Tweede druk (1968)

Louis Paul Boon, Abel Gholaerts, Em. Querido’s Uitgeverij N.V., Amsterdam, 1968, 340 p.

· Copyright : Louis Paul Boon, Erembodegem, 1944.

· Omslagtekening : H. Berserik. Foto LPB : J.C. Boon

· Collatie : [1-4], 5-6, 7-337, [338-340] ; 12,5 x 20 cm. Bindwijze: garenloos gebrocheerd.

· Annotatie: Op p.5-6 is een brief van Boon aan Tine van Buul van uitgeverij Querido opgenomen, gedateerd mei 1968. Van deze druk is ook een uitgave met imprint Diogenes (Antwerpen) bekend.

· Reeks: Reuzensalamander 77

· Flaptekst :
Abel Gholaerts is Louis Paul Boons tweede roman, in 1944 tussen De voorstad groeit en Vergeten straat in verschenen, en ook nog altijd zijn minst gelezene, doordat hij tot nu toe eigenlijk een ‘verloren’ boek is geweest, op kleine schaal verspreid (en dan eigenlijk alleen in België), sinds tientallen jaren alleen nu en dan antiquarisch te vinden (wij hebben voor het exemplaar, dat als kopij moest dienen, f 58,50 betaald!) en door Boon met aarzeling ten aanzien van het herdrukken omgeven.
Nu heeft Boon toch in de herdruk van Abel Gholaerts toegestemd. Het behoort immers tot zijn oeuvre en het heeft hierin een zeer eigen plaats. Het getuigt van zijn bewondering voor Vincent van Gogh (Boon schildert zelf sinds lang) en is een poging om in een vervlaamst en verroomst verdichtsel Van Goghs jeugd te romantiseren. Dit voornemen is hem uit de hand gelopen; Abel Gholaerts bevat ook veel uit Boons eigen jeugdtijd.
Abel Gholaerts is naar de vorm een van Boons ‘gewoonste’ boeken. Het past ook het meeste in de traditie van de Vlaamse romanciers als Cyriel Buysse, Willem Elsschot en Gerard Walschap, die vele tientallen jaren lang hun Nederlandse collega's zo briljant hebben getart met de menselijke kant van hun werk. Boon heeft de tweede druk van Abel Gholaerts voorzien van een voorwoord, waarin hij het ontstaan van de roman beschrijft en het uitblijven van het vervolg, dat Van Gogh-Gholaerts' Franse tijd had moeten beschrijven, verklaart.

· Recensies :
Overveld, H. van, ‘Boek der mislukkingen. Boon: Schilder van een “vergeefs leven”’. In: Brabants Nieuwsblad van 4 januari 1968.

Jan, ‘Louis Paul Boon verschenen liefst drie herdrukken’. In: Het Parool van 23 november 1968.

Anoniem, ‘Belgische auteurs herdrukt’. In: Eindhovens Dagblad van 3 december 1968.

Mooij, Martin, ‘Vergeten roman van Boon herdrukt Geniaal... maar met te korte beentjes’. In: Nieuwe Rotterdamse Courant van 1 maart 1969.

Kossmann, Alfred, ‘Jonge werk van Louis Paul Boon’. In: Het Vrije Volk van 4 april 1969.

Kemp, Bernard, ‘Vijf en twintig jaar later. Gholaerts revisited’. In: De Standaard van18 april 1969.

Anoniem, ‘3 x Boon’. In: Jongerenkontakt, 1 (1969) 3, juli, p. 39-40.

Hoecke, H. van, ‘Boon, Louis Paul. Abel Gholaerts’. In: Boekengids, 47 (1969), 6 (juli/augustus), p. 287.