Uitgeverij De Schelde (1936-1945) – Volk en Staat (1941-1944), Antwerpen

 

De Schelde

 

1936

 

Herinneringsalbum: verkiezingen 1936: Vlaamsch Nationale Blok, De Schelde, Antwerpen, (1936).

*• Prijs: 5fr. <BB november 36-2742>

 

1937

 

A[rnold] Decleene, Het rassenvraagstuk door een katholiek gezien, N.V. uitgeverij De Schelde/ Boekhandel Volk en Staat, Antwerpen, 1937, 168 p.

*• Druk: Loki-C. Van de Velde, Dambruggestraat 194, Antwerpen. Prijs: 7 fr. 50 <BB juli 38-2669>

***••• N.V. uitgeverij De Schelde/ Boekhandel Volk en Staat, Kerkstraat 9, Antwerpen.

 

1938

 

P. Sagenstem, Mijn oorlogsdagboek: Yzer-Amiens-Fresnes-Auvours, N.V. uitgeverij De Schelde, Antwerpen, 1938, 116 p., ill.

*• Prijs: 9 fr. <BB december 38-4699>

***••• De Schelde, Kerkstraat 9, Antwerpen.

 

1939

 

Steven Debroey, Het licht komt: sociale roman, De Schelde, Antwerpen, [1939], 127 p.

*• Druk: Loki. Prijs: 12 fr. <BB 39-5557>

 

Wetgevende verkiezingen 1939 Herinneringsalbum, N.V. uitgeverij De Schelde/ Dagblad en boekhandel Volk en Staat, Antwerpen, [1939], 24p., ill.

***••• De Schelde/ Volk en Staat, Kerkstraat 9, Antwerpen.

Prijs: Fr. 5,- (titelpagina)

De teekeningen in dit album opgenomen verschenen tijdens den verkiezingsstrijd in het dagblad Volk en Staat.

 

1940

 

Overzicht van enkele koloniale producten en hun waarde op 10 mei 1940, De Schelde, Antwerpen, (1940), 34 p., ill.

*• <BB juli 42-2111>

 

Antoon Mermans, De parachutisten van Orleans: het verhaal der Vlaamsche weggevoerden 1940, N.V. uitgeverij De Schelde/ Boekhandel Volk en Staat, Antwerpen-Brussel, 1940, 159 p., ill.

*• Omslagteekening: Arm. Panis. Teekeningen: L. Campion. Prijs: 20 fr. <BB februari 41-355>

**•• Van dit werk werden de eerste 50 exemplaren gedrukt op Pannekoek getint Vergé. Zij zijn genummerd van 1 tot 50 en voorzien van de handteekening van den auteur. Dit is nr. [geen nummer]

 

Jan Timmermans, Huurders en verhuurders in mobilisatietijd: beknopt practisch commentaar der wet van 23 maart 1940 bevattende de uitzonderingsbepalingen van tijdelijken aard inzake huurovereenkomsten, De Schelde, Antwerpen, (1940), 28 p.

*• Prijs: 4fr. <BB juni 41-1635>

1941

 

Jan Brans, Vlaanderen en de "Idée belge": een antwoord aan de Belgicisten, N.V. uitgeverij De Schelde/ Boekhandel Volk en Staat, Antwerpen-Brussel, 1941, 32 p.

*• Druk: drukkerij der N.V. uitg. De Schelde, beheerder-bestuurder Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. <BB februari 41-332>

 

Antoon Mermans, De parachutisten van Orleans: het verhaal der Vlaamsche weggevoerden 1940, 2e editie, De Schelde, Antwerpen, (1941), 159 p., ill.

*• Illustraties: L. Campion. Prijs: 20 fr. <BB februari 41-355>

 

Jan Brans, Bevolking en levensruimte der Nederlanden, 2e druk, uitgeverij-boekhandel Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde, Antwerpen, 1941, 120 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij der naamloze vennootschap uitgeverij De Schelde, beheerder-alg. direkteur Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Prijs: 15 fr. <BB november 41-3249>

 

Jan Brans, De Kerk en Duitschland’s strijd tegen het bolsjewisme: beteekenisvolle aanwijzingen in de houding van den paus en van het episkopaat uit talrijke landen, De Schelde, Antwerpen, (1941), 16 p.

*• <BB december 41-3833>

 

Wat is de vrijwillige arbeidsdienst voor Vlaanderen?, uitgeverij De Schelde, Antwerpen, [1941], 34 p., ill.

*• Druk: drukkerij der Naaml. Venn. uitgeverij De Schelde, beheerder- alg. dir.: Karel Peeters. Organisatie: Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen Dep. Propaganda. Prijs: 1 fr. 50 <BB december 41-3936>

***•••  Uitgave Vrijwillige arbeidsdienst voor Vlaanderen Dep. Propaganda

 

Liederik, Een spiegel der liefde, N.V. uitgeverij De Schelde/ Boekhandel Volk en Staat, Antwerpen-Brussel, 1941, 116 p.

*• Prijs: 24 fr. <BB januari 42-218>

 

Theo Luykx, Onze nationale hoogdag: de slag bij Kortrijk op 11 juli 1302, De Schelde, Antwerpen, (1941), 23 p.

*• Overdruk uit: Volk en kultuur; vol. 25. <BB januari 42-274>

 

Overzicht van enkele koloniale producten en hun waarde op 10 mei 1940, De Schelde, Antwerpen, (1941), 35 p.

 

Invoerders, uitvoerders en consignatarissen van koloniale producten: ruwe rubber, kopal, cacaobonen, koffie, palmolie, palmpitten, aardnoten, ivoor, jute, raffie, huiden, bijenwas, maïs, tabak, enz., s.d., 35p.

*• Alternatieve titel omslag: Overzicht van enkele koloniale producten en hun waard op 10 mei 1940. Druk: drukkerij der Naaml. Venn. uitgeverij De Schelde, beheerder-alg. dir.: Karel Peeters, Somerstraat 22, Antwerpen. Organisatie: Credit National & Colonial Naamloze Vennootschap, Lange Nieuwstraat 64, Antwerpen.<BB juli 42-2111>

                                          

A. Trypsteen, Levensdroomen, N.V. uitgeverij De Schelde, Antwerpen, [1941], 88 p.

*• Druk: drukkerij der N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-bestuurder: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Prijs: 40 fr. <BB januari 43-256>

 

Onthulling van het borstbeeld van den heer J. Schobbens, griffier der provincie Antwerpen, N.V. uitgeverij De Schelde, Antwerpen, [1941], 18 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij der Naamloze Vennootschap uitgeverij De Schelde beheerder-alg. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen.

 

1942

 

Zingend Vlaanderen, N.V. uitgeverij De Schelde, Antwerpen, [1942], 80 p.

*• Druk: drukkerij der Naaml. Venn. uitgeverij De Schelde, beheerder-alg. dir.: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Voorwoord: Bert Peleman. <BB augustus 42-2554>

***••• Herausgegeven von der N.S. Gemeinschaft “Kraft durch Freude” Verantwortlich Pg. Clemens Rabeneck Beauftragter für die Betreuung der Frontarbeiter

 

Hart en geest van Vlaanderen: 24 volksche liederen, N.V. uitgeverij De Schelde, Antwerpen, (1942), 24 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij der Naamloze Vennootschap uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Omslagillustratie: A. Panis. Prijs: 3 fr. 50 <BB september 43-2718>

 

Staf de Clercq, De politiek der eenheidsbeweging. Bindende verklaring. Germaansche solidariteit. Ons recht als Nederlanders op eigen volksbestaan. Duitschland moet den oorlog winnen. Vertrouwen in den Führer. Onze verhouding tot de kerk, De Schelde, Antwerpen, (1942), 7 p.

 

Onze volksche plicht!, De Schelde, Antwerpen, [1942], 32 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V./uitgeverij De Schelde beheerder-alg. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: Zannekin, arbeidsgemeenschap voor Zuid-Vlaanderen. Bijdragen: Aug. Borms; Koen Bosser; H. Gravez.

 

1943

 

Liederik, Van den duivel en van mijn schoonmoeder, N.V. Uitgeverij De Schelde/ Boekhandel Volk en Staat, Antwerpen-Brussel, [1943], 124 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB februari 43-624>

 

Zingt! Het is beter dan spreken! Een propagandabrochure van het V.N.Z. voor onze zingende scholen, De Schelde, Antwerpen, [1943], 56 p.

*• Druk: N.V. uitgeverij De Schelde, Antwerpen. Inleidend woord: Willem de Meyer. Bijdrage: Marc. Coppens. Prijs: 5 fr. <BB november 43-3496>

***••• Muzikale opvoeding in de volksschool –- Marc. Coppens.

 

1945

 

Geert Grub, Ethiek redt beschaving!, De Schelde, Antwerpen, (1945?), 32 p.

*• Prijs: 1 fr. <BB maart 46-885>

 

Volk en Staat

 

1941

 

Jan Brans, Vlaanderen en de "idée belge". Een antwoord aan de Belgicisten, Volk en Staat, Antwerpen, (1941), 32 p.

*• <BB februari 41-332>

 

Maurits van Gijsegem, Het bloedbad van Abbeville: het verhaal van de spionnenkoorts 1940 en van de moord op Joris van Severen, uitgeverij-boekhandel Volk en Staat, Antwerpen, 1941, 118 p., ill.

*• Druk: drukkerij der Naaml. Venn. uitgeverij De Schelde, beheerder-alg. dir.: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Voorwoord: Aug. Borms. Prijs: 20 fr. <BB september 41-2582>

 

Vlaamsch nationaal vrouwenverbond, Vrouw en volk, Volk en Staat, Antwerpen, (1941-1944).

*• Frequentie: maandelijks. Prijs: 2 fr. 50 <BB december 41-3722>

 

Staf de Clercq; A. Mermans; R. Tollenaere; E. Delvo; E. Lehembre; O. Maréchal; K. Lambrechts; F. Schoorens; J. Brans, Het V.N.V. hou zee! De strijd, de organisatie en de toekomst van het V.N.V., uitgeverij-boekhandel Volk en Staat, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven-Lier, [1941], 56 p., ill.

*• Druk: drukkerij der Naaml. Venn. uitgeverij De Schelde, beheerder-alg. dir: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen.

 

Katalogus van boeken, Volk en Staat uitgeverij-boekhandel, Antwerpen-Brussel-Leuven- Gent-Lier, [1941], 40 p.

* •Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V./uitgeverij De Schelde, beheerder-alg. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen.

 

1942

 

Vlaamsch nationaal vrouwenverbond, Vrouw en volk, Volk en Staat, Antwerpen, (1941-1944).

*• Frequentie: maandelijks. Prijs: 2 fr. 50 <BB december 41-3722>

 

Wies Moens, Onze volksche adel: rede uitgesproken te Mechelen op 25 november 1941, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 24 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V./uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 5 fr. <BB april 42-804>

 

K. Hambrouck, De boer in den nationaalsocialistischen staat, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 24 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V./uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Omslagillustratie: A. Panis. Prijs: 3 fr. <BB mei 42-1255>

 

Melchior Peeters, Het Joodsche vraagstuk in vogelvlucht, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 16 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 2 fr. <BB mei 42-1256>

 

De zingende kompanie, Volk en Staat, Antwerpen, (1942), 112 p., ill.

*• Prijs: 9 fr. <BB juni 42-1697>

 

Alf[ons] Herten, De Duitsche ekonomische bedrijfsorde, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 84 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 10 fr. <BB augustus 42-2443>

 

Jan Brans, De rijksgedachte, Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 208 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Omslagteekening en kaarten: A. Panis. Prijs: 45 fr. < BB september 42-3727>

 

Fr[ans] Daels, Vrouwen, moeders, jeugd, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 36 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters. Organisatie: V.N.V. Prijs: 3 fr. <BB september 42-2803>

 

Jan Brans, Romantisme en werkelijkheid, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 31 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 7 fr. <BB oktober 42-3099>

 

Ant. Mermans, De leider: schets van het leven van Staf De Clercq, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 84 p., ill. [Brochurenreeks van het V.N.V

.]

*• Organisatie: V.N.V. Prijs: 10 fr. <BB november 42-3648>

***••• 84 p. waarvan 16 p. ongenummerd met foto’s.

 

De greep naar de macht: standpunten van het VNV ten overstaan van vraagstukken van dezen tijd, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 79 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Bijdragen: A. Bockaert; A. de Poortere; A. de Wilde; J. Timmermans. Organisatie: V.N.V. Ter inleiding: Fr. Wildiers. Prijs: 10 fr. <BB september 42-2804>

***••• De taak der nationaalsocialistische gemeentebesturen -– J. Timmermans; Dekultureele taak der groote en kleine gemeenten -– A. de Poortere; De dagelijksche zorgen van de burgemeesters – - A. Bockaert; De burgemeesters en de bevoorrading – - A. de Wilde.

Max Blokzijl, Brandende kwesties: een keur uit en een bewerking van de "radiopraatjes", 2e druk, N.V. Nederlandsche uitgeverij Opbouw/ uitgeverij Volk en Staat, Amsterdam-Z./Antwerpen, 1942, 184p.

*• Ter inleiding: A.J. Backer. Teekeningen: Friso. Prijs: 45 fr. <BB november 42-3402>

***••• 2e druk, 5e tot 10e duizendtal

Advertentie omslag achterzijde: Het Nederlandsche arbeidsfront roept! Sluit u aan!; centraal adres: P.C. Hooftstraat 178-180, Amsterdam-Z.

 

Ulenspiegel, Zóó zag Brussel de Dietsche militanten! Spotprenten van Kaproen. Rijmen van Ulenspiegel, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 240 p., ill. [Ulenspiegelreeks; vol. 1]

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: D.M.-Z.B. Spotprenten: Kaproen. Prijs: 2 fr. <BB december 42-3721>

 

Het gemeentebestuur en het onderwijs. Rechten en plichten van het gemeentebestuur ten overstaan van het lager onderwijs, Volk en Staat, Antwerpen, (1942), 40 p. [Brochurenreeks van het VNV; vol. 1942]

*• Prijs: 4 fr. 50 <BB december 42-3743>

 

B[ert] Peleman, Het lied der brigade, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 84 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat, Somersstr. 22, Antwerpen. Organisatie: D.M.-Z.B. Prijs: 15 fr. <BB januari 43-211>

 

Liederik, Uilenspiegel in Amerika, zijn wonderbare ontmoetingen met den Don Quichotte van het kapitalisme, N.V. uitgeverij De Schelde/ Boekhandel Volk en Staat, Antwerpen-Brussel, [1942], 98 p.

*• Prijs: 12 fr. <BB januari 43-248>

 

A[chiel] Stubbe, De geest der middeleeuwen: openingsrede der Mechelsche cultuurdagen 1942, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 31 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/N.V. uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 6 fr. 50 <BB februari 43-356>

 

Raf Verhulst, De jeugd van Tijl Uilenspiegel, Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 343 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij der naamloze vennootschap uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Teekeningen: A. Panis. Prijs: 153 fr. <BB juli 43-2203>

 

Frans Van den Branden; M. Stradling, Terugbetalingen in zake met het zegel gelijkgestelde taxes, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 56 p.

*• Voorwoord: Marcel Stradling. Prijs: 15 fr. <BB augustus 43-2327>

 

V.N.V. liederboek, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 240 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Inleiding: A.D.P.; W. de Meyer. Teekeningen: Ferde Beyens.

 

Maurits van Gijsegem, Het bloedbad van Abbeville: het verhaal van de spionnenkoorts 1940 en van de moord op Joris van Severen, 2e druk, uitgeverij-boekhandel Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 116 p., ill.

*• Druk: drukkerij der Naaml. Venn. uitgeverij De Schelde, beheerder-alg. dir.: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Voorwoord: Aug. Borms.

 

Eerste kultuurdagen te Antwerpen, 2 - 25 mei 1942. Gewijd aan de eigen volksche belevingen, onder het motto “Land en volk”. Ingericht door het Kultuurverbond Antwerpen. Onder de hooge bescherming van het Provinciaal en Stedelijk bestuur op initiatief van de werkgemeenschap Volk en Kunst, drukkerij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde, Antwerpen, [1942], 16 p.

*• Alternatieve titel omslag: Eerste kultuurdagen Volk en Kunst Antwerpen 2 tot 25 mei, 1942 ingericht door het Kultuurverbond Antwerpen. Druk: drukkerij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde (beh.-alg. direk.: K. Peeters), Somersstr. 22, Antw. Organisatie: Kultuurverbond, Antwerpen; werkgemeenschap Volk en Kunst. Omslagillustratie: A. Marchant.

 

Huldevergadering, 20 september 1942, Sportpaleis Antwerpen, Volk en Staat, Antwerpen, [1942], 12 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder- algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Omslagillustratie: A. Panis.

 

Voorschrift oefeningen met gesloten gelid zonder wapens, Volk en Staat, Antwerpen, (1942), 41 p., ill.

 

1943

 

Vlaamsch nationaal vrouwenverbond, Vrouw en volk, Volk en Staat, Antwerpen, (1941-1944).

*• Frequentie: maandelijks. Prijs: 2 fr. 50 <BB december 41-3722>

 

A. Trypsteen, Levensdroomen, Volk en Staat, Antwerpen, (1943), 86 p. Veurne

* Prijs: 50 fr. <BB januari 43-256>

                                                                                           

Francine Onstein, De sproke van Beatrys, Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 67 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Illustraties: Lieke Mulder. Prijs: 48 fr. <BB mei 43-1652>

 

Agnes Surie, Licht valt op den weg: roman, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 242 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Prijs: 48 fr. <BB mei 43-1663>

 

Isidoor van Beugem, Bormsgalerij. Met 50 afbeeldingen, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 192 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder- algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: Bormsfonds. Biografische inleiding: A. Mermans. Bijdrage: Cyriel Verschaeve. Bandontwerp: A. Panis. Prijs: 125 fr. <BB mei 43-1744>

**•• Bormsgalerij” werd gezet uit de Novel-letter en in April 1943 gedrukt op de persen de drukkerij “Volk en Staat” te Antwerpen, met vergunning P.A. nr 2603 – Dit kunstwerk werd onder de auspiciën van het Bormsfonds uitgegeven als een blijvende hulde aan Dr. Borms, ter gelegenheid van zijn vijf-en-zestigsten verjaardag. – Het bandontwerp is van A. Panis – Naast de gewone uitgaven werden 30 luxe-exemplaren gedrukt, waarvan 25 ex. genummerd van 1 tot 25, alsmede 5 ex. gemerkt van A tot E. Deze laatste exemplaren zijn niet in den handel. De luxe-exemplaren dragen de handteekening van Dr. A. Borms.

***••• Wat is verraad? –- Cyriel Verschaeve.

192 p. waarvan 48 p. ongenummerd met afbeeldingen.

 

A. Panis (ed.), In memoriam Staf de Clercq, 16 september 1884-20 oktober 1942, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, (1943).

*• Druk: Drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. Uitgeverij De Schelde Beheerder-Algem. Direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Bijdragen: Ern. Van den Berghe, A. Mermans, Frans Daels, Bert Peleman, J. Vansteenland, Edg. Lehembre, O. Marechal, Jetje Claessens, Ferdinand Vercnocke, Wies Moens, Schellong, Filip de Pillecyn, Elias Mussert, J. Leuridan, J. Timmermans, Theo Brouns, Th. Debacker. Foto’s: Baguet; Belgapress; Graphopresse; Kessels; Klingner; Michiels; N.S.J.V.-fotodienst; Rensing; Sado; Sipho; Transon; V.N.V.-fotodienst. Prijs: 50 fr. <BB mei 43-1745>

 

Karel Engelbeen, Grootruimte-economie, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 32 p. [Dosfel-reeks; vol. 1: 1]

*• Organisatie: V.N.V. Prijs: 6 fr. <BB juli 43-2098>

 

Frans Daels, Geneeskunde en volk, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 32 p. [Dosfel-reeks; vol. 4]

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 7 fr. 50 <BB augustus 43-2375>

  

André Peters, Een vrouw ging voorbij: roman, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 260 p.

*• Prijs: 60 fr. <BB augustus 43-2430>

 

Leo Wouters, Grondslagen eener nieuwe arbeidspolitiek, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 24 p. [Dosfel-reeks 1; vol. 3]

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs; 7 fr. 50 <BB september 43-2591>

 

H[erman] J. de Vleeschauwer, De universiteit van gister en morgen, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 24 p. [Dosfel-reeks; vol. 1: 2]

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs; 7 fr. 50 <BB september 43-2622>

 

H[erman] J. de Vleeschauwer, Voor een nationaal kultuur- en opvoedingsprogramma, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 56 p. [Stemmen van dezen tijd; vol. 1]

*• Prijs; 10 fr. <BB oktober 43-2949>

 

A. de Poortere, Servaes: de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap, Volk en Staat, Antwerpen, (1943), 53 p., ill.

*• Prijs: 58 fr. <BB oktober 43-3006>

 

P[iet] Vermeir, Waarden voor een nieuwen tijd, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 172 p.

*• Organisatie: V.N.V. Prijs: 35 fr. <BB november 43-3271>

 

Kajetan Klug; Karl Neuscheler, De grootste slavernij der wereldgeschiedenis: ooggetuigenverhaal over de strafgebieden van de G.P. Oe.,door Kajetan Klug, opgetekend door Karl Neuscheler, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 63 p. [Stemmen van dezen tijd; vol. 2]

*• Titel oorspronkelijke uitgave: Die grösste Sklaverei der Weltgeschichte. Oorspronkelijke uitgever: Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf. G.M.B.H., Berlin. Prijs: 12 fr. <BB november 43-3293>

 

J.B. Kenis, De arbeidsdienst in het licht der beginselen, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 58 p. [Stemmen van dezen tijd; vol. 3]

*• Druk: Drukkerij-boekbinderij Volk en Staat N.V. Uitgeverij “De Schelde” Beheerder – Algem. Direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Prijs: 12 fr. <BB november 43-3353>

 

Zóó leefde, streed en viel dr. R. Tollenaere, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 130 p., ill. [Brochurenreeks van het V.N.V.]

*• Organisatie: Dr. R. Tollenaere-stichting, Miniemenstraat 48, Brussel. Inleiding: H.J. Elias. Bijdragen: Staf de Clercq; H.J. Elias; Wies Moens; ooggetuige Raskin; G. Stuyck; E. Van den Berghe; Joris Vansteenland. <BB december 43-4111>

***••• Zoo leefde Reimond Tollenaere: levensschets -– G. Stuyck; Zoo stierf Reimond Tollenaere: relaas -– ooggetuige Raskin; Reimond Tollenaere leeft voort in ons -– leider Staf de Clercq; Een kameraad –- H.J. Elias; Hij heeft geleefd als een dappere -– E. Van den Berghe;Kommandant-Generaal Dr. R. Tollenaere “Een Soldaat” -– Joris Vansteenland; Aan de nagedachtenis van dr. R. Tollenaere –- Wies Moens.

140 p. waarvan 10 p. ongenummerd met foto’s.

 

Jan Brans, Ons volk en zijn taal, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 41 p. [Dosfel-reeks 1; vol. 5]

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij  De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 7 fr. 50 <BB maart 44-715>

 

Urbain Van de Voorde, De nationale traditie in onze beeldende kunsten, Volk en Staat, Antwerpen, (1943), 114 p. [Ons erfgoed; vol. 2]

*• Prijs: 28 fr. <BB maart 44-814>

 

A[Chiel] Stubbe, Vlaanderens geschiedenis en kunsthistorie, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 32 p. [Ons erfgoed; vol. 1]

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 9 fr. <BB maart 44-971>

 

Jan D’Haese, Verzen voor onze jonge vrouwen, Volk en Staat, Antwerpen, (1943), [Brochurenreeks “Adel en schoonheid”, vol. 3]

 

H[endrik] J[ozef] Elias, Heldenherdenking: rede uitgesproken op 24 januari 1943, ter gelegenheid der heldenherdenking in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 19 p.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V.

 

G. Torney, Volksch werkelijkheidsonderricht, Volk en Staat, Antwerpen, (c.1943), 96 p., ill. [Brochurenreeks Jeugdopleiding; vol. 2]

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen.

***••• Abonnementsprijs voor niet-leden: 40 fr.; losse nummers: 15 fr.

 

1933-1943: 10e herdenking van den heldendood van Berten Fermont, Volk en Staat, Antwerpen, (1943).

 

Voorschrift wachtdienst en ordedienst der Dietsche militie, Volk en Staat, Antwerpen, (1943), 50 p., ill.

 

1944

 

Vlaamsch nationaal vrouwenverbond, Vrouw en volk, Volk en Staat, Antwerpen, (1941-1944).

*• Frequentie: maandelijks. 2 fr. 50 < BB december 41-3722>

 

Urbain Van de Voorde, De nationale traditie in onze beeldende kunsten, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1944, 114 p. [Ons erfgoed; vol. 2]

*• Druk: Volk en Staat, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 28 fr. <BB maart 44-814>

 

Jef Horemans, Nationale motieven in onze muziek, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1944, 87 p. [Ons erfgoed; vol. 3]

*• Druk: Volk en Staat, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 28 fr. <BB maart 44-826>

 

F.J. Hendriks, Over den arbeid, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1944, 40 p. [Dosfelreeks 1; vol. 6]

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.N.V. Prijs: 7 fr. 50 <BB juli 44-2025>

 

G. Torney, Volksche opvoeding in de K.L.V. kampen, Volk en Staat, Antwerpen, (1944), 91 p., ill.

*• Druk: drukkerij-boekbinderij Volk en Staat/ N.V. uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters. <BB-19S-3376>

 

[Hermann] Müller-Brandenburg, Enkele overwegingen rond den arbeidsdienst, uitgeverij Volk en Staat, Antwerpen, 1944, 48 p.

*• Druk: Volk en Staat, Antwerpen. Vertaling en voorwoord: J.B.K.

 

Het lied der militie, Volk en Staat, Antwerpen, (1944), 108 p.

 

S.d.

 

Jan Verhaert, Athletiek, Volk en Staat, Antwerpen, [c. 1940], 51 p., ill.

*• Druk: drukkerij Volk en Staat, Somersstraat 22, Antwerpen. Organisatie: V.A.B. (Vlaamse Athletiek Bond). Illustratie: Jan Verhaert.

***••• Prijs: fr. 5.00 (omslag).

Inleiding: V.A.B. leiding, 1940.

                     

Achiel Gesquière, Dichterlijke schetsen en beelden. Uit het werk der natuur en het leven van goed gekende dieren, bloemen en planten, drukkerij N.V. Volk en Staat, Antwerpen, [s.d.], 64 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Volk en Staat, Somersstraat 22, Antwerpen.

 

De volksche opvoeding in de school: haar practische verwezenlijking. Jeugdopleiding, Volk en Staat, Antwerpen, [s.d.], 44 p. [ Paedagogische tracten; vol. 2]

 

“Pro Westlandia” voorloper van “Zannekin”, Volk en Staat, Antwerpen, [s.d.], 32 p. [Onze Volksche Plicht]

[terug]