Uitgeverij Van Belle, Brussel (1938-1950)

 

1938

 

Julia Tulkens, Vader, Frans Van Belle, Brussel, 1938, 73 p.

*• Inleiding: Willem Elsschot. Prijs: 15 fr. <BB oktober 38-4020>

**•• Van den bundel Vader door Julia Tulkens werden in Juni 1938 gedrukt: 300 exemplaren op Engelsch Featherweight 114 gram, genummerd van 1 tot en met 300, en 25 exemplaren op Antique Laid, genummerd van I tot en met XXV. Deze laatste werden door de dichteres gehandteekend en vormen de luxe-uitgave. Dit is nummer [geen nummer]

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

1941

 

Tony Heidekens (ed.), Ik zeg het met een vers: bloemlezing poëzie voor kinderen. I: Kindertuin en 1ste graad, uitgave Frans Van Belle, Brussel, [1941], 120 p., ill.

*• Inleiding: Aimé de Cort. Bandillustratie: A. Vrebos. Omslagillustratie: XX. Prijs: 25 fr. <BB mei 41-1192>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Marcel Sedeyn; Hilda P., Charel de Spons, uitgave Fr[ans] Van Belle, Molenbeek-Brussel, 1941, 150 p., ill.

*• Druk: drukkerij M. Blaes, Norbert Gillelaan 29, Anderlecht-Brussel. Omslagillustratie: Ch. Boussard. Penteekeningen: Anton Guisset. Prijs: 18 fr. <BB juni 41-1693>

**•• Van dit werk werden opgelegd 100 luxe exemplaren op “Antique Laid” genummerd van I tot C, deze zijn genaamteekend door de auteurs. Dit is nummer LXI

***••• Fr[ans] Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Tony Heidekens (ed.), Ik zeg het met een vers: bloemlezing poëzie voor kinderen. II: 2de en 3de graad, uitgave Frans Van Belle, Brussel (Molenbeek), 1941, 143 p., ill.

*• Druk: drukkerij Louis Claes, Boom. Woord vooraf: Aimé de Cort. Bandillustratie: Alice Vrebos. <BB juli 41-1859>

**•• Kolophon: bezorgd door de uitgeverij Frans Van Belle Steenweg op Ninove, 116, te Brussel, werd “Ik zeg het met een vers” Deel II, door Tony Heidekens samengesteld in 1939 en 1940, met een “Woord vooraf” door Aimé de Cort en met bandillustratie van Alice Vrebos, in april 1941 gedrukt op de persen der drukkerij Louis Claes, te Boom.

 

Tony Heidekens (ed.), Ik zeg het met een vers: bloemlezing poëzie voor kinderen. III: 4e graad, met bijvoegsel voor de Vrije Scholen, uitgave Frans Van Belle, Molenbeek-Brussel, 1941, 119 p., ill.

*• Druk: drukkerij L. Claes-Mampaey, Boom. Woord vooraf: Aimé de Cort. Bandillustratie: Alice Vrebos. <BB september 41-2587>

**•• Kolophon: bezorgd door de uitgeverij Frans Van Belle Steenweg op Ninove, 116, te Brussel, werd “Ik zeg het met een vers” Deel III, door Tony Heidekens samengesteld in 1939 en 1940, met een “Woord vooraf” door Aimé de Cort en met bandillustratie van Alice Vrebos, in juni 1941 gedrukt op de persen der drukkerij L. Claes-Mampaey, Boom.

 

Tony Heidekens, In de schaduw der schoorsteenen, Fr[ans] Van Belle, Brussel, 1941, 172 p., ill.

*• Druk: M. Blaes, Norbert Gille laan 29, And. Inleiding: Johan Daisne. Illustraties: Alice Vrebos. Prijs: 20 fr. <BB december 41-4151>

**•• Van dit werk werden, buiten de oplage, gedrukt: 75 exemplaren “Luxor” genummerd van I tot LXXV; 3 extra-luxe exemplaren op Featerwight [sic] (niet in den handel). Al deze deelen werden door den schrijver genaamteekend.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

René Maran, Kossi: de roman van een neger, uitgave Frans Van Belle, Brussel, 1941, 285 p., ill.

*• Druk: M. Blaes, Norbert Gille laan 29, And. Inleiding: Tony Heidekens. Vertaling: L. Roelandt. Illustraties: Ch. Boussard. Prijs: 50 fr. <BB december 41-4204>

** Van deze roman werden gedrukt: 30 luxe-exemplaren, op”Volumen”, genummerd van I tot XXX deze zijn genaamteekend door L. Roelandt.

 

1942

 

Tony Heidekens, Wirrelwarreltje: sprookje voor groote en kleine menschen, uitgave Fr[ans] Van Belle, Brussel, 1942, 32 p.

*• Illustratie: Hein van Grootven. Prijs: 6 fr. <BB augustus 42-2607>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Tony Heidekens, Normalist, weet ge 't nog?, Fr[ans] V[an] Belle, Brussel, 1942, 120 p., ill.

*• Druk: M. Blaes, Norbert Gille laan 29, And. Bandillustratie: Alice Vrebos. Prijs: 15 fr. <BB november 42-3573>

**•• Van dit werk werden, buiten de oplage, gedrukt: 75 luxe-exemplaren genummerd van I tot LXXV; 7 extra-luxe-exemplaren op “Proza”, genummerd van A tot G, (niet in den handel). Al deze deelen werden door den schrijver genaamteekend. Dit is nummer: LVIII

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Tony Heidekens, Wirrelwarreltje: sprookje voor groote en kleine menschen, 2e druk, uitgave Fr[ans] Van Belle, Brussel, 1942, 32 p., ill.

*• Illustraties: Hein van Grootven.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

1943

 

René Maran, De ziel der Afrikaansche wildernis, uitgave Frans Van Belle, Brussel, 1943, 189 p.

*• Druk: drukkerij Nic. De Jonge p.v.b.a., Brussel. Vertaling: L. Roelandt. Bandontwerp: Alice Vrebos. Prijs: 50 fr. <BB oktober 43-3095>

**•• De ziel der Afrikaansche wildernis door René Maran (Geautoriseerde vertaling van L. Roelandt) werd in opdracht van de Uitgeverij Fr. Van Belle te Brussel gedrukt op de persen van Drukkerij Nic. De Jonge p.v.b.a. te Brussel, in de maand Augustus van het jaar 1943.

 

C[ornelis] J[an] Staes, Het groote oogenblik:psychologische roman, uitgave Frans Van Belle, Brussel, 1943, 183 p., ill.

*• Druk: drukkerij Nic. de Jonge p.v.b.a., Brussel. Inleiding: Dr. Paal. Bandontwerp: Alice Vrebos. Prijs: 40 fr. <BB december 43-4009>

**•• Het groote oogenblik: psychologische roman door C.J. Staes werd in opdracht van den Uitgever Frans Van Belle te Brussel gedrukt op de persen van Drukkerij Nic. de Jonge p.v.b.a. te Brussel in de maand van October van het jaar 1943. Van dit werk werden vijftig genummerde exemplaren gedrukt op houtvrij papier.

 

Paul Kinnet, Het recht van den sterkste, Van Belle, Brussel, (1943), 192 p.

*• Vertaling: Willy Hofmans. Prijs: 22 fr. 50 <BB december 43-4050>

 

Roger Frings, Storm: roman, uitgave Fr[ans] Van Belle, Brussel, [1943], 160 p.

*• Druk: drukkerij M. Blaes, Norbert Gillelaan 29, Anderlecht-Brussel. Omslagillustratie: A[lice] Vrebos.

**•• Van dit werk werden opgelegd 100 luxe exemplaren op “Luxor” genummerd van I tot C, deze zijn genaamteekend door den schrijver.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

1944

 

Ben Putteman, Pee Klak. Schetsen uit het leven van een vroolijken Moorselaar, 2e druk, uitgave Fr[ans] Van Belle, Brussel, 1944, 192 p.

*• Druk: N.V. Drukk. Erasmus, Gent 1 L. Omslagillustratie: A[lice] Vrebos. Prijs: 15 fr. <BB maart 44-879>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

René Maran, Kossi: de roman van een neger, 2e druk, uitgave Fr[ans] Van Belle, Brussel, 1944, 192 p., ill.

*• Vertaling: L. Roelandt. Prijs: 15 fr. <BB maart 44-927>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Multatuli; L. Roelandt (ed.), Max Havelaar. Of de koffieveilingen der Nederlandsche handelsmaatschappij. Met een geschiedkundig overzicht der Havelaar-zaak, uitgave Fr[ans] Van Belle, Brussel, 1944, 295 p.

*• Druk: drukkerij Nic. De Jonge p.v.b.a., Brussel. Prijs: 65 fr. <BB mei 44-1527>

**•• Multatuli: Max Havelaar werd, in opdracht van de Uitgeverij Fr. Van Belle te Brussel, gedrukt op de persen van Drukkerij Nic. De Jonge p.v.b.a. te Brussel in de maand Maart van het jaar 1944.

 

P.A. Fernic, Het ondier met zeven mantels, uitgave Fr[ans] Van Belle, Brussel, 1944, 192 p. [De Speurbrigadereeks]

*• Druk: N.V. Drukk. Erasmus, Ledeberg/Gent. Vertaling: M. Penne-Van Belle. Omslagillustratie: A[lice] Vrebos. Prijs: 22 fr. 50 <BB mei 44-1573>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Martien De Beuck, Tim en de Chineesche klok: sprookjesspel voor de jeugd. In twee bedrijven (veertien tafereelen), uitgeverij Fr[ans] Van Belle, Brussel, (1944), 64 p. [Tooneel voor de jeugd; vol. 6]

*• Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Gent. Prijs: 20 fr. <BB november 44-3201>

**•• Tim en de Chineesche klok door Martien De Beuck Nr 6 uit Tooneel voor de Jeugd onder leiding van Leen Van Marcke werd, in opdracht van Uitgever Fr. Van Belle te Brussel, gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Erasmus te Gent, in de maand September van het jaar 1944.

Van dit werk werden zes genummerde exempl. gedrukt op houtvrij velin-papier; deze zijn niet in den handel.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

E[dgar] Denhaene, Momotaro het perzikekind: sprookjesspel voor de jeugd in zeven tafereelen, uitgeverij Fr[ans] Van Belle, Brussel, (1944), 64 p. [Tooneel voor de jeugd; vol. 5]

*• Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Gent. Prijs: 20 fr. <BB november 44-3433>

**•• Momotaro door E. den Haene Nr 5 uit Tooneel voor de Jeugd onder leiding van Leen Van Marcke werd, in opdracht van Uitgever Fr. Van Belle te Brussel, gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Erasmus te Gent, in de maand September van het jaar 1944.

Van dit werk werden zes genummerde exempl. gedrukt op houtvrij velin-papier; deze zijn niet in den handel.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

                                                                                                          

Corry Lievens, Hansje en Grietje: sprookjesspel voor de jeugd in elf tafereelen, uitgeverij Fr[ans] Van Belle, Brussel, (1944), 64 p. [Tooneel voor de jeugd; vol. 3]

*• Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Gent. Prijs: 20 fr. <BB november 44-3436>

**•• Hansje en Grietje door Corry Lievens Nr 3 uit Tooneel voor de Jeugd onder leiding van Leen Van Marcke werd, in opdracht van Uitgever Fr. Van Belle te Brussel, gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Erasmus te Gent, in de maand September van het jaar 1944.

Van dit werk werden zes genummerde exempl. gedrukt op houtvrij velin-papier; deze zijn niet in den handel.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Jan Peeters, Domme Hannes: sprookjesspel voor de jeugd in drie bedrijven(zeven tafereelen), uitgeverij Fr[ans] Van Belle, Brussel, (1944), 64 p. [Tooneel voor de jeugd; vol. 1]

*• Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Gent. Prijs: 20 fr. <BB november 44-3438>

**•• Domme Hannes door Jan Peeters Nr 1 uit Tooneel voor de Jeugd onder leiding van Leen Van Marcke werd, in opdracht van Uitgever Fr. Van Belle te Brussel, gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Erasmus te Gent, in de maand September van het jaar 1944.

Van dit werk werden zes genummerde exempl. gedrukt op houtvrij velin-papier; deze zijn niet in den handel.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Armand Suls, Doornroosje: sprookjesspel voor de jeugd. In drie bedrijven (acht tafereelen). (Naar een sprookje van Perrault), uitgeverij Fr[ans] Van Belle, Brussel, (1944), 64 p. [Tooneel voor de jeugd; vol. 2]

*• Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Prijs: 20 fr. <BB november 44-3441>

**•• Doornroosje door Armand Suls Nr 2 uit Tooneel voor de Jeugd onder leiding van Leen Van Marcke werd, in opdracht van Uitgever Fr. Van Belle te Brussel, gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Erasmus te Gent, in de maand September van het jaar 1944.

Van dit werk werden zes genummerde exempl. gedrukt op houtvrij velin-papier; deze zijn niet in den handel.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Leen van Marcke, Koning Lijsterbaard: sprookjesspel voor de jeugd, in vier tafereelen. (Naar een sprookje van Grimm), uitgeverij Fr[ans] Van Belle, Brussel, (1944), 64 p. [Tooneel voor de jeugd; vol. 4]

*• Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Gent. Prijs: 20 fr. <BB november 44-3445>

**•• Koning Lijsterbaard door Leen Van Marcke Nr 4 uit Tooneel voor de Jeugd onder leiding van Leen Van Marcke werd, in opdracht van Uitgever Fr. Van Belle te Brussel, gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Erasmus te Gent, in de maand September van het jaar 1944.

Van dit werk werden zes genummerde exempl. gedrukt op houtvrij velin-papier; deze zijn niet in den handel.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Pierre Boileau, De rustende Bacchus, Van Belle, Brussel, (1944). Gent

*• Prijs: 22 fr. 50 <BB november 44-3458>

 

Lawrence Pirmez; R. Mottet, Van d’eene moord naar d’andere, Van Belle, Brussel, (1944), 188 p. [ De speurbrigade-reeks; vol. 4]

*• Vertaling: Hilda Penne. Prijs: 22 fr. 50 <BB november 44-3479>

 

Paul Kinnet; Willy Hofmans (ed.), Het recht van den sterkste, uitgave Fr[ans] Van Belle, Brussel, [1944], 192 p. [De Speurbrigade; vol. 1]

*• Druk: drukkerij Haseldonckx, Hoogstraten. Bewerking (naar het Fransch): Willy Hofmans. Omslagillustratie: A[lice] Vrebos.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

Nawoord – [uitgever].

 

1945

 

Lamme Goedzak (ed.), Tijl Uilenspiegel vertelt oorlogsmoppen: van 1940 tot en met 1944 opgeteekend en verzameld, Van Belle, Brussel, [1945], 79 p.

*• Alternatieve titel omslag: Tyl Uilenspiegel vertelt oorlogsmoppen. Verzameld door Lamme Goedzak. Omslagillustratie: DELF. Prijs: 20 fr. <BB april 45-908>

***••• Copyright by editor Van Belle.

 

Tony Heidekens, "De fikke", uitgave Frans Van Belle, Brussel, (1945), 188 p., ill. [Mercator-jeugdreeks; vol. 2]

*• Druk: drukkerij H. van Laethum, Manchesterstraat 3, Brussel. Teekeningen: Alice Vrebos. Prijs: 45 fr. <BB mei 45-1059>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Leen van Mar…ke, Kriekenbolleke, uitgave Frans Van Belle, Brussel, [1945], 189 p., ill. [Mercator-jeugdreeks; vol. 1]

*• Druk: drukkerij H. van Laethum, Manchesterstraat 3, Brussel. Teekeningen: Alice Vrebos. Prijs: 45 fr. <BB mei 45-1063>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

Leen van Marcke

 

Georges-H. Dumont, Leopold III, koning der Belgen, Van Belle, Brussel, (1945), 361 p., ill.

*• Prijs: 125 fr. <BB juni 45-1576>

C[ornelis] J[an] Staes, Het lied van de aarde, uitgave Frans Van Belle, Brussel, (1945), 205  p.

*• Druk: P.V.B.A. drukkerij Nic. de Jonge, Brussel. Prijs: 60 fr. <BB augustus-september 45-2213>

**•• Het lied van de aarde door C.J. Staes werd, in opdracht van de Uitgeverij Frans Van Belle te Brussel gedrukt op de persen van de p.v.b.a. Drukkerij Nic. de Jonge te Brussel, in de maand Juni van het jaar 1945. Van dit werk werden dertig genummerde exemplaren gedrukt op “Proza”-papier.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Fernand Demany, Herinneringen uit het maquis, uitgeverij Fr[ans] Van Belle, Brussel, [1945], 192 p.

*• Druk: drukkerij H. van Laethum Manchesterstraat, 3 Brussel. Vertaling: L. Roelandt. Een woord vooraf: Aloïs Gerlo. Prijs: 75 fr. <BB oktober 45-2418>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

D[ésiré] Denuit, Le Congo, champion de la Belgique en guerre, Éditions Frans Van Belle, Brussel, [1945], 192 p.

*• Druk:  imprimerie H. van Laethum, Rue de Manchester 3, Bruxelles. Prijs: 85 fr. <BB december 45-3234>

**•• De la présente Edition “Le Congo, champion de la Belgique en guerre” de Désiré Denuit il a été tiré à part cinquante exemplaires sur papier spécial numérotés de 1 à 50.

***••• Frans Van Belle, Chaussée de Ninove 116, Bruxelles.

 

D[ésiré] Denuit, Congo, kampioen van het oorlogvoerend België, uitgave Frans Van Belle, Brussel, [1945], 192 p.

*• Druk: drukkerij H. van Laethum Manchesterstraat, 3 Brussel. Vertaling: L. Roelandt. Prijs: 85 fr. <BB december 45-3235>

**•• Van dit werk, “Congo, kampioen van het oorlogvoerend België” door D. Denuit werden, behalve de gewone oplage gedrukt: Vijftig luxe-exemplaren, genummerd van 1 tot 50

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

P[ierre] Lansvreugt; R[obert] Lemaitre, De kruisweg van Breendonk, uitgeverij F[rans] Van Belle, Brussel, [1945], 80 p.

*• Druk: drukkerij F. van Buggenhoudt n.v., Hamerstraat 5-7-9, Brussel. Illustratie: P. van Hoye.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

J.M. de Smedt; Gust Cammaert, Roodkapje: sprookjesoperette in twee bedrijven, uitgeverij Frans Van Belle, Brussel, [1945], 32  p.

*• Druk: drukk. J. Haseldonckx, Hoogstraten. Muziek: Gust Cammaert.

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

Opvoeringsrechten: Aan te vragen aan een van beide auteurs:  J.M. De Smedt, Dirk Martensstraat 98, Aalst. Gust Cammaert, Molenstraat 9, Aalst. Voor de muziek zich te wenden bij den toondichter.

 

1946

 

Romain Rolland, Het spel van liefde en dood, uitgave Frans Van Belle, Brussel, (1946), 127 p.

*• Vertaling: L. Roelandt. Woord vooraf: Emile Vandervelde; L.R. Prijs: 40 fr. <BB maart 46-1150>

**•• Dit werk Het spel van liefde en dood werd in opdracht van de uitgeverij Frans Van Belle gedrukt op de persen van H. van Laethum, Brussel in de maand februari 1946.

 

Leen van Marcke, Kriekenbolleke, 2e druk, uitgave Frans Van Belle, Brussel, (1946), 187 p., ill. [Mercator-jeugdreeks; vol. 1]

*• Teekeningen: Alice Vrebos. Prijs: 45 fr. <BB oktober-november-december 46-4273>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Leen van Marcke, Kriekenbolletje en haar satellietje, uitgave Frans Van Belle, Brussel, [1946], 188 p. [Mercator-jeugdreeks; vol. 4]

*• Prijs: 50 fr. <BB februari 47-707>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Tony Heidekens (ed.), Ik zeg het met een vers: bloemlezing gedichten voor de jeugd. Deel I. Kindertuin en Iste graad, 2e herziene druk, uitgave Frans Van Belle, Brussel, (1946), 160 p.

*• Inleiding: Aimé De Cort. Bandillustratie: Alice Vrebos

**•• Kolophon: Ik zeg het met een vers werd door Tony Heidekens samengesteld in 1939 en 1940; ingeleid door Aimé De Cort; bandillustratie van Alice Vrebos. De eerste druk verscheen in 1941; de tweede (deel I en II) in 1947. Bezorgd door de Uitgeverij Frans Van Belle, Steenweg op Ninove, 116, Brussel.

 

1947

 

Tony Heidekens (ed.), Ik zeg het met een vers: bloemlezing gedichten voor de jeugd. Deel II. IIe en IIIe graad, 2e herziene druk, uitgave Frans Van Belle, Brussel, (1947), 191 p.

*• Druk: N.V. Drukk. Erasmus, Ledeberg/Gent. Inleiding: Aimé De Cort. Bandillustratie: Alice Vrebos. Prijs: 40 en 45 fr. <BB oktober 47-3293>

**•• Kolophon: Ik zeg het met een vers werd door Tony Heidekens samengesteld in 1939 en 1940; ingeleid door Aimé De Cort; bandillustratie van Alice Vrebos. De eerste druk verscheen in 1941; de tweede (deel I en II) in 1947. Bezorgd door de Uitgeverij Frans Van Belle, Steenweg op Ninove, 116, Brussel.

 

1949

 

Leen van Marcke, Het kleine stoute Trolletje. Een sprookje, 2e editie, Van Belle, Brussel, (1949), 111 p., ill.

*• Illustraties: Maria Van den Eynde. Prijs: 30 fr. <BB mei 49-2239>

 

1950

 

Leen van Marcke, Het kleine stoute Trolletje. Een sprookje, 2e editie, Van Belle, Brussel, (1950), 111 p., ill.

*• Illustraties: Maria Van den Eynde. Prijs: 45 fr. <BB december 50-4464>

 

Leen van Marcke, Schipperskind, uitgave Frans Van Belle, Brussel, [1950], 191 p., ill. [Mercator-jeugdreeks; vol. 8]

*• Illustraties: Alice Vrebos. Prijs: 55 fr. <BB juli 49-3120>

***••• Frans Van Belle, Steenweg op Ninove 116, Brussel.

 

Leen van Marcke, Tijl Uilenspiegel, de schelmse avonturier, Van Belle, Brussel, (1950), 191 p., ill. [Mercator-jeugdreeks; vol. 9]

*• Illustraties: Paul Voet.

[terug]