Uitgeverij Van Mierlo-Proost, Turnhout (1933-1950)

 

1933

 

P[ierre] de Beus, Plaatselijke en gemeentelijke politie en politierecht van den burgemeester. Met, als bijvoegsel, de wet van 30 Januari 1924 tot reorganisatie van de landelijke politie, en het Koninklijk besluit van 15 November 1932 tot reorganisatie van de Rijkswacht, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1933, 75 p. [Rechtskundige en administratieve studiën; vol. 1]

*• Prijs: 10 fr. <BB april 33-1228>

 

Leo Op de Beeck, Rare vogels, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1933, 157 p. [Volksbibliotheek; vol. 7]

*• Prijs: 10 fr. <BB augustus 33-2388>

 

Jozef Muls, Steden: Moskou, Constantinopel, Venetië, Oxford, Madrid, Bourges, 2e vermeerderde druk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1933, 157 p. [Volksbibliotheek; vol. 5]

*• <BB september 33-2466>

 

Alice Berend, Babette Bomberlings bruidegoms: roman, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1933, 197 p. [Volksbibliotheek; vol. 8]

*• Vertaling (uit het Duitsch): Jozef Simons. Prijs: 10 fr. <BB november 33-3041>

 

F[ranz] J[osef] Schneider, De straat der goddeloozen: het lot van een vrouw, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1933, 156 p. [Volksbibliotheek; vol. 6]

*• Alternatieve titel omslag: De straat der goddeloozen. Prijs: 10 fr. <BB december 33-3347>

 

Emil Alfred Herrmann, De gelaarsde kater: sprookje in vier bedrijven, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1933), 55 p.

*• Vertaling: Anton Van de velde. Muziek: Emil Alfred Herrmann. Prijs: 10 fr. <BB april 34-1139>

 

1934

 

P[ierre] de Beus, Overzicht van het burgerlijk recht, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 432 p. [Rechtskundige en administratieve studiën; vol. 2]

*• Prijs: 40 fr. <BB mei 34-1293>

 

Pedro-Antonio de Alarcón, De mooie molenarin, 2e druk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 155 p., ill. [Volksbibliotheek; vol. 9]

*• Vertaling (uit het Spaansch): Prijs: 10 fr. <BB mei 34-1455>

***••• 2e duizendtal

 

Alfons Jeurissen, Heikleuters I. Met een levenschets van den schrijver door Jos. Geurts, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost/A. Jeurissen-Comité, Turnhout/Hasselt, 1934, 2 vol., 165 p. [Volksbibliotheek; vol. 10]

*• Medewerking: August van Cauwelaert; Jos. Geurts. Prijs: 20 fr. <BB augustus 34-2345>

**•• Van dit boek werden twaalf luxe-exemplaren gedrukt op “Japon Vellum”, genummerd van I tot XII. Niet in den handel. Dit is nummer [geen nummer]

***••• A. Jeurissen-Comité, Noordlaan 9, Hasselt.

Geen vermelding medewerking August van Cauwelaert.

 

Alfons Jeurissen, Heikleuters II, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost/A. Jeurissen-Comité, Turnhout/Hasselt, 1934, 2 vol., 165 p. [Volksbibliotheek; vol. 11]

*• Medewerking: August van Cauwelaert. Prijs: 20 fr. <BB augustus 34-2345>

***••• A. Jeurissen-Comité, Noordlaan 9, Hasselt.

Geen vermelding medewerking August van Cauwelaert.

 

P. Lucianus Ceijssens, Het onderwijs te Turnhout voor 1830, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 342 p. [Geschiedkundige studiën. Turnhout; vol. 1]

*• Prijs: 30 fr. <BB september 34-2510>

                                                                                

J[ef] Claes, Administratieve wetenswaardigheden: handleiding bij de voorbereiding tot administratieve bevorderingsexamens, 2e herziene en bijgewerkte uitgave, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 124 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB oktober 34-2798>

 

Alfons Jeurissen, Heksendans, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost/A. Jeurissen-Comité, Turnhout/Hasselt, 1934, 177 p. [Volksbibliotheek; vol. 12]

*• Inleiding: Aug[ust] van Cauwelaert. Prijs: 10 fr. <BB oktober 34-2952>

 

Felix Van den Abeele, Commentaar bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1934 betreffende de huurovereenkomsten: verbreking der huurovereenkomsten, beperking van sommige huurprijzen en verlenging van sommige huurovereenkomsten, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 61 p. [Rechtskundige en administratieve studiën; vol. 3]

*• Prijs: 6 fr. <BB december 34-3424>

 

Alfons Dierckxsens, Het lager onderwijs te Turnhout van 1800 tot 1930, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1934), 98 p., ill.

*• Prijs: 10 fr. <BB december 34-3461>

 

J[ozef] Lauwerys, Reisverhalen, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1934], 144 p., ill.

*• Omslagillustratie: Lens. Prijs: 20 fr. <BB januari 35-240>

                                                                               

Hilarion Thans, Pelgrim, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 71 p.

*• Alternatieve titel : Pelgrim Lourdes Lisieux. <BB januari 35-241>

***••• Omslag: J. Van Mierlo-Proost, Turnhout 1935.

 

Alfons Jeurissen, Geert de Roerdomp, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost/A. Jeurissen-Comité, Turnhout/Hasselt, 1934, 204 p. [Volksbibliotheek; vol. 14]

*• Inleiding: Jul. Grietens. Prijs: 6 fr. <BB februari 35-501>

***••• A. Jeurissen-Comité, Noordlaan 9, Hasselt.

 

Hub Kunst, Brabantsche sagen, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1934), 133 p.

*• Prijs: 20 fr. <BB juli 35-1852>

 

Remi Sterkens, Lodewijk De Koninck als dichter, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 39 p., ill.

*• Lino: M. Bilcke. <BB juni 35-1670>

 

Jan Bernaerts, Over de georganiseerde katholieke tooneelactie in Vlaanderen, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1934, 24 p.

*• Overdruk: Tooneelgids, 20e jg., juli en augustus 1934. Organisatie: A.K.V.T.; A.T.B.

**••• Bij het tweede lustrum van A.K.V.T., het  afsluiten v/d 20sten jaargang van T.G., het 25 jarig bestaan der A.T.B.

 

Stephanus Axters, Bijdragen tot een bibliographie van de Nederlandsch Dominikaansche vroomheid, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1934), 349 p.

*• Overdruk uit: Ons geestelijk erf. (1932-34).

 

Jozef Lauwerys, Week-sterrekens, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1934).

 

Victor S.J. Marmoiton, Apostelzielen: roman, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1934), 55 p.

 

Hendrik Vermeir, Mijn geheim, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1934), 138 p., ill.

 

1935

 

Alfons Jeurissen, Op de vlakte, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost/A. Jeurissen-Comité, Turnhout/Hasselt, 1935, 203 p. [Volksbibliotheek; vol. 13]

*• Inleiding: Marnix Gijsen. Prijs: 10 fr. <BB maart 35-763>

***••• A. Jeurissen-Comité, Noordlaan 9, Hasselt.

 

J.E. Jansen, Gids voor de bezoekers der stad Turnhout en omstreken, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 138 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB april 35-1130>

 

Jozef Simons, Dientje Goris, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 150 p.

*• Omslagillustratie: MM. Prijs: 15 fr. <BB mei 35-1371>

 

J[ozef] Lauwerys, Week-sterrekens II, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 221 p.

*• Prijs: 10 fr. <BB juli 35-1780>

 

Maria H. Van den Broucke, Geloof het leven goed, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1935), 79 p.

*• Prijs: 8 fr. <BB augustus 35-2235>

                                                                            

R[ichard] Dewachter, Bekeerlingen van Konnersreuth, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 173 p. [Volksbibliotheek; vol. 15]

*• Prijs: 10 fr. <BB september 35-2324>

 

Remi Sterkens, De letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830-1900, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 239 p., ill. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde; vol. 6: 56]

*• <BB november 35-3024>

 

J[osé] de Ceulaer, Nduki: om een negerziel, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 290 p.

*• Alternatieve titel omslag: Nduki: om een negerzieltje. Prijs: 15 fr. <BB december 35-3267>

 

Jozef Simons, Van twee koningskinderen: roman, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 152 p. [Volksbibliotheek; vol. 16]

*• Prijs: 10 fr. <BB januari 36-197>

 

Frans Dirickx, Het traliehok, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 192 p. [Volksbibliotheek; vol. 17]

*• Prijs: 10 fr. <BB februari 36-456>

 

P. Hildebrand, P. Lucas van Mechelen, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1935, 157 p.

*• Overdruk: Ons geestelijk erf, vol. 3-4, 1935.

***••• 157 p. waarvan 153 p. genummerd p. 229-381.

 

M[aria] H. Vanden Broucke, Geloof het leven goed, 2e herziene uitgave, drukk. J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1935], 79 p.

 

Martin Verbeeck, Economische beschouwingen, drukk. J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1935?], 31 p.

***••• Geen vermelding jaartal. "Deze nota heb ik geschreven in 1935"; volgens Anet-catalogus 1939.

 

1936

 

Anscar Vonier, De overwinning van Christus, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost/ N.V. de R.K. Boek-Centrale, Turnhout/Amsterdam, 1936, 194 p.

*• Vertaling (uit het Engelsch): J. Kerssemakers. Prijs: 35 fr. <BB april 36-852>

***••• Depot voor Nederland N.V. de R.K. Boek-Centrale, Keizersgracht 62-64, Amsterdam.

 

Karel Reynaert, Over de bevoegdheid der vrederechters: commentaar bij de Koninklijke besluiten van I. 14 November 1935. Besluit Nr 209; II. 13 Januari 1935. Besluit Nr 63; III. 13 Januari 1935. Besluit Nr 65; IV. 6 Februari 1935. Besluit Nr 92; V. 13 Februari 1935. Besluit Nr 97; VI. 13 Februari 1935. Besluit Nr 98; VII. IV. .31 Maart 1936. Besluit Nr 305; VII. 30 Maart 1936. Besluit Nr 300; over de rechterlijke inrichting, de bevoegdheid en aanleg, en de snelle en vereenvoudigde rechtspleging in de vredegerechten, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1936, 148 p. [Rechtskundige en administratieve studiën; vol. 4]

*• Prijs: 12 fr. <BB december 36-3025>

 

Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost/Gudrun, Turnhout/Brussel, 1936, 327 p.

*• Omslagillustratie: L. van de Leur. Prijs: 24 fr. <BB januari 37-225>

***••• 6e duizendtal

Gudrun, Em. Jacqmainlaan 98, Brussel.

 

Jozef Cornelissen (ed.), Idioticon van het Antwerpsch dialect. Bijvoegsel. 1ste deel, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1936, 3 vol., 323 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde; vol. 6: 60]

*• Alternatieve titel omslag: Idioticon van het Antwerpsch dialect. Bijvoegsel 1ste deel A – H. <BB 38-5290>

***••• 323 p. waarvan 11 p. genummerd V-XV.

 

A. Peter Van den Berghe, Het rijk zonder nachten, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [c.1936], 314 p.

*• Prijs: 24 fr. <BB 38-5724>

***••• Laatste pagina: Wilrijk, 20 Mei, 1936.

 

Pour cause de decès. Catalogue de la vente publique de la collection particulière et du fonds de commerce délaissés par feu Monsieur Auguste de Brouwere, libraire, à Anvers en la Salle Jordaens 62, Place de Meir Mercredi 5 février 1936 et deux jours suivants, chaque fois à 8 heures du soir, et le Samedi 8 février 1936 à 3 heures de relevée Livres en tous Genres: Beaux-Arts – Littérature – Nederlandsche Letterkunde – Périodiques – Tableaux Dessins – Gravures, etc. Expositions : dimanche 2 février et jours suivants de 10 à 18 heures./ Bij sterfgeval. Catalogus. Door het ambt van Deurwaarder De Laet, te Antwerpen, zal er openbaar verkocht worden in de “Zaal JordaensMeir 63, te Antwerpen, Woensdag 5 Februari 1936, en twee volgende dagen, telkens om 8 uur ’s avonds, en Zaterdag 8 Februari, om 3 uur namiddag, Boeken en Boekhandel: boeken over kunst; letterkunde; tijdschriften, schilderijen; prenten; wetenschappen, enz. van wijlen den heer Aug. De Brouwere, boekhandelaar te Antwerpen. Tentoonstelling: zondag 2 februari en volgende dagen, telkens van 10-18 u., drukk. J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1936], 22 p.

***••• 2 omslagen: Franstalige (voorzijde), Nederlandstalige (achterzijde).

Par ministère de Mre De Laet, huissier de résidence à Anvers, Place Conscience.

 

Levensschets van Frans Kusters. Onderwijzer-brancardier. Gesneuveld den 25 augustus 1917. Oudlid van den Rekemschen Studentenbond: “De Rozeknop, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1936, 47 p.

*• Alternatieve titel omslag: In memoriam Frans Kusters. Geboren in 1891; gesneuveld in 1917; gehuldigd in 1936.

 

Parochiekerk van den H. Petrus te Turnhout: broederschap van O. L. V. van Scherpenheuvel: handboekje voor den bedevaarder, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1936), 52 p.

 

Jozef Simons, Dientje Goris, 2e druk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1936, 157 p.

 

1937

 

J[ef] Claes, Uit ganscher harte, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1937], 88 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB januari 37-212>

 

Lambert Swerts, Baltus, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1937, 154 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB februari 37-541>

 

Leo op de Beeck, Kub, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1937, 143 p.

*• Omslagillustratie: Merkx. Prijs: 18 fr. <BB maart 37-835>

 

J[ef] Claes, Levensvragen, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1937], 40 p.

*• Prijs: 6 fr. <BB april 37-962>

 

J.G.R. Van Dijck, Vlaanderen wenscht een zelfstandige omroep, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1937, 71 p.

*• <BB april 37-1098>

 

Jozef Simons, Victor Ceuleman, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1937, 119 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB april 37-1149>

 

Fr[ans] Crols, Door de brilglazen van tante Emma: schetsen en fantasies, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1937, 93 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB september 37-2763>

 

P. de Beus, Overzicht van het burgerlijk recht, 2e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1937), 486 p. [ Rechtskundige en administratieve studien; vol. 2]

*• Prijs: 60 fr. <BB december 37-4091>

 

L[uis] Coloma, De kleine Pilatus, 4e druk, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1937, 94 p.

*• Vertaling (uit het Spaansch): Jozef Simons. Prijs: 12 fr. <BB december 37-4491>

 

Maurits Langohr, Recht en ras in het nieuwe Duitschland, Mierlo-Proost, Turnhout, (1937), 56 p. [ Bibliotheek van de “Vereeniging voor economische wetenschappen”]

*• <BB februari 38-549>

 

 

Het honderdvijfentwintigjarig bestaan der Turnhoutsche processie naar O. L. V. van Scherpenheuvel 20 mei 1937, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1937), 16 p.

 

Ontwerp van taalstatuut voor het leger onder vorm van een wetsvoorstel, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1937], 16 p.

*• Organisatie: KVOHV.

***••• Omslag: Nr 2 – 15 mei 1937.

Geen vermelding KVOHV.

 

1938

 

Jozef Cornelissen (ed.), Idioticon van het Antwerpsch dialect. Bijvoegsel. 2e deel, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 3 vol., 316 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde; vol. 6: 60]

*• Alternatieve titel omslag: Idioticon van het Antwerpsch dialect. Bijvoegsel 2e deel I – R. < BB-1939-2174>

 

Jozef Cornelissen (ed.), Idioticon van het Antwerpsch dialect. Bijvoegsel. 3e deel, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 3 vol., 256 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde; vol. 6: 60]

*• Alternatieve titel omslag: Idioticon van het Antwerpsch dialect. Bijvoegsel 3e deel S-Z. <BB-1939-2175>

***••• Omslag: drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout 1939.

 

Jan van Gorp; Albert van Gorp, Beknopte geschiedenis van Kasterlee, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1938], 116 p.

*• <BB december 37-4504>

***••• Ingebonden in: Gids voor Kasterlee: Geschiedenis, wandelingen, legenden, folklore.

 

Rob[ert] Roemans, Onze Vlaamsche tooneelbedrijvigheid voor onze tooneelkringen geschetst, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1938], 16 p.

*• <BB april 38-1687>

 

Ferd. M. Aspeslagh, De consumptieleer en meer in ’t bijzonder het consumptiebegrip in de economische theorie, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 239 p. [Bibliotheek van de vereeniging voor economische wetenschappen]

* Prijs: 60 fr. <BB juli 38-2691>

 

Albert Michielsen, De evolutie van de handelsorganisatie in België sedert het begin der 18de eeuw, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 488 p.

*• Prijs: 65 fr. <BB juli 38-2750>

***••• 488 p. waarvan 55 p. genummerd VII-LXI.

                                                                    

Sylva de Jonghe, Het koloniale in de literatuur, drukk J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 78 p., ill.

*• Prijs: 12 fr. <BB juli 38-2821>

 

L. Nauwelaerts, In dienst des konings, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1938), 144 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB september 38-3666>

 

Fernand Labigne, Pierre Paul Rubens: sa vie ardente, son oeuvre fastueuse, imprimerie J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1938], 32 p., ill. [Conférences et théâtres]

*• Préface: Leo Van Puyvelde. Prijs: 3 fr. 50 <BB oktober 38-3981>

 

Joz[ef] de Voght, Het rijk der liefde, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 133 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB november 38-4482>

 

Felix Heidendal, Jan Nolle's vrome daden, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 136 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB november 38-4485>

 

Jozef Simons, Dientje Goris, 3e druk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1938, 159 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB november 38-4495>

 

Jean Decroty, Traité des opérations résultant de l'ouverture des successions, des donations et testaments, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1938), 169 p.

*• Prijs: 40 fr. <BB januari 39-179>

 

Arbeidsorde: maandschrift voor sociale, economische en culturele hernieuwing, Mierlo-Proost, Turnhout, (1938-[1940]).

* Frequentie: tweemaandelijks. <BB juli 39-2433>

 

Kroniek der stad Breda, Van Mierlo-Proost, Breda, (1938), 68 p., ill.

 

Léon Leyder, Victor Kinon: poète de la nature, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1938), 7 p.

 

1939

 

Nederduitsche vertellingen: tweede reeks, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1939, 2 vol., ill., 225 p.

*• Vertaling: Jozef Simons; Pol Heyns. Bijdragen: Johann Hinrich Fehrs; Wilhem Zierow; Karl Krickeberg; Oscar Ortlepp; Rudolf Kinau; Friedrich Schult; Wilhelm Plog; Augustin Wibbelt. Prijs: 18 fr. <BB mei 39-1779>

***••• Het eerste volume Nederduitsche vertellingen [1938] verscheen bij Goede Pers, Averbode.

De kleine koning – Johann Hinrich Fehrs; Een schoolmeester in Holstein ten jare 1854 – Johann Hinrich Fehrs; De naaister in huis – Wilhelm Zierow; Twee kleine vertellingen – Karl Krickeberg a) De geschiedenis met de dito’s b) Ons kapmes is weg; Kleermaker Fips – Oscar Ortlepp; De Torenklok – Rudolf Kinau; De Vlucht – Friedrich Schult; PaarlenWilhelm Plog; Twee kleine vertellingen – Dr. Augustin Wibbelt a) “Straffen toebak” b) De gelukkige bruid

Het eerste verhaal De Kleine koning werd door Jozef Simons vertaald met medewerking van Pol Heyns.

 

Arbeidsorde: maandschrift voor sociale, economische en culturele hernieuwing, Mierlo-Proost, Turnhout, (1938-[1940]).

* Frequentie: tweemaandelijks.<BB juli 39-2433>

 

Dries Lodewijcks, Meester Donck, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1939), 227 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB augustus 39-3001>

 

Leo op de Beeck, Boerenpolitiek, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1939], 136 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB september 39-3368>

 

Hendrik J. de Vos, Moedertaalonderwijs in de Nederlanden: een historisch-kritisch overzicht van de methoden bij de studie van de moedertaal in het middelbaar onderwijs sedert het begin van de 19e eeuw. 1e deel, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1939, 2 vol., 363 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde; vol. 6: 61]

*• <BB november 39-4077>

 

Hendrik J. de Vos, Moedertaalonderwijs in de Nederlanden: een historisch-kritisch overzicht van de methoden bij de studie van de moedertaal in het middelbaar onderwijs sedert het begin van de 19e eeuw. 2e deel, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1939, 2 vol., 162 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde; vol. 6: 61]

*• <BB november 39-4077>

***••• 162 p. genummerd p. 365-526.

 

A[ugust] Paessens, Een bloem uit Aarschots kloostertuin: geschiedkundig roman, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1939, 238 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB 41-5666>

 

1940

 

Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1940, 220 p.

*• Omslagillustratie: H. Diercks [moeilijk leesbaar] Prijs: 18 fr. <BB mei-juni-juli 40-1987>

***••• 9e duizendtal.

 

Jozef Simons, De laatste flesch, 2e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1940, 108 p., ill.

*• Teekeningen: Fred Bogaerts. Prijs: 12 fr. <BB februari 41-426>

 

Arbeidsorde: maandschrift voor sociale, economische en culturele hernieuwing, Mierlo-Proost, Turnhout, (1938-[1940]).

* Frequentie: tweemaandelijks. <BB november 41-3284>

 

August Corbet, De hervorming van het muziekonderwijs, drukk. J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, [1940], 32 p.

 

1941

 

Rob Roemans, De wetenschappelijke bedrijvigheid van G. Duflou, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1941), 27 p.

*• <BB juli 41-2024>

 

Lode Monteyne, Over Shakespeare: zijn tijd, zijn leven, zijn werk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 48 p.

*• Prijs: 5 fr. <BB oktober 41-2964>

 

J. Kampeneirs, Van den eenen God: philosophische sonnetten, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 91 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB oktober 41-2997>

 

Jan Lindemans, Hoe maak ik mijn stamboom op? Kleine inleiding tot de Vlaamsche familiegeschiedenis, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 80 p.

*• <BB oktober 41-3062>

 

Tony Heidekens, Literatuur der Rupelstreek, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 73 p., ill.

*• <BB november 41-3504>

 

J[ozef] Simons, Bonte garve, 6e vermeerderde druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 127 p.

*• Ten geleide: Hilarion thans. Prijs: 15 fr. <BB november 41-3525>

 

Jozef Simons, Victor Ceuleman, 2e druk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 125 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB november 41-3526>

***••• Naam auteur op omslag: Jef Simons.

 

Leo Op de Beeck (ed.), Volk uit de Kempen, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1941), 139 p., ill.

*• Druk: J. Van Mierlo-Proost, Turnhout. Sterkwaterprent: Dirk Baksteen. Houtsneden: Gerard Baksteen. Prijs: 40 fr. <BB november 41-3545>

**•• Verantwoording. Dit boek “Volk uit de Kempen” werd samengesteld uit bijdragen van Kempische Kunstenaars. Het werd uitgegeven ten bate van “Winterhulp” en gedrukt op de persen van de firma J. Van Mierlo-Proost te Turnhout, in een oplage van 1000 gewone en 75 pracht-exemplaren waarvan 50 stuks met een origineele sterkwaterprent door Dirk Baksteen, op zijn eigen handpers gedrukt, en 25 origineele houtsneden door Gerard Baksteen, handdruk, alle op de pers genummerd van 1-75. Bovendien werden mede opgelegd 5 pracht-exemplaren “medewerker” gemerkt A,B, C, D, en E, welke werden voorbehouden. Turnhout, September 1941.

***••• 175 p. waarvan 36 p. bijlagen

 

J.E. Jansen, Ter gedachtenis van den uitmuntenden Kempenaar, Zijne Excellentie Monseigneur Th. L. Heylen, 26e bisschop van Namen, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 15 p., ill.

*• Organisatie: Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring der Antwerpsche Kempen “Taxandria”, Turnhout. <BB januari 42-282>

 

Jozef Schellekens, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 285 p., ill.

*• <BB april 42-996>

***••• Uitgegeven met den geldelijken steun van het Provinciebestuur van Antwerpen.

285 p. waarvan 48 p. met platen genummerd 1-48.

 

Jozef Simons, Dientje Goris, 4e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 159 p.

*• Omslagillustratie: Merkx. Prijs: 15 fr. <BB april 42-1038>

 

Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, 4e editie, Gudrun/ uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Brussel/Turnhout, 1941, 224 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB april 43-1269>

***••• 10e duizendtal.

Gudrun, Em. Jacqmainlaan 100, Brussel.

Geen vermelding editie.

 

P.J. de Ceuster, Herinneringen uit de jeugd van monseigneur Heylen, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1941), 48 p.

*• <BB-19S-1535>

 

J. Dewandel, Voedsel en voeding in noodtijden, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1941), 36 p.

 

Jan A. Van Houtte, De historische grondslagen van de Vlaamsche texieleconomie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1941), 55 p.

 

J. Verheyen, Gierle: een bijdrage tot de heemkennis, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, 53 p.

 

1942

 

Jozef Simons, Dientje Goris, 5e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, 159 p.

*• Omslagillustratie: M. Merkx. Prijs: 15 fr. <BB april 42-1038>

 

A. Simons, Zalig ziek-zijn, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, 2 vol., 88 p.

*• Inleiding: M. Van Hoeck. Vereerend schrijven: L.M. Van Eyck. Prijs: 6 fr. <BB mei 42-1236>

***••• Geheiligd worde uw name -– M. Van Hoeck.

 

Alois Mathé, Gregoriaansch zingen, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1942), 53 p., ill.

*• Prijs: 15 fr. <BB juni 42-1696>

 

Paul Lindemans, De Vlaamsche landbouw in het verleden, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, 64 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB juli 42-2103>

 

Jozef Simons, Bonifacius Suikerbuik, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, 150 p.

*• Omslagillustratie: Stan de Leur. Prijs: 18 fr. <BB juli 42-2179>

***••• 6e en 7e duizendtal.

 

Rob. Roemans, Prof. dr Lodewijk Scharpé (Tielt, 24 October 1869 – Betekom, 4 mei 1935), uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, 118 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB oktober 42-3303>

 

Jozef van Mierlo, De Divina commedia, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1942), 68 p.

*• Prijs: 6 fr. <BB december 42-3633>

 

Jozef Simons, De laatste flesch, 3e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, 110 p., ill.

*• Teekeningen: Fred Bogaerts. Prijs: 12 fr. <BB december 42-3861>

                                        

Lode Monteyne, Uit het Vlaamsch tooneelleven te Antwerpen (XIXe en begin XXe eeuw), uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, 52 p.

*• Prijs: 6 fr. <BB januari 43-213>

 

Jozef Simons, Victor Ceuleman, 3e druk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, 127 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB januari 43-252>

 

Jozef Simons, Willy Branders: van twee koningskinderen, 2e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1942), 143 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB januari 43-253>

 

Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1942), 224 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB april 43-1269>

 

1943

 

Jozef Simons, Willy Branders: van twee koningskinderen, 3e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1943), 143 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB januari 43-253>

 

Jozef Simons, Bonifacius Suikerbuik, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 149 p.

*• Omslagillustratie: Stan de Leur. Prijs: 18 fr. <BB maart 43-1007>

***••• 8e tot 12e duizendtal

 

Jozef Simons, Bonte garve, 7e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 175 p.

*• Ten geleide (bij den zesden druk): Hilarion Thans. Prijs: 32 fr. <BB maart 43-1008>

***••• “Bonte Garve” is namelijk een vermeerderde druk van “Blonde Garve”. (De Uitgever)

 

Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1943), 216 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB april 43-1269>

 

A. Simons, Zalig ziek-zijn II, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 2 vol., 116 p.

*• Inleidende brief: L.M. Van Eyck. Prijs: 6 fr. <BB mei 42-1236>

 

P[edro] A[ntonio] de Alarcón, De mooie molenaarsvrouw, 5e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 142 p.

*• Vertaling (uit het Spaansch): Jozef Simons. Prijs: 12 fr. <BB mei 43-1721>

 

Steven Debroey, Volksche trouwe: een boek voor jonge meisjes, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1943), 248 p.

*• Prijs: 30 fr. <BB oktober 43-3033>

 

Jozef Simons, Victor Ceuleman, 4e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1943), 120 p.

*• Prijs: 15 fr. <BB oktober 43-3054>

 

Edm. Leysen, Het Vlaamsch bieenboek: praktisch handboek van bieenteelt, 2e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1943), 276 p., ill.

*• Prijs: 50 fr. <BB november 43-3450>

 

Jozef Simons, Dientje Goris, 6e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 159 p.

*• Omslagillustratie: MVE. Prijs: 15 fr. <BB december 43-4007>

 

Jozef Simons, De laatste flesch, 4e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 128 p., ill.

*• Teekeningen: Fred Bogaerts. Omslagillustratie: L. van de Leur. Prijs: 12 fr. <BB december 43-4008>

 

1944

 

Johann Hinrich Fehrs, De kleine koning, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 167 p.

*• Vertaling (uit het Platduitsch): Jozef Simons. Originele titel: Lütj Hinnerk. Prijs: 15 fr. <BB februari 44-576>

 

Jozef Simons, De danstent, herdruk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 96 p.

*• Omslagillustratie: MVE [moeilijk leesbaar]. Prijs: 12 fr. <BB mei 44-1533>

 

Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, 6e druk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 302 p.

•* Prijs: 25 fr. <BB juni 44-1855>

 

Jozef Simons, Bonifacius Suikerbuik, 5e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 191 p.

•* Omslagteekening en illustraties: Lue de Jaegher. Prijs: 25 fr. <BB augustus 44-2152>

 

P. de Beus, Overzicht van het burgerlijk recht, 3e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1944), 506 p.

*• Prijs: 150 fr.<BB augustus 44-2365>

 

Jozef Simons, In Italië, 3e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 213 p.

•* Omslagillustratie: Luc de Jaegher. Prijs: 50 fr. < BB augustus-september 45-2212>

••** De eerste oplage van dit boek werd gedrukt op 73.000 exemplaren (Davidsfonds 1930). Het werd opnieuw uitgegeven in 1936 door Het Poirtersfonds, Eindhoven (Nederland) en herdrukt op 3.000 ex.

 

Jan Lindemans, Bijdragen tot de geschiedenis en de beteekenis van de Vlaamsche persoonsnamen.1e reeks, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 230 p.

 

Jozef Simons, In Spanje: met bijlage "De Spaansche letterkunde in vogelvlucht", 3e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 237 p., ill.

•* Omslagillustratie: Luc de Jaegher.

•••*** 22e -– 24e duizend

 

1945

 

Jozef Simons, De laatste flesch, 5e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1945), 160 p., ill.

*• Illustraties: Fred Bogaerts. Prijs: 58 fr. 50 <BB juli-augustus-september 46-2997>

 

Jozef Simons, Een sant in zijn land, 5e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1945, 220 p.

•* Prijs: 45 fr. <BB juli-augustus-september 46-2998>

 

Edm[ond] Leysen, Handboek van den imker. Met 215 afbeeldingen, 3e druk, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1945, 314 p., ill.

 

1946

 

J[ozef] Van Mierlo, De Divina commedia, 2e uitgave, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 68 p.

*• Prijs: 22 fr. 50 <BB juli-augustus-september 46-3081>

•••** Voorgaande bladzijden zijn eerst verschenen in afleveringen van het weekblad Nieuw Vlaanderen, waaruit ze werden gebundeld zooals ze daar waren gedrukt. Daar zij vooral bestemd waren voor studenten en studentenkringen, hebben wij in deze nieuwe uitgave ongeveer denzelfden druk behouden, om den verkoopprijs niet aanzienlijk te moeten verhoogen. Wij hopen dat zij ook in dit misschien minder aantrekkelijk kleed den bijval mogen behouden, die de eerste uitgave is te beurt gevallen.

 

Alice Berend, Babette en haar bruidegoms: roman, 2e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 207 p.

*• Vertaling: Jozef Simons. Prijs: 50 fr. <BB oktober-november-december 46-4177>

 

Leo Op de Beeck, Wolven op de hei: een verhaal uit de zestiende eeuw, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1946), 83 p., ill.

*• Illustraties: G. Daële. Prijs: 40 fr. <BB februari 47-701>

 

Leo Op de Beeck; Jan Paulussen, Van smidje Verholen, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 15 p., ill. [Jeugdbibliotheek De Biekorf]

*• Omslagillustratie: Paulussen. Prijs: 40 fr.<BB maart 47-807>

 

Leo Op de Beeck; Jan Paulussen, Van twee koningskinderen, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 15 p., ill. [Jeugdbibliotheek De Biekorf]

*• Omslagillustratie: Paulussen. Prijs: 40 fr. <BB maart 47-808>

 

Leo Op de Beeck; Jan Paulussen, Van vier vrienden, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 15 p., ill. [Jeugdbibliotheek De Biekorf]

•* Omslagillustratie: Paulussen. Prijs: 40 fr. <BB maart 47-809>

 

J[ozef] Van Mierlo, Jacob van Maerlant: zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis, drukkerij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 151 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven; vol. 25]

•* Prijs: 75 fr. <BB maart 47-1134>

 

Leo Op de Beeck; Jan Paulussen, Van Janneken en Mieken, drukkerij-uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 15 p., ill. [Jeugdbibliotheek De Biekorf]

•* Omslagillustratie: Paulussen. <BB juli-augustus 47-2100>

 

J[ozef] Van Mierlo, Karel de Goede: historisch treurspel in vijf taferelen, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 140 p.

 

J[ozef] Van Mierlo, Domitianus: historisch treurspel in vijf bedrijven, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 116 p.

 

Robert van Passen, Zwerven in Tunesië, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1946, 86 p., ill.

*• Tekeningen: Robert van Passen

 

1947

 

J.E. Jansen, Gids voor de bezoekers der stad Turnhout en omstreken, 2e vermeerderde en verbeterde uitgaaf, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1947, 288 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: Gids voor de bezoekers der stad Turnhout en omstreken (Antwerpse Kempen). Prijs: 30 fr. <BB april 48-1304>

***••• Omslag: drukk. N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, Turnhout.

 

Louis Sourie, Jozef Simons: een studie, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1947, 85 p., ill.

*• Prijs: 50 fr. <BB juli 48-2418>

 

Louis Sourie, Emiel van Hemeldonck: een kunstenaar, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1947, 45 p., ill.

*• Prijs: 40 fr. <BB juli 48-2423>

 

Ut regnet, 1927-1947, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1947), 127 p.

*• Instelling: Pro Apostolis [Brussel]; Heilig-Grafinstituut [Turnhout].

 

1948

 

J[ozef] Van Mierlo, Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie, drukkerij N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, Turnhout, 1948, 112 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven; vol. 26]

*• Prijs: 65 fr. <BB september 48-3319>

 

J[ozef] Van Mierlo, De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd, drukkerij N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, Turnhout, 1948, 107 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven; vol. 27]

*• Prijs: 65 fr. <BB november 48-4083>

 

Theod. De Molder, Geschiedenis van Oostmalle, drukk. J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1948, 516 p., ill.

*• Prijs: 250 fr. <BB december 48-4713>

 

P. de Beus, Overzicht van het burgerlijk recht, 4e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1948), 905 p.

*• Prijs: 315 fr. <BB juli 49-2972>

 

1949

 

Rob. Roemans, Analytische bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde, N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, Turnhout, 1949, 170 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: reeks 4: uitgaven der Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliografie; vol. 12]

*• Prijs: 90 fr. <BB juli 49-2830>

 

J[ozef] Van Mierlo, Elckerlijc: nieuwe bijdragen met geëmendeerde uitgave, drukkerij N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, Turnhout, 1949, 139 p. [Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven; vol. 29]

*• <BB oktober 49-3935>

 

P. Romualdo (ed.), De openbaringen van de heilige Angela van Foligno: volgens het handschrift van Assisi met een inleiding op het leven der heilige en een overzicht der bronnen, drukk.-uitgeverij N.V. J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1949, 327 p.

*• Prijs: 115 fr. <BB maart 50-786>

                                       

L.M d’Osterwyers, Marc en Magda, N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, Turnhout, 1949, 187 p.

*• Prijs: 80 fr. <BB april 50-1381>

 

Ad[olf] Verreet, Zwarte maatjes: verhalen uit Kongo, 2e druk, uitgeverij N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, 1949, 157 p.

*• Omslagillustratie: ZMM. Prijs: 40 fr. <BB april 50-1388>

***••• Ook verkrijgbaar in Scheut-edities.

 

Edward S.J. de Meulder, The whole world is my neighbour, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1949), 229 p., ill.

*• Prijs: 27 fr. <BB juni 50-1952>

 

Ad[olf] Verreet, Mijn klein, klein dorpken, drukk.-uitgeverij N.V. J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1949, 276 p.

***••• Ook verkrijgbaar in Scheut-edities.

 

Parochiekerk van den H. Petrus te Turnhout: broederschap van O. L. V. van Scherpenheuvel: handboekje voor den bedevaarder, 2e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1949), 48 p.

 

1950

 

Ad[olf] Verreet, Onder de parasolboom, drukk.-uitgeverij N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, 1950, 241 p.

*• Prijs: 60 fr. <BB juli 50-2567>

***••• Ook verkrijgbaar in “Scheut-edities”, Ninoofse steenweg 476, Scheut-Brussel.

 

Piet Visser, Flor Peeters: organist, N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, Turnhout, 1950, 129 p., ill.

*• Bijdrage: Stephan Raes. Prijs: 150 fr. <BB-1951-3156>

***••• Het klankbord van Flor Peeters'’ kunst -– Stephan Raes.

 

J[ozef] Van Mierlo, Franciscus Xaverius. Historisch toneelspel in vijf taferelen. Een levensbeeld van den groten apostel van Indië, Uitg. N.V. J. Van Mierlo-Proost & Co, 1950, 102 p.

*• <BB-1952-5340>

 


 

Overige

 

Nieuw Vlaanderen: algemeen weekblad, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1934-1944).

[terug]