Uitgeverij Zonnewende, Kortrijk (1926-1960)

 

1926

 

Stijn Streuvels, Stijn Streuvels’ werken, Zonnewende, Kortrijk, (1926), 733 p.

 

1930

 

Bobby!, Zonnewende, Courtrai , (1930), ill.

*• Illustraties: Ida Bohatta-Morpurgo.

 

1933

 

Mary St. Paul (mother), Zijn komst: eenvoudige overwegingen voor den advent, Zonnewende, Kortrijk, (1933?), 63 p. [ Katholieke brochurenreeks; vol. 3]

*• Editeur: Jacobus De Vreese.

 

1935

 

Pius Parsch, Het jaar des Heren: onze weg door het kerkelijk jaar, Zonnewende, Kortrijk, (1935-36), 3 vol.

*• Prijs: 60 fr. <BB maart 36-579>

 

Stephanus De Clippele, Drie Missie-H. Uren, Zonnewende, Kortrijk, (1935), 53 p.

 

Myriam Moutier, Docteur Belle-humeur, Zonnewende, Courtrai, (1935), 30 p., ill.

*• Illustraties: Ida Bohatta-Morpurgo.

 

Camille Melloy, Comment Eero parcourut la Finlande , Zonnewende, Courtrai , (c.1935), ill.

*• Vertaling: To Hölscher. Illustraties: Martine Hebbelynck.

 

1936

 

Pius Parsch, Het jaar des Heren: onze weg door het kerkelijk jaar, Zonnewende, Kortrijk, (1935-36), 3 vol.

*• Prijs: 60 fr. <BB maart 36-579>

 

Camille Melloy, De rozenkrans, Zonnewende, Kortrijk, (1936), 36 p., ill.

*• Vertaling: To Hölscher. Illustraties: J. Gouppy. Prijs: 10 fr. <BB juli 37-2015

 

Peter Libbert, De mens Job spreekt met God, 2e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1936), 239 p.

*• <BB 38-5079>

 

Peter Libbert, De mens Job spreekt met God, Zonnewende, Kortrijk, (1936), 305 p., ill.

 

Cuisine du ciel, Zonnewende, Kortrijk, (1936), ill.

*• Illustraties: Ida Bohatta-Morpurgo.>

 

1937

 

Henriette Brey, Priesterstrijd, Zonnewende, Kortrijk, (1937), 377 p.

*• Vertaling: H.J. van Deursen. Prijs: 35 fr. <BB april 37-1140>

 

C.F. Pauwels, De ene ware godsdienst, Zonnewende, Kortrijk, (1937), 128 p. [De katholieke kerk; vol. 26]

*• <BB februari 38-500>

 

Ludovicus Bender, Het bestuursgezag in de Katholieke Kerk, Zonnewende, Kortrijk, (1937), 124 p.

*• <BB maart 38-1088>

 

Pius Parsch, Het jaar des Heren: onze weg door het kerkelijk jaar, 2e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1937-38), 3 vol.

*• <BB november 38-4299>

 

Pius Parsch; Frans Joseph Feron, Het heilig misoffer, 3e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1937), 343 p., ill.

 

1938

 

Adrianus Van den Born, De profetie: bewijskracht en geschiedenis, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 127 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB mei 38-1871>

 

Antonio Dragon, In het roode Mexico de eerste martelares uit de rangen der katholieke actie: Maria de la Luz , Zonnewende, Kortrijk, (1938?), 236 p., ill.

*• Vertaling: Pieter Ghyssaert. Prijs: 13 fr. 50 <BB mei 38-2193>

 

Johannes Dominicus M. Maes, Stichting en inrichting van de katholieke kerk, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 135 p. [De katholieke kerk; vol. 32]

*• Prijs: 16 fr. <BB juli 38-2639>

 

Lucidius Verschueren, Het gebed, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 123 p. [De katholieke kerk; vol. 23]

*• Prijs: 16 fr. <BB september 38-3430>

 

Johannes Van der Ploeg, Schrift en overlevering, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 126 p. [De katholieke kerk; vol. 35]

*• <BB oktober 38-3810>

 

Pius Parsch, Het jaar des Heren: onze weg door het kerkelijk jaar, 2e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1937-38), 3 vol.

*• <BB november 38-4299>

 

H. Dorresteijn, Het heilig priesterschap, Zonnewende,Kortrijk, (1938), 126 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB januari 39-136>

 

Balduinus, Eenheid, algemeenheid, apostoliciteit, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 123 p.

*• <BB februari 39-500

 

Hieronymus Rongen, Naar Christus' voorbeeld, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 120 p. [De katholieke kerk; vol. 9]

*• Prijs: 16 fr. <BB maart 39-899>

 

Ludovicus Bender, Kerk en staat, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 117 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB maart 39-910>

 

Aloďs Janssens, Doopsel en vormsel, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 123 p.

*• <BB mei 39-1593>

 

C.F. Pauwels, Gods openbaring, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 120 p. [De katholieke kerk; vol. 27]

 

Jozef Salsmans, De biecht, Zonnewende, Kortrijk, (1938), 104 p. [De katholieke kerk; vol. 14]

 

1939

 

Aloďs van Hove, De heilige eucharistie, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 133 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB juni 39-2022>

 

Johannes Dominicus M. Maes, De paus, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 113 p.

*• <BB juli 39-2423>

 

H. Muller, De Heilige Drievuldigheid, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 146 p. [De katholieke kerk; vol. 3]

*• Prijs: 16 fr. <BB augustus 39-2755>

 

Paulus Maria Timp, Bestaat God?, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 116 p. [De katholieke kerk; vol. 1]

*• Prijs: 16 fr. <BB oktober 39-3529>

 

Gerrit Philips, Leergezag en onfeilbaarheid, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 132 p. [De katholieke kerk; vol. 34]

*• Prijs: 16 fr. <BB november 39-3964>

 

Ludovicus Bender, Kerkelijk recht en wetgeving, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 126 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB november 39-4031>

 

Felix Otten; Carolus Franciscus Pauwels, De meest gemaakte moeilijkheden, Zonnewende, Kortrijk, (1939?), 107 p. [De katholieke kerk: godsdienstleer en apologie; vol. 40]

*• Prijs: 20 fr. <BB januari 40-44>

 

Camille Melloy, De mooie geschiedenis van het kindje Jezus, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 52 p., ill.

*• Vertaling: To Hölscher. Illustraties: Martine Hebbelynck. Prijs: 16 fr. <BB januari 40-303>

 

Balduinus, De heiligheid der Kerk, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 128 p.

*• <BB maart 40-754>

 

Fidentius, De bronnen over het leven van Jezus, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 143 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB mei-juni-juli 40-1507>

 

Henriette Brey, Priesterstrijd, 2e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 328 p.

*• Vertaling: H.J. van Deursen.

 

Henri van Rooijen, De genade, Zonnewende, Kortrijk, (1939), 148 p. [De katholieke kerk; vol. 6]

 

1940

 

Andreas Wilhelm Ausems, 10.000 baby’s: herinneringen en overpeinzingen, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 260 p.

*• Prijs: 45 fr. <BB januari 39-293>

 

August Walter Hoegen, Het heilig huwelijk, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 122 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB mei-juni-juli 40-1550>

 

De belangrijkste oorspronkelijke Nederlandsche uitgaven vooral van de 20ste eeuw, Zonnewende, Kortrijk, (1940).

*• <BB 40-3165>

 

Paulus Maria Timp, Wat is God?, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 140 p. [De katholieke kerk; vol. 2]

*• Prijs: 16 fr. <BB februari 41-313>

 

Leo Rood, Jesus de Messias, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 147 p. [De katholieke kerk; vol. 31]

*• Prijs: 16 fr. <BB februari 41-317>

 

Aloďs Janssens, De uitersten, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 175 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB februari 41-320>

 

Ludovicus Bender, De kardinale deugden, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 136 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB februrari 41-322>

 

Gerrit Philips, De gemeenschap der heiligen, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 137 p. [De katholieke kerk; vol. 8]

*• Prijs: 16 fr. <BB mei 41-1107>

 

Henri van Rooijen, De zegetocht van het kruis: balans van twintig eeuwen katholicisme, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 143 p. [De katholieke kerk; vol. 25]

*• Prijs: 16 fr. <BB mei 41-1121>

 

Stijn Streuvels, De maanden, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 194 p., ill.

*• Illustraties: Elisabeth Ivanofsky. Prijs: 32 fr. <BB mei 41-1263>

 

Franciscus Hermanus Jozef Stokman, De Kerk bij ziekte en dood, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 127 p. [De katholieke kerk; vol. 15]

*• Prijs: 16 fr. <BB juni 41-1626>

 

C.F. Pauwels, Deugdenleer, Kortrijk, (1940), 126 p. [De katholieke kerk; vol. 19]

*• Prijs: 16 fr. <BB augustus 41-2158>

 

Renaat Maes, De jacht is open, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 128 p.

*• <BB-19S-1263>

 

Ludovicus Bender, De kardinale ondeugden, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 135 p.

 

Norbert Luyten, De schepping, Zonnewende, Kortrijk, (1940), 134 p., ill. [De katholieke kerk; vol. 4]

 

C.F. Pauwels, Het wonder, Kortrijk, (1940), 132 p. [De katholieke kerk; vol. 28]

 

1941

 

G. Vandewoude, Foedoshin "Het menschelijk drama", Zonnewende, Kortrijk, (c.1941), 109 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB maart 41-713>

 

Stijn Streuvels, De maanden, Zonnewende, Kortrijk, (1941), 193 p., ill.

*• Illustraties: Elisabeth Ivanofsky. Prijs: 32 fr. <BB mei 41-1263>

 

Stijn Streuvels, Werken, Zonnewende, Kortrijk, (1941), 2 vol.

*• <BB mei 41-1263>

 

August Walter Hoegen, Rond de tien geboden, Zonnewende, Kortrijk, (1941), 148 p.

*• Prijs: 16 fr. <BB augustus 41-2159>

 

Petrus Canisius van Lierde, Roeping tot levensstaat, Zonnewende, Kortrijk, (1941?), 184 p. [De katholieke kerk: godsdienstleer en apologie; vol. 22]

*• Prijs: 16 fr. <BB augustus 41-2160>

 

Henri Boelaars, De zonde, Zonnewende, Kortrijk, (1941?), 179 p. [De katholieke kerk: godsdienstleer en apologie; vol. 18]

*• Prijs: 16 fr. <BB juni 42-1559>

 

Ida Bohatta-Morpurgo, Het bosvolkje, Zonnewende, Kortrijk, (1941), 77 p., ill.

*• Vertaling: W. Veerveek. Prijs: 32 fr. <BB juli 42-1830>

 

Paul de Jaegher, Godsvertrouwen, Zonnewende, Kortrijk, (1941), 445 p.

*• Vertaling: J. Van der Lugt. Prijs: 45 fr. <BB september 42-2793>

 

Renaat Maes, De jacht is open, Zonnewende, Kortrijk, (1941), 131 p.

*• <BB-19S-1263>

 

Pius Parsch, Het Jaar des Heren, bewerkt en aangevuld door den Rector van de Benedictinessen te Oldenzaal, 3e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1941), 3 vol., ill.

*• <BB-19S-250>

 

Jacques Leclercq, Vrede, Zonnewende, Kortrijk, (1941), 66 p.

 

1942

 

Ernest M.A. de Spot, Vlaamsche zeevisschers: novellen en schetsen over visscherij, zee en duin, Zonnewende, Kortrijk, (1942), 218 p., ill.

*• Prijs: 48 fr. <BB mei 42-1412>

 

Paul de Jaegher, Godsvertrouwen, Zonnewende, Kortrijk, (1942?), 445 p.

*• Vertaling: J. Van der Lugt. Prijs: 45 fr. <BB september 42-2793>

 

Henriette Brey, De Heidekkers, Zonnewende, Kortrijk, (1942), 244 p.

*• Vertaling: H. Divendal. Prijs: 22 fr. <BB september 42-2928>

 

Henriette Brey, Priesterstrijd, 3e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1942), 392 p.

*• Vertaling: H.J. van Deursen. Prijs: 32 fr. <BB september 42-2929>

 

Stijn Streuvels, Heule, Zonnewende, Kortrijk, (1942), 393 p., ill.

* Prijs: 68 fr. <BB januari 43-254>

 

Frank Thiess, Tsoeshima: de roman van een zeeoorlog, Zonnewende, Kortrijk, (1942), 2 vol.

*• Vertaling: D. Lateur; e.a. Prijs: 150 fr. <BB maart 43-874>

 

Zolt Harsányi, Hongaarsche rhapsodie, Zonnewende, Kortrijk, (1942-1943), 3 vol., ill.

*• Vertaling: F. Schneider.

Prijs: 89 fr. <BB maart 43-1069>

Prijs: 89 fr. <BB juni 43-1727>

Prijs: 89 fr. <BB juli 43-2252>

 

D. Bont; C.F. Pauwels, De katholieke kerk: godsdienstleer en apologie, 2e editie, Kortrijk, (1942).

* Prijs: 158 fr. <BB december 43-3742>

 

P. Bernard, De goddelijke deugden, Zonnewende, Kortrijk, (1942), 184 p.

* <BB-19S-197>

 

Paul de Jaegher, Godsvertrouwen, 2e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1942), 459 p.

*• Vertaling: J. Van der Lugt.

 

Zsolt Harsányi, De weg naar de wereld, Zonnewende, Kortrijk, (1942), 348 p.

 

Emiel Jan Janssens, De moeder Gods, Zonnewende, Kortrijk, (1942?), 163 p. [De katholieke kerk: godsdienstleer en apologie; vol. 7]

 

Vrede, vrede ... , Zonnewende, Kortrijk, (1942), 30 p., ill.

*• Illustraties: Jeanne Hebbelynck; Martine Hebbelynck.

 

1943

 

Zolt Harsányi, Hongaarsche rhapsodie, Zonnewende, Kortrijk, (1942-1943), 3 vol., ill.

*• Vertaling: F. Schneider.

Prijs: 89 fr. <BB maart 43-1069>

Prijs: 89 fr. <BB juni 43-1727>

Prijs: 89 fr. <BB juli 43-2252>

 

Zolt Harsányi, Dít was leven: roman van Peter Paul Rubens, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 3 vol., ill.

*• Vertaling: P. Van Deurningen.

Prijs: 120 fr. <BB april 43-1325>

Prijs: 120 fr. <BB juni 43-2000>

<BB juni 43-2001>

 

Zsolt Harsányi, Uitvaart der liefde, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 362 p.

*• Prijs: 89 fr. <BB mei 43-1727>

 

Zsolt Harsányi, Het vreemde vaderland, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 350 p.

*• Prijs: 89 fr. <BB juli 43-2252>

 

Stijn Streuvels, Le champ de lin, Zonnewende, Courtrai, (1943), 276 p.

*• Vertaling: J. De Zangré; [e.a.]. prijs: 42 fr. <BB november 43-3564>

 

D. Bont; C.F. Pauwels, De katholieke kerk: godsdienstleer en apologie, Kortrijk, (1943), 2 vol.

*• Prijs: 158 fr. <BB december 43-3742>

 

Elisabeth Aschenbrenner, Jij en ik, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 324 p.

*• Vertaling: H. Divendal. Prijs: 54 fr. <BB december 43-3981>

 

Stijn Streuvels, Le déclin du Waterhoek, Zonnewende, Courtrai, (1943), 311 p.

*• Vertaling: B. Colin. Prijs: 42 fr. <BB januari 44-265>

 

Richard Dewachter, De worsteling, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 282 p.

*• Prijs: 150 fr. <BB maart 44-859>

 

Stijn Streuvels, Sous le ciel de Flandre, Zonnewende, Courtrai, (1943), 229 p.

*• Vertaling: Pierre Maes. Prijs: 42 fr. <BB april 44-1206>

 

Leo Vandaele, De vergeten man, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 239 p.

*• Prijs: 90 fr. <BB mei 44-1535>

 

Henriette Brey, Priesterstrijd, Zonnewende, Kortrijk, (c.1943), 377 p.

*• Prijs: 54 fr. <BB september 44-2723>

 

B.H. Ermes, Henk, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 169 p.

*• Prijs: 60 fr. <BB januari 47-283>

 

Rogier Godderis, Het innerlijk ervaren, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 39 p.

 

Marcel Lobbet, De nachtegaal en de rozen, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 30 p., ill.

*• Vertaling: D. De Pauw. Illustraties: Pierre de Ridal.

 

Charles Perrault, De schone slaapster in het bos, Zonnewende, Kortrijk, (1943), ill.

*• Vertaling: Klaas van Toxent.

 

Roose d’Hoore Vinois, De ware legende van Jehanne d'Arc, Zonnewende, Kortrijk, (1943), 40 p., ill.

*• Vertaling: P. Van Kerkhoven. Illustraties: G. Hebbelynck.

 

Roose d’Hoore Vinois, La vraie légende de Jehanne d’Arc, Zonnewende, Courtrai, (1943), 36 p., ill.

*• Vertaling: P. Van Kerkhoven. Illustraties: G. Hebbelynck.

 

1944

 

Henriette Brey, De Heidekkers: roman, Zonnewende, Kortrijk, (1944), 243 p.

*• Vertaling: H. Divendal. Prijs: 22 fr. <BB september 42-2928>

 

Henriette Brey, Priesterstrijd, 4e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1944), 322 p.

*• Vertaling: H.J. van Deursen. Prijs: 54 fr. <BB september 44-2723>

 

Peter Doerfler, Allgäu, Zonnewende, Kortrijk, (1944).

*• Vertaling: R. Schuursma.

 

T. Lindekruis, Le printemps de l'amour, Zonnewende, Courtrai, (1944), 137 p.

*• Vertaling: M.D. Haudegand-Lang.

 

Rogier van Aerde, Kain, Zonnewende, Kortrijk, (1944), 253 p., ill.

*• Illustraties: W. Bielkine.

 

1945

 

Leo Vandaele, Vergeefsche bloei: roman, 2e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1945), 182 p.

*• Prijs: 2 fl 25 <BB augustus 38-2107>

 

Paul de Jaegher, Godsvertrouwen, 4e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1945?), 240 p.

*• Prijs: 45 fr. <BB september 42-2793>

 

Richard Dewachter, Het groote offer, Zonnewende, Kortrijk, (1945), 209 p.

*• Prijs: 90 fr. <BB november 45-2907>

 

Henri de Greeve, Terra Promissa: opbouw door het huisgezin, Zonnewende, Kortrijk, (1945), 256 p.

*• Illustraties: Arnold Pijpers. Prijs: 75 fr. <BB mei 46-1598>

 

Stijn Streuvels, Le champ de lin, Zonnewende, Courtrai, (1945), 276 p.

*• Vertaling: J. De Zangré; [e.a.]. prijs: 42 fr. <BB oktober-november-december 46-4257>

 

F. Fredricx, L'histoire des trois réponses du géant vert, Zonnewende, Courtrai , (1945), 55 p.

 

F. Fredricx, La Légende du bon Saint Christophe racontée et illustrée par F. Fredricx, Zonnewende, Courtrai, (1945).

 

1946

 

Paul de Jaegher, Godsvertrouwen, 5e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1946), 478 p.

*• Prijs: 45 fr. <BB september 42-2793>

 

Yvonne Waegemans, Windewiekje, Zonnewende, Kortrijk, (1946), 62 p., ill.

*• Illustraties: C. Cole. Prijs: 78 fr. <BB juni 46-2058>

 

Paul de Jaegher, Eén met Jezus, Zonnewende, Kortrijk, (1946?), 94 p.

*• Prijs: 25 fr. <BB juni 46-2100>

 

Riet Muls, Het ijsbeertje, Zonnewende, Kortrijk, (c.1946), ill.

*• Illustraties: Ida Bohatta-Morpurgo.

 

Rose d’Hoore-Vinois, Moeder, Zonnewende, Kortrijk, (c.1946), ill.

*• Vertaling: Riet Rietman. Illustraties: A.M. Bossaert.

 

1947

 

Ernest van der Hallen, Felix Timmermans, Zonnewende, Kortrijk, (1947), 51 p. [Sleutelbloemreeks]

*• Prijs: 70 fr. <BB januari 49-414>

 

Richard Dewachter, Kruisweg, Zonnewende, Kortrijk, (1947), 31 p.

*• Prijs: 90 fr. <BB juli 49-2930>

 

Yvonne Waegemans, Soyez miséricordieux!, Zonnewende, Courtrai, (1947), 26 p., ill.

*• Bewerking: H. d’Orlier. Illustraties: Ivers.

 

1948

 

Edward F. Murphy, De rode lelie, Zonnewende, Kortrijk, (1948), 353 p.

*• Vertaling: J. Geussens. Prijs: 99 fr. <BB november 47-3784>

 

Stijn Streuvels, Beroering over het dorp, Zonnewende, Kortrijk, (1948), 332 p.

*• Prijs: 135 fr. <BB oktober 48-3709>

 

L.G.J Verberne, Geschiedenis der Nederlanden, Zonnewende, Kortrijk, (1948), ill.

*• Prijs: 225 fr. <BB december 48-4705>

 

Paulus Maria Timp, De Verlosser, Zonnewende, Kortrijk, (1948?), 176 p. [De katholieke kerk: godsdienstleer en apologie; vol. 5]

*• <BB november 49-4085>

 

Pius Parsch, Het brevier, Zonnewende, Kortrijk, (1948), 541 p., ill.

*• Vertaling: Joannes van Wessum. Prijs: 130 fr. <BB december 49-4557>

 

Pius Parsch, Het brevier, Zonnewende, Kortrijk, (1948), 544 p., ill.

 

P.C. Boeren, Van Lotharingen naar Bourgondië, Zonnewende, Kortrijk, (1948), 319 p., ill.

 

Stijn Streuvels, Verzamelde werken, Zonnewende, Kortrijk, (1948-), 332 p.

 

1950

 

L.G.J Verberne, Het Koninkrijk der Nederlanden, Zonnewende, Kortrijk, (1950), 314 p.,ill.

*• Prijs: 200 fr. <BB augustus 50-2986>

 

1952

 

Paul de Jaegher, De Heer is mijn vreugde, Zonnewende, Kortrijk, (1952), 222 p.

 

W.S.S. Van Benthemjutting, Weekdieren, Zonnewende, Kortrijk, (1952), 139 p., ill. [ Wat leeft en groeit : de wereld van dieren en planten; vol. 36]

*• Illustraties: M. van Boordt.

 

1953

Paul de Jaegher, Godsvertrouwen, 6e editie, Zonnewende, Kortrijk, (1953?), 344 p.

*• Vertaling: J. Van der Lugt.

 

1954

 

Madeleine Louise de S., Pius X: hoe Beppi Sarto paus werd, Zonnewende, Kortrijk, (1954), 80 p., ill.

 

1955

 

Fulton J. Sheen, Gij zijt gezegend onder de vrouwen, Zonnewende, Kortrijk, (1955?), 299 p.

 

1957

 

Fulton J. Sheen, Durf het leven begrijpen, Zonnewende, Kortrijk, (1957), 257 p., ill.

 

1958

 

Yvonne Waegemans, Soyez miséricordieux!, Zonnewende, Courtrai, (1958), 26 p., ill.

*• Bewerking: H. d’Orlier. Illustraties: Ivers.

 

1960

 

Bernard Alphons Marie Naaijkens, Leven met God: meditaties voor elke dag van het jaar, Zonnewende, Kortrijk, (1960), 936 p.

 

S.d.

 

To Hölscher, Bonte vleugeltjes, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: Ida Bohatta-Morpurgo.

 

Camille Melloy, Hoe Eero door Finland trok, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 30 p., ill.

*• Vertaling: To Hölscher. Illustraties: Martine Hebbelynck.

 

Klaas van Toxent, Knabbeltje: een vertelsel uit de konijnenpijp, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 36 p., ill.

*• Illustraties: L. van Damme. Prijs: 45 fr. <BB maart 49-1134>

 

To Hölscher, Knuppeltje uit de zak, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: L. van Damme. Prijs: 25 fr. <BB december 47-3942>

 

Stijn Streuvels, De maanden, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 197 p., ill.

 

To Hölscher, De nieuwe kleren van den keizer, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: L. van Damme. Prijs: 35 fr. <BB december 47-3943>

 

To Hölscher, De standvastige tinnen soldaat, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: L. van Damme. Prijs: 24 fr. <BB januari 43-7>

 

Joos Rietman, Uit Gods prentenboek, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: Ivers.

 

Hilda Lagrange, De zeekoning, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: Madeleine Bouché.

 

To Hölscher, Zeven in een slag, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: L. van Damme. Prijs: 25 fr. <BB december 47-3945>

 

Hans C. Andersen, L'affreux caneton, Zonnewende, Courtrai, [s.d.], 10 p., ill.

*• Vertaling: Henri Orlier. Illustraties: L. van Damme. Prijs: 20 fr. <BB juni 44-1962>

 

Hans C. Andersen, L'alouette et la, Zonnewende, Courtrai, [s.d.], 10 p., ill.

*• Vertaling: Henri Orlier. Illustraties: L. van Damme.

 

Grimm [Gebroeders], Blanche neige, paquerette Zonnewende, Courtrai, [s.d.], 11 p., ill.

*• Vertaling: Myriam Moutier. Illustraties: L. van Damme. Prijs: 20 fr. <BB juli 44-1963>

 

Yvonne Waegemans, Farfadette, Zonnewende, Courtrai, [s.d.], 62 p., ill.

*• Illustraties: Cilia Cole. Prijs: 78 fr. <BB april 46-1220>

 

R. Grémaux, Le fil magique, Zonnewende, Courtrai , [s.d.], ill.

*• Illustraties: L. van Damme. Prijs: 25 fr. <BB januari 48-42>

 

R. Grémaux, Gourdin sors du sac, Zonnewende, Courtrai , [s.d.], ill.

*• Illustraties: L. van Damme.

 

P. Benno, Bijen en hommels, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 168 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 25]

*• Illustraties: Gerard Huysser.

 

P. Benno, Wespen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 159 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 23]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB juni 41-1654>

 

P. Chrysanthus, Spinachtigen en duizendpoten, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 147 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 33]

*• Illustraties: P. Chrysanthus.

 

R.J. De Stoppelaar, Vogels van polder en weide, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 115 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 3]

*• Illustraties: Gerard Huysser. <BB november 39-4119>

 

Kees Hana, Stekelhuidigen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 95 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 38]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 70 fr. 50 <BB  52-2670>

 

Kees Hana, Weekdieren, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 132 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 35]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 70 fr. 50 <BB  51-1993>

 

To Hölscher, De hemelkeuken, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: Ida Bohatta-Morpurgo. Prijs: 10 fr. <BB december 35-3270>

 

M.A. Ijsseling; A. Scheygrond, Zoogdieren in het veld en aan het strand, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 152 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 12]

*• Illustraties: Kees de Kiefte. <BB  52-4313>

 

W.J. Kabos, Het leven van de insecten, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 135 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 14]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB februari 41-383>

 

W.J. Kabos, Wespen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 115 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 24]

*• Illustraties: Gerard Huysser.

 

A. Kolsteren, Het rijk der insecten, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 130 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 30]

*• Illustraties: Sj. Kuperus. Prijs: 70 fr. 50 <BB  53-2751>

 

Yves Lenoir, Grootvaders stoel: phantasieën op de fabels van La Fontaine, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 60 p., ill.

*• Vertaling: Wim De Winters. Illustraties: Martine Hebbelynck. Prijs: 16 fr. <BB februari 40-301>

 

Myriam Moutier, Un ange m’a dit ... , Zonnewende, Courtrai, [s.d.], 20 p., ill.

*• Illustraties: Invers. Prijs: 35 fr. <BB juli 44-1959>

 

Henri Orlier, Chaperon rouge: un conte de Perrault, Zonnewende, Courtrai, [s.d.], ill.

*• Illustraties: L. van Damme. Prijs: 20 fr. <BB juli 44-1964>

 

A.J. Pijpers, Holtedieren en eencelligen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 169 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 39]

*• Illustraties: Sj. Kuperus. Prijs: 22 fr. <BB oktober 41-2927>

 

Alb. Raignier, Mieren, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 101 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 19]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB mei-juni-juli 40-1796>

 

Alb. Raignier, Mieren, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 136 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 20]

*• Illustraties: Gerard Huysser.

 

A. Reclaire, Kevers, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 138 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 15]

*• Illustraties: Sj. Kuperus. <BB 51-4269>

 

A. Reclaire, Kevers, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 289-412 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 17]

*• Illustraties: Sj. Kuperus.

 

A. Reclaire, Wantsen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 118 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 28]

*• Illustraties: Gerard Huysser. <BB 41-5300>

 

A. Reclaire, Kevers, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 145-284 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 16]

*• Illustraties: Sj. Kuperus.

 

Leo Senden, Muggen en vliegen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 160 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 26]

*• Illustraties: Sj. Kuperus. Prijs: 70 fr. 50 <BB  53-910>

 

F. G. A. M. Smit, Vlooien en luizen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 152 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 27]

* Prijs: 70 fr. 50 <BB 51-1254>

 

J.J. Smith, Reptielen en amphibiën, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 143 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 13]

*• Illustraties: Sj. Kuperus. Prijs: 70 fr. 50 <BB 51-3074>

 

Albertine Steenhoff-Smulders, Uit het biënboec: verzamelde exempelen, Zonnewende, Kortrijk , [s.d.], 54 p., ill.

*• Oorspronkelijke uitgave: 1904. prijs: 6 fr. 50 <BB november 39-4196>

 

Jan P. Strijbos, Vogels van strand en duin, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 155 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 2]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB november 39-3272>

 

Rinke Tolman, Vlinders, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 145 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 21]

*• Illustraties: Sj. Kuperus; R. A. Maas Geesteranus. Prijs: 22 fr. <BB mei 41-1204>

 

Rinke Tolman, Vogels in boomgaard en rond het huis, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 159 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 10]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB mei-juni-juli 40-1799>

 

Rinke Tolman, Vogels van akker en struikgewas, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 133 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 4]

*• Illustraties: Gerard Huysser; Jan P. Strijbos. Prijs: 22 fr. <BB januari 40-109>

 

Rinke Tolman, Vogels in loofbos en aan beekjes, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 135 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 9]

*• Illustraties: Sj. Kuperus. <BB 52-3434>

 

Rinke Tolman, Vlinders, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 145 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 22]

*• Illustraties: Sj. Kuperus; R. A. Maas Geesteranus. Prijs: 22 fr. <BB juni 41-1655>

 

Rinke Tolman, Vogels van moeras en rietland, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 130 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 8]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB maart 43-904>

 

Jan Vriends, Vogels van het dennenbos, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 107 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 6]

*• Illustraties: Gerard Huysser. <BB maart 41-635>

 

Jan Vriends, Vogels in de lage landen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 127 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 1]

*• Illustraties: Gerard Huysser; Jan P. Strijbos. Prijs: 22 fr. <BB september 39-3273>

 

Yvonne Waegemans, Wees barmhartig!, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], ill.

*• Illustraties: Invers. Prijs: 18 fr. <BB mei 49-2242>

 

K. Werner, Zoetwatervissen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 121 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 31]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB oktober 41-2929>

 

K. Werner, Zeevissen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 152 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 32]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 70 fr. 50 <BB 51-3073>

 

A.B. Wigman, Vogels van heide en stuifzand, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 143 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 5]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB maart 40-837

 

A.B. Wigman, Zoogdieren in de bossen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 119 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 11]

*• Illustraties: Gerard Huysser; Jb. van de Peppel. <BB maart 41-636>

 

Indeling van het dierenrijk en registers op de voorafgaande delen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 151 p. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 40]

 

Urbain Van de Voorde, Charles de Coster’s Ulenspiegel, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 59 p. [Sleutelbloemreeks]

*• Prijs: 50 fr. <BB februari 49-1006>

 

Kees Hana, Schaaldieren, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 119 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 34]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 70 fr. 50 <BB januari 50-156>

 

J.H. Schuurmans Stekhoven jr., Wormen, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 155 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 37]

*• Illustraties: Gerard Huysser. Prijs: 22 fr. <BB 41-4014>

 

C. Willemse, Rechtvleugelige insecten, Zonnewende, Kortrijk, [s.d.], 136 p., ill. [Wat leeft en groeit: de wereld van dieren en planten; vol. 29]

*• Illustraties: H. Leufkens. Prijs: 22 fr. <BB juni 42-1650>

 

Ida Bohatta-Morpurgo, Ménage de souris, Zonnewende, Courtrai, [s.d.], ill.

*• Prijs: 10 fr. <BB juni 41-1566>

 

Baies Bonnes et Baies Mauvaises, Zonnewende, Courtrai, [s.d.], ill.

*• Illustraties: Ida Bohatta-Morpurgo. Prijs: 10 fr. <BB juni 41-1560>

 

Hilda Lagrange, Le Roi de la Mer, Zonnewende, Courtrai, [s.d.], ill.

*• Illustraties: Madeleine Bouché. Prijs: 50 fr. <BB februari-maart 40-323>

[terug]