Uitgeverij Zeemeeuw/Wiek op, Brugge (1928-1950)

 

Zeemeeuw

 

1934

 

Het boek der duizend spreuken. Door oud-leerlingen gelezen uit het werk van Cyriel Verschaeve, vereeniging Zeemeeuw, Izegem, 1934, 141 p.

*• Druk: drukkerij Erasmus, Gent. Prijs: 23 fr. <BB november 34-3252>

**•• Dit boek werd uitgegeven door de vereeniging “Zeemeeuw” ten jare negentien honderd vier-en-dertig en gedrukt op de persen van Drukkerij Erasmus te Gent. Benevens de gewone, werden zes-en-twintig luxe-exemplaren gedrukt op geschept Hollandsch Van Gelder en gemerkt van A tot Z. bovendien werd één super-luxe-exemplaar gedrukt op Keizerlijk Japansch papier.

 

Cyriel Verschaeve, Ferdinand Verbiest, Zeemeeuw, Brugge, 1934, 107 p.

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Omslagillustratie: H. Molenaar. Prijs: 18 fr. <BB mei 35-1376>

**•• Dit boek werd gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark ten jare negentien honderd vier en dertig.

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, 7e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1934-1937), 4 vol.

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, vereeniging Zeemeeuw, Brugge, 1934, 10 vol., 335 p. [Cyriel Verschaeve. Verzameld werk; vol. 2: Jacob van Artevelde; Philips van Artevelde; Ferdinand Verbiest]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Foto’s: G. Gyselynck, Kortrijk. Reproducties naar boetseerwerk: Cyriel Verschaeve. Bandversiering: Vonksteen. <BB januari 35-245>

**•• Deze hulde-uitgave werd bezorgd door de vereeniging “Zeemeeuw” en den schrijver aangeboden bij zijn zestigsten verjaardag op 30 april 1934. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark, op papier van Gelder, verlucht met reproducties naar boetseerwerk van Verschaeve en teekeningen afkomstig uit het manuscript. Foto’s G. Gyselynck, Kortrijk. Bandversiering door Vonksteen. Deze uitgave werd getrokken op duizend genummerde exemplaren. Dit is nummer 722

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, vereeniging Zeemeeuw, Brugge, 1934, 10 vol., 315 p. [Cyriel Verschaeve. Verzameld werk; vol. 3: Judas, Maria-Magdalena]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Reproducties naar boetseerwerk: Cyriel Verschaeve.

**•• Deze hulde-uitgave werd bezorgd door de vereeniging “Zeemeeuw” en den schrijver aangeboden bij zijn zestigsten verjaardag op 30 april 1934. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark, op papier van Gelder, verlucht met reproducties naar boetseerwerk van Verschaeve en teekeningen afkomstig uit het manuscript. Bandversiering door Vonksteen. Deze uitgave werd getrokken op duizend genummerde exemplaren. Dit is nummer 722

 

1935

 

Dirk Vansina, Cyriel Verschaeve, Zeemeeuw, Brugge, 1935, 123 p., ill.

*• Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Prijs: 18 fr. <BB september 35-2486>

 

H. de Blieck, Judas: een meesterstuk van Cyriel Verschaeve: een studie, Zeemeeuw, Brugge, 1935, 96 p.

*• Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Voorwoord: Cyriel Verschaeve. Prijs: 12 fr. <BB maart 36-739>

 

H. de Blieck, Judas: een meesterstuk van Cyriel Verschaeve: een studie, 2e druk, uitgave Zeemeeuw, Brugge, [1935], 88 p.

*• Druk: N.V. drukk. Erasmus Ledeberg/Gent. Voorwoord: Cyriel Verschaeve.

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, 7e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1934-1937), 4 vol.

 

Cyriel Verschaeve, Uren bewondering voor groote kunstwerken, Zeemeeuw, Brugge, (1935), 3 vol. in 1 bd., 363 p.

*• Alternatieve titel omslag: Vondel’s Trilogie: Lucifer, Adam in ballingschap, Noah.

**•• Dit boek werd gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark ten jare negentien honderd vijf en dertig

 

1936

 

Cyriel Verschaeve, Judas, 6e druk, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1936, 144 p.

*• Druk: drukkerij Sinte Catharina, Brugge. Prijs: 15 fr. <BB oktober 36-2592>

 

Cyriel Verschaeve, Elijah, Zeemeeuw, Brugge, (1936), 87 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. <BB november 36-2863>

**•• Dit boek, met de hand gezet uit de Erasmusletter van S.H. de Roos, werd in het najaar 1936 gedrukt op de persen van de N.V. Vonksteen te Langemark. De oplage bestaat uit 1000 genummerde ex. op vederlicht papier, en 26 ex. op Antiek Hollandsch “Ossekop” van Van Gelder, gemerkt van A tot Z en door den schrijver geteekend. Dit boek is gemerkt O

 

Cyriel Verschaeve, Uren bewondering voor groote kunstwerken: steden, Zeemeeuw, Brugge, (1936), 80 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB december 36-3105>

 

Cyriel Verschaeve, Uren bewondering voor groote kunstwerken: schilderkunst, Zeemeeuw, Brugge, (1936), 121 p.

*• Prijs: 20 fr. <BB december 36-3115>

 

Cyriel Verschaeve, Nocturnen, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1936, 31 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 10 fr. <BB december 36-3143>

 

Cyriel Verschaeve, Uren bewondering voor groote kunstwerken: toonkunst, Zeemeeuw, Brugge, (1936), 160 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB februari 37-228>

 

Cyriel Verschaeve, Aischulos' Oresteia: Agamemnoon, Choephoren, Eumeniden, Zeemeeuw, Brugge, [1936], 76 p.

*• Alternatieve titel omslag: Aischulos’ Oresteia: een studie. Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge.

 

Cyriel Verschaeve, Geboorte van Christus, Zeemeeuw, Brugge, 1936, 58 p.

*• Maquette en typografie: J.W. Veltman, Maastricht. Titelvignet en illustraties: C.B. Teeuwisse, Amsterdam.

**•• Colophon: Dit kerstverhaal werd door Cyriel Verschaeve geschreven voor den declamator Albert Vogel, die het ook voordroeg. Het werd uitgegeven door de Zeemeeuw-Vereeniging te Brugge in het vroege voorjaar van 1936. Het titelvignet en de illustraties werden ontworpen door C.B. Teeuwisse te Amsterdam. De maquette en de typografie in de Egmont-letter van S.H. de Roos werden verzorgd door den drukker J.W. Veltman te Maastricht. De oplage bleef beperkt tot 125 genummerde exemplaren op wit Pannekoekpapier. Dit exemplaar is nummer 73.

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, 7e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1934-1937), 4 vol.

 

Cyriel Verschaeve, Zeesymphonieën, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1936, 137 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, vereeniging Zeemeeuw, Brugge, 1936, 10 vol., 305 p. [Cyriel Verschaeve. Verzameld werk; vol. 1: lyrisch werk]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Reproducties naar boetseerwerk: Cyriel Verschaeve. Bandversiering: Vonksteen. Prijs: 60 fr. <BB december 37-4358>

**•• Deze hulde-uitgave werd bezorgd door de vereeniging “Zeemeeuw” en den schrijver aangeboden bij zijn zestigsten verjaardag op 30 april 1934. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark, op papier van Gelder, verlucht met reproducties naar boetseerwerk van Verschaeve en teekeningen afkomstig uit het manuscript. Bandversiering door Vonksteen. Deze uitgave werd getrokken op duizend genummerde exemplaren. Dit is nummer 722

***••• Inhoud: Zeesymphonieën; Nocturnen; Prometheus; Johannes de Dooper, Passie van O.H. Jezus-Christus; Geboorte van Christus; Zee-gedichten; Liederen; Gelegenheidsgedichten.

 

Cyriel Verschaeve, Uren bewondering voor groote kunstwerken. Vondel’s trilogie : Lucifer, Adam in ballingschap, Noah, Zeemeeuw, Brugge, (1935), 392 p., ill. [Verzameld werk / Verschaeve, Cyriel; vol. 4]

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, vereeniging Zeemeeuw, Brugge, 1936, 10 vol., 355 p. [Cyriel Verschaeve. Verzameld werk; vol. 5: Uren bewondering voor groote kunstwerken: Steden; Schilderkunst; Toonkunst]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Reproducties naar boetseerwerk: Cyriel Verschaeve. Bandversiering: Vonksteen. <BB-19S-2806>

**•• Deze hulde-uitgave werd bezorgd door de vereeniging “Zeemeeuw” en den schrijver aangeboden bij zijn zestigsten verjaardag op 30 april 1934. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark, op papier van Gelder, verlucht met reproducties naar boetseerwerk van Verschaeve en teekeningen afkomstig uit het manuscript. Bandversiering door Vonksteen. Deze uitgave werd getrokken op duizend genummerde exemplaren. Dit is nummer 722

 

1937

 

Cyriel Verschaeve, Antigone: levensproblemen in het drama en met name in Antigone van Sophokles, Zeemeeuw, Brugge, 1937, 29 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 8 fr. <BB december 37-4493>

 

Cyriel Verschaeve, Albrecht Rodenbach, de dichter, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1937, 87 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 15 fr. <BB januari 38-251>

 

Cyriel Verschaeve, Dietsche dichters: Albrecht Rodenbach, Delfien van Haute, Guido Gezelle, Henriëtte Roland Holst, Louis Leipoldt, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1937, 211 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. <BB februari 38-267>

 

Cyriel Verschaeve, Italië: Studies over kunst, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1937, 119 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: Italië. Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 25 fr. <BB maart 38-681>

 

Cyriel Verschaeve, De passie van Onzen Heer Jezus-Christus, Zeemeeuw, Brugge, 1937, 53 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 10 fr. 80 <BB juni 38-2114>

 

Dirk Vansina, Cyriel Verschaeve, 2e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1937), 139 p., ill.

 

Cyriel Verschaeve, Dichtkunst: Koning Dante, Molière, De Romantiek, Zeemeeuw, Brugge, 1937, 99 p.

*• Alternatieve titel omslag: Dichtkunst. Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, 7e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1934-1937), 4 vol.

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, vereeniging Zeemeeuw, Brugge, 1937, 10 vol., 313 p. [Cyriel Verschaeve. Verzameld werk; vol. 6: Studies over kunst]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Reproducties naar boetseerwerk: Cyriel Verschaeve. Bandversiering: Vonksteen. Prijs: 60 fr. <BB december 37-4360>

**  •• Deze hulde-uitgave werd bezorgd door de vereeniging “Zeemeeuw” en den schrijver aangeboden bij zijn zestigsten verjaardag op 30 april 1934. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark, op papier van Gelder, verlucht met reproducties naar boetseerwerk van Verschaeve en teekeningen afkomstig uit het manuscript. Bandversiering door Vonksteen. Deze uitgave werd getrokken op duizend genummerde exemplaren. Dit is nummer 722

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, vereeniging Zeemeeuw, Brugge, 1937, 10 vol., 337 p. [Cyriel Verschaeve. Verzameld werk; vol. 7: Dichtkunst]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Reproducties naar boetseerwerk: Cyriel Verschaeve. Bandversiering: Vonksteen.

**•• Deze hulde-uitgave werd bezorgd door de vereeniging “Zeemeeuw” en den schrijver aangeboden bij zijn zestigsten verjaardag op 30 april 1934. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark, op papier van Gelder, verlucht met reproducties naar boetseerwerk van Verschaeve en teekeningen afkomstig uit het manuscript. Bandversiering door Vonksteen. Deze uitgave werd getrokken op duizend genummerde exemplaren. Dit is nummer 722

 

1938

 

Cyriel Verschaeve, Schoonheid en Christendom. I. Beschouwingen, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1938, 4 vol., 93 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 18 fr. <BB juli 38-2858>

***••• Het mysterie; De poëzie der psalmen; De schoonheid in het Evangelie.

 

Cyriel Verschaeve, Schoonheid en Christendom. II. Heiligengestalten, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1938, 4 vol., 153 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 18 fr. <BB december 38-4030>

***••• Thomas van Aquino de dichter; De dichter Johannes A. Cruce; Franciscus van Assisië; Het eeuwig leven van Augustinus.

 

Cyriel Verschaeve, Schoonheid en Christendom. III. Kanselreden, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1938, 4 vol., 63 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen Langemark. Prijs: 12 fr. <BB december 38-4903>

***••• De kruisboom; Over Christus’ priesterschap; De Benedictijner-vrede.

 

Cyriel Verschaeve, Voortrekkerspad, Zeemeeuw, Brugge, 1938, 144 p.

*• Alternatieve titel omslag: Voortrekkerspad: moeilijk naar mogelijk. Druk: Walleyndruk, Brugge. Voorwoord: Elizabeth J.M. Conradie. Biografische nota over Cyriel Verschaeve: P.J. Nienaber. Prijs: 30 fr. <BB december 38-4949>

 

Cyriel Verschaeve, Jacob van Artevelde, uitgeverij Zeemeeuw, Brugge, 1938, 152 p.

*• Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge. Omslagillustratie: Herman Verbaere. Prijs: 18 fr. <BB januari 39-340>

 

Cyriel Verschaeve, Memlinc's Madonna's te Brugge, Zeemeeuw, Brugge, 1938, 26 p.

*• <BB juni 39-2232>

 

Cyriel Verschaeve, Rubens, Vlaanderen's spectrum, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1938, 160 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: Rubens. Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge.

**•• Van de vijf deelen die dit boek uitmaken, verschenen de hoofdstukken 2-3-4 in het “Verzameld Werk” van Cyriel Verschaeve, Uitgave “Zeemeeuw” Brugge. – Het eerste en het laatste hoofdstuk “In Rubens’ Geest” en “De Vlaamsche Overvloedshoorn” die hier voor het eerst gepubliceerd worden, zijn lezingen resp. in Aken en Hamburg gehouden, en werden door den auteur in het Duitsch geschreven.

Van dit boek, gezet uit de Egmont-letter van S.H. De Roos, werden gedrukt: 10 exemplaren op Antiek “Ossekoop” Van Gelder, genummerd van I tot X en door den schrijver geteekend. Achthonderd exemplaren op simili Perkament, genummerd van 1 tot 800. Zij vormen de oorspronkelijke uitgave van het boek. Dit is nummer 166

***••• Hoofdstukken: 1. In Rubens’ Geest;2. Het alomvattende Genie; 3. De godsdienstige Mensch; 4. De Voleinder der Renaissance; 5. De Vlaamsche Overvloedshoorn.

 

Cyriel Verschaeve, Les vierges de Memlinc à Bruges, Zeemeeuw, Brugge, (1938), 27 p., ill.

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk, vereeniging Zeemeeuw, Brugge, 1938, 10 vol., 341 p. [Cyriel Verschaeve. Verzameld; vol. 8: Schoonheid en Christendom: Beschouwingen; Heiligengestalten; Kanselreden; Bijdragen]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Reproducties naar boetseerwerk: Cyriel Verschaeve. Bandversiering: Vonksteen.

**•• Deze hulde-uitgave werd bezorgd door de vereeniging “Zeemeeuw” en den schrijver aangeboden bij zijn zestigsten verjaardag op 30 april 1934. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark, op papier van Gelder, verlucht met reproducties naar boetseerwerk van Verschaeve en teekeningen afkomstig uit het manuscript. Bandversiering door Vonksteen. Deze uitgave werd getrokken op duizend genummerde exemplaren. Dit is nummer 722

 

Cyriel Verschaeve, Memlinc’s madonnas at Bruges, Zeemeeuw, Brugge, (1938), 26 p., ill.

*• Vertaling: Maude Swepstone.

 

1939

 

Cyriel Verschaeve, Aan de Vlaamsche jeugd: verzamelde toespraken, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1939, 112 p.

*• Alternatieve titel omslag: Aan de Vlaamsche jeugd. Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 15 fr. <BB augustus 39-3009>

 

Cyriel Verschaeve, Dietsche gedenkdagen: Vlaanderen, Noord-Nederland, Zuid-Afrika, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1939, 151 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 18 fr. <BB december 39-4623>

 

Cyriel Verschaeve, Judas, 7e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1939), 168 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB december 39-4624>

 

Cyriel Verschaeve, In Rubens' geest, uitgave Zeemeeuw, Brugge, [1939], 24 p.

 

Cyriel Verschaeve, Lente in Vlaanderen: lentedroom, lentebloei, lentezege, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1939, 39 p.

*• Alternatieve titel omslag: Lente in Vlaanderen. Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark.

 

Cyriel Verschaeve, Schoonheid en Christendom, Zeemeeuw, Brugge, (1938-1940), 4 vol.

* <BB april 39-1396>

 

Cyriel Verschaeve, Verzameld werk vereeniging Zeemeeuw, Langemark, 1939, 10 vol., 365 p. [Cyriel Verschaeve. Verzameld werk; vol. 9: Dietsch gedenkboek: Aan de Vlaamsche jeugd; Gedenkdagen; Bijdragen]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Reproducties naar boetseerwerk: Cyriel Verschaeve. Bandversiering: Vonksteen.

**•• Deze hulde-uitgave werd bezorgd door de vereeniging “Zeemeeuw” en den schrijver aangeboden bij zijn zestigsten verjaardag op 30 april 1934. Het werk is met de hand gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van Vonksteen te Langemark, op papier van Gelder, verlucht met reproducties naar boetseerwerk van Verschaeve en teekeningen afkomstig uit het manuscript. Bandversiering door Vonksteen. Deze uitgave werd getrokken op duizend genummerde exemplaren. Dit is nummer 722

 

Cyriel Verschaeve, Rubens, Vlaanderen's spectrum, 2e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1939?), 187 p.

 

Cyriel Verschaeve, Drie Vlaamsche zangers : Jef Van Hoof, Julius Van Nuffel, August De Boeck, 2e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1939), 30 p.

 

1940

 

Cyriel Verschaeve, Schoonheid en Christendom. Zoeklichten, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1940, 4 vol., 55 p.

*• Walleyndruk, Lange rei 51, Brugge. <BB augustus 40-2995>

***••• De wending in de kunst. Deze voordracht werd gehouden op de d. kath. Akademiker-Tagung van 1932 te Stuttgart, als de voorlaatste in de reeks “Die katholische Kirche in der Wende der Zeit”. Zie Deel X van het Verzameld Werk, Zeemeeuw, Brugge 1940.

Vlaamse mystiek. [D]eze voordracht werd gehouden op 11 juni 1934 [Aken]; zie: Verzameld Werk, Deel X, Zeemeeuw, Brugge.

 

Cyriel Verschaeve, Jezus, uitgeverij Zeemeeuw/ Teulings’ Uitgevers-Mij, Brugge/‘s Hertogenbosch, 1940, 572 p.

*• Druk: Walleyndruk, Lange Rei, 51, Brugge.

***••• Prijs: ingenaaid 80 frs; gebonden 100 frs (omslag).    

 

Cyriel Verschaeve, Die Wende in der Kunst, Zeemeeuw, Brugge, 1940, 23 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark.

 

Cyriel Verschaeve, Voordrachten, opstellen, bijdragen: kunst en kultuur, toonkunst, letterkunde, Zeemeeuw, Brugge, (1940), 326 p. [ Verzameld werk / Verschaeve, Cyriel; vol. 10]

 

1941

 

Cyriel Verschaeve, Maria-Magdalena, 2e uitgave, uitgave Zeemeeuw, Brugge, [1941], 207 p.

*• Druk: Walleyndruk, Lange Rei, 51, Brugge. Prijs: 25 fr. <BB juni 41-1697>

 

Cyriel Verschaeve, Goethe en Shakespeare, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1941, 56 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. <BB september 41-2965>

 

Cyriel Verschaeve, Reichtum und Weltort der vlämischen Kunst: Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung "Vlämische Kunst der Gegenwart" am 17.Mai 1941 in Berlin, Zeemeeuw, Brugge, 1941, 32 p., ill.

*• Druk: WG [Wellens & Godenne]. Prijs: 15 fr. <BB november 41-3451>

 

Cyriel Verschaeve, Voortrekkerspad, 2e vermeerderde druk, Zeemeeuw, Brugge, 1941, 192 p., ill.

*• Alternatieve titel tussenblad: Voortrekkerspad moeilijk maar mogelijk. Druk: Walleyndruk, Brugge. Inleiding: Elizabeth J.M. Conradie. Woord vooraf bij de 2e uitgave: de uitgeefster. Prijs: 60 fr.<BB maart 49-1236>

 

Cyriel Verschaeve, De dichter Albrecht Rodenbach, 4e druk, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1941, 120 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge (België)

 

Cyriel Verschaeve, Jezus, 2e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1941), 571 p.

 

Cyriel Verschaeve, Rodenbach's droom, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1941, 32 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge.

***•• Rede uitgesproken te Gent, op 2 April 1941, voor de Rodenbach-Herdenking, tijdens het Dietsch Studentencongres.

 

Cyriel Verschaeve, Vondel's trilogie: Lucifer, Adam in ballingschap, Noah, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1941, 311 p.

 

1942

 

Cyriel Verschaeve, Oud-Vlaamsche meesters, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1942, 80 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 68 fr. <BB augustus 42-2631>

 

R.V. vanden Bussche, Cyriel Verschaeve, zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Nederlandsche Letteren, aan de universiteit te Leuven, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1942, 151 p.

*• Alternatieve titel (tussenblad): Cyriel Verschaeve, zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap. Druk: Walleyndruk, Brugge.

 

Cyriel Verschaeve, Jezus, 5e druk, Teulings’ uitgevers-mij/ uitgeverij Zeemeeuw, ’s Hertogenbosch/Brugge, 1942, 572 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge.

 

Cyriel Verschaeve, Judas, 8e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1942), 167 p.

 

Cyriel Verschaeve, Philips van Artevelde, 6e druk, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1942, 160 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge.

 

Cyriel Verschaeve, Zeesymphonieën. Lux Aeterna, Afroditei, Irrequietum, Anagekei steinai, In te speravi, 9e druk, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1942, 135 p.

*• Alternatieve titel omslag: Zeesymphonieën. Druk: Walleyndruk, Brugge.

 

 

1943

 

Cyriel Verschaeve, Aischulos Oresteia, uitgeverij Zeemeeuw, Brugge, 1943, 59 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. <BB oktober 43-3122>

 

Cyriel Verschaeve, De grootheid van onze cultuur: rede uitgesproken op de eerste Nationale Cultuurdagen voor Vlaanderen te Mechelen, 13-6-1943, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1943, 30 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB december 43-3685>

**•• Deze rede werd gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en uitgegeven door “Zeemeeuw” Brugge. Naast de gewone oplage werden 40 ex. gedrukt op geschept Hollandsch van Gelder, genummerd van 1 tot 40 en door den schrijver gehandteekend.

 

Cyriel Verschaeve, Nocturnen, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1943, 29 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 18 fr. <BB februari 44-570>

 

Marcel Verheecke, Jacob van Artevelde: het dramatisch meesterwerk van Cyriel Verschaeve, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1943, 124 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Voorwoord: Cyriel Verschaeve. Prijs: 30 fr. <BB februari 44-571>

**•• Van dit werk werden mede opgelegd: 6 exemplaren op licht getint houtvrij papier. Deze exemplaren, genummerd van I tot VI zijn het eigendom van den schrijver.

 

Cyriel Verschaeve, Dietsche dichters: Albrecht Rodenbach, Delfien van Haute, Guido Gezelle, Henriëtte Roland Holst, Louis Leipoldt, uitgave Zeemeeuw, Brugge, (1943), 211 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 48 fr. <BB maart 44-894>

 

1944

 

Cyriel Verschaeve, Eeuwige gestalten: bij vijf gedenkdagen: Michelangelo, Holderlin, Leopardi, Mozart, Dante, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1944, 95 p.

*• Alternatieve titel omslag: Eeuwige gestalten: bij vijf gedenkdagen. Druk: H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat 45, Brussel. Prijs: 68 fr. <BB september 44-2785>

 

Cyriel Verschaeve, Vlaenderen, dagh en nacht denc ic aen u: de schoonheid van het land tusschen Noordzee en Maas, in beeld en woord, met een studie, uitgave Zeemeeuw, Brugge, [c. 1944], 242 p., ill.

*• <BB-19S-4227>

**••• Bij gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Cyriel Verschaeve werd dit boek samengesteld en in het licht gegeven, tot een stille maar zinvolle hulde aan hem die als geen ander, zijn Volk en Land in het hart draagt. [Cyriel Verschaeve °1874]

 

Dirk Vansina, Cyriel Verschaeve, 3e bijgewerkte uitgave, Zeemeeuw, Brugge, 1944, 142 p., ill.

*• Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Gent 1 L.

 

Cyriel Verschaeve; Wies Moens (ed.), Klein Verschaeve brevier, Zeemeeuw, Brugge, (1944), 132 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Samenstelling en inleiding: Wies Moens.

**•• Van dit boekje, dat verscheen bij “Zeemeeuw”, Brugge, bij gelegenheid van ’s meesters zeventigsten verjaardag, op 30 april 1944, werden zes exemplaren gedrukt op Hollandsch geschept pannekoek papier en genummerd van I tot VI. Deze exemplaren zijn niet in den handel.

 

Cyriel Verschaeve, Michelangelo, uitgave Zeemeeuw, Brugge, 1944, 20 p.

***••• 45 p. waarvan 24 p. ongenummerd met 12 afbeeldingen.

 

1948

 

Cyriel Verschaeve, Jezus, 8e editie, Zeemeeuw, Brugge, (1948), 534 p.

 

1949

 

Cyriel Verschaeve, Jacob van Artevelde: drama in vijf bedrijven, uitgeverij Zeemeeuw, Brugge, [1949], 179 p.

*• Prijs: 60 fr. <BB november 45-3874>

 

1950

 

Cyriel Verschaeve, Lente in Vlaanderen, 3e druk, Zeemeeuw, Brugge, [c.1950], 62 p.

**•• Dit is de derde druk van de redevoeringen die verschenen in Deel IX van het Verzameld Werk van Cyriel Verschaeve.

 

S.d.

 

Cyriel Verschaeve, De passie van Onzen Heer Jezus-Christus, uitgeverij Zeemeeuw, Brugge, [s.d.], 68 p.

*• Prijs: 10 fr. <BB mei 38-2114

 

Cyriel Verschaeve, De passie van Onzen Heer Jezus-Christus, 6e druk, Zeemeeuw, Brugge, [s.d.], 58 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge.

 

Ernst Brengier, Verschaeve liederen [musica], Zeemeeuw, Brugge, [s.d.], 1 partituur; 68 p.

 

Cyriel Verschaeve, Lente in Vlaanderen, 3e editie, Zeemeeuw, Brugge, [s.d.], 30 p.

 

Wiek op

 

1935

 

Beatrijs Van der Hallen, Kampioen?, uitgeverij Wiek op, Brugge, (1935), 101 p., ill.

*• Prijs: 12 fr. <BB december 35-3095>

 

1937

 

E. Kuipers, Brugge, die schoone, uitgave Wiek op, Brugge, [1937], 48 p., ill.

*• Photo’s: J.P. Mieras; M. Plate. Prijs: 30 fr. <BB mei 37-1568>

 

R[aphaël] Rubbrecht, Naar dienende liefde: derde bundel, uitgave Wiek op, Brugge, 1937, 120 p.

*• Druk: drukkerij L. Blondé, Antwerpen. Prijs: 15 fr. <BB juli 37-2003>

 

R[aphaël] Rubbrecht, De groote levensverschijnselen, 2e omgewerkte uitgave, uitgave Wiek op, Brugge, [1937], 110 p.

*• Druk: moderne drukkerij D. Walleyn, Brugge. Prijs: 12 fr. <BB juli 38-2766>

***••• Voorwoord gedateerd op 1 october 1937.

 

1938

 

R[aphaël] Rubbrecht, Levensgedachten, 2e druk, uitgave Wiek op, Brugge, [1938], 78 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 18 fr. <BB november 38-4258>

 

Ernest Van der Hallen, De aarde roept, 2e druk, uitgave Wiek op, Brugge, 1938, 160 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 25 fr. < BB december 38-4897>

 

Beatrijs, uitgave Wiek op, Brugge, 1938, 63 p.

*• Voorwoord: H[erman] van Overbeke. Vertaling naar het Fransch: Robert Guiette. <BB-19S-1316>

***••• Voorwoord: [...…] Wij betuigen hier gaarne onzen dank, benevens aan de Paters Dominicanen en aan de inrichters, ook aan de firma J.B. Wolters, Groningen, die ons toelating verschafte tot het publiceren van den ouden tekst met de punctuatie aangebracht, in haar van tekstverklaring voorziene uitgave, bezorgd en ingeleid door Dr. D.C. Tinbergen (1932); evenzoo aan de firma Martinus Nijhoff, Den Haag, en aan Professor Geyl, om hun vergunning tot publicatie van de Engelsche vertaling, en ten slotte aan Professor Rob. Guiette voor de Fransche versie. – Juli 1938

 

1939

 

Max Mell; Stijn Streuvels, Paradijssprookjes: uit den volksmond opgetekend in Oostenrijk en naverteld, uitgeverij Wiek op, Brugge, [1939], 51 p., ill.

*• Druk: drukk. Desclée De Brouwer en Co, Brugge. Organisatie: Commissariaat Generaal der Belgische Regering. Verluchtingen: Elisabeth Ivanovsky. Prijs: 20 fr. <BB december 38-4868>

***••• Uitgegeven met den steun van het Commissariaat Generaal der Belgische Regeering bij de Internationale Tentoonstelling van New-York 1939.

Copyright by M. Vande Walle, Brugge.

 

Maria Montessori, De Heilige Mis uitgelegd aan de jeugd, Wiek op, Brugge, (1939), 142 p.

*• Editeur: J. Hoogveld. Prijs: 40 fr. <BB mei 39-1592>

 

Marie Koenen, Birgitta van Zweden, Wiek op, Brugge, [1939], 108 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 20 fr. <BB augustus 39-2757>

 

J. Hoogveld, Het wezen der volksgemeenschap, uitgave Wiek op, Brugge, 1939, 24 p.

*• Druk: Walleyndruk, Lange Rei, 51, Brugge. Prijs: 6 fr. <BB september 39-3181>

 

J[an] A[lbert] Goris, Hans Memling te Brugge, uitgeverij Wiek op, Brugge, 1939, 83 p., ill.

*• Druk: drukkerij Walleyn, Brugge. Ontwerp: Jos. Leonard. Photographisch materiaal: André Cauvin. Prijs: 40 fr. <BB september 39-3304>

**•• Het photographisch materiaal voor dit boek werd ontleend aan de documentaire film “Hans Memling, schilder der Madonna”, door André Cauvin, verwezenlijkt naar een scenario van Dr Jan-Albert Goris en Georges Marlier. Het werd gezet uit de Egmont letter van S.H. de Roos, naar het ontwerp van Jos. Leonard, en gedrukt op de persen der drukkerij Walleyn te Brugge, in het voorjaar 1939.

***••• Copyright by M. Van de Walle.

 

J[an] A[lbert] Goris, Hans Memling à Bruges, éditions Wiek op, Bruges, 1939, 80 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Traduction (du Néerlandais): Guido Eeckels. Photographies: A. Cauvin. Prijs: 30 fr. <BB oktober 39-3735>

 

Stijn Streuvels, Kerstvertellingen, uitgave Wiek op, Brugge, 1939, 151 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Houtsneden: Désiré Acket. <BB februari 40-554>

 

1940

 

Albe, Ivoren toren, uitgeverij Wiek op, Brugge, 1940, 20 p.

*• Prijs: 20 fr. <BB december 40-3129>

**•• Ivoren toren een bundel Maria-gedichten van Albe, werd gezet uit de Libraletter van S.H. de Roos en uitgegeven door de zorgen van de Uitgeverij “Wiek op”, te Brugge, in het vroege voorjaar van 1940.

De oorspronkelijke oplage werd beperkt tot 26 luxe-exemplaren, gemerkt van a tot z, door den schrijver gehandteekend, en 300 exemplaren genummerd van 1-300. Dit is nummer 34.

***••• Welgo, stempel op laatste pagina

 

Wies Moens, Dertig dagen oorlog, uitgeverij Wiek op, Brugge, 1940, 135 p.

*• Druk: D.A. Walleyn. Penteekeningen: Rene De Pauw. Prijs: 35 fr. <BB december 40-3138>

**•• Dit oorlogsdagboek van Wies Moens, met penteekeningen van René De Pauw, gezet uit de Egmont van S.H. de Roos, en gedrukt op de persen van D.A. Walleyn, werd in het najaar 1940 uitgegeven door “Wiek op” te Brugge.

De oorspronkelijke uitgave bestaat uit zes en twintig exemplaren gedrukt op geschept Pannekoek, gemerkt van A tot Z, en gehandteekend door den schrijver en den teekenaar.

 

Pieter Van der Meer de Walcheren, Wereldgeschiedenis en Christelijke moraal, uitgave Wiek op, Brugge, 1940, 24 p.

 

1941

 

Edgard Delvo, Arbeid en arbeider in de volksche orde, uitgave Wiek op, Brugge, 1941, 42 p.

*• Prijs: 7 fr. <BB mei 41-1128>

 

Marie Koenen, De korrel in de voor, uitgeverij Wiek op, Brugge, [1941], 255 p.

*• Prijs: 48 fr. <BB juli 41-1947>

 

Wies Moens, Nederlandsche letterkunde van volksch standpunt gezien, 2e druk, uitgave Wiek op, Brugge, 1941, 47 p.

*• Prijs: 8 fr. <BB juli 41-1974>

 

Jos Vandervelden, Het hart der Dietsche landen, uitgave Wiek op, Brugge, 1941, 32 p.

*• Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge. Prijs: 7 fr. <BB augustus 41-2178>

 

Wies Moens, Dertig dagen oorlog, 2e druk, uitgeverij Wiek op, Brugge, 1941, 135 p., ill.

*• Druk: D.A. Walleyn. Penteekeningen: René de Pauw. Prijs: 25 fr. <BB augustus 41-2360>

**•• Dit oorlogsdagboek van Wies Moens, met penteekeningen van René De Pauw, gezet uit de Egmont van S.H. de Roos, en gedrukt op de persen van D.A. Walleyn, werd in het najaar 1940 uitgegeven door “Wiek op” te Brugge.

De oorspronkelijke uitgave bestaat uit zes en twintig exemplaren gedrukt op geschept Pannekoek, gemerkt van A tot Z, en gehandteekend door den schrijver en den teekenaar.

 

Bert Peleman, Gestalten uit den vuurdoop: oorlogsverzen, uitgave Wiek op, Brugge, 1941, 46 p.

*• Alternatieve titel omslag: Gestalten uit den vuurdoop. Prijs: 30 fr. <BB oktober 41-3002>

**•• Deze oorlogsverzen van Bert Peleman, werden in het voorjaar 1941, gezet uit de Egmont-letter van S.H. de Roos en in opdracht van “Wiek op” gedrukt op de persen van D.A. Walleyn te Brugge. De eerste oplage werd beperkt tot 26 luxe exemplaren gemerkt van A tot Z en door den schrijver geteekend, en 300 exemplaren genummerd van 1 – 300. Dit is nummer 29

 

Friedrich Gorissen, Gent, de fiere, uitgeverij Wiek op, Brugge, [1941], 64 p., ill.

*• Druk: H. Wellens & W. Godenne, Brussel. Samenstelling en beschrijving: Friedrich Gorissen. Opnamen: Emiel Barbaix (S.E.B.), Gent. Prijs: 40 fr. <BB november 41-3454>

 

Friedrich Gorissen, Gent, die Stolze, uitgeverij Wiek op, Brugge, [1941], 64 p., ill.

*• Druck: H. Wellens & W. Godenne, Brüssel. Herausgeber: Lutz Pesch. Gestaltung und Darstellung: Friedrich Gorissen. Aufnahmen: Emiel Barbaix (S.E.B.), Gent. Prijs: 40 fr. <BB november 41-3455>

 

Arthur de Bruyne, Een volk wil leven!, 2e uitgave, uitgave Wiek op, Brugge, 1941, 32 p.

*• Prijs: 10 fr. <BB januari 42-110>

**•• Dit boekje verscheen voor de eerste maal in het voorjaar van 1939 als uitgave van het “Dietsch Jeugdverbond” (D.J.V.). De schrijver publiceerde het onder den schuilnaam Joost van der Aa. Voor deze tweede uitgave werd weinig of niets aan den tekst gewijzigd. Enkel de laatste bladzijden werden om- en bijgewerkt. Wij zelf beschouwden het geschriftje als behoorend tot een afgesloten periode. Alleen het aandringen van strijdgenooten was de aanleiding tot deze nieuwe uitgave. Het opwekken van eenige belangstelling voor het verleden van den strijd en van geestdrift in den arbeid van elken dag,  was en is onze enige bedoeling.

 

Dirk Vansina, De sage van Kai-Roi. Kaïn’s dood, uitgave Wiek Op, Brugge, 1941, 3 vol., 103 p.

*• Druk: Desclée De Brouwer, Brugge. Prijs: 24 fr. <BB januari 42-232>

**•• Van dit boek werden gedrukt, benevens de gewone oplage, 5 exemplaren op Hollandsch papier “Van Gelder en zonen” – genummerd van I tot V –

 

Arthur de Bruyne, De boerenkrijg, uitgave Wiek op, Brugge, 1941, 64 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 15 fr. <BB januari 42-271>

 

Dirk Vansina, Het wezen der kunst, uitgave Wiek op, Brugge, 1941, 48 p.

*• Druk: Walleyndruk, Lange Rei 51, Brugge. Prijs: 10 fr. <BB februari-maart 42-605>

 

Edgar Boonen, Volk en recht: is de rechtswetenschap een politieke wetenschap?, uitgave Wiek op, Brugge, 1941, 40 p.

*• Alternatieve titel omslag: Volk en recht. Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 10 fr. <BB mei 42-1271>

***•• Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de “Vlaamsche Conferentie der Balie” te Antwerpen op 30 november 1940.

 

Albe, Paradijsvogel, 3e editie, Wiek op, Brugge, (1941), 39 p.

 

E. Kuipers, Brügge, du Schönste, uitgeverij Wiek op, Brugge, [1941], ill, 48 p.

*• Fotos: J.P. Mieras; M. Plate.

 

1942

 

Albert Westerlinck, Nederlandsche letterkunde van volksch standpunt gezien: overpeinzingen over de methode van literatuurbeschouwing, Wiek op, Brugge, (1942), 46 p.

*• Getrokken uit: Luister naar die stem / Westerlinck, Albert. - Brugge: De kinkhoren, 1942; p. 239-273. Prijs: 8 fr. <BB juli 41-1974>

 

Ernst Van der Hallen, Op eigen grond, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 196 p.

*• Prijs: 35 fr. <BB mei 42-1432>

 

Dirk Vansina, De sage van Kai-Roi. Schilo Het zwaard, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 3 vol., 107 p.

*• Prijs: 24 fr. <BB mei 42-1436>

**•• Van dit boek werden gedrukt, benevens de gewone oplage, 5 exemplaren op Hollandsch papier “Van Gelder en zonen” – genummerd van I tot V –

 

Dirk Vansina, De sage van Kai-Roi. De ark, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 3 vol., 109 p.

*• Prijs: 24 fr. < BB juni 42-1437>

**•• Van dit boek werden gedrukt, benevens de gewone oplage, 5 exemplaren op Hollandsch papier “Van Gelder en zonen” – genummerd van I tot V –

 

G[aston] Vandewoude, Vlaanderen's tragedie in den Westhoek (naar nota’s van Is. Florizoone), uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 199 p.

*• Prijs: 40 fr. <BB juni 42-1809>

 

G. Vanderwoude, Odiel Spruytte, strijder, denker en mensch, Wiek op, Brugge, (1942), 30 p.

*• Prijs: 10 fr. <BB juni 42-1821>

 

Reinier Ysabie, Celverzen, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 47 p.

*• Prijs: 25 fr. <BB juli 42-2189>

 

Desiderius Adolf Stracke, In de leer bij Jacob van Maerlant. Voordracht uitgesproken op de Brugsche Cultuurdagen – 31 mei 1942, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 32 p.

*• Alternatieve titel omslag: In de leer bij Jacob van Maerlant. Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 8 fr. <BB augustus 42-2610>

 

J[ean] M[arie] Gantois, Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 160 p., ill. [Zuid-Vlaamsche reeks; vol. 1]

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Organisatie: Vlaamsch Verbond van Frankrijk. Prijs: 24 fr. <BB oktober 42-2999>

**•• Dit boekje bevat de tekst van de lezing, zooals die door den E.H.M. Gantois in Vlaanderen gehouden werd, op uitnoodiging van “Zannekin”, Arbeidsgemeenschap voor Z.-Vlaanderen, en den Vlaamschen Toeristenbond. Het is het eerste deeltje van de Zuid-Vlaamsche Reeks, die onder leiding van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk wordt uitgegeven door de Uitgeverij “Wiek op” te Brugge.

 

Karel Engelbeen, Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den Kempischen mijnwerker, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 83 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 28 fr. <BB november 42-3418>

 

Albe, Miniaturen, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 56 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 25 fr. <BB januari 43-232>

 

Albe, Van adellijken bloede: gedichten, Wiek op, Brugge, 1942, 40 p.

*• Druk: drukkerij Walleyn, Brugge. Prijs: 35 fr. <BB januari 43-233>

**•• Colophon: de gedichtenbundel “Van adellijken bloede” van Albe verscheen in den zomer van  1942 en werd gezet uit de Egmont letter van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van de drukkerij Walleyn in opdracht van de uitgeverij “Wiek op” te Brugge. De eerste oplage werd beperkt tot 300 exemplaren genummerd van 1 tot 300. Dit is nummer: 071

 

Emile Buysse, Sneeuw en houtrook: wintervertellingen van den Zwinkant, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 127 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 35 fr. <BB januari 43-237>

 

Stan Leurs, Monumenten van Vlaamsche bouwkunst, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 55 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 35 fr. <BB februari 43-567>

 

Rob[ert] Antonissen, Handleiding in het Afrikaans: een praktisch overzicht, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 45 p. [Suid-Afrika reeks; vol. 1]

*• Alternatieve titel omslag: Handleiding in het Afrikaans. Prijs: 15 fr. <BB maart 43-886>

 

Albe, Ivoren toren, 2e editie, Wiek op, Brugge, (1942), 19 p.

 

Albe, Van adellijken bloede, 2e editie, Wiek op, Brugge, (1942), 40 p.

 

J.H. Broekman, Taalverhoudingen in Zuid-Afrika, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 47 p. [Zuid-Afrikaansche reeks; vol. 2]

*• Druk: Walleyndruk, Brugge.

**••• De inhoud van dit boekje verscheen in den loop van 1941 in verschillende vervolg-artikelen in het maandblad “Zuid-Afrika” (Amsterdam).

 

Anton Van de Velde, Antwerpen de Stoute, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 62 p., ill.

*• Druk: drukkerij H. Wellens & W. Godenne, Brussel. Ontwerp: Jos Leonard. Foto’s: Alexis; Commisariaat voor Toerisme (E. Sergysels, L. de Terwagne); Dienst voor propaganda en toerisme – gemeentebestuur Antwerpen (Guiette, Peleman); Ehrhardt (Tobis); Gevaert Photo producten (Ch. Rhein, A.A. van Uffelen, G. Vennen); W. Godenne; R. Guiette; Hersleven; L. Peleman; Ch. Rhein; E. Sergysels; L. de Terwagne; A.A. van Uffelen; G. Vennen; Vlaamsche Toeristenbond; J. Wellens.

 

Anton Van de Velde, Antwerpen, die Kühne, uitgave Wiek op, Brugge, 1942, 62 p., ill.

*• Druk: WG [Wellens & Godenne]. Übertragung: Friedrich Gorissen.

 

1943

 

Jan Venstermans, Ons Nederlandsch, uitgave Wiek op, Brugge, 1943, 68 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 18 fr. <BB juli 43-2125>

 

Lisbeth van Thillo, Het gulden uur: verzen, uitgeverij Wiek op, Brugge, 1943, 39 p.

*• Druk: D.A. Walleyn, Brugge. Prijs: 48 fr. <BB juli 43-2202>

**•• Deze bundel gedichten werd in het najaar 1942 gezet uit de Egmont-letter van S.H. de Roos, in opdracht van de Uitgeverij “Wiek op” te Brugge en gedrukt door D.A. Walleyn, eveneens te Brugge. De oorspronkelijke uitgave bestaat uit 400 exemplaren, genummerd van 1 tot 400. Dit is nummer 156

 

Dirk Vansina, Hölderlin, uitgave Wiek op, Brugge, 1943, 244 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 100 fr. <BB augustus 43-2416>

 

Friedrich Hölderin; Wies Moens (ed.), Hölderlin 1770-1843. Tien gedichten vertaald, Wiek op, Brugge, 1943, 22 p.

*• Druk: A. Hellinckx, Brussel. Vertaling en Woord vooraf: Wies Moens. Ontwerp: Jos. Léonard. Schaduwbeeld van Hölderlin: Schiller Nationalmuseum, Marbach. Prijs: 45 fr. <BB augustus 43-2417>

**•• Colophon: Bij gelegenheid van Hölderlin’s honderdsten sterfdag werd dit bundeltje, inhoudend tien gedichten van Hölderlin, vertaald door Wies Moens, in Juni 1943 gedrukt op de persen van A. Helllinckx te Brussel, die hiervoor gebruik maakte van de Erasmus-letter van S.H. de Roos. Het ontwerp is van Jos. Léonard. De oorspronkelijke utgave, naast de gewone editie, bleef beperkt tot zes exemplaren op geschept Pannekoek, gemerkt van A tot F en niet in den handel. – Het schaduwbeeld van Hölderlin werd bereidwillig ter reproductie afgestaan door het Schiller Nationalmuseum te Marbach.

 

Wies Moens, De spitsboog, uitgave Wiek op, Brugge, 1943, 134 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 48 fr. <BB oktober 43-3047>

 

Félicien de Paradé, Het Reigershuis, uitgave Wiek op, Brugge-Utrecht, 1943, 183 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 38 fr. <BB januari 44-250>

 

A[rnoldus Johannes Alphonsius] Smits, Betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika, uitgave Wiek op, Brugge, 1943, 256 p., ill. [Suid-Afrika reeks; vol. 3]

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 75 fr. <BB januari 44-328>

 

K[arel] C. Peeters, Het Vlaamsche volksleven, uitgave Wiek op, Brugge-Utrecht, 1943, 108 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 45 fr. <BB maart 44-745>

***••• Copyright Eugen Diederichs Verlag, Jena.

 

Hektor Van de Velde, Gesprekken met Valerius de Saedeleer, uitgave Wiek op, Brugge-Utrecht, 1943, 96 p., ill.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Woord vooraf: P. Soens. Afbeeldingen: Valerius de Saedeleer. Prijs: 100 fr. <BB maart 44-819>

***••• 113 p. waarvan 17 p. met genummerde prenten (1-17) doorheen het boek.

 

Ernest Van der Hallen, De aarde roept, 3e druk, uitgave Wiek op, Brugge, 1943, 143 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 38 fr. <BB mei 44-1536>

 

Arthur de Bruyne, Usselincx de onvermoeibare, uitgave Wiek op, Brugge-Utrecht, [1943], 79 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 35 fr. <BB juni 44-1930>

***••• Omslag: uitgave Wiek op, Brugge.

 

Félicien de Paradé, In den hemel, uitgave Wiek op, Brugge-Utrecht, 1943, 176 p.

***••• Omslag: uitgeverij Wiek op, Brugge.

 

1944

 

Karel Vertommen, Uut herten vri: balladen en zangen, Wiek op, Brugge, 1944, 56 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 58 fr. <BB april 44-1216>

 

Wies Moens, Het spoor, uitgave Wiek op, Brugge, 1944, 27 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB mei 44-1525>

 

Vital Celen, Zoo schrijven de Fransch-Vlamingen: bloemlezing, uitgave Wiek op, Brugge, 1944, 233 p. [Zuid-Vlaamsche reeks; vol. 2]

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. Prijs: 85 fr. <BB mei 44-1547>

**••• Dit is het tweede deel van de Zuid-Vlaamsche Reeks, die onder leiding van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk wordt uitgegeven door de Uitgeverij “Wiek Op” te Brugge.

 

Leo Delfos, Verkenningen door onze geschiedenis, uitgave Wiek op, Brugge-Utrecht, 1944, 198 p.

*• Druk: Walleyndruk, Brugge. <BB-19S-2927>

 

[Francesco] Petrarca ; Albe (ed.), Vergine bella. Volschoone maagd, uitgeverij Wiek op, Brugge, [1944], 35 p.

*• Druk: A. Hellinckx, Brussel. Maquette: Jos. Léonard. (KUL 1944)

**•• Volschoone Maagd werd gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos, en op simili-japan gedrukt op de persen van A. Hellinckx, Brussel, naar een maquette van Jos. Léonard. De oplage bleef beperkt tot 300 genummerde exemplaren gehandteekend door den auteur. Dit exemplaar is nummer 18

 

André M. Pols, Vlaamsche muziek, Wiek op, Brugge, (1944), 79 p.

 

1948

 

Marie Koenen, De korrel in de voor, 2e editie, Wiek op, Brugge, (1948?), 255 p.

*• Prijs: 160 fr. <BB februari 49-957>

 

1950

 

Dirk Vansina, Liefde's getijden, uitgave Wiek op, Brugge, 1950, 74 p.

*• Druk: drukkerij Vonksteen, Langemark. Prijs: 68 fr. <BB december 50-4465>

**•• De bundel “Liefde’s getijden werd in het voorjaar negentienhonderd vijftig gedrukt en voor de eerste maal uitgegeven door de uitgeverij “Wiek op” te Brugge en in haar opdracht gedrukt op de persen van de drukkerij Vonksteen te Langemark.

 

A[rnoldus Johannes Alphonsius] Smits, 1830: scheuring der Nederlanden. Deel I. Holland stoot Vlaanderen af, uitgeverij Wiek op, Brugge, 1950, 384 p.

*• Druk: Kemink en zoon N.V., Utrecht.

 

A[rnoldus Johannes Alphonsius] Smits, De scheuring van het Verenigd Koninkrijk en de houding van het Vlaamse land in 1830. 1830, la catastrophe du Royaume des Pays-Bas et l’attitude du Pays Flamand. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren en wijsbegeerte aan de Rijks-universiteit te Utrecht op gezag van de rector-magnificus Mr Dr J.H.W. Verzijl, hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, volgens besluit van de Senaat der universiteit tegen de bedenkingen van de faculteit der letteren en wijsbegeerte te verdedigen op vrijdag, 15 december 1950, ’s namiddags te 3 uur, uitgeverij Wiek op, Brugge, (1950), 384 p.

*• Alternatieve titel omslag: De scheuring van het Verenigd Koninkrijk en de houding van het Vlaamse land in 1830. Druk: Kemink en zoon N.V., Utrecht.

 

S.d.

 

Raphaël Rubbrecht, Levensgedachten, Wiek op, Brugge, [s.d.], 76 p.

*• Prijs: 6 fr. <BB januari 30-53>

 

E. Kuipers, Bruges la rêveuse, édition Wiek op, Bruges, [s.d.], ill., 48 p.

*• Photographies: J. P. Mieras ; M. Plate. <BB januari 38-411>

 

Elias Dupon, De Vlaamse Timmermans, uitgave Wiek op, Brugge, [c. 1957], 127 p., ill.

*• Clichés: Denys Peeters. Prijs: 68 fr. <BB  57-2348>

***••• Clichés uit het werk “Felix Timmermans, tekenaar en schilder” van Denys Peeters, Uitgave “Davidsfonds”.

Geen vermelding jaartal uitgave, maar: St. Kruis, Februari 1957.

 

E. Kuipers, Bruges : "the quaint old Flemish city" (Longfellow), Wiek op, Bruges , [s.d.], ill.

 

Korneel Goossens, Mechelen, de heerlijke, uitgave Wiek op, Brugge, [s.d.], 54 p., ill. [Dietse landschappen en steden; vol. 4]

*• Druk: Vonksteen, Langemark. Ontwerp: Jos. Leonard. Opnamen: Lode van Zeir. Clichés: Huis Adrianssens en Swillens, Brussel.

**•• Dit boekje over Mechelen werd gedrukt op de persen van de drukkerij Vonksteen te Langemark, voor de uitgeverij “Wiek op” te Brugge naar het ontwerp van Jos. Leonard. De opnamen zijn van Lode van Zeir. De clichés werden vervaardigd door het huis Adrianssens en Swillens te Brussel. Het is het vierde boekje in de reeks Dietse landschappen en steden.

 

[terug]