Uitgeverij Het Kompas, Antwerpen (1928-1950)

 

1928

 

Axel Munthe, De geschiedenis van San Michele, 7e druk, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1928], 563 p.

* Vertaling: J.E. Gorter-Keyser.

 

Hendrik de Vries, Nergal. Gedichten, Het Kompas, Antwerpen*, (1928), 94 p.

 

1930

 

Urbain Van de Voorde, Charles De Coster en de Vlaamsche idee, 2e editie, Het Kompas, Mechelen, (1930), 71 p.

* Lezing gegeven voor de Literarische Faculteitsvereeniging van de Universiteit te Groningen, op 24/02/1928. <BB juni 30-1205>

 

Urbain Van de Voorde, Charles De Coster en de Vlaamsche idee, 2e editie, Het Kompas, Antwerpen, (1930), 68 p.

* <BB juni 30-1205>

 

Matthijs Vermeulen, Klankbord, Het Kompas, Antwerpen*, (1930), 92 p.

* Prijs: 29 fr. <BB juli 30-1316>

 

G. Walschap, Volk, Het Kompas, Mechelen, (1930), 138 p. 24 fr.

* Prijs: 24 fr. <BB juli 30-1345>

 

G. Walschap, De dood in het dorp, Het Kompas, Mechelen, (1930), 127 p. 24 fr.

* Prijs: 24 fr. <BB november 30-2258>

 

A.J. Krapholler, Lijn en vorm, Het Kompas, Antwerpen, (1930), 83 p., ill.

(1930 volgens Abebooks.com)

* Prijs: 25 fr. <BB september 37-2883>

 

1931

 

Filip de Pillecyn, Blauwbaard, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1931], 127 p. [De feniks; vol. 3: 4]

* Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent <BB november 31-4181>

 

1932

 

G[errit] Rietveld, Nieuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architectuur, Het Kompas, Antwerpen, (1932), 27 p. [De vrije bladen; vol. 9: 7]

* <BB augustus 32-3146>

 

F[rederik] Chasalle; C[ornelis] J[an] Kelk, Harlekijn: een commedia dell'arte-stuk in twee bedrijven, Het Kompas, Antwerpen, (1932), 45 p. [De vrije bladen; vol. 9: 10]

* <BB november 32-4371>

 

J.F.M Sterck, Oud en nieuw over Joost van den Vondel, Het Kompas, Antwerpen*, (1932), 124 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB december 32-4761>

 

1934

 

Stijn Streuvels, Proza, Het Kompas, Antwerpen, (1934), 174 p.

* Variante titel: Lente; De veeprijskamp; Het glorierijke licht. St. Niklaas/Temse <BB oktober 34-2957>

 

1935

 

Rob[ert] van Roosbroeck, Van Bismarck tot Poincaré, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/ Amsterdam, 1935, 315 p. [De wetenschappelijke bibliotheek: geschiedenis]

* Prijs: 30 fr. <BB oktober 35-2790>

*** Reeks De wetenschappelijke bibliotheek: rubriek geschiedenis onder leiding van J.A. Goris.

 

Maud van Loon, Een lichaam vacant: novelle, Het Kompas, Antwerpen, (1935), 32 p. [De Vrije Bladen; vol. 12: 11]

* <BB december 35-3285>

 

S[imon] Vestdijk, De bruine vriend, Het Kompas, Antwerpen, (1935), 48 p. [De vrije bladen; vol. 12: 10]

* <BB december 35-3287>

 

B.V.J. Cuvelier, Kwalitatieve analytische chemie: theorie en praktijk der kationen langs natten weg, N.V. Het Kompas/N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, [1935], 219 p. [De wetenschappelijke bibliotheek: scheikunde]

* Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/ Gent. Prijs: 40 fr. <BB januari 36-131>

*** Reeks De wetenschappelijke bibliotheek: rubriek scheikunde onder leiding van Albr. Pil.

 

H.S. van Klooster, Inleiding tot de metaalkunde, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, [1935], 188 p., ill. [De wetenschappelijke bibliotheek: natuurkunde]

* Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/ Gent. Voorwoord: W.F. Brandsma. Prijs: 40 fr. <BB januari 36-169>

*** Reeks De wetenschappelijke bibliotheek: rubriek natuurkunde onder leiding van A. van Itterbeek.

 

J[oseph] Maes, Volkenkunde van Belgisch Kongo, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, 1935, 277 p. [De wetenschappelijke bibliotheek: volkenkunde]

* Prijs: 40 fr. <BB februari 36-398>

*** Reeks De wetenschappelijke bibliotheek: rubriek volkenkunde onder leiding van J.A. Goris.

 

N.E.M. Pareau; J.C. Noordstar, Argos en Arcadia, Het Kompas, Antwerpen, (1935), 32 p. [De vrije bladen; vol. 12: 12]

* <BB februari 36-463>

*** Prijs: Abonnementspr. f 7.50 p.j. Voor Vlaanderen adm.-adr.: *Het Kompas* N.V.Antwerpen. Abonnementspr. frs. 80 p. j.

 

Alb[ert] J.J. Van de Velde, Handboek voor voedingsleer, N.V. Het Kompas/ N.V. De spieghel, Antwerpen/Amsterdam, 1935, 287 p.

* Druk:  N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent <BB-19S-756>

*** BB: titel uit 1925.

 

F[rans] M[aurits] Jaeger, De ontdekkingsgeschiedenis der chemische elementen. Met 18 afbeeldingen en talrijke tabellen in- en buiten-tekst, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, [1935], 192 p., ill. [De wetenschappelijke bibliotheek: scheikunde]

* Druk: N.V. drukk. Erasmus, Ledeberg-Gent

*** Reeks De wetenschappelijke bibliotheek: rubriek scheikunde onder leiding van Albr. Pil.

 

1936

 

Maxim Gorki, De onderneming, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1936], 424 p. [De feniks; vol. 3: 1]

* Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Vertaling: Lj. Van Praag-Dworson. <BB november 35-3056>

 

R[einier] van Genderen Stort, Kleine Inez, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1936], 223 p. [De feniks; vol. 3: 2]

* Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB december 35-3282>

 

Gunnar Gunnarsson, Zwarte vogels, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1936], 277 p. [De feniks; vol. 3: 3]

* Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Vertaling: Cl. Bienfait <BB januari 36-203>

 

J. Maes, Volkenkunde van de Belgische Kongo, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, 1936, 279 p., ill. [De wetenschappelijke bibliotheek: Volkenkunde]

* Prijs: 40 fr. <BB februari 36-398>

*** Reeks De wetenschappelijke bibliotheek: rubriek volkenkunde onder leiding van F.M. Olbrechts.

 

Filip de Pillecyn, Blauwbaard, Het Kompas, Antwerpen, (1936), 126 p. [De feniks; vol. 3: 4]

* <BB februari 36-454>

 

Jo Otten; Maud van Loon, Het goud van de lutine: filmscenario, Rozenbeek & Venemans Uitgeversbedrijf N.V., Hilversum, (1936), 32 p. [De vrije bladen; vol. 13: 2]

* <BB april 36-1004>

 

W. Van der Pluym; Leo Gestel, Leo Gestel. De schilder en zijn werk. Verlucht door den kunstenaar, Het Kompas, Antwerpen, (1936), 96 p., ill.

* Prijs: 68 fr. <BB juni 36-1525>

 

Oscar Wilde, Het portret van Dorian Gray: drama in twee bedrijven, dertien tafereelen, Het Rozenbeek en Venemans Uitg. Bedrijf N.V., Hilversum, (1936), 103 p. [De vrije bladen; vol. 13: 3-4]

* Voor toneel bewerkt: Marijke van Tooren. Prijs: 2 fl. 25 <BB juni 36-1534>

*** Prijs: Abonnementspr. f 7.50 p.j. De prijs van dit schrift is f 1,-

 

O[liver] Henry, De vier millioen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1936], 237 p. [De feniks; vol. 3: 6]

* vertaling: H.S. van Klooster. <BB juli 36-1777>

                                                                                    

H[endrik] B.G. Casimir, Theorie der electriciteit, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, 1936, 236 p. [De wetenschappelijke bibliotheek: natuurkunde]

* Druk: drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren. Prijs: 40 fr. <BB augustus 36-1996>

*** Reeks De wetenschappelijke bibliotheek: rubriek natuurkunde onder leiding van A. van Itterbeek.

 

Ferdinand Bordewijk, IJzeren agaven: studie in zwart met kleuren, Het Kompas, Antwerpen, (1936), 32 p. [De vrije bladen; vol. 13: 7]

* Prijs: 1 fl. <BB augustus 36-2084>

*** Prijs: Abonnementspr. f 7.50 p.j.

 

Selma [O.L.] Lagerlöf, Gösta Berling, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1936], 512 p. [De feniks; vol. 4: 1]

* Druk: drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren. Vertaling: Margaretha Meyboom. Prijs: 24 fr. <BB augustus 36-2601>

 

J.H.F. Custers, Optica, Het Kompas, Antwerpen, (1936), 331 p., ill.

* Prijs: 100 fr. <BB november 36-2794>

 

A.M. Hammacher, Vorm en geest der Romaansche beeldhouwkunst. Het menschelijk en goddelijk gezicht, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, 1936, 183 p., ill. [Handboeken der wetenschappelijke bibliotheek: beeldende kunsten]

* Druk: drukkerij Scheerders-Van Kerchove N.V. St-Nicolaas-Waas. Prijs: 38 fr. <BB november 36-2829>

*** Reeks De wetenschappelijke bibliotheek: rubriek beeldende kunsten onder leiding van J. Muls.

 

Anton van Duinkerken, Hart van Brabant, Het Kompas, Antwerpen, (1936).

* Prijs: 31 fr. 50 <BB november 36-2858>

 

A.J. Krapholler, Bouwkunst als levensuiting, Het Kompas, Antwerpen, (1936), 114 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB december 36-3107>

 

Lode Baekelmans, Mijnheer Snepvangers, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1936], 184 p. [De feniks; 4: 2]

* Druk: drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren. <BB december 36-3127>

 

Nelly Bodenheim, Waarom en Waardoor. Nieuwe Natuurlijke Historie naar Oude Volksverhalen, Het Kompas, Antwerpen, (1936).

* Bewerking: Catharina van de Graft. Prijs: 30 fr. <BB januari 37-226>

 

Ed[uard] Hoornik, Het keerpunt: sociale en andere verzen, Het Kompas, Antwerpen, (1936), 48 p. [De vrije bladen; vol. 13: 6]

*** Prijs: Abonnementspr. f 7.50 p.j. De prijs van dit schrift is f1,-

 

Johannes Linnankoski, De vuurrode bloem, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1936], 312 p. [De feniks; vol. 3: 5]

* Druk:  N.V. drukkerij Erasmus Ledeberg/Gent. Nederlansche bewerking: Suzie van Hall; C.J. Kelk.

 

1937

 

Rudyard Kipling, Het licht dat verdween: roman, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 296 p. [De feniks; vol. 4: 3]

* Druk: drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren. Vertaling: A. Walman. <BB februari 37-521>

 

Alexander [Sergejevitsj] Poesjkin, Het schot. De moor van Peter den Groote. De freule als boerenmeisje. Schoppenvrouw. De doodkistenmaker. De postmeester. De sneeuwstorm, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 219 p., ill. [De feniks; vol. 5: 3]

* Alternatieve titel: Verhalen. Vertaling: Jacques van Slooten. <BB april 37-964>

 

Augustinus, Over den waren godsdienst, Het Kompas, Antwerpen, (1937), 144 p.

* Vertaling: Gerard Wijdeveld. Prijs: 48 fr. <BB juli 37-2024>

 

Nathaniel Hawthorne, De scharlaken letter, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 356 p. [De feniks; vol. 4: 6]

* Vertaling: W. van Ravesteyn. <BB juli 37-2207>

*** Copyright W. L. & J. Brusse*s Uitgeversmaatschappij N.V., Rotterdam, 1916.

 

Herman Robbers, De gelukkige familie: de roman van een gezin, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 416 p. [De feniks; vol. 4: 5]

* Druk: Drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren. <BB juli 37-2223>

 

Hendrik de Vries, Nergal. Gedichten, Het Kompas, Antwerpen, (1937), 94 p.

* Prijs: 31 fr. 50 <BB september 37-2917>

 

Jac[obus] van Looy, Jaapje, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1937, 239 p. [De feniks; vol. 5: 1]

* <BB november 37-3727>

 

Karl Heinrich Waggerl, Het jaar des heeren:roman, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 267 p. [De feniks; vol. 4: 2]

* Vertaling: Felix Timmermans; H.P.C. van Ael <BB december 37-4329>

 

E[rnst] Th[eodor] A[madeus] Hoffmann, Het majoraat en andere geschiedenissen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 320 p. [De feniks 4: 4]

* Druk: drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren. Vertaling: W. Van Ravesteyn; R. Jacobsen. <BB december 37-4967>

 

*** Copyright W.L. & J. Brusse*s Uitgeversmaatschappij N.V., Rotterdam, 1916.

Het Majoraat (p.5); Mejonkvrouw de Scuderi: vertelling uit het tijdperk van Lodewijk XIV (p. 111); Signor Formica: een novelle (p. 205).

 

Björnstjerne Björnson, Vlaggen in stad en haven, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 420 p. [De feniks; vol. 5: 4]

* Vertaling:  A. Gorter-de Waard. <BB april 38-1751>

*** Met toestemming van den schrijver opnieuw vertaald.

 

Leo [Nikolajevitsj] Tolstoi, Anna Karenina: roman. Eerste deel, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 479 p. [De feniks; vol. 5: 5]

* <BB mei 38-2167>

 

Leo [Nikolajevitsj] Tolstoi, Anna Karenina: roman. Tweede deel, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 534 p. [De feniks; vol. 5: 6]

* <BB mei 38-2167>

 

Anton [P.] Tsjechow, Een hulpeloos schepsel, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1937], 64 p.

* Vertaling: H.J. Been. <BB december 38-4939>

 

1938

 

Paul Brunton, Verborgen wijsheid bij de Jogi's van Voor-Indiën, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, [1938], 370 p., ill.

* Een woord vooraf: Francis Younghusband. Vertaling: J.H. van Klooster. Oorspronkelijke titel: A search in secret India. Prijs: 83 fr. 50 <BB juli 38-2658>

                                       

A.J. Krapholler, Kunst en leven. Lijn en vorm, licht en kleur in de bouw- en aanverwante kunsten, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, [1938], 191 p., ill.

* Illustraties: R.J. Veendorp gedeeltelijk naar ontwerpen van den schrijver. Bandvignet: Dirk Nijland. Prijs: 49 fr. <BB september 38-3633>

** Van dit boek werden twaalf exemplaren gedrukt op papier Pannekoek. Deze exemplaren zijn genummerd I-XII.

 

Lode Heuvinck, Jef Trap: sportverhaal, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1938], 278 p.

* Druk: drukkerij P. Lombaerts Schoten. Voorwoord: Karel van Wynendaele. 20 illustraties: Lode Keppens. Prijs: 12 fr. <BB september 38-3664>

 

Leo Meert, De waterburg: roman, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1938], 277 p. [De feniks; vol. 6: 1]

* <BB december 38-4889>

 

A.M. Hammacher, Geteekende portretten en koppen van R.I.V. Roland Holst. Het menschelijk en goddelijk gezicht, Het Kompas, Antwerpen, [s.d.], 8 p., ill.

* <BB 38-5590>

 

Marianne Philips, Bruiloft in Europa, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1938], 244 p. [De feniks; vol. 6: 3]

* <BB februari 39-679>

 

Wolfgang Langewiesche, Het Amerikaansche avontuur: een Duitsche werkstudent in de Vereenigde Staten, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1938], 228 p., ill. [Feniks Junior reeks: 1]

* Vertaling: H.J. Been. Omslag: Adriaan Mertens. Prijs: 18 fr. <BB juni 39-2257>

 

Paul Haesaerts, Picasso et le gout du paroxysme, Het Kompas, Antwerpen, (1938), 20 p.

* Prijs: 35 fr. <BB juli 39-2576>

 

A.M. Hammacher; P.C. Boutens, De Emmäusgangers. Johannes Vermeer en Rembrandt. Het menschelijk en goddelijk gezicht, Het Kompas, Antwerpen, (1938), 8 p., ill.

* <BB augustus 39-2955>

 

Driekoningen; De onnoozele kinderen, Het Kompas, Antwerpen, (1938), 15 p., ill

* Illustraties: Germaine Cluytmans. Prijs: 7 fr. 50 <BB september 39-3120>

 

A.J. Krapholler, Kunst en leven. Lijn en vorm, licht en kleur in de bouw- en aanverwante kunsten, Het Kompas, Antwerpen, (1938), 189 p., ill.

* Prijs: 49 fr. <BB september 38-3633>

 

Maxim Gorki, De onderneming, Het Kompas, Antwerpen, (1938), 424 p.

 

1939

 

Bernardus van Clairvaux, Verweerschrift. Brief in den regen, Het Kompas, Antwerpen, (1950), 167 p.

* Vertaling: Anton van Duinkerken. Prijs: 49 fr. 50 <BB februari 39-504>

 

Lode Baekelmans, Pleisteren., N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1939], 190 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef P.V.B.A., Roodestraat 44, Antwerpen. Prijs: 24 fr. <BB maart 39-1089>

 

E.W. Schallenberg, Muziekhistorische perspectieven, Het Kompas, Antwerpen, (1939), 154 p.

* Prijs: 48 fr. <BB juni 39-2238>

 

C.W.H. Lindenburg, Het leven en de werken van Johannes Regis, Het Kompas, Antwerpen, (1939), 103 p.

* Prijs: 48 fr. <BB juni 39-2239>

 

R. Voorhoeve, Harimau. De geschiedenis van een Sumatraanse tijger, Het Kompas, Antwerpen, (1939), 147 p.

Prijs: 18 fr. <BB juni 39-2273>

 

Zsigmond Móricz, Heerenboeren vermaken zich, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1939], 353 p. [De feniks; vol. 6: 4]

* Vertaling: Eva Ubbens. <BB juli 39-2664>

 

A.M. Hammacher, Middeleeuwsche plastiek. Het menschelijk en goddelijk gezicht, Het Kompas, Antwerpen, (1939), 8 p., ill.

* <BB augustus 39-2943>

 

Jan Borms; J.G. van Gelder, Brueghel*s zeven deugden en zeven hoofdzonden, Het Kompas, Antwerpen, (1939), 38 p., ill.

* <BB augustus 39-2948>

 

Jan Gerrit van Gelder, Het altaarstuk van Lucas van Leyden, Het Kompas, Antwerpen, (1939), 8 p., ill.

* Prijs: 35 fr. <BB augustus 39-2950>

 

Bernhard Kellermann, Yester en Li, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1939], 251 p. [De feniks; vol. 6: 5]

* Vertaling: J. Clant van der Mijll Piepers. <BB augustus 39-2971>

 

Ernest Claes, De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop, 6e druk, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [c.1939], 156 p. [De feniks; vol. 7: 1]

* <BB november 39-4182>

 

Michaďl Prisjwin, De zwarte Arabier, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1939], 192 p. [De feniks; vol. 6: 6]

* Vertaling: H.J. Been. <BB december 39-4687>

 

E. Alexander Powell, Ongecensureerd: twintig jaren van avonturen en reizen, N.V. Het Kompas/ N.V. De Spieghel, Antwerpen, [1939], 556 p.

* Druk: N.V. drukk. Erasmus, Ledeberg/Gent. Oorspronkelijke titel: Free Lance. Vertaling: J.H. van Klooster. <BB maart 40-880>

 

Victor E. Van Vriesland, Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1939], 656 p.

* Druk: N.V. Boek- en steendrukkerij *De IJsel*, v/h R. Borst & Co., Deventer. Prijs: 350 fr. < BB-1940-562>

 

Nicolai Berdjajaw, Beteekenis en oorsprong van het Russisch communisme, Het Kompas, Antwerpen, (1939), 206 p.

* Vertaling: J; Schregardus.

 

Paul Haesaerts, Hans Memlinc, Het Kompas, Antwerpen, (1939), 8 p.: 8 losse pl.

 

1940

 

Ernest Claes, De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop, 7e editie, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1940], 156 p. [De feniks; vol. 7: 1]

* <BB november 39-4182>

*** Geen vermelding jaartal of editie in boek.

 

P.H.A. Van den Oudendijk Pieterse, Dürers Rosenkranzfest en de ikonografie der Duitse rozenkransgroepen van de XVe en het begin der XVIe eeuw, Het Kompas, Antwerpen, (1940), 586 p., ill.

* Prijs: 150 fr. <BB januari 40-204>

 

Herman de Man, Het wassende water, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1940], 246 p. [De feniks; vol. 7: 3]

* <BB februari 40-530>

 

Knut Hamsun, Zwervers, Het Kompas, Antwerpen, [s.d.], 2 vol. [De feniks; vol. 9: 2]

* Vertaling: Jeanette E. Keijser. <BB februari 40-572>

 

Knut Hamsun, Zwervers, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1940], 624 p. 2 vol. in 1 band [De feniks; vol. 7: 2] 624p

* Vertaling: Geautoriseerde vertaling van Annie Posthumus. <BB februari 40-572>

*** Eerste deel (p. 5); Tweede deel (p. 317)

 

Fjodor Michajlovitsj Dostojevski, De dubbelganger, Het Kompas, Antwerpen, (1940), 226 p. [De feniks; vol. 7]

Brakel

* <BB mei-juni-juli 40-2103>

 

Top Naeff, Letje of de weg naar het geluk, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1940], 218 p [De Feniks 7: 5]

* <BB augustus 40-2382>

 

Sigurd Christiansen, Twee levenden en een doode, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1940], 236 p. [De feniks; vol. 7: 6]

* Vertaling: J.E. Gorter-Keijser. <BB november 40-2999>

 

Axel Munthe, Een oud boek van menschen en dieren, 3e druk, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1940], 212 p. [De feniks; vol. 8: 2]

* Vertaling: J.E. Gorter-Keyser. <BB december 40-3141>

*** Voorrede bij den derden druk.

 

Canter Cremers; Eline Van den Does, Van Schoenen en Schoenmakers, Het Kompas, Antwerpen, (1940), 159 p., ill.

* <BB januari 41-141>

 

Charivarius, Is dat goed Nederlandsch*, 3e editie, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1940], 111 p.

* Prijs: 18 fr. <BB maart 41-626>

*** Geen vermelding 3e editie.

 

Paul Haesaerts, Permeke of de drang naar grootheid, Het Kompas, Antwerpen, (1940), 9 p., ill.

* <BB-19S-1137>

 

Paul Haesaerts, Gustave de Smet of de Hartstocht voor de stilte, uitgevers Het Kompas/ De Spieghel, Antwerpen/Amsterdam, [1940], 8 p.: 8 losse pl.

* Schetsen: Paul Haesaerts. Foto*s: Ach. De Vogelaere, Gent; P. Bekcer, Brussel; Constant Joosen, Mechelen.

*** Eveneens verschenen als aflevering XII van den 26en jaargang van het maandblad Beeldende Kunst.

 

A.M. Hammacher, De beeldhouwer John Raedecker, Het Kompas, Antwerpen, (1940), 99 p., ill.

 

1941

 

Marcel Matthijs, De gouden vogel, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 191 p. [De Feniks; vol. 8: 1]

* <BB februari 41-424>

 

J.P. Jacobsen, Marie Grubbe, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 302 p. [De feniks; vol. 8: 3]

* Vertaling: A. Romein-Verschoor. <BB mei 41-1273>

 

Selma [O.L.] Lagerlöf, De schat van Heer Arne, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 163 p. [De feniks; vol. 8: 4]

* Vertaling: Margaretha Meijboom. <BB juni 41-1700>

 

Jonas Lie, Als het scherm valt, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 224 p. [De feniks; vol. 8: 5]

* <BB september 41-2645>

 

Lode Zielens, Lees en vergeet, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 255 p. [De feniks; vol. 9: 1]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. <BB november 41-3544>

 

Johannes Linnankoski, De vluchtelingen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 195 p. [De Feniks; vol. 8: 6]

* Vertaling: D[ina] Logeman-van der Willigen. <BB november 41-3561>

 

Thilda Deckers, Spreek eens met mij, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 144 p.

* Druk: druk. G. Michiels-Broeders, Tongeren. Omslagillustratie: J. Van Ael. Prijs: 20 fr. <BB december 41-3804>

 

Hendrik de Vries, Coplas, 2e editie, Het Kompas, Antwerpen*, (1941).

 

Knut Hamsun, Honger, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 235 p. [De feniks; vol. 9: 2]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove, N.V., St-Niklaas. Vertaling: Jeanette E. Keijser.

 

Ludo Van de Wijgaert, Ergens* in Vlaanderen, in oorlog, in Duitschland, in ballingschap: gedichten en proza, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1941], 96 p.

* Alternatieve titel omslag: Ergens* in ballingschap: gedichten en proza. Druk: N.V. drukk. Erasmus, Ledeberg/ Gent

 

1942

 

Miguel de Unamuno, Abel Sánchez: verhaal van hartstocht, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1942], 200 p. [De feniks; vol. 9: 3]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling: G[eeraart] J[an] Geers. <BB januari 42-268>

 

Augustus Strindberg, De indringer, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1942], 256 p. [De feniks; vol. 9: 4]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling: J. Mulder. <BB april 42-1047>

 

Sigurd Christiansen, In den storm, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1942], 340 p. [De feniks; vol. 9: 5]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. <BB juni 42-1761>

 

Herman Bang, Aan den weg, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1942], 212 p. [De feniks; vol. 9: 6]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling: R. Crous. <BB juli 42-2194>

 

Juri Semjonow, De rijkdommen der aarde: over het huishouden der menschheid economische aardrijkskunde voor iedereen. Met 230 afbeeldingen en een tabel, 2e druk, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1942], 540 p.

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling: Til Brugman. Prijs: 97 fr. <BB december 42-3733>

 

1943

 

Olav Duun, Het geslacht Juvika, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1943], 215 p. [De feniks; vol. 6: 2]

* Vertaling: Uit het Noorsch vertaald door M.A. Zeeman. Prijs: 24 fr. < BB januari 44-286>

 

Rainer Maria Rilke, Vertelsels over Onzen Lieven Heer, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1943], 180 p. [De feniks; vol. 10: 2]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling: Joh. Winkler. <BB maart 43-978>

 

Willem de Geus, Wilde vaart, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1943], 303 p. [De feniks; vol. 10: 3]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. <BB mei 43-1642>

 

Ragnar Holmström, Eenzame menschen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1943], 184 p. [De feniks 10: 4]

* Druk:  drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Zweedsch): Piet Schepens. <BB augustus 43-2440>

 

J.P. Jacobsen, Niels Lyhne, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1943], 271 p. [De feniks; vol. 10: 5]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove, N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Deensch): Henri van Booven. <BB oktober 43-3065>

 

Johan Bojer, De laatste Viking, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1943], 344 p. [De feniks; vol. 10: 6]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Noorsch): D[ina] Logeman-van der Willigen. <BB oktober 43-3066>

 

Alb. J.J. Van de Velde, Het rijk der microben, 2e editie, Het Kompas, Antwerpen, (1943), 233 p., ill.

 (1943 + 2e editie volgens Abebooks.com)

* Prijs: 50 fr. <BB november 43-3422>

 

Urbain van de Voorde, Gezelle*s eros of de leeraarstijd te Roeselaere, 2e druk, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1943], 74 p.

* Druk: N.V. drukk. Erasmus, Gent 1 L. Prijs: 52 fr. <BB november 43-3546>

*** 74 p. waarvan 3 p. genummerd V-VII.

 

Jozsef Nyirö, Het boek van de eenzame bergen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1943), 240 p., ill.

* Druk: Brepols Turnhout. Vertaling (uit het Hongaarsch): Henriette Lindt. Illustraties en omslag: Catherine de Körösmezey. Prijs: 98 fr. <BB november 43-3659>

 

Karen Blixen, Op een farm in Afrika, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1943), 335 p., ill.

* Druk: Proost, Turnhout. Oorspronkelijke titel: Out of Africa. Vertaling: Johan Van der Woude. Boekverzorging: Antoon Herckenrath. Prijs: 98 fr. <BB december 43-3975>

 

Hendrik Maarssen, De baard, Het Kompas, Antwerpen, (1943), 50 p., ill.

* Druk: Pressa N.V., Antwerpen. Boekomslag en illustraties: Antoon Herckenrath. Prijs: 40 fr. <BB december 43-4003>

 

Felix Timmermans, Een lepel herinneringen, Het Kompas, Antwerpen, 1943, 53 p., ill.

* Druk: Erasmus, Gent. Clichees: Firma Vergouts & De Schutter. Prijs: 85 fr. <BB januari 44-267>

** *Een lepel herinneringen* wierd door mij bijeengebracht en van her verteld voor mijn zoon Gommoer, bij het 10-jarig bestaan van Het Kompas. 10 Ex. gemerkt A * J zijn niet in den den [sic] handel. 150 ex. genummerd I * CL worden door mij onderteekend, en 690 Ex. onder n° 1 * 690 in den handel gebracht. De overigen gaan zoo maar de wereld in. De clichees maakte de Firma Vergouts & De Schutter te Antwerpen, en het wierd gedrukt bij Erasmus te Gent in het derde oorlogsjaar, met toelatingsnummer 4216. Felix Timmermans in Lier

 

Sinclair Lewis, Babbitt, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1943), 563 p.

* Druk: Pressa N.V., Antwerpen. Vertaling: J.H. Pauls. Band en omslag: Ant. Herckenrath. Prijs: 150 fr. <BB februari 44-524>

 

Theo J. Van der Wal, Yagé, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1943, 302 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef P.V.B.A. Boekverzorging: Antoon Herckenrath. Prijs: 98 fr. <BB februari 44-567>

** Verantwoording: Deze roman is op verzoek van de uitgeefster om technische redenen in de spelling De Vries en Te Winkel overgezet. De schrijver stelt er echter prijs op te verklaren, dat hij een principieel voorstander is van een vereenvoudigde spelling.

 

Ary J.J. Delen, Oude kunst en graphiek: verzamelde opstellen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1943), 222 p., ill.

* Druk: drukkerij N.V. Brepols, Turnhout. Inleiding: Lode Baekelmans. Boekverzorging: A. Herckenrath. Prijs: 106 fr. <BB maart 44-824>

*** 222 p. met daarnaast platen genummerd 1-64.

 

Vittorio G. Rossi, De wijde zee, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1943), 218 p.

* Druk: Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling: Prosper Ruys. Bandontwerp en illustratie: Ant. Herckenrath. <BB maart 44-955>

 

Conrad Ferdinand Meyer, Plautus in het nonnenklooster, Het Kompas, Antwerpen, (1943), 75 p., ill.

* Druk: N.V. Pressa, Antwerpen. Vertaling: Edith De Praetere. Boekverzorging en illustraties: Antoon Herckenrath. Prijs: 45 fr. <BB mei 44-1502>

 

Tony (Bergmann), Ernest Staas (advokaat), N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1943, 205 p.

* Druk: Sobeli N.V., Kogelstraat 23-25, Brussel; E.-J. Havet, Jupiterlaan 19, Vorst-Brussel. Bandomslag: Antoon Herckenrath. Prijs: 12 fr. <BB mei 44-1534>

 

Alain Serdac, De schaduw op het stille water, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1943, 195 p.

* Druk: Scheerders-Van Kerchove, N.V., St-Niklaas. Vertaling: J. Van Dalen. Omslag en band: A. Herckenrath. Prijs: 68 fr. <BB mei 44-1591>

 

Ary J.J. Delen, Oude Vlaamsche graphiek: studies en aantekeningen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1943), 171 p., ill.

* Druk: drukkerij N.V. Brepols, Turnhout. Boekverzorging: A. Herckenrath. Prijs: 106 fr. <BB juni 44-1812>

 

August Gailit, Toomas Nipernaadi, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1943], 252 p. [De feniks; vol. 10: 1]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove, N.V., St-Niklaas. Vertaling: P.J.A. Boot. Prijs: 75 fr. <BB-1943-689>

 

Sándor Márai, Intermezzo in Bolzano, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1943, 343 p.

* Variante titel: De gravin van Parma. Druk: drukkerij Scheerders Van Kerchove, N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Hongaarsch): Paul van den Bosch. Boekverzorging: A. Herckenrath.

 

J[oost] Van den Berckhoudt, De rat, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1943), 223 p.

* Druk: drukkerij N.V. Brepols, Turnhout. Boekverzorging: A. Herckenrath.

 

1944

 

F[riedrich] [Heinrich Carl] De La Motte-Fouqué, Undine, Het Kompas, Antwerpen, (1944), 114 p., ill.

* Druk: N.V. Pressa, Antwerpen. Vertaling: Paul van Tichelen. Boekverzorging en illustratie: Antoon Herckenrath. Prijs: 70 fr. <BB april 44-1186>

 

J[eanne] Oterdahl, Inger Skram, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1944, 315 p.

* Druk: Pressa N.V., Antwerpen. Vertaling: N. Basenau-Goemans. Band en omslag: Antoon Herckenrath. Prijs: 98 fr. <BB april 44-1224>

 

Torolf Elster, Levens in de branding, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1944), 450 p., ill. [De feniks; vol. 11: 3]

* Druk: Scheerders-Van Kerchove, N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Noorsch): Em. De deyne. Voorwoord: O.M. Bandontwerp en illustratie: Ant. Herckenrath. <BB juni 44-1867>

 

Kari Glöersen, De roepstem uit Flodalen, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1944, 432 p.

* Druk: Erasmus, Gent. Vertaling (naar het Noorsch): M.J. Molanus-Stamperius. Band en omslag: A. Herckenrath. Prijs: 106 fr. <BB juni 44-1868>

*** Dit boek verscheen onder den titel *De kinderen bugge* bij J.H. Gottmer & Co * Haarlem.

 

A.H. Cornette, Van Toledo tot Budapest, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1944, 260 p., ill.

* Druk: N.V. Pressa, Antwerpen. Prijs: 140 fr. <BB augustus 44-2437>

 

Jo Boer, Catherina en de magnolia*s, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1944), 247 p., ill.

* Druk: Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Bandontwerp en illustratie: Ant. Herckenrath. <BB augustus 44-2462>

 

József Nyirö, Uz bence, N.V. Het Kompas, Antwerpen, [1944], 303 p. [De feniks; vol. 11: 6]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Hongaarsch): Henriette Lindt. Oorspronkelijke titel: Uz Bence.<BB november 44-3488>

 

Hao Kiu Tschoan; Johan van der Woude (ed.), Wat de wind fluistert bij maneschijn: klassieke Chineesche roman, N.V. Het Kompas, Antwerpen, (1944), 308 p., ill.

* Druk:  Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. <BB november 44-3489>

 

Géza Gárdonyi, De roode roos. Roman ten tijde van Atilla, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1944, 292 p.

* Druk: H. Proost & Co, Turnhout. Vertaling: Margit Leiker-Kozelka; Sjoerd Leiker. Oorspronkelijke Hongaarsche titel: Láthatatlan ember. <BB februari 45-494>

 

F. Phillips, De ontwikkeling en verzorging van het kind: van voor de geboorte tot 6 jaar. Met 75 illustraties, N.V. Het Kompas /L.J. Veen*s Uitgeversmij. N.V., Antwerpen/Amsterdam, 1944, 387 p.

* Druk: N.V. Pressa, Antwerpen. Illustraties: Ant. Herckenrath. Prijs: 150 fr. <BB maart 45-660>

 

Ole Edvart Rölvaag, De groote stilte I, Het Kompas, Antwerpen, 1944, 288 p. [De feniks; vol. 12: 1]

* Druk: Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Noorsch): M.J. Molanus-Stamperius. Oorspronkelijke titel: I De dage. Prijs: 32 fr. <BB mei 45-1253>

 

Ole Edvart Rölvaag, De groote stilte II, Het Kompas, Antwerpen, 1944, 256 p. [De feniks; vol. 12: 2]

* Druk: Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Noorsch): M.J. Molanus-Stamperius. Prijs: 32 fr. <BB mei 45-1253>

 

Etienne Vulpinius, Het nieuwe levenselixer, N.V. Het Kompas, Antwerpen, 1944, 170 p.

* Prijs: 80 fr. <BB juni 45-1464>

 

Zsolt Harsányi, Whisky Soda I, 2e editie, Het Kompas, Antwerpen, 1944, 393 p.

* Druk: Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Hongaarsch): Henriette Lindt. Oorspronkelijke titel: Whisky Szódával. Prijs: 250 fr. <BB juli 45-1834>

*** Geen vermelding 2e editie.

 

Zsolt Harsányi, Whisky Soda II, 2e editie, Het Kompas, Antwerpen, 1944, 354 p.

* Druk: Scheerders-Van Kerchove, N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Hongaarsch): Henriette Lindt. Oorspronkelijke titel: Whisky Szódával. Prijs: 250 fr. <BB juli 45-1834>

*** Geen vermelding 2e editie.

                                 

B.V.J. Cuvelier, Kwalitatieve analytische chemie: theorie en praktijk van de kationen langs natten weg, 2e herziene en vermeerderde druk, N.V. Het Kompas/L.J. Veen*s Uitg. Mij. N.V., Antwerpen/Amsterdam, 1944, 277 p.

* Druk: G. Michiels-Broeders, Tongeren.

 

1945

 

Sigrid Undset, Lente, Het Kompas, Antwerpen, (1945), 309 p.

* Vertaling: N. Basenau-Goemans. Prijs: 30 fr. <BB april 44-1225>

 

Albert Vikstén, Hout, Het Kompas, Antwerpen, 1945, 336 p. [De feniks; vol. 12: 3]

* Druk: N.V. Scheerders-Van Kerchove, St-Niklaas. Vertaling en voorwoord: N. Boelen-Ranneft. Oorspronkelijke titel: Timmer. <BB januari 46-371>

*** Het recht tot het overdrukken van dit werk werd ons afgestaan door de N.V. Wereldbibliotheek te Amsterdam

 

P.W. Scharroo, Bouwmaterialen. Encyclopedische gids voor theorie en practijk, Het Kompas, Antwerpen, (1944), 387 p., ill.

* Prijs: 135 fr. < BB oktober-november-december 46-4032>

 

Ary J.J. Delen, Oude kunst en grafiek, Het Kompas, Antwerpen, (1945), 219 p., ill.

 

1946

 

Leo [Nikolajevitsj] Tolstoi, Opstanding, Het Kompas, Antwerpen, (1946), 596 p.

* Druk: drukkerij en binderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Oorspronkelijke titel: Woskresenie. Vertaling: J[acob] Leclée. Prijs: 195 fr. <BB maart 46-1170>

 

Theo Thijsen, Kees de jongen, Het Kompas, Antwerpen, 1946, 371 p. [De feniks; vol. 12: 4]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. <BB mei 46-1934>

 

L[ev] N[ikolajevitsj] Tolstoi, Hadzji Moerat, Het Kompas, Antwerpen, [1946], 188 p. [De feniks; vol. 12: 6]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Russisch): Anna Kosloff. <BB juli-augustus-september 46-3090>

 

Iwan [Sergejevitsj] Toergenjev, Als lentewateren, Het Kompas, Antwerpen, 1946, 207 p. [De feniks; vol. 12: 5]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove, N.V., St-Niklaas

Vertaling (uit het Russisch): J.L. van Wageningen. <BB juli-augustus-september 46-3091>

 

Antoon Coolen, Peerke den Haas, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1946, 229 p. [De feniks; vol. 13: 1]

* Druk: drukkerij Scheerders-Van Kerchove N.V., Sint-Niklaas. Binder: N.V. Brepols, Turnhout  <BB oktober-november-december 46-4203>

** Colophoon: De novellen Peerke den Haas; Jantje den Schoenlapper en zijn Weensch Kiendje, en: De Man met het Jan-Klaassenspel verschenen tot dusver slechts in afzonderlijke uitgaven. Huwelijk werd in 1939 gepubliceerd in: Het Geschenk, uitgave ter gelegenheid van de Nederlandsche boekenweek. * Dit Feniks-deel is de eerste uitgave waarin de genoemde novellen gebundeld werden. Het werk werd afgedrukt op de persen van de drukkerij Scheerders-Van Kerchove, N.V. te Sint-Niklaas en gebonden in de werkplaatsen van de N.V. Brepols, te Turnhout.

 

Charles Dickens, Kerstvertellingen, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1946, 299 p. [De Feniks; vol. 13: 3]

* <BB januari 47-269>

 

Sándor Sásdi, De steen op het hart, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1946, 289 p. [De feniks; vol. 13: 2]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Oorspronkelijke titel: Szivvrehulló kö. <BB januari 47-343>

 

Leo [Nikolajevitsj] Tolstoi, Meester en knecht, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1946, 480 p.

* Druk: Govaerts P.V.B.A., Deurne-Antwerp. Vertaling: J. Leclée. Prijs: 98 fr. <BB maart 47-1210>

 

1947

 

Zolt Harsányi, De drie vrouwen van Galgó, uitgeverij Het Kompas/L.J. Veens*s Uitgeversmaatschappij N.V., Antwerpen/Amsterdam, 1947, 327 p.

* Druk: drukkerij L.F. De Vos & Co, Stijfselrui 37, Antwerpen. Vertaling: Henriette Lindt. Oorspronkelijke titel: Galgó három felesége. Prijs: 130 fr. <BB januari 47-342>

 

Knut Hamsun, Hoe het groeide. Roman in twee delen, Het Kompas, Antwerpen, (1947), 441 p. [De feniks; vol. 1: 2]

* Vertaling: Margaretha Meyboom. Prijs: 144 fr. <BB februari 47-716>

 

Joseph Conrad, De schaduwgrens, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1947, 210 p. [De feniks; vol. 13: 4]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Engelsch):  M.J. Binnendijk-Paauw. Oorspronkelijke titel: The shadowline. <BB maart 47-1072>

 

Henrik Pontoppidan, Jonge liefde, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1947, 225 p. [De feniks; vol. 13: 5]

* Druk: drukkerij en boekbinderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Deensch): Bertha Wolterson. Oorspronkelijke titel: Ung Elskov & Minder. <BB mei-juni 47-2007>

 

Erich Kästner, Drie mannen in de sneeuw, 5e druk, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1947, 200 p.

* Druk: drukkerij & binderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling (uit het Duits): R. Willink-Pinto. Prijs: 80 fr. <BB oktober 47-3262>

 

Charlotte Lilius, Dat wat blijft, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1947, 204 p. [De feniks; vol. 13: 6]

* Druk:  drukkerij & binderij Scheerders-Van Kerchove N.V., St-Niklaas. Vertaling: A. Schroeder. Oorspronkelijke titel: Eines bleibt uns. <BB oktober 47-3263>

 

Alexej K. Tolstoi, Vorst Serebriany: roman uit de tijd van Iwan de Verschrikkelijke, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1947, 325 p.

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne. Vertaling en inleiding: Theo J. Van der Wal. Oorspronkelijke titel: Knjas Serebriany. Omslag, band en houtsneden: Piet Kraus. Prijs: 107 fr. <BB november 47-3877>

 

Johan Van der Woude, Reederij waterman, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1947, 220 p. [De feniks; vol. 14: 1]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. <BB december 47-4482>

 

Grazia Deledda, Riet in de wind, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1947, 224 p. [De feniks; vol. 14: 2]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling (uit het Italiaansch): Mvr. Mr. A. Hochberg-Van Wallinga. Oorspronkelijke titel: Canne al vento. <BB februari-maart 48-802>

 

François Villon, Balladen van Villon/ Ballades de Villon, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen/Anvers, 1947, 62 p.

* Druk: drukk. Omega N.V., Antwerpen. Vertaling: Bert Decorte. Prijs: 65 fr. <BB april 48-1274>

** Colophoon: Deze *Balladen van Villon*, vertaald door Bert Decorte, werden in opdracht van Uitgeverij Het Kompas N.V. gezet in 12 punts Cloister en gedrukt op zwaar luxe-papier op de persen van Drukk. Omega N.V. te Antwerpen

 

J. Coulomb; J. Loisel, De samenstelling der wolken, uitgeverij Het Kompas N.V./ L.J. Veen*s Uitgeversmij. N.V., Antwerpen/ Amsterdam, 1947, 289 p. [De wetenschappelijke bibliotheek]

* Vertaling: C. van Steenderen. Oorspronkelijke titel: La physique des nuages. Prijs: 168 fr. <BB september 48-3158>

 

A.H. Cornette, De Schilderkunst in de lage landen, Het Kompas, Antwerpen, (1947).

* Prijs: 75 fr. <BB oktober 48-2778>

 

N.J.A. Taverne, Het nieuwe chemieboek voor jongens. Met 41 tekstfiguren en 16 foto*s, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, [1947], 232 p., ill.

* Prijs: 90 fr. <BB december 48-4468>

*** 232 p. waarvan 8 p., niet gepagineerd, met foto*s.

 

Sigrid Boo, Hoera! We leven nog!, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, [1947], 139 p., ill.

* Vertaling: M.J. Molanus-Stamperius. Noorsche titel: Daglig strev i norden. Illustraties: Rein van Looy.

 

Andrea Prinsen, Marion: roman voor oudere meisjes, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, [1947], 192 p., ill.

* Illustraties: geïllustreerd door Rein van Looij.

*** Prijs: f 3.90 (omslag).

 

Vertelsels van een papegaai. Zes verhalen uit Tuti Nameh, uitgeverij Het Kompas, Antwerpen, 1947, 55 p. [De feniks vol. 13: 7]

* Druk: Drukk. C. Govaerts, Deurne.

** Dit is het zevende boek in de dertiende letterkundige reeks *De Feniks*. Het werd gratis aan alle abonne*s aangeboden. en is in de handel niet verkrijgbaar.

 

1948

 

Grazia Deledda, Riet in de wind, 2e editie, Het Kompas, Antwerpen, (1948), 224 p. [De feniks]

* Vertaling: A. Hochberg-Van Wallinga. <BB februari-maart 48-802>

 

Leo N[ikolajevitsj] Tolstoi, De kozakken, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1948, 250 p. [De feniks; vol. 14: 3]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling: vertaald door J. Leclee. Oorspronkelijke titel: Kozaki. <BB april 48-1289>

 

G.A. Lindeboom, Hippocrates, uitgeverij Het Kompas N.V./ L.J. Veen*s Uitgeversmij N.V., Antwerpen/Amsterdam, 1948, 72 p., ill.

* Druk: drukkerij Die Poorte, Antwerpen. Prijs: 65 fr. <BB mei 48-1518>

 

Kate O*Brien, Ana de Mendoza: prinses van Eboli, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1948, 415 p. [De feniks; vol. 14: 4]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antw. Vertaling: Emma Dronckers. Oorspronkelijke titel: That Lady (Esa Seńora). <BB juli 48-2388>

 

Voltaire, Karel XII van Zweden, L.J. Veen*s Uitgeversmaatschappij N.V./ uitgeverij Het Kompas N.V., Amsterdam/Antwerpen, [1948], 273 p., ill. [De Historische bibliotheek]

* Vertaling en woord vooraf: J.A. Schröeder. Prijs: 110 fr. <BB juli 48-2481>

*** Geen jaartal; volgens SBA catalogus 1949.

 

L[ev Nikolajevitsj] Tolstoi, Anna Karenina, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1948, 562 p.

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Prijs: 130 fr. <BB september 48-3363>

 

Henri Pirenne, De middeleeuwen: economische en sociale geschiedenis, uitgeverij Het Kompas N.V./ L.J. Veen*s Uitgeversmij N.V., Antwerpen/Amsterdam, 1948, 321 p., ill. [De wetenschappelijke bibliotheek]

* Druk: Gebroeders Hoitsema, Groningen. Vertaling en inleiding: J.A. Meijers. Oorspronkelijke titel: Histoire du Moyen Age. Prijs: 130 fr. <BB september 48-3366>

*** Copyright by L.J. Veen*s Uitgeversmij N.V., Amsterdam.

321 p. waarvan 21 p. genummerd V-XV.

 

Louis de Raeymaeker, Inleiding tot de wijsbegeerte, 2e editie, Het Kompas, Antwerpen, (1948), 271 p.

* Prijs: 115 fr. <BB oktober 48-3440>

 

Adalbert Stifter, Brigitta, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1948, 210 p. [De Feniks; vol. 14: 5]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling en inleiding: Theo. J. van der Wal. Oorspronkelijke titel: Brigitta; Der Hochwald. <BB oktober 48-3689>

*** Clarissa in zelfde band opgenomen.

 

Christophe Dawson, De schepping van Europa. Een inleiding tot de geschiedenis der Europese christenheid, 2e editie, Het Kompas, Antwerpen, (1948), 348 p.

* Prijs: 140 fr. <BB december 48-4181>

 

Alexander [Sergejevitsj] Poesjkin, De kapiteinsdochter, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1948, 192 p. [De feniks; vol. 14: 6]

* Druk: C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling (uit het Russisch): A.S. de Leeuw. Oorspronkelijke titel: Kapitans Kaya Dotchka. <BB december 48-4699>

*** Het gedicht op pagina 61 namen wij met toestemming van de uitgever over uit A. Poesjkin *De Kapiteinsdochter*, vertaald door Wils Huisman, uitgave van F.G. Kroonder, Bussum.

 

F. van Baarle, Hormonen, lichaam en geest, Het Kompas, Antwerpen, (1948), 267 p., ill.

* Prijs: 225 fr. <BB januari 49-258>

 

Felix Timmermans; Antoon Thiry, Begijnhofsproken, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1948, 176 p.

* Prijs: 55 fr. <BB januari 49-416>

 

Henri Pirenne, Geschiedenis van Europa. Van de inval der Germanen tot de zestiende eeuw, Het Kompas, Antwerpen, (1948), 520 p.

* Vertaling: J.A. Schroeder. Prijs: 275 fr. <BB januari 49-496>

 

F. Phillips, Ontwikkeling en verzorging van het kind. Van de geboorte tot 6 jaar, 4e druk, Het Kompas, Antwerpen, (1948), 384 p., ill.

* Prijs: 135 fr. <BB februari 49-786>

 

Zsolt Harsányi, Dít was leven: roman van Peter Paul Rubens. I. De jonge Rubens, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1948, 332 p. [De feniks; vol. 15: 1]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling (uit het Hongaarsch): Paul van Deurningen. Oorspronkelijke titel: Élni Jó. <BB februari 49-1042>

 

Zsolt Harsányi, Dít was leven: roman van Peter Paul Rubens. II. In de kracht van zijn leven, uitgeverij Het Kompas N.V. , Antwerpen, 1948, 328 p. [De feniks; vol. 15: 2]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling (uit het Hongaarsch): Paul van Deurningen. Oorspronkelijke titel: Élni Jó. <BB februari 49-1042>

 

L. de Broglie, Het continue en discontinue in de moderne natuurkunde, Het Kompas, Antwerpen, (1948), 260 p.

* Prijs: 130 fr. <BB maart 49-1270>

 

1949

 

Coba Buck, Truus' grote verandering, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, [1949], 143 p., ill.

* Illustraties en bandtekening: Marten Toonder. Prijs: 50 fr. <BB oktober 48-3695>

*** L.J. Veen Amsterdam (omslag)

 

Zsolt Harsáanyi, Dít was leven: roman van Peter Paul Rubens. III. De kroon op het werk, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1949, 329 p. [De Feniks; vol. 15: 3]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen.. Vertaling (uit het Hongaarsch): Paul van Deurningen. Oorspronkelijke titel: Élni Jó <BB april 49-1856>

 

Frank Yerby, De familie Fox, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1949, 403 p. [De feniks: vol. 15: 4]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling (uit het Engels): F.G.M. Dronkers. Oorspronkelijke titel: The foxes of Harrow. <BB juni 49-2719>

** Om redenen van technische aard moest de correctie van deze uitgave worden verricht door de corrector van de Uitgeverij Het Kompas N.V. te Antwerpen.

 

Jane Austen, Emma, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1949, 344 p. [De feniks; vol. 15: 5]

* Druk: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen. Vertaling (uit het Engelsch) en woord vooraf: J.A. Schröeder. <BB oktober 49-3914>

 

Antoon Thiry, Voghelen in der muyte, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1949, 207 p. [De feniks; vol. 15: 6]

* <BB december 49-4808>

*** Men leest over: De drie uit *Sinte Gerardus Majella* en hunne Vrouw (p.5); Mijnheer Pastoor en zijn Vogelenparochie (p.71); Baziel*s Uittocht (p.141).

 

G. Bernard Shaw, Politiek voor iedereen, Het Kompas, Antwerpen, (1949), 471 p.

* Vertaling: I.E. Prins-Willekens Mac Donald. Prijs: 220 fr. <BB 51-4559>

 

Theo J. Van der Wal, Practische handschriftkunde. De techniek der ontleding, Het Kompas, Antwerpen, (1949), 146 p., ill.

 

1950

 

Herman de Man, Het wassende water, Het Kompas, Antwerpen, (c.1950), 246 p. [De feniks; vol. 17: 6]

* <BB februari 40-530>

 

Victor E. Van Vriesland, Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen, Het Kompas, Antwerpen, (c.1950), 652 p.

* Prijs: 350 fr. <BB oktober 47-3294>

 

Lloyd C. Douglas, De grote visser. Deel I, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1950, 227 p. [De feniks; vol. 16: 1]

* Vertaling: J. de Boer-Van Strien. Oorspronkelijke titel: The big fisherman. Omslagillustratie: I.N. <BB mei 50-1725>

 

Lloyd C. Douglas, De grote visser. Deel II, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1950, 229 p. [De feniks; vol. 16: 2]

* Vertaling: J. de Boer-Van Strien. Oorspronkelijke titel: The big fisherman. Omslagillustratie: I.N. <BB mei 50-1725>

*** p. 228-456.

 

Juri Semjonow, De rijkdommen der aarde: over het huishouden der mensheid. Economische aardrijkskunde voor iedereen. Met 240 afbeeldingen in de tekst en een tabel, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, [1950], 586 p., ill. [De feniks; vol. 16: 3]

* Vertaling en bewerking: Til Brugman. Oorspronkelijke titel: Die Güter der Erde. Omslagillustratie: I.N. <BB augustus 50-2763>

*** 586 p. met daarnaast een tabel.

 

Lode Baekelmans, Carabas, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1950, 223 p., ill. [De feniks; vol. 16: 4]

* Druk: drukkerij Sinte-Catharina N.V., Brugge. <BB augustus 50-2909>

 

J.H. Poolman; W.J. Van der Meer, Rein wordt zeepkistcoureur, Het Kompas, Antwerpen, (1950), 192 p., ill.

* Illustraties: Jan Apetz. Eeklo prijs: 58 fr. <BB oktober 50-3664>

 

Zsolt Harsanyi, De hemelbestormer: de roman van Galileï*s leven. Deel I, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1950, 295 p. [De feniks; vol. 16: 5]

* Vertaling: A.M. de Jong. Oorspronkelijke titel: Mégis mozog a fold. Omslagillustratie: I.N. <BB november 50-4068>

*** Naam auteur op omslag: Zsolt Harsányi.

 

Zsolt Harsanyi, De hemelbestormer: de roman van Galileï*s leven. Deel II, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1950, 304 p. [De feniks; vol. 16: 6]

* Oorspronkelijke titel: Mégis mozog a fold. Vertaling: A.M. de Jong. Omslagillustratie: I.N. <BB november 50-4068>

*** Naam auteur op omslag: Zsolt Harsányi.

 

Leo Meert, Kamiel Standaert's wonderbare klim, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1950, 237 p. [De feniks; vol. 17: 1]

* <BB 51-666>

 

Herman de Man, Rijshout en rozen, uitgeverij Het Kompas N.V., Antwerpen, 1950, 251 p. [De feniks 17: 2]

* <BB 51-1373>

 

S.d.

 

Lev Nikolajevitsj Tolstoj, Anna Karenina, Het Kompas, Antwerpen, [s.d.], 4 vol.

 

S. van Praag (ed.), Japansche prentkunst uit de 17de - 19de eeuw, 2e druk, N.V. De Spieghel/ N.V. Het Kompas, Amsterdam/Antwerpen, [s.d.], 72 p.

 

Max Born, Het rusteloze heelal, Het Kompas, Antwerpen, [s.d.], 315 p., ill.

* Vertaling: J.P.H. Custere.

 

Paul Haessaerts, Beeldhouwwerken en teekeningen van George Minne, Het Kompas, Antwerpen, [s.d.], 8 p., ill.

 

Paul Haessaerts, Picasso of de lust tot extremen, Het Kompas, Antwerpen, [s.d.], 8 p., ill.

 

Cornelis Jan Kelk, De dans van de jonge voeten, Het Kompas, Antwerpen, [s.d.], 410 p.

 

Leo Weert, De waterbrug, Het Kompas, Antwerpen, [s.d.], 277 p.

 

[terug]