Uitgeverij Pro Arte, Diest (1939-1949)

 

1939

 

Jozef Muls, Memling, Pro Arte, Diest, 1939, 72 p., ill. [Kunstmonographieën; vol. 1]

* <BB 19S-1134>

** Dit is het eerste deel in de reeks Kunstmonographieën van *Pro Arte*. Een beperkt aantal exemplaren ervan werd gedrukt op geschept van Gelder papier

*** 128 p. waarvan 40 p. met platen genummerd 1-40 en 16 p. ongenummerd (Index op de platen).

 

Leon Van der Essen, De gulden eeuw onzer christianisatie, 7e-8e eeuw, Pro Arte, Diest, (1939), 136 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 9]

 

1940

 

Jozef Muls, Memling, de laat-gothische droom, Pro Arte, Diest, (1940), 104 p., ill.

* Prijs: 35 fr. <BB maart 40-869>

 

Piet Schepens, Finland: een midzomernachtsdroom, Pro Arte, Diest, 1940, 156 p., ill. [Kunstmonographieën; vol. 2]

* Druk: Druk N.V. Vonksteen Langemark (W. Vl.). Prijs: 75 fr. <BB mei-juni-juli 40-2128>

** Dit is een exemplaar der weelde-uitgave van het tweede deel in de reeks Kunstmonograpieën uitgegeven door *Pro Arte* te Diest, onder leiding van Jos Philippen, in de maand Februari 1940.

 

Sophie de Mannerheim (barones), Mijn vader, verdediger van Finland, Pro Arte, Diest, (1940), 34 p. [ Pro Arte Kunstuitgaven; vol. 3]

* <BB augustus 40-2276>

 

A[ry] J.J. Delen, Het huis van Pieter Paul Rubens: de invloed van Rubens op de Vlaamsche Barokarchitectuur, Pro Arte, Diest, 1940, 83 p., ill. [Kunstmonographieën; vol. 3]

* Druk: Sint Norbertus drukkerij, p.v.b.a. Tongerloo (Antw.). Omslagteekening: René Leclerq. Prijs: 38 fr. <BB september 40-2609>

** Dit is het derde deel in de reeks Kunstmonographieën uitgegeven door *Pro Arte* te Diest, onder leiding van Jos Philippen, in de maand Mei 1940. De omslagteekening, ontworpen door René Leclerq, stelt den middelboog voor van de portiek op het binnenplein van het Rubenshuis. Van dit werk werd tevens een bepertke pracht-uitgave van 50 genummerde exemplaren gedrukt op geschept van Gelder papier.

*** Kunstuigeverij Pro Arte, Diest.

Anton Van de Velde, Peter zoekt het geluk, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest/Nijmegen, (1940), 212 p., ill.

* Druk: N.V. drukkerij Vonksteen, Langemark. Teekeningen: Br. Max. Prijs: 28 fr. <BB maart 41-712>

** Dit is Nr 4 der kunstuitgaven verschenen bij *Pro Arte* te Diest-Nijmegen, onder leiding van Jos Philippen, dit boek werd gedrukt in den winter van 1940 op de persen van de N.V. drukkerij Vonksteen te Langemark, in een eerste oplage van twee duizend exemplaren.

 

1941

 

Anton Van de Velde, Peter zoekt het geluk, 2e oplage, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1941, 272 p., ill.

* Druk: Desclée, De Brouwer en Co, Brugge. Illustraties: Jef Rottie. Prijs: 28 fr. <BB maart 41-712>

** De eerste uitgave van dit werk verscheen bij dezelfde uitgeverij in November 1940. * Deze tweede oplage * met nieuwe illustraties * werd gedrukt in Augustus 1941 door de zorgen der firma Desclée, De Brouwer en Co te Brugge. * Het *copyright*, zoo voor tekst als illustraties, is aan de kunstuitgeverij *Pro Arte* * p.v.b.a. * te Diest voorbehouden. * De uitgave van dit boek stond onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur van *Pro Arte*.

*** 7de duizendtal

 

Karel Horemans, Antoon Herckenrath, houtsnijder, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest, (1941), 96 p., ill.

* Prijs: 75 fr. <BB september 41-2619>

** In de Lente van 1941 werden van dit boek 500 exemplaren gedrukt op Feahterweight, genummerd van 1 tot 500, en 25 weelde-exemplaren op Pannekoek, gemerkt van I tot XXV, door kunstenaar, schrijver en uitgever gehandteekend. De exemplaren van I tot V werden niet in den handel gebracht. Dit is nummer: 127

 

Johan van Bever, Sint Jan Berchmans, zonnekind van Vlaanderen, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1941], 80 p.

* Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Voorwoord: K[arel] Cruysberghs. Teekeningen: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB november 41-3199>

A. de Poortere; W. van Beselaere; Wies Moens; Ernest van der Hallen; Filip de Pillecyn; Bert Peleman; Albe, Prosper De Troyer, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest, (1941), 80 p., ill.

* Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 50 fr. <BB november 41-3462>

** Dit gedenkboek werd uitgegeven in samenwerking met het hulde-comité Prosper de Troyer door *Pro Arte* te Diest, onder leiding van Jos Philippen, in de lente van 1941. Het werd gedrukt op de persen der N.V. Vonksteen te Langemark.

*** De rechte weg * A. De Poortere; Behekste boomen bij den vijver * Bert Peleman; De kunst van Prosper De Troyer * Walter Van Beselaere; De theoloog en de knotwilg * Albe; Prosper De Troyer en het waarlijk-Dietsche * Wies Moens; Een brief aan Prosper De Troyer * Ernest van der Hallen; Uit brieven van C[yriel] Verschaeve en Michel De Ghelderode; Een kunstenaar uit ons volk wordt 60 jaar * F[ilip] De Pillecijn.       

 

Bert Peleman, Behekste boomen bij den vijver, Pro Arte, Diest, (1941), 1 p.

* Overdruk uit: Prosper de Troyer huldeboek. Prijs: 50 fr. <BB november 41-3462>

 

Jozef Muls, Memling: de laat-gothische droom, 3e vermeerderde druk, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest, (1941), 108 p., ill.

* Druk: J.E. Buschmann, Antwerpen; Desclée, de Brouwer, Brugge. Prijs: 38 fr. <BB november 41-3465>

** Onder titel *Memling* verscheen van dit boek bij dezelfde uitgeverij de eerste oplage in de maand augustus 1939, en de tweede in *t begin van 1940. Deze derde en vermeerderde druk verscheen in maart 1941, onder leiding van Jos. Philippen. In opdracht der Kunstuitgeverij *Pro Arte* te Diest, werd de kleurenplaat van het omslag vervaardigd op de persen van J.E. Buschmann te Antwerpen, terwijl de firma Desclée, de Brouwer te Brugge den druk van het boek en de platen verzorgde. In het totaal kwamen van dit werk 5000 exemplaren van de pers.

 

André Demedts, De Vlaamsche poëzie tusschen 1918 en 1941, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1941, 364 p.

* Druk: De Vos-Van Kleef, Antwerpen. Bandontwerp: Joris Minne. Prijs: 140 fr. <BB november 41-3503>

** Dit boek werd uitgegeven in den herfst van 1941 door de Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. Het bandontwerp is van Joris Minne. De druk werd verzorgd door de firma De Vos-Van Kleef, te Antwerpen. De honderd eerste exemplaren, genummerd van 1 tot 100, werden niet in den handel gebracht.

 

Albert Kuyle; Ernest Van der Hallen (ed.), Albert Kuyle, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1941), 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 32]

* Inleiding: Ernest Van der Hallen. Omslagontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 41-3519>

** Dit is het 32e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a.te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Anton Van de Velde, Peter zoekt het geluk, Pro Arte, Diest, (1941), 268 p., ill.

* Illustraties: Jef Rottie. Prijs: 35 fr. <BB november 41-3532>

 

Jan Vercammen, Drie suite's: verzen, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest, 1941, 64 p., ill.

* Alternatieve titel omslag: Drie Suite*s: gedichten. Druk: drukkerij G. Braet, Antwerpen. Illustraties: Nelly Degouy. Prijs: 40 fr. <BB november 41-3536>

** De eerste suite *Het doode kindje Eric* verscheen in 1936 in privé-uitgave met zeer beperkte oplage. Zij werd voor deze nieuwe uitgave bewerkt tot een definitieven tekst. De tweede suite *Suite voor cello* ontstond in den herfst van 1938. Frans van Hove etste tekst en illustratie voor 15 origineele luxe-exemplaren in de lente van 1939. Deze uitgave is uitverkocht. De derde suite *Het onderscheid der uren* stamt uit een najaarsnacht van 1939 en werd in 1940 opgeteekend.

De Kunstuitgeverij *Pro Arte* te Diest verzorgde deze gezamenlijke uitgave waarvoor Nelly Degouy de houtsneden ontwierp die in de lente van 1941 gedrukt werd op twee honderd vijftig exemplaren, waarvan 20 luxe-ex. genummerd van I tot XX en 230 ex. genummerd van 1 tot 230. Dit is nr 162

 

Anton Van de Velde, Pukkie Pech: fantastische roman, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest, (1941), 164 p.

* Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Omslagteekening: Br. Maximinus. Prijs: 36 fr. <BB november 41-3533>

** Dit boek werd in opdracht der Kunstuitgeverij *Pro Arte* te Diest * onder leiding van Jos Philippen * gedrukt in de lente van 1941 op de persen van de N.V. Vonksteen te Langemark.

 

Hugo Verriest; Joris Caeymaex (ed.), Hugo Verriest, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Kunstuitgeverij Diest, (1941), 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 20]

* Omslagontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 41-3537>

** Dit is het 20e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Ernest Van der Hallen, Charles de Foucauld, edelman, soldaat en kluizenaar, 2e druk, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1941, 116 p.

* Teekeningen: Frans Mertens. Prijs: 20 fr. <BB november 41-3704>

** Dit boek werd door de N.V. Vonksteen te Langemark gedrukt in den herfst van 1941, in opdracht der Kunstuitgeverij *Pro Arte* * p.v.b.a. te Diest * Beh.-directeur: Jos Philippen

 

Karel Vertommen (ed.), Wereldlijk en geestelijk lied in de Middeleeuwen, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1941], 96 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 4]

* Omslagontwerp: Br. Max. <BB december 41-4168>

** Dit is het 4e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Michiel de Swaen; Vital Celen (ed.), Michiel de Swaen, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1941*), 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 12]

* Omslagontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB januari 42-215>

** Dit is het 12e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Jos Philippen; Frank Van den Wijngaert, Jan-Frans Cantré, Vlaamsch houtsnijder, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest, 1941, 183 p., ill.

* Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Omslag: Robert Hasemeier. <BB mei 42-1391>

** Dit werk verscheen in den Zomer van het jaar 1941 bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* * P.V.B.A. * te Diest, onder de technische en artistieke leiding van Jos Philippen, voor onderhavige uitgave bijgestaan door Frank van den Wijngaert. De druk werd bezorgd door de N.V. Vonksteen te Langemark, het omslag ontworpen door Robert Hasemeier. De oplage, 500 exemplaren groot, is ingedeeld als volgt: a) 2 exemplaren op Keizerlijk Japansch papier, genummerd 1 en 2; b) 98 exemplaren op Featherweight, genummerd 3 tot en met 100; c) 400 exemplaren op opdikkend Editiepapier, genummerd 101 tot en met 500. Dit is nummer 282

*** Zijn kunst, zijn plaats en zijn verdienste * Jos Philippen; Kritische katalogus op zijn houtsneewerk * Frank van den Wijngaert.

Een warm woord van dank zijn, tot besluit, de auteurs nog verschuldigd aan de privé-personen en uitgeversmaatschappijen, die hen behulpzaam waren in het samenstellen van het in dit boek opgenomen illustratiemateriaal. In de allereerste plaats aan den heer René L. Ide, letterkundige te Gent en schoonzoon van wijlen Jan-Frans Cantré. Het grootste gedeelte der hier afgedrukte, oorspronkelijke blokken werd door hem bereidwillig in bruikleen afgestaan. Zonder zijn hulpvaardigheid ware dit werk niet tot stand gekomen. Verder gaat hun erkentelijkheid uit naar de: N.V. Het Kompas, Antwerpen, voor het ontlenen der blokken op blz. 9, 129, 139 en 169; S.V. Lumière, Antwerpen, voor het ontlenen der blokken op blz. 65, 81, 91, 93, 123, 133, 150, 160 en 181; N.V. Ervan P. Noordhoff, Groningen, voor het ontleenen der blokken op blz. 17 en 131; N.V. G.J.A. Ruys* Uitgevers-Maatschappij, Zutphen, voor het ontleenen der blokken op blz. 125, en tevens naar de hh. Roger Avermaete, Joris Minne en Henri van Straten voor het ontleenen, met het oog op fotografische reproductie, van prenten uit hun verzameling. Benevens aan bovenstaande heeren, brengt Frank van den Wijngaert nog persoonlijk hulde aan de hh. Dr. Louis Lebeer, conservator van het Rijksprentenkabinet te Brussel, Frans Smits, Gerard Walschap, en zooveel anderen die, *t zij door hun kostbare aanwijzingen of inlichtingen, *t zij door hem inzage te laten nemen van hun verzameling, veel hebben bijgedragen om dit werk van piëteit tot een zoo perfekt mogelijk einde te brengen. En last not least vergeet hij niet wat hij verschuldigd is aan den hher Hubert Devoghelaere die, bezield door eenzelfden liefdevollen ijver als hijzelf, een paar lastige opzoekingen voor hem deed en hem herhaaldelijjk in de oplossing van een of ander vraagstuk kameraadschappelijk terzijde stond.

 

Piet Schepens, De Zweedsche letterkunde, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1941], 80 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 2]

* Druk: drukkerij *De Beurs* Eierenmarkt 41-43, Antwerpen. Bandontwerp: Desire Acket. <BB 19S-1325>

 

Anton Van de Velde, Pelgrimage door Antwerpen, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1941), 24 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 1]

* Druk: drukkerij De Beurs, Eierenmarkt 41-43, Antwerpen. Bandontwerp: Desire Acket. Vignetten: Hilda Leynen. Cliché*s: Stedelijken Dienst voor propaganda en toerisme der stad Antwerpen. <BB 19S-1504>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen, beheerder-directeur.

 

1942

 

Nicolaas Beets; Anton Bergmann; André Demedts (ed.), Nicolaas Beets * Anton  Bergmann (Hildebrand-Tony), Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1942], 84 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 15]

* Omslagontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB januari 42-209>

*** Dit is het 15e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Albrecht Rodenbach; Dirk Vansina (ed.), Albrecht Rodenbach, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1942], 88 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 21]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB juni 42-1744>

*** Dit is het 21e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Felix Timmermans; Rob. de Graeve (ed.), Felix Timmermans, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1942], 78 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 28]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB juni 42-1748>

*** Dit is het 28e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Lambert Aerts, De aanbidding van het Lam Gods: het meesterstuk der gebroeders Van Eyck, 2e editie, Pro Arte, Diest, (1942), 88 p., ill. [Kunstmonographieën; vol. 6]

* Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 40 fr. <BB juli 42-2154>

** Dit is het zesde boek in de reeks *Kunstmonographieën* uitgegeven door *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder * direkteur. Het werd in April 1942 gedrukt door de N.V. Vonksteen te Langemark.

*** Geen vermelding 2e editie.

 

Justus de Harduwijn; O. Dambré (ed.), Justus de Harduwijn, 1582-1636, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1942], 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 7]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB juli 42-2168>

*** Dit is het 7e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

P[ieter] C[ornelisz] Hooft; Oskar Van der Hallen (ed.), P.C. Hooft, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1942], 64 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 8]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB juli 42-2173>

*** Dit is het 8e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Jules Persijn; Dirk Vansina (ed.), Jules Persijn, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1942], 96 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 23]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB juli 42-2176>

*** Dit is het 23e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

 

Joost van den Vondel; Anton Van de Velde (ed.), Joost van den Vondel, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1942], 144 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 10]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB juli 42-2185>

*** Dit is het 10e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Jozef Simons, Bij ons in de Kempen, Pro Arte, Diest, (1942), 166 p.

* Omslag: Hilda Leynen. Prijs: 25 fr. <BB oktober 42-3246>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Anton Van de Velde, Pukkie Pech: fantastische roman, 2e oplage, Pro Arte, Diest, (1942), 164 p.

* Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Omslagontwerp: Anton Herckenrath. Potloodportret: Jan van Puyenbroeck. <BB oktober 42-3249>

** De eerste oplage van dit boek, eveneens bij *Pro Arte* verschenen, werd gedrukt in de lente van 1941. Deze tweede editie verscheen in februari 1942. Het omslagontwerp is van Anton Herckenrath, het potloodportret naast de titelbladzijde van Jan van Puyenbroeck. Het werk werd gedrukt op de persen der N.V. Vonksteen te Langemark in opdracht der Kunstuitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. te Diest beh.-directeur: Jos Philippen

 

Anton Van de Velde, Pukkie Pech: fantastische roman, 2e editie, Pro Arte, Diest, (1942), 173 p.

* Prijs: 46 fr. <BB juli 42-2182>

 

Roel de Ridder, Als de stormen luwen, Pro Arte, Diest, (1942), 316 p.

* Omslag: Hilda Leynen. Prijs: 35 fr. <BB november 42-3566>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Richard Dewachter, Kapelaan Van Bolle, Arte, Diest, (1942), 274 p.

* Prijs: 35 fr. <BB november 42-3567>

 

Einar F. Mansson, Sprookjes uit het hooge Noorden, Pro Arte, Diest, (1942), 172 p., ill.

* Vertaling: Em. De Deyne; Jozef Simons. Omslag en illustraties: Roger de Ruyck. Prijs: 25 fr. <BB november 42-3601>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Bloei: een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers, Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1942), 372 p.

* Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Omslagteekening: Hilda Leynen. Prijs: 45 fr. <BB december 42-3871>

** Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door de N.V. Vonksteen te Langemark.

*** Het gelaat * Albe; De match van hun leven * Theo Bogaerts; Rosalieke, het vierde blaadje * F.R. Boschvogel; Als in een spiegel * Jeanne De Bruyn; De laatste tocht * André Demedts; De zwerver * Valère Depauw; Rijm op de kust * Gaston Duribreux; Dossier zeven en dertig * Fred Germonprez; De spelers * Korneel Goossens; De vrederechter * Pol Heyns; Onbekende van zee * Karel Jonckheere; Daar is geen potje of er past een scheeltje op * Jozef Simons; De bekeering van Sint Lempes; Kindertijd * Felix Timmermans; Meneer de procureur is gek geworden * August van Cauwelaert; Het vertelsel van den dichter zonder hart * Ernest vander Hallen; De man in den boom * Anton vande Velde; Winteravond * Emiel van Hemeldonck; Twee vrienden * Albert van Hoogenbemt; Zondaars * Jan Vercammen; Het heerke * Lode Zielens.

               

Jean Capart, Schoonheidsschatten uit Oud-Egypte, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1942, 48 p., ill.

* Druk: Vromant, Brussel. Illustraties in fototypie: Ern. Thill, Brussel. Vertaling: Marc Tralbaut. Omslagontwerp: J. Helbig. Prijs: 45 fr. <BB december 42-3901>

** Dit boek werd in opdracht van de uitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest (Jos. Philippen, beheerder-directeur) samengesteld door Jean Capart en vertaald door Marc Tralbaut, in den Zomer van 1942. Het omslagontwerp is van J. Helbig. De druk werd verzorgd door de firma Vromant te Brussel; de illustraties in fototypie werden uitgevoerd door de firma Ern. Thill te Brussel.

*** 48 p. waarvan 32 p. met afbeeldingen genummerd 1-32.

 

Louis Van den Bossche, Breughel, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1942), 68 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 5]

* Druk: drukkerij De Beurs Eierenmarkt 41-43, Antwerpen. Bandontwerp: Desire Acket. Prijs: 18 fr. <BB februari 43-579>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

68 p. waarvan 16 p. met illustraties genummerd I-XVI.

 

Karel Elebaers, De romankunst van Gerard Walschap, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1942), 168 p. [Die suverlicke boexskens: vol. 6]

* Druk: St. Norbertus Drukkerij, Tongerloo. Bandontwerp: Desire Acket. Prijs: 38 fr. <BB februari 43-636>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Michel de Ghelderode, Kerstkronijk, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1942), 32 p. [Die suverlicke boexskens: vol. 3]

* Druk: Desclée, De Brouwer, Brugge. Nederlandsch: Willem Doevenspeck. Prentjes: Frans Mertens. Prijs: 18 fr. <BB februari 43-657>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Jan Vercammen, Drie suites, 2e druk, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1942), 64 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 4]

* Druk: drukkerij De Beurs Eierenmarkt 41-43, Antwerpen. Houtgravure: Nelly Degouy. Bandontwerp: Desire Acket. Prijs: 28 fr. <BB maart 43-1020>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

Het doode kindje Eric; Suite voor cello; Het onderscheid der uren.

                          

E[rnst] T[heodor] A[madeus] Hoffmann, Notenkraker en Muizenkoning, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1942), 124 p., ill.

* Vertaling (uit het Duitsch): Paul van Tichelen. Illustraties: Hilda Leynen. Prijs: 18 fr. <BB maart 43-1079>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Jozef Muls; Jan Hallez (ed.); Dirk Vansina (ed.), Jozef Muls: werk, Pro Arte, Diest, 1942, 544 p., ill.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef, Antwerpen. Bandversiering: Hooger Nationaal Instituut voor architectuur en sierkunsten. Prijs: Linnen gebonden, 195 fr. <BB april 43-1095>

** Dit boek werd samengesteld ter gelegenheid van den 60en verjaardag van Prof. Dr. Jozef Muls, als blijk van dank en waardering voor de groote diensten welke hij aan ons volk bewees, door zijn rusteloozen arbeid, zijn geschriften, lessen en voordrachten, zijn raad en leiding, alle uiting van zijn nobel hart en van zijn rijk talent. Aan deze uitgave verleenden hunne medewerking: Jan Hallez en Dirk Vansina, door het schrijven der inleidende studies en het samenstellen der bloemlezing; R. Roemans, door het opmaken der bibliographie; het Hooger Nationaal Instituut voor architectuur en sierkunsten, door het ontwerpen van de bandversiering; de drukkerij De Vos-Van Kleef, Antwerpen, door het verzorgen van den druk; Jos Philippen, dir. Van *Pro Arte*, door het waarnemen van de leiding dezer uitgave. * In *t jaar onzes heeren MCMXLII

 

Anton Van de Velde, Peter zoekt het geluk, 3e editie, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1942, 272 p., ill.

* Druk: Desclée, De Brouwer, Brugge. Illustraties: Jef Rottie. Prijs: 25 fr. <BB april 43-1277>

** Bij dezelfde uitgeverij verscheen de eerste oplage van dit werk in November 1940, en de tweede in Augustus 1941. * Deze derde editie werd einde 1942 gedrukt door de firma Desclée, De Brouwer te Brugge. * Inmiddels verscheen ook een Fransche vertaling van dit boek. * Het *copyright*, zoo voor tekst als illustraties, is aan de uitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest voorbehouden. * De uitgave van dit boek stond onder leiding van Jos Philippen, beheerder * directeur van *Pro Arte*.

*** 18de duizendtal

 

Michel de Ghelderode, Kronieken over torens, landschappen, feesten en menschen van Vlaanderen, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1942), 132 p., ill.

* Vertaling (uit het Fransch) en inleiding: Ernest Van der Hallen. Illustraties: Frans Mertens. Prijs: 18 fr. <BB april 43-1303>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Paul Haesaerts, Jakob Smits of de strijd tusschen licht en schaduw, uitgeverij Pro Arte, Diest, (1942), 80 p., ill. [Kunstmonographieën; vol. 7]

* Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 65 fr. <BB mei 43-1612>

** Dit is het 7de boek in de reeks *Kunstmonographieën* uitgegeven door *Pro Arte* te Diest, onder leiding van Jos. Philippen, beheerder * directeur. Het werd in den winter van 1942 geddrukt door de N.V. Vonksteen te Langemark

*** 80 p. waarvan 24 p. ongenummerd (Schilderwerken, aquarellen en teekeningen van Jakob Smits) en 7 p. genummerd I-VII.

 

1943

 

Godelieve Uyttendaele, De gelaarsde kater. Naar het sprookje der gebroeders Grimm, Pro Arte, Diest, (1943), 32 p., ill.

* Druk: drukkerij Desclée, De Brouwer & Co, Brugge. Illustraties: Elisabeth Ivanovsky. Prijs: 15 fr. <BB oktober 43-2789>

*** Pro Arte p.v.b.a., Diest: Jos. Philippen beheerder-directeur.

 

Johan Uyttendaele, Van Janneke en Mieke en het peperkoeken huisje. Naar het sprookje der gebroeders Grimm, Pro Arte, Diest, (1943), 32 p.

* Druk: drukkerij Desclée, De Brouwer & Co, Brugge. Bewerking: Johan Uyttendaele. Prijs: 15 fr. <BB oktober 43-2788>

*** Pro Arte p.v.b.a., Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Rüdiger Syberberg, Peter Anemont, uitgeverij Pro Arte, Diest, 1943, 436 p.

* Vertaling (uit het Duitsch): Anton Van de Velde. Oorspronkelijke uitgever: Karl Alber Verlag, München. Prijs: 80 fr. <BB oktober 43-3024>

*** Pro Arte p.v.b.a., Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Francesco Chiesa, Amaryllis, uitgeverij Pro Arte, Diest, 1943, 252 p.

* Vertaling (uit het Italiaansch): Cam. Van Deyck. Omslagontwerp: Nelly Degouy. Prijs: 45 fr. <BB oktober 43-3117>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Paolo Revelli; Cam. Van Deyck (ed.), Christoffel Columbus, uitgeverij Pro Arte, Diest, 1943, 256 p, ill.

* Bewerking (naar het Italiaansch): Cam. Van Deyck; Anton van de Velde. Illustraties: Desire Acket. Prijs: 52 fr. <BB oktober 43-3118>

*** Copyright by Pro Arte p.v.b.a., Diest 1942 (Jos Philippen beheerder-directeur).

 

Lambrecht Aerts, De aanbidding van het Lam Gods: het meesterstuk der gebroeders Van Eyck, Pro Arte, Diest, (1943), 85 p., ill. [Kunstmonographieën; vol. 6]

* Prijs: 65 fr. <BB november 43-3486>

 

Anne de Vries; Paul Hardy (ed.), Anne de Vries, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest, 1943, 88 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 34]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3540>

*** Dit is het 34e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Anton Van de Velde; Paul Hardy [comp.], Anton Van de Velde, Pro Arte, Diest, (1943), 148 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 31]

* Illustraties: Maximinus (broeder). Prijs: 30 fr. <BB november 43-3571>

 

Al[oïs] de Maeyer (ed.), Middeleeuwsch geestelijk en wereldlijk tooneel, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1943], 128 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 6]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3586>

*** Dit is het 6e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Leo Van der Essen, De gulden eeuw onzer christianisatie, VIIe-VIIIe eeuw, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1943], 138 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 9]

* Illustraties: L. Lebeer. Prijs: 25 fr. <BB december 43-3744>

*** Copyright 1939 by Pro Arte p.v.b.a., Diest (Jos Philippen beheerder-directeur).

 

Albert van Driessche, Andreas Vesalius, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1943), 102 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 12]

* Prijs: 18 fr. <BB december 43-3900>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

R.B.M. Lenaerts, Johann Sebastian Bach: drie voordrachten, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1943), 94 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 10]

* Prijs: 18 fr. <BB december 43-3964>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

August van Cauwelaert, Karel Van de Woestijne: een synthese, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1943), 74 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 7]

* Prijs: 18 fr. <BB december 43-4015>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Thilda Deckers, Erasmus, de veelomstredene. Met 25 illustraties, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1943), 94 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 8]

* Prijs: 18 fr. <BB december 43-4077>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Ernest Van der Hallen, Steden in vlammen, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1943), 74 p. [Die suverlicke boexskens: vol. 11]

* Teekeningen: Frans Mertens. <BB december 43-4101>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Richard Dewachter, Kapelaan Van Bolle, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1943, 260 p.

* Omslagontwerp: Nelly Degouy. Prijs: 45 fr. <BB januari 44-252>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

7e duizendtal

 

Jos van Rooy, De profeet der verdwazing, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1943, 290 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef (P.V.B.A.), Roodestr. 44, Antwerpen. Omslagontwerp: Nelly Degouy. Prijs: 70 fr. <BB maart 44-889>

 

Peter Dörfler, [Apollonia-trilogie. I] Het lampje van de dwaze maagd, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1943, 3 vol., ill., 328 p.

* Vertaling (uit het Duitsch): Karel Vertommen. Originele titel: Die Lampe der törichten Jungfrau. Oorspronkelijke uitgever: G. Grote Verlag, Berlin. Omslagontwerp: Nelly Degouy. Prijs: 280 fr. <BB juni 44-1828>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Peter Dörfler, [Apollonia-trilogie. II] Apollonia' s zomer, Pro Arte, Diest, 1943, 3 vol., ill., 404 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef (P.V.B.A.), Roodestr. 44, Antwerpen. Vertaling (uit het Duitsch): Karel Vertommen. Originele titel: Apollonias Sommer. Oorspronkelijke uitgever: G. Grote Verlag, Berlin. Omslagontwerp: Nelly Degouy. Prijs: 280 fr. <BB juni 44-1828>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Peter Dörfler, [Apollonia-trilogie. III] Voor het komende geslacht, Pro Arte, Diest, 1943, 3 vol., ill., 336 p.

* Vertaling (uit het Duitsch): Karel Vertommen. Originele titel: Um das kommende Geschlecht. Oorspronkelijke uitgever: G. Grote Verlag, Berlin. Omslagontwerp: Nelly Degouy. Prijs: 280 fr. <BB juni 44-1828>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

335p met daarnaast 1 uitvouwbare p. (Geslachtslijst der Esschenmolenaars in de XIXe eeuw).

 

Jozef Muls, Memling, de laat-gothische droom, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1943], 82 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 13]

*** Copyright 1939 by Pro Arte, Diest (Jos Philippen beheerder-directeur).

10e duizendtal

Geen vermelding jaartal.

 

J[ozef] A[lberdingk] Thijm; M. van Can (ed.), J.A. Alberdingk Thijm, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1943], 72 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 14]

* Omslag-ontwerp: Br. Max.

*** Dit is het 14e deel in de reek *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Karel Van den Oever; F[rans] Verachtert (ed.), Karel van den Oever, Kunstuitgeverij Pro Arte, Diest, [1943], 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 29]

* Omslagontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB januari 42-229>

*** Dit is het 29e deel in de reek *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Anton Van de Velde, Pukkie Pech, Pro Arte, Diest, (1943), 173 p.

 

1944

 

Jozef Muls, Rubens, schilder van het uitbundige leven. Met een inleiding, Pro Arte, Diest, (1944), 8 p., ill.

* Prijs: 160 fr.<BB juli 44-2112>

*** Copyright 1944 by *Pro Arte*, Diest, en *Les Editions du Chêne*, Paris.

18 p. waarvan 10 p. met platen genummerd I-X.

 

P[eter] M[arcel] Brouns (ed.), Beatrijs. Van een inleiding, aanteekeningen en bibliographie voorzien, Pro Arte, Diest, 1944, 107 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef (P.V.B.A.), Roodestraat 44, Antwerpen. Prijs: 12 fr. 50 <BB augustus 44-2461>

 

Ernest Van der Hallen, Vertelsels in juni: verhalen van muziek en dood, Pro Arte, Diest, (1944), 136 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef, P.V.B.A. * Antwerpen. Omslagontwerp: Moritz van Reeth. Prijs: 25 fr. <BB augustus 44-2480>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

                                                

Maurice de Vocht, Plastiek in de architectuur. Met 29 illustraties, Pro Arte, Diest, (1944), 106 p., ill. [Die suverlicke boexskens: vol. 14]

* Prijs: 18 fr. <BB oktober 44-3082>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Louis Van den Bossche, Jeroen Bosch. Met 16 illustraties, Pro Arte, Diest, (1944), 65 p., ill.

* Druk: Jos. Vermaut, Kortrijk. Prijs: 65 fr. <BB december 44-3720>

** Dit boek werd gezet in de Garamont-letter, corps 14 en met toelatingsnummer: 7498 gedrukt op de persen van Jos. Vermaut te Kortrijk. De artistieke leiding werd waargenomen door Jos Philippen, beheerder-directeur van de P.V.B.A. *Pro Arte* te Diest, waardoor dit boek werd uitgegeven en waaraan het copyright toebehoort. An Di MCMXLIV.

*** 65 p. waarvan 17 p. met illustraties genummerd I-XVII.

 

Louis Van den Bossche, Jérôme Bosch, Pro Arte, Diest, (1944), 47 p., ill.

* Prijs: 65 fr. <BB december 44-3721>

 

Ernest Van der Hallen, Charles de Foucauld: edelman, soldaat en kluizenaar, Pro Arte, Diest, (1944), 130 p. [Die suverlicke boexskens: vol. 15]

* Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Teekeningen: Frans Mertens. Prijs: 25 fr. <BB december 44-3825>

*** Copyright 1941 bij Pro Arte p.v.b.a., Diest (Jos Philippen beheerder-directeur).

8e duizendtal

 

R[oger] Pulinckx, Arthur van Schendel: zijn werk en zijn beteekenis, Pro Arte, Diest, 1944, 264 p.

* Druk: Sint-Norbertusdrukkerij, P.V.B.A., Tongerloo (Antw.). Prijs: 30 fr.<BB januari 45-191>

*** Pro Arte, Diest: Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Aloïes de Maeyer, Anton van de Velde: toneelschrijver en regisseur, Pro Arte, Diest, [1944], 111 p., ill.

* Prijs: 75 fr. <BB januari 45-203>

*** 111 p. genummerd p. 97-207

Deel van: K[arel] Elebaers; Aloïes de Maeyer; Rob. Roemans, Anton van de Velde, Pro Arte, 1944.

 

Minus van Looi, Het Leeuwenhof, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1944, 408 p.

* Prijs: 70 fr.<BB februari 45-455>

*** Pro Arte, Diest. Jos Philippen beheerder-directeur.

 

Jozef Muls, Een eeuw portret in België: van het classicisme tot het expressionisme, Pro Arte, Diest, 1944, 247 p., ill.

* Druk: Sint-Norbertusdrukkerij P.V.B.A., Tongerloo. Clichés: Photogravure Moderne (Catry & Debruyn), Brussel. Prijs: 300 fr.<BB december 45-3389>

** Dit werk werd gezet in de Egmont-letter en gedrukt op de persen der Sint-Norbertusdrukkerij P.V.B.A. te Tongerloo Ao Di MCMXLIV-MCMXLV. De clichés werden vervaardigd door de *Photogravure Moderne* (Catry & Debruyn) te Brussel. Het copyright voor tekst en platen behoort toe aan de uitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest. Jos Philippen, beheerder-directeur.

*** 247 p. waarvan 68 p. met illustraties, ongenummerd.

 

Gerbrant A. Bredero; J. Van Tichelen (ed.), G.A. Bredero, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1944], 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 9]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3528>

*** Dit is het 9e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Antoon Coolen; Karel Elebaers (ed.), Antoon Coolen, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1944], 112 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 33]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3536>

*** Dit is het 33e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Heiman Dullaert; R. Van de Moortel (ed.), Heiman Dullaert, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1944], 68 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 11]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3543>

*** Dit is het 11e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

K[arel] Elebaers; Aloïes de Maeyer; Rob. Roemans, Anton van de Velde, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, 1944, 328 p., ill.

* Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark

*** Anton van de Velde, verteller voor de jeugd en romanschrijver * Dr. K. Elebaers; Antoon van de Velde, tooneelschrijver en regisseur * Aloïes de Maeyer; Bibliographie van en over Anton van de Velde * Dr. Rob. Roemans.

Pro Arte, Diest. Jos Philippen beheerder-directeur.

                               

I. Glazemaekers (ed.), Ridderpoëzie en Reinaert de Vos, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1944), 100 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 1]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3583>

*** Dit is het 1e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Frederik van Eeden; Em[iel] Janssen (ed.), Frederik van Eeden, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1944], 96 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 18]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3575>

*** Dit is het 18e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Jacob Van Lennep; Anna L.G. Bosboom-Toussaint; P.M. Brouns (ed.), Jacob Van Lennep, Bosboom-Toussaint, Kunstuitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1944], 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 13]

* Alternatieve titel omslag: Jacob Van Lennep en Bosboom-Toussaint. Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3576>

*** Dit is het 13e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Arthur Van Schendel; Ernest van der Hallen (ed.), Arthur Van Schendel, Kunstuitgeverij Pro Arte  p.v.b.a., Diest, [1944], 96 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 26]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3578>

*** Dit is het 26e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

                                                                          

Jan Vercammen, Drie suites, 3e druk, Pro Arte, Diest, 1944, 75 p., ill.

* Druk: St.-Norbertus, Tongerloo. Houtgravures: Nelly Degouy.

** Dit boek werd in de Egmont-letter gezet en gedrukt door de St.-Norbertusdrukkerij te Tongerloo, in opdracht der uitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest (Jos Philippen, beh. Dir.)

De oplage bedroeg 250 genummerde exemplaren, waarvan 10 luxe-exemplaren op Kunstdrukpapier, genummerd van 1 tot 10, door Nelly Degouy met de hand gekleurd en door haar, evenals door den auteur en den uitgever, onderteekend. De exemplaren genummerd van 11 tot 30 zijn niet in den handel gebracht. Ao Di: MCMXLIV Dit is nummer: 155.

*** Het doode kindje Eric; Suite voor cello; Het onderscheid der uren.

 

Karel Vertommen (ed.), Legenden en exempelen, Kunstuitgeverij Pro Arte p.b.v.a., Diest, [1944], 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 5]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 15 fr. <BB november 43-3584>

*** Dit is het 5e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

1945

 

Feestkrans bij het eerste lustrum der uitgeverij "Pro arte", 1939-1944, Pro Arte, Diest, (1945), 208 p., ill.

* Druk: Sint-Norbertusdrukkerij, P.V.B.A., Tongerloo. Omslag-ontwerp: Désiré Acket. Prijs: 150 fr.<BB mei 45-1054>

** Dit boek werd gezet in de Egmont-letter, corps 14 en gedrukt door de Sint-Norbertusdrukkerij, P.V.B.A., te Tongerloo in het begin van het jaar onzes Heeren MCMXLV

*** Na vijf jaar * Jos Philippen; Lente * Nelly Degouy; De geest der Vlaamsche Primitieven * Louis van den Bossche; Studieschetsen * Br. Maximinus; Het was een Herder * Karel Vertommen; Ridderschap * Désiré Acket; Iets over de psychologie van den Spaanschen soldaat in de Nederlanden tijdens de XVI* eeuw * L. van der Essen; Mater Amabilis * Rob. Franquinet; Anton vande Velde * Paul Hardy; Sneeuwlandschap * Jan-Frans Cantré; Het herwonnen geluk * André Demedts; Man met de papegaaien * Jan-Frans Cantré; Peter Bruegel de Oude. Zijn wijsgeerige en nationale beteekenis * Jozef Muls; Vondel in de Moderne Tooneelopvatting * Anton vande Velde; Volksvrouwen * Jan-Frans Cantré; Gij bloeit * Jan Vercammen; Paradijsdroom * Nelly Degouy; De Vlaamsche Grafiek van gisteren en thans * Frank van den Wijngaert; Storm op de Kust * Gaston Duribreux; Droom van Columbus * Désiré Acket; Een bekroond roman: Jos van Rooy*s *De profeet der verdwazing* * Herbert Aarden; Andante Cantabile * Jan Vercammen; Levenswonne * Nelly Degouy; De cultuur-historische beteekenis van Vesalius* werk * Alb. van Driessche; Zeilers in nood * Désiré Acket; Galeswintha * Jos van Rooy; Sanctus! Sanctus! Sanctus! * Rob. Franquinet; De literaire genres * Em. Janssen;

 

Alessandro Manzoni, De verloofden, Pro Arte, Diest, (1945), 376 p., ill.

* Bewerking: Herbert Aarden. Illustraties: Moritz van Reeth. Prijs: 75 fr.<BB augustus-september 45-2248>

 

Roel de Ridder, De mensch is alleen, Pro Arte, Diest, (1945), 372 p.

* Druk: drukkerij De Vos-Van Kleef, Antwerpen. Omslag: Moritz van Reeth. Prijs: 75 fr. <BB oktober 45-2540>

** Dit boek werd gedrukt in de lentemaanden van het jaar onzes Heeren MCMXLV op de persen van de drukkerij De Vos-Van Kleef, te Antwerpen, in opdracht der uitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. (Jos Philippen, beh. direct.) te Diest, aan wie het copyright toebehoort.

 

Godelieve en Jos Uytendaele, Vier parels uit den schat van de gebroeders Grimm, Pro Arte, Diest, (1945), 108 p., ill.

* Druk: drukkerij Jos. Vermaut, Kortrijk. Illustraties: Elisabeth Ivanovsky. Prijs: 45 fr. <BB december 45-3436>

** Dit boek werd gedrukt in België, op de persen der drukkerij Jos. Vermaut te Kortrijk. De artistieke leiding werd waargenomen door Jos Philippen, directeur der uitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, welke dit boek uitgaf en aan wie alle rechten van vertaling en bewerking evenals van reproductie der teekeningen voorbehouden zijn. Ao Di MCMXLV

 

André Demedts, De Vlaamsche poëzie sinds 1918. 1e deel: Studie, 2e bijgewerkte uitgave, Pro Arte, Diest, (1945), 2 vol., 264 p.

* Prijs: Gebonden, 250 fr.<BB mei 46-1940>

** De twee deelen van dit boek werden gedrukt in de zomermaanden van het jaar onzes Heeren MCMXLV. Het copyright hoort toe aan de uitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. Jos Philippen, beh.-dir.), te Diest.

 

André Demedts, De Vlaamsche poëzie sinds 1918. 2e deel: Bloemlezing, 2e bijgewerkte uitgave, Pro Arte, Diest, (1945), 2 vol., 288 p.

* Prijs: Gebonden, 250 fr.<BB mei 46-1940>

** De twee deelen van dit boek werden gedrukt in de zomermaanden van het jaar onzes Heeren MCMXLV. Het copyright hoort toe aan de uitgeverij *Pro Arte* p.v.b.a. Jos Philippen, beh.-dir.), te Diest.

*** De terminologie, zooals ze in deze studie voorkomt, werd enkel aangewend, om volgens het opzet van dit werk, een historisch nauwkeurig en wetenschappelijk verantwoord beeld van onze poeziegeschiedenis gedurende de laatste vijf en twintig jaar te kunnen schetsen. Aan deze terminologie * en a fortiori aan de ideologie die er verband mee houdt * mag dan ook gezien de louter literaire bedoeling van dit werk, geen politieke beteekenis gehecht worden. Hetzelfde geldt wat de keuze der gebloemleesde gedichten betreft.

 

Louis Lebeer, De geest van de graveerkunst in de XVe eeuw, Pro Arte, Diest, (1945), 81 p., ill.

* Originele titel: L*esprit de la gravure au XVe siècle. Prijs: 150 fr.<BB juli-augustus-september 46-2887>

** Deze geautoriseerde Nederlandsche bewerking van *L*esprit de la gravure au XVe siècle* werd gedrukt in den kersttijd van het jaar onzes Heeren MCMXLV. De beginletters zijn ontleend aan een grotesk alphabet uit de XVe eeuw. Het sluitstukje geeft een speelkaart uit dien tijd weer. Het copyright voor de Nederlandsche taal hoort toe aan de Uitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest (Jos Philippen, beh.-directeur).

 

Frank Van den Wijngaert, De Vlaamsche grafiek van gister en thans, Pro Arte, Diest, [1945], 14 p.

* Overdruk: Feestkrans bij het eerste lustrum der uitgeverij Pro Arte, 1939-1944, 1945, p. 113-126.

 

Anton Van de Velde, Peter zoekt het geluk, 4e editie, Pro Arte, Diest, (1945), 270 p.

 

Lambrecht Aerts, De aanbidding van het Lam Gods: een kunstkritische studie over het meesterstuk der gebroeders Van Eyck, 2e editie, Pro Arte, Diest, (1945), 64 p., ill.

 

Jozef Muls, Een eeuw portret in België: van het classicisme tot het expressionisme, Pro Arte, Diest, (1945), 173 p., ill. Brugge

 

1946

 

Jane Austen, Trots en vooroordeel, Pro Arte, Diest, (1946), 400 p.

* Druk: J.-E. Goossens, Habermanstraat, 27, Brussel. Vertaling: Fr[ans] Verachtert. Originele titel: Pride and prejudice. Omslag en illustraties: Nelly Degouy. Prijs: 135 fr.<BB oktober-november-december 46-4131>

*** Pro Arte p.v.b.a. (Jos Philippen, directeur).

 

Minus van Looi, Koolputtersvolk, Pro Arte, Diest, (1946), 200 p.

* Druk: Brems, Herk-de-Stad. Omslag- en bandontwerp: Jan Van den Berg. Prijs: 75 fr.<BB oktober-november-december 46-4272>

*** Pro Arte p.v.b.a., Diest (Jos Philippen, directeur).

 

Leo [Nikolajevitsj] Tolstoj, Oorlog en vrede. I: Lokkend avontuur, Pro Arte, Diest, (1946), 316 p.

* Druk: Mercurius, Rodestraat 44, Antwerpen. Vertaling: Karel Vertommen. Bandontwerp en illustratie: Désiré Acket. Prijs: 150 fr. <BB januari 47-341>

*** Pro Arte p.v.b.a. (Jos Philippen, directeur).

                                                                        

Lanza del Vasto, De pelgrimstocht naar de bronnen, Pro Arte, Diest, (1946), 388 p.

* Druk: J. Vermaut, Kortrijk. Medewerking: P[ierre] Johanns. Vertaling: C.A. van Morckhoven Originele titel : Le Pèlerinage aux sources. Omslagontwerp: J. van den Bergh. Prijs: 75 fr.<BB februari 47-479>

*** Pro Arte p.v.b.a., Diest (Jos Philippen, directeur).

Hindoeisme en Christendom * P. Johanns; Nota van den uitgever; Over den auteur en over de orthographie van Indische en Sanskritwoorden.

 

Brian Stone, Gevangen in El Alamein, Pro Arte, Diest, (1946), 234 p.

* Druk: J.-E. Goossens, Habermanstraat 27, Brussel. Vertaling: Emile Buysse. Originele titel: Prisoner from Alamein. Omslag: A. Setola. Prijs: 75 fr.<BB februari 47-539>

*** 234 p. met daarnaast een kaart.

 

Leo [Nikolajevitsj] Tolstoj, Oorlog en vrede. II: Net der illusies, Pro Arte, Diest, (1946), 296 p.

* Druk: Mercurius (p.v.b.a.), Rodestraat 44, Antwerpen. Vertaling: Karel Vertommen. Bandontwerp en liseuse: Désiré Acke*r [Acket]. Prijs: 150 fr. <BB oktober 47-3336>

*** Pro Arte p.v.b.a., Diest (Jos Philippen, directeur).

 

Rob[ert] Antonissen, Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde. 1e deel: Studie, Pro Arte, Diest, [1946], 2 vol., 411 p.

* Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark.

 

Louis Van den Bossche, Jérôme Bosch, Pro Arte, Diest, (1946), 47 p., ill.

 

1947

 

Rob[ert] Antonissen, Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde. 2e deel: Bloemlezing, Pro Arte, Diest, [1947], 2 vol., 347 p.

* Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 300 fr. <BB september 47-2822>

 

Julio Diniz, De pleegkinderen van meneer pastoor, Pro Arte, Diest, (1947), 288 p., ill.

* Druk: drukkerij De Klamper, Th. De Beckerstraat, 17, Aarschot. Vertaling (uit het Portugees): G.L. Holvoet. Originele titel: As pupillas do senhor reitor. Omslag en illustraties: A. Setola. Prijs: 65 fr. <BB september 47-2865>

*** Pro Arte p.v.b.a., Diest (Jos Philippen, directeur).

 

Mikro, Toiings, Pro Arte, Diest, (1947), 164 p., ill.

* Druk: drukkerij Brems, Herk-de-stad. Bewerking: R[obert] Antonissen. Originele titel: Toiings. Omslag en illustratie: Van Rompaey. Prijs: 65 fr. <BB oktober 47-3300>

*** Pro Arte p.v.b.a., Diest (Jos Philippen, directeur).

 

Ernest Van der Hallen, Vertelsels in juni: verhalen van muziek en dood, 2e druk, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1947], 108 p.

* Druk: druk N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 31 fr. 50 <BB november 47-3819>

 

Johan van Bever, Het zonnige leven van Sint Jan Berchmans: zijn geschriften, relikwieën en portretten, 3e editie, Pro Arte, Diest, (1947), 111 p., ill.

* Illustraties: Maximinus (broeder). Prijs: 35 fr. <BB april 48-909>

 

Leo [Nikolajevitsj] Tolstoj, Oorlog en vrede. III: Grote smeltkroes, Pro Arte, Diest, (1946), 2 vol., 284 p.

* Vertaling: Karel Vertommen. Bandontwerp en liseuse: Désiré Acket. Prijs: Per deel, 150 fr. <BB juli 48-2460>

 

Leo [Nikolajevitsj] Tolstoj, Oorlog en vrede. IV: Kerend getij, Pro Arte, Diest, (1946), 2 vol., 220 p.

* Vertaling: Karel Vertommen. Bandontwerp en liseuse: Désiré Acket. Prijs: Per deel, 150 fr. <BB juli 48-2460>

 

1948

 

Vital Celen (ed.), Herlevende Fransch-Vlaamsche letterkunde, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, (1948), 103 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 35]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1607>

*** Dit is het 35e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Hendrik Conscience; R[obert] de Graeve (ed.), Hendrik Conscience, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 79 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 17]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1612>

*** Dit is het 17e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Omer-Karel De Laey; L. Carelsen (ed.), Omer-Karel De Laey, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 104 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 25]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1614>

*** Dit is het 25e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Hadewijch; Beatrijs van Nazareth; Jan van Ruusbroec, Hadewijch, Beatrijs van Nazareth en Jan van Ruusbroec: keurbladzijden, Pro Arte, Diest, (1948), 109 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 2]

* Editeur: Gabriel-Maria [zuster]. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1617>

 

Multatuli; R. Van de Moortel (ed.), Multatuli, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 110 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 16]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1623>

*** Dit is het 16e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Albertine Steenhoff-Smulders; [Zuster Gabriel-Maria] (ed.), Albertine Steenhoff-Smulders, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 108 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 22]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1632>

*** Dit is het 22e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Hilarion Thans; Jac. Schreurs; G.P. Michiels (ed.), Hilarion Thans en Jac. Schreurs, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 94 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 27]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1634>

*** Dit is het 27e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Ernest van der Hallen; Karel Vertommen (ed.), Ernest van der Hallen, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 95 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 30]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1637>

*** Dit is het 30e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Prosper Van Langendonck; Leo Simoens (ed.), Prosper Van Langendonck, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 100 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 19]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1640>

*** Dit is het 19e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Jacob van Maerlant; Karel Vertommen (ed.), Jacob Van Maerlant, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 81 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 3]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1641>

*** Dit is het 3e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Edward Vermeulen (Warden Oom); L. Carelsen (ed.), Edward Vermeulen (Warden Oom), uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 119 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 24]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1644>

*** Dit is het 24e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Rob[ert] Antonissen, Suid-Afrika: keuze uit poëzie en proza na 1900, uitgeverij Pro Arte p.v.b.a., Diest, [1948], 80 p. [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 36] [Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde; vol. 36]

* Omslag-ontwerp: Br. Max. Prijs: 20 fr. <BB mei 48-1649>

*** Dit is het 36e deel in de reeks *Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde* welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij *Pro Arte* P.V.B.A. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.

 

Robert Speaight, De roekeloze held, Pro Arte, Diest, (1948), 408 p.

* Druk: drukkerij De Klamper We F. Ingelberts-Pelgrims en zonen, Th. De Beckerstraat 19, Aarschot. Vertaling: Oskar Van der Hallen. Originele titel: The lost hero. Prijs: 100 fr. <BB maart 49-1379>

 

1949

 

Jos Philippen, Kerstmis en Driekoningen in de beeldende kunsten. Met 37 illustraties, Pro Arte, Diest, [1949], 171 p., ill.

* Druk: Sint-Norbertusdrukkerij, p.v.b.a., Tongerloo. Cliché*s: Photogravure Moderne, Brussel. * Prijs: 120 fr. <BB maart 50-959>

**Dit boek werd gedrukt op de persen van de Sint-Norbertusdrukkerij, p.v.b.a., te Tongerloo, de cliché*s werden vervaardigd door Photogravure Moderne te Brussel, het copyright, zoo voor tekst als voor illustraties, hoort toe aan de uitgeverij *Pro Arte*, p.v.b.a., te Diest.

 


 

S.d.

 

Panorama, Pro Arte, Diest, [s.d.].

* Maandelijkse uitgave.

 

De beiaard: seizoenenschrift voor boekenvrienden, Pro Arte, Diest, [s.d.].

* Viermaandelijkse uitgave.

 

Volk: maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur, Pro Arte, Diest, [s.d.].

* Maandelijkse uitgave.

[terug]