standaard, Antwerpen, (1943), 52 p., ill.

 

A. van Hove, Gebruik en receptie van het Romeinsch recht door het kerkelijk recht in de Westersche Kerk tot aan het Decretum Gratiani, 1140, Standaard, Antwerpen, (1943), 40 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 5: 5]

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1935-1975), 9 vol.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1939-1952), 9 vol., ill.

 

Robert van Roosbroeck; Lťon Van der Essen; FranÁois Louis Ganshof; A.J. Joris, Geschiedenis van Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936-1949), 6 vol., ill.

 

Ferdinand Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 202 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1943: 1]

 

Joseph Coppens, De geschiedkundige ontwikkelingsgang van de oudtestamentische exegese vanaf de Renaissance tot en met de Aufklšrung, Standaard, Antwerpen, (1943), 48 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 5: 4]

 

Karel Van de Woestijne, Goddelijke verbeelding, Standaard, Antwerpen, (1943), 77 p., ill.

* Illustraties: J. Van Ael.

 

Domien Roggen, De grafkapel van de HH. Eucherius en Trudo in de oude abdijkerk te St. Truiden, Standaard, Antwerpen, (1943), 23 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 5: 1]

Floris Prims, De groote cultuurstrijd, Standaard, Antwerpen, (1942-1943), 2 vol. [Reeks van historische monographieŽn; vol. 7-8]

 

Ernest Claes, De heiligen van Zichem, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 62 p., ill.

* Illustraties: Luc de Jaegher.

 

Ernest Claes, Herman Coene, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 356 p.

 

Jan Lindemans, Hoe maak ik mijn stamboom op* Kleine inleiding tot de Vlaamsche familiegeschiedenis, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 80 p., ill.

 

A. de Waele; G. Genie, De infestatiemodus van de pensciliaten bij de herkauwers, Standaard, Antwerpen, (1943), 24 p.

 

Inleiding tot de heemkunde, Standaard, Antwerpen, (1943).

 

Karel Leopold Bellon, Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap, Standaard, Antwerpen, (1943), 328 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1943: 3]

 

Jules van Ackere, Inwijding in de meesterwerken van het klavier, Standaard, Antwerpen, (1943), 200 p., ill.

 

Ary J.J. Delen, Jacob Jordaens: een keuze van 25 teekeningen, Standaard, Antwerpen, (1943), 16 p., ill.

* Overdruk uit: Teekeningen van Vlaamsche meesters.

 

Dirk Vansina, Jan van Puyenbroeck, Standaard, Antwerpen, (1943), 29 p., ill.

 

Joost Van den Vondel, Jozef in Dothan: treurspel in vijf bedrijven, 12e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 110 p.

* Medewerking: A.M. Verstraeten.

 

Lode Cantens, De kathedraalbouwer, Standaard, Antwerpen, (c.1943), 255 p., ill.

 

Jacob Jordaens, Een keuze van 25 teekeningen, Standaard, Antwerpen, (1943), 15 p., ill.

* Medewerking: Ary J.J. Delen.

 

Antoon van Dyck, Een keuze van 29 teekeningen, Standaard, Antwerpen, (1943), 21 p., ill. [Teekeningen van Vlaamsche Meesters; vol. 1943: 1]

* Medewerking: Ary J.J. Delen.

 

Jozef de Keyser; Ferdinand J. De Waele, Kunstgeschiedenis, Standaard, Antwerpen, (1943), 456 p., ill.

 

Karel Van de Woestijne, Laethemsche brieven over de lente, Standaard, Antwerpen, (1943), 61 p., ill.

* Illustraties: Mark F. Severin.

 

Deckx; A. Van Huffelen; A. Hendrix; [e.a.], Leerboek der ziekenverpleging: opgesteld volgens de officieele leerprogrammas, 8e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 3 vol., ill.

A. Kriekemans, Het leven der verbeelding, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 89 p.

 

Liederboek der Vlaamsche studenten: uitgegeven ter gelegenheid van het tweede lustrum van het Senioren Convent te Leuven 1929-1938/1938-1939 en qde Stichting van de Vereeniging der Vlaamsche studenten 1938, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 288 p.

 

Fernand van Durme, Lieven Duvosel, Standaard, Antwerpen, (1943), 32 p., ill.

 

Andrť Delaruelle, Limieten en afgeleiden, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 88 p.

 

Joost Van den Vondel, Vondel's meesterstuk Lucifer: treurspel in vijf bedrijven, taal- en letterkundig verklaard, 14e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 150 p.

* Editeurs: J. Salsmans; A.M. Verstraeten.

 

William Shakespeare, Macbeth, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 103 p.

* Vertaling: Emiel Fleerackers.

 

Lode Cantens, Een man stapt door zijn eeuw, Standaard, Antwerpen, (1943), 143 p.

 

Amand de Lattin, Het marktlied: wat de liedjeszangers zongen, Standaard, Antwerpen, (1943), 103 p., ill.

 

Georges Marlier, Marten Melsen, Standaard, Antwerpen, (1943), 30 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 2]

 

Hans van Werveke, De medezeggenschap van de knapen (gezellen) in de middeleeuwsche ambachten, Standaard, Antwerpen, (1943), 24 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 5: 3]

 

Jeanne vande Putte, Mijn hart is niet hier, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 128 p.

 

A. Schoep; J. Eeckhout, Mineralogische aanteekeningen, Standaard, Antwerpen, (1943), 22 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 5: 3]

 

A. Kriekemans, Moderne karakterologie, Standaard, Antwerpen, (1943), 350 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1943: 2]

 

Floris Van der Mueren, De muziekgeschiedenis aan onze universiteiten, Standaard, Antwerpen, (1943), 24 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 5: 2]

 

A. van Hoof, Een nieuwe methode ter bepaling van de liniaire diameter en de absolute magnitude van cepheÔden, Standaard, Antwerpen, (1943), 48 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 5: 12]

 

Albert Jacques Joseph Van de Velde, Onderzoekingen over de B-protiden (8e bijdrage), Standaard, Antwerpen, (1943), 20 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 5: 13]

 

Ernest Claes, Onze smid, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 80 p., ill.

* Illustraties: Luc de Jaegher.

 

Titus Livius, De oorlog tegen Hannibal, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1943-1944), 2 vol.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

Stijn Streuvels, Open lucht, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 165 p. [De lijsternestreeks; vol. 9]

 

Felix Timmermans, Oscar van Rompay, Standaard, Antwerpen, (1943), 27 p., ill.

 

A. van Itterbeek, Over de nieuwe installatie voor vloeibaar helium in het natuurkundig laboratorium der Leuvensche universiteit, Standaard, Antwerpen, (1943), 13 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 5: 10]

 

Paul Dingens, Over de spiraalbeweging, de theorie van de spiraalnevels en van het galactisch stelsel, Standaard, Antwerpen, (1942-1943), 2 vol.

 

Paul Dingens, Over de theorie van den opbouw der sterren, Standaard, Antwerpen, (1943), 131 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 5: 9]

 

Eugeen O.K. Verstraete, Over onregelmatigheden in de oplosbaarheid van saponine in water-alkohol mengsels, Standaard, Antwerpen, (1943), 21 p.

 

August Corbet, Peter Benoit: leven, werk en beteekenis, Standaard, Antwerpen, (1943), 535 p., ill. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: reeks 6: bekroonde werken; vol. 67]

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor L. Murena, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 63 p.

* Vertaling: G. Timmermans.

 

Frans Mertens, Prosper de Troyer, Standaard, Antwerpen, (1943), 31 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 8]

 

Karel Holemans, Robert Geenens, het magisch realisme, Standaard, Antwerpen, (1943), 28 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 14]

 

R. Fonteyne, Roman-spectrum en structuur van trifluor-aceton, zijn hydraat en methylalcoholaat, Standaard, Antwerpen, (1943), 12 p.

 

Jeanne vande Putte, De ruk aan de tralies: dagboekaantekeningen, Standaard, Antwerpen, (1943), 137 p.

Jeanne vande Putte, De ruk aan de tralies: dagboekaantekeningen, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 143 p.

 

Caius Sallustius Crispus, De samenzwering van Catilina, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 69 p.

* Vertaling: G. Timmermans.

 

A. de Poortere, Sander Wijnants, Standaard, Antwerpen, (1943), 30 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1943: 9]

 

J. de Keyser, De Sint-Ludgeruskerk en de kapel van O.L.V. van VII WeeŽn te Zele: geschiedenis en beschrijving der kunstwerken, Standaard, Antwerpen, (1943), 70 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 1]

 

Jeanne de Bruyn, De speelman en zijn zoon, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 236 p., ill.

* Illustraties: Antoon Herckenrath.

 

Stijn Streuvels, Stille avonden, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 177 p. [De lijsternestreeks; vol. 10]

 

M.J. Heuts, Studies over de osmoregulatie van het bloed bij enkele crustaceeŽn, Standaard, Antwerpen, (1943), 34 p., ill.

 

M.J. Scheeben, Systematische Mariologie, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 445 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 1943: 1]

 

M.J. Scheeben, Systematische Mariologie, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 445 p. [Leerboeken der dogmatica en der apologetica; vol. 5: 6]

 

Ary J.J. Delen, Teekeningen van Vlaamsche meesters, Standaard, Antwerpen, (1943), 168 p., ill.

 

Raymond Lemaire, Het toeval als factor in de kunstgeschiedenis, Standaard, Antwerpen, (1943), 15 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 5: 4]

 

Emmanuel de Bom, Twee Antwerpsche schilders Piet Verhaert en Charles Mertens, Standaard, Antwerpen, (1942), 32 p., ill.

 

Renť Vermandere, Van Zon zaliger door hem zelf, 18e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 63 p., ill.

* Illustraties: Edmond van Offel.

 

Jozef van Mierlo, Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (c.1943), p. 198-208.

* Overdruk uit: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, (1943).

Jozef van Mierlo, Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden: Isengrimus van Magister Nivardus, Standaard, Antwerpen, (1943), 118 p.

 

Ernest Claes, Wannes Raps, 7e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 78 p.

* Illustraties: Felix Timmermans.

 

Leo Mets, Wij komen, Standaard, Antwerpen, (1943), 247 p.

 

R. Ruyssen, Woordenlijst der kolloidenleer, Standaard, Antwerpen, (1943), 18 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 5: 8]

 

Achiel Stubbe, Het zien en genieten van schilderkunst: aesthetische beschouwingen, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 200 p., ill.

 

Jeanne vande Putte, Zoo hard en zoo schoon: uit de briefwisseling van Jeanne Vande Putte, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 104 p., ill.

 

Jeanne vande Putte, Zoo hard en zoo schoon: uit de briefwisseling van Jeanne Vande Putte, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1943), 101 p., ill.

 

Jean-Raymond de Terwangne, La famille Elsen, Standaard, Anvers, (1943), 40 p., ill.

 

Dr. Prof. E. Lousse, Beschavingsgeschiedenis van de moderne tijden, 3de herziende druk, Brussel: Standaard, (1943), 301 p., ill. [Magistra vitae: geschiedenis van de beschaving. - Brussel; vol. 5]

 

1944

 

Publius Vergilius Maro, Aeneis (boek 1 en 2), Standaard, Antwerpen, (1944), 70 p.

* Vertaling: R. De Pauw. Bewerking: A. Clerckx.

 

Jules Persyn, Aesthetische verantwoordingen, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 215 p.

 

Achiel Stubbe, Albert Saverys, Standaard, Antwerpen, (1944), 29 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1944: 3]

 

Franz de Backer; [e.a.], Algemeene literatuurgeschiedenis: geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de wereldliteratuur, Standaard, Antwerpen, (1944-1952), 5 vol.

 

Urbain Van de Voorde, Alice Frey, Standaard, Antwerpen, (1944), 31 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1944: 1]

 

Frans Verachtert, Als druppels dauw, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 195 p.

 

L. de Leenheer; A. Delaruelle, Beginselen van aardkunde, Standaard, Antwerpen, (1944), 211 p.

 

Albert Kluyskens, Beginselen van burgerlijk recht, Standaard, Antwerpen, (1943-1955), 5 vol.

 

Emiel van Hemeldonck, Berk en brem, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 277 p. [De Vlaamsche volksbibliotheek; vol. 8]

 

A.J. Rutgers, De beteekenis van den molecuul-straal in de theorie der dipool-vloeistoffen en -gassen van Onsager en BŲttcher, Standaard, Antwerpen, (1944), 22 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 6: 7]

 

R. Lemaire; Domien Roggen; S. Leurs, Bij het ontstaan der Brabantsche hooggotiek, Standaard, Antwerpen, (1944), 52 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 3]

 

A. van Hoof, Bijdrage tot de berekening van de photometrische baan van eclipsvariabelen, Standaard, Antwerpen, (1944), 48 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 6: 4]

 

P. van Uytvanck, Biologie en hygiŽne der lichamelijke opvoeding, Standaard, Antwerpen, (1944), 208 p.

 

M. van Loock, Boekenweelde: een keur van werken voor ontwikkelde jongeren, Standaard, Antwerpen, (1944), 111 p.

 

Andreas Smits, De complexiteit van het ijzer, Standaard, Antwerpen, (1944), 24 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 6: 5]

 

Jan Baptist van Helmont, Dageraad, ofte: Nieuwe opkomst der geneeskonst, in verborgen grond-regulen der nature, Standaard, Antwerpen, (1944), 404 p.

* Herdruk van uitgave: Rotterdam, (1660).

 

R. Lontie, De depolarisatie van het licht verstrooid door oplossingen van proteÔnen, Standaard, Antwerpen, (1944).

 

Marc Ducateau, Dis. van Raemdonck, Standaard, Antwerpen, (1944), 29 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1944: 8]

 

Albert Michielsen, Economische en sociale organisatie, Standaard, Antwerpen, (1944), 151 p.

 

Jules van Ackere, Eeuwige muziek: een inwijding in de meesterwerken der orkestliteratuur, Standaard, Antwerpen, (1944), 327 p.

 

August van Cauwelaert, En de rechter vertelt opnieuw ..., Standaard, Antwerpen, (1944), 149 p.

 

A. van Itterbeeck; J. Roose, Enkele metingen over zeer dunne metaallaagjes verkregen door rechtstreekse verdamping, Standaard, Antwerpen, (1944), 28 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 7: 9]

 

Lode Cantens, Ergens is het lente, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 264 p.

Edmond van Offel, Eugeen van Mieghem, Standaard, Antwerpen, (1944), 28 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1944: 4]

 

Jeroom Verten, Het gaat ons goed, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1942), 185 p.

 

Robert Devoghel, Het gebruik der zin-en woordteekens, Standaard, Antwerpen, (1942), 93 p.

 

M.J.C. Evens, Geschiedenis der algologie in BelgiŽ, Standaard, Antwerpen, (1944), 203 p., ill.

 

Ernest Claes, De geschiedenis van Black, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 160 p.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1935-1975), 9 vol.

 

Frank Baur; [e.a.], Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1939-1952), 9 vol., ill.

 

Robert van Roosbroeck; Lťon Van der Essen; FranÁois Louis Ganshof; A.J. Joris, Geschiedenis van Vlaanderen, Standaard, Antwerpen, (1936-1949), 6 vol., ill.

 

A. Delaruelle, Grondbeginselen der moderne scheikunde, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 231 p., ill.

 

August De Nolf, Heilige Karel de Goede, 13e graaf van Vlaanderen, 1119-1127, Standaard, Antwerpen, (1942), 141 p.

 

Frank Van den Wijngaert, Hendrik Schaefels, teekenaar van het schip en van de Oud-Antwerpsche haven, Standaard, Antwerpen, (1944), 46 p., ill.

 

Robert Foncke, Honderd Duitsche balladen in origineele versie, Standaard, Antwerpen, (1944), 324 p., ill.

 

H. Van de Weerd, Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archeologie der Nederlanden, Standaard, Antwerpen, (1944), 379 p., ill.

 

Jules van Ackere, Inwijding in de meesterwerken van het klavier, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 200 p., ill.

 

Ary J.J. Delen, Jakob Smits: een keuze van 31 teekeningen, Standaard, Antwerpen, (1944), 12 p., ill.

 

Ernest Claes, Jeugd, 9e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 242 p., ill.

 

Albert Jacques Joseph Van de Velde, John Dalton en de atoomtheorie, Standaard, Antwerpen, (1944), 40 p.

 

Walther Vanbeselaere, Jos. Verdegem, Standaard, Antwerpen, (1944), 29 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1944: 7]

 

Julianne Gabriels, Karel Aubroeck, Standaard, Antwerpen, (1944), 29 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1944: 1]

 

E.A. Lanthaege, De katten van stakkelveen: een humoreske, Standaard, Antwerpen, (1944), 269 p.

 

Joseph Coppens, De kennis van goed en kwaad in het paradijsverhaal: een nieuwe proeve van verklaring, Standaard, Antwerpen, (1944), 71 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 6: 4]

 

Pieter Paul Rubens, Een keuze van 26 teekeningen, Standaard, Antwerpen, (1944), 23 p., ill. [Teekeningen van Vlaamsche Meesters; vol. 1944: 1]

* Medewerking: Ary J.J. Delen.

 

Rik Wouters, Een keuze van 30 teekeningen, Standaard, Antwerpen, (1944), 14 p., ill. [Teekeningen van Vlaamsche Meesters; vol. 1944: 2]

* Medewerking: Ary J.J. Delen.

 

Floris Prims, De kloosterslot-beweging in Brabant in de 15de eeuw, Standaard, Antwerpen, (1944), 36 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 6: 1]

 

Paul van Woestijne, De klucht van boer Eenos, naar een Latijnsch gedicht uit de 11de eeuw, versus de Unibove, Standaard, Antwerpen, (1944).

 

Renť Maere, De lakenhalle van Leuven en de Brabantsche Hooggotiek, Standaard, Antwerpen, (1944), 10 p., ill.

 

Stijn Streuvels, Langs de wegen, 6e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 265 p.

 

Paul Brusselmans, Leerboek der pathologische ontleedkunde, Standaard, Antwerpen, (1944).

 

Robert Devoghel, Leidraad bij het onderricht in het gebruik van de zinteekens, Standaard, Antwerpen, (1944), 78 p.

 

A. van Loy, Lichte dieselmotoren voor automobielen, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 152 p., ill.

 

Otto Willman, Logica: een inleiding in de denkleer, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 117 p. [Uitgaven van het Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift: vol. 1944: 1]

 

Robert Feys, Logistiek: geformaliseerde logica, Standaard, Antwerpen, (1944), 339 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1944: 1]

 

Michel Neirynck, De loonen in BelgiŽ sedert 1846, Standaard, Antwerpen, (1944), 278 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn; vol. 21]

 

Joris Verdonck, Maurice Felbier, Standaard, Antwerpen, (1944), 28 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1944: 6]

Marcel Florkin; L. Massart, Medische biochemie, Standaard, Antwerpen, (1944), 624 p., ill.

 

Adriaan Martens, Medische voedingsleer, Standaard, Antwerpen, (1944), 1085 p.

 

Louis de Raeymaeker, De metaphysiek van het zijn, Standaard, Antwerpen, (1944), 337 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1944: 2]

 

Denis Valentin, De muziekinstrumenten in de Nederlanden en in ItaliŽ naar hun afbeelding in de 15de eeuwsche kunst: hun vorm en ontwikkeling, Standaard, Antwerpen, (1944), 352 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 2]

 

J.H. Boekaert; M. Vandeplassche, De onvruchtbaarheid bij onze groote huisdieren, Standaard, Antwerpen, (1944), 60 p.

 

Titus Livius, De oorlog tegen Hannibal, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1943-1944), 2 vol.

* Vertaling: Adhémar Geerebaert.

 

A.J. Rutgers, Over de grondslagen van de theorie van de diffuse dubbellaag volgens Gowy, Standaard, Antwerpen, (1944), 10 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 6: 6]

 

R. Ruyssen; O.K. Vestraete, Over den diameter van het saponine-molecule (sapoalbine), Standaard, Antwerpen, (1944), 16 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 6: 3]

 

Albert Jacques Joseph Van de Velde, Over metalensubstitutie van koper door magnesium, Standaard, Antwerpen, (1944), 22 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 6: 1]

 

FranÁois Louis Ganshof, Over stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de middeleeuwen, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 95 p., ill.

 

Passio Francorum secundum Flemingos, Standaard, Antwerpen, (1944), 26 p.

* Vertaling: F. Leytens.

 

Ernest Claes, Pastoor Campens zaliger, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 215 p., ill.

* Illustraties: C. Korosmezey.

 

Herman Oosterwijk, Paul Joostens, Standaard, Antwerpen, (1944), 29 p., ill. [Kunstenaars van heden; vol. 1944: 5]

 

August Corbet, Peter Benoit: leven, werk en beteekenis, Standaard, Antwerpen, (1944), 535 p., ill.

 

V. Evrard, Pharmaceutische plichtenleer voor apothekers en stagiaires, Standaard, Antwerpen, (1944), 95 p., ill.

A. van Loy, Practische automobielleergang: leerboek voor automobielbestuurders, 15e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 403 p., ill.

 

Marcus Tullio Cicero, Redevoering over het opperbevel van Gmaeus Pompeius, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 48 p., ill.

* Vertaling: R. Bouman.

 

August van Cauwelaert, De romancier en zijn jeugd, Standaard, Antwerpen, (1944), 68 p.

 

Jeroom Verten, De roode pruik, Standaard, Antwerpen, (1944), 248 p., ill.

* Illustraties: Frederik Garrels.

 

J. Gillis, Scheiden van niobium en tantaall met ferroine, in fluorwaterstof-midden, Standaard, Antwerpen, (1944), 19 p.

 

Amand de Lattin, Sinjorenstad: Antwerpen rond de jaren '80 tot 1900, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 194 p., ill.

 

P. Braeckman, De slijmstof van plantago psyllium, Standaard, Antwerpen, (1944), 56 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 6: 2]

 

Joris Eeckhout, Spectraalanalyse van ovenslakken, Standaard, Antwerpen, (1944), 17 p.

 

Oscar Van der Hallen, Spiritualistische epiek: beschouwingen over den katholieken roman, 1920-1940, Standaard, Antwerpen, (1944), 176 p.

 

B.V.J. Cuvelier, Een statistische micro-methode voor kwantitatief meel-onderzoek, Standaard, Antwerpen, (1944), 27 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 12]

 

Theo Luykx, Een typisch vertegenwoordiger van den 13e eeuwschen adel in onze gewesten: Gilles Berthout I met den Baard, kamerheer van Vlaanderen en broeder van de Duitsche Orde in Pitsemburg te Mechelen, Standaard, Antwerpen, (1944), 37 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 6: 3]

 

Albe, Uit eigen buurschap, Standaard, Antwerpen, (1944), 136 p.

 

Jozef Muls; Fernand V. Toussaint van Boelaere; Ernest Claes; [e.a.], Van Nu en Straks, Standaard, Antwerpen, (1944), 71 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: reeks 10; vol. 1]

 

Jan A. Van Houtte, Van ruilverkeer tot wereldhandel: economische geschiedenis, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 278 p., ill.

 

Karel Van de Woestijne, Verhalen, Standaard, Antwerpen, (1944), 93 p., ill.

* Illustraties: P. Gorus.

 

Emiel Fleerackers, De verhandeling ten gebruike der drie hoogere klassen humaniora, 4e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 123 p.

 

Karel Van de Woestijne, Versus de unibove: de klucht van boer Eenos, naar een Latijnsch gedicht uit de 11e eeuw, Standaard, Antwerpen, (1944).

 

Albert Jacques Joseph Van de Velde, Het Vlaamsche natuur- en geneeskundig congres van zijn oorsprong in 1897 tot in 1944, Standaard, Antwerpen, (1944), 131 p., ill.

 

K. van Acker, Vlaamsche temperamenten, Standaard, Antwerpen, (1944), 120 p., ill.

 

FranÁois Louis Ganshof, Vlaanderen onder de eerste graven, Standaard, Antwerpen, (1944), 125 p., ill.

 

J.R.W Sinnighe, De weergave der vogelgeluiden in Nederland, Standaard, Antwerpen, (1944), 15 p.

 

Jozef de Borchgrave d'Altena, Het werk van onze romaansche en gothische beeldenaars: beeldhouwers, ivoorsnijders, goudsmeden, beeldgieters, Standaard, Antwerpen, (1944), 36 p., ill.

 

Ferdinand Jozef de Waele, Het Westen in het veroveringsplan van Alexander de Groote, Standaard, Antwerpen, (1944), 32 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 6: 2]

 

Evert Willem Beth, De wijsbegeerte der wiskunde van Parmenides tot Bolzano, Standaard, Antwerpen, (1944), 205 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1944: 4]

 

Ferdinand Sassen, Wijsbegeerte van onzen tijd, 3e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 294 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1944: 3]

 

Ernest Claes, De wonderbare tocht, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1944), 121 p., ill.

 

Maurits de Meyer, De woorden folklore en volkskunde en hun geschiedenis, Standaard, Antwerpen, (1944), 7 p.

 

Paul Brusselmans, De ziekten van de lever en van de galwegen, Standaard, Antwerpen, (1944), 98 p., ill. [Leerboek der pathologische ontleedkunde; vol. 1]

 

1945

 

Fr. De Beule, De propaedeutica in de heelkundige kliniek, Gent: Standaard, (1945), 2 v.

* Prijs: Gehectografeerd, 190 fr. <BB april 45-355>

 

Emile Lauwers, Theoretische gegevens over operatieve geneeskunde, Gent: Standaard, (1945), 4 v. [Cursussen gedoceerd aan de Universiteit te Gent: reeks natuur- en geneeskundige wetenschappen; vol. 1945: 4]

* Prijs: 90 fr. <BB april 45-924>

 

Lode Cantens, Zonnevaart, Standaard, Antwerpen, (1945), 239 p.

* Prijs: 85 fr. <BB april 45-978>

 

Ludovicus Geurden, Ziekten en gebreken in het hoenderbedrijf, Standaard, Antwerpen, (1945), 102 p.

* Illustraties: K. de Bondt. Prijs: 75 fr. <BB mei 45-1200>

 

Paul Mahieu; Jean Colard, De sociale politiek in de onderneming, Standaard, Antwerpen, (1945), 102 p. [Bedrijfsorganisatorische studiŽn; vol. 1]

* Prijs: 50 fr. <BB juni 45-1402>

 

E. Tytgat; H. Tytgat, Algemeene heelkundige pathologie, Gent: Standaard, (1945), 2 v.

* Prijs: 245 fr. <BB juni 45-1467>

 

Willy van Cauwenberg, Onze nationale koopvaardijvloot, Standaard, Antwerpen, (1945), 203 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn; vol. 21]

* Prijs: 75 fr. <BB juni 45-1482>

 

Marcel Schiltz, Van scheepsrampen en schipbreukelingen, Standaard, Antwerpen, (1945), 225 p.

* Prijs: 65 fr. <BB juni 45-1483>

 

A. Van Loy, Lichte Dieselmotoren Voor Automobielen En Railtractie, Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven: Uitgeverij N.V. Standaard-Boekhandel, (1945), 161 p., ill.

* Prijs: 75 fr. <BB juli 45-1764>

 

Jozef Nuttin, Het Instituut voor Psychologie en Opvoedkunde aan de Universiteit te Leuven met een overzicht van de geschiedenis en het werk van de School voor Opvoedkunde, 1923-1944, Standaard, Antwerpen, (1945), 187 p.

* Prijs: 75 fr. <BB augustus-september 45-2105>

 

N. Goormaghtigh, Inleiding tot de pathologische anatomie, Gent: Standaard, (1945), 207 p. [Cursussen gedoceerd aan de Universiteit te Gent: reeks natuur- en geneeskundige wetenschappen; vol. 1945: 1]

* Prijs: 255 fr. <BB augustus-september 45-2137>

 

A. Delaruelle; A.I. Claes, Oefeningen over limieten en afgeleiden, Amsterdam: Standaard, (1945), 56 p., 41 fig.

* Prijs: 175 fr. <BB augustus-september 45-2205>

 

Jozef Verschueren, Atlas van BelgiŽ: zes en dertig natuurkundige, economische en staatkundige kaarten, Standaard, Antwerpen, (1945), 15 p., ill.

* Prijs: 60 fr. <BB augustus-september 45-2265>

 

Libert vander Kerken, Religieus gevoel en aestetisch ervaren, Standaard, Antwerpen, (1945), 142 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1945: 1] [Philosophische bibliotheek; vol. -]

* Prijs: 75 fr. <BB oktober 45-2337>

 

R. Vandeputte, Het Belgische monetaire experiment, Standaard, Antwerpen, (1945), 164 p. [Leuvense bijdragen tot de rechts- en staatswetenschappen; vol. 1945: 1]

* Prijs: 75 fr. <BB oktober 45-2384>

 

Jan L. Broeckx, Lodewijk Mortelmans, Standaard, Antwerpen, (1945), 347 p., ill.

* Prijs: 150 fr. <BB oktober 45-2518>

 

Frans de Rycke, Het voetbalspel. Techniek, spelregels, taktiek, training en oefeningen, 2de editie, Standaard, Antwerpen,(1945), 205 p., ill.

* Prijs: 65 fr. <BB oktober 45-2530>

 

J. Joost, Madonna der Sinjoren, Standaard, Antwerpen, (1945), 264 p., ill.

* Illustraties: J. Geerts. Prijs: 65 fr. <BB november 45-2737>

 

Magda Somers, Zoo zijn wij: strafgevangenen spreken, Antwerpen: Standaard, (1945), 154 p.

* Prijs: 58 fr. <BB november 45-2785>

 

V. de Bijser, De Engelsche taal, 2de editie, Standaard, Antwerpen, (1945), 199 p., ill.

* Prijs: 55 fr. <BB november 45-2818>

 

Matthias Jozef Scheeben, De mysteriŽn van het christendom: hun wezen, beteekenis en samenhang volgens het perspectief van hun bovennatuurlijk karakter, Standaard, Antwerpen, (1945), 2 vol.

* Vertaling: H.B. Van Waes. Inleiding en aanteekeningen van Eugenius Druwť. Prijs: 100 fr. <BB december 45-3116>

 

RaphaŽl Hulpiau, De economische evolutie der Belgische cementindustrie tusschen 1920 en 1940 Standaard, Antwerpen, (1945), 202 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn; vol. 23]

* Prijs: 75 fr. <BB december 45-3183>

 

RaphaŽl Hulpiau, De economische evolutie der Belgische cementindustrie tusschen 1920 en 1940 Standaard, Antwerpen, (1945), 202 p. [Katholieke Universiteit te Leuven . Reeks van de School voor economische wetenschappen; nr 30]

* Prijs: 75 fr. <BB december 45-3184>

 

Rex North, Ik heb het zelf gezien, 1939-1945 Standaard, Antwerpen, (1945), 230 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB december 45-3231>

 

R. Ruyssen, Biologische geneesmiddelen: proteÔnen, fermenten, vitaminen, hormonen, Gent: Standaard, (1945), 2 v. [Cursussen gedoceerd aan de Universiteit te Gent: reeks natuur- en geneeskundige wetenschappen; vol. 1945: 5]

* Prijs: 235 fr. <BB december 45-3326>

 

E. Tytgat; H. Tytgat, Bijzondere heelkundige pathologie, Gent: Standaard, (1945), 3 v. [Cursussen gedoceerd aan de Universiteit te Gent: reeks natuur- en geneeskundige wetenschappen; vol. 1945: 2]

* Prijs: 375 fr. <BB december 45-3330>

 

Paul Mahieu; Jean Colard, De organisatie van het personeel in de onderneming, Standaard, Antwerpen, (1945),440 p.

* Prijs: 225 fr. <BB december 45-3366>

 

Jozef Karel Dťsirť Bogaerts, Natuurgetrouw leven: naturalisme of natuurgetrouw christendom, Standaard, Antwerpen, (1945), 234 p.

* Prijs: 65 fr. <BB januari 46-68>

 

Omer de Raeymaeker, BelgiŽ's internationaal beleid, 1919-1939, Brussel: Standaard, (1945), 568 p. [Collection de l'Ecole des sciences politiques et sociales / Verzameling van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen; vol. 133]

* Prijs: 320 fr. <BB januari 46-103>

 

JťrŰme Noterdaeme, De Belgische grondwet: tekst en uitleg met vragen en antwoorden, 5e editie, Standaard, Antwerpen, (1945), 148 p.

* Edit.: Jozef Pyck. Prijs: 35 fr. <BB januari 46-138>

** Bijlage: Tekst van de Belgische grondwet.

 

Albert KLuyskens, Het huwelijkscontract, Standaard, Antwerpen, (1945), 508 p. [Beginselen van burgerlijk recht; vol. 8]

* Prijs: 225 fr. <BB januari 46-148>

 

A. Delaruelle, Grondbeginselen der moderne scheikunde, 7de editie, Standaard, Antwerpen, (1945), 231 p., ill.

* Medewerker: T. Blancquaert. Prijs: 58 fr. <BB januari 46-234>

 

A. de Groodt, Korte handleiding voor het histologische practicum, Standaard, Gent, (1945), 47 p.

* Prijs: 70 fr. <BB januari 46-241>

 

Em. Van Godtsenhoven; M. Slaats, Zaadonderzoek, Gent: Standaard, (1945), 2 v. [Cursussen gedoceerd aan de Rijkslandbouwhooge school te Gent. Reeks Phytotechnie]

* Prijs: 245 fr. <BB januari 46-259>

 

Jozef Muls, Bruegel, Standaard, Antwerpen, (1945), 120 p. ill.

* Prijs: 175 fr. <BB januari 46-292>

 

V. Schollaert; Jozef Lauwerys, Nieuwste geschiedenis, 5de editie, Standaard, Antwerpen, (1945), 403 p., ill. [Handboeken voor geschiedenis; vol. 6]

* Prijs: 73 fr. <BB januari 46-412>

 

Marcel van Loock, Boekenweelde: een keur van werken voor ontwikkelde jongeren, 2e editie, Standaard, Antwerpen, (1945), 124 p.

* Overige: C. Raeymaeker. Prijs: 48 fr. <BB februari 46-449>

 

Willy Vandersteen, Zoo ik een eskimootje was, Standaard, Antwerpen,[1945], 23 p., ill.

* Prijs: 42 fr. <BB februari 46-483>

 

Willy Vandersteen, Zoo ik een zeeroovertje was, Standaard, Antwerpen, [1945], 23 p., ill.

* Prijs: 42 fr. <BB februari 46-486>

 

Joseph Coppens, Notata de traditione divina: een onuitgegeven Leuvensch handschrift als bijdrage tot de geschiedenis van de Leuvense Theologische Faculteit, Standaard, Antwerpen, (1945), 36 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Letteren; vol. 7: 1]

* Prijs: 25 fr. <BB februari 46-526>

 

Albert van de Poel, Neuengamme, Standaard, Antwerpen, (1945), 141 p.

* Prijs: 45 fr. <BB februari 46-602>

 

Ro Loos, Beschouwingen over de bepaling van oppervlaktespanningen met behulp van een methode gesteund op het princiep van Wilhelmy, Standaard, Antwerpen, 1945, 28 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 7: 1]

* Prijs: 18 fr. <BB februari 46-667>

 

R. Ruyssen; R. Loos, Het meten van de grensvlakspanning met behulp van een methode gesteund op het princiep van Wilhelmy, Standaard, Antwerpen, (1945), 28 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 7, 2]

* Prijs: 18 fr. <BB februari 46-668>

 

J. Eeckhout, Algemeene methode voor de semi-kwantitatieve spectraalanalyse van vaste stoffen, Standaard, Antwerpen, (1945), 71 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 13]

* Prijs: 45 fr. <BB februari 46-671>

 

A.J.J. Van de Velde, Elie Metchnikoff, Antwerpen: Standaard, (1945), 31 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB februari 46-682>

 

Jozef de Keyzer; Ferdinand Jozef Maria de Waele, Kunstgeschiedenis, 4de editie, Standaard, Antwerpen, (1945), 456 p., ill.

* Prijs: 100 fr. <BB februari 46-722>

 

Joris Eeckhout, Litteraire profielen. 13: IsraŽl Querido, August Vermeylen, Joseph MalŤgue, Gery Helderenberg, Karel van de Woestijne, Antwerpen: Standaard, (1945), 142 p.

* Prijs: 38 fr. <BB februari 46-760>

 

Marcel Renaert, Het ijzermetabolisme bij moeder en kind, Antwerpen: Standaard, (1945), XII, 159 p.

* Prijs: 280 fr. <BB maart 46-1029>

 

Jozef Duverger; E. Bontinck, Het grafschrift van Hubrecht van Eyck en het quatrain van het Gentsche Lam Gods-retabel. Met een aanhangsel: Natuurwetenschappelijk onderzoek van de opschriften en de lijst van het Lam Gods-retabel door E. Bontinck, Standaard, Antwerpen, (1945), 97 p., ill. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 4]

* Prijs: 75 fr. <BB maart 46-1076>

 

Joost van den Vondel, Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste, Standaard, Antwerpen, (1945), 22 p.

* Prijs: 25 fr. <BB maart 46-1121>

** Annotatie exemplaar: 300 genummerde exemplaren op Hollandsch papier Van Gelder & Zonen; 500 exemplaren op houtvrij velin.

 

Floris Prims, Het herfsttij van het Corporatisme te Antwerpen, Standaard, Antwerpen, (1945), 62 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 4]

* Prijs: 38 fr. <BB april 46-1296>

 

Julien Vidts, Ultra-sonore vibratie-potentialen, Standaard, Antwerpen, (1945), 12 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 7: 3]

* Prijs: 18 fr. <BB april 46-1368>

 

Paul Brusselmans, De ziekten van het skelet, Standaard, Antwerpen, (1945), 152 p., ill. [Leerboek der pathologische ontleedkunde; vol. 2]

* Prijs: 210 fr. <BB april 46-1382>

 

William Shakespeare, Julius Caesar, 4de editie, Standaard, Antwerpen, (1945), 107 p.

* Vertaling: Emiel Fleerackers. Prijs: 26 fr. <BB april 46-1444>

 

Jean Roussel, Lessen in de koloniale plichtenleer, Standaard, Antwerpen,, (1945), 375 p.

* Prijs: 85 fr. <BB mei 46-1601>

 

L. Libbrecht, De arterieele hypertonieŽn: experimenteel-klinische studie, Standaard, Antwerpen, (1945), 196 p., ill.

* Prijs: 240 fr. <BB juni 46-2253>

 

G. Jacobs, Centrifugeeringspotentialen in de kolloÔdale oplossingen, Standaard, Antwerpen, (1945), 12 p., ill.

* Prijs: 10 fr. <BB juni 46-2257>

 

M. de Smet, Electro-endosmose, stroomingspotentiaal en oppervlakte geleiding, Standaard, Antwerpen, (1945), 36 p.

* <BB oktober-november-december 46-3835>

 

A. Velghe, Onderzoekingen betreffende de kleuren en helderheden in den spiraalnevel Messier 51, Standaard, Antwerpen, (1945), 62 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 2: 16]

* <BB 19S-2287>

 

Lodewijk de Greve, Metingen over de temperatuurafhankelijkheid van den electrischen weerstand bij dunne metaallaagjes, Standaard, Antwerpen, (1945), 105 p.

* <BB 19S-2294>

 

Raymond A. Lemaire, Wat verbeeldt het Lam Gods*, Standaard, Antwerpen, (1945), 41 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Schone Kunsten; vol. 7]

* <BB 19S-2654>

 

R.A. Arnken, Luchtvaartkennis voor iedereen: een populaire uiteenzetting over verschillende onderwerpen uit de hedendaagsche luchtvaart, Antwerpen: Standaard, (1945), 248 p., ill.

 

Marie-Elisabeth Belpaire; Honorť van Waeyenbergh; Marnix Gijsen; [e.a.], In memoriam August van Cauwelaert, Standaard, Antwerpen, (1945), p. 329-408 [Dietsche warande en Belfort: tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven; vol. 1945: 6]

 

A. Delaruelle; A.I. Claes, Beginselen der natuurkunde. 1: Mechanica, hydrostatica, aerostatica, warmteleer, 5de druk, Antwerpen: Standaard, (1945), XII, 414 p., ill.

Woord vooraf: A. Van Itterbeek.

 

A. Delaruelle; A.I. Claes, Beginselen der natuurkunde. 2: Acoustiek, optica, magnetisme, electriciteit, 4de druk, Antwerpen: Standaard, (1945), XI, 526 p., ill.

 

Anne de Vries (1904-1964), Bartje; Bartje zoekt het geluk; Hilde, Antwerpen: Standaard, (1945), 750 p.

 

Richard Dewachter, Het huis bij de schorren: visscherkroniek, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven: Standaard, (1945), 22 p.

 

Marnix Gijsen, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830, 3de editie, Standaard, Antwerpen, (1945), 160 p., ill.

 

Constant LeclŤre; Constant Godelaine, Romeinsche geschiedenis, 4de druk, Antwerpen: Standaard, (1945), 265 p., ill. [ Handboeken voor geschiedenis; vol. 3]

* Redacteur: L. Lauwerys.

 

P. Urbanus, Broeder Jef in oorlogstijd!!!, Antwerpen: Fransiscaansche Standaard, (1945), 56 p.

 

Joost Van den Vondel (1587-1679), Lucifer: treurspel in vijf bedrijven, 15de druk, Antwerpen: Standaard, (1945), X, 149 p.

* Overige: Achilles Maria Verstraeten; Jozef Salsmans; Joris NoŽ (1913-1982).

 

A. van Loy, De landbouwmachines, Gent: Standaard, (1945), 2 v., ill.

 

A. van Loy; L.G. van Loy, Landbouw mechanica, Standaard, Antwerpen, (c.1945), 269 p.

 

1946

 

O. de Raeymaeker, BelgiŽ's internationaal beleid, 1919-1939, Brussel, Antwerpen, Leuven, Gent: Standaard-Boekhandel, (1946), XIII-561 p. [Leuvensche Bijdragen tot de Rechts- en Staatswetenschappen]

* Prijs: 320 fr. <BB januari 46-103>

 

Jean J. Bouckaert, Algemeene pathologie en algemeene therapie, Antwerpen: Standaard, (1946), 601 p., ill.

* Prijs: 490 fr. <BB februari 46-615>

 

Pieter-Jan Bouman, Sociologie, begrippen en problemen, 2de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 202 p. [Philosofische bibliotheek; vol. 1946: 3]

* Prijs: 85 fr. <BB maart 46-910>

 

Edgar de Bruyne, Koloniale problemen voor morgen, Antwerpen: Standaard, (1946), 84 p. [ Leuvensche bijdragen tot de rechts- en staatswetenschappen: actueele studiŽn. Reeks A: Binnenlandsche vraagstukken]

* Prijs: 35 fr. <BB maart 46-925>

 

Jozef Rondou, Het vraagstuk der landpachten in BelgiŽ: sociaal, economisch en juridisch beschouwd, Antwerpen: Standaard, (1946), 163 p.

* Prijs: 35 fr. <BB maart 46-960>

 

Paul Mariens, Beginselen van de natuurkunde. 1: Mechanica, algemeene eigenschappen van de materie, warmte, Leuven: Standaard, (1946), 108 bl., 73 fig.

* Prijs: 155 fr. <BB maart 46-1016>

 

Jules Cardijn, Boekhouden, Leuven: Standaard, (1946), 107 p.

* Prijs: 115 fr. <BB maart 46-1061>

 

Quintus Horatius Flaccus, Over de dichtkunst, 1ste druk, 2de druk, Antwerpen: Standaard, (1946), 27 p. [Klassieke vertalingen: vol. 1946: 1]

* Vertaling: G. Timmermans. Prijs: 7 fr. <BB maart 46-1161>

 

Plutarchus, Het leven van Demosthenes, 2e editie, Antwerpen, Standaard, (1946), 46 p.

* Vertaling: G. Timmermans. Prijs: 10 fr. <BB maart 46-1164>

 

Jan-Albert Goris, Belgium in bondage, Antwerpen: Standaard, (1946), 216 p. Ŗŗ Marnix Gijsen = Auteur + Auteursvermelding op de titelpag. : Jan-Albert Goris

* Prijs: 110 fr. <BB maart 46-1173>

 

Pierre Denys, Kindergeneeskunde, Antwerpen: Standaard, (1946), 220 p.

* Prijs: 165 fr. <BB april 46-1380>

 

Jan-Albert Goris, Over het Vlaamsch genie, Antwerpen: Standaard, (1946), 42 p.

* Prijs: 40 fr. <BB mei 46-1595>

 

N. Devolder, Arbeid en economische orde, Antwerpen: Standaard, (1946), 448 p.

* Prijs: 225 fr. <BB mei 46-1597>

 

Henri de Lovinfosse, Grondslagen van een nieuwe economie, Antwerpen: Standaard, (1946), 72 p.

* Prijs: 45 fr. <BB mei 46-1666>

 

Paul Mahieu, De organisatie der correspondentie, Antwerpen: Standaard, (1946), 96 p. [Bedrijfsorganisatorische studiŽn; vol. 3]

* Prijs: 50 fr. <BB mei 46-1823>

 

Gerardus Cornelis Jozef DaniŽls, Religieus-historische studie over Herodotus, Antwerpen: Standaard, (1946), 203 p.

* Prijs: 200 fr. <BB mei 46-1997>

 

H.L. Vanderlinden, A study of the galactic cluster Messier 67, based mainly upon the photographic magnitudes and the effective wave-lengths of 1153 stars, Standaard, Antwerpen, (1946), 79 p., ill. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 2: 15]

* Prijs: 115 fr. <BB juni 46-2227>

 

Paul Mahieu, Organisatie en reorganisatie, Antwerpen: Standaard, (1946), 106 p. [Bedrijfsorganisatorische studiŽn; vol. 2]

* Prijs: 60 fr. <BB juni 46-2273>

 

Ferdinand Sassen, Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot Kant, 2de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 305 p. [Philosophische bibliotheek; vol. 1946: 1]

* Prijs: 110 fr. <BB juli-augustus-september 46-2564>

 

Marcel Cordemans, Ons land in het nieuwe wereldbeeld: BelgiŽ's buitenlandsche politiek, Antwerpen: Standaard, (1946), 120 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 384-385]

* Prijs: 60 fr. <BB juli-augustus-september 46-2653>

 

Victor Julius d*Espallier, Waarheen met de school*, Antwerpen: Standaard, (1946), 54 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 386]

* <BB juli-augustus-september 46-2741>

 

J. Lebeer, Geneeskundige marginalia, Antwerpen: Standaard, (1946), 140 p.

* Prijs: 120 fr. <BB juli-augustus-september 46-2805>

 

S. Masy, Lessen van physiotherapie, Leuven: Standaard, (1946), 103 bl., ill., app.

* Prijs: 125 fr. <BB juli-augustus-september 46-2816>

 

G.J. de Hornois, Gereedschapsleer, Antwerpen: Standaard, (1946), 153 p., ill.

* Prijs: 90 fr. <BB juli-augustus-september 46-2824>

 

Ludovicus Geurden, Plagen op het duivenhok, Antwerpen: Standaard, (1946), 59 p., ill.

* Illustraties: Elisabeth Geurden. Prijs: 29 fr. <BB juli-augustus-september 46-2834>

 

August van Cauwelaert, Liederen voor Maria, Antwerpen: Standaard, (1946), 44 p.

* Prijs: 54 fr. <BB juli-augustus-september 46-3002>

 

Olav Gullvaįg,'t Begon in een midzomernacht, Antwerpen: Standaard, (1946), 966 p.

* Vertaling: M.C. Castendijk. Prijs: 225 fr. <BB juli-augustus-september 46-3012>

 

Titus Livius, Romeinsche geschiedenis, Antwerpen: Standaard, (1946), 100 p.

* Vertaling: J. Verdyck. Prijs: 18 fr. <BB juli-augustus-september 46-3085>

 

Homerus, Illias. Zangen XXII-XXI, 2de verbeterde druk, Antwerpen: Standaard, (1946), 48 p.

* Vertaling: R. De Pauw. Prijs: 14 fr. <BB juli-augustus-september 46-3086>

 

Lysias, Pleidooien tegen Eratosthenes en tegen Agoratos, Antwerpen: Standaard, (1946), 56 p.

* Edit: G. Timmermans. Prijs: 12 fr. <BB juli-augustus-september 46-3087>

 

Pol Jacquemyns, Wilt u sportjournalist worden*, Antwerpen: Standaard, (1946), 126 p.

* Prijs: 50 fr. <BB oktober-november-december 46-3207>

 

Willy Vandersteen, De avonturen van Rikki en Wiske, Antwerpen: Standaard, (1946), 56 p.

* Prijs: 36 fr. <BB oktober-november-december 46-3243>

 

A. de Meyer, De werkwijze van Jansenius en zijn "Augustinus", (1946), Antwerpen: Standaard, 25 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Letteren; vol. 8: 1]

* <BB oktober-november-december 46-3465>

 

Internationale Studiekring voor Sociale Vraagstukken, Sociaal handboek: grondlijnen voor een katholiek sociaal program, 3de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 124 p.

* Verantwoordelijke uitgave: Fernand van Goethem. Voorwoord: Maurice Defourny. Prijs: 40 fr. <BB oktober-november-december 46-3474>

 

Koloniaal Universitair Centrum [Leuven], Onze kolonie en de kolonisatie: voordrachten en lezingen gehouden in het Koloniaal Universitair Centrum tijdens de akadamische jaren 1939-40 tot en met 1943-44, Antwerpen: Standaard, (1946), 596 p.

* Prijs: 180 fr. <BB oktober-november-december 46-3502>

 

Willem Schermerhorn, De positie van de Lage Landen aan de zee, Antwerpen: Standaard, (1946), 37 p.

* Prijs: 18 fr. <BB oktober-november-december 46-3509>

 

O. Peters, Sociale verheffing en economische wederopbouw door vorming en technische opleiding van den arbeider, Antwerpen: Standaard, (1946), 93 p.

* Prijs: 45 fr. <BB oktober-november-december 46-3527>

 

A. Dennis Baptist, I sailed for the land of promise, Antwerpen: Standaard, (1946), 94 p.

* Prijs: 32 fr. <BB oktober-november-december 46-3732>

 

A. van Hoof, Over de snelheidsellipsoide van reuzensterren van spectraaltype K, Antwerpen: Standaard, (1946), 6 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 8: 4]

* Prijs: 18 fr. <BB oktober-november-december 46-3827>

 

A. Delaruelle; A.I. Claes, Beginselen der natuurkunde. 1: Mechanica, hydrostatica, aerostatica, warmteleer, 6de druk, Antwerpen: Standaard, (1946), XII, 414 p., ill.

Woord vooraf: Augustinus Van Itterbeek. Prijs: 85 fr. <BB oktober-november-december 46-3828>

 

J. Schaltin, Sterkteleer, Antwerpen: Standaard, (1946), 196 p., ill.

* Prijs: 80 fr. <BB oktober-november-december 46-3832>

 

J. Wouters, De atomen en de atoomenergie, Antwerpen: Standaard, (1946), 90 p., ill. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 387]

* Prijs: 15 fr. <BB oktober-november-december 46-3837>

 

A. Delaruelle, Beginselen der moderne chemie, Antwerpen: Standaard, (1946), XIV, 340 p.

* Medewerking: A.I. Claes. Prijs: 85 fr. <BB oktober-november-december 46-3842>

 

Joris Eeckhout, Bepaling van de normaalpotentiaal van n. methyl-diphenylamine-para-sulfonzuur, Antwerpen: Standaard, (1946), 21 p.

* Prijs: 25 fr. <BB oktober-november-december 46-3847>

 

R. Ruyssen; R. Loos, De penetratie van cholesterolfilmen door saponinen, Antwerpen: Standaard, (1946), 14 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 8, 3]

* Prijs: 18 fr. <BB oktober-november-december 46-3849>

 

Corneel Heymans, Indrukken uit medisch Amerika, 1940-1946, Antwerpen: Standaard, (1946), 114 p., ill. [Nieuwste vorderingen in de geneeskunde; vol. 1]

* Medewerker: R. Dutordoir. Prijs: 95 fr. <BB oktober-november-december 46-3876>

 

A. Albregts, Compressoren, Antwerpen: Standaard, (1946), 160 p., ill.

* Prijs: 126 fr. <BB oktober-november-december 46-3929>

 

H. Scheerlinck, Vijanden der tuinbouwgewassen en hun bestrijding, 3de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 287 p., ill.

* Prijs: 145 fr. <BB oktober-november-december 46-3965>

 

H.A. Salters, Hoe ontwerp ik een klein sportvliegtuig* Een populaire uiteenzetting voor allen, die belangstellen in de luchtvaart en waaraan tevens een prijsvraag is verbonden, Antwerpen: Standaard, (1946), 79 p., ill.

* Prijs: 63 fr. <BB oktober-november-december 46-3946>

 

Sylvain Frans Cortvriendt, Sierplantenteelt, Gent: Standaard, (1946), 2 v.

* Prijs: Gehectografeerd 225 fr. <BB oktober-november-december 46-3969>

 

Paul Mahieu, De organisatie der personeelsafdeeling, Antwerpen: Standaard, (1946), 150 p. [Bedrijfsorganisatorische studiŽn; vol. 5]

* Prijs: 60 fr. <BB oktober-november-december 46-4000>

 

Paul Mahieu, De organisatie van den inkoop, Antwerpen: Standaard, (1946), 102 p. [Bedrijfsorganisatorische studiŽn; vol. 4]

* Prijs: 60 fr. <BB oktober-november-december 46-4003>

 

Laurent Peeters, Handboek voor den boekbinder, Antwerpen: Standaard, (1946), 252 p., ill.

* Prijs: 180 fr. <BB oktober-november-december 46-4025>

 

Constant de Wit, Oud-Egyptische kunst, Antwerpen: Standaard, (1946), 262 p., ill.

* Prijs: 430 fr. <BB oktober-november-december 46-4035>

 

Frans M. Olbrechts, Plastiek van Kongo, Antwerpen: Standaard, (1946), 165 p., ill.

* Medewerker: Albert Maesen. Prijs: 85 fr. <BB oktober-november-december 46-4049>

 

Jules van Ackere, Schubert; stemmingsbeelden uit zijn leven en zijn werk, Antwerpen, Standaard, (1946), 88 p.

* Prijs: 45 fr. <BB oktober-november-december 46-4089>

** Omslagtitel: Schubert: de zwerver, de zanger.

 

Renaat Moortgat, Wij schaken, Antwerpen: Standaard, (1946), 80 p., ill.

* Medewerker: F. Peeters. Prijs: 45 fr. <BB oktober-november-december 46-4118>

 

Pol Jacquemyns, Hoe ik voetbal zie, Antwerpen: Standaard, (1946), 139 p.

* Prijs: 40 fr. <BB oktober-november-december 46-4120>

 

Albert Westerlinck, Het schoone geheim der poŽzie beluisterd, niet ontluisterd, Antwerpen: Standaard, (1946), 372 p.

* Prijs: 125 fr. <BB oktober-november-december 46-4124>

 

Emiel Fleerackers, Rhetoriek. Ten gebruike van de klassieke humaniora, Antwerpen: Standaard, (1946), 103 p.

* Prijs: 35 fr. <BB oktober-november-december 46-4125>

 

Hermann Skolaster, De onzichtbare hand, Antwerpen: Standaard, (1946), 123 p.

* Vertaling: Bernulf [Pater.] Prijs: 24 fr. <BB oktober-november-december 46-4186>

 

Jan Schepens, Johan Daisne, Antwerpen: Standaard, (1946), 96 p., ill.

* Prijs: 38 fr. <BB oktober-november-december 46-4204>

 

Richard Dewachter, Het huis bij de schoren: visscherskroniek, Standaard, Antwerpen, (1946), 224 p.

* Prijs: 85 fr. <BB oktober-november-december 46-4215>

 

Guido Gezelle, Dichtwerken. I: Dichtoefeningen, Kerkhofblommen, Gedichten, Gezangen en gebeden, liederen, Eerdichten et reliqua, The song of Hiawatha. II: Tijdkrans, Rijmsnoer, Laatste verzen, verklarend glossarium, alphabetisch register, 2e editie, Antwerpen, Standaard, 1946, 2 vol., ill.

* Tekstbezorging; inleiding; lexicon: Frank Baur. Prijs: 235 fr. <BB oktober-november-december 46-4222>

 

Guido Gezelle, Kerkhofblommen, 22e editie, Antwerpen, Standaard, (1946), 48 p.

* Voorwoord: Caesar Gezelle. Prijs: 12 fr. <BB oktober-november-december 46-4223>

 

Andrť Demedts, Richard Minne, Antwerpen: Standaard, (1946), 64 p., ill.

* Prijs: 38 fr. <BB oktober-november-december 46-4234>

 

Henri Schoofs, Dit milde jaar: gedichten 1942-1945, Antwerpen: Standaard, (1946), 40 p. [Brochurenreeks. Nieuwe stemmen; vol. 1]

* Prijs: 25 fr. <BB oktober-november-december 46-4248>

 

Jozef van Mierlo [jr.], Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde, 5e editie, Antwerpen, Standaard, (1946), 233 p.

* Prijs: 72 fr. <BB oktober-november-december 46-4293>

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor Ligarius, Antwerpen: Standaard, (1946), 36 p. [Klassieke vertalingen; vol. 1946: 2]

Medewerker: Albert Maesen. Vertaling: Gaston De Mey. Prijs: 10 fr. <BB oktober-november-december 46-4422>

 

Nivardus [Magister], Isengrimus: het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden, Antwerpen: Standaard, (1946), 232 p., ill.

* Vertaling: Jozef van Mierlo [jr.]. Illustraties: Dťsirť Acket. Prijs: 280 fr. <BB oktober-november-december 46-4424>

 

Homerus, Odussea, zangen I en III, Antwerpen: Standaard, (1946), 48 p.

* Vertaling: A. Roelofs. Prijs: 10 fr. <BB oktober-november-december 46-4426>

 

V.Schollaert; J. Lauwerys, Geschiedenis van Oud-Griekenland, 6de uitgave, Antwerpen: Standaard, (1946), 189 p.: ill. + uitsl. krtn.[Handboeken voor geschiedenis; vol. 2]

* Prijs: 38 fr. <BB oktober-november-december 46-4445>

 

J.B. Poukens, Geschiedenis van BelgiŽ, 6de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 358 p., ill. [Handboeken voor geschiedenis; vol. 7]

* Prijs: 58 fr. <BB oktober-november-december 46-4454>

 

Norbert Laude; Albert Michiels, Onze kolonie: aardrijkskundig en geschiedkundig overzicht, 1ste, 2de uitgave, Antwerpen: Standaard, (1946), 364 p.: ill. + uitsl. krt.

* Prijs: 100 fr. <BB oktober-november-december 46-4470>

 

Floris Prims, Jan de Gaverelles, een figuur uit de katholieke Renaissance (1579-1645), Antwerpen: Standaard, (1946), 20 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Letteren; vol. 8: 2]

* Prijs: 24 fr. <BB oktober-november-december 46-4486>

 

B.H.D. Hermesdorf, Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht, 3de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 384 p.

* Prijs: 270 fr. <BB januari 47-142>

 

V. de Bijser, De Engelse taal, 2de druk, Antwerpen: Standaard, (1946), 234 p., ill*.

* Illustraties: Willy Vandersteen. Prijs: 75 fr. <BB januari 47-188>

 

A. van Itterbeek, Metingen over actieve adsorptie aan nikkel en zilver, Antwerpen: Standaard, (1946), 24 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 8: 1]

* Prijs: 30 fr. <BB januari 47-205>

 

Hl. Franciscus Van Assisi, Dit boek is genaamd: De volmaakte blijdschap, Antwerpen, Standaard, (1946), ill.

* Prijs: 2500 fr. <BB februari 47-457>

** Annotatie exemplaar: 3 exemplaren buiten den handel gemerkt A, B en C; 95 op handgeschept Auvergne; 94 op Pannekoek en 335 op Oud Hollandsch van Gelder en Zonen.

 

Emiel Van der Donck, Parochieliturgie, 3de druk, Antwerpen: Standaard, (1946), 240 p.

* Prijs: 85 fr. <BB februari 47-467>

 

A. Hollenberg, Sociaal realisme, Antwerpen: Standaard, (1946), 181 p.

* Prijs: 85 fr. <BB februari 47-496>

 

F.M.L. Van Horenbeeck, De technologie van het gassmeltlasschen, Antwerpen: Standaard, (1946), 191 p.

* Prijs: 85 fr. <BB februari 47-620>

 

R.A. Arnken, Luchtvaartkennis voor iedereen. Een populaire uiteenzetting over verschillende onderwerpen uit de hedendaagsche luchtvaart, Antwerpen: Standaard, (1946), 248 p., ill.

* Prijs: 76 fr. <BB februari 47-624>

 

R.A. Arnken, De ontwikkeling van het vliegtuig, Antwerpen: Standaard, (1946), 276 p., ill.

* Prijs: 80 fr. <BB februari 47-625>

 

Ernest Claes, Jeroom en Benzamien, zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers, Antwerpen: Standaard, (1946), 179 p.

* Prijs: 65 fr. <BB februari 47-695>

 

Leon Ceunen, Kongo, onze kolonie. Ontdekking, verovering, groei, Antwerpen: Standaard, (1946), 186 p., ill.

* Prijs: 120 fr. <BB februari 47-772>

 

Internationale Studiekring voor Sociale Vraagstukken, Handboek van internationale moraal, 2de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 171 p.

* Verantwoordelijke uitgave: Fernand van Goethem. Voorwoord: Maurice Defourny. Prijs: 50 fr. <BB maart 47-835>

 

Albert Kluyskens, Zakenrecht, 3de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 407 p. [Beginselen van burgerlijk recht; vol. 5]

* Prijs: 171 fr. <BB maart 47-924>

 

Fernand van Goethem, Burgerlijk recht: de erfenissen: syllabus, Gent: Standaard, (1946), 125 p.

* Prijs: Gehectografeerd 125 fr. <BB maart 47-926>

 

Robert Vandeputte, Inleiding tot het verzekeringsrecht, Antwerpen:Standaard, (1946), 138 p. [Leuvense bijdragen tot de rechts- en staatswetenschappen; vol. 1946: 1]

* Prijs: 125 fr. <BB maart 47-929>

 

Gerrit Siebe Overdiep, Vormleer van het Middelnederlandsch der 13e eeuw, Antwerpen: Standaard, (1946),117 p. [Stylistische grammatica van het Middelnederlandsch; vol. 1]

* Edit.: G.A. van Es. Prijs: 125 fr. <BB maart 47-969>

 

Marcus Tillius Cicero, De Catilinarische redevoeringen, Antwerpen: Standaard, (1946), 82 p.

* Vertaling: R. De Pauw. Prijs: 125 fr. <BB maart 47-1204>

 

Maxim KrŲjer, Het chineesch tooneel, Antwerpen, Standaard, (1946), 43 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 388]

* Prijs: 15 fr. <BB maart 47-1060>

 

Robert Southey, Wij schreven 1815: dagboek van een rondreis in de Nederlanden in den herfst van 1815, Antwerpen: Standaard, (1946),139 p., ill.

* Edit.: M. Cordemans. Prijs: 15 fr. <BB maart 47-1093>

 

Camille Huysmans, Mantelius als pamphletschrijver, Antwerpen: Standaard, (1946), 31 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Letteren; vol. 8: 6]

* Prijs: 20 fr. <BB april 47-1306>

 

P. Bellefroid, Beschouwingen over rechtsbeginselen, Antwerpen, Standaard, (1948), 14 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Letteren; vol. 8: 7]

* Prijs: 15 fr. <BB april 47-1364>

 

Albert Jacques Joseph, Herinneringen aan de ontdekkingen van Claude Bernard (1846), Victor Regnault (1846) en WalthŤre Spring (1896), Antwerpen: Standaard, (1946), 26 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 8: 21]

* Prijs: 25 fr. <BB april 47-1430>

 

J. van den Brande, Algemeene insectenleer, Antwerpen, Standaard, (1946), 278 p., ill.

* Prijs: 370 fr. <BB april 47-1448>

 

Floris Prims, Het Rubenshuis: gids bij de mythologische en humanistische versieringen, Antwerpen: Standaard, (1946), 39 p.

* Prijs: 20 fr. <BB april 47-1499>

 

A. van Hove, De oorsprong van de kerkelijke rechtswetenschap en de scholastiek, Antwerpen: Standaard, (1946), 29 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Letteren; vol. 8: 3]

* Prijs: 22 fr. <BB mei-juni 47-1785>

 

Marcel de Roeck, Geographie en verkeerseconomie, Antwerpen: Standaard, (1946), 35 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 389]

* Prijs: 15 fr. <BB mei-juni 47-1816>

 

R. Ruyssen; R. Loos; P. van Aerde, Grensvlakspanning van saponineoplossingen ten opzichte van benzeen en paraffine, Antwerpen: Standaard, (1946), 21 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 8, 6]

* Prijs: 22 fr. <BB mei-juni 47-1845>

 

Firmin van der Poorten, De verten scheiden niet, Antwerpen: Standaard, (1946), 24 p.

* Prijs: 25 fr. <BB juli-augustus 47-2420>

 

Hans van Werveke, De koopman-ondernemer en de ondernemer in de Vlaamsche lakennijverheid van de Middeleeuwen, Antwerpen: Standaard, (1946), 26 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Letteren; vol. 8: 4]

* Prijs: 20 fr. <BB november 47-3726>

 

Achiel Stubbe, Het zien en genieten van schilderkunst: algemene kunstleer: hoofdzakelijk belicht van het standpunt uit der schilderkundige problemen, 3de druk, Antwerpen: Standaard, (1946), 207 p., ill.

* Prijs: 70 fr. <BB november 47-3741>

 

A. Ringoet, Morphologische studie van den winterknop van spirodela polyrrhizza Schleid, Antwerpen: Standaard, (1946), 52 p., ill.

* Prijs: 112 fr. 50 <BB december 47-4265>

 

Leo Thuyx, Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen: haar leven, haar regeering, vooral in Vlaanderen, Antwerpen: Standaard, (1946), 675 p., ill. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ. Klasse der Letteren; vol. 5]

* Prijs: 450 fr. <BB december 47-4571>

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor Archias, 5de druk, Antwerpen: Standaard, (1946), 23 p. [Klassieke vertalingen]

* Vertaling: Adhťmar Geerebaert. <BB 53-5137>

 

Alfons Borgers, Bijdrage tot de arithmetische theorie van Casaro*s sommatiemethode, Antwerpen: Standaard, (1946), 207 p.

* <BB 19S-2282>

 

Lambertus H.A. Bremmers, Mesonprocessen in het mesisch veld van een kern of een kerndeeltje, Antwerpen: Standaard, (1946), 148 p., ill.

* <BB 19S-2296>

 

A. Smits, Innerlijke omzettingen in het systeem SO3, Antwerpen: Standaard, (1946), 26 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. A: 7, 7]

* <BB 19S-2307>

 

J. Leenen,Theorie en praktijk van de straatnaamgeving, Brussel, Leuven: Standaard-Boekhandel, Instituut voor Naamkunde, (1946), 60 p. [Toponymica. Onomastica Neerlandica.]

*Bijdragen en bouwstoffen uitgegeven door het instituut voor Naamkunde te Leuven onder leiding van Prof. Dr. H. J. Van Der Wijer. <BB 19S-3447>

 

J. Lindemans, De namen van het bouwland en van het grasland, Brussel: Standaard-boekhandel, (1946), 122 p. [Nomina Geographica Flandrica. Onomastica Neerlandica.]

* <BB 19S-3460>

 

P.C. Boeren, Sint Willibrord, apostel van Brabant, Antwerpen: Standaard, (1946), 48 p.

 

Marcus Tullius Cicero, Pleitrede voor Milo, 7de druk, Antwerpen: Standaard, (1946), 60 p. [ Klassieke vertalingen]

* Vertaling: Adhťmar Geerebaert.

 

Hans De Hovre, De psycholoog C. G. Jung (Basel) en zijn laatste werken, S.l.: Standaard, (1946*), 24 p.

* Overige: Carl Gustav Jung.

** Overdr. uit: Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift. - 1946.

 

N. Goormaghtigh, Inleiding tot de pathologische anatomie, Gent: Standaard, (1946), 207 p.

 

C. LeclŤre; F. Camerlinckx, Geschiedenis van de Middeleeuwen, 5de editie, Antwerpen: Standaard, (1946), 327 p., ill. [Handboeken voor geschiedenis; vol. 4]

 

W. NŁrnberg, Hoe vindt U baby* Fotoboek, Antwerpen: Standaard, (1946), 24 p., met 48 foto*s door de schrijver opgenomen.

 

Plato, Verdedigingsrede van Sokrates en Kritoon, Antwerpen: Standaard, (1947), 80 p.

Vertaling: A. Clerckx. Edit.: R. de Pauw.

 

Floris Prims, De Antwerpse ommeganck op den vooravond van de beeldstormerij, Antwerpen: Standaard-Boekhandel, (1946), 21 p., ill.

* Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

 

Floris Prims, Historische kroniek, Antwerpen: Standaard, (1946), 10 p.

* Overdruk uit: Dietsche warande en Belfort. - (1946).

 

Willy Vandersteen, De familie Snoek, Antwerpen: Standaard, (1946-).

 

Publius Vergilius Maro, AeneÔs, Antwerpen: Standaard, (1946). [ Klassieke vertalingen]

* Vertaling: R. De Pauw. Bewerking: A. Clerckx.

 

Em. van Godtsenhoven, Landbouwscheikunde, Gent: Standaard, (1946), 2 v. [ Reeks phytotechnie]

 

Reinold van Lennep, Recueil de textes d'arbitrage: lťgislations = Laws on arbitration = Arbitrage: wetten = Schiedsgericht: gesetze = Arbitraje: leyes, Antwerpen: Standaard-Boekhandel, [c.1946], 407 p.

 

Lode Wils, Vlaams en Hollands in het Verenigd Koninkrijk, Antwerpen: Standaard, (1946), 10 p.

* Overdruk uit: Dietsche warande en Belfort. - (nov.1956)

 

Standaard woordenboek: Engels-Nederlands, Nederlands-Engels, Antwerpen: Standaard, (1946), 506 p.

Vlaamsch opvoedkundig tijdschrift, Antwerpen: Standaard, (1919-1946).

 

1947

 

Joost van den Vondel, Adam in ballingschap: treurspel in vijf bedrijven, 11e editie, Antwerpen: Standaard, (1947), 93 p.

* Edit.: J. NoŽ. Medewerker: J. Salsman. <BB februari 47-709>

 

R.A. Francotte, Het uur van Spanje, Antwerpen: Standaard, (1947), 176 p.

* Prijs: 100 fr. <BB maart 47-886>

 

Paul M. Olyslager, De localiseering der Belgische nijverheid, Antwerpen,Standaard, (1947), 285 p., ill. [Katholieke Universiteit te Leuven. Reeks van de School voor economische wetenschappen; vol. 32]

* <BB maart 47-908>

 

Paul M. Olyslager, De localiseering der Belgische nijverheid, Antwerpen,Standaard, (1947), 285 p., ill. [Economisch-sociale bibliotheek: monographieŽn; vol. 24]

* Prijs: 125 fr. <BB april 47-1362>

 

Omer de Raeymaeker, De kleine landen en de internationale samenwerking, Antwerpen: Standaard, (1947), 37 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 390]

* Prijs: 15 fr. <BB april 47-1367>

 

Edgar de Bruyne, De bronnen van de middeleeuwsche aesthetiek, (1947), 38 p. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Letteren; vol. 9: 1]

* Prijs: 25 fr. <BB mei-juni 47-1901>

 

L.G. Polspoel, Bevolkingsproblemen en bevolkingsperspectieven: een wereldoverzicht, Antwerpen: Standaard, (1947), 55 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 391]

* Prijs: 15 fr. <BB juli-augustus 47-2193>

 

Karel Brants, Het Belgisch gemeenterecht, 5e editie, Antwerpen: Standaard, (1947), 786 p.

* Bew.: C. Ketelaer.[e.a.]. Prijs: 350 fr. <BB juli-augustus 47-2219>

 

Raymond Geysen, De contracten der arbeiders, bedienden, werklieden, schippers, zeelieden en de arbeidsgerechten: wetgeving, commentaar, rechtsleer, rechtspraak, 1921-1946, Antwerpen: Standaars, (1947), 334 p.

* Woord vooraf: Fernand Van Goethem. Prijs: 225 fr. <BB oktober 47-3035>

 

Em. van Godtsenhoven, Landbouwkunde op de hoeve. Bodemkennis; voeding der planten; deelmatig gebruik der meststoffen in land- en hofbouw; reglementering van de handel in meststoffen, veevoeder en zaden; uitlezing van zaai- en plantgoed; bestrijding van onkruid insekten en plantenziekten, 8ste editie, Antwerpen: Standaard, (1947), 308 p., ill.

* Prijs: 80 fr. <BB oktober 47-3175>

 

Paul Mahieu, Inleiding tot de wetenschappelijke organisatieleer, Antwerpen: Standaard, (1947), 148 p. [Wetenschappelijke bedrijfsorganisatie; vol. 1]

* Prijs: 125 fr. <BB oktober 47-3204>

 

Albert de Sy, Leerboek der algemene metallurgie, siderurgie, electrosiderurgie en metallografie. Deel I: Algemene metallurgie, Antwerpen: Standaard, (1947), 241 p., ill.

* Prijs: 260 fr. <BB oktober 47-3207>

 

Albert de Sy, Leerboek der algemene metallurgie, siderurgie, electrosiderurgie en metallographie. Deel II: Siderurgie en electrosiderurgie. Band I, Antwerpen: Standaard, (1947), 454 p., ill.

* Prijs: 430 fr. <BB oktober 47-3208>

 

Huib Hoste, Bouwen op het platteland, Antwerpen: Standaard, (1947), 63 p.,ill.

* Prijs: 100 fr. <BB oktober 47-3218>

 

Jules van Ackere, Inwijding in de meesterwerken van het klavier, 3de editie, Antwerpen: Standaard, (1947), 205 p.

* Prijs: 105 fr. <BB oktober 47-3240>

 

Willy Vandersteen, De avonturen van Suske en Wiske op het eiland Amoras, Antwerpen, Standaard, (1947), 56 p., ill.

* Prijs: 36 fr. <BB november 47-3429>

 

K. Pinxten, Grondtrekken van de Belgische landbouweconomie, Antwerpen: Standaard, (1947), 138 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 393-394]

* Prijs: 15 fr. <BB november 47-3691>

 

Joost van den Vondel, Jozef in Dothan: treurspel in vijf bedrijven, 13de editie, Antwerpen: Standaard, (1947), 99p.

* Edit.: J. NoŽ. Medewerker: J. Salsman. Prijs: 30 fr. <BB november 47-3823>

 

Joost van den Vondel, Lucifer: treurspel in vijf bedrijven, 16de editie, Antwerpen: Standaard, (1947), 134 p.

* Medewerker: J. Salsmans. Edit. J. NoŽ. Prijs: 39 fr. <BB november 47-3824>

 

Reinold van Lennep, Georganiseerde arbitrage: economie, ravitailleering, vennootschappen, arbitrale kamers, Antwerpen: Standaard, (1947), 222 p.

* Prijs: 200 fr. <BB december 47-4163>

 

R. Ruyssen; R. Loos, R. Croes, Bijdrage tot de kennis van het gedrag van waterige saponineoplossingen, Antwerpen: Standaard, (1947), 32 p., ill. [Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen, vol. 9, 1]

* <BB december 47-4257>

 

A.J.J. van de Velde, Georg Ernst Stahl (1660-1734), het phlogiston en het vitalisme, Antwerpen: Standaard, (1947), 26 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiŽ: Klasse der Wetenschappen; vol. 2: 22]

* <BB december 47-4617>

 

Marcel O. Loeys, Begrotingsevenwicht en conjunctuur: de conjuncturele problematiek van het begrotingsevenwicht, Antwerpen: Standaard, (1947), 318 p. [Economisch-sociale bibliotheek: monografieŽn; vol. 25]

* Prijs: 210 fr. <BB februari-maart 48-519>

 

Marcel O. Loeys, Begrotingsevenwicht en conjunctuur: de conjuncturele problematiek van het begrotingsevenwicht, Antwerpen: Standaard, (1947), 318 p. [Katholieke Universiteit te Leuven. Reeks van de School voor economische wetenschappen; vol. 34]

* <BB februari-maart 48-520>

 

Achiel Stubbe, Bruegel en de renaissance: het probleem van het maniŽrisme, Antwerpen: Standaard, (1947), 231 p.

* Prijs: 140 fr. <BB april 48-1176>

 

Hadewijch,Brieven, Antwerpen: Standaard, (1947), 2 v. [Leuvense studiŽn en tekstuitgaven; vol. 1947: 1]

* Edit: Jozef van Mierlo [jr.]. Prijs: 340 fr. <BB april 48-1220>

 

Albert de Sy, Leerboek der algemene metallurgie, siderurgie, electrosiderurgie en metallographie. Deel II: Siderurgie en electrosiderurgie. Band II, Antwerpen: Standaard, (1947), 160 p., ill.

* Prijs: 230 fr. <BB mei 48-1560>

 

Jos van der Steen, Ernest Hemingway: de stem van het verloren geslacht, Antwerpen: Standaard, (1947), 46 p. [Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding; vol. 395]

* <BB mei 48-1596>