Uitgeverij Van Ditmar (1933-1950)

 

1936

 

Gustav Glück, De schilderijen van Pieter Bruegel den Oude. 55 platen, waarvan 39 gekleurd, N.V. Van Ditmar, Antwerpen, [1936], 29 p., ill.

*• Inleiding: W. Vogelsang. Vertaling: Victorine Hefting. Prijs: 78 fr. <BB oktober 36-2547>

**•••*113 p. waarvan 84 p. met schilderijen genummerd 1-42.

Copyright 1936 by Anton Schroll & Co. in Wien

 

A. Roothaert, Doctor Vlimmen, 2e editie, Van Ditmar, Antwerpen, (1936?), 556 p.

 

1939

 

Willy Vaerewijck, Het hart der dingen, N.V. Van Ditmar’s boekenimport, Antwerpen-Amsterdam, 1939, 36 p.

*• Druk: drukk. F. Michiels, Borgerhout. Prijs: 15 fr. <BB mei 39-1793>

 

A[rthur] H. Cornette, De Vlaamsche schilderkunst in de 17de eeuw. Met 9 platen in kleuren en 96 platen in koperdiepdruk, N.V. Van Ditmar, Antwerpen-Amsterdam, 1939, 146 p., ill.

*• Druk: établissement Généraux d’imprimerie. Koperdiepdruk: Soc. An. De rotogravure. Band: Aug. Meersmans, Brussel. Cliché’s: Jean Malvaux. Prijs: 85 fr. <BB oktober 39-3732>

**•• Dit boek zag het licht in juni MCMXXXIX. Het werd uitgegeven door de N.V. van Ditmar, Antwerpen – Amsterdam, de cliché’s voor de kleurplaten werden vervaardigd door de firma Jean Malvaux. De tekst en de kleurplaten werden gedrukt door de établissement Généraux d’imprimerie; de koperdiepdruk werd verwezenlijkt door de Soc. An. De rotogravure, de band door Aug. Meersmans te Brussel.

***••• 146 p. waarvan 105 p. met platen (waarvan 9 p. met kleurenplaten genummerd I-IX).

 

Paul Lambotte, Hans Memling, le maitre de la châsse de Ste. Ursule, N.V. Van Ditmar, Antwerpen-Amsterdam, [1939], 78 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: Opus Johanis Memling. Druk: Christoph Reisser’s Söhne, Wien. Oorspronkelijke uitgever: Anton Schroll & Co., Wien. Jaar van oorspronkelijke uitgave: 1939. Prijs: 65 fr. <BB oktober 39-3736>

***••• 78 p. waarvan 47 p. met platen genummerd 1-24.

 

Paul Lambotte, Hans Memling, de Meester van het St. Ursulaschrijn, N.V. Van Ditmar, Antwerpen-Amsterdam, [1939], 78 p., ill.

*• Alternatieve title omslag: Opus Johanis Memling. Druk: Christoph Reisser’s Söhne, Wien V. Oorspronkelijke uitgever: Anton Scholl & Co, Wien. Jaar van oorspronkelijke uitgave; 1939. Prijs: 65 fr. <BB oktober 39-3737>

***••• 78 p. waarvan 47 p. met platen genummerd 1-24.

 

Pierre Mornand; François Mauriac, Het gelaat van Christus, N.V. Van Ditmar, Amsterdam-Antwerpen, 1939, 180 p., ill.

*• Inleiding: B[ernardus] H[ilarius] Molkenboer. Vertaling: Ria Versteegh. Oorspronkelijke uitgever: Éditions Pierre Tisné, Paris. Jaar van oorspronkelijke uitgave: 1938. <BB 41-4540>

***••• 180 p. waarvan 48 p. met platen genummerd I-XXIV.

 

1940

 

Gustav Glück, De landschappen van Peter Paul Rubens, N.V. Van Ditmar, Antwerpen-Amsterdam, [1940], 72 p., ill.

*• Druk gekleurde platen en tekst: Christoph Reisser’s Söhne, Weenen. Koperdiepdruk: Chwala, Weenen Oorspronkelijke uitgever: Anton Schroll & Co, Vienna. Jaar van oorspronkelijke uitgave: 1940. <BB december 40-3121>

***••• Met 34 gekleurde platen, 10 platen platen en 18 teekeningen in den tekst.

 

Herman van Snick, Abecedarium: verzen, N.V. Van Ditmar, Antwerpen-Amsterdam, (1940), 71 p.

*• Druk: F. Michiels. Grafische verzorging: uitgeverij van Ditmar, Antwerpen. Prijs: 20 fr. <BB januari 41-180>

**•• Abecedarium, door Herman van Snick, werd gedrukt op de persen van F. Michiels, in Nov. 1940, met een oplage van 257 exemplaren, waarvan 7 luxe-exemplaren, genummerd van I tot V en twee ongenummerd buiten-handel, alle door auteur gehandteekend, alsmede 250 gewone exemplaren, genummerd van 1 tot 250. De grafische verzorging berustte bij de Uitgeverij N.V. van Ditmar te Antwerpen – Nr. 6

 

Karl Rinderknecht, De geheimzinnige grot: avonturen in Zuid-Frankrijk, v/h Van Ditmar, Amsterdam-Antwerpen, [c.1940], 160 p. [Jeugdavonturen]

*• Nawoord: Rene Gardi. Druk: N.V. Drukkerij en Uitgeverij J.K. Smit & Zonen, Amsterdam. Vertaling: Nel Bakker. Titel Zwitserse uitgave: Die geheimnisvolle Höhle. Omslagtekening: Alex Jagtenberg. Foto’s: Karl Rinderknecht. Prijs: 85 fr. <BB juni 48-2816>

 

1941

 

Remy C. Van de Kerckhove, De andere weg, N.V. Van Ditmar, Antwerpen-Amsterdam, [1941], 36 p., ill.

*• Lino’s: Georges Patteet. Prijs: 18 fr. <BB december 41-4158>

**•• Deze tweede verzenbundel van den in Mechelen (Herfst 1921) geboren Remy C. van de Kerckhove en versierd door een jong kunstenaar G. Patteet, die er de lino’s voor sneed, heeft een oplage van 100 exemplaren, waarvan 10 exemplaren genummerd en door schrijver onderteekend.

 

J. Eijckeler; Gerard walschap; Ernest Claes, B.H. Molkenboer, D.L. Daalder, Kerstboek, Van Ditmar N.V., Antwerpen, [1941], 112 p., ill.

*• Illustratie: Piet Gerritse; Rein van Looy; Anton Peck; Henri Peick. Prijs: 75 fr. < BB januari 44-139>

***••• Copyright H. Gottmer & Co – Haarlem (Holland)

Kerstverhaal der evangeliën – Drs. J. Eijckeler (geïllustreerd door Piet Gerritse); Wedergeboorte van Jezus-Christus op aarde – Gerard Walschap (geïllustreerd door Rein van Looy); Drie koningen uit het Oosten – Ernest Claes (geïllustreerd door Anton Peck); Vondel’s kerstspel – B.H. Molkenboer; Drie kerstfeesten – D.L. Daalder (geïllustreerd door Henri Pieck).

 

Germain Bazin, Fra Angelico, Van Ditmar, Antwerpen, (1941), 186 p., ill.

 

1942

 

Cyriel Buysse, Het leven van Rozeke van Dalen, 4e editie, Van Ditmar, Antwerpen, (1942), 287 p., ill. [Van Ditmar’s boeken-keur; vol. 3]

*• Illustraties: Jo Bezaan. Prijs: 28 fr. <BB november 42-3559>

 

Fritz Reuter, Mijn leertijd op het land, Van Ditmar, Antwerpen, (1942), 380 p., ill. [Van Ditmar’s boeken-keur; vol. 4-5]

*• Vertaling: C. J. Kelk. Illustraties: Fiep Westendorp. <BB mei 43-1635>

Herman Teirlinck, Het avontuurlijke leven van Lieven Cordaat, 2e druk, N.V. Van Ditmar/Contact, Antwerpen/Amsterdam, (1942), 212 p., ill. [Van Ditmar’s boeken-keur; vol. 9]

*• Teekeningen: C.A.B. Bantzinger. Prijs: 28 fr. <BB september 43-2739>

**•• 1ste druk 1905 – 2de druk, 5000 ex. – 1942; De eerste druk verscheen bij M. Hols te Den Haag, de 2de druk werd door den auteur geheel herzien. Copyright by Contact – Amsterdam

 

Johan de Meester, Geertje, 6e editie, Van Ditmar, Antwerpen, (1942), 400 p., ill.

*• Illustraties: R. Snapper. Prijs: 47 fr. <BB juni 44-1842>

 

De bewoners van het dal der zalmrivier: een IJslandse saga, 2e druk, N.V. Van Ditmar, Antwerpen, 1942, 324 p., ill.

*• Vertaling (uit het Oud-IJslandisch) en inleiding: J[ohannes] van Ham. Illustraties, stofomslag en stempelband: W.F. Dupont.

 

Jan H. Eekhout, Groot-Duitsche dichtkunst: een reeks vertolkingen, Van Ditmar N.V., Antwerpen, 1942, 216 p., ill.

 

1943

 

John Knittel, De weg door den nacht, Van Ditmar N.V./ uitgeverij De Gulden Ster, Antwerpen/Amsterdam, (1943), 512 p.

*• N.V. Drukkerij Erasmus Gent 1 L.

***••• Van Ditmar, Markgravestraat 10, Antwerpen.

Prijs: Geb. Fr. 105,- (omslag).

 

A[lbrecht] de Poortere, Kathelijntje, N.V. Van Ditmar, Antwerpen-Amsterdam, [1943], 96 p.

*• Penteekeningen: Prosper de Troyer. Omslagillustratie: R. De Meyer. Prijs: 25 fr. <BB juni 43-1937>

 

A. Roothaert, De vlam in de pan, Van Ditmar N.V./ A.W. Bruna & Zn.’s Uitgevers-mij, Antwerpen/Utrecht, [1943], 314 p.

*• Prijs: 75 fr. <BB september 43-2737>

 

A. Roothaert, Die verkeerde weereldt, Van Ditmar N.V./ A.W. Bruna & Zoon’s uitgevers-mij, Antwerpen/Utrecht, [1943], 390 p.

*• Druk: drukkerij F. Michiels, Antwerpen. <BB oktober 43-3052>

 

Gösta Carlberg, Draagt elkanders lasten, Van Ditmar/uitgeverij De gulden ster, Antwerpen/Amsterdam, (1943), 371 p.

*• Vertaling (uit het Zweedsch): […]. Prijs: 162 fr. <BB oktober 43-3064>

 

Zolt von Harsanyi, Magdalena: roman van het mysterie der vrouwenziel. Eerste deel: Mei, Van Ditmar N.V./ W. de Haan, Antwerpen/Utrecht, (1943), 3 vol., 224 p.

*• Vertaling (uit het Hongaarsch): […]. Prijs: 150 fr. <BB oktober 43-3124> (vol. I, II) <BB november 43-3658> (vol. III)

***••• Naam auteur op omslag: Zsolt von Harsányi.

 

Zolt von Harsanyi, Magdalena: roman van het mysterie der vrouwenziel. Tweede deel: Augustus, Van Ditmar N.V./ W. de Haan, Antwerpen/Utrecht, (1943), 3 vol., 254 p.

*• Vertaling (uit het Hongaarsch): […]. Prijs: 150 fr. <BB oktober 43-3124> (vol. I, II) <BB november 43-3658> (vol. III)

***••• Naam auteur op omslag: Zsolt von Harsányi.

 

Zolt von Harsanyi, Magdalena: roman van het mysterie der vrouwenziel. Derde deel: October, Van Ditmar N.V./ W. de Haan, Antwerpen/Utrecht, (1943), 3 vol., 206 p.

*• Vertaling (uit het Hongaarsch): […]. Prijs: 150 fr. <BB november 43-3658> (vol. III)

***••• Naam auteur op omslag: Zsolt von Harsányi.

 

John Knittel, Via Mala, Van Ditmar N.V./ uitgeverij De gulden ster, Antwerpen/Amsterdam, (1943), 576 p.

*• Druk: N.V. Drukk. Erasmus, Gent 1 L. Prijs: 105 fr. <BB november 43-3518>

 

John Knittel, Abd-El-Kader, Van Ditmar N.V./ uitgeverij De gulden ster, Antwerpen/Amsterdam, (1943), 496 p.

*• Druk: N.V. Drukk. Erasmus, Gent 1 L. Prijs: 105 fr. <BB december 43-3985>

 

John Knittel, Amadeus, Van Ditmar N.V./ uitgeverij De gulden ster, Antwerpen/Amsterdam, (1943), 488 p.

*• Druk: N.V. Drukk. Erasmus, Gent 1 L. Prijs: 105 fr. <BB februari 44-534>

 

Arthur-Heinz Lehmann, Hengst Maestoso Austria: de liefde van twee menschen en een edel paard, Van Ditmar N.V., Antwerpen, [1943], 180 p.

*• Druk: drukker VTK [Van Tilborgh & Kenens], Coebergerstraat 35-37, Antwerpen. Vertaling: D. van der Linden. Foto’s: Steffi Lehmann-Schaffelhofer; Arthur-Heinz Lehmann. Prijs: 85 fr. <BB juni 44-1833>

 

1944

 

Jan H. Eekhout, De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen, Van Ditmar, Antwerpen, (1944?), 448 p., ill.

*• Prijs: 105 fr. <BB maart 44-861>

 

Jonathan Swift, Gulliver's reizen: naar verschillende verre landen, 3e editie, Van Ditmar N.V./J. H. Gottmer & Co, Antwerpen/Haarlem, [1944], 352 p., ill.

*• Druk en binder: H. Proost & Co, Turnhout. Nederlandsche bewerking: G. Blom. Illustraties: Rein van Looy. Prijs: 150 fr. <BB juni 44-1826>

 

Ehm Welk, De levensklok van Gottlieb Grambauer: de biecht van een ongekunsteld gemoed: roman, Van Ditmar N.V., Antwerpen, [1944], 576 p.

*• Alternatieve titel omslag: De levensklok van Gottlieb Grambauer. Druk: drukkerij VTK [Van Tilborgh & Kenens], Antwerpen. Vertaling: D. van der Linden. Prijs: 125 fr. <BB juli 44-2145>

 

Albe, Annunciata, Van Ditmar, Antwerpen, 1944, 267 p.

*• Druk: J.-E. Buschmann, Antwerpen. Omslagontwerp: J. Van den Bergh. Prijs: 95 fr. <BB september 44-2748>

***••• Copyright: J.H. Gottmer & Co., Haarlem.

 

E[miel] van Hemeldonck, Maria, mijn kind, Van Ditmar N.V., Antwerpen, 1944, 284 p., ill.

*• Druk: J.-E. Buschmann, Antwerpen. Omslagontwerp: J. Van den Bergh. Prijs: 60 fr. <BB juli 48-2424>

**•• Deze oplage werd geheel bij inteekening geplaatst en voorzien van een foto en persoonlijke handteekening van den auteur.

***••• Copyright: J.H. Gottmer & Co – Haarlem

 

A[ntoon] Roothaert, Chinésche hand-wassching, Van Ditmar N.V., Antwerpen, [1944], 305 p. [Noord-Zuid serie; vol. 4]

 

1946

 

John Knittel, El-Hakim, Van Ditmar, Antwerpen, (1946), 313 p.

*• Vertaling: S. van Praag. Prijs: 135 fr. <BB maart 47-1101>

 

A[ntoon] Roothaert, Camera loopt, Van Ditmar N.V., Antwerpen, [1946], 233 p. [Noord-Zuid serie; vol. 5]

*• <BB-19S-2791>

 

1947

 

Jefferson Farjeon, Het mysterie in de sneeuw, N.V. Nederlandsche boekenimport & uitg. mij v/h/ Van Ditmar’s boekenimport N.V., Antwerpen, [1947], 189 p., ill. [Sleutelbos detective romans; vol. 3]

*• Prijs: 30 fr. <BB mei-juni 47-1934>

 

Heinrich Mann, De onderdaan, N.V. Nederlandsche Boekenimport & uitg. mij./ v./h. Van Ditmar, Amsterdam/Antwerpen, 1947, 423 p.

*• Nawoord: Nico Rost. Vertaling: Bas van Deilen. Omslag- en bandontwerp: Albert Hahn Jr. Prijs: 125 fr. <BB juli-augustus 47-2385>

 

Eric Linklater, Een zeeman aan wal, Van Ditmar, Antwerpen, (1947), 247 p.

*• Prijs: 100 fr. <BB november 48-4064>

 

1950

 

Anton van Casteren, Twee zijden kousen, Van Ditmar N.V., Antwerpen, [1950], 210 p. [Noord-zuid serie; vol. 6]

*• Prijs: 45 fr. <BB november 49-4352>

 

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, Het vuur brandde voort: levensherinneringen, v.h. Van Ditmar N.V., Amsterdam-Antwerpen, [1950], 288 p.

*• Druk: drukkerij “Cloeck en Moedigh” Amsterdam. Binder: Elias P. van Bommel. Typografie: H. van Krimpen. Prijs: 120 fr. <BB februari 50-733>

**•• Colophon: Van deze uitgave zijn 75 genummerde exemplaren gedrukt op Hollandsch Papier van Van Gelder Zonen. Zij zijn gebonden door Elias P. van Bommel te Amsterdam en gesigneerd door de schrijfster. Hiervan zijn 25 exemplaren door schrijfster en uitgeefster ter beschikking gesteld van de “Henriëtte Roland Holst Stichting”.

***••• Gezet uit Baskerville

 

Leo van Puyvelde, Peter Paul Rubens: De slag van de Amazonen, uitgeverij v.h. Van Ditmar N.V., Amsterdam/Antwerpen, [1950], 16 p., ill. [Van Ditmar’s kunstbibliotheek]

*• Alternatieve titel omslag: Rubens: De slag van de Amazonen. Prijs: 100 fr. <BB juni 50-2107>

***••• Copyright 1950 by Intercontinental Publishing Company, Amsterdam.

 

Kaj Birket-Smith, De weg der beschaving: inleiding tot de ethnologie, v.h. Van Ditmar N.V., Amsterdam-Antwerpen, 1950, 442 p.

*• Alternatieve titel omslag: De weg der beschaving: geschiedenis der cultuur. Druk: J.F.Duwaer en zonen, Amsterdam. Typografie: H. van Krimpen. Inleiding: J.J. Fahrenfort. Index en medewerking: A. Pinto. Vertaling: F. van Agen. Oorspronkelijke titel: Kulturens Veje. Prijs: 345 fr. <BB september 50-3164>

                              

1951

 

André Blum, Het costuum tijdens het huis Valois, v.h. Van Ditmar N.V., AmsterdamAntwerpen, 1951, 124 p., ill. [Het costuum: een geschiedenis van de mode; vol. 2: 2]

*• Druk: tekst: H. Veenman en Zonen, Wageningen. Druk illustraties : drukkerij Vada, Wageningen. Typografie: H. van Krimpen. Vertaling: Lydia Endt. Oorspronkelijke titel : La costume en France au temps des Valois.

***••• Reeks Het costuum: een geschiedenis van de mode onder redactie van James Laver.

Gezet uit Romulus

68 p. waarvan 64 p. genummerd 61-124.

[terug]