Uitgeverij Dietschland, Aalst (1935-1940)

 

1935

 

De Dietsche volksstaat, 3e druk, Dietschland, Aalst, 1935, 90 p.

* Organisatie: V.N.V.; Vlaamsch-Nationaal Studiebureau voor Kultureele Politieke en Sociaal-Economische Vraagstukken. <BB juni 35-1511>

*** Uitgeverij *Dietschland* verantw uitg.: E. van den Berghe, Aalst.

 

Dietschland hou-zee!, Dietschland, Aalst, [1935], 20 p.

* Alternatieve titel omslag: Dietschland hou-zee! * 1e landdag van het V.N.V. op 4 * 5 mei 1935 te Kester. Prijs: 3 fr. <BB september 35-2350>

** Van dit werk werden 1000 exemplaren gedrukt op featherweight 72 gram in witten omslag uit de M.U.-verzameling terwijl 30 luxe exemplaren verschenen op zwaar featherweight 105 gram in witten omslag uit de M.U.D.-verzameling en met de hand genummerd van 1 tot 30.

 

Strijd: weekblad van het Vlaams nationaal verbond, Dietschland, Aalst, (1935-), 17 p.

* Instelling: Vlaamsch Nationaal Verbond. Prijs: Per nummer:  0 fr. 50 <BB maart 36-598>

 

Kester, 1934-1935: Dietschland hou-zee!, 3e uitgave, Dietschland, Aalst, [1935], 35 p., ill.

* Instelling: Vlaamsch Nationaal Verbond.

*** Uitgeverij *Dietschland* verantw uitg.: E. van den Berghe, Aalst.

 

1936

 

H.J. Elias, De Regeering verklaart ons den oorlog. Het V. N. V. antwoordt, Dietschland, Aalst, (1936).

* <BB januari 37-95>

 

1937

 

Staf de Clercq, Het VNV en het militaire vraagstuk. Rede in de kamer uitgesproken door Staf de Clercq, alg. leider van het V.N.V., bij de bespreking van het militaire vraagstuk, Dietschland, Aalst, [1937], 32 p.

* Alternatieve titel omslag: Het V.N.V. en het militaire vraagstuk. Prijs: 1 fr. 50 <BB maart 37-695>

 

Hier is het Vlaamsch nationaal Verbond. Doelstelling en programma, Dietschland, Aalst, [1937], 36 p., ill.

* Prijs: 3 fr. <BB september 37-2781>

*** 36 p. waarvan 4 p. ongenummerd, met platen.

Uitgeverij Dietschland: Verantwoordelijke uitgever: Leo Friant, Aalst.

                            

Staf de Clercq, Inzichten en standpunten, Dietschland, Aalst, 1936-1937, 40 p.

* Prijs: 3 fr. <BB oktober 37-3108>

*** Bijlagen: Akkoord onderteekend op 6 oktober 1936 door Staf De Clercq, leider van het V.N.V. en Léon Degrelle, leider van Rex; Beginselakkoord onderteekend op 8 december 1936 door de afgevaardigden van het directorium der K.V.V. en vertegenwoordigers van het V.N.V.: Borginon, De Bruyne, Elias, Eyskens, Romsee, Verbist.

Uitgeverij Dietschland Verantwoordelijke uitgever: Ernest van den Berghe, Aalst.

Historicus [Robert van Roosbroeck], De Fransche Rijnpolitiek en de Vlaamsche zelfstandigheid, Dietschland, Aalst, 1937, 85 p.

* Instelling: Vlaamsch-Nationaal Studiebureau voor Kultureele Politieke en Sociaal-Economische Vraagstukken. Prijs: 5 fr. <BB december 37-4056>

*** Aan den lezer * S.V. Dietschland.

Uitgeverij Dietschland Verantwoordelijke uitgever: Ernest van den Berghe, Aalst.

 

Willem van Oranje, Dietschland, Aalst, [1937], 34 p. [Dietsche Grooten; vol. 1]

* Prijs: 5 fr. <BB februari 38-969>

*** 34 p. waarvan 2 p. met platen, ongenummerd.

Kleine bibliotheek * Dietschland

 

Staf de Clercq, Meer dan ooit los van Frankrijk, Dietschland, Aalst, [1937], 39 p.

* Voorwoord: Dietschland. Prijs: 1 fr. 50 <BB maart 38-1113>

*** S.V. Uitgeverij Dietschland * Verantw. uitgever: Ernest Van den Berghe, Aalst.

 

Dietsche Grooten, kleine bibliotheek, Dietschland, Aalst, (1937).

* <BB mei 38-2192>

 

1938

 

[Staf de Clercq], Edingen, onze grond, Dietschland, Aalst, [1938], 47 p., ill.

* Een woord vooraf: Staf de Clercq. Prijs: 1 fr. 50 <BB mei 38-1917>

*** S.V. Uitgeverij Dietschland * Verantw. uitgever: Ernest van den Berghe, Aalst.

                                         

1940

 

H.J. Elias, Priester Daens en de Christene Volkspartij, 1893-1907, S.V. Dietschland, Aalst, 1940, 134 p., ill.

* Druk: S.M. drukkerij Volksverheffing, Aalst. Prijs: 25 fr. <BB april 41-891>

** Dit werk verscheen in november 1940, van de persen der S.M. drukkerij Volksverheffing te Aalst.

 

Reimond Tollenaere, Ons volk in den nieuwen tijd: naar de nationale orde en de socialistische gemeenschap, uitgeverij S.V. Dietschland, Aalst, [1940], 32 p. [Geschriften van de jonge generatie; vol. 1]

* Prijs: 3 fr. <BB december 42-3720>

*** Ver. Dr.-Uitg.: Marcel Maertens, Wetstraat 33, Brussel.

 

Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, uitg. S.V. Dietschland, Aalst, 1940, 220 p.

*** Verantwoordelijke uitgever: Emiel Douchar, Groote Markt 16, Brussel.

7e en 8e duizendtal

 

S.d.

 

H.J. Elias, Het Vlaamsch Nationaal Verbond in de politieke branding, Dietschland, Aalst, [S.d.], 16 p.

* Redevoering uitgesproken op de algemeene vergadering van het V.N.V. arrondissement Gent-Eekloo, op 27 september 1936.

 

Kajotters wat doet gij met uw volk*, Dietschland, Aalst, [S.d.], 17 p.

 

Propangadist* Hier!, 2e editie, Dietschland, Aalst, [S.d.], 24 p.

* Instelling: Vlaamsch Nationaal Verbond.

 

Uitgeverij Dietschland, Brussel (1940-1941)

 

1940

 

Edgard Delvo, Arbeiders, mijn kameraden! Ons geleidt de nieuwe tijd, S.V. uitgeverij Dietschland, Brussel, [1940], 32 p.

* Omslagillustratie: [Piryns* * moeilijk leesbaar] <BB 19S-325>

*** Uitgeverij Dietschland, Wetstraat 33, Brussel.

 

1941

 

Fr[ans] Daels, Aan de hand- en geestesarbeiders van Vlaanderen, S.V. uitgeverij Dietschland, Brussel, [1941], 19 p.

* Prijs: 1 fr. 50 <BB mei 41-1125>

*** Uitgeverij Dietschland, Wetstraat 33, Brussel.

Verantwoordelijke uitgever Miel Douchar, Groote Markt 16, Brussel.

Toespraak gehouden op de vergadering van het Vlaams Hoogstudentenverbond Gent, Donderdag 28-XI-40, en Leuven, Woensdag 22-I-41.

 

Fr[ans] Daels, Aan de jeugd van Vlaanderen, S.V. uitgeverij Dietschland, Brussel, [1941], 15 p.

* Prijs: 1 fr. 50 <BB mei 41-1126>

*** Uitgeverij Dietschland, Wetstraat 33, Brussel.

Verantwoordelijke uitgever Miel Douchar, Groote Markt 16, Brussel.

Voordracht uitgesproken voor een schaar Vlaamse studenten te Gent op 11-XII-40.

 

Fr[ans] Daels, De vrouw in de nieuwe tijden, S.V. uitgeverij Dietschland, Brussel, [1941], 38 p.

* Prijs: 1 fr. 50 <BB mei 41-1182>

*** Uitgeverij Dietschland, Wetstraat 33, Brussel.

Verantwoordelijke uitgever Miel Douchar, Groote Markt 16, Brussel.

Toespraak gehouden op de vergadering van het Vlaams Nationaal Vrouwen Verbond te Brussel op 12-I-41.

 

[terug]