Uitgeverij Platteau, Antwerpen. (1933 - 1950)

 

1933

 

O[scar] Dambre, De offergang der gebroeders Van Raemdonck, O. Platteau & Co, Antwerpen, (1933), 123 p., ill.

* Druk: drukkerij O. Platteau & Co (Bestuurder J. Platteau), Vleminckveld 3-5, Antwerpen. Organisatie: Komiteit der *Bedevaart naar de Graven van den IJzer*, Temsche. Prijs: 4 fr. <BB oktober 33-2809>

** Van deze uitgaaf * gedrukt op de persen der firma O. Platteau & Co, Vleminckveld, 3-5, Antwerpen, en voltooid in de maand Juli van het jaar negentien honderd drie en dertig * werden 5100 exemplaren gedrukt op vederlicht papier.

*** Uitgave van het Komiteit der *Bedevaart naar de Graven van den IJzer*, Vereeniging zonder winstgevend doel Juli 1933 * Secretariaat: Wilfordkaai, 16, Temsche.

 

Hugo Rycken, Zon en lommer, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1933], 54 p.

* Prijs: 15 fr. <BB Bijvoegsel 35-3581>

*** O. Platteau & Co (Best. Jos. Platteau) Vleminckveld 3-5, Antwerpen.

November 1933.

 

1934

 

Een frontmakker [Oscar Dambre], De offergang van Lode de Boninge en Frans van der Linden door een frontmakker, O. Platteau & Co, Antwerpen, (1934), 159 p., ill.

* Druk: O. Platteau & Co, Antwerpen. Clichés: Chroma N.V., Antwerpen. Organisatie: Comité der *Bedevaart naar de Graven van den IJzer*, Temsche. Woord vooraf: O.D. [Oscar Dambre]. Prijs: 10 fr. <BB augustus 34-2400>

** Van deze uitgaaf * gedrukt op de persen der firma O. Platteau & Co Vleminckveld, 3-5, Antwerpen en voltooid in de maand Juni van het jaar negentien honderd vier en dertig * werden 3000 exemplaren gedrukt. De clichés werden geleverd door de firma *Chroma* N.V. Van Spangenstraat, 14 * Antwerpen.

*** Uitgave van het Comité der *Bedevaart naar de Graven van den IJzer*, Vereeninging zonder winstbejag, Juli 1934. Secretariaat: Wilfordkaai 16, Temsche.

 

Hugo Rycken, Zingen en zeggen, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1934],  2 vol., 68 p., ill.

* Druk: O. Platteau & Co (Best. O. Platteau), Vleminckveld, 3-5, Antwerpen. Prijs: 12 fr. <BB juni 35-1675>

*** September 1934.

2e volume verschenen in 1956, gedrukt bij St. Norbertusdrukkerij, Tongerloo.

 

Hoogeschool voor vrouwen: wat zij wil, wat zij is, hoe men haar waardeert, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1934], 36 p., ill.

* Organisatie: Katholieke Vlaamsche hoogeschool voor vrouwen, De Bomstraat 11, Antwerpen. Bijdragen: [Karel] Cruysbergs; M[aria] [Elisabeth] Belpaire; [Philip] Van Isacker, H. Verwilghen, L. Reypens, M. Verstraeten, A.M. Ampe, M. Burvenich, de studentinnen van het derde jaar,

*** Het woord van * Mgr Cruysbergs; Verwezenlijkte droom * Mej. M. Belpaire; De meening van * Minister Van Isacker; Een haard van fijne beschaving * H. Verwilghen; Leer en leven aan onze hoogeschool: ziel en zin van het studieprogram * Dr L. Reypens; Het leven aan onze Hoogeschool * Mej. M. Verstraeten; Studentinnen en afgestudeerden aan *t woord: hoogeschool voor vrouwen of universiteit* * Mej. A.M. Ampe; De echte atmosfeer * Mej. M. Burvenich; De roep van ons hart * de studentinnen van het derde jaar.

O. Platteau & Co, Vleminckveld 3-5, Antwerpen.

 

Jan De Schuyter, De plaatsnijders Wiericx, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1934], 13 p.

* Overdruk: Jaarboek van Antwerpen's Oudheidkundige Kring, 1934, p. 45-55. Organisatie: Antwerpen*s oudheidkundigen kring.

*** O. Platteau & Co Vleminckveld 3-5 Antwerpen

Geen vermelding overdruk.

 

Jan De Schuyter, Over rolzangers en rolzangersliederen, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1934], 39 p., ill.

* Overdruk: Jaarboek van Antwerpen's Oudheidkundige Kring, 1934. Organisatie: Antwerpen*s oudheidkundige kring.

*** O. Platteau & Co, Vleminckveld 3-5, Antwerpen.

Geen vermelding overdruk.

 

L[ucien] Dursin, Bijdrage tot de geschiedenis van het steentijdperk te Antwerpen, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1934], 9 p.

* Organisatie: Antwerpen*s oudheidkundige kring.

*** O. Platteau & Co, Vleminckveld 3-5, Antwerpen.

 

1935

 

Verschaeve, Van de Perre, De Gruyter: een driemanschap van de voorlinie gehuldigd in het Heldenhuldekruis te Diksmuide, drukkerij O. Platteau & Co, Antwerpen, (1935), 64 p.

* Druk: drukkerij O. Platteau & Co, Vleminckveld 3-5, Antwerpen. Organisatie: Comité der *Bedevaart naar de Graven van den IJzer*, Diksmuide. Bijdragen: Frans Daels; J. Rombouts; Juliaan Platteau. Prijs: 5 fr. <BB juni 35-840>

** Van deze uitgaaf, gedrukt op de persen der firma O. Platteau & Co Vleminckveld, 3-5, Antwerpen, en voltooid in de maand Januari van het jaar negentien honderd vijf en dertig * werden 5500 exemplaren gedrukt waarvan 1500 in den handel.

*** Uitgave van het Comité der *Bedevaart naar de Graven van den IJzer*, vereeniging zonder winstbejag. Januari 1935 * Sekretariaat: IJzertoren Diksmuide.

Eerw. Heer Cyriel Verschaeve van den IJzer * Prof. Dr Frans Daels; Dr Alf. Van de Perre, de ridderlijke Vlaming * Prof. Dr J. Rombouts; Dr Jan Oskar De Gruyter, de stichter van het Fronttooneel, de bezieler onzer jongens, de woordkunstenaar bij Gods genade * Juliaan Platteau.

 

Hugo Rycken, Rilde rozen, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1935], 56 p., ill.

* Druk: O. Platteau & Co (Best. Jos. Platteau), Vleminckveld 3-5, Antwerpen. <BB juni 35-1676>

*** Juli 1935.

 

Juliaan Platteau, Dr. Jan Oskar de Gruyter: de stichter van het Fronttooneel, de bezieler onzer jongens, de woordkunstenaar bij Gods genade, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1935], 19 p.

* Druk: Drukk. O. Platteau & Co (Best. J. Platteau), Vleminckveld 3-5, Antwerpen.

*** Deel van Verschaeve, Van de Perre, De Gruyter: een driemanschap van de voorlinie gehuldigd in het Heldenhuldekruis te Diksmuide (1935).

 

Jubeltentoonstelling Walter Pompe, 1703-1777, en de Antwerpsche laat-barok beeldhouwers: catalogus. Zaal Van Herck * Meir 54 * 18 mei-2 juni, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1935], 70 p.

* Organisatie: Antwerpen's Oudheidkundige Kring.

*** O. Platteau & Co, Vleminckveld 3-5, Antwerpen.

70 p. waarvan 15 p. ongenummerd, met 8 platen.

 

1936

 

Hugo Rycken, Bonte blommen, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1936], 71 p., ill.

* Druk: O. Platteau & Co (Best. Jos. Platteau), Vleminckveld 3-5, Antwerpen. Prijs: 18 fr. <BB oktober 36-2581>

*** Augustus 1936.

 

Victor Delhez, Houtsneden van Victor Delhez: catalogus, Platteau, Antwerpen, (1936), 7 p., ill.

* Antwerpen, zaal Akos, 25 april - 7 mei 1936.

 

Bouwtechnisch studio Imobla architecten St Kathelijnevest 28, Antw. Tel 221.21, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1936], 12 p., ill.

* Druk: O. Platteau & Co (Best. Jos. Platteau), Vleminckveld 3-5, Antwerpen.

 

1937

 

Catalogue des importants tableaux modernes, Platteau, Anvers , (1937), 32 p., ill.

* Galeries Jos. Breckpot, Anvers , 5 avril 1937.

 

Ultra montes: katholiek reisbureau [programma voor het jaar 1937], drukkerijen O. Platteau & Co, Antwerpen, [1937], 32 p., ill.

* Druk: drukkerijen O. Platteau & Co, Vleminckveld 3-5, Antwerpen.

 

1938

 

Pierre de Smet, Z. Ex. minister P. De Smet te gast bij het ACVW, Platteau, Anvers, (1938*).

 

Jozef Muls, Victor Delhez, Platteau, Anvers, (1938), 12 p., ill.

* Tentoonstelling: Antwerpen, zaal Akos, van 15 tot 27 januari 1938.

 

Uitwisseltentoonstelling Antwerpen, Amsterdam: catalogus, Platteau, Anvers, (1938*), 32 p., ill.

* Tentoonstelling van werken van kunstenaars aangesloten bij de Amsterdamsche federatie van beeldende kunstenaarsvereenigingen, Antwerpen, Stadsfeestzaal, 13 maart - 10 april 1938.

 

1939

 

Adolf Jansen, Documentatie over de Antwerpsche beeldhouwers, Platteau, Antwerpen, (1939), 26 p.

* Overdruk uit: Jaarboek van Antwerpen's Oudheidkundige Kring (1939).

 

Adolf Jansen, Het gestoelte van den Zoeten naam en de Tuinen in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, Platteau, Antwerpen, (1939), 7 p.

* Overdruk uit: Jaarboek van Antwerpen's Oudheidkundige Kring (1939).

 

Jan van Herck, Het Vleeschhuis te Antwerpen, Platteau, Antwerpen, (1939), 17 p., ill.

* Overdruk uit: Jaarboek van Antwerpen's Oudheidkundige Kring (1939).

 

Tentoonstelling van teekeningen der Verbruggen*s en ontwerpen van altaren, tabernakels en tronen van Antwerpsche beeldhouwers-architecten der 17e en 18e eeuwen in de Zaal Van Herck Meir 54, 16 tot 24 december 1939, O. Platteau & Co, Antwerpen, [1939], 43 p., ill.

* Organisatie: Antwerpen*s Oudheidkundige Kring.

*** 43 p. waarvan 7 p. ongenummerd, met 4 platen.

 

1940

 

Jozef Crets, Heil U, o koning van den vrede, drukkerijen O. Platteau & Co, Antwerpen, [1940], 1 p.

* Druk: drukkerijen O. Platteau & Co, Antwerpen.

 

1942

 

Jozef Crets, David dichter-koning: bijbeltragedie in vier bedrijven, drukkerij O. Platteau & Co, Antwerpen, [1942], 106 p.

* Druk: drukkerij O. Platteau & Co, Antwerpen. Inleidende brief: Willem Gijssels. Prijs: 25 fr. <BB mei 43-1641>

 

1946

 

N.N. Metalnikoff; N. Turping, Handboek van het Schaakspel, Grafische en progressieve analyse van de openingen, I, Koningspion-openingen, Platteau, Antwerpen, (1946), 99 p., ill.

* Voorwoord: Max Euwe; Eugène Znosko-Borovsky. Annotatie exemplaar: Speciale oplage: 50 exemplaren n.h. genummerd van 1 tot 50 en voorzien van de handteekening der auteurs. Prijs: 225 fr. <BB oktober-november-december 46-4117>

 

Rik Ceupens, Begrensde verten, Platteau, Antwerpen, (1946), 40 p., ill.

* Druk: O. Platteau & Co, Vleminckveld 3-5, Antwerpen. Bandontwerp en prent: Frans Bellemans.

** Gedrukt op de persen der firma O. Platteau & Co, Vleminckveld 3-5, Antwerpen. 1946.

 

N.N. Metalnikoff; N. Turping, Manuel du jeu d'échecs, Analyse graphique et progressive des débuts, I, Ouvertures du pion du roi, Platteau, Anvers , (1946).

 

1948

 

Kathelijne Joosten, Kathelijne Joosten vertelt over Hans, Kathelijne Joosten, Brasschaat, (1948), 63 p.

* Druk: O. Platteau & Co, Antwerpen. Prijs: 27 fr. 50 <BB oktober 48-3701>

** Kathelijne Joosten vertelt over Hans werd geschreven in het voorjaar 1948 en uitgegeven door *Eigen Beheer*, Bredabaan 279, Brasschaet, Tel. 154.92. Gedrukt op de persen der firma O. Platteau & Co, te Antwerpen, Vleminckveld 3-5. De oplage, voor den handel, bedraagt 500 luxe-exemplaren, op vederlicht opdikkend papier, waarvan 50 genummerde exemplaren (niet in den handel) en 2000 exemplaren Volksuitgave, op editiepapier. Bandontwerp, *Grafo*, Antwerpen.

 

Jozef Crets, 1798 * 1948 Voor outer en heerd !, Kunstdruk O. Platteau & Co, Antwerpen, (1948), 12 p.

* Alternatieve titel omslag: Brigands! Ode aan de helden van gaffel en riek. Druk: Kunstdruk O. Platteau & Co, Vleminckveld 5, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB april 49-1790>

 

1949

 

A. Ost, Platteau, Antwerpen, (1949), ill.

* Artistenfonds Antwerpen. Tentoonstelling: ten huize Rockox, 19 november-10 december 1949.

 

1950

 

Bij het gouden jubileum der beroepsnormaalschool Sint-Maria Antwerpen: 1900-1950, Platteau, Antwerpen, (1949), ill.

* Instelling: Beroepsnormaalschool Sint-Maria Antwerpen.

 


 

Varia

 

Opbouwen: maandschrift voor kunst en kultuur, Platteau, Antwerpen, (1933-).

[terug]