Uitgeverij Lannoo, Tielt (1933-1950)

 

1933

 

Hildebrand, Een Vlaamsche martelaar in oud-Kongo. Joris Van Geel. Studie over zijn leven en zijn historisch midden, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1933], 243 p., ill.

* Omslagillustratie: K. Dufour. Prijs: 20 fr. <BB september 33-2500>

 

Isidoor van Beugem, Alfons Blomme, J. Lannoo, Tielt, [1933], 169 p., ill.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Prijs: 40 fr. <BB november 33-3024>

** Gedrukt door Joris Lannoo, te Tielt, in 500 exemplaren, waarvan 100 met linnen omslag (genummerd 1-100), en 400 ingenaaid (genummerd 101-500). Dit is nummer 77

*** J. Lannoo, Meulebeeksche Steenweg 641, Tielt.

169 p. waarvan 81 p. met platen genummerd II-LXXXII.

 

P. Antonellus Verschuere, De Minderbroeders te Thielt (1624-1933), druk en uitgave J. Lannoo, Tielt, [1933], 239 p.

* Druk: J. Lannoo, Tielt. Prijs: 16 fr. <BB december 33-3518>

 

Guido Gezelle, Kerkhofblommen, 18e editie, Lannoo, Tielt, (1933), 54 p.

* Prijs: 5 fr. <BB december 33-3693>

 

Alfons Trypsteen, Vlaamsch offer: hedendaagsch spel in vier bedrijven met voor- en naspel, Lannoo, Tielt, (1933), 71 p., ill.

* Prijs: 15 fr. <BB 33-4014>

 

Fr[ans] Daels, Voor mijn volk in nood, 2e vermeerderde uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1933], 158 p.

* Een woord vooraf (bij den eersten druk): J.G. Bij den tweeden druk: *n groep vrienden. Prijs: 15 fr. <BB februari 34-680>

*** 162 p. waarvan 4 p. genummerd V-VIII.

 

1934

 

A. O*Flanders, De vuurtoren van Erin. Iersche schetsen en verhalen over het H. Sakrament. Met brief van Z.D.H. Mgr. Heylen, bisschop van Namen. Voorzitter der Ech. Kongressen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1934], 205 p.

* Inleidende brief: [Thomas Louis] Heylen. <BB mei 34-1245>

 

Edward Vermeulen, Dagboek van een banneling, Lannoo, Tielt, (1934), 275 p. [ De werken van Edward Vermeulen (Warden Oom); vol. 21]

* <BB juli 34-2039>

 

Jodendom en christelijke naastenliefde, Lannoo, Tielt, (1934), 99 p. [ Het jodenvraagstuk; vol. 1]

* Prijs: 12 fr. <BB oktober 34-2770>

 

Juul Leroy, Karel de Blauwer of Eene schets uit het blauwersleven, 4e editie, Lannoo, Tielt, (1934), 160 p.

* <BB 19S-1262>

 

Albrecht Rodenbach; Jozef Lootens; [e.a.], Gudrun: muziekdrama in vijf bedrijven, Lannoo, Tielt, (1934), 95 p.

* Muziek: Ernst Brengier.

 

Missio catholica, Buku na losambo mpe na limbo na mangala, Lannoo, Tielt, (1934*), 146 p., ill.

 

1935

 

Jan de Roeck, Wat zal ik mijn kind zeggen* Hoe moet ik het zeggen* Wanneer zal ik het zeggen* Wenken voor ouders over sexueele voorlichting en opvoeding, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1935*), 95 p.

 

1936

 

J. de Roeck, Bevolkingsproblemen: volkswelvaart of volksondergang, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1936, 112 p.

* Prijs: 12 fr. <BB juni 36-1411>

 

Leo Van Daele, De heilige tuimelaar: ballade, drukkerij Lannoo, Tielt, [1936], 49 p.

* Prijs: 10 fr. <BB juni 36-1554>

 

A. Trypsteen, Pater Jordaens: missiedrama in vijf bedrijven en vier taferelen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1936], 153 p.

* Enscenering: Hn Trypsteen. Prijs: 20 fr. <BB oktober 36-2583>

*** Opvoeringsrecht aan te vraen aan N.A.V.E.A.

Voor de muziek wende men zich tot den schrijver: Zuidstraat 20, Veurne (W.-Vl.).

 

Henri Ghťon, De klucht van den gestrafte met den koorde: mirakelstuk in drie bedrijven, 3e uitgave, drukkerij Lannoo, Tielt, 1936, 117 p.

* Vertaling (naar het Fransch): Wies Moens. Prijs: 20 fr. <BB januari 37-247>

*** Vereenigingen, die dit werk wenschen op te voeren, moeten vooraf toelating vragen aan de Nationale Vereeniging voor Ateursrecht, NAVEA, Marnixlaan 13, Brussel. * In Rijks-Nederland wenden zij zich tot het Bureau BUAL., Vonderstraat 102, Amsterdam en tot Pedro Clignett, pollolaan 27, Amsterdam. * De verkoop van deze uitgave voor Nederland en Koloniën berust uitsluitend bij Toneelfonds *Ons Leekentoneel*, Hasselaersplein 35, Haarlem.

 

P. de Backer, Het hofje der planters in woord en beeld, Lannoo, Tielt, (1936), 96 p., ill.

 

Stijn Streuvels, De oogst, Lannoo, Tielt, (1936), 84 p.

 

1937

 

Maurits Lambreghts, De industrialisatie der Kempen en de hereeniging der Nederlanden, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1937], 69 p., ill.

* Prijs: 12 fr. <BB februari 38-537>

 

Aurelius Augustinus, Vriendschap naar Sint Augustinus, Lannoo, Tielt, (1937), 63 p.

* Editeur: Emmanuel van Berkel.

 

Mon rosaire, Lannoo, Tielt, (1937), 63 p., ill.

 

Emmanuel Van Berkel, Vriendschap: naar Sint-Augustinus, Lannoo, Tielt, (1937*), 59 p. [Uitgaven van het Geert Groote Genootschap; vol. 550]

 

Maria-Johanna van Onze-Lieve-Vrouw Ten Bunderen (zuster), Kijkjes in onze missie: Congobrieven van moeder Maria-Johanna van Onze-Lieve-Vrouw ten Bunderen, Moorslede, Lannoo, Tielt, (1937), 103 p., ill.

 

Edward Vermeulen, Mietje Mandemakers & Cie, druk & uitgave Lannoo, Tielt, [1937], 255 p. [De werken van Edward Vermeulen (Warden Oom); vol. 13]

* Druk: Lannoo, Tielt. Illustratie: Jos. Speybrouck.

 

Antonellus Verschuere, De Zusters van den H. Vincentius a Paulo te Eekloo (1837-1937), Lannoo, Tielt, (1937), 58 p., ill.

 

1938

 

Benitius Vanmaele (pater), West-Vlaamsche minderbroeders in verre landen, Lannoo, Tielt, (1938), 44 p., ill.

* <BB oktober 38-3839>

 

Maurits Lambreghts, Antwerpen-Rotterdam; een pleidooi voor samenwerking, drukkerij & uitgeverij Lannoo, Tielt, [1938], 115 p., ill.

* Prijs: 24 fr. <BB oktober 38-3910>

 

Constant Van Horenbeeck, De Heilige Gerardus: redder der zondaren, helper der lijdenden, Lannoo, Tielt, (1938*), 92 p., ill.

* Prijs: 6 fr. <BB oktober 38-3816>

 

Edward Vermeulen, De pauwenschreeuw: roman, 2e druk, druk & uitgave Lannoo, Tielt, [1938], 249 p. [De werken van Edward Vermeulen (Warden Oom); vol. 6]

* Druk: Lanno, Tielt. Illustratie: Jos. Speybrouck. Prijs: 13 fr. <BB november 38-4506>

 

Jos. van Rooy, Stemmen uit de stilte, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1938], 70 p.

* Prijs: 20 fr. <BB april 39-1395>

 

Vital [pater], Kerkhofbloempjes, drukkerij Lannoo, Tielt, [1938], 95 p.

* Teekeningen: Jos. Speybrouck. Prijs: 10 fr. <BB april 39-1397>

*** Adres van bestellling: De Ridderstraat 39, Aalst.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Jos. van Rooy, De schoone tocht, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1938], 80 p.

* Prijs: 20 fr. <BB mei 39-1797>

 

William Bernard Huddleston Slater, Ja, ik wil! Levensgeluk in huwelijk en liefde, 6e editie, Lannoo, Tielt, (1938*), 207 p.

 

Jan de Roeck, Wat zal ik mijn kind zeggen* Hoe moet ik het zeggen* Wanneer zal ik het zeggen* Wenken voor ouders over sexueele voorlichting en opvoeding, 3e editie, Lannoo, Tielt, (1938), 99 p.

 

J. Devriendt; G. Desmet, Het godsdienstig leven te Tielt in het verleden en op heden : geschiedkundige gegevens en samenstelling van den historischen stoet, ter gelegenheid van de H. Hartfeesten 12 juni 1938, Lannoo, Tielt, (1938), 48 p.

 

J. Devriendt; G. Desmet, Het godsdienstig leven te Tielt in het verleden en op heden : geschiedkundige gegevens en samenstelling van den historischen stoet, ter gelegenheid van de H. Hartfeesten 12 juni 1938, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1938), 62 p.

 

P.A. Verschuere, Deken Darras en zijn hospitaal, Lannoo, Tielt, (1938), 59 p., ill.

 

1939

 

P[ieter] van Moerlande, Hoe 't kindeke Jezus Vlaanderen bezocht, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1939], 53 p.

* Teekeningen: Antoon de Vaere. Prijs: 9 fr. <BB april 39-1208>

*** drukkerij-uitgeverij Lannoo, Meulebeeksche Steenweg 641, Tielt.

 

F.R. Boschvogel, Ons schoon West-Vlaanderen: een bonte ontdekkingsreis doorheen onze gouw voor wakkere Vlaamsche knapen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1939], 211 p.

* Penteekeningen: L.V.d.A. Prijs: 15 fr. <BB mei 39-1900>

 

Gustaaf van Acker, Het leven van den Messias O.H. Jezus Kristus: reekswijze verhaald, Lannoo, Tielt, (1939), 232 p., ill.

* Illustraties: Jos Speybrouck. Prijs: 15 fr. <BB december 39-4344>

 

Hulde aan de missionarissen uit de dekenij Avelgem, Lannoo, Tielt, (1939*).

 

Hulde ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Eerwaarde Zusters Apostolinen van Tielt: 1839-1939, Lannoo, Tielt, (1939*).

 

Jodendom en christelijke naastenliefde, Lannoo, Tielt, (c.1939), 98 p. [Het Jodenvraagstuk; vol. 1]

 

Protocollen van de samenkomsten der wijze ouderlingen van Sion, Lannoo, Tielt, (c.1939), 98 p. [Het Jodenvraagstuk; vol. 2]

 

Silverius Van den Broeck, ZondagsevangeliŽn voor priesters en kloosterlingen, Lannoo, Tielt, (1939), 961 p., ill.

 

1940

 

Frans Daels, Voor moeder en zuigeling, 3e verbeterde uitgave, drukker-uitgever J. Lannoo, Thielt, (c.1940), 196 p., ill.

* Woord vooraf: Cyriel Verschaeve. Teekeningen: Joe English. Prijs: 30 fr. <BB januari 40-175>

*** 3e verbeterde uitgave 11e - 20eduizend.

196 p. waarvan 10 p. genummerd VII-XVI.

 

Leo Viaene, Waar de iris bloeit: beschouwingen over het werk van den schilder Antoon de Vaere, Lannoo, Tielt, (1940), 60 p., ill.

* Medewerking: Cyriel Verschaeve. Prijs: 25 fr. <BB april 40-1219>

 

F.R. Boschvogel, Drie Vlaamsche sinten in een kerkraam, 2e uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, (1940), 108 p.

* Illustratie: Jos. Speybrouck Prijs: 10 fr. <BB mei-juni-juli 40-1514>

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

J[uul] Leroy, Zeisels en vertellingen. Eerste deel, 6e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, (1940-1941), 8 vol., ill. [De werken van J. Leroy]

* Prijs: 10 fr. <BB januari 41-173>

 

J[uul] Leroy, Zeisels en vertellingen. Tweede deel, 6e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1940-1941], 8 vol.,159 p., ill. [De werken van J. Leroy]

* Prijs: 10 fr. <BB februari 41-422>

 

J[uul] Leroy, Zeisels en vertellingen. Derde deel, 6e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1940-1941], 8 vol., 158 p., ill. [De werken van J. Leroy]

* Prijs: 10 fr. <BB maart 41-475>

 

J[uul] Leroy, Zeisels en vertellingen. Vierde deel, 6e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1940-1941], 8 vol., 158 p., ill. [De werken van J. Leroy]

* Prijs: 10 fr. <BB juni 41-1689>

 

J[uul] Leroy, Zeisels en vertellingen. Vijfde deel, 6e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1940-1941], 8 vol., 158 p., ill. [De werken van J. Leroy]

* Prijs: 10 fr. <BB augustus 41-2358>

 

J[uul] Leroy, Zeisels en vertellingen. Zesde deel, 6e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1940-1941], 8 vol., 160 p., ill. [De werken van J. Leroy]

*Prijs: 10 fr. <BB juni 41-1690>

 

J[uul] Leroy, Zeisels en vertellingen. Zevende deel, 6e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1940-1941], 8 vol., 159 p., ill. [De werken van J. Leroy]

* Prijs: 10 fr. <BB juli 41-1949>

 

J[uul] Leroy, Zeisels en vertellingen. Achtste deel, 6e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1940-1941], 8 vol., 158 p., ill. [De werken van J. Leroy]

* Prijs: 10 fr. <BB augustus 41-2359>

 

Paters Passionisten Kortrijk, Gemma Galgani: levensschets, met gebeden voor noveen en triduum, te harer eer, Lannoo, Tielt, (1940*), 52 p.

* Prijs: 1 fr. 50 <BB februari 41-319>

 

F.R. Boschvogel, Als ich can, 3e editie, Lannoo, Tielt, (1940), 203 p., ill.

* Prijs: 27 fr. 50 <BB mei 41-1241>

 

Bisdom Brugge: Dekenij Veurne: Missiealbum tot vroom en stichtend aandenken aan de overleden priesters-missionarissen, missiebroeders en missiezusters, en ook tot hulde en roem aan de nog levende gezanten in alle werelddeelen uit de zes-en-twintig parochiŽn der dekenij ten jare 1940, Lannoo, Tielt, (1940), 32 p., ill.

* Instelling: Bisdom Brugge; Dekenij Veurne. Veurne

 

F.R. Boschvogel; Eug. Delcour, Godelieve, de verstooten edelvrouwe van Gistel. Vooraf eene inleiding over den eeredienst van Sinte Godelieve in de dekanale kerk te Gistel, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1940], 47 p.

* Alternatieve titel: Sinte Godelieve van Gistel. Inleiding: E.H. Eug. Delcorte. Illustratie:Jos Speybrouck.

 

A. Bruyneel; Eug. Delcour, Hulde aan de geloofsverkondigers uit de dekenij Gistel, Lannoo, Tielt, (1940).

 

Missiealbum tot vroom en stichtend aandenken aan de overleden priesters-missionarissen, missiebroeders en missiezusters, en ook tot hulde en roem aan de nog levende gezanten in alle werelddeelen, Lannoo, Tielt, (1940).

* Instelling: Dekenij Veurne.

 

1941

 

P. de Backer, Het hofje der planters in woord en beeld, Lannoo, Tielt, (1941), 96 p., ill.

Nevele

* Prijs: 6 fr. <BB januari 41-131>

 

F.R. Boschvogel, Als ich can, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1941], 205 p., ill.

* Prijs: 27 fr. 50 <BB mei 41-1241>

 

Antonellus Verschuere, De Zusters van *t Geloove, Lannoo, Tielt, (1941), 158 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB augustus 41-2169>

 

P. Van Moerlande, Van *t schoone kindeke, Lannoo, Tielt, (1941), 63 p., ill.

* Illustraties: Antoon De Vaere. Prijs: 15 fr. <BB december 41-3747>

 

Gustaaf Dekesel; Cyriel Verschaeve, De Franciskaansche kunstschilder pater Andreas Bosteels, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1941], 139 p., ill.

* Clichés: Vergouts & De Schutter, Venusstraat 21, Antwerpen. Woord vooraf: Cyriel Verschaeve. Prijs: 55 fr. <BB december 41-4114>

** Gedrukt op duizend exemplaren, waarvan twee honderd vijftig in linnen gebonden en genummerd, in de drukkerij J. Lannoo te Tielt in de rozenkransmaand 1900-een-en-veertig. [Dit is nummer] 232

*** 139 p. waarvan 78 p. met figuren genummerd 2-40.

 

Stijn Streuvels, De vlaschaard, 11e druk, J. Lannoo, Tielt, 1941, 224 p.

* Druk: N.V. Drukk. Erasmus Ledeberg/Gent. Prijs: 8 fr. <BB mei 42-1423>

*** 11e druk 51- tot 150.000-tal

 

Antoon vander Plaetse, Practische uitspraakleer, 2e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1941, 274 p.

* Omslagteekening: Oscar Hoge. Prijs: 30 fr. <BB november 43-3391>

 

Omer Karel de Laey; Emiel Vliebergh (ed.); Jules Persyn (ed.), Het werk van Omer K. de Laey I, 2e uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1941-1942], 5 vol., ill., 190 p.

** Deze herdruk van Het Werk van Omer K. De Laey, in 1913 bezorgd door Em. Vliebergh

en J. Persyn z.g., is nagenoeg ongewijzigd gebleven. De uitgever

*** 190 p. waarvan 70 p. genummerd V-LXXIV.

 

Omer Karel de Laey; Emiel Vliebergh (ed.); Jules Persyn (ed.), Het werk van Omer K. de Laey II, 2e uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1941-1942], 5 vol., 157 p., ill.

 

Omer Karel de Laey; Emiel Vliebergh (ed.); Jules Persyn (ed.), Het werk van Omer K. de Laey III, 2e uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1941-1942], 5 vol., 109 p., ill.

*** Falco Tooneelspel (p.5); Hardenburg Toneelspel (p.77).

 

Omer Karel de Laey; Emiel Vliebergh (ed.); Jules Persyn (ed.), Het werk van Omer K. de Laey IV, 2e uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1941-1942], 5 vol., 190 p., ill.

 

Omer Karel de Laey; Emiel Vliebergh (ed.); Jules Persyn (ed.), Het werk van Omer K. de Laey V, 2e uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1941-1942], 5 vol., 116 p., ill.

*** Brieven (Febr. 1900-Dec. 1909)

††††††††

G. Huijs, Een frisse dronk uit heldere bron: conferenties voor religieuzen en godsdienstige verenigingen, Lannoo, Tielt, (1941), 2 vol. [ Aeterna-Reeks]

* 1. Van advent tot pinksteren; 2. 1e zondag na pinksteren tot de advent. <BB-19S-1761>

 

Filip de Pillecyn, Hugo Verriest, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1941), 256 p., ill.

 

Jodendom en christelijke naastenliefde, Lannoo, Tielt, (1941), 98 p. [Het Jodenvraagstuk; vol. 1] St. Niklaas

 

Protocollen van de samenkomsten der wijze ouderlingen van Sion, Lannoo, Tielt, (1941), 118 p. [Het Jodenvraagstuk; vol. 2]

 

1942

 

Stijn Streuvels, De vlaschaard, 12e editie, Lannoo, Tielt, (1942), 303 p., ill. [De lijsternestreeks; vol. 12]

* Prijs: 42 fr. 50 <BB mei 42-1422>

 

Johannes JÝrgensen, Bronnen bij de studie van het leven van den heiligen Franciscus van AssisiŽ, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1942), 77 p.

* Prijs: 18 fr. <BB juli 42-2009>

 

Johannes JŲrgensen, Bronnen bij de studie van het leven van den heiligen Franciscus van AssisiŽ, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1942), 77 p.

* Vertaling: Stanislas van de Velde. Prijs: 18 fr. <BB juli 42-2009>

 

Stijn Streuvels, Lenteleven, 10e druk, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1942), 244 p. [De lijsternestreeks; vol. 1]

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Boekversieringen: Julius de Praetere. Prijs: 42 fr. 50 <BB augustus 42-2621>

** Het zes & twintigse tot dertigste duizendtal van *Lenteleven* werd gezet uit de Hollandsche Medievalletter veertien punt & gedrukt op de persen der drukkerij Lannoo te Tielt den dertigsten maart van het jaar negentien honderd twee & veertig. Er werden tevens twintig exemplaren gedrukt op zwaar munster velumpapier. Gehandteekend door den schrijver. De boekversieringen van Julius de Praetere zijn dezelfde als in de eerste uitgave van honderd exemlaren door den illustrator op eigen handpers getrokken in april achttien honderd negen & negentig.

 

Antoon vander Plaetse (ed.), Het lied der geuzen: strijdgedichten verzameld, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1942, 216 p., ill.

* Illustraties en omslagteekening: Jos. Speybrouck. Prijs: 60 fr. <BB augustus 42-2636>

 

F.R. Boschvogel, Willem van Loo, Lannoo, Tielt, (1942), 272 p. [Dietsche gestalten; vol. *]

Temse

* Prijs: 42 fr. 50 <BB september 42-2938>

 

Victor Huys, Bakelandt en de rooversbende van het Vrijbosch: Westvlaamsche legenden, 6e uitgaaf, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1942, 330 p., ill.

* Teekeningen: R[enaat] Demoen. Prijs: 25 fr. <BB september 42-2744>

 

Julius Leroy, Karel de Blauwer: schets uit het smokkelaarsleven, 5e editie, Lannoo, Tielt, (1942), 207 p.

* Prijs: 15 fr. <BB december 42-3860>

 

AloÔs [Jan] Brommaert, Willibrord: bouwer en boer, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1942, 152 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 3]

* Prijs: 17 fr. 50 <BB januari 43-87>

 

F.R. Boschvogel, Galerij van Dietsche grooten 1, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [c.1942], 46 p., ill.

* Teekeningen: R. De Ruyck. Prijs: 100 fr. <BB januari 43-266>

 

M[arcel] Boey, Prins Willem, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1942], 160 p. [Dietsche gestalten; vol. 2]

* Prijs: 17 fr. 50 < BB januari 43-348>

 

F.R. Boschvogel, Robrecht de Fries: de grootste graaf van Vlaanderen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1942], 143 p. [Dietsche gestalten; vol. 1]

* Prijs: 17 fr. 50 <BB januari 43-351>

 

Anton Van de Velde, Willem van Saeftinge, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1942], 285 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 4]

* Prijs: 30 fr. <BB februari 43-629>

 

Stijn Streuvels, De maanden, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1942), 232 p., ill. [De lijsternestreeks; vol. 25]

* Illustraties: R. De Koninck. Prijs: 50 fr. <BB april 43-1270>

 

Edward Vermeulen, Cain*s zonde, 3e editie, Lannoo, Tielt, (1942), 187 p. [ De werken van Edward Vermeulen (Warden Oom); vol. 3]

* Prijs: 15 fr. <BB april 43-1282>

 

Edward Vermeulen (Warden Oom), Het betooverd hof: roman, 2e druk, druk. J. Lannoo, Tielt, [1942], 256 p.

* <BB april 43-1283>

 

Ons geestelijk erf : studiŽn over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, Lannoo, Tielt, (1942), 309 p., ill.

* Instelling: Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen]. Prijs: 100 fr. <BB juli 43-2085>

 

Stijn Streuvels, De teleurgang van den Waterhoek, 3e druk, drukkerij-uitgever J. Lannoo/N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1942), 320 p. [De lijsternestreeks; vol. 21]

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Illustratie: D. Acket. Prijs: 50 fr. <BB augustus 43-2433>

** Deze derde druk van *De teleurgang van den Waterhoek* werd gezet uit de Hollandsce medievalletter veertien punt en gedrukt op de persen der drukkerij Lannoo te Tielt in de hooimaand van het jaar negentien honderd twee en veertig. Er werden twintig genummerde exemplaren gedrukt op zwaar munster velumpapier, gehandteekend door den schrijver. De illustratie is van D. Acket.

 

Julius Leroy, Pieter de pensjager: schets uit het wildstroopersleven, 4e editie, Lannoo, Tielt, (1942), 183 p.

* <BB-19S-2778>

 

Johannes JŲrgensen, De Heilige Franciscus van AssisiŽ, 4e editie, Lannoo, Tielt, (1942), 496 p., ill.

* Vertaling: Stanislas van de Velde.

 

Broeders Maristen, Prettig rekenen, Lannoo, Tielt, (1942), 301 p., ill.

 

1943

 

F.R. Boschvogel, Robrecht de Fries: de grootste graaf van Vlaanderen, Lannoo, Tielt, (1943*), 96 p., ill. [ Ons roemrijk verleden]

* Prijs: 17 fr. 50 <BB januari 43-351>

 

Stijn Streuvels, Levensbloesem, 2e herwerkte druk, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt, Antwerpen, (1943), 352 p. [De lijsternestreeks; vol. 23]

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Illustratie: Nelly Degouy. Prijs: 35 fr. <BB maart 43-1009>

** Deze tweede druk van *Levensbloesem* werd gezet uit de Hollandsche medievalletter veertien punt en gedrukt op de persen der drukkerij Lannoo te Tielt in de oogstmaand van het jaar negentien honderd drie en veertig. Er werden twintig genummerde exemplaren gedrukt op zwaar munster velumpapier, gehandteekend door den schrijver. De illustratie is van Nelly Degouy.

 

Edward Vermeulen, De Blieckaerts: roman, 3e druk, drukkerij-uitgever J. Lannoo/N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, [c.1943], 232 p. [ De werken van Edward Vermeulen (Warden Oom); vol. 12]

* Omslagillustratie: A. Devaere. Prijs: 10 fr. <BB juni 43-1949>

 

Ons geestelijk erf : studiŽn over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750. 2 : Groenendael-herdenking 1343-1943, Lannoo, Tielt, (1943), 223 p., ill.

* Instelling: Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen]. Prijs: 100 fr. <BB juli 43-2085>

 

Theo Luyckx, Gravin Johanna van Constantinopel en de godsdienstige vrouwenbeweging in Vlaanderen gedurende de eerste helft der XIIIe eeuw, Lannoo, Tielt, (1943), 26 p.

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1. <BB juli 43-2093>

 

Emiel van Put, Gravin Johanna, Lannoo, Tielt, (1943), 213 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 5]

Gent/St. Niklaas

* <BB augustus 43-2093>

 

F.R. Boschvogel, Willem van Loo: historische roman, 2e druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1943], 272 p., ill.

* Omslagillustratie: Jos. Speybrouck. Prijs: 32 fr. 50 <BB oktober 43-3028>

***Geen vermelding 2e druk.

 

Stijn Streuvels, Stille avonden, 4e editie, Lannoo, Tielt, (1943), 176 p., ill. [De lijsternestreeks; vol. 10]

* Illustraties: Elisabeth Ivanovsky. Prijs: 50 fr. <BB oktober 43-3056>

 

Antoon vander Plaetse, Practische uitspraakleer, 3e editie, Lannoo, Tielt, (1943), 271 p., ill.

* Prijs: 30 fr. <BB november 43-3391>

 

F[ilip] de Pillecyn, Stijn Streuvels en zijn werk, 2e druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1943, 224 p., ill.

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Omslagteekening: Paul Lateur. Prijs: 32 fr. 50 <BB november 43-3562>

** Van deze uitgave werden in de oogstmaand van het jaar 1943 door de drukkerij Lannoo te Tielt benevens de gewone oplage vijf en twintig genummerde luxe-exemplaren gedrukt op excelsior-kunstdrukpapier.

 

Stijn Streuvels, Openlucht, 4e druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1943), 165 p. [De lijsternestreeks; vol. 9]

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Illustraties: H. van Coppenolle. Prijs: 50 fr. <BB november 43-3563>

** Deze vierde druk van *Openlucht* werd gezet uit de Hollandsche medievalletter veertien punt en gedrukt op de persen van de drukkerij Lannoo te Tielt in de meimaand van het jaar negentien honderd drie en veertig. Er werden twintig genummerde exemplaren gedrukt op zwaar getint munster velum papier gehandteekend door den schrijver. De illustraties zijn van H. van Coppenolle.

 

Stijn Streuvels, De vlaschaard, 13e druk, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo/Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, [1943], 202 p., ill.

* Omslagteekening: Paul Lateur. Prijs: 48 fr. <BB december 43-4010>

*** 202 p. waarvan 5 p. genummerd I-V (De gefilmde Vlaschaard).

 

FrŤres Maristes, Le calcul, Lannoo, Tielt, (1943), 301 p., ill.

* Prijs: 25 fr. <BB januari 44-158>

 

Stijn Streuvels, De vlaschaard, 14e editie, Lannoo, Tielt, (1943), 208 p., ill.

* Prijs: 12 fr. <BB januari 44-264>

 

L[uciaan] Uten, Het groeiende Godsrijk: een proeve van katholieke missieleer, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1943], 128 p.

* Teekeningen: Alfred Ost. Prijs: 25 fr. <BB februari 44-404>

 

Renť Tardif de Moidrey, Het boek Ruth: voorafbeelding, aanpassing, volmaaktheid, kloosterstaat, Lannoo, Tielt, (1943), 112 p.

* Vertaling: Joris Caeymaex. Prijs: 22 fr. 50 <BB maart 44-692>

 

Erwinn Wittstock, Het bruidsjuweel, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1943], 150 p.

* Vertaling: Dina Lateur; Isa Lateur. Illustratie: Renť Demoen. Oorspronkelijke titel: Der Hochzeitsschmuck. Prijs: 20 fr. <BB maart 44-847>

 

Luciaan Uten; Alfred Ost, Litanie van Onze Lieve Vrouw: korte beschouwende gebeden, Lannoo, Tielt, (1943), 105 p.

* Prijs: 400 fr. <BB juli 44-1988>

 

M. Guillaume Weerts, Met Moeder naar de toppen der heiligheid, Lannoo, Tielt, (1943), 280 p.

* Prijs: 45 fr. <BB november 44-3249>

 

Stijn Streuvels, De vlaschaard, 15e druk, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1943), 237 p., ill.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Typografische schikking: Jos. Léonard. Aquarellen: Albert Saverijs. Prijs: 380 fr. <BB maart 45-723>

** In den herfst van het jaar negentien honderd drie en veertig verscheen het twee honderd-duizendste exemplaar van Stijn Streuvels* Vlaschaard. * Om deze heugelijke gebeurtenis te herdenken, werd deze door den schrijver gehandteekende weeldeuitgave, geïllustreerd met vier aquarellen van Albert Saverijs, in den zomer van het volgend jaar gedrukt op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen uitgeeft. * Voor honderd exx., genummerd van 200.001 tot 200.100 werd geschept Hollandsch papier van Gelder & zonen gebruikt. Daarvan werden de eerste twaalf nummers verlucht met origineele aquarellen. * 900 exx., genummerd van 200.101 tot 201.000, werden gedrukt op munster-velum papier. * De typografische schikking werd bezorgd door Jos. Léonard. De tekst werd met de hand gezet uit de Grotius letter 16 punt van H.S. De Roos. Dit is nummer 206939

 

A[lbert] Ampe, Een XVII-eeuwsch verzamelhandschrift met mystieken inhoud, drukkerij-uitgever Lannoo, Tielt, [c.1943], 47 p.

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, vol. 1., 1943

 

F.R. Boschvogel, Peter Benoit, Lannoo, Tielt, (1943), 141 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 11]

 

Germaine Dyckhoff-Ceunen, Jeanne Van de Putte, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1943], 186 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 9]

 

GabriŽl Maria (C.R.SS.), Rondom een bladzijde van Ruusbroec, Lannoo, Tielt, (1943), 5 p.

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2.

 

Leonce Reypers, Een bloemlezing uit de werken van Jan van Leeuwen, Lannoo, Tielt, (c.1943).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 154-161.

 

Leonce Reypers, Het Latijnsche origineel der allegorie "Vander Dochters van Syon", Lannoo, Tielt, (c.1943), 5 p.

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2.

 

Leonce Reypers, Ruusbroec in een handschrift der Roermondsche Kartuis, Lannoo, Tielt, (c.1943).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf.

 

Leonce Reypers, De uitgave van 't Groenendaelsche obituarium en haar eerste vruchten, Lannoo, Tielt, (c.1943).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 115-131.

 

Leonce Reypers, Een Vaderonsglose van Ruusbroec*, Lannoo, Tielt, (c.1943).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 1-17.

 

Desiderius Adolf Stracke, De origineele tekst der 15 pater op het lijden des Heeren en diens latere lotgevallen, Lannoo, Tielt, (c.1943), 70 p.

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1.

 

Anton Van de Velde, Schep vreugde in *t leven, 3e editie, Lannoo, Tielt, (c.1943), 280 p.

 

Vuurland, Lannoo, Tielt, (1943), 33 p., ill.

 

Renť Tardif de Moidrey, Het boek Ruth: voorafbeelding, aanpassing, volmaaktheid, kloosterstaat, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1943], 112 p.

* Vertaling: Joris Caeymaex. Prijs: 22 fr. 50 <BB maart 44-692>

*** Geen jaartal, maar toelatingsnummer en imprimatur 6 december 1943.

 

1944

 

Emiel van Put, Gravin Johanna, Lannoo, Tielt, (1944), 213 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 5]

* <BB augustus 43-2093>

 

P. de Backer, La culture du tabac, avec explications et figurines, Lannoo, Tielt, (1944), 48 p., ill.

* Prijs: 8 fr. <BB december 43-2985>

 

Albrecht Rodenbach, Gedichten, Lannoo, Tielt, (1944), 299 p.

* Editeurs: Ferdinand Rodenbach; Cyriel Verschaeve. <BB februari 44-558>

 

Alfred Scheers, In het paradijs der kinderen, Lannoo, Tielt, (1944), 63 p., ill.

* Illustraties: Longinus De Munter. Prijs: 125 fr. < BB maart 44-685>

 

W[illem] NoŽ, Wies Moens: de ontwikkelingsgang van een volksch dichter, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1944], 87 p., ill.

* Prijs: 22 fr. 50 <BB maart 44-872>

*** Geen vermelding jaartal, wel toelatingsnummer

 

Antoon vander Plaetse (ed.), Dietsche balladen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1944, 240 p.

* Inleiding: Karel Vertommen. Prijs: 55 fr. <BB mei 44-1546>

*** 247 p. waarvan 7 p. genummerd V-XI.

 

L. Uten, De litanie van Onze Lieve Vrouw, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, (1944), 147 p., ill.

* Alternatieve titel tussenblad: De litanie van Onze Lieve Vrouw. Huldealbum aan kunstschilder Alfred Ost en toondichter Arthur Meulemans bij hun zestigste verjaring, 1884-1944. Clichťs: Vergouts & De Schutter, Antwerpen. Banden: Van Dieren, Antwerpen. Platen en teekeningen: Alfred Ost. Toonzetting: Arthur Meulemans. Prijs: 400 fr. <BB juli 44-1988>

** Deze *Litanie van Onze Lieve Vrouw*, met platen en teekeningen van Meester Alfred Ost en muziek van Meester Arthur Meulemans, werd uitgegeven door de zorgen der Drukkerij Lannoo te Tielt, in het jaar negentien honderd vier en veertig, bij gelegenheid der zestigste verjaring dezer beide Vlaamsche kunstenaars. * De tekst van Pater L. Uten, S.J. werd gezet n de Grotius-16-punt-letter van S.H. de Roos. De clichés werden geleverd door de firma Vergouts & De Schutter en de banden door het huis Van Dieren, beiden te Antwerpen. * Deze feestuitgave verscheen op 26 exemplaren, geteekend van A tot Z, niet in den handel, op 100 prachtexemplaren genummerd 1 tot 100, onderteekend door de beide kunstenaars, en op 900 gewone exemplaren, genummerd van 101 tot 1000. Dit is nummer 569

 

Edward Vermeulen (Warden Oom), De zotte van *t Abeelenhof: roman, 2e druk, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1944], 186 p.

* Prijs: 28 fr. <BB juli 44-2156>

 

Victor Huys, Bakelandt en de rooversbende van het Vrijbosch: Westvlaamsche legenden, 7e editie, Lannoo, Tielt, (1944), 330 p., ill.

* Illustraties: Renaat Demoen. Prijs: 35 fr. <BB juli 44-2239>

 

Stijn Streuvels, Boomen, J. Lannoo/N.V. Standaard-boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1944), 30 p., ill.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Maquette: Jos. Lťonard. Teekening: G.C. de Bruyne. Prijs: 50 fr. <BB september 44-2773>

** In nieuwjaarsmaand van *t jaar negentien honderd vier & veertig werd deze weeldeuitgave van De Boomen gedrukt, volgens maquette van Jos. Léonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard-boekhandel uitgeeft. Voor 100 ex. Genummerd van 1 tot 100 en door den schrijver eigenhandig onderteekend werd geschept Hollandsch papier van Gelder en zonen en voor 400 ex. Genummerd van 101 tot 500 werd munster velum papier gebruikt. De teekening tegenover de titelplat, is van de hand van den Mechelsen kunstenaar G.C De Bruyne. De tekst werd gezet uit de Egmont letter 14 punt. Dit is nummer 450

 

Stijn Streuvels, Het glorierijke licht, J. Lannoo/ N.V. Standaard-boekhandel, Tielt, (1944), 27 p., ill.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Maquette: Jos. Léonard. Teekening: G. C. de Bruyne. Prijs: 50 fr. <BB september 44-2774>

** In nieuwjaarsmaand *t jaar negentien honderd vier & veertig werd deze weeldeuitgave van Het glorierijke licht gedrukt. Volgens maquette van Jos. Leonard. Op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met den N.V. Standaard-boekhandel uitgeeft. Voor 100 ex. genummerd van 1 tot 100 en door den schrijver eigenhandig onderteekend werd geschept Hollandsch papier van Gelder en zonen en voor 400 ex. genummerd van 101 tot 500 werd munster velum papier gebruikt. De teekening tegenover de titelplaat, is van de hand van den Mechelsen kunstenaar G.C. de Bruyne. De tekst werd gezet uit de Egmont letter 14 punt. Dit is nummer 210

 

Stijn Streuvels, Het leven en de dood in den ast, J. Lannoo/ N.V. Standaard-boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1944), 101 p., ill.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Maquette: Jos. Léonard. Lavisteekeningen: Albert Saverijs. Prijs: 125 fr. <BB september 44-2775>

** In nieuwjaarmaand van *t jaar O.H. negentien honderd vier & veertig werd deze weeldeuitgave van Het leven en de dood in den ast gedrukt, volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard-boekhandel uitgeeft. Voor vier honderd genummerde exemplaren werd munster velumpapier en voor honderd genummerde en gehan*teekende Hollandsch van Gelder gebruikt. De lavisteekeningen van Albert Saverijs werden uitgevoerd in koperdiepdruk. De tekst werd gezet uit de zware Hollandsche medievalletter 14 punt. Dit is nummer 115

 

Stijn Streuvels, Morgenstond, J. Lannoo/ N.V. Standaard-boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1944), 30 p., ill.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Maquette: Jos. Léonard. Teekening: G.C. de Bruyne. Prijs: 50 fr. <BB september 44-2776>

** In nieuwjaarsmaand van *t jaar negentien honderd vier & veertig werd deze weeldeuitgave van Morgenstond gedrukt, volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard-boekhandel uitgeeft. Voor 100 ex. genummerd van 1 tot 100 en door den schrijver eigenhandig onderteekend werd geschept Hollandsch papier van Gelder en zonen en voor 400 ex. genummerd van 101 tot 500 werd munster velum papier gebruikt. De teekening tegenover de titelplaat, is van de hand van den Mechelsen kunstenaar G.C. de Bruyne. De tekst werd gezet uit de egmont lettter 14 punt. Dit is nummer 490

 

Stijn Streuvels, Sint-Jan, J. Lannoo/N.V. Standaard-boekhandel, Tielt, (1944), 30 p.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Maquette: Jos. Lťonard. Teekening: G.C. de Bruyne. Prijs: 50 fr. <BB september 44-2777>

** In nieuwjaarsmaand van *t jaar negentien honderd vier & veertig werd deze weeldeuitgave van Sint-Jan gedrukt. Volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van Joris Lannoo te Tielt, die ze samen met de N.V. Standaard-boekhandel uitgeeft. Voor 100 ex. Genummerd van 1 tot 100 en door den schrijver eigenhandig onderteekend werd geschept Hollandsch papier van Gelder en zonen en voor 400 ex. Genummerd van 101 tot 500 werd munster velum papier gebruikt. De teekening tegenover de titelplaat, is van de hand van den Mechelsen kunstenaar G.C. de Bruyne. De tekst werd gezet uit de egmont letter 14 punt. Dit is nummer 219

 

Juul Leroy, Karel de Blauwer: schets uit het smokkelaarsleven, 6e editie, Lannoo, Tielt, (1944), 221 p., ill. [Werken; vol. 1944: 1]

* Prijs: 25 fr. <BB december 44-3764>

 

L. Uten, O Hart voor ons gebroken: vier radiotoespraken over het Heilig Hart van Jezus, Lannoo, Tielt, (1944), 56 p.

* Prijs: 18 fr. <BB maart 45-575>

 

H. Jongen, Troost uw Moeder! Meditaties voor den eersten zaterdag, druk. uitgeverij Lannoo, Tielt, [1944], 161 p.

* Bijdrage: Kardinaal van Roey. Prijs: 15 fr. <BB juni 45-1382>

*** Sekretariaat O.L.V. Middelares, Diestsche Vest 121, Leuven.†††††††††

Bijdrage: De stem der bisschoppen * kardinaal van Roey.

 

F.R. Boschvogel, Antoon Van Dyck, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1944], 182 p. [Dietsche gestalten; vol. 10]

* Prijs: 47 fr. 50 <BB november 45-2881>

 

Juul Filiaert, Jan Bart, de Vlaamsche zeeheld uit Duinkerke: een levensfilm, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1944], 304 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 6]

* Prijs: 35 fr. <BB december 45-3526>

 

G. Huys, Sanctifica eos in veritate (Jo.17,17): meditaties voor grootseminaristen, Lannoo, Tielt, (1944*), 4 vol.

* Prijs: 80 fr. <BB juli-augustus-september 46-2602>

 

Jozef Boon, Het leven van Peerke Donders: in twaalf kapittelkens verteld, 4e editie, Lannoo, Tielt, (1944), 64 p., ill.

* Illustraties: Remi Lens. <BB-19S-2984>

 

Hubert Jongen, De zalige de Montfort, heraut van Maria*s rijk, Lannoo, Tielt, (1944*), 123 p., ill.

* <BB-19S-1733>

 

Julius Leroy, Pieter de pensjager: schets uit het wildstroopersleven, 5e editie, Lannoo, Tielt, (1944), 194 p., ill. Poperinge

* <BB-19S-2778>

 

Stijn Streuvels, De blijde dag, 3e druk, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1944), 196 p., ill. [De lijsternestreeks; vol. 17]

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Illustraties: M. van Coppenolle. <BB-19S-2792>

** Deze druk van *De blijde dag* werd gezet uit de Hollandsche medievalletter veertien punt en gedrukt op de persen van de drukkerij Lannoo te Tielt in de nieuwjaarsmaand van het jaar negentien honderd vier en veertig. Er werden twintig genummerde exemplaren gedrukt op zwaar getint munster velum papier gehandteekend door den schrijver. De illustraties zijn van M. van Coppenolle.

 

A[lbert] Ampe, Het werk van P. Makeblyde S.J., drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1944], 44 p.

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, vol. 2., 1944.

*** 44 p. genummerd p176- 214, met 5 p. vooraf.

 

Jozef Boon, Gerardus Majella: leekebroeder der Congregatie van den Allerheiligsten Verlosser, 6e editie, Lannoo, Tielt, (1944), 131 p., ill.

 

F.R. Boschvogel, Pastoor J. Leroy, Lannoo, Tielt, 1944, 127 p. [ Westvlaamsche boogaard; vol. 1]

* Illustratie: Jos. Speybrouck.

 

F.R. Boschvogel, Peter Benoit, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1944], 141 p. [Dietsche gestalten; vol. 11]

 

P. de Backer, Het hofje der planters in woord en beeld, Lannoo, Tielt, (1944), 96 p., ill.

 

Albert Detremmerie, Ons wereldapostolaat: de congregatie der missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria. Haar stichter, haar werkterrein, haar school... in vogelvlucht, Lannoo, Tielt, (1944*), 57 p., ill.

 

Juul Filliaert, De laatste Vlaamsche IJslandvaarders, 2e bijgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1944, 228 p., ill.

* Illustraties naar potloodteekeningen: Jan Double.

 

Guido Gezelle, Loquela, 3e editie, Lannoo, Tielt, (1944-1945), 668 p.

 

Arthur Meulemans, Litaniae Lauretanae: de litanie van Onze Lieve Vrouw voor gemengd koor en groot orgel: facsimilť van het handschrift van den toondichter, Lannoo, Tielt, (1944), 39 p.

 

Desiderius Adolf Stracke, De 24 uren der Passie Ons Heeren, Lannoo, Tielt, (c.1944).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 66-168.

 

W[alther] Vanbeselaere, Peter Bruegel en het Nederlandsche maniŽrisme, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1944], 108 p., ill.

* Inleidende brief: A. Vermeylen

*** 174 p. waarvan 66 p. met afbeeldingen.

 

Jan van Ruusbroec; J.B. Poukens (ed.); L. Reypens (ed.), I. Het rijcke der Ghelieven. II. Die gheestelike Brulocht, 2e herziene en verbeterde druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1944, 4 vol., 301 p. [Jan van Ruusbroec. Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen; 1]

* Druk: J. Lannoo, Tielt. Organisatie: Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen.

** Benevens de gewone uitgave op geribd houtvrij papier werden op de persen van J. Lannoo te Tielt van dit werk dertig genummerde exemplaren gedrukt op zwaar getint munster velumpapier. Tien exemplaren gemerkt van A tot H komen niet in den handel.

*** 301 p. waarvan 39 p. genummerd IX-XLII.

 

1945

 

Guido Gezelle, Vlaamsche spreuken verzameld uit Guido Gezelle*s Duikalmanak, Lannoo, Tielt, [1945], 139 p.

* Prijs: 37 fr. 50 <BB februari 45-436>

** Van deze uitgave werden vijf-en dertig genummerde exemplaren op handgeschept ingres-papier gedrukt en gebonden in vollinnen band. Dit is nummer [geen nummer].

 

Jozef Boon, Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand, Lannoo, Tielt, (1945), 94 p., ill.

* Prijs: 18 fr. <BB april 45-871>

 

Stijn Streuvels, De oogst, 10e druk, uitgeverij J. Lannoo/N.V. StandaardBoekhandel, Tielt/Antwerpen, [1945], 116 p.

* Omslagteekening en illustratie: Arnold Moortgat. Prijs: 25 fr. <BB april 45-985>

 

Stijn Streuvels, De teleurgang van den Waterhoek, 4e druk, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, [1945], 288 p., ill.

* Prijs: 35 fr. <BB april 45-986>†††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Ch. Dury, Het wonderdadig leven van den heiligen Don Bosco, Lannoo, Tielt, (1945), 319 p.

* Prijs: 120 fr. <BB mei 45-1096>

 

Giovanni Battista Lemoyne, Het wonderdadig leven van den Heiligen Don Bosco, Lannoo, Tielt, (1945*), 317 p., ill.

* Vertaling: K. Dury. Prijs: 120 fr. <BB mei 45-1096>

 

A[rthur] van Mijlbeke, Artus Quellien, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1945], 157 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 7]

* Prijs: 37 fr. 50 <BB juni 45-1496>

 

Reninca, Wassend getij I, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, (1945), 2 vol., 92 p.

* Prijs: 70 fr. <BB juli 45-1810>

** Dit werk verscheen in de bloeimaand van het jaar onzes heeren negentien honderd vijf & veertig. Er werden benevens de gewone oplage, nog honderd genummerde exemplaren gedrukt op Munster velum papier.

 

Reninca, Wassend getij II, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, (1945), 2 vol., 98 p.

* Prijs: 70 fr. <BB juli 45-1810>

** Dit werk verscheen in de bloeimaand van het jaar onzes heeren negentien honderd vijf & veertig. Er werden benevens de gewone oplage, nog honderd genummerde exemplaren gedrukt op Munster velum papier.

 

Reninca, Zaad in den wind, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, (1945), 162 p.

* Prijs: 42 fr. 50 <BB juli 45-1811>

** Dit werk verscheen in de bloeimaand van het jaar onzes Heere negentien honderd vijf & veertig. Er werden benevens de gewone oplage, nog honderd genummerde exemplaren gedrukt op Munster velum papier.

 

F.R. Boschvogel, Zandstuivers: vier Houtlandsche novellen, Lannoo, Tielt, (1948), 240 p., ill.

* Illustraties: Jozef Speybrouck. Prijs: 65 fr. <BB augustus-september 45-2203>

 

Jozef Muls, De krans van laurier: letterkundige bijdragen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1945, 263 p.

* Prijs: 95 fr. <BB augustus-september 45-2210>

 

Anton Van de Velde, De rechtvaerdige trou: evocatie van Vondel*s leven, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, (1945), 2 vol., 346 p.

* Versieringen: H.S. de Roos. Omslagillustratie: J.F. Prijs: 350 fr. <BB augustus-september 45-2217>

** In de zomermaand van het jaar onzes Heere negentien honderd vijf & veertig verschijnt De Rechtvaerdige Trou bij gelegenheid van den vijftigsten verjaardag van den schrijver (* 8 juli 1895). * Benevens de gewone uitgave werden drie honderd genummerde en gehandteekende exx. gedrukt op Munstervelumpapier. * Zestien exx. op antiek luxepapier, gemerkt met de letters A tot P, komen niet in den handel. * De Hollandsche medievalletter, twaalf punt, en de versieringen zijn van H.S. de Roos.

*** Eerste boek.

 

Anton Van de Velde, De rechtvaerdige trou: evocatie van Vondel*s leven, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1945], 2 vol., 341 p.

* Omslagillustratie: J.F. Prijs: 350 fr. <BB augustus-september 45-2217>

*** Tweede boek.

 

J[ories] NoŽ, Beknopte handleiding bij de taalzuivering, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1945], 56 p.

* Prijs: 30 fr. <BB november 45-2824>

 

F.R. Boschvogel, Antoon Van Dyck, Lannoo, Tielt, (1945), 185 p. [Dietsche gestalten; vol. 10]

* Prijs: 47 fr. 50 <BB november 45-2881>

 

Karel Schoeters, St. Jan Berchmans, kind van zijn volk en van zijn tijd, 1599-1621, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1945], 182 p.

* Omslagontwerp: Leo Lewi. Prijs: 60 fr. <BB december 45-3117>

 

Stijn Streuvels, Prutske, 4e druk, J. Lannoo/N.V. Standaard-boekhandel, Tielt/Antwerpen, 1945, 227 p.

* Prijs: 55 fr. <BB december 45-3458>

 

Jozef Boon, Het gesloten hofken: marialegenden, 2e editie, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1945, 89 p.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 68 fr. <BB januari 46-343>

 

Jozef Boon, Zwarte Piet: een Sint-Niklaassprookje, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1945), 65 p., ill.

* Illustraties: Jozef Speybrouck. Prijs: 68 fr. <BB februari 46-478>

 

Alfred Scheers, Geen vaarwel, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1945, 70 p.

* Druk: drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt. Inleiding: Antonellus Verschuere. Omslag: zuster Maria-Martha, H. Graf, Turnhout. Prijs: 50 fr. <BB februari 46-774>

** Deze bundel gedichten werd gedrukt op de persen van de drukkerij-uitgeverij Lannoo, te Tielt. In de zaaimaand van het jaar onzes Heere negentienhonderd vijf-en-veertig, de omslag is van de weleerwaarde zuster Maria-Martha, H. Graf, Turnhout.

*** Inleiding: Een nieuw geluid * P. Antonellus Verschuere.

 

Jos. Dhondt, De Fokke. Uit het leven van een Vlaamschen visschersjongen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1945], 224 p., ill.

* Illustraties: René Demoen; Jules Dhondt. Prijs: 58 fr. <BB februari 46-767>

 

Anton van de Velde, Ivoren toren: dramatische fantasie in twee deelen, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, (1945), 123 p., ill.

* Omslag, decor- en costuumteekeningen: Anton van de Velde. Prijs: 110 fr. <BB februari 46-776>

** Van deze uitgave, verschenen in de wintermaand van het jaar O.H. 1945, werden, benevens de gewone oplage tien genummerde en gehandteekende exx. gedrukt.

 

Jozef Boon, Vlam: missieverhalen, nieuwe uitgave, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1945, 99 p., ill.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 68 fr. <BB februari 46-477>

*** Dit is het honderd-vijf-en-twintigste duizendtal waarop deze verhaaltjes tot ons goede volk gaan.

 

Torie Mulders, Honderd jaar dorpskroniek van Tieghem, Lannoo, Tielt, (1945), 102 p.

* Prijs: 22 fr. <BB maart 46-837>

 

Louis Celie, Ons offer, Lannoo, Tielt, (1945), 68 p., ill.

* <BB-19S-2750>

 

A[lbert] Ampe, Orde en wanorde in Ruusbroec's XII beghinen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, (1945), 30 p.

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, vol. 2., 1945.

*** 30 p. waarvan 28 p. genummerd p. 55-82.

 

H[erman] Bauweraerts (ed.); L. Monden (ed.); Jan Jozef van Laer (ed.), Dit nieuw seizoen: Winter 1945-1946, drukkerij-uitgeverij J.Lannoo, Tielt, (1945), 4 vol., 139 p.,ill.

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Bijdragen van: H[erman] Bauweraerts; A. Boone; A. Boschmans; F.R. Boschvogel; M. Brauns; J. Burvenich; L. Finneman; A. Gruuthuse; K. Heiremans; J. Heynderickx; H. Jespers; J. Maes; L. Mestdagh; L. Monden; M. Monos; M. Pille; Reninca; L. Sterkens; Stijn Streuvels; J. Talloen; F. Tossijn; J[an] [Jozef] van Laer; J. Van Pamele; R. van Passen; O. van *t Venneken; M. Verberckt; M. Vervliet. Liederen: Hans de Vriese; G. Garmyn. Illustratie: Rob.; A. Boschmans; E. Hermans; R. Krack; P. Lateur; L. van den Auweele; J. Verboven.

** Winter, het eerste boek in de reeks *Dit Nieuw Seizoen*, werd gedrukt op de persen van de drukkerij Lannoo te Tielt in de slachtmaand van het jaar Onzes Heere negentienhonderd vijf en veertig.

*** Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Meulebeeksche Steenweg 641, Tielt.

 

 

F.R. Boschvogel, Ons schoon West-Vlaanderen: een bonte ontdekkingsreis doorheen onze gouw, voor de wakkere Vlaamsche jeugd, 2e verbeterde en vermeerderde uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1945], 149 p., ill.

 

F.R. Boschvogel, Willem van Loo, 3e editie, Lannoo, Tielt, (1945), 272 p., ill.

 

H[ector] de Gryse, Pastoor Vanhee, Lannoo, Tielt, 1945, 28 p. [Westvlaamsche boogaard; vol. 2]

* Omslagillustratie: Jos. Speybrouck.

 

Guido Gezelle, Loquela, 3e editie, Lannoo, Tielt, (1944-1945), 668 p.

 

Lode R. Mestdagh, Uw rijk kome: een missie-mis voor elke maand van het jaar, Lannoo, Tielt, (1945*), 248 p., ill.

* Illustraties: R. Krack.

 

Leonce Reypers, De Crayer's Lutgardisdoek weer aan het licht, Lannoo, Tielt, (1945).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1, p. 224-226.

 

Maria Rosseels, Sterren in de poolnacht, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt/Den Haag, [c.1945], 152 p., ill.

* Illustraties: M. De Schaepdrijver.

 

Desiderius Adolf Stracke, Een Latijnsch memorievers voor het Lijden Christi, Lannoo, Tielt, (1945).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1, p. 233-236.

 

Desiderius Adolf Stracke, Nog eens over Gerhard van Bronium, Lannoo, Tielt, (1945).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1, p. 93-150.

 

Desiderius Adolf Stracke, Over de historia Hasnoniensis monasterii, Lannoo, Tielt, (1945).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 174-195.

 

Anton Van de Velde, Schep vreugde in *t leven, 4e druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1945, 311 p.

* Omslagteekening: Dries van den Broeck.

 

A. van Elslander, Een onbekend handschrift met werken van P. Pullen, Lannoo, Tielt, (1945).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 210-223.

 

Petrus van Herenthals; Jan van Schoonhoven, Briefwisseling tusschen Petrus van Herenthals en Jan van Schoonhoven, Lannoo, Tielt, (1945).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1, p. 151-207.

 

1946

 

M. Guillaume Weerts, Volledige Marialeer voor het volk, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1946), 290 p.

* Prijs: 60 fr. <BB februari 46-513>

 

Stijn Streuvels, De oogst, 12e druk, J. Lannoo/N.V. Standaard-boekhandel, Tielt/Antwerpen, 1946, 85 p.

* Druk: drukkerij V. Van Dieren & Co, Antwerpen. Maquette: Jos. Leonard. Prijs: 25 fr. <BB april 45-985>

** In October van het jaar negentienhonderd zes en veertig, toen de schrijver zijn vijf en zeventigste ouderdomsjaar bereikte, werd deze weeldeuitgave van De Oogst gedrukt volgens maquette van Jos. Leonard, op de persen van de drukkerij V. Van Dieren & Co, te Antwerpen, voor rekening van de uitgevers J. Lannoo te Tielt en N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen. Honderd exemplaren, genummerd van 1 tot 100, werden gedrukt op geschept Hollandsch papier Van Gelder & Zonen; vier honderd exemplaren, genummerd van 101 tot 500, werden gedrukt op licht getint velijn papier. De tekst werd gezet uit de *Cloister* 14 punt. Dit is nummer 337

 

J[an Jozef] van Laer, Fierheid: haar wezen en waarde, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [c.1946], 188 p.

* Prijs: 62 fr. <BB mei 45-1991>

 

Maurits van Coppenolle, E.H. Paul Allossery, Lannoo, Tielt, 1946, 136 p. [Westvlaamsche boogaard; vol. 3]

* Woord vooraf: I. Strubbe. Prijs: 25 fr. <BB februari 46-765>

 

H[erman] Bauweraerts (ed.); L. Monden (ed.); Jan Jozef van Laer (ed.), Dit nieuw seizoen: Lente, drukkerij-uitgeverij J.Lannoo, Tielt, (1946), 4 vol., 173 p.,ill.

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Bijdragen van: Albe; H. Bauweraerts; F. Bellens; Aster Berkhof; A. Boschmans; F.R. Boschvogel; M. Brauns; J. Burvenich; Christoffel; A. Deblaere; G. Garmyn; J. Heynderickx; Em. Janssen; L. Mestdagh; L. Monden; M. Pille; Reninca; Sacerdos; Setola; Studax; J. Talloen; F. Tossijn; A.D. van Brugge; Anton van de Velde; O. van de Vijver; K. van Isacker; J. van Laer; O. van *t Venneken; M. Vervliet; Joris Wiltsangh. Liederen en muziek: G.C. Garmyn; J. de Sutter. Illustratie: Pros. Aelvoet; H. Bauweraerts; Bob.; R. de Motte; E. Hermans; R. Krack; Setola; Jos. Speybrouck; L. van den Auweele; Dr. Vanden Broeck; Wernet van Kerckvoorde; J. Verboven. Prijs: 130 fr. <BB april 46-1201>

** Lente, het tweede boek in de reeks *Dit Nieuw Seizoen*, werd gedrukt op de persen van de drukkerij Lannoo te Tielt in de schrikkelmaand van het jaar onzes Heeren negentienhonderd zes en veertig.

*** Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Meulebeeksche Steenweg 641, Tielt.

 

H[erman] Bauweraerts (ed.); L. Monden (ed.); Jan Jozef van Laer (ed.), Dit nieuw seizoen: Zomer, drukkerij-uitgeverij J.Lannoo, Tielt, (1946), 4 vol., 167 p.,ill.

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Bijdragen van: Albe; H. Bauweraerts; F. Bellens; A. Boschmans; F.R. Boschvogel; M. Brauns; J. Burvenich; A. Demedts; C. Heyman; E. Janssen; Fl. Kielbaey; Allan B. Law; K. Leus; R. Leys; L. Mestdagh; G. Noe; M. Pille; L. Reypens; Sacerdos; L. Sterkens; J. Talloen; K. van Balen; O. van de Vijver; A. van Wilderode; J. van Doninck; E. van Hemeldonck; K. van Isacker; J. van Laer; B. van Rosevaux; O. van *t Venneken; M. Verberckt; M. Vervliet; Joris Wiltsangh. Liederen en muziek: L. Belien; M. de Jong; J. de Sutter; H. de Vriese. Illustratie: Pros. Aelvoet; Bob.; A. Boschmans; J. de Maegd; E. Hermans; R. Krack; J. Lux; A. Ost; Setola; J. Speybrouck; L. van den Auweele; Dr. van den Broeck; P. van Laere; J. Verboven.

** Zomer, het derde boek in de reeks *Dit nieuw seizoen*, werd gedrukt op de persen van de drukkerij Lannoo te Tielt in de bloeimaand van het jaar onzes Heeren negentienhonderd zes en veertig.

*** Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Meulebeeksche Steenweg 641, Tielt.

 

H[erman] Bauweraerts (ed.); L. Monden (ed.); Jan Jozef van Laer (ed.), Dit nieuw seizoen: Herfst, drukkerij-uitgeverij J.Lannoo, Tielt, (1946), 4 vol., 176 p.,ill.

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Bijdragen van: L. Arts; H. Bauweraerts; F. Bellens; A. Boschmans; F.R. Boschvogel; M. Brauns; Christoffel; D.B.; Andre Demedts; M. Dierckx; Dulcineus; R. Gallet; H.B.; J. Heynderickx; Emiel Janssen; J.B.; R. Leijs; K. Leus; J. Noe; P.O.V.; Reninca; Sacerdos; Alfred Scheers; Setola; Jerome Talloen; Hilarion Thans; J. Vandermeersch; Anton van de Velde; O. van de Vijver; Emiel van Hemeldonck; K. van Isacker; Albertus van Roy; O. van *t Venneken; E. M. Vervliet; Joris Wiltsangh; Z.M.C. Illustratie: August Boschmans; H.B.; Eugeen Hermans; Richard Krack; Setola; Jos. Speybrouck; Leo van den Auweele; van Dessel.

** Herfst, het vierde boek in de reeks *Dit nieuw seizoen*, werd gedrukt op de persen van de drukkerij Lannoo te Tielt in de oogstmaand van het jaar onzes Heeren negentienhonderd zes en veertig.

*** Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Meulebeeksche Steenweg 641, Tielt.

 

Het zielsavontuur van Desmond Bowdry: roman "sui generis", geschreven door een monnik, drukkerij-uitgeverij J.Lannoo, Tielt, [1946], 188 p.

* Toegeschreven aan: Benoit du Moustier. Prijs: 68 fr. <BB april 46-1464>

 

L[ode R.] Mestdagh, Vlaamsche JezuÔeten varen uit: losse bladzijden uit hun zendelingenboek, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1946, 293 p.

* Bandversiering en illustraties: A. Boschmans. Kaarten: L. Mestdagh. Prijs: 72 fr. <BB mei 46-1635>

 

Jozef Boon, Joris van Geel: een Vlaamsch martelaar in het oud-koninkrijk Kongo (1617-1652), drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1946, 121 p., ill.

* Prijs: 38 fr. <BB mei 46-2020>

 

F.R. Boschvogel, Het hof der drie koningen: historische roman, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1946], 515 p., ill.

* Omslagteekening en illustratie: Leo Van den Auweele. Prijs: 130 fr. <BB juni 46-2333>

*** Dit werk werd voltooid op Maria-Hemelvaart 1943. Naamdag van mijn vrouw, wie ik Het hof der drie koningen opdraag.

 

M[aria] de Lannoy, Peter Pauwel Rubens, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1946], 149 p., ill. [Dietsche gestalten; vol. 1: 12]

* Prijs: 42 fr. 50 <BB juli-augustus-september 46-2883>

 

A[lbert] van Mijlbeke, De hinde van den Heer (H. Lutgart), uitgeverij Lannoo, Tielt, [1946], 180 p., ill.

* Illustratie: A. Setola. Prijs: 64 fr. <BB juli-augustus-september 46-3006>

 

Hermes [Jan Peeters], Hoe studeren aan de universiteit*, uitgeverij Lannoo, Tielt, [1946], 99 p.

* Prijs: 22 fr. <BB oktober-november-december 46-3144>

 

Luciaan Uten; Alfred Ost, Litanie van Onze Lieve Vrouw: korte beschouwende gebeden, Lannoo, Tielt, (1946), 107 p., ill.

* Prijs: 28 fr. <BB oktober-november-december 46-3416>

 

G. de Becker, Wezen & gestalte van de muziek, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1946], 127 p.

* Prijs: 18 fr. <BB oktober-november-december 46-4091>

 

Anton Van de Velde, Het eeuwig masker, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1946), 125 p.

* Prijs: 42 fr. <BB oktober-november-december 46-4127>

 

Em. Janssen, Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard: essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907), drukkerij-uitgeverij J. Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, [1946], 145 p.

* Prijs: 65 fr. <BB oktober-november-december 46-4255>

 

Stijn Streuvels, Het kerstekind, 8e editie, Lannoo, Tielt, (1946), 84 p., ill.

* Illustraties: Martha Van Coppenolle. Prijs: 20 fr. <BB oktober-november-december 46-4256>

 

Stijn Streuvels, Jeugd, uitgevers J. Lannoo/N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1946), 41 p.

* Druk: V. Van Dieren & Co, Antwerpen. Prijs: 480 fr. <BB januari 47-294>

** Deze facsimile-editie van Jeugd, werd gedrukt in de maand September 1946, op de persen van V. Van Dieren & Co, te Antwerpen, voor rekening van de uitgevers J. Lannoo te Tielt en N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen.

Dit plansoentje uit *s schrijvers lentetuin werd door hemzelf, en met de beste penne herschreven ter gelegenheid van zijn 75ste verjaren ,- ter herinnering aan dien schoonen jongen tijd,- en vrienden en kennissen goedjonstig aangeboden Daarvan werden tweehonderd afdruksels getrokken op Hollandsch van Gelder papier, waarvan honderd niet in den handel. De eerste honderd zijn genummerd van 1 tot 100; de tweede honderd van I tot C. Dit is Nummer XLVII

 

Peter Johanns, De weg der kinderen, Lannoo, Tielt, (1946), 299 p., ill.

* Prijs: 68 fr. <BB februari 47-454>

 

Em[iel] van Hemeldonck, De groene swaen: historische roman in drie delen. I, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1946, 3 vol., 359 p., ill. [Berk en brem reeks; vol. 10]

Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 450 fr. <BB maart 47-1130>

** Deze uitgave werd gedrukt in de zaaimaand van het jaar negentien honderd zes en veertig. Benevens de gewone oplage werden tien genummerde exemplaren gedrukt op Engelsch mellotexpapier, die niet in den handel gebracht worden. Deze exemplaren worden gehandteekend door den schrijver en door den illustrator, Jos. Speybrouck.

*** De Groene Swaen I: De Terugkeer.

 

Em[iel] van Hemeldonck, De groene swaen: historische roman in drie delen. II, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1946, 3 vol., 396 p., ill. [Berk en brem reeks; vol. 10]

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 450 fr. <BB maart 47-1130>

*** De Groene Swaen II: Het nuwe domeyn.

 

Em[iel] van Hemeldonck, De groene swaen: historische roman in drie delen. III, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1946, 3 vol., 400 p., ill. [Berk en brem reeks; vol. 10]

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 450 fr. <BB maart 47-1130>

*** De Groene Swaen III: Vervulling.

††††††††

Marcel Augustijn Maria Nauwelaerts [C.I.C.M.], De grondslagen van de godsvrucht tot het onbevlekt hart van Maria, Lannoo, Tielt, (1946), 71 p.

* Prijs: 20 fr. <BB april 47-1316>

 

A. O*Flanders, Van Sinte Brigida (de Iersche), beschermster van stal en neerhof, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1946, 61 p.

* Ter inleiding: Joz. Vranken. Prijs: 20 fr. <BB mei-juni 47-1724>

 

Daniel A. Lord, Contact met de ouders, Lannoo, Tielt, (1946), 297 p.

* Vertaling: Leo Van de Poel; Louis Sterkens. Prijs: 76 fr. <BB mei-juni 47-1802>

 

Robert Ernst, Een moderne heilige: Hieronymus Jaegen, drukkerij-uitgever J. Lannoo, Tielt, [1946], 106 p.

* Prijs: 35 fr. <BB mei-juni 47-2071>

 

Volcout [Willem NoŽ], In memoriam voor eerw. pater van Opdenbosch, s.j., Lannoo, Tielt, 1946, 30 p.

* Prijs: 12 fr. <BB juli-augustus 47-2511>

 

C[arl] Ibelings, Jozef van Calasanz, drukkerij J. Lannoo, Tielt, [1946], 163 p.

* Illustratie: Jos. Speybrouck. Prijs: 50 fr. <BB oktober 47-2981>

 

Stijn Streuvels, Avelghem, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1946), 358 p., ill. [De lijsternestreeks; vol. 27]

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Prijs: 130 fr. <BB november 47-3815>

** *Avelghem*, het tweede deel van *s schrijvers levensverhaal, verschijnt bij zijn vijf en zeventigste verjaren * 1871 * 3 oktober * 1946 * en het vijftigste verjaren zijner eerste verhalen. Deze uitgave werd gezet uit de Hollandsche Mediaevalletter veertien punt en gedrukt op de persen van Joris Lannoo te Tielt. Van deze uitgave werden twintig genummerd exemplaren getrokken op zwaar getint Munster velum papier voorzien van *s schrijvers handteekening.

 

Stijn Streuvels, Doodendans, 3e druk, uitgeverij J. Lannoo/ N.V. Standaard Boekhandel, Tielt/Antwerpen, (1946), 224 p., ill. [De lijsternestreeks; vol. 4]

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Illustraties: R. de Coninck. Prijs: 130 fr. <BB november 47-3816>

** Deze derde druk van *Doodendans* werd gezet uit de Hollandsche mediaevalletter veertien punt en gedrukt op de persen van Joris Lannoo te Tielt in herfstmaand van het jaar negentienhonderd zes en veertig en verscheen den derden der maand oktober * den vijf en zeventigsten verjaardag van den schrijver. * Van deze uitgave werden twintig genummerde exemplaren getrokken op zwaar getint Munster velum papier voorzien van *s schrijvers handteekening. * De illustraties zijn van R. de Coninck.

 

Martinianus Meganck [O.F.M.], De acht-en-veertig parels van de Maria-litanie, Lannoo, Tielt, (1946), 48 p., ill.

* Illustraties: Jozef Speybrouck.

 

Guido Gezelle, Loquela, 3e editie, Lannoo, Tielt, (1946), 668 p.

 

[Lode Moereels], Het Ruusbroec-Genootschap, Lannoo, Tielt, [1946], 24 p., ill.

*** Gedrukt ad modum manuscripti. Niet in den handel.

Geen vermelding uitgever, jaartal.

 

Wiet Karekiet, De trouw van de Serre (Serafien De Keyser), 3e uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1946, 68 p., ill.

*** 3e uitgave11e duizendtal.

 

Daniel A. Lord, Contact met de ouders, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1946), 297 p.

* Vertaling: Leo Van de Poel; Louis Sterkens.

 

Polman [O.F.M.], Het geestelijk leven der katholieken in Nederland onder de apostolische vikarissen, Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 215-234.

 

Leonce Reypens, Lutgart boek: feestboek ter viering van het zevende eeuwfeest der zalige heemvaart, 1246-1946, Lannoo, Tielt, (1946), 117 p.

 

Leonce Reypens, Sint Lutgarts mystieke opgang, Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 20, p. 7-49.

 

Bernard Spaapen; St. Dirne, De vereering van de H. Lutgardis in en buiten de Orde van CÓteaux, Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 3, p. 324-368.

 

Bernard Spaapen, De vereering van de H. Lutgardis (aanvullingen), Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 4, p. 434-450.

 

Desiderius Adolf Stracke, JezuÔeten-heiligenvereering in de 17de eeuw, Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 4, p. 452-457.

 

Desiderius Adolf Stracke, Kantteekening bij "Het beste weinig bekende portret van St. Ignatius van Loyola, Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1-2, p. 195-206.

 

Desiderius Adolf Stracke, Over den berijmer der Kopenhaagsche Lutgart, Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1-2, p. 51-101.

 

Fr. Teeuwen, P. Matthias Pauli O.E.S.A. (1580-1651), Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 3, p. 235-292.

 

Jozef Maria van Opdenbosch, Het dogma en de mensch, Lannoo, Tielt, (1946), 64 p. [ Leer en leven; vol. 622]

 

Jan van Ruusbroec; D.A. Stracke (ed.), VI Van den gheesteliken tabernakel, 2e aangevulde en verbeterde druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1946, 4 vol., 415 p. [Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen; 2]

* Organisatie: Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen.

** Zoo het zesde tractaat van Ruusbroec hier in dit tweede deel onzer uitgave buiten de volgorde verschijnt vůůr de drie werkjes, die Ruusbroec, naar al wat wij moeten besluiten, na de Brulocht in het licht gaf, dan is de omvang van het Tabernakel hiervan de rede. Dit tractaat vult op zichzelf alleen een aanzienlijk boekdeel. Met de drie voorafgaande tractaatjes werd het te zwaar, terwijl deze laatste op zichzelve geen boekdeel konden vullen. Zij werden daarom naar deel III verwezen, om samen met de vier tractaten, die in de volgende na het Tabernakel komen, een justum volumen uit te maken.

*** 415 p. waarvan 32 p. genummerd IX-XL.

 

Optatus Van Veghel [O.F.M.], Benedictus van Canfield en Pierre de Bťrulle, Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 465-474.

 

Prosper Verheyden, Een boekband van "Den regulieren in onser vrowen polder" op Walcheren en de mirakuleuze Lievevrouw aldaar, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1946], 23 p.

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, vol. 1-2, 1946, p. 151-173.

 

Louis Verheylezoon, De devotie tot het Heilig Hart: voorwerp, doel, beoefening, beweegredenen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1946, 521 p.

* 521 p. waarvan 5 p. genummerd I-V.

 

Antonellus Verschuere, De Zusters van O.L.Vrouw van VII WeeŽn van Ruiselede (1688-1946), Lannoo, Tielt, (1946), 94 p., ill.

 

S.P. Wolfs, Gelegenheidsgedichten bij een professie in 1723, Lannoo, Tielt, (1946).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 458-464.

 

1947

 

William Bernard Huddleston Slater, Ja, ik wil! Levensgeluk in huwelijk en liefde, Lannoo, Tielt, (1947), 340 p.

* Prijs: 118 fr. <BB februari 47-443>

 

V[aleer] de Bijser, Vioolbouwers van Amati tot Stradivarius, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1947, 171 p., ill.

* Illustraties: Tjienke Dagnelie. Prijs: 70 fr. <BB april 47-1491>

*** De in het werk aangehaalde teksten zijn van: de Musset, Gezelle, Goethe, Jonckheere, Tennyson, Shakespeare, Spaak, Van Aken, A. Van Cauwelaert, Van de Woestijne, Vondel, Westerlinck

 

Daniel A. Lord, Contact met de jeugd. Jeugdleiding voor priesters en religieuzen, Lannoo, Tielt, (1947), 189 p.

* Vertaling: Leo Van de Poel; Louis Sterkens. Prijs: 64 fr. <BB mei-juni 47-1801>

 

J[uul] Leroy, De werken van J. Leroy. Zeisels en vertellingen. Eerste deel, 7e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 7 vol., 159 p., ill.

* Verantwoording: de uitgever. Inleiding bij de eerste uitgave met brief Guido Gezelle. Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 32 fr. <BB mei-juni 47-1978>

 

J[uul] Leroy, De werken van J. Leroy. Zeisels en vertellingen. Tweede deel, 7e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 7 vol., 159 p., ill.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 32 fr. <BB mei-juni 47-1978>

 

J[uul] Leroy, De werken van J. Leroy. Zeisels en vertellingen. Derde deel, 7e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 7 vol., 158 p., ill.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 32 fr. <BB mei-juni 47-1978>

 

J[uul] Leroy, De werken van J. Leroy. Zeisels en vertellingen. Vierde deel, 7e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 7 vol., 158 p., ill.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 32 fr. <BB mei-juni 47-1978>

 

J[uul] Leroy, De werken van J. Leroy. Zeisels en vertellingen. Vijfde deel, 7e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 7 vol., 158 p., ill.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 32 fr. <BB mei-juni 47-1978>

 

J[uul] Leroy, De werken van J. Leroy. Zeisels en vertellingen. Zesde deel, 7e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 7 vol., 160 p., ill.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 32 fr. <BB mei-juni 47-1978>

 

J[uul] Leroy, De werken van J. Leroy. Zeisels en vertellingen. Zevende deel, 7e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 7 vol., 160 p., ill.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 32 fr. <BB mei-juni 47-1978>

 

Reninca, Brandend heden, Lannoo, Tielt, [1947], 83 p.

* Druk: J. Lannoo, Tielt. Prijs: 75 fr. <BB mei-juni 47-1988>

** Colophon: Nagenoeg al deze bladzijden werden samen met *Wassend getij* en *Zaad in den wind* geschreven tusschen de jaren onzes heeren negentien honderd veertig en vier en veertig, en gedrukt op de persen van J. Lannoo, te Tielt. Alle exemplaren werden in linnen band gebonden en gehandteekend door de schrijfster.

 

Henri Ghťon, De klucht van den gestrafte met den koorde: mirakelstuk in drie bedrijven, 4e editie, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 117 p.

* Vertaling (naar het Fransch): Wies Moens. Prijs: 45 fr. <BB mei-juni 47-2025>

*** Het opvoeringsrecht voor de stukken van Henri Ghéon verleent de *Société des Droits d*Auteurs*. Verenigingen die van deze vertaling wensen gebruik te maken dienen vooraf ook de vertaler (Wies Moens, Heirbaan, 127, Sint Gillis bij Dendermonde) te waarschuwen.

Geen vermelding jaartal of editie.

 

Alfred Scheers, In het paradijs der kinderen, 2e omgewerkte uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1947, 99 p., ill.

* Foto*s: Longinus de Munter. Prijs: 150 fr. <BB juli-augustus 47-2137>

 

J[os.] Sachot, Eindeloze jachtvelden, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1947, 264 p., ill.

* Vrije vertaling (naar het Frans) en inleiding: Alb[ert] Detremmerie. Oorspronkelijke titel: Jusqu*au dernier *Mangeur de Cru!*. Oorspronkelijke uitgever: Editions Spes, Rue de Gertilly 79, Paris, XIIIe. Prijs: 72 fr. <BB juli-augustus 47-2187>

*** 264 p. met daarnaast een kaart.

 

Gerard van Overschelde; G. Bonte, Bij de reuzen en dwergen van Ruanda, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1947, 408 p., ill.

* Tekstverluchting: G. Bonte; Br. Gerolf; Gerard van Overschelde. Kaarten: Br. Angibertus; Gerard van Overschelde. Prijs: 98 fr. <BB juli-augustus 47-2293>

*** 408 p. met daarnaast een kaart.

 

F.R. Boschvogel, De beukenhage: roman, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1947, 200 p., ill.

* Illustraties: Leo van den Auweele. Prijs: 68 fr. <BB juli-augustus 47-2387>

 

Anton Van de Velde, God en de wormen, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1947, 310 p., ill.

* Omslag en tekeningen: Georgette d*Ydewalle. Prijs: 130 fr. <BB juli-augustus 47-2421>

 

Edward Vermeulen (Warden Oom), Stadhuisratten: roman, 2e druk, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1947, 207 p.

* Prijs: 34 fr. <BB september 47-2819>

 

Juul Filliaert, E.H. deken De Bo, Lannoo, Tielt, 1947, 180 p., ill. [Westvlaamsche boogaard; vol. 4]

* Illustratie: Jos. Speybrouck. Prijs: 36 fr. <BB september 47-2887>

 

P.J. Bruckner, Hoe geef ik voorlichting*, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 126 p.

* Vertaling (uit het Engelsch): Leo van de Poel; Louis Sterkens. Prijs: 25 fr. <BB november 47-3468>

 

Theophilus, Het groote wonder der Communie, Lannoo, Tielt, (1947), 62 p.

* Prijs: 28 fr. <BB november 47-3504>

 

Daniel A. Lord, Vragen die altijd terugkomen, 4e editie, Lannoo, Tielt, (1947*), 31 p. [Micro-reeks; vol. 2]

* Prijs: 6 fr. <BB december 47-4009>

 

Daniel A. Lord, Hoe blijf ik jong*, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 40 p. [ Micro-reeks; vol. 1]

* Oorspronkelijke titel: How to stay young. Oorspronkelijke uitgever: The Queen*s Work, 3742 West Pine Blvd. St. Louis 8. Prijs: 6 fr. <BB december 47-4014>

*** Micro-reeks onder redactie van Louis Sterkens enLeo van de Poel.

 

Daniel A. Lord, Wat is "goede" lectuur*, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 48 p. [ Micro-reeks; vol. 4]

* Oorspronkelijke titel: What is decent literature* Oorspronkelijke uitgever: The Queen*s Work, 3742 West Pine Blvd. St. Louis 8. Prijs: 6 fr. <BB december 47-4018>

*** Micro-reeks onder redactie van Louis Sterkens enLeo van de Poel.

 

[Zuster] Maria, H. Marijke van Antwerpen, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1947], 39 p. [Micro-reeks; vol. 6]

* Oorspronkelijke titel: Saint Peggy of Chicago. Oorspronkelijke uitgever: The Queen*s Work, 3742 West Pine Blvd. St. Louis 8. Prijs: 6 fr. <BB december 47-4424>

*** Micro-reeks onder redactie van Louis Sterkens enLeo van de Poel.

 

Em[iel] van Hemeldonck, De cleyne keyser: historische roman, 2e editie, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1947, 597 p., ill. [Berk en brem reeks; vol. 6]

* Illustratie: Jos. Speybrouck. Prijs: 220 fr. <BB december 47-4484>

** Deze tweede uitgave van *De cleyne Keyser* verschijnt bij gelegenheid van *s schrijvers vijftigste verjaren * 1987 * 29 november * 1947 * & werd gezet uit de Garamontletter 12 punt. De illustratie is van Jos. Speybrouck.

 

Emiel Jan Janssen, Ontstoken lamp: overwegingen en gebeden, Lannoo, Tielt, (1947*), 176 p.

* Prijs: 42 fr. <BB juni 48-1767>

 

Robert Graham, De atoombom eist... vrede, Lannoo, Tielt, (1947*), 31 p., ill. [Micro-reeks; vol. 11]

* Prijs: 6 fr. <BB september 48-2996>

 

Daniel A. Lord, Jongelui zeggen: zo moet je doen..., 2e editie, Lannoo, Tielt, (1947*), 30 p. [Micro-reeks; vol. 10]

* Prijs: 6 fr. <BB september 48-2999>

 

F. Labeau, De Heilige Bob van Amsterdam, Lannoo, Tielt, (1947*), 35 p. [Micro-reeks; vol. 7]

* Prijs: 6 fr. <BB september 48-3290>

 

Horae monasticae: 33 bijdragen van monniken uit noord en zuid bij de ruÔnes van de aartsabdij Monte Cassino, hoopvol het eeuwfeest gedenkend van den zaligen aartsvader Benedictus, meester-drukker Joris Lannoo, Tielt, (1947), 264 p., ill.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Prijs: 325 fr. <BB oktober 48-3484>

** Onder de hoge bescherming van hunne eminenties Kardinaal van Roey, aartsbisschop van Mechelen; Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht werden deze Horae monasticae opgesteld door de Benedictijner & Cistercienser monniken & monialen van de Zuid- & Noordnederlandse abdijen & priorijen uitgegeven in twee delen * Joris Lannoo te Tielt zette dit eerste deel met de Garamond-letter in het jaar O.H. 1947 en drukte 760 exemplaren in twee kleuren op zwaar geribd antiek lompenpapier waarvan honderd vijftig genummerd van 1 tot 150 in luxe-uitvoering ten voordele van Monte Cassino gehandtekend door hoogwaardig heer Dom Ildefons rea abt van de aartsabdij zeshonderd genummerd van 151 tot 750 & tien buiten handel gemerkt van A tot J welke hij eerbiedig aanbiedt aan hoogwaardig heer Dom Isidoor Lambrecht abt van de St-Pietersabdij van Oudenburg tot Steenbrugge uit dankbaarheid voor de kundige & toegewijde zorg waarmede zijn zonen deze uitgave omringden. Dit exemplaar is nr 688 van het eerste deel getiteld *Fulgens Radiatur*

 

Johannes JŲrgensen, De Heilige Franciscus van AssisiŽ, 5e editie, Lannoo, Tielt, (1947), 258 p.

* Vertaling: Stanislas van de Velde.

 

Daniel A. Lord, De Kerk... een mislukking*, Lannoo, Tielt, (1947*), 36 p. [Micro-reeks; vol. 12]

 

Daniel A. Lord, Contact met de jeugd. Jeugdleiding voor priesters en religieuzen, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1947), 189 p.

* Vertaling: Leo Van de Poel; Louis Sterkens.

 

Norbertina Rommel, De Bursfelder Reform in de Sinte-Godelieve Abdij te Gistel, Lannoo, Tielt, (1947).

* Overdruk uit: Horae Monasticae, vol. 1, p. 225-232.

 

Leonce Reypens, Lutgartvereering in de Sint Salvatorsabdij te Antwerpen, Lannoo, Tielt, (1947).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 79-81.

 

Leonce Reypens, Nog blijken van vereering der zalige Beatrijs van Nazareth, Lannoo, Tielt, (1947).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 74-78.

 

Desiderius Adolf Stracke, Over twee bemerkingen van sint Ignatius in zijn Geestelijke Oefeningen, Lannoo, Tielt, (1947).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 162-189.

 

Desiderius Adolf Stracke, Valsche of echte, gestolen of eigen perel*, Lannoo, Tielt, (1947), 51 p.

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1.

 

Jan van Ruusbroec; L. Reypens (ed.); M. Schurmans (ed.), III. Vanden blinckenden steen. IV. Vanden vier becoringhen. V. Vanden kerstenen ghelove. VII. Vanden seven sloten. VIII. Een spieghel der eeuwigher salicheit. IX. Van seven trappen. X. Dat boecsken der verclaringhe, 2e herziene en verbeterde druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1947, 4 vol, 382 p. [Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen; 3]

* Organisatie: Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen.

*** 382 p. waarvan 58 p. genummerd VII-LXIV.

 

1948

 

Ernest Van der Hallen; R. van Hecke (ed.), In liefde en schoonheid: gedachten uit zijn werken. Ingeleid en verzameld, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1948], 96 p.

* Inleiding: R. van Hecke. Prijs: 38 fr. <BB februari-maart 49-422>

 

Antoon vander Plaetse, Wezen en techniek van de voordrachtkunst, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1948, 304 p., ill.

* Prijs: 86 fr. <BB juni 48-1855>

 

F.R. Boschvogel, Niet wanhopen Maria-Christina: historische roman, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1948], 391 p., ill.

* Illustraties: Jos. Speybrouck. Prijs: 130 fr. <BB juli 48-2403>

 

GabriŽl Boutsen, De blauwe vallei, J. Lannoo, Tielt, 1948, 332 p.

* Druk: J. Lannoo, Tielt. Prijs: 78 fr. <BB juli 48-2143>

 

Raoul Plus, De trouw aan de genade, Lannoo, Tielt, (1948*), 192 p.

* Vertaling: Ernest Van der Hallen. Prijs: 42 fr. <BB augustus 48-2600>

 

M. Boey, Paul Kruger, Lannoo, Tielt, (1948), 176 p. [Dietsche gestalten; vol. 8]

* Prijs: 42 fr. 50 <BB augustus 48-2951>

 

Daniel Dumon, Simon Stevin, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1948], 134 p. [Dietse gestalten; vol. 13]

* Prijs: 30 fr. <BB augustus 48-2959>

 

Karel van Wynendaele, Mensen en dingen uit de Ronde van Frankrijk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1948, 192 p.

* Druk: drukkerij Lannoo, Tielt. Prijs: 30 fr. <BB september 48-3281>

 

Lode Sterkens, In het zweet van uw aanschijn, Lannoo, Tielt, (1948*), 31 p. [Micro-reeks; vol. 13]

* Prijs: 6 fr. <BB oktober 48-3446>

 

Daniel A. Lord, Ouders, het voornaamste beroep ter wereld, Lannoo, Tielt, (1948*), 39 p. [Micro-reeks; vol. 15]

* Prijs: 6 fr. <BB oktober 48-3448>

 

Daniel A. Lord, Excuseer mijn houding, Lannoo, Tielt, (1948*), 32 p. [Micro-reeks; vol. 16]

* Prijs: 6 fr. <BB oktober 48-3449>

 

Daniel A. Lord, Als ik eens God was..., Lannoo, Tielt, (1948*), 46 p. [Micro-reeks; vol. 14]

* Prijs: 6 fr. <BB oktober 48-3451>

 

Frans de Raedemaeker, De ideologie van Karl Marx in het Kommunistisch manifest, Lannoo, Tielt, (1948), 88 p.

* Prijs: 32 fr. <BB oktober 48-3505>

 

Jacobus de Rooy, De zang van het gezin, Lannoo, Tielt, (1948*), 40 p. [Micro-reeks; vol. 18]

* Prijs: 6 fr. <BB oktober 48-3718>

 

Lode Moereels, Dr. M.M.J. Smits van Waesberghe, s.j.: "Katholieke Nederlandse mystiek", uitgegeven door H. Meulenhoff, Amsterdam, 1947, Lannoo, Tielt, (1948).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 188-191. Prijs: 285 + 235 fr. <BB december 48-4312>

 

Jos. van Laar, Branding voor de boeg!, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1948], 345 p.

* Omslagtekening: A. Boschmans. Prijs: 86 fr. <BB december 48-4629>

 

O.A. Waegeman, Bloemen uit Gods tuin: kleinverhalen, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1948, 103 p., ill.

* Rubriek en foto*s: Longinus de Munter. Prijs: 150 fr. <BB december 48-4635>

 

Kapitein Zeldenthuis, Ossenwagens en assegaaien: avonturen uit het leven van de Zuid-Afrikaanse voortrekkers, drukkerij-uitgever J. Lannoo, Tielt, 1948, 96 p., ill.

* Illustratie: Pros. Aelvoet. Prijs: 38 fr. <BB januari 49-29>

 

Jan Brugman; P. Grootens (ed.), Onuitgegeven sermoenen van Jan Brugman o.f.m. Ingeleid en bezorgd, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1948, 391 p. [StudiŽn en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf; vol. 8]

* Organisatie: Ruusbroec-genootschap, Antwerpen. Prijs: 280 fr. <BB januari 49-81>

*** 391 p. waarvan 116 p. genummerd VIII-CXXII.

 

Ernest Van der Hallen, In liefde en schoonheid, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1948), 96 p.

* Prijs: 38 fr. <BB januari 49-422>

 

Em[iel] van Hemeldonck, Land van belofte: roman, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1948, 234 p. [Berk en brem reeks; vol. 12]

* Omslagtekening: R. Lens. <BB januari 49-425>

 

Leo van Puyvelde, Van Eyck: Het Lam Gods, Lannoo uitgever, Thielt, 1948, 127 p., ill.

* Druk : N.V. J.-E. Goossens, Habermanstraat 27, Brussel. Vierkleurendruk en lichtdruk: Meersmans, Brussel. Binder: Meersmans, Brussel. Foto*s: N.V. Jean Malveaux, Brussel; Documents d*Art, Brussel. Prijs: 500 fr. <BB februari 49-870>

** Dit boek werd voor Lannoo, uitgever te Thielt, in samenwerking met de Uitgeverij Marion te Brussel, in het voorjaar 1948 gedrukt door de N.V. J.-E. Goossens, Habermanstraat, 27, te Brussel. De afbeeldingen in vierkleurendruk en in lichtdruk werden uitgevoerd door de N.V. Jean Malvaux, Delaunoystraat, 69, te Brussel. Het bindwerk is van de firma Meersmans te Brussel.

*** Copyright * Éditions Marion * Brussel 1946.

 

Benoit du Moustier, Zwerver Christi: het verhaal van de Russische pelgrim. In het Nederlandsch vertolkt, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1948, 104 p.

* Illustratie: Edg. M. Machielse. Prijs: 42 fr. <BB februari 49-1041>

 

Beatrijs Van der Hallen, Zo was Beatrijs: vrouw van Nazareth en minne-zangeres, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1948], 134 p.

* Inleidende brief: M. Robertus O.C.S.O. Abt van Westmalle. Prijs: 52 fr. <BB mei 49-1947>

 

Antonellus Verschuere, De Zusters van Maria van Pittem: een eeuw congregatieleven, drukkerij-uitgeverij Joris Lannoo, Tielt, 1948, 115 p., ill.

* Druk: J. Lannoo, Tielt. AŽrophotographie: W. De Brabandere, Pittem. <BB 51-4550>

** Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregatie van de Zusters van Maria te Pittem, werd dit gedenkboek op verzoek van de Zeereerwaarde Moeder Marie-Celestine, Algemene Overste, geschreven door den Weleerwaarden Pater Antonellus Verschuere, Minderbroeder en gedrukt bij J. Lannoo te Tielt in de Meimaand van het jaar O.H. 1948 op duizend exemplaren.

 

A[lbert] Ampe, Onuitgegeven kleine teksten van Nic. Eschius, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1948], 4 p.

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, 1948.

*** 4 p. genummerd p.184-187.

 

A. Beeuwsaert, Tielt en omstreken tijdens de Franse omwenteling: Boerenkrijghulde 1798-1948, Lannoo, Tielt, (1948), 31 p.

 

GabriŽl Boutsen, De slapende draak, Lannoo, Tielt, (1948), 114 p.

 

Jacobus de Rooy, Moeders, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1948*), 32 p. Micro-reeks; vol. 17]

 

Don Bosco instituut, Kortrijk: internaat voor priester- en missionarisroepingen, Lannoo, Tielt, (1948*), ill.

* Instelling: Don Bosco instituut Kortrijk.

 

Jubileum-album uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het klooster der Goddelijke Voorzienigheid te Ieper 1847-1947 en van het vijftigjarig profes van de algemene overste zeereerwaarde Moeder Anna 1897-1947, Lannoo, Tielt, (1948), ill.

 

Gilbert Remans, Een nieuw handschrift met het leven van J. Ruusbroec door Pomerius en een onbekende vita abbreviata devoti domini Johannis Ruysbroec et primorum fundatorum viridisualis, Lannoo, Tielt, (1948).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 287-303.

 

Bernard Spaapen, De verspreiding van de Geert Groote-thesis van Pater van Ginniken, Lannoo, Tielt, (1948).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 377-386.

 

Desiderius Adolf Stracke, Kerkgeschiedenis in BelgiŽ, Lannoo, Tielt, (1948).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1, p. 88-92.

 

Desiderius Adolf Stracke, Een merkwaardig gebedenboekje voor Nederlanders, Lannoo, Tielt, (1948).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 3, p. 237-258.

 

K. Swenden, De Mystica theologia bij Dionysius van Rijkel, Lannoo, Tielt, (1948), 25 p. [Universitas Catholica Lovaniensis. Sylloge excerptorum e dissertationibus ad gradum doctoris in sacra theologia vel in jure canonico consequendum conscriptis; vol. 15: 4.]

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 22, p. 56-80.

 

Jan Van Ruusbroec, XI. Vanden xij beghinen. XII. De overblijvende werken, 2e herziene en aangevulde druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1948, 4 vol., 366 p. [Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen; 4]

* Bewerking: J. Van Mierlo; L. Reypens. Organisatie: Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen.

*** 366 p. waarvan 62 p. genummerd VII-LXVIII.

 

1949

 

Ernest M.A. de Spot, Een groot Westvlaming: Seraphyn Dequidt, opvoeder en letterkundige, 1858-1911, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1949, 213 p., ill.

* Prjis: 72 fr. <BB mei 49-2216>

 

Reninca, Een lied der mensheid, Lannoo, Tielt, 1949, 29 p.

* Bandontwerp naar *De schepping van den mens* van Michelangelo. Prijs: 70 fr. <BB mei 49-2227>

** Een lied der mensheid werd gedicht in het land van Vlaanderen tijdens de wee van Kerstmis negentienhonderd zeven en veertig op Nieuwjaar negentienhonderd acht en veertig, en een jaar nadien gedrukt op antiek gevergeerd lompenpapier door uitgever Joris Lannoo te Tielt op duizend genummerd en gehndtekende exemplaren. Dit is nummer 211

 

Hilarion Thans, Terra d'amore: door oud en nieuw ItaliŽ, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, (1949), 218 p., ill.

* Foto*s: Longinus de Munter. Prijs: 200 fr. <BB mei 49-2302>

*** Lange jaren verliepen tussen de nazomer van 1935, moment van onze afreis naar Sicilië en dit voorjaar van 1949, dat mijn reisrelaas van de pers ziet komen. Onnodig te wijzen op wat ondertussen voorviel! * Eigenlijk kwam de tekst klaar in 1936. * In weergegeven gesprekken hoort men soms de naklank van de toenmalige opinies; en van de ondergedrukte gevoelens bij de schrijver: toen de legers van uit Sicilië naar het noorden opbraken * terwijl hij zijn tekst voor deze utgave herzag en hetzelfde trajekt nog eens aflegde, in de geest, eigenlijk hooft dit boek met politiek en oorlog zo weinig mogelijk uitstaans: het zal ons hoog daarboven uitdragen.

 

Doulos, Echte meisjes, ideale moeders, Lannoo, Tielt, (1949*), 32 p. [Micro-reeks; vol. 19]

* Prijs: 5 fr. <BB juni 49-2369>

 

Jos van Laer, Iets voor het jonge meisje, Lannoo, Tielt, (1949*), 31 p. [Micro-reeks; vol. 21]

* Prijs: 5 fr. <BB juni 49-2374>

 

Franciscus Amelry, Wat de liefde Gods vermag: geestelijke raad en bemoediging tot het godminnend leven, Lannoo, Tielt, (1949), 94 p. [Bloemen van Ons geestelijk erf: nieuwe reeks; vol. 1]

* Vertaling: Lode Moereels. Prijs: 48 fr. <BB juni 49-2399>

 

Jos van Laer, Iets voor de jongeman, Lannoo, Tielt, (1949*), 31 p. [Micro-reeks; vol. 23]

* Prijs: 5 fr. <BB juli 49-2373>

 

Daniel A. Lord, Ik kan *t nemen of *t laten staan, Lannoo, Tielt, (1949*), 32 p. [Micro-reeks; vol. 27]

* Prijs: 5 fr. <BB juli 49-2902>

 

Daniel A. Lord, Het hooglied van een meisje, Lannoo, Tielt, (1949*), 32 p. [Micro-reeks; vol. 25]

* Prijs: 5 fr. <BB juli 49-2938>

 

R. Groeninx van Zoelen, Leopold III: opperbevelhebber, staatsman, diplomaat, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, (1949), 61 p.

* Prijs: 20 fr. <BB augustus-september 49-3272>

*** Copyright 1949 for U.S.A. and South-America by Jhr. R. Groeninx van Zoelen, Regentesselaan 304. The Hague ( Holland ). All rights reserved inclused the test to translate or to reproduce this book or parts there out in any form.

 

R. Groeninx van Zoelen, Leopold III: opperbevelhebber, staatsman, diplomaat, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1949), 61 p.

* Prijs: 20 fr. <BB augustus-september 49-3272>

 

L. Berens, Avonturier van God: herinneringen uit mijn missieleven, Lannoo, Tielt, (1949), 93 p., ill. [Excelsior; vol. 6]

* Prijs: 38 fr. <BB oktober 49-3659>

 

V. Walgrave, Onze Vlaamse volksbeweging, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1949, 200 p.

* Omslagtekening: Jos Speybrouck. Prijs: 75 fr. <BB oktober 49-3675>

 

B[asiel] de Craene, De pijn der ziel: bijbels drama in twee bedrijven, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1949, 45 p.

* Prijs: 20 fr. <BB oktober 49-3933>

*** Auteursrechten bij Sabam. Toelating tot opvoering bij de auteur B. de Craene, Merendree, of bij Sabam.

 

Joris Vlamynck, De redder der Kaja-Kaja*s: pater Petrus Vertenten, Lannoo, Tielt, (1949), 237 p., ill.[ Excelsior; vol. 5]

* Prijs: 75 <BB oktober 49-4038>

 

L. Berens, Avonturier van God: herinneringen uit mijn missieleven, Lannoo, Tielt, (1949), 93 p., ill. [Excelsior; vol. 6]

* Prijs: 38 fr. <BB oktober 49-3659>

 

A[chiel] Cassiman, Sint Poppo, de grootste burger van Deinze, 978-1048, drukkerij-utgeverij Lannoo, Tielt, [1949], 166 p., ill.

* Prijs: 34 fr. <BB november 49-4091>

 

Theophilus, Christusuren, 4e druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1949], 99 p.

* Prijs: 52 fr. <BB december 49-4539>

** Voor dezen vierden druk der Christusuren in ťťn bundeltje, werd uit de vroegere drie deeltjes door den auteur een keuze gedaan, met weglating van vooral die stukken die door meer voorbije tijdsomstandigheden werden geÔnspireerd.

 

Reninca, Wassend getij, 2e uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, 1949, 151 p.

* Prijs: 105 fr. <BB december 49-4805>

 

Leonce Reypers, Nog een dertiendeeuwse mystieke CisterciŽnsernon, Lannoo, Tielt, (1949).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 23, p. 225-256. <BB december 49-4908>

 

Ludovicus Maria Franciscus Daniels, De spieghel der menscheliker behoudenesse: de middelnederlandse vertaling van het speculum humamae qalvationis naar het handschrift, Lannoo, Tielt, (1949), 276 p. [Bloemen van Ons geestelijk erf: nieuwe reeks; vol. 9]

* Prijs: 335 fr. <BB januari 50-31>

 

Jan van Ruusbroec; L. Reypens (ed.), Licht- en liefdebloemen uit Ruusbroec, 2e druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1949, 94 p. [Bloemen van Ons geestelijk erf: nieuwe reeks; vol. 2]

* Organisatie : Ruusbroec-genootschap, Antwerpen. Prijs: 48 fr. <BB februari 50-419>

 

Lodewijk Dosfel, Ter waarheid! Parelen uit zijn werken, Lannoo, Tielt, (1949), 165 p.

* Prijs: 46 fr. <BB april 50-1017>

 

Daniel A. Lord, Onze kostbare vrijheid, Lannoo, Tielt, (1949*), 32 p. [Micro-reeks; vol. 20]

* Prijs: 5 fr. <BB april 50-1493>

 

Daniel A. Lord, Geld: geluk of ongeluk voor het gezin, Lannoo, Tielt, (1949*), 32 p. [Micro-reeks; vol. 24]

* Prijs: 5 fr. <BB mei 50-1494>

 

Daniel A. Lord, Hou van je beroep! Een geschiedenis van Christus, van u-zelf en van uw werk, Lannoo, Tielt, (1949*), 32 p. [Micro-reeks; vol. 22]

* Prijs: 5 fr. <BB mei 50-1496>

 

Daniel A. Lord, Het sacrament van de katholieke actie, Lannoo, Tielt, (1949*), 32 p. [Micro-reeks; vol. 28]

* Prijs: 5 fr. <BB mei 50-1515>

 

Daniel A. Lord, Zij was een heldin, Lannoo, Tielt, (1949*), 43 p. [Micro-reeks; vol. 26]

* Prjis: 5 fr. <BB mei 50-1730>

 

I.L. Duffner, Berthe Petit, lid van de Derde Orde van St. Franciscus, Lannoo, Tielt, (1949*), 67 p., ill.

* Prijs: 18 fr. <BB juni 50-2219>

 

A[lbert] Ampe, Mededelingen. Een fragment Ignatiaanse vroomheid, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1949].

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, p. 39-58.

 

Aster Berkhof, De houtvester van St. Gallen: roman, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1949], 400 p., ill.

 

Gedenkboek van de Sint Poppofeesten te Deinze van 14 tot 29 augustus 1949, Lannoo, Tielt, (1949), 46 p. Deinze

 

Maria-Jozef (S.J.), Christen-apostolaat in de Maria-devotie, Lannoo, Tielt, (1949), 35 p.

 

Emile Lauwers; J. van Paemel, Manille Ide: sa vie et ses travaux, Lannoo, Tielt, (1949), 45 p., ill.

 

Desiderius Adolf Stracke, Canfeld in de Nederlanden, Lannoo, Tielt, (1949).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 397-408.

 

Bernard Spaapen, Een interpolatie in het elfde hoofdstuk van Boek 4 der Imitatio Christi, Lannoo, Tielt, (1949).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 204-209.

 

J. Tesser, De eerste en laatste faze van het auteursprobleem der Navolging in ItaliŽ, Lannoo, Tielt, (1949).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, p. 167-203.

 

P. Pacifius Jozef Van Herreweghen, De Leuvense bijbelvertaler Nicolaus van Winghe: zijn leven en zijn werk, Lannoo, Tielt, (1949).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 23, p. 5-38, 150-167, 268-314, 357-395.

 

Jos van Laer, Iets voor de jongeman, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1949*), 31 p. [Micro-reeks; vol. 23]

 

Jos van Laer, Iets voor het jonge meisje, 2e editie, Lannoo, Tielt, (1949*), 31 p. [Micro-reeks; vol. 21]

 

Jozef van Mierlo, Losse beschouwingen over het ontstaan der begijnen- en begardenbeweging: vervolg en slot, Lannoo, Tielt, (1949), 21 p.

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 23, p. 247-267.

 

Bernard van Rozendaal, Lutgart, de vertrouwelinge van het hart van Jezus, Lannoo, Tielt, (1949*), 46 p.

 

Edward Vermeulen (Warden Oom), De Blieckaerts: roman, 2e druk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1949], 231 p.

* Illustratie: Roger de Ruyck.

 

Arthur Verstraete, Sint Poppospel, Lannoo, Tielt, [1949], 53 p.

* Scenario: Arthur Verstraete. Muziek: Arthur Meulemans. Regie: Staf Bruggen. Decor: Albert Saverijs.

 

1950

 

Martinus Ballings, Roeping, 4e editie, Lannoo, Tielt, (1950), 162 p.

* Prijs: 48 fr. <BB februari 50-420>

 

Ferdinand Jozef de Waele, Pelgrimstocht door Hellas. Elleinikon Proskuneima, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 263 p., ill.

* Clichés, kaart, samenstelling platen: fotogravuur Vergouts, Antwerpen. Prijs: 155 fr. <BB februari 50-725>

** De clichťs, het tekenen van de kaart en het samenstellen der platen werd bezorgd door de fotogravuur Vergouts uit Antwerpen.

*** p. 281 waarvan 18 p. genummerd V-XXII, met daarnaast een kaart.

 

R. Druwť, Peter Pauwel Rubens of Adam van Noort* Een inleiding tot het Rubensprobleem, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1950], 103 p., ill.

* Prijs: 98 fr. <BB maart 51-993>

 

Aster Berkhof, Patricia: roman, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 369 p.

* Omslagtekening: F. Mertens. Prijs: 115 fr. <BB april 50-1366>

 

Em[iel] van Hemeldonck, Regenboog der Kempen. I. Land en volk, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 3 vol., 98 p. [Berk en brem reeks; vol. 11]

* Foto*s: Longinus de Munter. Bandtekening: R. Lens. Prijs: 88 fr. <BB mei 50-1530>

 

Em[iel] van Hemeldonck, Regenboog der Kempen. II. Volk aan de arbeid, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1951, 3 vol., 103 p. [Berk en brem reeks; vol. 11]

* Ontwerp stofomslag: Tjienke Dagnelie. Bandtekening: R. Lens. Foto: Ch. Deroo, Gent. Prijs: 88 fr. <BB mei 50-1530>

 

Em[iel] van Hemeldonck, Regenboog der Kempen. III. Glans van het verleden, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 3 vol., 106 p. [Berk en brem reeks; vol. 11]

* Ontwerp stofomslag: Tjienke Dagnelie. Bandtekening: R. Lens. Foto: Centraal Iconografisch Archief voor Nationale Kunst, Jubelpark 10, Brussel; Em[iel] van Hemeldonck. Prijs: 88 fr. <BB mei 50-1530>

 

Daniel A. Lord, Onze Lieve Vrouw in de moderne wereld, drukkerij-uitgever Lannoo, Tielt, (1950), 248 p.

* Vertaling (uit het Amerikaansch) en woord Bij de Nederlandse vertaling: Leo van de Poel; Louis Sterkens. Prijs: 78 fr. <BB juni 50-1907>

 

Daniel A. Lord, Onze Lieve Vrouw in de moderne wereld, Lannoo, Tielt, (1950), 248 p.

* Prijs: 78 fr. <BB juni 50-1907>

 

Achilleus Alphonsus Vander Heeren, Als de ziele kijkt en luistert naar de Heilige Bloed-processie..., Lannoo, Tielt, (1950), 102 p.

* Prijs: 28 fr. <BB juni 50-1912>

 

Irenaeus Rosier, Biographisch en bibliographisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel van 1235 tot het midden der 18e eeuw, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 235 p. [StudiŽn en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf; vol. 10]

* Organisatie: Ruusbroec-genootschap, Antwerpen. Prijs: 260 fr. <BB juni 50-1924>

 

E. P. Duffner, Berthe Petit, lid van de Derde Orde van St. Franciscus (1870 * 1943) Een boodschap van het H. Hart ten gunste van de godsvrucht tot het bedroefd en onbevlekt hart van Maria, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1950], 67 p., ill.

* Ter inleiding: P. Monier-Vinard. Bijdrage: Cruysberghs. Prijs: 18 fr. <BB juni 50-2219>

 

Jos Burvenich, Muziek en dans, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1950], 32 p. [Micro-reeks; vol. 29]

* <BB juli 50-2251>

*** Micro-reeks onder redactie van Louis Sterkens en Leo van de Poel.

 

Franciscus Amelry, De minnende ziel, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 63 p. [Bloemen van Ons geestelijk erf: nieuwe reeks; vol. 3]

* Overzetting in het nieuwnederlands: Lode Moereels. Organisatie: Ruusbroec-genootschap, Antwerpen. <BB oktober 50-3439>

 

Pieter van der Meer de Walcheren en Vlaanderen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, (1950), 171 p., ill.

* Druk: Joris Lannoo, Tielt. Fotoreproducties en vierkleurenplaat naar naaldwerk: Christine van der Meer de Walcheren. Stempelband: zuster Christine. Prijs: 80 fr. <BB oktober 50-3670>

** Kolophon: Dit gedenkboek Pieter van der Meer de Walcheren en Vlaanderen verschenen in de maand december negentieng honderd vijftig bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Jhr Pieter van der Meer de Walcheren, werd gedrukt op de persen van de uitgever Joris Lannoo te Tielt. Het werd versierd met negen fotoreproducties en een vierkleurenplaat, naar een naaldwerk van mevrouw Christine van der Meer de Walchere. De stempelband werd ontworpen door eerwaarde zuster Christine O.S.B. Benevens de gewone oplage verschenen honderd zestig genummerde en door de jubelaris getekende exemplaren op Hollands van Gelder, die speciaal op naam van de intekenaars werden gedrukt. De eerste zes nummers werden niet in de handel gebracht.

 

[Karel] Cruysberghs, Kanselstoffen: van grote waarheden en goede mensen, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, [1950], 287 p.

* Prijs: 72 fr. <BB november 50-3781>

 

Achilleus Alphonsus Vander Heeren, Psalmi et cantica exegetice, liturgice et ascetice explicata in ordine ad recitationem breviarii, 6e editie, Lannoo, Tielt, (1950), 489 p.

* Prijs: 140 fr. <BB december 50-4136>

 

M. van Hemelrijck, De Vlaamse krijgsbouwkunde, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 337 p., ill.

* Prijs: 205 fr. <BB december 50-4308>

*** 337 p. waarvan 10 p. V-XIV.

 

Willem Savenberg, Dubbelkrul, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 92 p., ill.

* Omslagtekening en illustraties: A. Bosmans. Prijs: 58 fr. <BB december 50-4456>

 

Em[iel] van Hemeldonck, Kijkverdriet: kleine triptiek van het eeuwige landschap, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 279 p.

* Bandstempel: R. Lens. Foto: Em[iel] van Hemeldonck. Prijs: 82 fr. <BB 51-317>

 

Reninca, Adem der aarde, Lannoo, Tielt, 1950, 49 p.

* Druk: uitgeverij Lannoo, Tielt. Prijs: 70 fr. <BB 51-667>

** Adem der aarde ontstond tussen de jaren negentien-honderd-zeven en veertig en vijftig. In de zaaimaand van het jubeljaar negentien honderd vijftig, werden op de persen van de uitgeverij Lannoo te Tielt, duizend exemplaren gedrukt, waarvan honderd genummerd en gehandtekend, op Hollands van Gelder. Van dezelfde hand verschenen reeds: Wassend Getij (1945, 2e druk 1949) Zaad in den wind (1945) Brandend heden (1947) Een lied der mensheid (1949).

 

Daniel A. Lord, Contact met de ouders, Lannoo, Tielt, (1950), 242 p.

* Prijs: 100 fr. <BB 51-1210>

 

Steven Debroey, De lord-kanselier: het leven en de marteldood van Thomas More, Lannoo, Tielt, (1950), 188 p., ill.

* Prijs: 106 fr. <BB 54-414>

 

A[lbert] Ampe, Franciscus Amelry als schrijver van de Brieven, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 18 p.

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, vol. 3, 1950.

*** 18 p. genummerd p. 287-304.

 

A[lbert] Ampe, Gabriel van Antwerpen in verband met een weinig bekend Ruusbroec-gedicht, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 17 p.

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, vol. 2, 1950.

*** 17 p. genummerd p. 182-198.

 

Alb[ert] Ampe, De grondlijnen van Ruusbroec's drieŽenheidsleer als onderbouw van den zieleopgang, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 229 p. [StudiŽn en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf. Kernproblemen uit de leer van Ruusbroec; vol. 7]

* Organisatie: universitaire stichting, België.

*** Uitgegeven met den steun der universitaire stichting van BelgiŽ.

 

A[lbert] Ampe, De wezensinkeer Gods naar de leer van Jan van Ruusbroec. Hoofdstuk genomen uit de verhandeling: De grondlijnen van Ruusbroecs drieŽenheidsleer als onderbouw van den zieleopgang. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de theologie, drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt, (1950), 26 p.

* Overdruk: Ons Geestelijk Erf, vol. 1. Organisatie: Theologische faculteit van de sociŽteit van Jezus, Leuven.

*** 35 p. waarvan 11 p. genummerd V-XV.

Promotor: Prof. Dr L. Reypens.

Geen vermelding overdruk.

 

Bisdom Brugge, dekenij Tielt. Missiealbum tot vroom en stichtend aandenken aan de overleden priesters-missionarissen, missiebroeders en missiezusters tot hulde en roem aan de nog levende gezanten in alle werelddelen ..., Lannoo, Tielt, (1950).

* Instelling: Bisdom Brugge; Dekenij Tielt.

 

Hulde aan de missionarissen van de dekenij Tielt, Lannoo, Tielt, (1950*), ill.

 

Leonce Reypers, Bij het zesde eeuwfeest der Hoogduitse vertaling van Ruusbroec's "Brulocht", Lannoo, Tielt, (1950).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 3, p. 225-242.

 

Leonce Reypers, De "gulden penning" bij Tauler en Ruusbroec, Lannoo, Tielt, (1950).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1, p. 70-79.

 

Desiderius Adolf Stracke, Arnulf van Leuven, O. Cist. versus gelukzalige Hermann Jozef, O. Praem., Lannoo, Tielt, (1950).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 1-2, p.28-50; p. 134-169.

 

Desiderius Adolf Stracke, Canfeld in de Nederlanden 2: 'beworp' versus 'reghel', Lannoo, Tielt, (1950).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 80-89.

 

Desiderius Adolf Stracke, Over de Vita Wandregesili, Lannoo, Tielt, (1950).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 3, p. 244-270.

 

Desiderius Adolf Stracke, Over het 'Ave mundi salutare' in het Diets, Lannoo, Tielt, (1950).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, vol. 4, p. 410-419.

 

M. van Woerkum, Florentius Radewijns: schets van zijn leven, geschriften, persoonlijkheid en ideeŽn, Lannoo, Tielt, (1950).

* Overdruk uit: Ons Geestelijk Erf, p. 337-364.

 

[terug]