Uitgeverij De Vlijt [Het Steen/De Regenboog], Antwerpen (1933-1950)

 

1933

 

J. Vandevelde, Beauraing*, De Vlijt, Antwerpen, [1933], 41 p., ill.

*  Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestr 46, Antwerpen.

*** 1e uitgave Prijs 3,00 fr. (omslag)

 

Oud-Turnhout, geschiedkundige schets, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, [1933], 68 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: Oud-Turnhout: 1858-1933.

 

Floris Prims, Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1933, 427 p. [Antwerpiensia; 1932 vol. 6]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

1934

 

Verslag der studiedagen over: de geesteshygiène en de misdadigheid. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het *Dispensarium voor geesteshygène* te Antwerpen. Mededeelingen en Besprekingen 14 en 15 April 1934, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, [1934], 71 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen (C. Van Gerwen). Organisatie: Nationale Belgische Bond voor Geesteshygiène, Provinciaale afdeeling Antwerpen. <BB 19S-2039>

 

Tony Bergmann, Ernest Staas: advocaat, De Vlijt, Antwerpen, [1934], 136 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt (C. Van Gerwen), Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Album Albert I. Fototentoonstelling ingericht door de Antwerpsche Persfotografen onder bescherming der Antwerpsche dagbladbestuurders en ten voordele der goede werken van H.M. Koningin Elisabeth. / Exposition Photographique organisée par les Reporters-Photographes d*Anvers sous le patronage des directeurs de journaux et au profit des oeuvres de S.M. la reine Elisabeth, De Vlijt, Antwerpen, [1934], ill.

* Alternatieve titel omslag: Albert I Photo-album 1934. Druk: drukkerij De Vlijt (C. Van Gerwen), Nationalestraat 46, Antwerpen. Woord vooraf/Avant-propos: Felix de Roy.

 

Just Houben, De oprichting van inkoopcombinaties als verdediging der middenstanders, druk. De Vlijt, Antwerpen, [1934], 32 p.

* Druk: De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Lodewijk Mortelmans, Peter Benoit: beknopte studie over den man en zijn werk., De Vlijt, Antwerpen, [1934], 48 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: Peter Benoit, 1834-1934. Druk: drukkerij De Vlijt (C. van Gerwen), Nationalestraat 46, Antwerpen. Organisatie: Gazet van Antwerpen; Zondagsvriend.

** Dit boekje werd uitgegeven door de zorgen der Gazet van Antwerpen * De fotos en heliogravuur werden verzorgd door den dienst van het weekblad Zondagsvriend.

*** Prijs: 1 frank (omslag).

 

René Victor, Het werk van Adolphe Prins, De Vlijt, Antwerpen, 1934, 29 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 4, 1934-1935, p. 401-416.

Floris Prims, Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1934, 438 p. [Antwerpiensia; 1933 vol. 7]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

1935

 

Floris Prims, De katholieke dagbladpers te Antwerpen, dr. De Vlijt, Antwerpen, [1935], 128 p.

* Druk: dr. De Vlijt (A. Somville, Best.), Nationalestraat, 46, Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB januari 36-9>

 

Maria Alena, Het Onze Vader der missie, De Vlijt, Antwerpen, (1935), 80 p.

* Druk: De Vlijt, Antwerpen. Prijs: 8 fr. <BB februari 36-286>

** Het onze vader der missie werd geschreven door zuster Maria Alena der Kanunnikessen van het Heilig Graf te Turnhout en gedrukt op de persen *De Vlijt* (bestuurder A. Somville) Nationalestraat, 46 te Antwerpen. Ten jare 1935

 

M. de Waal, Dieren in de volksgeneeskunst, De Vlijt, Antwerpen, (1935), 122 p.

         De Vlijt, 1951, BB-1951-4288

 

Floris Prims, Oud-Antwerpsche portrettengalerie, De Vlijt, Antwerpen, [1932-1940], 3 vol.

*** Bundeling krantenartikels, ondertekend door F.P.

 

J. Verstraelen, De katholieke pers te Gent, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1935], 112 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Antwerpen.

*** SBA: 1936.

 

De 500e verjaring van het Heilig Sacrament van Mirakel te Leuven, De Vlijt, Antwerpen, (1935), 24 p., ill.

 

Floris Prims, Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1935, 410 p. [Antwerpiensia; 1934 vol. 8]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

                                                                         

1936

 

Jules Verstraelen, De katholieke pers te Gent, De Vlijt, Antwerpen, (1936), 109 p.

* Prijs: 12 fr. <BB mei 36-1187>

 

Jan Timmermans, T. G. Masaryk en de vestiging van den Tsjecholslovakschen staat, De Vlijt, Antwerpen, (1936), 71 p. [ Uitgave van de Volksuniversiteit Herman van den Reeck; vol. 17-18]

* <BB mei 36-1349>

 

Hubert Leynen, Een eeuw weekbladpers in Limburg, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1936], 76 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Antwerpen. Prijs: 12 fr. <BB augustus 36-1888>

 

Floris Prims, Rechterlijk Antwerpen in de middeleeuwen. De rechterlijke instellingen, De Vlijt, Antwerpen, (1936), 195 p.

* <BB september 36-2387> Confraternitas Sancti Yvonis

 

P[aul] Verhaegen, De katholieke pers te Brussel, uitgave De Vlijt, Antwerpen, [1936], 88 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Antwerpen. Prijs: 10 fr. <BB oktober 36-2417>

 

Paul Verhaegen, La presse catholique dans la province de Hainaut, éditions De Vlijt, Anvers, [1936], 52 p.

* Druk: imprimerie De Vlijt (A. Somville, directeur), Anvers. Prijs: 10 fr. <BB oktober 36-2418>

*** Geen vermelding auteur.

 

Joseph Demarteau, La presse catholique au pays de Ličge, éditions De Vlijt, Anvers, [1936], 136 p.

* Druk : imprimerie De Vlijt (A. Somville, directeur), Anvers. Prijs: 10 fr. <BB oktober 36-2419>

 

P[aul] Verhaegen, La presse catholique ŕ Bruxelles, éditions De Vlijt, Anvers, [1936], 79 p., ill.

* Druk: imprimerie De Vlijt (A. Somville, directeur), Anvers. Prijs: 10 fr. <BB november 36-2683>

 

Pierre Dominique Kuyl; Petrus van Kameryk, Legende der martelaren van Geel: Ste.-Dimphna en St. Gerebernus. Legende door P.D. Kuyl, Pr. Volgens Petrus van Kameryk, die het leven der H. Dymphna beschreef in het midden der XIIIde eeuw, dr. De Vlijt, Antwerpen, 1936, n. pag.

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Antwerpen.

 

Paul Pipers, Diepenbeek, De Vlijt, Antwerpen, (1936), 156 p., ill.

 

Floris Prims, De katholieke dagbladpers te Antwerpen, De Vlijt, Antwerpen, (1936), 128 p.

 

J. Schmitz, La presse catholique dans la province de Namur, éditions De Vlijt, Anvers, [1936], 72 p.

* Druk: imprimerie De Vlijt (A. Somville, directeur), Anvers.

 

Jos Vermeulen, Albrecht Rodenbach, de wonderknape van Vlaanderen, De Vlijt, Antwerpen, (1936), 80 p., ill.

 

René Victor, Beschouwingen over de nieuwe proceduur in zake echtscheiding, De Vlijt, Antwerpen, 1936, 66 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 5, 1935-1936, p. 897-932.

 

René Victor, Het werk van Dr J.J. von Schmid, De Vlijt, Antwerpen, 1936, 24 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 5, 1935-1936, p. 1025-1036.

 

Het feest van de katholieke school, De Vlijt, Antwerpen, (1936).

* Instelling: Vereeniging tot bevordering van het katholiek onderwijs Deurne.

 

Wat Paschen voor u kan en moet zijn, De Vlijt, Antwerpen, (1936*).

 

Floris Prims, Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1936, 408 p. [Antwerpiensia; 1935 vol. 9]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

1937

 

Jos. F.J. Nolf (ed.), Fransch-Nederlandsch handboekje voor de veralgemeening der Nederlandsche finantieele vaktermen. Speciaal ten gebruike van H.H. Wisselagenten, bankiers, enz., uitgever J. Nolf, Merksem/Antwerpen, [1937], 95 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Nationalestraat 46, Antwerpen. Prijs: 100 fr. <BB december 37-4067>

*** Uitgever: J. Nolf Wuytslei, 41 Merksem/ Vleminckveld, 7, Antwerpen.

 

Albe, Cherubijn en mensch: verzen, De Vlijt, Antwerpen, (1937), 47 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB januari 38-216>

** Deze bundel werd in beperkte oplage gedrukt op de persen der Drukkerij *De Vlijt* te Antwerpen tijdens de Hoogdagen der Vlaamsche Letteren ten jare MCMXXXVII en draagt N° 23

 

Paul Pipers, Diepenbeek, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, [1937], 160 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder),Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Floris Prims, Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1937, 450 p. [Antwerpiensia; 1936 vol. 10]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

1938

 

Eeuwfeest van H. Conscience's Leeuw van Vlaanderen, Antwerpen, 9 en 10 juli 1938: officieel programma, De Vlijt, Antwerpen, [1938], 32 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Nationalestraat 46, Antwerpen. Prijs: 2 fr. <BB september 38-3653>

*** Uitgegeven door de *Gazet van Antwerpen*.

 

Albert Michielsen, Het verval van den stand der kleinhandelaren, De Vlijt, Antwerpen, [1938], 15 p.

* Overdruk: Streven. <BB oktober 38-3908>

 

A.J. van Aken, Geschiedenis van Loenhout, De Vlijt, Antwerpen, [1938], 56 p., ill.

* Prijs: 3 fr. 25 <BB november 38-4454>

 

F[elix] Heidendal, Rijkevorsel van vroeger tot heden, De Vlijt, Antwerpen, [1938], 72 p.

* Prijs: 7 fr. 50 <BB november 38-4580>

 

Albe, Cherubijn en mensch: verzen, 2e editie, De Vlijt, Antwerpen, (1937), 45 p.

* Prijs: 60 fr. <BB 45-3858>

 

Jozef De Marré, Gedenkboek der jubelfeesten van O. L. Vrouw van Hanswijk te Mechelen (988-1938), De Vlijt, Antwerpen, (1938), 71 p., ill.

 

Camille Huysmans, Het probleem der agglomeraties: rede uitgesproken voor het Vlaamsch Pleitgenootschap der Balie van Brussel, op 24 februari 1938, De Vlijt, Antwerpen, 1938, 38 p.

* Overdruk: Rechtskundig Weekblad.

 

René Victor, Het werk van Dr J.J. von Schmid, De Vlijt, Antwerpen, (1938).

* Overdruk uit: Rechtskundig weekblad, vol. 1937-1938: 7, p. 1089-1112.

 

Documentation de la petite et de la moyenne brasserie de Belgique à l*intention de Messieurs les Sénateurs/Documentatie van de Kleine en Middelgroote Brouwerijen van België

Ten gerieve van de Heeren Senators, De Vlijt, Anvers, 1938, 16 p.

* Druk: imp. De Vlijt (A. Somville, Dir.), 46 rue Nationale, Anvers.

 

Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk. 988-1938. Officieel programma, De Vlijt, Antwerpen, [1938], 62 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vlijt (Alfred Somville, bestuurder), Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Uitgegeven door de *Gazet van Mechelen*.

Prijs 2 fr. (omslag).

 

Officieel programma van de jubelfeesten van O.L.Vrouw van Hanswijk, 988-1938, 2e editie, De Vlijt, Antwerpen, (1938), 59 p.

 

Floris Prims, Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1938, 368 p. [Antwerpiensia; 1937 vol. 11]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

1939

 

Maurits Lambreghts, De oeconomische gebondheid der Nederlanden: rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de Vlaamsche conferentie der Balie v. Antwerpen op 5 november 1938, De Vlijt, Antwerpen, 1939, 35 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 8, 1938-1939, p. 674-694. <BB mei 39-1626>

 

René Victor, De crisis aan de balie, De Vlijt, Antwerpen, 1939, 70 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt (Alfred Somville, bestuurder), Nationalestraat 46, Antwerpen. Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 8, 1938-1939, p. 1571-1614. <BB december 39-4410>

 

Floris Prims, Marnix van Sint-Aldegonde: een katholiek oordeel, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1939, 51 p.

* <BB augustus 40-2441>

 

Norbert Laude, Ons vorstenhuis en de kolonie, De Vlijt, Antwerpen, 1939, 30 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Antwerpen. Overdruk: Elckerlic, 1939.

 

René Victor, Rede en gevoel in het recht, De Vlijt, Antwerpen, [1939].

* Druk: drukkerij De Vlijt (A. Somville, bestuurder), Nationalestraat 46, Antwerpen. Overdruk uit: Rechtskundig weekblad, vol. 1938-1939: 8, p. 1393-1412.

 

Klein handboek van het St-Vincentiusgenootschap, De Vlijt, Antwerpen, (1939), 158 p.

 

Floris Prims, Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1939, 348 p. [Antwerpiensia; 1938 vol. 12]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

1940

 

René Victor, Beschouwingen over den Raad van State, De Vlijt, Antwerpen, 1940, 83 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 9 1939-1940, p. 433-452.

 

Am[edée] Dermul, De aard- en hemelgloben van W. Jansz. Blaeu, in de Antwerpsche bibliotheek, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1940, 53 p., ill.

* <BB 19S-1518>

*** Drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46.

 

Henri de Vocht, Gabriel van der Muyden, Mudaeus, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1940, 23 p.

 

M[aria] Alena, Het Onze Vader der missie, 2e uitgave, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, (1940), 104 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen. Omslagteekening: Z.M. Ange. Prijs: 18 fr. <BB oktober 41-2860>

** Het onze vader der missie werd geschreven door Zuster Maria Alena der Kanunnikessen van het Heilig Graf te Turnhout en voor de eerste maal gedrukt, in het Jaar O.H. 1935. Deze tweede uitgaaf, gezet uit Cairo Intertypeletter, verliet in de Lente van het jaar 1940 de persen van de Drukkerij *De Vlijt* te Antwerpen. De omslagteekening is van Z.M. Ange. De oplaag bestaat uit 300 gewone exemplaren en 200 exemplaren in linnen band, op licht featherweightpapier, en 20 luxe-exemplaren op Pannekoekpapier en genummerd van 1 tot 20. Dit is Nummer [geen nummer]

 

E. Winters, Spijskaart van het jaarlijksch feestmaal op 6 april 1940 = Banquet annuel de samedi 6 avril 1940 = Livre gris de l'Association de la presse belge, De Vlijt, Antwerpen, (1940), ill.

* Titel varieert: Grijs boek van den Belgischen drukpersbond = Livre gris de l'Association de la presse belge.

 

Floris Prims, Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1940, 458 p. [Antwerpiensia; 1939 vol. 13]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

1941

 

M[aria] Hereswitha, De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het prinsbisdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie, 1480-1798, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1941, 444 p., ill. [Universiteit te Leuven. Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie/Université de Louvain. Recueil de travaux d*histoire et de philologie; vol. 3: 4]

* Organisatie: universiteitsbibliotheek Leuven. <BB 19S-1457>

 

Paul Cols, Douze jours de captivité ou Mes souvenirs de guerre, De Vlijt, Anvers, (1941), 112 p.

 

Edgard Verheyden, Beschouwingen in verband met de inpraevisieleer, De Vlijt, Anvers, (1941), 12 p.

* In: Het Juristenblad, vol. 1941: 9.

 

Edgard Verheyden, Nota omtrent inpraevisie en overmacht ter gelegenheid van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, van 3 April 1940, De Vlijt, Anvers, (1941), 12 p.

* In: Het Juristenblad, vol. 1941: 11.

 

Edgard Verheyden, Nota omtrent inpraevisie en overmacht ter gelegenheid van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, van 20 December 1940, De Vlijt, Anvers, (1941), 12 p.

* In: Het Juristenblad, vol. 1941: 1.

 

Floris Prims, Antwerpiensia 1940, Boekhandel Veritas, Antwerpen, 1941, 304 p. [Antwerpiensia; 1940 vol. 14]

* <BB 41-3679>

*** Boekhandel Veritas, Huidevetterstraat 21, Antwerpen.

 

1942

                          

Floris Prims, Beelden uit den cultuurstrijd der jaren 1577-1585, Bureel der *Bijdragen tot de Geschiedenis, Antwerpen, 1942, 543 p. [Antwerpiensia 1941; vol. 15]

* Druk: drukkerij R. Bracke-Van Geert, Wetteren. Organisatie: Bureel der *Bijdragen tot de Geschiedenis* Marnixstraat 26, Antwerpen. <BB augustus 42-2686>

 

Sylva de Jonghe, Het broussevuur, 2e verbeterde druk, uitgeverij Antwerpsche naamloze maatschappij De Vlijt, Antwerpen, 1942, 170 p.

* Prijs: 12 fr. 50 <BB maart 43-993>

*** Copyright by S. de Jonghe.

 

1943

 

Sylva de Jonghe, Zwerftochten onder den evenaar, N.V. Antwerpsche uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1943, 198 p.

* Omslag en boekversiering: JiB. <BB 19S-2760>

 

Floris Prims, Beelden uit den cultuurstrijd II, N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1943, 402 p. [Antwerpiensia; 1943 vol. 16]

* <BB 19S-2937>

*** 408 p. waarvan 6 p. genummerd I-VI.

 

1944

 

Ernest Claes, Stegger, de strooper en Nolle Janus, uitgeverij De Regenboog, Antwerpen, [1944], 32 p., ill. [De kleine volksbibliotheek; vol. 1944: 4]

* Prijs: 3 fr. <BB maart 44-657>

*** *Stegger, de stroope* p. 3-19; *Nolle Janus* p. 20-31.

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

Geen vermelding volume reeks.

 

Jozef Simons, De danstent, uitgeverij De Regenboog, Antwerpen, [1944], 36 p., ill. [De kleine volksbibliotheek]  

* Prijs: 3 fr. <BB maart 44-668>

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

 

Staf Weyts, De laatste der Volders, uitgeverij De Regenboog, Antwerpen, [1944], 32 p., ill. [De kleine volksbibliotheek; vol. 1944: 3]

* Prijs: 3 fr. <BB maart 44-671>

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

Geen vermelding volume reeks.

 

Grete Kunz, Het groote ontwaken, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1944, 344 p.

* Vertaling: Jan Prevoort. Oorspronkelijke titel: Wächter der Heimat. Oorspronkelijke uitgever: Verlag Franz Eher, Nachf., G.M.B.H. München. Houtsneden: Grete Kunz. Prijs: 100 fr. <BB juni 44-1831>

 

Ernest Claes, Ernest Claes vertelt, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 200 p.

* Ter inleiding: Frans Demers. Omslagteekening: Hélène van Raemdonck. Prijs: 45 fr. <BB juni 44-1841>

 

Frans. Demers, Het koerke, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 39 p., ill. [De kleine volksbibliotheek; vol. 1944: 1]

* Prijs: 3 fr. <BB augustus 44-2275>                       

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

Geen vermelding volume reeks.

 

L. Ganghofer, De huishoudster, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, [1944], 36 p., ill. [De kleine volksbibliotheek]

* Vertaling (uit het Duitsch): J. Truyts. Prijs: 3 fr. <BB augustus 44-2278>

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

 

Fred Germonprez, Jan Bart sterft, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, [1944], 32 p., ill. [De kleine volksbibliotheek]

* Prijs: 3 fr. <BB augustus 44-2279>

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

 

August Van Boecksxel, Pietje Vuurmans, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, [1944], 31 p., ill. [De kleine volksbibliotheek]

* Prijs: 3 fr. <BB augustus 44-2286>

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

 

Robert Van Passen, De late bruiloft, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, [1944], 36 p., ill. [De kleine volksbibliotheek]

* Prijs: 3 fr. <BB augustus 44-2287>

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

 

Sylva de Jonghe, Storm over de rimboe: negerroman, 5e druk, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 176 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef (P.V.B.A.), Roodestraat 44, Antwerpen. Prijs: 32 fr. <BB augustus 44-2469>

 

Gustaf af. Geyerstam, De zoon van moeder Lena, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, [1944], 32 p. [De kleine volksbibliotheek]

* Vertaling (uit het Zweedsch): Piet Schepens. Prijs: 3 fr. <BB september 44-2578>

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

 

Antoon Thiry, Kozijn uit Amerika, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, [1944], 36 p., ill. [De kleine volksbibliotheek Antwerpen]

* Prijs: 3 fr. <BB september 44-2587>

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

 

Gustav Frenssen, De zandgravin, 6e druk, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 332 p.

* Bewerking: Otto Knaap. Herziening: Karel Van Leemdonck. Oorspronkelijke titel: Die Bandgräfin Oorspronkelijke uitgever: Verlag G. Grote, Berlin. Prijs: 100 fr. <BB september 44-2740>

 

Fred Germonprez, Ik wil leven: roman, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 147 p. [Prisma reeks]

* Prijs: 32 fr. <BB september 44-2757>

** Nota: Dit werk is een bijwerking van het werk *Wij Leven* dat in 1939 in beperkte oplage verscheen.

 

Ward Hermans, Liederen voor mijn volk, Het Steen, Antwerpen, (1944), 63 p., ill.

* Prijs: 40 fr. <BB september 44-2762>

 

Ragnar Holmström, De geschiedenis van Jonas Ödmark, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 170 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen. Vertaling (uit het Zweedsch): Piet Schepens. Prijs: 45 fr. <BB september 44-2790>

 

Boris Solonevitch, De hand van den admiraal, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 236 p.

* Vertaling (uit het Russisch) en voorwoord: Peter Wels. Prijs: 32 fr. <BB september 44-2856>

 

Gerhard Linne, Lier: Bilder aus einer kleinen Stadt, Verlag De Vlijt, Antwerpen, (1944), 28 p.

* 18 Aufnahmen von Dr. Erhard Malorny, Einband und Graphik: Karl-Heinz Fehrecke. Prijs: 80 fr. <BB september 44-2863>

 

Hendrik Conscience, Een goed hart, De Regenboog, Antwerpen, (1944), 36 p., ill. [De kleine volksbibliotheek Antwerpen]

* Prijs: 3 fr. <BB september 44-3432>

                                                                                                        

Frans Buyle, Tusschen avond en dageraad: een bundel critische opstellen, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 272 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** 276 p. waarvan 4 p. genummerd V-VIII.

 

Gustav Frenssen, Jörn Uhl: een familie-geschiedenis, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 422 p.

* Bewerking (uit het Duitsch): C.D. Sax. Herziening: Karel Van Leemdonck. Oorspronkelijke titel: Jörn Uhl. Oorspronkelijke uitgever: Verlag G. Grote, Berlin.

 

Franz Grillparzer, De arme muzikant, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 32 p. [De kleine volksbibliotheek; vol. 1944: 2]

* Bewerking: Robert de Wit.

*** De kleine volksbibliotheek, om de veertien dagen verschijnt een nieuw deeltje.

Geen vermelding volume reeks.

 

Unto Karri, Het ijs breekt, uitgeverij Regenboog, Antwerpen, 1944, 240 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen. Vertaling (uit het Finsch): Salvador Hertog. Oorspronkelijke titel: Elävä Pelto.

 

Victory: handboekje Nederlandsch-Engelsch: gebruikelijke woorden en gezegden, De Vlijt, Antwerpen, [c.1944], 32 p.

* Druk: drukk. De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen.

 

1945

 

Het langverwachte geluk, De Vlijt, Antwerpen, [1945], 32 p. [V. Reeks; vol. 3]

* Druk: drukk. De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen. Prijs: 3 fr. <BB april 45-814> BB: H. Janssens

*** Veertiendaagsche uitgave.

Geen  vermelding H. Janssens.

 

De hatelijke man, De Vlijt, Antwerpen, [1945], 32 p. [V. Reeks; vol. 1]

* Druk: drukk. De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen. Prijs: 3 fr. <BB april 45-820> BB: H. Janssens

*** Veertiendaagsche uitgave.

Geen  vermelding H. Janssens.

 

Staatsgeheimen, De Vlijt, Antwerpen, [1945], 32 p. [V. Reeks; vol. 2]

* Druk: drukk. De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen. Prijs: 3 fr. <BB april 45-826> BB: H. Janssens

*** Veertiendaagsche uitgave.

Geen  vermelding H. Janssens.

 

Vlaamsche Sprookjes, De Vlijt, Antwerpen, (1945), 48 p.

* Bevat: Boer Kievit; De Borzesnijder; Jan Heldenbloed; Tafeltje dek U en knuppeltje uit den zak; Van Klein Duimken. Prijs: Per nummer. 5 fr. <BB augustus-september 45-2057>

 

Louis Kiebooms, De marsch tegen den dood: uit het dagboek van een concentrationnair, uitgeverij N.M. De Vlijt, Antwerpen, [1945], 48 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen. Prijs: 6 fr. <BB november 45-2783>

*** Prijs: 6 fr. (omslag).

 

Floris Prims, Antwerpen onder Lodewijk XV (1746-174): een bezettingsgeschiedenis, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1945, 234 p. [Reeks van historische monographieën; vol. 9]

* Prijs: 85 fr. <BB maart 46-1174>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Na drie oorlogen: eenige bladzijden uit het leven van Gerard van Looy. Falconpoort 21, Antwerpen. Na 44 jaren trouwen dienst in het Roode Kruis, De Vlijt, Antwerpen, [1945], 12 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen

 

1946

 

Floris Prims, Antwerpsche oorlogsephemeriden (10 mei 1940 - 30 maart 1945): chronologische opteekeningen met alphabetisch register, op personen en zaken, en algemeene oorlogskalender, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1946, 191 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen. Prijs: 60 fr. <BB juli-augustus-september 46-3104>

 

Leo Boonen, Joppie en zijn hoepel, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1946], 55 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen. Illustraties: Eug. Winters. Prijs: 45 fr. <BB oktober-november-december 46-3211>

*** De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen.

 

Vlaamsche Sprookjes, De Vlijt, Antwerpen, (1945), 48 p.

* Bevat: Jan de Beer; 't Manneke van Tintelenteen. Prijs: Per nummer. 4 fr. 50 <BB oktober-november-december 46-3246>

 

Brugge en de H. Bloedprocessie, De Vlijt, Antwerpen, (1946), 31 p., ill.

* <BB oktober-november-december 46-3402>

 

Sven Sederström; Remy de Munck (ed.), Zweedsche volkssagen. Naar de oorspronkelijke aantekeningen, De Vlijt, Antwerpen, 1946, 201 p., ill.

* Vertaling (in het Nederlandsch) en inleiding: Remy de Muynck. Oorspronkelijke aantekeneningen: Sven Sederström. Illustraties: Einar Norelius. Prijs: 60 fr. <BB oktober-november-december 46-3726>

*** De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen.

 

Servetten, speelgoed, schaduwbeelden: een boek voor groot en klein, nuttig en vermakelijk, inhoudend: negen plooivormen voor theeservetten, zes plooivormen voor lijnwaden servetten, een en twintig speeltuigen in geplooid papier zeven en twintig schaduwbeelden, uitgeverij De Vlijt N.V., Antwerpen, [1946], 92 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen Prijs: 50 fr. <BB oktober-november-december 46-3981>

 

C[ornelis] J[an] Staes, De Slokop, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1946, 216 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen. Omslagillustratie: Lievens. Prijs: 60 fr. <BB oktober-november-december 46-4253>

*** Eerste boek: De Terugkeer, p. 5; Tweede boek: Groei, p. 51; Derde boek: Conflict, p. 97; Vierde boek: Rijzend licht*, p. 153.

 

Unto Karri, Het ijs breekt, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1946, 240 p.

* Vertaling (uit het Finsch): Salvador Hertog. Oorspronkelijke titel: Elävä Pelto. Omslagillustratie: JB. Prijs: 50 fr. <BB oktober-november-december 46-4437>

 

E[dmond] Broeckx, Rerum novarum en Quadragesimo anno, 6e uitgave, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, [1946], 344 p.

* Prijs: 90 fr. <BB april 47-1337>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

6e uitgave, 23e duizendtal.

 

Vlaamsche Sprookjes, De Vlijt, Antwerpen, (1945), 48 p.

* Bevat: Smidje Smee; Roosken zonder doornen; Het mutsemanneken. Prijs: Per nummer. 4 fr. 50 <BB mei-juni 47-1683>

 

Jos Cels, Het geboortedeficit in België: schets van een Belgische demographie van 1830 tot 1980, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1946], 91 p.

* Ter inleiding: G.F. van den Bril. Prijs: 45 fr. <BB mei-juni 47-1753>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Serviettes-jouets jeux d'ombres: un livre amusant et utile pour petits et grands contenant: neuf modèles de serviettes en papier plié, six grandes serviettes, vingt et un jouets en papier plié, vingt cinq figures d*ombres, S.A. De Vlijt societé d*édition, Anvers, (1946), 92 p.

* Prijs: 50 fr. <BB mei-juni 47-1920>

 

L[eo] Delwaide, Vier jaar burgemeester van Antwerpen, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1946, 75 p.

 

Pierre Goemaere, Een dag bij den koning der Belgen, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1946], 48 p., ill.

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

Prijs: 5 fr. (omslag).

 

K[arel] C. Peeters, Eigen aard: grepen uit de Vlaamsche folklore, 2e editie, drukkerij-uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1946], 546 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen. Voorwoord: J. Gessler. Illustraties: H. Lievens.

*** Geen vermelding 2e editie.

 

Constant Emiel Vervoort, Pius XII Signum in Bonum, De Vlijt, Antwerpen, (1946), 402 p., ill.

 

Tongeren: zevenjaarlijksche kroningsfeesten O.L.V., luisterrijke processie luisterrijke processie Heiligdomsbedevaart op 7 en 14 juli te 10 uur: officieel programma/Tongres: fętes septennales de N.D. Procession Solennelle et Cortege des Reliques les 7 et 14 juillet ŕ 10h. : programme officiel, De Vlijt, Antwerpen, (1946), 27/21 p.

* Druk: drukk. De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Prijs: 5 fr (omslag).

 

1947

 

William Mac Gregor, Wie vernietigt de wereld (Spionage te Rjnkan), uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1947], 87 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen. Prijs: 15 fr. <BB februari 47-700>

Karel C. Peeters, Eigen aard: grepen uit de Vlaamsche folklore, 2e editie, De Vlijt, Antwerpen, (1947), 542 p., ill.

* Illustraties: H. Lievens. Prijs: 450 fr. <BB april 47-1415>

 

L[ouis] Th[eo] Maes, De doodstraffen in het oud-Nederlandse stadsrecht, De Vlijt, Antwerpen, [1947], 14 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 8, 1947, p. 833-840. <BB mei-juni 47-1778> BB: R. Victor

 

Floris Prims, Antwerpsche beelden uit den patriottentijd, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1947, 195 p. [Antwerpiensia; vol. 17]

* Prijs: 80 fr. <BB september 47-2876>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.


Robert Erkens, De huishuurwet 1947. Wet van 31 Juli 1947 houdende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur, met commentaar en aantekeningen ontleend aan de wetsontwerpen, de memorie van toelichting, de verslagen der Commissiën van Justitie, de parlementaire handelingen en bescheiden van Kamer en Senaat, De Vlijt N.V., Antwerpen, [1947], 72 p.

* Druk: drukk. P. van de Velde, p.v.b.a. Muizenstraat 17-19, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB oktober 47-3062>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Robert Erkens, Het Verkeersreglement. Algemeen reglement van 1 Februari 1934 met de wijzigingen tot en met het besluit van 3 Januari 1947, met de verkeerswet van 1 Augustus 1899 gewijzigd door de wetten van 1 Augustus 1924 en 16 December 1935 en het internationaal verkeersverdrag van 24 April 1926. Geordend en van aantekeningen voorzien, uitgave De Vlijt N.V., Antwerpen, 1947, 104 p.

* Druk: drukk. Paul van de Velde, p.v.b.a. Muizenstraat 17-19, Antwerpen Prijs: 46 fr. <BB oktober 47-3068>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Tentoonstelling van tekeningen : G. Kerricx en G. I. Kerricx. Ontwerpen van preekstoelen, communiebanken, gestoelten. Biechtstoelen en lambriseringen van Antwerpse laat- barok beeldhouwersarchitecten. Maketten en beeldhouwwerken. Ingericht door den Kon. Oudkundigen Kring van Antwerpen in den zetel van de Vereniging Leopoldstraat 57. Zaterdag 26 Juli * Zondag 3 Augustus 1947, De Vlijt, Antwerpen, 1947, 23 p., ill.

* Organisatie: Vereniging van de Oudheidkundige en geschiedkundige kringen van België. Inleiding: C. Van Herck; Adolf Jansen. <BB november 47-3745>

 

Inga-Britt Allert, De prinses Doornroosje, uitgeverij De Vlijt N.V., Antwerpen, (1947), 36 p., ill. [Een Alga-boek; vol. 2]

* Druk: Ĺhlen & Ĺkerlunds Förlag, Stockholm, Sweden. Tekeningen: Björn Landström. Prijs: 30 fr. <BB december 47-3934>

*** Geen vermelding volume reeks

Copyright A.B. Alga, Stockholm.

NV Alga Holland.

 

Inga-Britt Allert, Het sprookje van Assepoester, uitgeverij De Vlijt N.V., Antwerpen, (1947), 39 p., ill. [Een Alga-boek; vol. 3]

* Druk: Ĺhlen & Ĺkerlunds Förlag, Stockholm, Sweden. Tekeningen: Nils E. Hansson. Prijs: 30 fr. <BB december 47-3935>

*** Geen vermelding volume reeks.

Copyright A.B. Alga, Stockholm

NV Alga Holland.

 

Inga-Britt Allert, Het sprookje van Roodkapje, uitgeverij De Vlijt N.V., Antwerpen, (1947), 35 p., ill. [Een free-time-boek; vol. 1]

* Druk: Ĺhlen & Ĺkerlunds Förlag, Stockholm, Sweden. Tekeningen: Nils Hansson. Prijs: 30 fr. <BB december 47-3936>

*** Geen vermelding volume reeks.

Copyright Free-time Förlagsaktiebolag Stockholm.

 

Börje Hoffsten, Het sprookje van Hansje en Grietje, uitgeverij De Vlijt N.V., Antwerpen, (1947), 37 p., ill. [Een Alga-boek; vol. 1]

* Druk: Ĺhlen & Ĺkerlunds Förlag, Stockholm, Sweden. Tekeningen: Nils Hansson. Prijs: 30 fr. <BB december 47-3946>

*** Geen vermelding volume reeks.

Copyright A.B. Alga, Stockholm

NV Alga Holland.

 

A.L. Verhofstede, Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie, uitgeverij De Vlijt N.V., Antwerpen, [1947], 96 p.

* Druk: drukk. Helio-Offset S.A.R., Anderlecht. Bijdrage: J. Van Mierlo. Beschrijving van de codex: G.I. Lieftinck. Bibliographie: Rob. Roemans. Prijs: 75 fr. <BB december 47-4444>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

Voorwoord * A.L. Verhofstede; Korte uitweiding over het gedicht * A.L. Verhofstede; Is het slot van *Beatrijs* niet oorspronkelijk * J. van Mierlo; Beschrijving van het handschrift * G.I. Lieftinck; Bibliografie * Rob. Roemans; Beatrijs uitgave van de tekst en reproductie van het handschrift * A.L. Verhofstede.

Bijlage bij de uitgave van 1947: Nota*s bij de tekst * A.L. Verhofstede, 16 p.

 

Richard Dewachter, Pietje de bezembinder, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1947], 110 p.

* Prijs: 60 fr. <BB december 47-4461>

** Steek uw licht op, boekenvriend, en keur deze eerste uitgave van Richard Dewachter*s novelle *Pietje de bezembinder*. Een boeiend verhaal, met goede moraal, geurend naar de wilgentronken en de wijmbossen van de Weert. Voor u verzorgd en uitgegeven door *De Vlijt* en opgeluisterd met dertig mooie pentekeningen van kunstschilder G. De Bruyne; allen genummerd. Dit is Nr 184

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Constant Emiel Vervoort, Pius XII Signum in Bonum, De Vlijt, Antwerpen, (1947), 401 p.

* Prijs: 120 fr. <BB december 47-4616>

 

Louis Kiebooms (ed.), Het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden. Het statuut van de Buitenlanders Politieke Gevangen. Wetgeving: kommentaar, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1947], 107 p.

* Inleidende brief: Robert de Man. Prijs: 10 fr. <BB februari-maart 48-532>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Koningsvraagstuk: beknopte inhoud van het verslag van de Commissie van Voorlichting, uitgave A.N.M. De Vlijt, Antwerpen, [1947], 8 p.

* <BB april 48-957>

*** Uitgave A.N.M. De Vlijt Alfr. Somville, bestuurder. Nationalestraat, 46, Antwerpen.

4 krantenpagina*s en 4 pagina*s getiteld *National Congres voor de oplossing van het Koningsvraagstuk*.

 

Fl[oris] Prims, Historiek der gewone gebeden, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1947, 91 p.

* Alternatieve titel omslag: Historiek van de gewone gebeden. Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen Prijs: 40 fr. <BB augustus 48-2594>

 

Brugge en de H. Bloedprocessie, N.M. De Vlijt, Antwerpen, [1947], 31 p., ill.

* Organisatie: Zondagsvriend. Ontwerp plakbrief: Robert Coppieters.

*** N.M. De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen. A. Somville, bestuurder.

Deze uitgave werd verzorgd door Zondagsvriend, het schoonste Vlaams geďllustreerd weekblad.

Prijs: 5 fr. (stempel omslag).

 

1948

 

Lode Cantens, Kapel der gevangenis: Jan Duchęne, schilder der barmhartigheid, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1948, 31 p., ill.

* Prijs: 100 fr. <BB mei 48-1574>

** Dit werk werd gedrukt op 1000 exemplaren op houtvrij papier, ter herinnering aan het prachtig werk van Jan Duchęne, schilder van de koepel der kapel in de Antwerpsche gevangenis. 100 exemplaren werden genummerd van nr 1 tot 100 en dragen de handtekening van de schrijver en de kunstschilder. Het eerste nummer in kinderlijke eerbied opgedragen aan Zijne Heiligheid de Paus. Antwerpen, Februari 1948.

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

Pierre Goemaere, Een dag bij den koning der Belgen, De Vlijt, Antwerpen, (1948), 48 p., ill.

* Prijs: 5 fr. <BB mei 48-1698>

 

Karel C. Peeters, Eigen aard: grepen uit de Vlaamsche folklore, 2e editie, De Vlijt, Antwerpen, (1948*), 542 p., ill.

* Illustraties: H. Lievens. Prijs: 475 fr. <BB juni 48-1839>

 

Robert Erkens, Oorlogsschadewet met uitvoeringsbesluiten. Wet van 1 Oktober 1947 betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen, met commentaar en aantekeningen ontleend aan de wetsontwerpen, de memorie van toelichting, de verslagen der commissiën en de parlementaire handelingen en bescheiden van Kamer en Senaat, De Vlijt N.V., Antwerpen, [1948], 127 p.

* Prijs: 45 fr. <BB augustus 48-2647>

*** De Vlijt N.V., Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Jan [Filip] Boon, Een vaderland om te beminnen, of: De ontmoeting van de Vlaamse en de Belgische gedachte, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1948, 119 p.

* <BB december 48-4336>

 

Al. de Maeyer (ed.); Rob. Roemans (ed.), Esmoreit: eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie, en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, (1948), 129 p.

* Prijs: 105 fr. <BB juli 49-3106>

*** Uitgeverij De Vlijt N.V., Nationalestraat 46, Antwerpen.

 Aantekeningen bij de tekst. Bijlage bij de uitgave van 1948, 23 p.

 

Robert Erkens, Het verkeersreglement: algemeen reglement van 1 februari 1934 met de wijzigingen tot en met het besluit van 3 januari 1947, 2e editie, De Vlijt, Antwerpen, (1948), 104 p.

 

Robert Erkens (ed.), Het verkeersreglement: algemeen reglement van 1 februari 1934 met de wijzigingen tot en met het besluit van 16 oktober 1947 met de verkeerswet van 1 augustus 1889 gewijzigd door de wetten van 1 augustus 1924 en 16 december 1935 en het international verkeersverdrag van 24 april 1926. Geordend en met aantekeningen voorzien, 3e druk, De Vlijt N.V., Antwerpen, 1948, 104 p.

* Druk: Paul van de Velde, p.v.b.a., Muizenstr. 17-19, Antwerpen.

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Robert Erkens, Het verkeersreglement: algemeen reglement van 1 februari 1934 met de wijzigingen tot en met het besluit van 3 januari 1947, 4e editie, De Vlijt, Antwerpen, (1948), 112 p.

 

Louis Kiebooms, De algemene lijn in de Vlaamse beweging en open brief aan de Katholieke Vlaamse Hoogstudenten, De Vlijt, Antwerpen, (1948), 20 p.

 

Paul Sobry, Literatuurstudie en universiteit, De Vlijt, Antwerpen, (1948).

 

C. Spillemaeckers, Tentoonstelling van vlecht- en strowerk, De Vlijt, Antwerpen, (1948), 15 p.

 

Catalogus van boeken van De Vlijt, De Vlijt, Antwerpen, (1948), 64 p.

 

Floris Prims, Antwerpiensia, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1948, 352 p. [Antwerpiensia; vol. 18]

*** De Vlijt, Nationalestraat 48, Antwerpen.

 

1949

 

L[ouis] Kiebooms, De algemene lijn in de Vlaamse beweging en open brief aan de Katholieke Vlaamse Hoogstudenten, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1949], 20 p.

* Prijs: 20 fr. <BB juni 49-2428>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

René Dekkers, Godsoordelen in het Romeins recht*, De Vlijt, Antwerpen, 1948-1949, 29 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, 1948-1949. <BB oktober 49-3717>

 

Floris Prims, De metamorphose van Terlist (nu St-Jozefskwartier, Antwerpen), De Vlijt, Antwerpen, (1949), 99 p.

* Prijs: 120 fr. <BB april 50-1433>

 

Georges Dutry, Geldlenen en kapitaal zoeken: bronnen en instellingen, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, [1949], 284 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen. Prijs: 125 fr. <BB november 50-3814>

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

August Croegaert, Wat zal een vroom bedevaarder te Rome en in Italië bezoeken*, De Vlijt, Antwerpen, (1949*), 16 p., ill.

 

Robert Erkens, Het verkeersreglement: algemeen reglement van 1 februari 1934 met de wijzigingen tot en met het besluit van 3 januari 1947, 5e editie, De Vlijt, Antwerpen, (1949), 112 p.

 

Robert Erkens (ed.), Het verkeersreglement: algemeen reglement van 1 februari 1934 met de wijzigingen tot en met het besluit van 16 oktober 1947 met de verkeerswet van 1 augustus 1899 gewijzigd door de wetten van 1 augustus 1924 en 16 december 1935 en het internationaal verkeersverdrag van 24 april 1926. Geordend en met aantekeningen voorzien, 6e druk, De Vlijt, Antwerpen, (1949), 111 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen.

 

Floris Prims, Op de gronden van Sint-Jan Berchmanscollege, van Houtmere tot Carmelklooster, stapelhuis en gymnasium, De Vlijt, Antwerpen, (1949), 98 p.

* Instelling: Sint-Jan Berchmanscollege Antwerpen.

 

E.R.C. van Bogaert, Alberico Gentili als voorloper van de School van het natuurrecht, De Vlijt, Antwerpen, (1949).

* Overdruk uit: Rechtskundig weekblad, vol. 1948-1949: 31, p. 994-999.

 

Floris Prims, Antwerpiensia, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1949, 351 p. [Antwerpiensia; vol. 19]

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

1950

 

Floris Prims, Op de gronden van Sint-Jan Berchmanscollege, van Houtmere tot Carmelklooster, stapelhuis en gymnasium, De Vlijt, Antwerpen, (1950), 98 p.

* Instelling: Sint-Jan Berchmanscollege Antwerpen. Prijs: 80 fr. <BB maart 50-862>

 

Frans Kerremans-Maes, Erfregeling van de kleine nalatenschappen: uitlegging der wet van 15 mei 1900 gewijzigd door degene van 23 juni 1924 (art.2) en 23 april 1935, De Vlijt, Antwerpen, (1950), 227 p.

* Prijs: 90 fr. <BB juli 50-2330>

 

Rob[ert] Roemans, Het werk en de betekenis van Prof. Dr. Willem de Vreese, uitgeverij De Vlijt N.V., Antwerpen, 1950, 162 p., ill.

* Prijs: 160 fr. <BB november 50-4085>

 

Jan Gessler, Virgilius: facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1950, 80 p., ill.

* Inleiding: jan Gessler. Kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandsche uitgaven: Fr[ank] van den Wijngaert. Prijs: 110 fr. <BB december 50-4239>

*** 80 p. met daarnaast ongenummerde p. facsimile.

 

Anna Germonprez, Jeronimo: verzamelde novellen, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1950, 245 p.

* Voorrede en levensschets van de schrijfster: Edgard Ryckaerts. Prijs: 100 fr. <BB januari 51-294>

 

A.L. Verhofstede; J. van Mierlo, Marike van Nieumeghen: reproductie van de post-incunabel van W. Vorsterman, berustend op de Beierse Staatsbibliotheek te München, De Vlijt, Antwerpen, (1950), 134 p., ill.

* Prijs: 125 fr. <BB januari 51-300>

 

Frans Blockmans, Het oude gerecht te Antwerpen, De Vlijt, Antwerpen, (1950).

* Overdruk uit: Rechtskundig weekblad, vol. 1950-1951: 14, p. 449-458.

 

Giuseppe de Luca, Het zusterke der armen: een evangelische roeping, De Vlijt, Antwerpen, (1950), 24 p.

 

K[arel] C. P[eeters], De borzesnijder, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 16 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 1]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], Tafeltje dek u en Knuppeltje uit den zak, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 16 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 2]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], Boer Kievit, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 16 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 3]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], Van klein duimken, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 16 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 4]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], Jan Heldenbloed, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 20 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 5]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], Jan de Beer, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 24 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 6]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], Smidje Smee, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 20 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 7]

* Druk drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], Roosken zonder doornen, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 16 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 8]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], Het mutse manneke, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 16 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 9]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

K[arel] C. P[eeters], 't Manneken van Tintelenteen, De Vlijt, Antwerpen, [1950], 16 p., ill. [Vlaamsche sprookjes; vol. 10]

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat, 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding volume reeks.

 

Karel C. Peeters, Eigen aard: grepen uit de Vlaamsche folklore, 1e-2e editie, De Vlijt, Antwerpen, (1950), 2 vol., ill.

* Illustraties: H. Lievens.

 

Frans van Cauwelaert, Frans van Cauwelaert: vriendenhulde bij zijn zeventigste verjaardag, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, 1950, 199 p., ill.

* Voorwoord: P.W. Segers; J. Valvekens; L. Nuyens; R. Monballiu. Medewerkers: Fr. Baur; Gerard Brom; Valerius Claes; Marcel Cordemans; A.E. De Schrijver; Jozef de Voghts; Franco De Wyels; G. Eyskens; Jan Lindemans; Flor. Prims; P.W. Segers; Jan Valvekens; P. Van Molle; H. Van Oekel; Mr Hub. Verwilghen.

*** De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

Ch[arles] van Herck; Ad. Jansen, Tentoonstelling van oude kunst in de St. Andrieskerk (10 juni-2 juli 1950): catalogus, De Vlijt, Antwerpen, (1950), 32 p., ill.

 

Ch[arles] van Herck; Ad. Jansen, Tentoonstelling van oude kunst in de St. Andrieskerk (10 juni-2 juli 1950): catalogus, 2e druk, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, [1950], 32 p., ill.

 

René Victor, Bibliographie der werken gepubliceerd door Antwerpse magistraten en advocaten sedert het bestaan der Rechtbank van eerste Aanleg (1800-1950), De Vlijt, Antwerpen, 1950, 56 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

 

René Victor, De evolutie van het Belgisch recht sedert 150 jaar: rede uitgesproken op zaterdag 18 november 1950 in de Assisenzaal van het Gerechtshof te Antwerpen op de Academische zitting die de opening der Tentoonstelling van het Antwerps Rechtsleven voorafging, De Vlijt, Antwerpen, 1950-1951, 20 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 14, 1950-1951, p. 429-439.

 

René Victor, De huurwet 1950, De Vlijt, Antwerpen, 1950-1951, 35 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 14, 1950-1951, p. 461-582.

 

René Victor, Het gevaarlijk artikel 214 j B.W., De Vlijt, Antwerpen, 1950-1951, 25 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 13, 1949-1950, p. 1569-1584.

 

René Victor, Professor E. van Dievoet als rechtsgeleerde, De Vlijt, Antwerpen, 1949-1950, 23 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 13, 1949-1950, p. 1297-1310.

 

René Victor, Prof. J.H.P. Bellefroid, De Vlijt, Antwerpen, 1949-1950, 20 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 13, 1949-1950, p. 913-924.

 

[René Victor], Tentoonstelling van het Antwerps rechtsleven. Ingericht in het Gerechtshof te Antwerpen van 18 tot 30 november 1950, ter gelegenheid der viering van het 150 jarig bestaan der Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen: cataloog, drukkerij De Vlijt, Antwerpen, (1950), 143 p.

* Druk: drukkerij De Vlijt, Nationalestraat 46, Antwerpen.

*** Geen vermelding auteur

 

René Victor, Vijftien jaar toepassing der wet van 15 juni 1935: rede uitgesproken rede uitgesproken voor de Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent, op zaterdag 22 april 1950, De Vlijt, Antwerpen, 1949-1950, 20 p.

* Overdruk: Rechtskundig weekblad, vol. 13, 1949-1950, p. 1601-1612.

 

Dit is Halle!, De Vlijt, Antwerpen, (c.1950), 31 p., ill.

 

Floris Prims, Antwerpiensia, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1950, 282 p. [Antwerpiensia; vol. 20]

*** De Vlijt, Nationalestraat 48, Antwerpen.

 


 

Overig

 

KZV, De Vlijt, Antwerpen, (1944-1946)

* Variante Titel: Kleine zondagsvriend. Frequentie: Weekly.

 

Bibliogids: geďllustreerd bibliografisch informatieblad, De Vlijt, Antwerpen, (1945-1949)

* Frequentie: Monthly.

 

Filter: critisch programmablad voor kunst- en ontspanningsleven, De Vlijt, Antwerpen, (1946-1949)

* Frequentie: Weekly.

 

School en huis, De Vlijt, Antwerpen, (1947-1951)

* Frequentie: Other.

 

Wij en onze kinderen: voor ouders van schoolgaande kinderen, De Vlijt, Antwerpen, (1948-1949)

* Frequentie: Monthly.

 

Vrouw en huis, De Vlijt, Antwerpen, (1948-1956)

* Frequentie: Weekly.

 

[terug]