Uitgeverij Walleyndruk, Brugge (1935-1950)

 

1935

 

Maurits van Coppenolle, Kunstschilder Flori van Acker, Walleyndruk, Brugge, [1935], 63 p., ill.

*• Woord vooraf: Leon Lanckneus. <BB juni 36-1526>

 

R. Vandenberghe, Damme: geïllustreerde gids, mod. druk. D. Walleyn, Brugge, [1935], 36 p., ill.

*• Druk: Mod. druk. D. Walleyn, Lange Rei 51,  Brugge. Organisatie: Bond van Officieel gediplomeerde gidsen/Gidsenbond, Brugge. Nawoord: O. V. R. <BB april 35-2532>

Prijs: 3fr.

 

1937

 

André Demedts, Edward Vermeulen: schrijver en boer, Walleyndruk, Brugge, (1937), 184 p. [Davidsfonds; vol. 274]

*• Prijs: 15 fr. <BB april 38-1738>

 

Zakris Topelius, Sprookjes, Walleyndruk, Brugge, (1937), 143 p., ill. Brugge/Kortrijk

*• Prijs: 15 fr. <BB april 38-1750>

 

1938

 

Honoré Levecque, Herinneringen aan Nieuwpoort met geschiedkundige nota's over Diksmuide, Ieper, Oostende en Veurne, Walleyndruk, Brugge, 1938, 44 p., ill.

*• Woord vooraf: Maurits van Coppenolle. Penteekeningen: Honoré Levecque. Prijs: 6 fr. <BB 38-3314>

***••• Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge.

 

J. Lowie, God aan zee: korte lezing voor elken dag van het seizoen, Walleyndruk, Brugge, (1938?), 175 p., ill.

***• Onder redactie van VJVKA. Bisdom Brugge.

 

1939

 

R. Vandenberghe, Damme. Guide illustré, Walleyndruk, Bruges, (1939), 56 p., ill.

*• Prijs: 4 fr. <BB februari 40-632>

 

Comité van het H. Bloed-spel Brugge; Comité du Jeu du St. Sang Bruges; Committee of the play of the Holy Blood Bruges, Heilig Bloed-spel 5-6-10-12-13 augustus 1939 Brugge, Walleyndruk, Brugge, (1939), 23 p., ill.

***• Uitgegeven door het Comité van het H. Bloed-spel Brugge; publié par le Comité du Jeu du St. Sang Bruges ; published by the Committee of the play of Holy Blood Bruges.

 

Alfons Jozef Maertens, Onze Lieve Vrouw der Potterie te Brugge: geïllustreerde gids, Walleyndruk, Brugge, (1939), 111 p., ill.

*• Illustraties: Alfons Jozef Maertens.

 

Alfons Jozef Maertens, Notre-Dame de la Potterie à Bruges: guide descriptif, Walleyndruk, Brugge, (1939), 112 p., ill.

*• Illustraties: Alfons Jozef Maertens.

 

1940

 

A[lfons Jozef] Maertens, Gids der Brugsche godshuizen. Met 56 platen geïllustreerd, Walleyndruk, Brugge, [1940], 95 p., ill.

*• Ter inleiding: P. Allossery. Prijs: 25 fr. <BB oktober 41-2948>

***••• Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge.

Te bekomen in het klooster van Onze Lieve Vrouw der Potterie te Brugge, Potterierei 78.

 

 

1941

 

R. Vandenberghe, Damme: geïllustreerde gids. Met nawoord over Jacob van Maerlant, 2e verbeterde en vermeerderde uitgave, Walleyndruk, Brugge, [1941], 48 p., ill. [Bond van Officieel gediplomeerde gidsen, Brugge; vol. 14]

*• Organisatie: Gidsenbond, Brugge. Nawoord: O. V. R. Prijs: 4 fr. <BB december 41-4247>

 

Callewaert, Den Eerwaarden Heer Alfons Maertens: pastoor van Onze Lieve Vrouw der Potterie, bestuurder der Sint-Godelieveschool en der Vrije Kantnormaalschool te Brugge, 26 november 1941, Walleyndruk, Brugge, [1941], 8p.

*• Alternatieve titel omslag: In memoriam. Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge.

 

Pieter Declercq, O. L. Vrouw van Remedie, vereerd in Sint-Gilliskerk te Brugge sinds drie eeuwen 1642-1942, Walleyndruk, Brugge, [1941], 44 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: 1642 – 1942 O.L. Vrouw van Remedie te Brugge.

 

Luciaan Degraeve, Het sprookje in de eerste-graadklassen, Walleyndruk, Brugge, (1941), 60 p.

 

Rapphaël Rubrecht, De verpleegkunde bij de oude hindoes, Walleyndruk, Brugge, (1941), 24 p.

 

1942

 

Maurits van Coppenolle, Westvlaamsche bedevaartvaantjes, Walleyndruk, Brugge, 1942, 80 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Woord vooraf: A. Viaene. Prijs: 75 fr. <BB januari 43-140>

**•• Dit boek over Westvlaamsche Bedevaartvaantjes werd gedrukt in Slachtmaand 1942, op de persen van Walleyndruk, te Brugge. De oplage werd beperkt tot vijfhonderd exemplaren genummerd van 1 tot 500, verder vijf-en-twintig exemplaren genummerd van I tot XXV, niet in den handel. Elk boek werd genummerd en genaamteekend door den schrijver. Dit is nummer 138

 

1946

 

Zusters Dominikanessen van Engelendale, Bij de kroezelkopjes, Walleyndruk, Brugge, (1946?), 78p., ill.

 

1947

 

Brugge, bisdom. Mannenverbond voor katholieke actie, Waarheen met mijn kinderen? Overzicht van onderwijsinrichtingen ten dienste van West-Vlamingen / Schoolbrochure van het Mannenverbond voor katholieke actie te Brugge, Walleyndruk, Brugge, (1947?), 115 p.

 

Pieter Declercq, Jeugdguirlande: gedichten, Walleyndruk, Brugge, [1947], 31 p.

*••• Ten geleide: Deze gedichten, dateerend tusschen 1927 en 1930, lagen verspreid in verscheidene tijdschriften. Zij werden gebundeld op verzoek van enkele vrienden en zijn hun genegen opgedragen.

 

Grondwetten van de broeders van Sint-Franciscus Xaverius genaamd broeders Xaverianen, Walleyndruk, Brugge, (1947?), 120 p.

 

Les constitutions des frères de Saint-François Xavier dits frères Xaveriens, Walleyndruk, Brugge, (1947?), 112 p.

 

J. Van Uxem, De H. Godelieve van Gistel, met een paar nota's over Gistel zelf, Walleyndruk, Brugge, [1947], 54 p., ill.

 

1949

 

Handboekje ten gerieve van Vlaanderens bedevaart naar Lourdes, Paray-le-Monial, Lisieux, Ars, enz., Walleyndruk, Brugge, (1949?), 306 p.

 

Zusters van den heiligen Jozef Brugge, In memoriam, Walleyndruk, Brugge, (1949?), 60 p., ill.

 

1950

 

Sint-Leocollege Brugge, Gedenkboek zestigjarig bestaan Sint-Leocollege Brugge: 29 mei 1950, Walleyndruk, Brugge, (1950), 31 p., ill.

 

Marie van Elslande, In memoriam E. H. Silvaan Vincke, Walleyndruk, Brugge, (1950?), 52 p., ill.

 

S.d.

 

H. Lowyck, Als de Gestapo grijpt!, Walleyndruk, Brugge, [s.d.], 110 p., ill. Brugge

 

[terug]